по дата на конкурса
XVI Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2023

С Т А Т У Т на XVI Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2023  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които се изявяват в областта на художествената литература и журналистиката. ТЕМИТЕ за литературния раздел на конкурса са две за всички възрастови групи: През 2023 г. се навършват 125 години от рождението на един от най-бележитите български писатели – Димитър Талев. Авторът на прочутата тетралогия „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“ е сред белетристите, които формират естетическите и родолюбиви чувства на поколения българи. Майстор на топлия и колоритен разказ, той има запазено място в галерията на класиците на българската литература. Затова предлагаме темите в раздела „Литература“ да бъдат свързани с негови мисли. За категория „Поезия“ - „Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът!“ За категория „Проза“ - „Човек не бива и не може да живее само за себе си“. ТЕМАТА за раздел „Журналистика” за всички възрастови групи една от сентенциите на бащата на жанра фентъзи, който е все по -популярен сред младите читатели и автори, британския писател Джон Роналд Руел Толкин, от чиято кончина през 2023 година се навършват 50 години и тя е: „И в лъжата има зрънце истина“. Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти. КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА: І. Литературно творчество – А. Поезия Б. Проза /разказ, приказка/ Забележка: Литературни есета няма да бъдат разглеждани ІІ. Журналистика - А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/ Б. Колективна /ученически екип/ РЕГЛАМЕНТ: А. За раздел литература:  Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи: Първа група – до IV клас Втора група – от V до VII клас Трета група – от VIII до XII клас Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси. Изисквания към разказа и приказката - да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5). Б. За журналистическия раздел: 1. Индивидуално участие:  Право на участие имат всички ученици от 5 -ти до 12 клас, разделени в две възрастови групи: Първа група – от V до VII клас Втора група – от VIII до XII клас Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./. Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси. 2. Колективно участие:  Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали. Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА: 1.След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: - раздел - име и фамилия - клас - училище /или др. институция/ - селище - адрес - електронна поща - телефон за връзка - съгласие за използването на материалите за реклама в медии, печатни издания, социални мрежи и др. 2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 29 септември /понеделник/ 2023 г. на Е-mail: obdcki1@abv.bg , като ще се разглеждат единствено тези, които са във формат Word. Получени за участие снимки на текстове, публикувани във вестници, трябва да бъдат придружени от съответния текст, изпратен също във формат Word. Допълнителна информация можете да получите на телефони: - 082 845 471- Юлия Енчева - Директор на ОбДЦКИ-Русе - 0878822351-Анна Русева- организационен секретар на конкурса - 0878822353-Милена Димитрова-експерт в ОбДЦКИ-Русе Забележка: Молим и в двата раздела да не се изпращат илюстрирани материали, освен ако не се отнася за фоторепортаж. КЛАСИРАНЕ: 1. Журито ще класира изпратените творби до 16 октомври 2023 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 20 октомври /петък/ 2023 г. 2. Списък с наградените участници ще бъде публикуван на страницата ни във Фейсбук: Обдцки Русе и интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com 3. Заключителният етап на XVI национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 28 октомври 2023 г. /събота/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително. НАГРАДИ: 1. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети/ по раздели, жанрове и възрастови групи. В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения. - Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи. - По преценка на журито ще бъдат присъдени и Специални награди на изявени млади дарования. Ще бъде връчена и ГОЛЯМА НАГРАДА /по една в двата раздела – за Литературно творчество и за Журналистика/. Със съдействието на Фондация „Русе – град на свободния дух“ носителите на големите награди ще получат и парична премия. КОНКУРСЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” Е ВПИСАН В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И СЕ ПРОВЕЖДА С ПОДКРЕПАТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ И ФОНДАЦИЯ „РУСЕ - ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ .

 • Дата на затваряне: 29 септември 2023
 • Как да участваме: Литература и журналистика
 • Ограничение за участие: от 2-ри до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пантеон на българските герои

Представяме на вашето внимание проекта по гражданско образование "Пантеон на българските герои". Целта на проекта е да се създаде "пантеон", който да събере достойните личности– българи, от които се учим, на които се възхищаваме, които уважаваме. Всеки може да внесе своя принос към изграждането на Пантеона, като напише текст за български герой(и) и го набере в прикачения формуляр. Текстът може да бъде във всеки един формат, във всеки един жанр. Ние предлагаме следните формати: • стихотворение •къс разказ • туит Творбите ще бъдат публикувани в бъдещия блог на Пантеона. Във формуляра авторът може да отбележи, ако предпочита да остане анонимен. При злоупотреба, Свободната комисия от петима души се ангажира да елиминира недобропорядъчния текст

 • Дата на затваряне: 21 юни 2023
 • Как да участваме: Присъедини се към Пантеона https://forms.office.com/e/cKheBiav7F https://forms.gle/P3QCNGVRzZycF6gW6
 • Ограничение за участие:
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе на тема “Агресията - проява на сила или слабост“

Във връзка с превърналата се в традиция ежегодна инициатива „Ден на отворените врати“ в Съдебна палата град Перник, която през настоящата година ще се проведе на 19.06.2023 г., се ОБЯВЯВА конкурс за есе на тема “Агресията - проява на сила или слабост“ за ученици от 7-ми до 12-ти клас на основните и средните училища в град Перник. Есетата трябва да са с обем до три печатни страници размер А4, форматирани с текстов редактор (Microsoft Word, Open Office или др.), с размер на шрифта до 14 пункта и да съдържат име, презиме и фамилия на участника, име на училище и клас, електронен адрес и телефон за връзка с участника. Участниците трябва да приложат попълнена Декларация за съгласие за обработване на лични данни от съвместни администратори - ВСС и Районен съд - Перник, приложена към съобщението. Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от филолози и магистрати от органите на съдебната власт в град Перник. Текстовете ще се приемат до 24:00 ч. на 13.06.2023 г. на e-mail адрес: press@ospernik.com. Победителите ще бъдат наградени в 12:30 ч. на 19.06.2023 г. в Зала № 2 от административните ръководители на Окръжен, Административен и Районен съд - Перник, Окръжна и Районна прокуратура - Перник. Предвидени са предметни награди за класираните на първите три места участници. Няма ограничение за участие на ученици, които са деца на работещи в съдебната система. Допълнителна информация може да получите на служебни телефони: (076) 647 051 или (0892) 929 297 - г-жа Цветислава Цветанова.

 • Дата на затваряне: 13 юни 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: от 7-ми до 12-ти клас на основните и средните училища в град Перник
 • Източник: https://pernik-os.justice.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Перник
Приоритет на конкурса 
ИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА СДРУЖЕНИЕ „МУЗИТЕ“ 2023 Г.

Сдружение „МУЗИТЕ“ обявява Международен литературен конкурс по случай 17 години организирането и провеждането на Международен младежки фестивал „МУЗИТЕ“ под патронажа на Вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. По регламент в конкурсите могат да участват млади хора от цял свят. Възрастови групи за участниците: Първа група – от 6 до 10 г.; Втора група – от 11 до 14 г.; Трета група – от 15 до 18 г. Четвърта група: 18 + В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 една литературна творба на следните теми: Приказка за морето Миналото – съкровище в лабиринта на времето Свободна тема по желание на участника Предлагаме на бъдещите участници в литературния конкурс да опишат с думи чувствата и мислите си като желаещите участват с произведения написани на български език в следните категории : есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих. Могат да направят мултимедиина презентаця или да направят буктрейлър на книга от български писател, който е от значение за младия човек, който го вдъхновява, защото книгата допринася за духовното израстване на личността и е медиата, без която не можем.Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора: – лично и фамилно име, – навършени години, – учебен клас, – име и контактни данни на училището, организацията, която изпраща творбите (литературни школи от България и чужбина) – контактна информация – и-мейл и телефон на участника, родителя, училището или школата. Крайният срок за получаване на литературните творби е 15 май 2023 г Резултатите ще бъдат обявени на фестивал Музите 2023 г. Всички творби ще бъдат оценени от специализирана комисия. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на (за конкурса журито), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми. Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участникапредварително потвърдил присъствието си на Фестивала през 2023 г. в Созопол. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координаторите на литературния конкурс – Дилян Димитров и Лили Спасова. Сдружение „МУЗИТЕ“ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месецаот приключването на фестивала.С акта на предоставяне на своите литературни творби за участие в литературния конкурс, авторите се съгласяват тяхното литературно произведение да бъде безвъзмездно използвано от Сдружение „МУЗИТЕ“ за конкурса и други прояви като тематични постоянни или временни събития, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, за да се подкрепи таланта на младите хора с афинитет към литературата. Литературните творби се изпращат на следните електронни адреси: dilyan.dimitrovv/muzite@abv.bg lilispasova_muzite@abv.bg В рамките на фестивала МУЗИТЕ В РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА ОЧАКВАЙТЕ СЪБИТИЯ В СЪБИТИЕТО: УОРКШОП ПО ТВОРЧЕСО ПИСАНЕ МОРСКИ ЛИТЕРАТУРЕН ФЛАШМОБ С ИЗНЕНАДИ СРЕЩА С ПИСАТЕЛИ И КНИГИТЕ ИМ ЛИТЕРАТУРЕН МАСКЕН БАЛ

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Литературна творба
 • Ограничение за участие: от 6 до 18+ години
 • Източник: https://evropaworld.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ДЕТСКО СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ЦВЕТЯТА И КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКТА ПРИРОДА

Народно читалище "Ахинора-2006г." село Яворово Ако ВИЕ сте деца и обичате да пишете стихотворения или есета, то НИЕ ви даваме възможност да участвате в СЪПЪТСТВАЩАТА ИНИЦИАТИВА към Шести Национален фолклорен събор "С мирис на теменуги" ЯВОРОВО 2023 КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ДЕТСКО СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ЦВЕТЯТА И КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКТА ПРИРОДА . 1-ва група от 7 до 10 години 2-ра група от 11 до 14 години 3-та група от 15 до 18 години Изпратете ни вашите творби на chitalishte_ahinora@abv.bg до 31.05.2023 год. Очакваме Ви! #СМирисНаТеменугиЯВОРОВО2023 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - Творбите трябва да бъдат написани от детето, което желае да участва в конкурса! - На гърба на всяка творба да има информация за името на детето, възраст, населено място, училище и телефон. - Стихотворенията и есетата няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, есе
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 7 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе на тема: „Не“ на различията, „Да“ на толерантността и интеграцията“

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 1. Право на участие Право на участие имат ученици на възраст между 14 и 17 години от следните области: 1.1 Бургас 1.2 Варна 1.3 Видин 1.4 Монтана 1.5 Пазарджик 1.6 Пловдив 1.7 София-град 1.8 Сливен 1.9 Стара Загора 1.10 Ямбол 2. Условия за участие в конкурса - есетата трябва да бъдат на български език и да са напечатани или написани четливо; - есетата трябва да съдържат изброените ключови думи: готовност, приятелство, съпричастност, толерантност, интеграция, приобщаване, общност и т.н.; - да е в обем до 3 страници, формат: .doc или .docх (Word 97-2010), шрифт: Times New Roman/12 или до 5 страници ръкописно, написано четливо. - всеки участник може да участва само с едно есе. Веднъж изпратено, есето не може да бъде оттегляно или заменяно. Всяко следващо есе, изпратено от един и същ участник ще бъде дисквалифицирано. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, с който участва в конкурса; - участниците, следва да представят информирано съгласие от родител. 3. Изпращане на творби за участие в конкурса Есета за участие в конкурса се подават, придружени от попълнен и подписан формуляр-заявка за участие, както следва: - на електронен адрес: gdnp@mvr.bg - на адрес: гр. София, п. к. 1715, бул. „Александър Малинов“ № 1 за Главна дирекция „Национална полиция“ или - чрез ръководството на съответното учебно заведение и обединяващия инспектор Детска педагогическа стая. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, както и с неподписан формуляр-заявка за участие. Срок за изпращане: най-късно до 26.05.2023 г. 4. Критерии за оценка - спазени изисквания на заданието (обем, ключови думи); НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014 - 2021 ПРОГРАМА „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“ - креативност и оригиналност на творбата; - яснота на посланието; - завършеност на тезата. 5. Избор на победителите и награди Есетата ще бъдат оценявани от комисия назначена със заповед № 8121з558/31.03.2023г. Комисия ще оцени всички получени в указания срок есета. Победителите ще бъдат обявени през месец юни 2023 г. Публикуването на печелившите ще бъде на интернет страницата на Главна дирекция „Национална полиция“, https://www.mvr.bg/gdnp/информационен-център/пресцентър/новини. Връчването на наградите ще бъде обявено допълнително. Ще бъдат присъдени:  За участниците на възраст 14 години – първа, втора и трета награда;  За участниците на възраст 15 години – първа, втора и трета награда;  За участниците на възраст 16 години – първа, втора и трета награда;  За участниците на възраст 17 години – първа, втора и трета награда. Наградите са както следва: - първа награда – 1 бр. преносим компютър, 1 бр. таблет и 1 бр. устройство за съхранение на данни; - втора награда – 1 бр. таблет и 2 бр. устройства за съхранение на данни; - трета награда – 1 бр. таблет и 1 бр. устройство за съхранение на данни. Двете есетата, оценени от МОН и МВР като най-оригинални, ще получат награда, включваща 1 бр. преносим компютър, 1 бр. таблет и 1 бр. устройство за съхранение на данни. Ще бъдат присъдени поощрителни награди в зависимост от класирането на есетата устройства за съхранение на данни (112 броя). 6. Съхранение на лични данни Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съответствие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. 7. Приемане на правилата на конкурса При изпращане на творбата за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса. 8. Други Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на комисията. При възникнали въпроси може да се свържете с инспектор Ирина Рогева, тел. 0887859739 и 02/982 7812, idrogeva@mvr.bg

 • Дата на затваряне: 26 май 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици на възраст между 14 и 17 години
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Бургас, Варна, Видин, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София, София-град, Сливен, Стара Загора, Ямбол
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ПАТРИОТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО „С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО”

Читалищна библиотека „Петър Томов” с. Паволче обявява ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ПАТРИОТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО „С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО” Категория „Есе” под мотото „Необходим ли ни е днес Ботев?” С Т А Т У Т 20 май 2023 г. с. Паволче, община Враца С решение на Настоятелството на Читалище „Фар 1930“ с. Паволче се организира фестивал на българската патриотична песен, есе и стихове, посветени на българските възрожденци загиналите за свободата и в името на България. Фестивалът е част от проявите, посветени на честванията на Ботеви дни. Село Паволче се намира в подножието на връх „Околчица” и местността „Йолковица”- лобното място на поета-революционер. Фестивалът ще се проведе само в Категория „Есе”. I. Цел на фестивала: • Съхраняване на културното наследство. • Стимулиране на културния туризъм в региона. • Създаване на умения за изучаване и представяне на исторически събития и факти чрез похватите на литературата; • Откриване и стимулиране на литературния талант; • Създаване на усещане у българите за единение между етносите, възпитаване в демократични европейски ценности; • Придобиване на опит за участие в обществени инициативи. II. Организатори: • Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче III. Регламент за участие: 1. Във фестивала могат да участват автори на есета от всички етноси и без възрастови ограничения. 2. Фестивалът има конкурсен характер. 3. Конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема „Необходим ли ни е днес Ботев “ и на препоръчания жанр; 4. Не се журират творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен носител; 5. Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 1 машинописна страница, формат А4, двустранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки участник може да участва само с една творба; 6. Участниците задължително посочват трите си имена, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка; 7. При условие, че участникът е работил с помощта на консултанти, учители или преподаватели в други институции, задължително се добавят трите имена на консултанта и неговата месторабота; 8. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите chitalishtefar-festival@abv.bg 9. С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани с нестопанска цел в електронните медии и/или сайта на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче. 10. Кандидатите заявяват своето участие във фестивала чрез регистрационна форма „Заявка за участие” по приложен образец. 11. Краен срок за подаване на заявки за участие до 12.05.2023 г. 12. Със заявката за участие във фестивала, изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. 13. Такса участие във фестивала не се събира. 14. Резултатите от конкурса ще обявим до 23.05.2023 г. във Facebook страницата на Село Паволче - Pavolche Village. 15. Класираните участници ще получат свойте награди на посочения от тях адрес. IV. Класиране: Представените разработки се журират от тричленна комисия. Творбите се оценяват по следните критерии: 1. Дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата; 2. Позоваване на реални исторически факти, предадени със средствата на художествената литература; 3. Издирване и изследване на примери по зададената тема от регионалната история; 4. Оригиналност и творчески подход към темата; 5. Езикова и стилистична култура. За контакт: 3044 с. Паволче, общ. Враца Народно читалище „Фар 1930” ул. „Христо Ботев” 53А е-mail: chitalishtefar-festival@abv.bg GSM: 0885322610, 0879548792 – Мария Божковска GSM: 0876910049, 0879548793 - Пенка Павлова

 • Дата на затваряне: 12 май 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник: http://pavolche-far1930.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Моето читалище“

Творчески конкурс на тема „Моето читалище“ организира НЧ „Съзнание 1873“ по повод 150 години от основаването си. Проявата е част от юбилейната празнична програма, кулминацията на която ще бъде през лятото. Конкурсът няма ограничения и изисквания за възраст. Творческите изяви могат да бъдат в направленията литература, изобразително изкуство или фотография. „Напишете есе, стихотворение, разказ. Нарисувайте рисунка или направете фотография, като творбите трябва да отговарят на мотото „Моето читалище“, канят от настоятелството на културната институция. Материалите се приемат до края на месец май на адреса на читалището в село Брестовица – улица „Съединение“ 1а или на електронната поща на културната институция. Всички участници ще получат грамоти, а най-добрите автори ще бъдат отличени с диплома и предметни награди. Творбите ще бъдат представени и в специалното юбилейно издание на вестника на читалището. Срок за представяне на творбите: 30 май 2023 г. Очакваме вашите творби на адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, ул. Съединение 1а или на е-mail:ch_saznanie@abv.bg, за конкурса "Моето читалище". Всяка творба да бъде придружена със следната информация: Име и фамилия на участника, възраст, адрес и телефон за контакт. За контакти и повече информация: 0897674976 и 0896090800.

 • Дата на затваряне: 30 май 2023
 • Как да участваме: Есе, стихотворение рисунка, разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://dcnews.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс на тема: "Войников и възрожденците, свързани с читалищното дело в Шумен"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН КЛУБ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ТВОРЧЕСТВО” ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “ВОЙНИКОВ И ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО В ШУМЕН” ПОСВЕТЕН НА 190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ: Да стимулира учениците и студентите за задълбочено изучаване на събитията, свързани с Възраждането на България и приносът на Добри Войников. Да се проследи борбата за просвета, култура и възстановяване на българската държавност, представена чрез литературното творчество - поезия и изобразителното изкуство - живопис, графика, рисунка. С поетично слово и четка да изразят отношението си към българските просветители и по-подробно към делото на големия възрожденец Добри Войников, отдал своя живот за родината и за развитието на град Шумен и патрон на читалището. РЕГЛАМЕНТ: І.Участниците се състезават в два раздела: 1. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – поетична творба за живота и делото на нашите будители, за шуменските просветители и за Добри Войников; 2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – портрети на велики българи от тази епоха, на Добри Войников и картини на събития от Възраждането. Минимален формат 35/50 см. ІІ. Участват ученици от V до ХІІ клас на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и студенти, разделени в три възрастови групи: Първа група - V- VІІ кл.; Втора група - VІІІ - Х кл.; Трета група - ХІ - ХІІ кл. В настоящия конкурс могат да участват по желание и студенти в трета група. ІІІ. Изисквания към участниците - рисунките да бъдат предадени в читалището или изпратени на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”, литературните творби да бъдат изпратени в Word формат на email: p.mareva56@abv.bg; dvojnikovpost@abv.bg или да бъдат предадени или изпратени в читалището на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”. Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за трите имена на автора, възраст, e-mail, телефон, адрес. Наградените творби не се връщат на авторите им. Информация за конкурса можете да получите на телефони: 0887188707 или 054 875-586. Срок за изпращане на творбите - 20. Х.2023г. Отчитането и награждаването ще бъде на 01. ХІ. 2023 година – Ден на народните будители. НЧ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН

 • Общ награден фонд: 600.00 лв
 • Брой на победителите: 40
 • Оценка на разходите: 800.00 лв
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за философско-историческо есе „Живите герои“

“ЖИВИТЕ ГЕРОИ” национален конкурс за философско-историческо есе посветен на 110-годишнината от Балканската война и превземането на най-непревземаемия форт Айваз Баба Конкурсът се провежда като част от събитията по инициативата:”МОЯТА БЪЛГАРИЯ! МОЯТ ГРАД-ГРАДЪТ НА ФЕНИКСА!” “Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.” Паисий Хилендарски из ”История славяноболгарская” В светлината на 110-годишнината от славната победа на Българската Армия и във възхвала на героичния и епичен подвиг на българския войник, далновидността на командирите и безсребролюбната братска любов на опълченците от Тракийското доброволческо опълчение, ние, днешните поколения сме призвани не само да съхраним, опазим от обругаване и пренаписване историята на тези славни дни на общонационален идеал и свещена война- война в защита на българите от Одринска и Егейска Тракия. Днес, от всеки един от нас пряко зависи да предадем на децата си и да завещаем на идните поколения спомена за невижданата храброст и безпримерен героизъм на българина - епохалното време на целия Тракийски театър на бойните действия през Балканската война. Военен клуб Стара Загора, през своята над 125-годишнина, е бил, е и ще бъде съкровищница-хранилница на националната ни Памет. Изхождайки от важната роля на Стара Загора- градът Феникс, в който е разположен Щаба Българската Армия през близката-далечна паметна 1912година, обявява своята първа по рода си национална инициативa: “ЖИВИТЕ ГЕРОИ” национален конкурс за философско-историческо есе посветен на 110-годишнината от Балканската война и превземането на най-непревземаемия форт Айваз Баба Конкурсът се провежда като част от събитията по инициативата:”МОЯТА БЪЛГАРИЯ! МОЯТ ГРАД-ГРАДЪТ НА ФЕНИКСА!” В инициативата могат да участват с есе представители на възраст 16-35 години от следните категории: • Ученици от клубовете по философия, история, журналистика, дебати; • Студенти от катедрите философия, история, политология, международни отношения, психология; • Българска диаспора зад граница; • Индивидуални участници; • Преподаватели; • Учители; • Български културни центрове в страната и зад граница, читалища и библиотеки; • Клубовете “Памет”,”Родолюбие”,”Приятели на Българската Армия”; РЕГЛАМЕНТ Всеки участник може да представи есе с общ обем до 8 /осем/ машинописни листа всяко. В есетата се приветства използването на авентични документи, както факсимилни спомени на участници, снимка на архивни единици, дневници, портрети на участници, малко известни реални исторически факти както и ясно изразен личен философски и/или исторически анализ от позицията на времето. Шрифт: Times New Roman 14; формат – PDF. Използваните източници на информация да бъдат коректно изписани и подредени по азбучен ред. Всеки участник, в придружително писмо към есето, да попълни: ИПФ /име, презиме, фамилия/, възраст, населено място, страна по местоживеене, клас/институция- когато участва от тяхно име, е-mail, GSM,собствени страници в социалните мрежи. Ако участникът е бил корегиран от ръководител/родител/член семейство - да бъдат изписани ИПФ /име, презиме, фамилия/, възраст, населено място, страна по местоживеене, е-mail, GSM, собствени страници в социалните мрежи. Крайният срок за предаване на творбите е 0:00ч.на 21.05.2023г. Няма да се допускат до участие в класирането неподписани есета, както и творби, използващи езика на омразата. Всеки участник живеещ извън Стара Загора,получава грамотата си за участие по електронен път. Организаторът си запазва правото да публикува творбите на класираните на призовите места във всяка една от посочените категории в електронна книга. Тържественото връчване на грамотите на победителите ще се състои на церемония в Концертната зала на Военен клуб Стара Загора на 31.05.2023г. от 10:00 часа.Всеки лауреат, може да доведе на церемонията до 7 гости. Лице за контакт: Елена Ангелова- младши експерт Военен клуб Стара Загора гр.Стара Загора-6000 ул.”Августа Траяна”№23 – Военен клуб e-mail: ia_vk_sz@ abv.bg; служебни GSM и телефони Военен клуб: 0892/606 884, 0892/606 707, 042/62-93-31;

 • Дата на затваряне: 21 май 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: възраст 16-35 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс "Мара Белчева"-2023 за съвременна женска поезия

Националният конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево и Градска библиотека - Севлиево, със съдействието на бизнессдружение „Севлиево 21-и век” и вестник "Росица".
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси на съвремието, но и носеща духа на поезията на Мара Белчева.
• Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.
• Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
• Конкурсът е таен и всяка поетеса трябва да изпрати 3 творби – шрифт Times New Roman, размер на шрифта-12, придружени със следните данни - име и фамилия, адрес, телефон за връзка. Материалите се изпращат на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg не по-късно от 31.07.2023 г.
Награди:
Първа награда – грамота и парична сума в размер на 600 лв.
Втора награда – грамота и парична сума в размер на 400 лв.
Трета награда – грамота и парична сума в размер на 200 лв.
Награда на бизнессдружение „Севлиево 21-и век” за севлиевска поетеса.
Специални награди на съорганизаторите на конкурса
• За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:Градска библиотека – 0675 / 3 27 22 и Отдел "Култура, туризъм и международно сътрудничество" – 0675 / 396 172 (Марина Лалева – младши експерт) • Дата на затваряне: 31 юли 2023
 • Как да участваме: С три поетични творби, неотличавани в други конкурси
 • Ограничение за участие: Български поетеси
 • Източник: https://www.facebook.com/GradskaBibliotekaSevlievo
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МАГИЯТА НА ДЕТСКОТО ПЕРО“

Община Трявна съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и библиотеката при НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна обявяват детски литературен конкурс по случай 2 април – Международен ден на детската книга. Надпреварата се провежда под надслов „Магията на детското перо“ и предоставя на участниците възможност за творчески приключения, разгръщайки пределите на въображението си пред белия лист хартия. Литературният конкурс е за написване на стихотворение, приказка, разказ или есе на тема „Магията на детското перо“. Право на участие имат всички ученици, от учебни заведения на територията на Община Трявна, на възраст от 7 до 14 години. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи: I-ва възрастова група – ученици от 7 до 10 години; II-ра възрастова група – ученици от 11 – 14 години. Творбите трябва да бъдат написани специално за конкурса „Магията на детското перо“ и да не бъдат публикувани предварително. Задължително материалите трябва да бъдат придружени с информация за автора на произведението: три имена; учебно заведение; навършени години; адрес и телефон за връзка. Краен срок за участие в детския литературен конкурс: 10 април 2023 год. Материалите изпращайте на имейл адрес: yuliyana.tsaneva@tryavna.bg – Юлияна Цанева, специалист „Връзки с обществеността“, тел.: 0894414282. Всички изпратени творби ще бъдат разгледани и оценени от тричленно жури. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Община Трявна и на двете официални FB страници на 13 април 2023 год. Отличените участници ще бъдат наградени от кметът на Община Трявна след великденските празници.

 • Дата на затваряне: 10 април 2023
 • Как да участваме: стихотворение, приказка, разказ или есе
 • Ограничение за участие: Община Трявна, на възраст от 7 до 14 години
 • Източник: https://tryavna.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Трявна
Приоритет на конкурса 
Конкурс за литературната награда „Владимир Башев“.

Националният литературен музей обявява конкурс за литературната награда „Владимир Башев“. В състезанието могат да участват автори до 32-годишна възраст, издали поетични книги през 2022 и 2023 г. На победителя ще бъде връчена националната литературна награда „Владимир Башев“. Тя се присъжда на всеки две години за издадена стихосбирка на автор до 32 години – възрастта, на която си отива от този свят поетът Владимир Башев. Кандидатите за участие в конкурса могат да изпращат своите книги лично или чрез издателствата до 15 септември 2023 г. на адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №138, Национален литературен музей – за Национален конкурс „Владимир Башев“. Резултатите ще бъдат обявени през ноември 2023 г., като призът ще бъде връчен на тържествена церемония в Литературния кабинет „Владимир Башев“ при Националния литературен музей. Наградата е учредена през 1969 г. от вестник „Пулс“, чийто първи главен редактор е бил Владимир Башев. От тогава до днес тя се присъжда на млади поети, които с книгите си дават заявка за обещаващо литературно развитие.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2023
 • Как да участваме: поетични книги през 2022 и 2023 г.
 • Ограничение за участие: автори до 32-годишна възраст
 • Източник: https://www.24chasa.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“

Народно читалище „Развитие - 1869“ обявява 28. Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“ СТАТУТ XXVIII Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Ученическият литературен конкурс „Емилия Александрова“ се организира ежегодно по волята на дарител, по повод 24-ти май - Ден на славянската писменост и култура. През 2023 г. ще се проведе за 28-ми път. Теми за участниците в конкурса VIII-XII клас: „Всеки човек е една вселена“ „Приказка за книгата“ II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците. III. ОРГАНИЗАТОРИ: Библиотеката при читалище „Развитие - 1869“ - Враца. IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от VIII до XII клас на училищата в град Враца; Конкурсът се провежда в три раздела - разказ, есе и поезия; Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници А4, големина на шрифта 12 п. V. НАГРАДИ: РАЗКАЗ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ЕСЕ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ПОЕЗИЯ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева *Специална награда на журито – ваучер за книги Материалите за конкурса ще се приемат до 15 май 2023 на e-mail: biblrazvitie@abv.bg или на място в библиотеката на Читалището на адрес: град Враца, бул. „Христо Ботев“ №28. На отделен лист, придружаващ творбата да бъдат отбелязани: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт и e-mail адрес. За контакти: Тел: 0877 406 731 - Владислава Иванчева – гл. библиотекар, библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, есе, разказ
 • Ограничение за участие: ученици от VIII до XII клас на училищата в град Враца
 • Източник: https://chitalishte-vratza.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: град Враца
Приоритет на конкурса 
Конкурса за авторска детска приказка

Имаш талант на разказвач? Виж как да се включиш в конкурса за авторска детска приказка. На 20 март, на прага на пролетта, в цял свят отбелязваме Деня на приказката. Празникът възниква в Швеция в началото на 90-те години на миналия век като ден на разказвачите на приказки, но постепенно се разпространява и става по-известен като Международен ден на приказката. Какво са обаче приказните истории без авторите, които сякаш с магическа пръчица сътворяват нови светове, измъкват ни от сивата действителност и ни учат на емпатия? Затова на този ден искам да почетем тях, техния талант и да им дадем възможност да демонстрират изкуството на писането. Приказки за Пи обявява конкурс за авторка детска приказка! Победителят ще получи: Ваучер за книги на стойност 50 лв. Аудио запис на произведението му и публикуване в подкаста Приказки за Пи Публикуване на приказката в сайта @prikazengrad Условия за участие: - Без ограничения във възрастта на участниците. Могат да участват малки и големи творци. - Всеки автор има право да участва с една творба. - Срок за участие: 30 април 2023 г. - Да са спазени техническите изисквания: до 3 (три) стандартни страници (1800 знака), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12. - Приказките се изпращат на e-mail адрес: prikazkizapi@gmail.com Победителят ще бъде избран от тричленно жури, което включва: Камелия Костадинова @sunrise_shadow. Тя е създател и вдъхновител на сайта Приказен град. Освен това е и автор на голяма част от творбите в него. Петя Петкова-Пенчева @petyatalks. Тя е журналист по майчинство и блогър. Обожава детските книжки и цени всичко, водено от детето. Златина Маркова @tina_tina_markova. Автор на детския роман Тотко и трите изпитания. Сега е твой ред! Участвай в конкурса за авторска детска приказка или сподели за него, за да достигне до повече приказни творци. Успех! Валерия Петрова @prikazkizapi

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: без ограничения във възрастта на участниците
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->