по дата на конкурса
Фото конкурс на тема „Моята лична библиотека“

Започваме 2023-та с фото конкурс на тема „Моята лична библиотека“. ???? Знаем колко много всеки читател обича и почита книгите си вкъщи, затова ви каним да ни покажете къде съхранявате четивата, с които делите дом! ???? На снимката може да има цялата ви библиотека или само любима част от нея, отрупано нощно шкафче с дебели томове или високи купчини по земята - изборът е ваш. Колкото по-книжно, толкова по-хубаво! ???? Всичко, което трябва да направите, е да изпратите 1 авторска снимка на лично съобщение, на която да се вижда къде „живеят“ вашите книги. Получените фотографии ще бъдат качвани всяка вечер в албума ни „Моята лична библиотека“, а снимката събрала най-много харесвания, ще получи награда – издания на „Кръг“ на стойност 100 лв.! Срокът за участие е до 18 ч. на 31 януари. Успех!

 • Дата на затваряне: 31 януари 2023
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс на тема „Мигове от дивия свят”

Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ обявява фотоконкурс на тема: „Мигове от дивия свят“, който е посветен на 125-годишнината на Националната организация, която ще бъде отбелязана през 2023 г. В конкурса може да участва всеки, който изпрати кадри на посочения адрес – е-mail: lubo_stefanov@abv.bg , в срок от 1 декември 2022 г. до 28 февруари 2023 г. Всеки участник има право да представи до два кадъра, заснети лично от него. Минималният им размер не може да бъде по-малък от 2000 пиксела по дългата страна при 300 т/ин., независимо от устройствата, с които са направени фотографиите. Конкурсът „Един ден сред природата на България“ очаква детските разкази Предоставените в срок кадри ще бъдат събрани от организатора и представени за оценка на жури в състав Калин Първанов – главен редактор на съюзните медии, Георги Коцаков – биолог, орнитолог и професионален фотограф и Любомир Стефанов – зооинженер, любител фотограф, експерт в НЛРС-СЛРБ Кандидатстващите фотографии ще останат анонимни до момента на окончателното им класиране и излъчване на победител. Класирането в този фотоконкурс ще бъде в две категории: Първа категория – участници до 18- годишна възраст и Втора категория – участници над 18 години. Журито ще определи победители и по двама подгласници и в двете категории, мотивирайки решението си писмено и в определеният от организатора срок. В случай, че участникът е под 18 г., следва да се предостави придружително писмо в свободен текст, подписано от родител, попечител или настойник, съдържащо съгласие за участието в конкурса. Класирането ще бъде обявено в сайта SLRB.BG на 10 март 2023 г. Всеки кадър трябва да бъде озаглавен от автора и да отговаря по съдържание на контекста на темата. До заглавието на кадъра е необходимо да е са посочени годините на автора, за да може да бъде определена категорията, в която ще участва. Могат да участват както цветни , така и черно-бели копия, но не и такива с променян цветен баланс и белези от манипулации в обработката или добавяни или отнемани елементи от композицията. При възникнали съмнения, всеки член на журито може да изисква от участниците да му бъде предоставен RAW файла на кадъра, а за устройства не поддържащи такъв формат – вътрекамерен JPEG на същият. Изображенията не бива да противоречат на общите изисквания в този жанр и да съдържат или предполагат следи от насилие, принуда или грубо нарушаване на личното пространство на дивите животни . Не се допускат фотографии, заснети в зоопаркове, изкуствени хабитати и др. Критериите за оценкав този фотоконкурсще толерират емоционалното и художествено внушение на кадъра, индивидуалния поглед и фотографското послание в него, естетическите му параметри и визуалното му въздействие, като колорит, интериор и др.постигнати с фотографските умения на автора. Поощрени ще бъдат степента на сложност при постигането му, неповторимостта на момента и проявените умения при заснемането му, както и техническите параметри на изображенията, свързани с техните ползвателни качества. Важно е да се отбележи, че авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори. Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за информиране на участниците за бъдещи оферти, новини и конкурси (при посочено съгласие от тяхна страна). Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращането на фотографията за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват в публикации, свързани с изявата. Най-добрите фотографии ще се публикуват, по преценка на журито и със съгласието на авторите в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ, както и на сайта SLRB.BG и Facebook страницата на Националната организация. Произведенията на всички автори-участници в конкурса ще бъдат изложени в Палата № 7 в Международен панаир Пловдив в рамките на изложение „Природа, лов и риболов“, 2023 г. Използването на изпратените фотографии извън обхвата на конкурса, ще се извършва само след предоставянето на изрично съгласие от авторите им. НЛРС-СЛРБ не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки. Класиралите се на първо място и в двете категории ще бъдат наградени с плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева. Класиралите се на второ място и в двете категории ще бъдат наградени с грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лева. Класиралите се на трето място и в двете категории ще бъдат наградени с грамота и парична награда в размер на 200 /двеста/ лева. Награждаването ще се извърши непосредствено след изтичане на срока, обявен по-горе и определяне на победителите, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2023
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.slrb.bg/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса