по дата на конкурса
Журналистическия конкурс-обучение „Работилница за репортери 2021“

Тазгодишната тема на проекта е „Поглед към доброто“. Конкурсът ще се провежда на национално ниво и ще бъде на два етапа. „Поглед към доброто“ е темата на шестото издание на онлайн ученическия конкурс-обучение за журналисти „Работилница за репортери“, който поради засилен интерес на ученици от цялата страна, официално разширява обхвата си на национално ниво. Кариерно ориентиране, досег до журналистическата професия и ценни насоки и менторство от популярни журналисти и специалисти в сферата, ще могат да получат ученици от 9. до 12. клас, от училища от цяла България. Тази година конкурсът-обучение за първи път ще се провежда на два етапа. Желаещите да предизвикат себе си и да покажат своя талант пред широка публика, ще трябва да се регистрират за участие и да изпратят свое есе на тема "Поглед към доброто" до 20 март 2021 г. Подробности за стъпките, кандидатите могат да намерят във формата за регистрация тук: http://bit.ly/Rabotilnitsa2021.

 • Дата на затваряне: 20 март 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от 9. до 12. клас
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс за ЕСЕ „Майчице свята”

В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас. Размерът на есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, класа и училището на участника, телефон за връзка. Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група. Конкурсните творби се приемат до 19.03.2021г. всеки ден от 9 до 17,00 часа в канцеларията на читалището. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.03.2021 г. на фейсбук страницата на читалище „Съгласие 1862”. Победителите ще бъдат уведомени по телефона. Справки на тел.: 046/664126 или 046/664127

 • Дата на затваряне: 19 март 2021
 • Как да участваме: есе
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за ученическо ЕСЕ на следните теми:„ПОДГОТОВКАТА НА АВИАЦИОННИ КАДРИ – ТРАДИЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” • „МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗA АВИАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ”.

Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят свое есе в размер на 2-3 страници, като файл в WS Word в срок до 7 април 2021 г. (сряда) по електронен път на адрес: VVVU@af-acad.bg (Връзки с обществеността) . Учениците могат да участват само с едно есе. При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese 12.04.21“. Оценяването на разработката е на база: стил на писане и изразяване, качество и обоснованост, оригиналност и реализуемост на представената идея. Призовите места, заедно с авторските разработки ще бъдат публично обявени на 12 април 2021 г. на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”- https://www.af-acad.bg . Телефон за контакт: 0886 528219 – технически сътрудник Чавдар Митов. Всеки участник ще получи лично на посочения адрес поименен СЕРТИФИКАТ и ГРАМОТА за призовите места, гарантиращи приема му по избрана специалност за студенти през учебната 2021/2022 г. във ВВВУ „Георги Бенковски”. Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!

 • Дата на затваряне: 07 април 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: зрелостници от средните училища в страната
 • Източник: https://www.af-acad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски конкурс за есе, стихотворение, кратък разказ на тема „Българският дух през вековете”

РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас, които се обучават в училищата в община Гоце Делчев. Всеки участник може да участва с едно произведение във всяка една от трите категории на епистоларно творчество – есе, стихотворение, кратък разказ. Творбите следва да се изпращат по пощата и да са придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител/учител/, точен адрес, телефон за връзка. Творбите трябва да бъдат получени най-късно до 25 март 2021 г. на адрес: град Гоце Делчев - 2900, ул. „Царица Йоанна” № 2, Информационен център на община Гоце Делчев. Важно: На плика, съдържащ детските творби следва да бъде отбелязан следния текст: „За конкурса на ОКБППМН – Гоце Делчев „БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”.

 • Дата на затваряне: 25 март 2021
 • Как да участваме: есе, стихотворение, кратък разказ
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://ilindenpres.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Гоце Делчев
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

Тема на конкурса за 2021 година: „ВРЕМЕ” УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години от училища с български състав в Украйна, Молдова и Сърбия. 2. Конкурсът е индивидуален и има задочен характер. 3. КАТЕГОРИИ: Авторски текст на английски език Авторски текст на немски език 4. ЖАНРОВЕ: кратък разказ, есе и поезия. Формата, жанрът и заглавието на конкретната творба са по избор на участника. Творбите и формулярът-декларация се изпращат само на електронния адрес на конкурса literaturen_konkurs@abv.bg. Формулярът за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/. 9. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора. 10. Cрок за представяне на конкурсните материали - 15.05.2021 г. За въпроси: literaturen_konkurs@abv.bg

 • Дата на затваряне: 15 май 2021
 • Как да участваме: авторски произведения на английски и немски език
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 14 до 19 години от училища с български състав в Украйна, Молдова и Сърбия
 • Източник: https://www.1eg.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния литературен конкурс "Спас Зафиров"- 2021 г. за написване на есе на тема „Бащин език- катехизис мой”

По повод 205 г. от рождението на Спас Зафиров- учител, общественик, преводач, автор ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ “ РАЗВИТИЕ – 1873” ГР. ПЕЩЕРА Ви канят да участвате в националния литературен конкурс "Спас Зафиров"- 2021 г. за написване на есе на тема „Бащин език- катехизис мой” В конкурса могат да участват ученици от 7-ми до 12-ти клас. Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, както и да показват езиковата култура на автора. Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека на място или по пощата на адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Димитър Горов” № 4 или на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg или biblioteka_peshtera@abv.bg до 18 ч. на 22 април 2021 г. В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: трите имена, възраст, адрес, клас, училище, тел. за контакт.

 • Дата на затваряне: 22 април 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от 7-ми до 12-ти клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ „ТРАНСФОРМАЦИИ 2021“

Конкурсът предвижда ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за студенти и ученици от България) ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК (за изучаващи български език извън България) Текстовете на чужди автори, които се предлагат за превод на български език, ще бъдат на един от изучаваните в нашия факултет 20 езика. Изтеглете „Изисквания за техническо оформление“, „Образец за оформление на превод (поезия)“ и „Образец за оформление на превод (проза)“, в които подробно ще се запознаете как да подготвите Вашите текстове. Краен срок за предаване на преводите: 15 април 2021 г. Адрес за предаване на преведените текстове: transformacii@ts.uni-vt.bg Обявяване на резултатите – на сайта на Филологическия факултет на 24 май 2021 г.

 • Дата на затваряне: 15 април 2021
 • Как да участваме: Превод
 • Ограничение за участие: Студенти и ученици
 • Източник: https://www.uni-vt.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев”

Трети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2021 обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие и Къща музей „Гео Милев”. Основна тема на конкурса е „Нашият свят”. Според организаторите идеята е развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности - родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи: 5 - 7 клас и 8 -12 клас. Определени са основни раздели и жанрове. Първият раздел журналистически жанрове включва: информационни- репортаж, новина, бележка, интервю; художествено – публицистични - eсе, скица, очерк, история и аналитични: кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар. Срокът за предаване на творбите е до 4 април 2021 г., а отчитането ще бъде на 7 май 2021 г. Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра да се изпратят или донесат лично на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg.

 • Дата на затваряне: 04 април 2021
 • Как да участваме: репортаж, новина, бележка, интервю, eсе, скица, очерк, история и аналитични: кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар.
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: https://www.starazagora.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс на тема: "Моето читалище"

Цел на конкурса: Да се даде възможност за изява на всеки, за когото читалище е близо до сърцето му, до творческите му търсения и съпреживявания, до желанието да се съхрани като културно огнище. Видове авторски творби: есе, разказ, очерк, стихотворение, Срок за предаване на творбите :22 юни 2021 г. Творбите за участие в конкурса изпращайте на адрес: гр. Смолян 4701, ул. Родопи 52, НЧ Балкаски просветител - 1871 или на email: nch_balkanskiprosvetitel1871@abv.bg За информация тел: 0887744019 Цонка Пеевска

 • Дата на затваряне: 22 юни 2021
 • Как да участваме: Есе, разказ, очерк и стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас, участници над 18 год.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс "Пурпурно перо" 2021

„Пурпурно перо” се провежда на национално ниво за девета поредна година. В това издание отново имаме две възрастови групи - от 14 до 17 години и от 18 до 30 години. Всяка от групите ще се състезава в две категории – проза и поезия. Имате право на избор на една от трите теми, посочени от нас. Очакваме и от двете възрастови групи да изпратите Вашите произведения до 15-ти март 2021 г., като попълните анкетната форма за Вашата група. Темите тази година са следните: 1. Приятелството гради възможности; 2. Назови ме с твоето име; 3. Снощи надникнах в душата си. Поради качването на файловете с произведенията във формата на Google се изисква влизане в профил. В случай че нямате профил или имате затруднения с влизането в такъв, Ви предлагаме и алтернативен вариант - да попълните по-долу изброените Google форми и да ни изпратите произведението отделно на имейл: sofiavitosha@rotaract-bg.org

 • Дата на затваряне: 15 март 2021
 • Как да участваме: проза и поезия
 • Ограничение за участие: от 14 до 17 години и от 18 до 30 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Осемнадесети национален конкурс за поезия Никола Вапцаров "Вяра"

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1922" Ви кани да станете част от Осемнадесетия национален конкурс за поезия Никола Вапцаров "Вяра". Очакваме Вашите творби на адрес: гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" № 132 - За конкурса или на e-mail: vaptzarov_n@abv.bg Регламент за участие: до 3 стихотворения. Краен срок за изпращане на творбите до 31 май 2021 г.

 • Дата на затваряне: 31 май 2021
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически литературен конкурс за есе на теми: "Има два пътя - кой ще изберете? И "Нужен ли ни е Левски днес". "

емите са две, за да имат младите хора избор и по-широка възможност да разгърнат мисълта си. Конкурсът ще се проведе в две възраствоти групи: до 15 г.; от 16 до 19 г. Участниците изпращат творбите си на имейл:pr_libtg@abv.bg до 01.04.2020 г.

 • Дата на затваряне: 01 април 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
50-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

„Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 50-ти международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата за тази година е: „Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в условията на пандемията от COVID – 19“. В конкурса могат да вземат участие единствено деца на възраст до 15 години. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или физически лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка. Право на участие в конкурса ще имат съчинения, отговарящи на следните условия: Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие; Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема; Авторът на съчинението да бъде на определената възраст; Съчинението да съдържа не повече от 800 думи; Писмото да бъде с клеймо не по-късно от 22 март 2021 година. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своите съчинения не по-късно от 22 март 2021 година на адрес: До РУ на „Български пощи” ЕАД, За 50-ти Епистоларен конкурс

 • Дата на затваряне: 22 март 2021
 • Как да участваме: Писмо
 • Ограничение за участие: деца на възраст до 15 години
 • Източник: https://www.bgpost.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ „ФИНАНСИ ‘2021“ С ЕСЕ НА ТЕМА ПО ИЗБОР

Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на следните теми: ФОНДОВИ БОРСИ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ – ИДЕИТЕ НА „ПОКОЛЕНИЕТО Z“; ПРОЕКТЪТ, КОЙТО БИХ ПРЕДЛОЖИЛ НА МОЯ РОДЕН ГРАД; МОЯТА ВИЗИЯ ЗA МОБИЛНО ФИНАНСОВО ПРИЛОЖЕНИЕ В PLAY STORE И APP STORE. Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната и чужбина. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят своето авторско есе като атачнат файл в WS Word в срок до 22 март 2021 г. (понеделник) по електронен път на адрес: department.fk@uni-svishtov.bg. При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese2021“. За контакти и допълнителна информация: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов гл. ас. д-р Юлиян Господинов, тел. 0887630033 гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова, тел. 0883488269; E-mail: m.pavlova@uni-svishtov.bg Катедра „Финанси и кредит”, E-mail: department.fk@uni-svishtov.bg

 • Дата на затваряне: 22 март 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: зрелостници от средните училища
 • Източник: http://finance1952.com/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ на тема „Как виждам развитието на туризма след COVID-19?”

Условия на конкурса: конкурсът е неприсъствен (по електронен път); участието на учениците е самостоятелно; участие в конкурса могат да вземат ученици от 11 и от 12 клас; всеки ученик може да участва само с едно есе; няма ограничение за броя участници от едно училище. Изисквания за оформяне на есето: до 5 страници; използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника. Важни срокове: 31 март 2021 г. (сряда) – краен срок за изпращане на есето по електронна поща. Процедури за кандидатстване и оценка: Подаването на есетата е по имейл: iut@uni-svishtov.bg В полето Subject се изписват на латиница – Ese_IUT_име, фамилия, наименование на училището, населеното място (например: Ese_IUT_Ivan_Petrov_DTG_Svishtov) и се прикачва файлът с есето. За допълнителна информация: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов Катедра „Икономика и управление на туризма“ гл. ас. д-р Любомира Тодорова – 0884 76 70 96, (0631) 66 210 e-mail: iut@uni-svishtov.bg Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров” № 2 гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437 e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от 11 и от 12 клас
 • Източник: https://obrazovanie-sv.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ->