по дата на конкурса
Петьофи 200: литературен конкурс

Конкурсът се обявява от Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград и Институт Лист – Унгарски културен институт София по случай 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи и 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград. І. ЦЕЛ НА КОНКУРСА Да съчетаем традицията с модерното: да накараме младите да пишат, разгръщайки фантазията си не само в класическите литературни форми. Конкурсът дава възможност да откриете общото между българската и унгарската нации и да се запознаете с творчеството на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи (но това не е задължително условие за участие!). ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Текстът, който ще напишете, да се състои най-много от 200 думи и по някакъв начин да е свързан със стихотворението на Шандор Петьофи „Любов и свобода“ Две неща ми трябват на земята - те са любовта и свободата. Жертвал бих живота безвъзвратно за любов, любовта да дам за свободата съм готов. Пеща, 1 януари 1847 г. Превод: Невена Стефанова ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Право на участие в конкурса имат всички ученици от VІІІ до ХІІ клас от страната. ІV. КАТЕГОРИИ поезия къс разказ есе публикация (пост) за социална медия (Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др.) Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три авторски произведения, независимо в кой от посочените жанрове. V. НАГРАДИ Ще се присъдят награди под формата на ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и поощрителни награди (книги). Журито си запазва правото да намали размера и да увеличи броя на наградите. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“, на сайта и в социалните мрежи на Институт Лист. VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ Конкурсът е явен и всеки участник представя в електронен вариант най-много три авторски творби във всеки от посочените жанрове. Всички текстове трябва да са в шрифт Times New Roman, размер на буквите 12 и разред 1,50. Файловете с произведенията трябва да съдържат задължително следната информация за участника: Трите имена на участника Училище, клас, възраст на участника Имейл, адрес и телефон за връзка с участника Имейл, адрес и телефон за връзка с училището, в което учи участникът При липса на някоя от посочените точки се затруднява връзката ни с вас, затова ви молим да не пропускате нищо от тази информация. Желателно, но не задължително, е творбите да не са публикувани до този момент. Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания за шрифт и разредка или са с по-голям обем (над 200 думи), няма да се оценяват от журито. Ако участникът е изпратил повече на брой от посочените в условието творби, ще се оценяват само три на случаен принцип. Предлозите, съюзите, частиците и междуметията ще се броят за думи. Заглавието няма да се брои в изискването за текст до 200 думи. Изпращайки текстовете си за конкурса, участниците преотстъпват на организаторите правата за използване на творбите. Организаторите на конкурса ще могат да ги използват в печатни и онлайн издания (с посочване на техния автор) без допълнително заплащане. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: до 9 април 2023 г. (23:59) Допълнителна информация: на имейл litera@ptgrz.org или на телефон: 02/987 30 45. Адрес за изпращане на творбите: litera@ptgrz.org като заглавието на имейла трябва да бъде „за конкурса „Петьофи 200“. Победителите ще бъдат обявени на сайта на НПТГ „Шандор Петьофи“ в края на месец април и ще бъдат уведомени за това и по имейл, като ще могат да получат наградите си или лично, или на посочения от тях адрес на училището, в което учат. Задължително всеки участник попълва и изпраща сканирана или снимана Декларация за информирано съгласие, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Приложение 1 – Декларация – съгласие на родител за ученик, ненавършил 16 г. Приложение 2 – Декларация – съгласие на участник за ученик навършил 16 г. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

 • Дата на затваряне: 09 април 2023
 • Как да участваме: Поезия, къс разказ, есе, публикация в социална медия
 • Ограничение за участие: ученици от VІІІ до ХІІ клас от страната
 • Източник: https://culture.hu/
 • Общ награден фонд: Ще се присъдят награди под формата на ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и поощрителни награди (книги)
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС И СТУДЕНТИ, ПОСВЕТЕН НА 14.02- ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ И МУЗИКАЛНО- ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР “ЛЮБОВТА Е СЛЯПА- ГЛЕДА НЕ С ОЧИТЕ, А С ДУШАТА”/ШЕКСПИР/

OБЩИНА БУРГАС, БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС ОРГАНИЗИРАТ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9-12 КЛАС И СТУДЕНТИ, ПОСВЕТЕН НА 14.02- ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ И МУЗИКАЛНО- ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР “ЛЮБОВТА Е СЛЯПА- ГЛЕДА НЕ С ОЧИТЕ, А С ДУШАТА”/ШЕКСПИР/ СТАТУТ ОРГАНИЗАТОРИ: Община Бургас, БСУ и ЦПЛР- Бургас. ЦЕЛ: Написването на стих или писмо до любимия човек от ученици на възраст от IX до XII клас и студенти, е с цел да се стимулира творческата изява на младите хора към всеобхватната тема за любовта. Изисквания към авторите: Да са на възраст от IX до XII клас и студенти. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ: Всеки участник има право да участва с: 1 авторски стих /любовна лирика/ или 1 писмо до любимия човек, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език, до 2 машинописни страници. Общи условия: Творбите за участие се приемат на следния електронен адрес: 200257@edu.mon.bg до 9.02.2023г. Музикално-поетичната вечер и награждаването ще се проведат на 14 февруари /вторник/ 2023г. от 18.00ч. в Бургаски свободен университет. Стихът или писмото, номинирани на 1, 2 и 3 място ще бъдат представени от ученици- актьори от Театрална школа към ЦПЛР-Бургас и студенти. За допълнителна информация на телефон: 056/844549, 0886029209- Атанасия Петрова-организатор в ЦПЛР-Бургас

 • Дата на затваряне: 09 февруари 2023
 • Как да участваме: авторски стих /любовна лирика/ или 1 писмо до любимия човек
 • Ограничение за участие: на възраст от IX до XII клас и студенти
 • Източник: https://www.odk-burgas.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за есе на чужд език за прием в специалности "МИО" и "МИО на английски език"

ОТВОРЕН Е ЕЖЕГОДНИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ ✍ НА ЧУЖД ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. Конкурсът е за разработване на есе на чужд език, който при отлична оценка дава възможност за прием в специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в УНСС в предстоящата учебна 2023/ 2024 г. Право на участие имат ученици, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г. Участниците разработват есе на чужд език (по избор от английски , немски , френски , испански или руски език) на тема: „БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО - СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ“ Срокът за предаване на есето е 21.04.2023 г. на имейл konkurs_mio@unwe.bg Резултатите се обявяват до 25.04.2023 г. като комисията изработва предварителен списък на първенците в конкурса, за което същите се уведомяват по телефон и/или чрез електронна поща и се поканват на събеседване в УНСС или онлайн на 29.04.2023 г. Окончателният списък на лауреатите в конкурса се обявява на 02.05.2023 г. На спечелилите конкурса участници им се признават оценки Отличен (6.00) за резултати от конкурсни изпити в УНСС за прием в специалност „Международни икономически отношения“ (когато есето е на английски, немски, френски, испански или руски език) и/или за прием в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ (когато есето е на английски език).

 • Дата на затваряне: 21 април 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици, завършващи средно образование през учебната 2022/2023 г.
 • Източник: https://departments.unwe.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс "Приказка от мен за теб“

Общински детски комплекс – Пловдив (ОДК) обявява национален литературен конкурс "Приказка от мен за теб“. Конкурсът е част от проекта "Седмица на детската книга с ЦПЛР – ОДК – ПЛОВДИВ“, който ще бъде реализиран от екипите на няколко школи в ОДК и ще премине под знака на 20-годишнината на институцията. Талантливите художници от школата по изобразително изкуство към ОДК – Пловдив ще илюстрират историите, дизайнерите от "Дизайн и приложни изкуства“ ще изработят костюми и кукли на приказни герои от конкурсните текстове, а най-добрите творби ще бъдат подредени в изложба. Малките актьори, музиканти и програмисти ще работят върху създаване на дигитален вариант на приказка, който да се подари на детските градини. Всичко интересно, което се случва в подготовка за празника на книгата, ще бъде документирано от любопитните фотографи на ОДК. На 7 април отличените в литературния конкурс ще бъдат наградени на официална церемония в ОДК. Регламент на конкурса: Тема: "Приказка от мен за теб“ Възраст: без ограничение на възрастта Жури: Александър Секулов, Ина Иванова, Елена Левашка и Ваня Чернева Литературен жанр – приказка, задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани преди и да не превишават 2 страници формат А4, с шрифт Times new roman, размер 12 пункта. Творбите се изпращат на електронен адрес novaprikazka@abv.bg до 17.03.2023 година. В конкурса могат да участват с една приказка автори, пишещи на български език, като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон. Допускат се и творби, създадени от авторски екип. В писмата, съдържащи колективни приказки, трябва да са посочени данните на всеки от авторите. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 30.03.2023 г. на електронния сайт на ЦПЛР – ОДК – Пловдив, където ще бъдат публикувани и най-добрите приказки.

 • Дата на затваряне: 17 март 2023
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: без ограничение на възрастта
 • Източник: https://www.plovdiv24.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ/ПРОЗА НА ТЕМА „ЛЮБОВ... КАТО СИЛА, ВИНО... КАТО СЛАБОСТ“

Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за поезия/проза на тема „Любов... като сила, вино... като слабост“. Конкурсът е отворен за всички, които обичат да изразяват емоциите си чрез слово. Най-добрите произведения ще бъдат наградени на специална церемония на 1 март 2023 г. Инициативата се провежда за втора година и е под егидата на ректора на Русенския университет - акад. дтн Христо Белоев. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 1-ва група - до 25 години, 2-ра група – над 25 години. Всеки кандидат може да се включи с една творба в прозаична форма и с до 3 лирически. Срокът за кандидатстване е до 19 февруари 2023 г. на e-mail: vivanova@uni-ruse.bg, или на място в библиотеката, Централен корпус, кабинет 1.440. Оценяването ще бъде извършено от експертна комисия по три критерия: 1) креативност; 2) авторски принос; 3) езикова и стилистична култура. Обемът на творбите не трябва да надвишава 3 машинописни страници, формат А4. Важно условие е кандидатурите да не са публикувани до този момент в печатни и електронни издания (включително в социалните мрежи) и да не са давани за печат. Молим за конкурса да не бъдат подавани материали, изпращани вече за оценяване на миналогодишното ни литературно предизвикателство. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; възраст; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ. Очакваме Ви!

 • Дата на затваряне: 19 февруари 2023
 • Как да участваме: една творба в прозаична форма и с до 3 лирически
 • Ограничение за участие: две възрастови групи: 1-ва група - до 25 години, 2-ра група – над 25 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шестия анонимен литературен конкурс "Ева"

НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1866" - Благоевград очаква вашите творби за Шестия анонимен литературен конкурс "Ева" Условия за участие: -изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители; -брой на произведенията: до три; -приемат се само печатни творби/по три копия от всяка, ако се изпращат по пощата/; -за участие в конкурса няма възрастови ограничения; -конкурсът няма такса участие; Произведенията се състезават в два раздела според жанровете-поезия и проза. Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставен в отделен плик, ако са изпратени по пощата, или в отделен файл, ако са изпратени на посочената електронна поща. Конкурсните творби ще бъдат оценявани анонимно от специалисти в съответните жанрове. Награди: Първа награда-поезия/проза - 100 лв. Втора награда-поезия/проза - 70 лв. Трета награда-поезия/проза - 50 лв. Произведенията да бъдат изпращани на адрес: Благоевград 2700 пл. Македония № 1 НЧ Н.Вапцаров -1866 За Конкурса "Ева" Или на електронна поща: chit_bl@abv.bg Краен срок за изпращане на творбите - 24 февруари 2023 г. Телефон за справки: 0895543036

 • Дата на затваряне: 24 февруари 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: без възрастови ограничения
 • Източник: https://chitalishte-blg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХVIІI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023“

ХVIІI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023“ Националният поетичен конкурс „Магията любов” е едно доказало се във времето литературно събитие, в което се изявяват не само утвърдени поети, но и изгряват нови млади имена в българското лирическо пространство. Общи положения • Конкурсът е тематичен и е за творби от областта на любовната поезия. • Конкурсът е организиран от Община Казанлък и Фондация „Чудомир“ • Участието в конкурса е доброволно и без такса. Условия за участие • Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина. • Конкурсът е явен. • Всеки автор може да участва само с една поетична творба, която да е на български език, непубликувана до момента на обявяване резултатите от конкурса. • Автори, които изпращат стихотворения на чужд език, са длъжни да добавят и художествен превод. • Творбите могат да се изпращат само на електронен адрес. • При изпращане на творба, същата трябва да бъде съпроводена с информация за автора, а именно: възраст, адрес, телефон и e-mail за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението. • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса, надвишават максималния обем или влизат в противоречие с общоприетите морални норми. Правила за участие • Максимален обем на творбата (без информацията за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта – 12). Файлът да е във формат Word! • Творби за участие ще се приемат най-късно до 10.03.2023 година. • Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на Община Казанлък и на фейсбук страницата Национален поетичен конкурс „Магията любов” - Казанлък, както и публикувани във вестник „Искра”. • Освен наградените поети журито ще обяви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в Церемонията по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за тяхна сметка. • Церемонията по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.04.2023 г. от 13:00 часа на сцената на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък. • Наградите ще се връчват само лично на авторите. • Наградният фонд е разпределен както следва:  Първа награда „Магията любов” – 500 лв. плюс статуетка и грамота  Втора награда – 300 лв. и грамота  Трета награда – 150 лв. и грамота Жури • Журито се състои от трима члена и се определя със Заповед на Кмета на Община Казанлък. • Всеки член на журито предлага десет избрани от него творби по низходящ ред и присъжда на първото стихотворение 10 точки, а надолу всяко следващо е с една точка по-малко от по-горното. Десетото получава 1 точка. Журито сумира по колко точки има всяко от всички тридесет стихотворения. Десетте стихотворения с най-много точки се номинират. Първото стихотворение, което има най-много точки, получава първа награда, второто – втора и третото – трета. Журито не може да определя различни по брой и по стойност награди от обявените в регламента. • Журито има право на възнаграждение. • Наградите се връчва от организаторите. Други • Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. • Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. • Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите. • Творбите да бъдат изпращани на e-mail: magiyata.lyubov.kazanlak@gmail.com • Файлът трябва да бъде именуван така (като пример!): ИВАН СТОЯНОВ МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023 Организаторите очакват с нетърпение текстовете и пожелават успех на участниците!

 • Дата на затваряне: 10 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години от България и чужбина
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: 950 лв.
 • Брой на победителите: трима
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДЕТСКО ЦАРСТВО – МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

Международен фестивал на детската поезия ДЕТСКО ЦАРСТВО 17 издание Международният фестивал на детската поезия „Детско царство“ има конкурсен характер и е предназначен за ученици от началните училища в Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Северна Македония и България. Творбите ще се приемат ДО 17 МАРТ 2023 Г. Стихотворения на родния си език, като прикачен файл във формат .doc или .docх, (набрани с някои от основните шрифтове), изпращайте на email: festival.poezije@gmail.com Детско онлайн сп. ЩЪРКЕЛ е партньор на конкурса „Детско царство“. Българските творби изпращайте на email: newspaperstorks@gmail.com Темата е свободна и броят на творбите, които един автор може да изпрати, е неограничен. Учениците ще бъдат оценявани в две категории: I категория – ученици от 7 до 10 години II категория – ученици от 11 до 17 години Заедно с творбите изпратете и заявление, което трябва да съдържа: – име и фамилия на автора и клас – информация за училището (място, адрес, имейл, телефон) – име и фамилия на ментора – име на лицето за контакт, неговия имейл и телефонен номер Успех!

 • Дата на затваряне: 17 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от 7 до 17 години
 • Източник: https://blog.storks.biz/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Северна Македония и България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” Подтема на конкурса: „150 години по пътя към безсмъртието”, посветена на живота, делото и героизма на Васил Левски Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2023 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2023 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2023г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, пътепис по преживяно или есе
 • Ограничение за участие: Над 11 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХІ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ИЗКУСТВО ПРОТИВ ДРОГАТА“

Стартира ХІ-я Международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“ Бургас 2023, който традиционно се организира по повод Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни от Читалище „Любен Каравелов 1940”, Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас и Синдикат на българските учители - Бургас. Конкурсът „Изкуство против дрогата“ се провежда под егидата на областния управител проф. д.н. Мария Нейкова. Участниците – деца и младежи на възраст от 14 до 25 години в две възрастови групи: 14-17 г. и 18-25 г., представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси. Обемът на творбите, изпратени по имейл трябва да бъде до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български или чужд език – руски, испански, немски или английски, на документ Word, шрифт Timеs New Roman 12. Творбите изпращайте на: e-mail: chitkonkurs_lk1940@abv.bg (Тема на писмото: да бъдат изписани двете имена автора и заглавието на творбата). Над заглавието на творбата авторите следва да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение (или месторабота), пълен адрес, е-mail и телефон за връзка. Крайният срок за подаване на творбите е 15 април 2023. Компетентно жури от писатели и преводачи ще оценява творбите. Всички участници ще получат електронен сертификат, номинираните – диплом, а отличените – диплом и парична премия. Ще бъдат раздадени и следните награди: Първа възрастова група (14-17 години) За стихотворение: За есе или разказ: І награда – 100 € І награда – 100 € ІІ награда – 80 € ІІ награда – 80 € ІІІ награда – 60 € ІІІ награда – 60 € Втора възрастова група (18-25 години) За стихотворение: За есе или разказ: І награда – 130 € І награда – 130 € ІІ награда – 100 € ІІ награда – 100 € ІІІ награда – 80 € ІІІ награда – 80 € Резултатите ще бъдат обявени на 1 юни на сайта на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/news/index/1 и във фейсбук: https://www.facebook.com/Burgas.Municipality/ или https://www.facebook.com/НЧ-Любен-Каравелов-1940-Бургас-1088856194473009 Номинираните и наградени творби ще бъдат издадени в сборник. Отчитането на конкурса ще се проведе на 26 юни от 11.00 часа в Областна администрация Бургас /ул. „Цар Петър“ №1/. За повече информация: тел.: +359 895 506 211

 • Дата на затваряне: 15 април 2023
 • Как да участваме: стихотворение, есе или разказ
 • Ограничение за участие: деца и младежи на възраст от 14 до 25 години
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален студентски конкурс „Фермерството и младите хора“

По повод първата година от създаването си, Българският фермерски съюз организира първия по рода си национален студентски конкурс „Фермерството и младите хора“. Конкурсът е за студенти от цялата страна независимо от университета, в който се обучават. Предвидени са парични и предметни награди за отличените на първите три места в двете категории – проза (разказ или есе) и късометражен филм. Всички участници ще получат сертификати за участие. РЕГЛАМЕНТ І. Право на участие В конкурса могат да участват студенти от цялата страна независимо от университета, в който се обучават. Конкурсните творби и произведения трябва да са изцяло авторски на тема по избор, свръзана с профила на Българския фермерски съюз. Те са разделени в следните направления: Индивидуално участие: • проза (разказ или есе) в обем от 3 до 5 страници; Индивидуално или групово участие (от 3 до 5 души): • късометражен филм с продължителност до 10 минути; ІІ. Етапи на провеждане Участниците изпращат до 10 февруари 2023 г. (включително) конкурсните творби и произведения на e-mail: press@farmunion.bg , като в темата на писмото задължително отбелязват, че са за участие в Националния студентски конкурс „Фермерството и младите хора“. Компетентно жури ще оцени и отличи трите най-добри творби и произведения в двете направления. Предвидена и е награда за публиката за най-добър филм. От 11 февруари 2023 г. ще започне и онлайн гласуването, при което в рамките на два дни, всеки ще може да подкрепи своя фаворит. ІІІ. Класиране и награждаване Победителите ще бъдат наградени на годишното събитие на Българския фермерски съюз на 13 февруари 2023 година в София. Повече информация може да получите на: press@farmunion.bg

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: проза (разказ или есе) и късометражен филм
 • Ограничение за участие: студенти от цялата страна независимо от университета, в който се обучава
 • Източник: https://agro.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО"

Народно читалище "Асен Златаров 1940" гр. Бургас Покана за участие в XIX - ТОТО ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО" ТЕМА НА КОНКУРСА: "ДУМИТЕ ПРЕНАРЕЖДАТ ВСЕЛЕНАТА" УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - Две възрастови категории: 15-25 години и 25-50 години. - Всеки от участниците може да изпрати една непубликуване творба, до 4 стандартни печатни страници в жанр художествена проза. - Творбите да се изпращат на e-mail:chitalishte_az@abv.bg до 16 март 2023 г. с изписани трите имена на автора, години и телефон за връзка. -Изпратените творби ще бъдат оценявани от компетентно жури. - В конкурса ще участват активно и читателите на библиотеката към читалището, които също ще предложат своя класация и Награда на читателите. - И журито, и читателската аудитория ще четат анонимни творби. НА ФИНАЛА -Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 24 май 2023 г. - Награден фонд: 1000 лв. Телефон за контакт: 0895506282, 0878595340

 • Дата на затваряне: 16 март 2023
 • Как да участваме: Литературна творба в жанр художествена проза
 • Ограничение за участие: Две възрастови категории: 15-25 години и 25-50 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Приказки по картини: Паячето Пиер и Никола Пусен

Лиляна Дворянова, в партньорство със сайтовете „Детски книги“ и „Големите и малките“, ви кани да участвате в конкурса за деца „Приказки по картини“! Какво да направите? - Изгледайте филмчето „Паячето Пиер в ателието на Никола Пусен“ от поредицата „Приказки по картини“ заедно с детето. Можете и да изтеглите и да прочетете историята, събрана специално в малка книжка: https://www.detskiknigi.com/prikazki-po-kartini-pajacheto-pier-i-nikola-pusen-konkurs/ - Нека детето да нарисува и да разкаже как според него завършва историята на блатната фея Жаболина. ! Рисунката задължително трябва да е съпроводена със съвсем кратък текст, който да загатва финала на приказката.

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2023
 • Как да участваме: Децата измислят край на приказката с няколко изречения и рисунка.
 • Ограничение за участие: Конкурсът е за деца от трета група в детските градини до ученици в 4. клас
 • Източник: https://www.detskiknigi.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XXIV-ти общински конкурс за творчество "СЛОВ И БАГРА" 2023

Младежки дом - Търговище XXIV-ти общински конкурс за творчество "СЛОВО И БАГРА" 2023 /за есе, разказ, съчинение/ на тема "Най-красивите за мен места". Красотата е абстрактна характеристика, която отразява хармоничност, удовлетворение и наслада както за очите, така и за ума. Най-красивите за теб места могат да са географски, но могат да са мисловни, могат да са кътчета от душата, където се чувстваш най-уютно. Сподели с нас най-красивите места, на които си бил. Местата, които преживяваш, обръщайки се към себе си или тези, които са родени от твоето въображение. Направи есе, разказ, в интервю, в стихове или в друг тим съчинение! Право на участие имат всички ученици от 7 до 12 клас. Литературните творби да бъдат до 3 печатни страници. Изпращайте творбите на e-mail: cmditrg@gmail.com Tел. 0601 / 6-52-14, 6-51-74 6-57-19, Всеки участник да напише в края на творбата трите си имена, училище, клас и телефон за връзка!

 • Дата на затваряне: 27 февруари 2023
 • Как да участваме: есе, разказ, в интервю, в стихове или в друг тим съчинение
 • Ограничение за участие: ученици от 7 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс на Общински Младежки Съвет - Перник

Здравейте приятели, настъпи времето за поредното издание на НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на Общински младежки съвет Напишете есе или разказ на една от следните теми: “Писмо в бутилка„ “Мисъл преди сън„ “Човек вижда толкова, колкото знае„ За да участвате: Трябва да сте на възраст между 14 и 26 години. Заедно с текстовите файлове не забравяйте да напишете вашите три имена, възраст, вашето населено място и телефон за контакт. Срокът за изпращане на есета и разкази е до 17.02.2023 на: omc.pernik@abv.bg

 • Дата на затваряне: 17 февруари 2023
 • Как да участваме: Есе или разказ
 • Ограничение за участие: възраст между 14 и 26 години.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ->