по дата на конкурса

Трети конкурс „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2020“ от Община курорт Вършец • За участие чрез псевдоним или лично, трябва до 18-ти юли 2020 г. към електронна поща FundLachezarStanchev@gmail.com да се изпрати файл (.doc) съдържащ един непубликуван сонет в 14 стиха. Журито оценява анонимно. Сайт: www.slance.eu • Жури на Конкурса: поета Мартен Калеев – председател, проф. дфн Милена Кирова и проф. дфн Румяна Л. Станчева. • Награди: Първа награда – 300 лв., Втора награда - 100 лв. и две Отличия. • Конкурсът е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ – съорганизатор, Национален литературен музей, Алманах „Огоста“, БНР „Радио Видин“, Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и Вестник „Вършец“. • Награждаване от Кмета на Община Вършец на 6 август 2020 г. Обявата е публикувана в Интернет, медии и вестниците "Труд", "Сега", "Литературен вестник", "Словото днес"...

 • Дата на затваряне: 18 юли 2020
 • Как да участваме: чрез изпращане на файл по е-поща
 • Ограничение за участие: няма
 • Източник: http://slance.eu
 • Общ награден фонд: 1000 лева
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: 2000 лева
 • Отворен за територията на: Цял свят
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 август 2020
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник: www.nova-zagora.org
 • Общ награден фонд: 480.00 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 09 октомври 2020
 • Как да участваме: художествената литература и журналистиката
 • Ограничение за участие: от 2 до 12 клас
 • Източник: http://mihailovski.ekip101.com/
 • Общ награден фонд: грамоти и предметни награди
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 31 август 2020
 • Как да участваме: стихотворение и/или един разказ до три печатни страници
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Въпреки несгодите на пандемията, младите пера има с какво да учудят света! За четиринадесети път Фондация "Братя Мормареви" обявява редовния си конкурс „Бодлите на таралежите“. Могат да участват творби на ученици от цялата страна и чужбина, на възраст от 12 до 19 г., съобщават от фондацията. Категориите на конкурса са две: ЕСЕ и РАЗКАЗ. Материалите, в обем до 3 стандартни машинописни страници, не трябва да са публикувани до този момент, и следва да се изпратят на електронен адрес: office@mormarevibrothers.com, или по пощата на адрес: СОФИЯ 1164 бул. "Джеймс Баучер" 23 Фондация "Братя Мормареви" За конкурса "Бодлите на таралежите" Всеки може да се включи в единия, или и в двата раздела на конкурса. Текстовете трябва да са придружени с точен адрес и с телефон за връзка, както и с информация за възрастта, класа и училището. Крайният срок за приемане на творбите е 15 август 2020 г. Победителите в отделните категории ще получат награди от по 600 лв. и диплом. Ще има и допълнителни награди по 300 лева. И в двете категории на конкурса съчиненията са на напълно свободна тема.

 • Дата на затваряне: 15 юли 2020
 • Как да участваме: есе, разказ
 • Ограничение за участие: от 12 до 19 г.
 • Източник: http://epicenter.bg/
 • Общ награден фонд: 1800.00 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Ние от Клуб LAZARUS търсим бъдещите родни таланти в литературата на ужаса. Защото не е достатъчно един автор да се развива, да градира и да нараства постоянно като творец — той носи в себе си дълг и отговорност. Отговорност към писаното слово и дълг към бъдещите поколения, които ще го наследят и ще тръгнат по същия творчески път. Затова – провеждаме конкурс за разказ до 2000 думи, чиито участници да са с възрастова граница между 13 и 19 навършени години към датата на обявяване на конкурса. Време за провеждане на конкурса — между 24 май и 1 октомври 2020 г. Разказът не бива да е публикуван никъде досега, под никаква форма и да не е печелил награди в други конкурси. Формат на файловете на изпратените разкази — .doc, .docx, .rtf, шрифт: Times New Roman, Arial, Calibri, размер на шрифта — 12. Допускат се до 2 (два) разказа от участник, като евентуално ще се спрем на един от тях.

 • Дата на затваряне: 01 октомври 2020
 • Как да участваме: разказ
 • Ограничение за участие: между 13 и 19 навършени години
 • Източник: http://horror-bg.com/
 • Общ награден фонд: книги, публикуване на сборник с отличените произведения
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: от 14 до 35 години
 • Източник: https://www.konkurent.bg/
 • Общ награден фонд: 1080.00 лв.
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

В конкурса могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната, като участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории: - младежи от 14 до 29 години. - възрастни 30+ години. Всеки може да участва в конкурса най-много с до две НЕПУБЛИКУВАНИ авторски произведения, всяко с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за морето и ваканционните мигове. Най-добрите стихове ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории със статуетка и почетна грамота. Конкурсните творби ще бъдат селектирани от пет членно независимо национално жури. По време на конкурса националното жури ще определи и авторските творби, които ще бъдат публикувани в годишния алманах на фондация „Астика” – „Моето синьо лято” – 2020. Допълнителни условия: - Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания до приключване на конкурса - 15.09.2020 г. С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува без условно конкурсните творби, както и да ги включи за публикация в годишния печатен алманах „Моето синьо лято”, издание 2020. Конкурсът "Моето синьо лято" 2020 се реализира с подкрепата на Община Бургас. Начало на конкурса 24.05.2020г. Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2020г.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2020
 • Как да участваме: стихове
 • Ограничение за участие: от 14 до 29 години, възрастни 30+ години
 • Източник: http://astika.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: поетична творба
 • Ограничение за участие: от 14 до 25 години
 • Източник: www.rodina-bg.org
 • Общ награден фонд: стихосбирка
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: детска книга
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://kulturni-novini.info/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“, фондация „Човешката библиотека“, Фентъзи ЛАРП Център и „Фантастика и бъдеще“ организират конкурс за фантастични и други* разкази В това време на предизвикателства за целия ни познат свят, ние за трета поредна година търсим възможното движение към позитивно бъдеще.
Живеем в свят, където буквалните, механични екстраполации на съвременните тенденции пораждат усещане за предстоящи катастрофи.
Взети заедно, те се опитват да оправдаят очакването за непреодолим перманентен разпад (почти като перманентната революция на председателя Мао).
Повечето писани днес антиутопии са резултат на трудолюбие, а не на творческо въображение. Те са призвани да обяснят отпуснатите ръце и безразличието с единствения аргумент, че утре нещата ще бъдат по-зле.
Неслучайно хиляди талантливи писатели, художници и кинотворци изградиха внушителни визии на такова мрачно бъдеще, с които едва ли не го „узакониха“. Но това всъщност не e нищо повече от ответна реакция на Изкуството, каквато то е правило досега през цялата човешка история!
Убедени сме, че фантастиката трябва да продължи по-нататък, да не забравя пионерското си проникване в територията на истински новото.
~ Някога фантастиката започна като израз на търсещата младa енергия, на интелектуалната храброст, като експлозия на въображението и откривателството.
Днес истинската интелектуална смелост и сила на творческия талант е в търсенето на формите за Изхода.
Смелостта да допуснеш, че Човешкият дух е в състояние да намери пътя си към по-високото ниво, интелектът да си го представиш и талантът да го защитиш художествено.
Без готови идеологии, митологеми и религиозни догми!
Какво е решението на задачата, наречена „Кризисно съвремие“?
Какво е решението, което води до по-висше състояние на ЧоВечността и Човечеството, към бъдеще, в което ЧоВечният Разум е надрасъл безчовечното невежество?
Какво е решението, което ще създаде свят, в който науките и технологиите ще се развиват, за да расте качеството на Човека, а не богатствата на единици?
Какво е решението, което ще избегне застиналите утопиянства, където позьори с бели хитони рецитират един на друг надути речи? ~
Конкурсът „Изгревът на следващото“ е мястото, където се публикуват истории, посветени на това търсене.
Произведения, които с художествен талант и моделираща сила защитават нови светове от този вид по един от следните два начина:
По спиралата към следващото: Съдби на индивиди и общества, търсещи изхода от съвременното кризисно състояние на света ни; образи на учени, мислители и обикновени хора, напипващи в мрака на неизвестното пътищата към тази цел; приключения на личности, въвлечени в такъв спирален процес и постепенно осъзнаващи смисъла му.
Визии на следващото: Изграждане на образи, възникнали в нашето съвремие, но носещи белезите на новото, притежаващи вътрешната свобода, въпреки че са затворени в клетката на настоящата социална несвобода; образи на групи и общества, постигнали белези на следващото, без ескейпизъм, фанатизъм и аскетизъм. Хуманитарни технологии, водещи до освобождаване от опредметяването, разкриващи етическите и интелектуалните ресурси на ЧоВечното. Непротиворечиви и реалистично обрисувани общества на бъдещето, в които всяка личност е пълноценно разгърната и осъществена, без да зависи или да бъде притежавана от друга.
Приемливи са всички жанрове – достатъчно е разказите да засягат поне една от горните две теми.

Очакваме вашите текстове с дължина от 3000 до 9000 думи на адрес: poslednorog -в- gmail -точка- com.
Изпращайте ги в някой от форматите ODT, DOC, DOCX или RTF. Файловете трябва да са анонимни.
Личната си информация – име, възраст, град, държава – напишете отделно, в самия имейл.
Допускат се и вече публикувани текстове, стига да: 1) не са печелили награди в други конкурси; 2) имате разрешение за евентуалното им включване в алманаха „ФантАstika“ през 2020 г. А текстове, които вече сте ни пращали в предишни издания на „Изгрева“, приемаме само ако междувременно сте ги преработили изцяло. Запазваме си правото да ги върнем, ако преценим, че не се различават съществено от познатата ни версия.
Приемат се до два текста от автор.
Съавторствата се броят като половин, третина, четвъртина и пр. текст, според броя на участващите автори. Всички разкази ще бъдат оценявани анонимно от жури.
Трите най-високо класирани разказа ще получат награди по 200 лв. и заедно с други подбрани заглавия от конкурса ще бъдат публикувани в следващите издания на алманаха.
Краен срок за изпращане: 30 юни 2020 г.
~ Произведения-ориентири Български:
Отличените разкази от предните две издания на конкурса, публикувани в алманаха „ФантАstika 2018“ и предстоящия „ФантАstika 2019“
„Трогателна екзекуция“ – Емил Манов „Невероятната Марта“, „За змейовете и вампирите, за Марта, за потомството“ – Величка Настрадинова
„Пълноземие“, „Слънце недосегаемо“, „Десет на минус девета“ – Николай Теллалов
„Дивна“ – Светлини сред сенките
„Ортодокс“ – Григор Гачев Преводни:
„Уменията на Ксанаду“ –
Теодор Стърджън „Падналите богове“ – Дейвид Зиндел
„Мъглявината Андромеда“ и „Часът на Бика“ – Иван Ефремов „Еон“ и „Вечност“ (главите за Аксисград);
„Радиото на Дарвин“ – Грег Беър
Трилогията „Марс“ – Ким
Стенли Робинсън
„Далечната планета“ – А. и Б. Стругацки
„Битие“ – Дейвид Брин
Непреведени:
„Полдень, XXII век“ – А. и Б. Стругацки
„Тигр проводит вас до гаража“ – Сергей Другаль
A Requiem for Homo Sapiens – David Zindell
Earth – David Brin 2312;
Three Californias Triptych – Kim Stanley Robinson Seveneves;
Anathem – Neal Stephenson
Darwin’s Children – Greg Bear ~
А кого наградихме в миналото издание на „Изгрева“ и как емпатията ще ни отведе към бъдеще с повече свързаност и взаимопознание, вижте в тези клипове. Вдъхновиха ли ви? ____________________ *
Темата е достатъчно глобално-човешка и може да се реализира в целия жанров спектър на литературата.

 • Дата на затваряне: 15 юли 2020
 • Как да участваме: Очакваме вашите текстове с дължина от 3000 до 9000 думи на адрес: poslednorog -в- gmail -точка- com.
 • Ограничение за участие: До два текста от автор. Няма възрастови ограничения.
 • Източник: Човешката библиотека
 • Общ награден фонд: 600 лева
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Без такса за участие.
 • Отворен за територията на: Разкази на български език.
Приоритет на конкурса