по дата на конкурса
Варненска Златна Есен 2024

Фондация ВИА, в рамките на едноименната си дългосрочна програма, обявява Международен* конкурс Варненска Златна Есен 2024 Целта на конкурса е да събере и направи достояние нови спомени, размисли, легенди, художествени произведения от и за дейци на изкуствата, будители и други достойни личности, пряко или косвено свързани с Варна, морето, есента, символ на зрялост, мир и мъдрост. В конкурса може да участва всеки пълнолетен, който представи на български език свои, още не публикувани произведения. Конкурсът има следните категории: 1. Спомени, интервюта, документални разкази, очерци (2000-5000 букви). 2. Философско есе (2000-5000 букви) 3. Легенди (2000-5000 букви) 4. Разказ, приказка (2000-5000 букви) 5. Апева, хайку, сонет (общо най-много 10). 6. Готварски рецепти, кулинарни спомени (1000-5000 букви) Един участник може да участва в няколко категории, но само с един материал на категория. Участието в конкурса е без такса. Награда за успешното участие е включването на представените произведения в сборника Варненска Златна Есен 2024, от който всички участници ще получат един безплатен електронен вариант и възможност да го поръчат на преференциална цена отпечатан. Краен срок за явяване на конкурса е 31 юли 2024. Явяването става онлайн** на адрес: https://bit.ly/vze2024 С изпращането на материала си, участникът декларира, че приема целите и условията на конкурса.

 • Дата на затваряне: 31 юли 2024
 • Как да участваме: Онлайн
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 1000 лв
 • Брой на победителите: 100
 • Оценка на разходите: Няма рзходи
 • Отворен за територията на: Всички страни
Приоритет на конкурса 
Националният литературен конкурс "Яна Язова"

Националният литературен конкурс "Яна Язова" стартира за 18-та поредна година. Организаторите от библиотеката при Народно читалище „Постоянство 1856” в Лом съобщават, че тази година в конкурса могат да се включат автори от 14 до 40 години. До три разказа или стихотворения в три екземпляра, които не са награждавани в други конкурси, е условието към авторите за да участват в конкурса. Освен това разказите не трябва да надвишават пет машинописни страници, а стихотворенията - една. Срокът за изпращане на творбите е до 30 септември 2024 г. Ще бъдат присъдени три награди за разказ и три за стихотворения. За първото място в двете категории наградата е 200 лева, за второ – 150, а за трето – 100 лв. В рамките на литературния конкурс е обявен и конкурс за есе на тема "Моят роден град Лом". В него могат да се включат ученици от община Лом на възраст до 18 години, които също ще получат награди и ще бъдат поощрени с парични премии – 100 лв. за първото, 60 лв. за второто и 40 лв. за третото място. За този конкурс на плика трябва да се добави /За есе/. Разказите и стихотворенията се изпращат в плик на адрес: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Славянска № 1, Цветанка Кнезовска - главен библиотекар в НЧ "Постоянство 1856"- Лом. Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2024 г. на сайта на Община Лом, а наградите ще бъдат връчени на 18 октомври. За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния e-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел. 0971/66472 Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка,e-mail. Данните за участника да се поставят в отделен плик. Литературният конкурс се организира от Народно читалище „Постоянство 1856”, с подкрепата на Община Лом.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2024
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: автори от 14 до 40 години
 • Източник: НЧ "Постоянство 1856"- Лом
 • Общ награден фонд: първото място в двете категории наградата е 200 лева, за второ – 150, а за трето – 100 лв
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2024 година

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащита „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“. Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България. Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 10.07.2024 г. Наградите ще се обявят през месец септември 2024 г. Информацията за конкурса е на интернет адрес http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/ http://ecofund-bg.org УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА Участници: До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2006 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г. Условия за съчинението: Съчинението е на тема „Хижите на Рила зоват “ Хижите на Рила от десетилетия са специални, магични места за природолюбителите на България. Много от тях пазят спомените от първите планинари, проправяли път за следващите поколения. Хижите са връзка между човека и природата, много от тях са строени и се поддържат с доброволния труд на природолюбителите. Какво помнят хижите на Рила, какво са видели? Какво ни предлагат? Какъв е техният зов към нас? Какво мечтаят за бъдещето? Как бихте прекарали лятото си на хижа? Защо бихте избрали хижа като място, което да посетите през ваканцията? Много въпроси и още повече отговори от юношите на България, които обичат дивата природа… Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе. Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта. Срок: Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 10.07.2024 г. Участниците предоставят zip файл на имейл адрес myclimate@ecofund-bg.org, съдържащ: o Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща; o Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици; o Текста на съчинението в word формат. Награди: Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева; Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева; Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

 • Дата на затваряне: 10 юли 2024
 • Как да участваме: Стих, стихотворение, разказ, есе
 • Ограничение за участие: ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2006 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г.
 • Източник: https://ecofund-bg.org
 • Общ награден фонд: 1000 (хиляда) лева
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Проучване на природни обекти (местности, кладенци, реки, язовири и други) с имена на цветя и представяне на тяхната история (мит, легенда, сказание)

Проучване на природни обекти (местности, кладенци, реки, язовири и други) с имена на цветя и представяне на тяхната история (мит, легенда, сказание)  1-ва група от 7 до 10 години;  2-ра група от 11 до 14 години;  3-та група от 15 до 18 години. Творбите трябва да бъдат написани от детето, което желае да участва в конкурса! На гърба на всяка творба да има информация за името на детето, възраст, населено място, училище и телефон. Произведенията няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището. На следните адреси: Website: www.ahinora.eu Е-mail: chitalishte_ahinora@abv.bg Facebook: Нч Ахинора Facebook страница: Народно читалище „Ахинора-2006г.“ село Яворово По пощата: 6240 с. Яворово, НЧ „Ахинора-2006г.“ за г-жа Пенка Иванова Тел. за контакти: 041355/295; 0896578113 и 0883495327

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: история (мит, легенда, сказание)
 • Ограничение за участие: За деца от 7 до 18 години
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Света
Приоритет на конкурса 
Международен ученически конкурс "Имаш само това, което си дал"

Творческа къща «Щъркелите» обявява Международен ученически конкурс за авторска приказка по избрана картина от Виртуалната галерия за детско и младежко творчество ПАСТЕЛКО. Темата е «Имаш само това, което си дал». Конкурсът е посветен на добротворството и способността ни да споделяме с любов и щедрост нашите духовни, емоционални, интелектуални и материални притежания. В него могат да участват всички деца и младежи до 10 до 18-годишна възраст от всички страни по света. Творбите трябва да са оригинални и е недопустимо участието им в други конкурси. Материалите да се изпращат в електронен вид, на e-mail: pastelko.storks@gmail.com. Регламентът може да видите тук: https://pastelko.storks.biz/news/mezhdunaroden-konkurs-imash-samo-tova-koeto-si-dal/

 • Общ награден фонд: Предметни награди и книги
 • Брой на победителите: 10
 • Оценка на разходите: Участието е безплатно
 • Отворен за територията на: Всички страни по света
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс " Фолклор, автентичност и съвремие "

Народно читалище Никола Вапцаров с.Томпсън обява национален литературен конкурс, с цел популяризирането на фолклорът, автентичността и съвремието. В литературният конкурс могат да участват всички граждани на Република България. Можете да участвате с поезия и проза до 3 компютърни страници, в Word документ, шрифт Times new Romans 12, с разред 1,5. Изпращайте своите творби на имейл literaturakonkurs@abv.bg До 21.06.2024 След изпращането на материалите и своите данни, вие се съгласявате вашите материали да бъдат качени на страницата на с.Томпсън. Имейлът трябва да съдържа следната информация: име, презиме, фамилия, възраст, училище / институция, телефонен номер за връзка, име на ръководител, фамилия на ръководител и телефонен номер на ръководител! 10 от вас ще спечелят подобаващи награди, които ще бъдат осигурени от читалището. Очакваме вашите творби до 21.06.2024

 • Дата на затваряне: 21 юни 2024
 • Как да участваме: Чрез литературна творба
 • Ограничение за участие: Всички на територията на Република България
 • Източник: С.Томпсън и Биляна Георгиева
 • Общ награден фонд: Подобаващи предметни награди
 • Брой на победителите: 10
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Република България
Приоритет на конкурса 
Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев" 2024

През есента на 2024 за XLI път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев"veselin hanchev poet Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства Ще сме Ви благодарни, ако проявите съпричастност към този наистина стойностен младежки литературен форум и предоставите на съответните институти, училища, читалища и центрове за работа с деца регламента за участие в конкурса. Надявайки се на Вашето положително отношение, оставаме с най- добри чувства за проявеното разбиране към благородната кауза на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев”. Желая успех на всички участници и очакваме Вашите поетични творби. Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев" Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса (25 октомври 2024 г. ), които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Награди: Първа награда – призът „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка. Втора и трета награда – парични премии. Присъждат се и поощрения. Отчитане на резултатите: Резултатите от ХLI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 25 октомври 2024 г. (петък).. По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2024 г. ще се проведе на 26 октомври (събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 15 октомври 2024 г. Творби на участниците се приемат до 30 септември 2024 г.: на e-mail: librodinabg@gmail.com на факс: 042 603 950 с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина” Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане. Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 22 октомври 2024 година. Телефони за връзка и информация: 0884477915 – Красимира Лекова 0886463731 – Слава Драганова 042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина” 042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура", Община Стара Загора.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс за есе/съчинение на тема: „Как да променя света“

НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен организира национален литературен конкурс за есе/съчинение на тема: „Как да променя света“. Конкурсът има за цел да даде възможност на децата да разкажат как виждат бъдещето и да провокира тяхното въображение. Регламент: 1. Право на участие имат всички ученици от страната в две възрастови групи: I възрастова група – от 8 до 14 г. II възрастова група – от 15 до 18 г. 2. Изисквания: 2.1. Формат – до 3 страници А4 в печатен вид; шрифт Times New Roman 12; междуредие 1,5 2.2. Придружаваща информация – три имена на автора, телефон за контакти, населено място, училище, e-mail. 2.3. Срок, форма и начин на предаване – от 1 до 31 май на e-mail: saglasie1869pl@gmail.com. 2.4. Всеки автор може да участва само с една творба. 3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от конкурса. 4. Критерии за оценяване: 4.1. Тематична свързаност на есето/съчинението; последователност (логика) на изложението; структура (увод-изложение-заключение). 4.2. Езиков речник и умението да бъде използван; правопис и пунктуация. 4.3. Оригинална гледна точка на автора по темата. 5. Оценяване: 5.1. Оценяването ще се извърши от жури, включващо представители на организаторите на конкурса. 5.2. Творбите ще бъдат предоставени на журито за оценяване без личните данни на автора. 6. Резултати: Отличените творби ще бъдат обявени на 20.06.2024 г. в сайта и facebook страницата на НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен. 7. Награждаване: I, II и III място във всяка възрастова група – грамота и предметна награда. Ще очакваме с нетърпение есетата или съчиненията на участниците, но също и възможността да споделим тяхното виждане за бъдещето.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс "Имаш само това, което си дал"

Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ и Галерия ПАСТЕЛКО обявяват МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС за авторска приказка на тема: „Имаш само това, което си дал“ РЕГЛАМЕНТ Посвещаваме този конкурс на добротворството и способността ни да споделяме с любов и щедрост нашите духовни, емоционални, интелектуални и материални притежания. Много често поставяме акцент върху скъпите вещи, с които сме обградени, но не те са истинското ни богатство, нито могат да определят същността ни. Колкото повече даваме, толкова повече ставаме богати, защото споделената доброта и съпричастност се умножават безпределно, създавайки силна и подкрепяща общност. По-богат е онзи, който дава, а не този, който иска всичко само за себе си. Във виртуалната галерия за детско и младежко творчество ПАСТЕЛКО можете да видите как добротворството е представено в картини от малките художници на България. Задачата на участниците в конкурса е да изберат картина от галерия ПАСТЕЛКО, по която да напишат приказка и да облекат посланието на рисунката в думи. Когато изпращате своите авторски текстове, трябва да посочите коя картина ви е вдъхновила да напишете своите фантазии. В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 10 до 18-годишна възраст от всички страни по света. Творбата трябва да бъде изпратена на родния език на автора, придружена с превод на английски език. Творбите трябва да са оригинални и е недопустимо участието им в други конкурси. Конкурсът се провежда в две възрастови групи: • Първа група: от 10 до 14 години • Втора група: от 15 до 18 години Материалите да се изпращат в електронен вид, на e-mail: pastelko.storks@gmail.com. Комплектът материали за участие трябва да съдържа: • Файл с авторската творба. След нея трябва да са посочени името и авторът на избраната рисунка, както и линк от сайта на ПАСТЕЛКО където тя е публикувана. Избраната рисунка може да е публикувана в секцията Галерия, секцията Новини, или да е от колекциите на школите или децата. Файлове се приемат само в .doc и .docx формат. • Апликационна форма (попълнена на компютър, в .doc/.docx формат; • Декларация от родител; • Няколко снимки на всеки участник (до 5 бр.) с отлично качество и резолюция не по-малка от 1000 рх по късата страна. Не се допускат изписани на ръка Апликационни форми, както и снимки с лошо качество, които не отговарят на условията – те няма да бъдат допуснати до участие в конкурса. Творбите ще бъдат оценявани от 8-членно жури. Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на Галерия ПАСТЕЛКО - https://pastelko.storks.biz/ и ще получат материални награди. Краен срок: 15 юни 2024 г. Класирането на наградените в конкурса ще бъде оповестено на 15 юли 2024 г. в новинарската страница на Галерия ПАСТЕЛКО. Някои от наградените творби ще бъдат представени от авторите си по време на литературно четене в Кафе-книжарница ЖИРАФ в София през м. септември 2024 г. Може да изтеглите празните бланки от тук: • Апликационна форма; • Декларация за съгласие на родителите – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно в pdf. или jpg. формат; • Творбата на участника; Всички празни бланки ще са в наличност и на английски език, за участниците, които не са от български произход. За контакт и повече информация: Маргарита Друмева, E-mail: pastelko.storks@gmail.com https://pastelko.storks.biz/ Тел.: 0877 85 77 33 Успех!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: от всички страни по света
Приоритет на конкурса 
ОБЛАСТЕН КОНКУРС за превод на художествен текст от английски

ЕЖЕГОДНИЯ ОБЛАСТЕН КОНКУРС за превод на художествен текст от английски Регионална библиотека „Николай Вранчев“ ви кани да вземете участие в ЕЖЕГОДНИЯ ОБЛАСТЕН КОНКУРС за превод на художествен текст от английски Текстовете, които се предлагат тази година за превод от английски на български език са от книгата на английският писател Уилям Джералд Голдинг - “Pincher Martin“ В конкурса могат да участват ученици от VIII-XII клас, разпределени в две възрастови групи:VIII- IX и X- XII клас от област Смолян. Текстовете за превод: Първа възрастова група и Втора възрастова група Компетентно жури ще оцени творбите, а отличените ще бъдат наградени. Крайният срок за представяне на материалите е 10.05.2024 г. Задължително се посочват трите имена, клас, училище, адрес и телефон за контакти. Готовите творби изпратете на адрес: Регионална библиотека, ул. „Полк. Д. Петров“ 7, 4700 ж.к. Нов център, Смолян / за конкурса / или на електронен адрес sm_lib_chit@abv.bg тел. за справки: 0301 6 25 24 вътр.27

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Смолян
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за исторически доклади, есета и стихотворения под надслов: „Храбростта на героите от лето 1850 в Северозападните български земи“,

Исторически музей град Белоградчик ОБЯВЯВА Национален конкурс за исторически доклади, есета и стихотворения под надслов: „Храбростта на героите от лето 1850 в Северозападните български земи“, посветен на 174 г. от Въстанието в Северозападна България с център Белоградчик. Конкурсът има за задача да популяризира Белоградчишкото въстание от 1850 г в Северозападна България. Творбите ще бъдат разделени в 3(три) категории: – Исторически доклади – участници над 19 г. (препоръчва се да са запознати с историческата терминология и писането на доклади; важно е да са запознати с темата и казуса за въстанието през 1850 г. в Белоградчик) – Есета – свободен текст и изразни умения. Важно е участниците да бъдат запознати с темата за въстанието през 1850 г в Белоградчик – Стихотворения – Важно е участниците да бъдат запознати с темата за събитията през 1850 г. в Белоградчик Условия за участие: Право на участие в конкурса за есе и стихотворение имат всички желаещи ученици и възрастни, разделени в две възрастови групи: – I възрастова група – от 16 до 19 год. – II възрастова група – над 19 год. Темите за участие в конкурса, от които участниците могат да избират в категорията исторически доклад са следните: – „Въстанието в Северозападна България с център Белоградчик“ – „Белоградчишкото въстание от 1850 лето и мястото му днес в учебниците по „История на България“ Темите за участие в конкурса, от които участниците могат да избират в категорията есета са следните: – „Въстанието на „първите““ – „Белоградчишкото въстание от 1850 лето“ – „Първенци“ или селяни са героите от Белоградчишката епопея?“ – „Белоградчик – градът, който със собствени сили, пръв дръзна да потърси Свободата!“ – „Белоградчишкото въстание от 1850 лето и мястото му днес в учебниците по „История на България“ Платформи за изпращане на творбите: https://www.facebook.com/muzeibelogradchik или d.donchev86@abv.bg Размерът на творбите не трябва да надвишава 6 страници. Творбите трябва да отразяват темата на конкурса и да бъдат озаглавени Участниците задължително трябва да посочат: – Трите имена и възраст – Точен адрес и телефон за връзка – Училището или школата, която представляват (за учениците) Критерии за оценка: – Есетата, стихотворенията и историческите доклади трябва да отразяват темата на конкурса. – Изразни умения на участниците – правилни граматически и смислово структурирани изречения, богат речников запас, умения за анализ и разсъждения по зададената тема, емоционално въздействие на творбата Всеки участник може да представи до 2 собствена творба в различните категории. Творби без посочените данни, няма да бъдат приемани. Исторически доклади, есета и стихотворения: Даниел Дончев- тел: 0877 860 422 Краен срок за предаване на творбите – 31.05.2024г. Творби, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети за участие в конкурса. За всяка категория – исторически доклад, есе, стихотворение, има първо, второ и трето място. Победителите в конкурса ще получат грамоти и предметни награди. Творбите ще се оценяват от жури и резултатите ще бъдат обявени не по- рано от 08. 06.2024г. Наградите и грамотите ще бъдат връчвани не по-рано от 16.06.2024г. Използвайте нашите платформи, относно изпращане на творбите в категориите исторически доклади, есета и стихотворения, както и въпроси, касаещи допълнително информация: e-mail: d.donchev86@abv.bg , както и на фейсбук страницата на музея – Исторически музей град Белоградчик: https://www.facebook.com/muzeibelogradchik.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Исторически доклади, есета и стихотворения
 • Ограничение за участие: от 16 до 19 год., над 19 години
 • Източник: Исторически музей град Белоградчик
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален поетичен конкурс на тема „ С Белоногата днес“

НЧ „Дружба - 1870“ - Харманли, с подкрепата на Ротари клуб Харманли, ще отбележи за седма поредна година Деня на Белоногата. За втори път в рамките на празника ще се проведе Национален поетичен конкурс на тема „С Белоногата днес“. Конкурсът бе учреден през 2023 г. по повод 150-ата годишнина от първото публикуване на поемата „Изворът на Белоногата“ на П.Р.Славейков (1873 г., в кн. 10 на сп. "Читалище”). Той ще бъде ежегоден и ще се отчита на Деня на Белоногата. Регламент на конкурса: В него могат да участват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, с едно стихотворение на тема „С Белоногата днес“. Конкурсните творби се изпращат на електронен адрес: konkurs_belonogata@abv.bg. Творбите да са придружени с трите имена на автора, телефон и адрес, години, учебно заведение или литературен клуб. Жури на конкурса: Председател - Ели Видева, поетеса, и членове - Светлана Николова, поетеса, и Паулина Веселинова, секретар на НЧ „Дружба 1870“ Харманли. Стихотворенията се изпращат от 25 април до 25 май, 2024 г. Ще бъдат връчени 3 награди за първо, второ и трето място, както следва: Първо място – 200 лв. Второ място – 100 лв. Трето място – 50 лв. Паричните награди са осигурени от Ротари клуб Харманли. Предвидено е също така връчването и на специални награди. Конкурсът ще бъде отчетен на 29 май, на Деня на Белоногата, на историческото място „Изворът на Белоногата“ до Харманли. Желаем успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 25 май 2024
 • Как да участваме: едно стихотворение на тема "С Белоногата днес"
 • Ограничение за участие: ученици от 8 до 12 клас
 • Източник: НЧ "Дружба 1870" Харманли
 • Общ награден фонд: 350 лв. и специални награди
 • Брой на победителите: 3 и специални награди
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: страната и при интерес - и от чужбина
Приоритет на конкурса 
Националният ученически поетичен конкурс "Сърцепения"

Националният ученически поетичен конкурс "Сърцепения" бива организиран от 16-годишната Дария Георгиева - носителка на десетки престижни литературни награди - по повод издаването на нейната дебютна стихосбирка "Обикната от болката". Конкурсът бива именуван с едно от заглавията на стихотворенията, включени в книгата, и си поставя за цел да открие млади поетични дарования, които са достатъчно смели да пишат без емоционална цензура. Като допълнителна цел бива фиксирано създаването на приятелства между журито и участниците. В състава на журито влизат Александра Павлова и Юлиян Димитров - също 16-годишни и носители на много литературни награди, както и привърженици на идеята, че изграждането на творческа идентичност е основополагаща за развитието на младите поети. Конкурсът е отворен за участие на ученици от V до XII клас на територията на страната. Всеки участник може да се включи само с една творба без ограничение за дължината, без значение дали е специално създадена за конкурса, дали е награждавана и в други конкурси, дали е публикувана в електронен или печатен вид. Произведенията следва да бъдат изпратени до края на месец май на имейл srcepenia@gmail.com, оформени с файл на Word с разширение docs, с шрифт Times New Roman, размер 12, единична разредка. Организаторът запазва правото си да публикува съответните творби с цел популяризация на конкурса. Във файла със стихотворението да бъдат записани име, презиме, фамилия на автора, клас (не възраст) и адрес за изпращане на евентуалната награда, включващ пощенския код на населеното място.С участието си всеки участник приема, че личните му данни ще бъдат използвани единствено за целите на конкурса. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на организаторката във фейсбук: Нетипично емпатична - Дария Георгиева. Организаторът предвижда наличието на грамоти и много материални награди за отличените участници, както и изпращане на рецензии от журито.За всякакви въпроси относно конкурса, може да се обръщате към организаторката с лично съобщение на фейсбук страницата или на посочения имейл. КОНКУРСНА БЕЛЕЖКА Кое е онова стихотворение, което криеш някъде в чекмеджето и се страхуваш да го извадиш? Срам ли те е от написването му, или пък си адски объркан/а и се чудиш дали изобщо е достатъчно добро? За какво иска да пише душата ти по белия лист, но не знаеш дали няма да бъдеш осъден/а? Отегчен/а ли си от конкурсите, в които се оценява повече баналната, разбираема от всички поезия, а твоите красоти остават потулени и скрити от света, или пък не се радват на особена реакция от страна на читателите? Моля те, поспри за малко! Единственото правило в този конкурс е да се съгласиш да не спазиш правилата, които обществото ни налага, да не се притесняваш да изразиш чувствата си и да напишеш онова, което ще олицетвори виртуозния ти младежки ум по най-добрия начин! Смело, безразсъдно, искрено и пламенно, може би дори - неразбираемо, но със сигурност запомнящо се! Напиши стихотворение за онзи демон от сънищата ти, въпреки мисълта, че едва ли някой ще бъде впечатлен от такава творба, за онова момче/момиче в което си влюбен/а, но не отвръща на чувствата ти, за онези странни хрумки, които хвърчат в съзнанието ти без да спират...

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: ученици от V до XII клас на територията на страната
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI Фестивал на патриотичното творчество "С Ботевски пламък в сърцето"

Читалищна библиотека „Петър Томов” с. Паволче обявява ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ НА ПАТРИОТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО „С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО” Категории „Есе” и „Стихотворение” под мотото: „Днес имаме ли свободата, за която се е борил Христо Ботев?” С Т А Т У Т 26 май 2024 г. с. Паволче, община Враца С решение на Настоятелството на Читалище „Фар 1930“ с. Паволче от 2019 г. ежегодно се организира фестивал на българската патриотична песен, есе и стихове, посветени на българските възрожденци загиналите за свободата и в името на България. Село Паволче се намира в подножието на връх „Околчица” и местността „Йолковица”- лобното място на поета-революционер. Фестивалът е част от проявите, посветени на честванията на Ботеви дни. I. Цел на фестивала: • Откриване и стимулиране на литературния талант. • Създаване на умения за изучаване и представяне на исторически събития и факти чрез похватите на литературата. • Създаване на усещане у българите за единение между етносите, възпитаване в демократични европейски ценности. • Съхраняване на културното наследство. • Придобиване на опит за участие в обществени инициативи. • Стимулиране на културния туризъм в региона. II. Организатор: • Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче III. Регламент за участие: 1. Във фестивала могат да участват автори от всички етноси, без възрастови ограничения. 2. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в два раздела: есе и стихотворение. 3. Конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема „Днес имаме ли свободата, за която се е борил Христо Ботев?“ и на препоръчания жанр. 4. Стихотворенията и есетата да не са публикувани и да не участват в други конкурси! 5. Не се журират творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен носител! 6. Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 1 машинописна страница, формат А4, големина на шрифта 14 пункта, с междуредово отстояние 1. Всеки участник може да участва само с една творба. 7. Кандидатите заявяват своето участие във фестивала чрез регистрационна форма „Заявка за участие” по приложен образец, задължително посочват трите си имена, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка и декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. 8. При условие, че участникът е работил с помощта на консултанти, учители или преподаватели в други институции, задължително се добавят трите имена на консултанта и неговата месторабота. 9. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите chitalishtefar-festival@abv.bg до 20.05.2024 г. 10. С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани с нестопанска цел в книжно тяло, електронните медии и/или сайта на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче. 11. Такса участие във фестивала не се събира. 12. Резултатите от конкурса ще обявим при награждаването на 26.05.2024 г. в с. Паволче и във Facebook страницата на Село Паволче - Pavolche Village. 13. Класираните участници ще получат свойте награди лично или на посочения от тях адрес. IV. Класиране: Представените разработки се журират от тричленна комисия. Творбите се разглеждат по възрастови групи и се оценяват по следните критерии: 1. Дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата; 2. Позоваване на реални исторически факти, предадени със средствата на художествената литература; 3. Издирване и изследване на примери по зададената тема от регионалната история; 4. Оригиналност и творчески подход към темата; 5. Езикова и стилистична култура.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 8
 • Оценка на разходите: Не се събира такса за участие
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Четвърти национален конкурс за литературна творба и рисунка "Мечта"

Народно читалище "Изгрев 1909" - Бургас, Бургас 8008, ж.к. Изгрев до бл. 72, тел: 056 860 889, е-mail:chitalishte_izgrev@abv.bg ЧЕТВЪРНИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И РИСУНКА "МЕЧТА" 2 април 2024 - 20 май 2024 Регламент: I. Цела на конкурса: Да провокира артичстичната и творческата мисъл в участниците, да търси и открива млади творци. II. Условия за участие: Конкурсът е за участници, разпределени във възрастови групи, както следва: Първа група - ученици от 1- 4 клас, Втора група - ученици от 5-7 клас; Трета група - ученици 8-12 клас, Четвърта група - автори над 19 години Литературна творба - Всеки автор може да участва с една творба да 2 страници А4, шриф Times New Roman, размер 12, която да е е била публикуване и награждавана. Изпраща се на e-mail:biblioteka_izgrev@abv.bg с тема "Литературен конкурс" или на адрес: 8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72 , Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родите/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана/снимана и подписана Декларация за съгласие. Рисунка - Всеки може да участва с една творба - живопис или графика, нарисувани на картон с размери 35х50 см. без паспарту, с материали по избор. Изпраща се на адрес:8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72 , Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родите/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана/снимана и подписана Декларация за съгласие. Краен срок за изпращане на творбите: 20 май 2024 включително. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и представяне на конкурса.

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: Литературна творба, рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-12 клас, автори над 19 години
 • Източник: Народно читалище "Изгрев 1909" - Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ->