по дата на конкурса
  • Дата на затваряне: 30 септември 2020
  • Как да участваме: Есе
  • Ограничение за участие: от 8 до 12 клас
  • Източник: https://zagoranews.bg/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: Община Стара Загора
Приоритет на конкурса 

Конкурсът е отворен за участие на всички граждани без ограничения. ЦЕЛ НА КОНКУРСА Конкурсът е посветен на паметта и творчеството на Йордан Йовков и десетките писатели, журналисти, художници и общественици, участвали като военни репортери във войните за национално обединение на България (1912-1918) и в Заключителната фаза на Втората световна война (1944-1945). Всеки кандидат може да участва с максимум 3 (три) литературни произведения – есета / разкази, написани специално за този конкурс. Задължително условие е текстът да не е публикуван (включително електронно) и да не е даван за печат. Обемът на творбите, изпратени по електронна поща/e-mail е до 15 000 знака с интервалите на български език. Основната тема или героите на литературните произведения трябва да бъдат свързани с живота и дейността на хората от отбраната – военнослужещи и членовете на техните семейства, приятели и близки. Формуляр за участие в конкурса миже да намерите на сайта на Сдружението на жените военнослужещи www.buafwa.org Изпратете формуляра за участие, заедно с разказите на електронна поща (e-mail): newYovkov@gmail.com СРОК ЗА УЧАСТИЕ Краен срок за участие в конкурса: 24:00 часа на 21 ноември 2020 г.

  • Дата на затваряне: 21 ноември 2020
  • Как да участваме: Разказ
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: www.buafwa.org
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

На 31 октомври 2020 г. от 10 часа сутринта в село Скобелево, Димитровградска община, ще се проведе традиционния национален, 12 по ред, поетичен конкурс, посветен на живота и творчеството на Яворов под надслов: „И с поглед вечно устремен, към утрешния ден…” Проектът е на НЧ „Искрица - 1901″, с. Скобелево, общ. Димитровград В конкурса могат да участват всички творци, без значение на възрастта. А творбите ще бъдат оценявани от тричленно компетентно жури. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ Всеки участник има правото да изпраща до три стихотворения, на следния адрес: „НЧ „Искрица - 1901? с. Скобелево, Димитровградска община, Хасковска област, п.к. 6429 - за конкурса. Последен срок по пощенското клеймо - 10 октомври 2020 г. Заявката да съдържа три стихотворения в по три разпечатки всяко едно от тях. В отделен, запечатан плик - името, адресът, телефона и електронната поща на участника. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в деня на провеждането му. Класираните на първите три места ще получат парични и предметни награди. Ще има и поощрителни награди за насърчаване на млади таланти. Освен това, след приключването на конкурса ще бъде издаден сборник с отличените творби. Телефон за контакти: 0893 464 661, Янка Христозова e-mail: iskrica_1901@abv.bg

  • Дата на затваряне: 31 октомври 2020
  • Как да участваме: Стихотворение
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: https://literaturensviat.com
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Регистрация за участие: Регистрациите за участие се приемат на e-mail: koreacornerbg@gmail.com или в Корейския кът на Столична библиотека (пл. „Славейков“ №4, ет. 4, ст. 412) от 12-ти септември до 23-ти септември 2020 г. и трябва да включват: три имена, възраст, населено място, професия, e-mail и телефон за контакт. Участниците могат да намерят книгата в Корейския кът на Столична библиотека и издателство „Изток- Запад“. Участниците извън София ще получат текста онлайн. Условия за участие: Приемат се есета с обем от 1 до 5 машинописни страници, написани на български език, придружени от информацията, подадена при регистрацията. Авторите трябва да са български граждани. Краен срок за изпращане на есета: Есета се приемат до 15-ти октомври 2020 г. на e-mail: koreacornerbg@gmail.com или на адрес: Столична библиотека, пл. „Славейков“ №4, ет. 4, ст. 412, придружени от три имена, населено място, телефон и e-mail за връзка с автора.

  • Дата на затваряне: 15 октомври 2020
  • Как да участваме: Есе
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд: Смартфон Samsung, ваучер за книги
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 10 октомври 2020
  • Как да участваме: литературна творба
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: https://kulturni-novini.info/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 09 декември 2020
  • Как да участваме: Поезия, проза
  • Ограничение за участие: от 1 до 12 клас
  • Източник: www.odk-burgas.com
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 28 септември 2020
  • Как да участваме: Разказ
  • Ограничение за участие: деца на възраст 10-14 г
  • Източник: https://academy.fusion.bg/
  • Общ награден фонд: Награди – стипендии за курс Творческо писане
  • Брой на победителите: 3
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Време е за второто издание на нашия конкурс за ваш авторски текст. Този път очакваме ВАШИТЕ разкази на тема Рисунки в жълто Конкурсът е анонимен и се провежда за втора година. Няма възрастови ограничения. Авторите участват с един разказ с максимална дължина 10 машинописни страници, във формат word. Задължително условие е изпратените текстове да не са издавани досега. За неиздадено произведение се приема това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори. Творбите за конкурса "Вие пишете, ние четем" се изпращат в електронен вид, в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка, на адрес: office@biblioteka-bulgaria.bg • Срок за изпращане: 15.07. - 15.10.2020 г.

  • Дата на затваряне: 15 октомври 2020
  • Как да участваме: разказ
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: www.biblioteka-bulgaria.bg
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите: 20
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД и Индустриален клъстер “ Електромобили" /ИКЕМ/ - Национална браншова организация за електрическа мобилност, обявяват национален конкурс за есе, на тема: „ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА – В СИМБИОЗА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ“ Инициативната e в рамките на образователния модел ССЕМ - устойчив образователен модел за електрическа мобилност в България. Конкурсът се организира съвместно с АЕЦ "Козлодуй, АЕЦ Козлодуй „Нови мощности“ и с подкрепата на Българското ядрено дружество и Община Козлодуй. Класиралите се на първите три места ще получат награди, които ще бъдат връчени на борда на кораб-музей „Радецки“, съпроводени с посещение на най-високотехнологичното предприятие в България – АЕЦ „Козлодуй“. Регламент График за провеждане: 29.06.2020г.Изпращане на информация и съгласуване с гимназиите, част от модела ССЕМ, 30.09.2020г.. Краен срок за представяне на есетата на е-поща на ИКЕМ. Оценяване на есетата и класиране на участницит

  • Дата на затваряне: 30 септември 2020
  • Как да участваме: есе
  • Ограничение за участие: ученици
  • Източник: http://www.emic-bg.org/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 20 октомври 2020
  • Как да участваме: Стихотворени, разказ, есе
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: https://radio999bg.com/
  • Общ награден фонд: Грамоти и парични награди
  • Брой на победителите: 7
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 22 ноември 2020
  • Как да участваме: разказ
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: www.plovdiv24.bg/
  • Общ награден фонд: 600.00 лв.
  • Брой на победителите: 3
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 09 октомври 2020
  • Как да участваме: художествената литература и журналистиката
  • Ограничение за участие: от 2 до 12 клас
  • Източник: http://mihailovski.ekip101.com/
  • Общ награден фонд: грамоти и предметни награди
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Ние от Клуб LAZARUS търсим бъдещите родни таланти в литературата на ужаса. Защото не е достатъчно един автор да се развива, да градира и да нараства постоянно като творец — той носи в себе си дълг и отговорност. Отговорност към писаното слово и дълг към бъдещите поколения, които ще го наследят и ще тръгнат по същия творчески път. Затова – провеждаме конкурс за разказ до 2000 думи, чиито участници да са с възрастова граница между 13 и 19 навършени години към датата на обявяване на конкурса. Време за провеждане на конкурса — между 24 май и 1 октомври 2020 г. Разказът не бива да е публикуван никъде досега, под никаква форма и да не е печелил награди в други конкурси. Формат на файловете на изпратените разкази — .doc, .docx, .rtf, шрифт: Times New Roman, Arial, Calibri, размер на шрифта — 12. Допускат се до 2 (два) разказа от участник, като евентуално ще се спрем на един от тях.

  • Дата на затваряне: 01 октомври 2020
  • Как да участваме: разказ
  • Ограничение за участие: между 13 и 19 навършени години
  • Източник: http://horror-bg.com/
  • Общ награден фонд: книги, публикуване на сборник с отличените произведения
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 30 септември 2020
  • Как да участваме: Разказ, стихотворение
  • Ограничение за участие: от 14 до 35 години
  • Източник: https://www.konkurent.bg/
  • Общ награден фонд: 1080.00 лв.
  • Брой на победителите: 9
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 30 септември 2020
  • Как да участваме: поетична творба
  • Ограничение за участие: от 14 до 25 години
  • Източник: www.rodina-bg.org
  • Общ награден фонд: стихосбирка
  • Брой на победителите: 1
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
  • Дата на затваряне: 30 септември 2020
  • Как да участваме: детска книга
  • Ограничение за участие: Без ограничения
  • Източник: https://kulturni-novini.info/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса