по дата на конкурса
Европейски железопътен фотографски конкурс

Общността на европейските железници и инфраструктурни компании (CER) традиционно организира Европейски железопътен фотографски конкурс, в който могат да вземат участие и любителите на железопътния транспорт в България. Целта на конкурса е да стимулира творческото мислене на пътуващите с влак и да разпространи позитивния имидж на железниците в Европа като устойчив и безопасен транспорт, представени като неразделна част от една по-екологична, интелигентна и свързана транспортна система. Както всяка година, от изпратените фотографии ще бъдат отличени 12 снимки, подчертававащи темата на фотографския конкурс, която тази година е посветена на Европейската година на уменията и се нарича: „Демонстриране на уменията на европейските железопътни фотографи“. Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите фотографии на официалната интернет страница на CER на следния електронен адрес: https://www.cer.be/contest. На този адрес участниците трябва да попълнят регистационна форма за конкурса, а за всяка от снимките е необходимо да бъдат посочени дата и място на заснемане. Крайният срок за изпращане на снимките е 1 октомври 2023 г. Фотографиите на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страницана CER (http://www.cer.be/) с посочени имена на фотографите и техните държави, като отличените в съревнованието ще получат парични награди. През последните няколко издания на конкурса в отличените фотографии вече традиционно присъстват и български участници. Това е и едно от доказателствата, че при активно участие шансовете на родните представители да бъдат избрани сред най-добрите 12 се увеличават, предвид уникалните кадри, които биха могли да предоставят. Добър повод за участие в конкурса са и организираните атракционни пътувания с парен локомотив на 22 септември между София и Мездра, на 23 септември между София и Банкя, както и между Горна Оряховица и Трявна по повод отбелязването на 115 години от обявяването на независимостта на България и 135 години от основаването на Българските държавни железници, откъдето могат да бъдат хванати подходящи красиви кадри за фотоконкурс. Участниците в конкурса трябва да се съобразят със следните условия: В състезанието се приемат до пет фотографии, които са направени само в страните-членки на Европейския съюз и Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Северна Македония, Молдова, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна и Великобритания; За участие в конкурса ще бъдат приемани снимки с висока резолюция (с ширина поне 1600 пиксела), като препоръчителен е хоризонтален jpeg формат; Допуснатите снимки не трябва да изобразяват конкретно разпознаваеми влакове и търговски компании; Фотографиите не трябва да изобразяват демонстриране на опасно или рисково поведение, заснемане на хора върху релси или в забранени зони; Необходимо изискване към участниците, е да притежават всички права върху представените фотографии, като гарантират, че те са техен оригинален труд, който не нарушава нечие авторско право; При снимки, на които присъства разпознаваемо човешко лице, се изисква специалното писмено разрешение на заснетия. Получаването на разрешение е задължение на участника в конкурса, а разрешението се представя в случай, че снимката бъде наградена. *** Общността на европейските железници и инфраструктурни компании (CER) е създадена през 1988 г. CER представлява интересите на своите членове пред Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на министрите на ЕС, както и пред други институции, формиращи европейската политика за железопътния транспорт. Основните цели на CER са защита на интересите на железопътните компании-членки и приоритетно развитие на жп транспорта в Европа, като един от най-сигурните и екологични видове транспорт. Към настоящият момент в Общността членуват компании оператори и инфраструктурни управители от страните-членки на ЕС. „Холдинг БДЖ” ЕАД е пълноправен член на CER и активно участва в дейността на Общността.

 • Дата на затваряне: 01 октомври 2023
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.bdz.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс "ОБИЧАМЕ РУСЕ"

Регламент и условия на фотоконкурс ОБИЧАМЕ РУСЕ 1. Тема и цел на конкурса Русе е град на разнолики култури и общности. Град на традиции и новаторство. Град, в който няма как да не усетиш свободния дух и да не се заредиш с творческа енергия. Град, в който можеш да научиш много, но и да се забавляваш. Град на прекрасни преживявания. Ако сте преоткрили Русе и тук е мястото на вашите незабравими емоции, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на „Холлеман България“ ООД, „Тива Плюс“ ООД и Община Русе, ви предлага възможност да се включите в национален фотоконкурс на тема „ОБИЧАМЕ РУСЕ“. Можете да участвате в него с фотографии, които представят значими сгради, паметници, панорами, производствен или работен процес, събития или просто приключения от град Русе. Очакванията са, те или разказите, които пресъздават, да бъдат пряко обвързани с темата на конкурса и да въздействат емоционално. Необходимо е снимките да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. Темата включва четири раздела: Аерофотография, Бизнесът на Русе, Пейзажи, Събития и уловени моменти. В раздел Пейзажи, участниците ще бъдат класирани на база възраст и професионален опит, разпределени в три категории: • Деца и младежи – на възраст от 7 до 15 години включително • Любители – от 16 години нагоре • Професионални фотографи В раздел Бизнесът на Русе, очакваме да получим кадри на производствен или работен процес от различни сфери на бизнеса в Русе. Участниците ще бъдат класирани на база професионален опит, разпределени в две категории: • Любители – от 16 години нагоре • Професионални фотографи В раздели Аерофотография и Събития и уловени моменти, участниците ще бъдат класирани в една категория без разделение на база възраст или професионален опит. Фотоконкурсът има за цел да покаже красивата страна на град Русе и всичко хубаво, което се случва в него. Целта е да бъдат насърчени фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от Русе. 2. Участници 2.1. Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители и професионални фотографи, без ограничения във възрастта. 2.2. Лица, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници. 2.4. Във фотоконкурса НЕ могат да участват служители на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, членове на журито, техните семейства и други лица, свързани с организаторите на конкурса 3. Технически изисквания към снимките и ограничения 3.1. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса, във всеки от обявените раздели. 3.2. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2022 или 2023 г.). 3.3. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака. 3.4. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 3000 и не по-голямо от 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер). 3.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: - обработка на яркост и контраст; - изостряне на изображението; - прекадриране на снимката. 3.6. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми. 3.7. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които не отговарят на зададените минимални технически параметри, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. 3.8. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на изискванията на конкурса, нарушават етичните норми или действащото законодателство, или по какъвто и да е начин да уронват престижа на конкурса. 4. Авторски права 4.1. Авторските права са притежание на фотографите. 4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. При предявени претенции от трети лица, авторът на предоставената фотография носи пълна отговорност. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. 4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе да използват безвъзмездно изображенията по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса, както и за употребата им в промоционални и информационни материали, свързани с дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе (включително в техните уеб сайтове и фейсбук страници). Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе. 4.4. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. 5. Регистрация и участие 5.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес rusefreespiritcity@gmail.com 5.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация: - заглавие на снимката - име на автора - раздел/и в които участва - категория в която участва - дете/любител/професионален фотограф - текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака) - година на заснемане - за участници под 18 г. към дата на изпращане на фотографиите – декларация по образец от родител/настойник (изтеглете от тук) - телефон за връзка До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса. 6. Срокове 6.1. Срок за изпращане на снимките Конкурсът се открива на 23 август 2023 г. Краят на конкурса настъпва в 20:00 часа на 15 октомври 2023 г. Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса. 6.2. Гласуване във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за определяне на фотография, носител на „Наградата на публиката“ става от 18 октомври до 23:59 часа на 28 октомври 2023. 6.3. Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при откриване на изложба, в която ще участват първите фотографии класирани от журито във всяка категория. 7. Награди Раздел „Аерофотография“ 1-во място - 300 лева 2-ро място - 200лева 3-то място -100 лева Раздел „Събития и уловени моменти“ 1-во място - 300 лева 2-ро място - 200лева 3-то място -100 лева Раздел „Бизнесът на Русе“ Любители фотографи 1-во място - 250 лева 2-ро място - 200 лева 3-то място -100 лева Професионални фотографи 1-во място - 300 лева 2-ро място - 200лева 3-то място -100 лева Раздел „Пейзажи“ Деца и младежи от 7 до 15 годишна възраст 1-во място - 200 лева 2-ро място - 150 лева 3-то място -100 лева Любители фотографи 1-во място - 250 лева 2-ро място - 200 лева 3-то място -100 лева Професионални фотографи 1-во място - 300 лева 2-ро място - 200 лева 3-то място -100 лева Награда на публиката - 200 лева Награда на Журито – 200 лева 8. Избор на победители Фотографиите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Фондация „Русе – град на свободния дух“, „Холлеман България“ ООД, „Тива Плюс“ ООД, Община Русе и други. Чрез гласуване във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ ще бъде определена фотографията – фаворит на публиката. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Журито си запазва правото да не присъди всички награди, както и да обявява допълнителни награди. 9. Съхранение на лични данни Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. Фотографът дава съгласието си Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със фотоконкурса. 10. Приемане на правилата на конкурса С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с регламента и условията на конкурса и че ги приемат. 11. Други Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2023
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Деца и младежи, любители, професионални фотографи
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ФОТОГРАФ НА ДИВИ ЖИВОТНИ ЗА ГОДИНАТА НА BulWildPhoto 2023 г.

Първи ежегоден фотоконкурс за български фотограф на диви животни за годината. Краен срок за публикуване на фотографии е до 1 (първи) Ноември 2023 г. РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ​ 1. Участници В конкурса могат да участват всички желаещи български автори било то любители или професионалисти, без ограничение във възрастта. Членовете на журито на конкурса, неговите организатори и техни близки могат да публикуват произведения, без да участват в разпределението на наградите. 2. Тема на фотоконкурса Приемат се само изображения на диви животни. (птици, бозайници, влечуги и представители на морската фауна заснети в техния естествен хабитат). Снимки на насекоми не се приемат. Не се приемат изображения на домашни животни, животни в плен, животни от зоологически градини и други подобни. 3. Етични норми Автора не трябва да предприема никакви практики, които могат да навредят, стресират на животното или да нарушат естествения му хабитат. Забранени са живите примамки. Авторите заподозрени в подобни практики ще бъдат дисквалифицирани. 4. Срокове и етапи на конкурса Първи етап – Качване на фотографии: до 01 (първи) Ноември 2023 г. Публикуването на фотографии за участие приключва в 23:59 на 01 (първи) Ноември 2023 г. Втори етап – Журиране от 02 Ноември до 15 Ноември 2023 г. На вторият етап на конкурса журито определя наградите във всяка от категориите. Журирането се извършва на база на електронно копие. Обявяването на наградите на журито е на 20 Ноември 2023 г. 5. Как да участвате За участие е необходимо да попълните формата за участие на страницата на BulWildPhoto. Произведенията се публикуват чрез предвидения за целта формуляр на страницата на конкурса. Всеки участник има право да участва с по три (3) фотографии. Фотоконкурс е безплатен. До приключване на оценяването, участващите произведения остават анонимни и видими само в галерията на конкурса. 6.Изисквания към изображенията А) Авторство, тема и съдържание В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии. Фотографиите участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички произведения, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса. Б) Обработка Позволяват се манипулации като оптимизиране на контраста, баланса на бялото, изостряне на изображението, корекция на експонацията и кадрирането (кроп), който не променят действителната сцена. Не се позволяват промяна на цветовете, добавяне и отнемане на предмети във фотографията и други практики, които променят изображението в сравнение с действителната сцена показана в него. С) Формат и технически изисквания За участие се приемат файлове във формат JPEG в пропорция 3:2 или 1:1. Препоръчителният размер за оптимална визуализация на изображението е 1920 px по дългата страна. Да не се изпращат по-големи файлове или файлове в пълна резолюция. Те ще бъдат изискани за верифицирането на съответната наградени фотографии. Селектираните от журито на конкурса изображения трябва да имат оригинален файл поне 3000 px по дългата страна. Селектираните изображения, които не отговарят на условията за печат ще бъдат заменени със следващите по ред на номинация от журито. 7. Награден фонд НАГРАДА ЗА (1)ПЪРВО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА: ​ А) Безплатно двудневно посещение в най-успешното укритие за фотография на белоглав лешояд и скален орел в Маджарово, осигурено от "Природа Маджарово". За повече информация кликнете тук. Б)Ваучер на стойност от 2000.00 лв към dynaphos.com от Sony България. *Ваучерът се издава поименно на победителя и може да се използва за закупуване на фотографска техника и аксесоари Sony Alpha. Валиден е за период 1 година, считано от датата на издаване и при покупка направена от Динафос ЕООД. Важи единствено за лицето, на което е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучера не може да се заменя за неговата парична равностойност. НАГРАДА ЗА (2)ВТОРО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА:А)Ваучер на стойност 1000.00 лв. за продукти Sigma към Photo-Shop.bg от Фотографски системи. *Ваучерът се издава поименно на наградения и може да се използва за закупуване на фотографска техника и аксеоари Sigma. Ваучерът е валиден за срок от една година и при покупка на фотографска техника и аксеоари Sigma от Фотографски системи или от електронния магазин на Фотографски системи - Photo-Shop.BG. Ваучерът може да бъде използван само от лицето, на чието име е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучерът е с ДДС и не може да се заменя за неговата парична равностойност. НАГРАДА ЗА (3)ТРЕТО МЯСТО ЗА ФОТОГРАФ НА ГОДИНАТА: А)Ваучер на стойност 250.00 лв. за продукти LensCoat към Photo-Shop.bg от Фотографски системи. *Ваучерът се издава поименно на наградения и може да се използва за закупуване на фотографски аксеоари LensCoat. Ваучерът е валиден за срок от една година и при покупка на на фотографски аксеоари LensCoat от Фотографски системи или от електронния магазин на Фотографски системи - Photo-Shop.BG. Ваучерът може да бъде използван само от лицето, на чието име е издаден и не може да се прехвърля на трети лица. Стойността на ваучерът е с ДДС и не може да се заменя за неговата парична равностойност. 8 Жури на конкурса Марин Куртев - Управител на "Природа Маджарово" и най-успешните укрития за фотография на диви животни в България. Христо Пешев - Дългогодишен фотограф на диви животни и работи при "Fund for Wild Flora and Fauna FWFF". Веселин Граматиков - Дългогодишен фотограф на диви животни и основател на BulWildPhoto. 9. Авторски права Правата върху произведенията, участващи в конкурса остават изцяло на автора. Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални и рекламни цели на платформата. Авторите на селектираните от журито произведения и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селектираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2023
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: без ограничение във възрастта
 • Източник: https://www.bulwildphoto.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фотографски конкурс „Redline Challenge“ на Canon Европа

Организатор на Третото издание на конкурс „Redline Challenge“ е Canon Европа. Тази година конкурсът отправя предизвикателство към кандидатите да използват минималистичен подход и да заснемат кадър по темата „Пространство за дишане“. От участниците се очаква да възприемат подхода „по-малкото е повече“ и да покажат своята креативност с минималистичен кадър на обект по свой избор. Тема на конкурса: „Пространство за дишане“ Краен срок за подаване на кандидатури: 16 септември 2023 г. Победителят ще бъде обявен през месец октомври 2023 г. Условия за кандидатстване: – Всички кандидати трябва да са любители фотографи, на възраст над 18 години. – Нямат право да участват професионални фотографи или такива, които печелят повече от 20% от годишния си доход с фотография, както и служители на Canon Group, техните семейства, агенти и други лица, въвлечени пряко в конкурса и спонсорството; Подаване на кандидатури: – Всички кандидати трябва да попълнят онлайн формуляра с данните си (име, имейл адрес, държава на пребиваване) и да отговорят на анкетата на адрес: https://www.canon.bg/get-involved/redline-challenge/; – След това качете снимка, отговаряща на критериите по-долу в клауза 3, с която искате да участвате в конкурса; – Изпращането на кандидатури е безплатно и не е необходимо изображенията да бъдат заснети с устройство на Canon; – Разрешена е максимум една (1) кандидатура на лице по време на периода на промоцията. Критерии за кандидатстване: – Изображението трябва да отговаря на предизвикателството „Стая за дишане“ – – Кандидатурата трябва да е оригинална; – Да въздейства – Какви емоции и реакции предизвиква снимката ви. Изображението ви забавно, емоционално или предизвикващо размисъл е?; – Да притежава техническо майсторство -Изображението заснето ли е по начин, който демонстрира разбиране за възможностите на фотоапарата и на обекта?; – Размерът на изображението трябва да бъде 150DPI, 2000 px по дългата страна; – Участниците не трябва да качват изображения, които по-рано са печелили награда или отличие чрез промоция, провеждана от Организатора или друга организация; – Каченото изображение не трябва да бъде силно обработвано или манипулирано, например: без добавяне и премахване на обекти от изображението, без композирани изображения и без водни знаци; – Всяко използване на изкуствен интелект е против духа на състезанието и е напълно забранено (с единственото изключение на характеристиките, които са присъщи на немодифицираните производствени фотоапарати). Награда: – Победителят ще получи комплект на Canon на стойност над 5000 €, включително следното: - Canon EOS R5; - CANON RF 24-105MM F4L IS USM. Повече информация ще намерите на: https://www.canon.bg/get-involved/redline-challenge/ За Canon Европа: Canon Европа е стратегическото подразделение за региона на Европа, Близкия Изток и Африка на Canon Inc. – световен доставчик на технологии и услуги за обработка на изображения Canon Европа извършва дейност в около 120 държави, дава работа на близо 12 850 души в региона и генерира около една четвърт от световните приходи на Canon годишно. Основана през 1937 г., със своето желание за непрекъснати иновации през целия период на своята над 80-годишна история компанията Canon е в авангарда на технологиите за работа с изображения, като се стреми да инвестира в подходящите области и да използва всяка възможност за растеж – от фотоапарати до дигитални преси, от индустриално оборудване до медицински технологии. Корпоративната философия на Canon е Киосей – „да живеем и работим заедно за общото благо“. В Европа, Близкия Изток и Африка, Canon Европа цели устойчив растеж на бизнеса, като се фокусира върху намаляване на собственото си въздействие върху околната среда и помощ за клиентите да намалят своето чрез използване на продукти, решения и услуги на Canon. Canon непрекъснато предефинира света на технологиите за работа с изображения за доброто на всички. Чрез своите технологии и иновативен дух компанията разширява границите на възможното, позволявайки ни да видим нашия свят по непознати досега начини. Допълнителна информация за Canon Европа е достъпна на адрес: www.canon-europe.com

 • Дата на затваряне: 16 септември 2023
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: любители фотографи, на възраст над 18 години
 • Източник: https://www.nha.bg/
 • Общ награден фонд: комплект на Canon на стойност над 5000 €
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за снимка на тема „Обичам движението“

Община Русе предизвиква творческия талант на всички изкушени от фотографията с конкурс за снимка на тема „Обичам движението“. Той се реализира по проект „Sports for Green Deal“ по програма Еразъм Спорт. Основните му цели са да се предостави възможност да бъдат събрани различни гледни точки към спорта и дейностите на открито, които да показват активния начин на живот като желана и привлекателна дейност, да се повиши осведомеността относно ролята на спортните дейности за подобряване на физическото и психическото благосъстояние, както и да се насърчи активното гражданство и по-отговорното към околната среда поведение. В конкурса могат да се включат пълнолетни лица от цялата страна и пребиваващи в България. Могат да бъдат изпращани до 3 фотографии, представящи интерпретация на темата, като очакванията са снимките да запечатват момент на активност – спорт, танц или игра, които да предават позитивно послание. Участниците се насърчават да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от спортни и развлекателни дейности, провеждани на открито. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 г. (2021, 2022 или 2023 г.). Те трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст до 200 знака, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 3000 и не по-голямо от 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията да е не по-малка от 200 dpi, като файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор следва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер). Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката. За участие в конкурса няма да бъдат приемани фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които не отговарят на зададените минимални технически параметри, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес sports4greendeal@gmail.com. Всеки участник ще получи на електронната си поща потвърждение за успешно извършената регистрация, както и тази на снимковия материал. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва да има следната информация: - заглавие на снимката; - име на автора; - текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 200 знака); - година на заснемане; - телефон за връзка. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. При предявени претенции от трети лица, авторът на предоставената фотография носи пълна отговорност. С изпращането на фотография участниците дават съгласието си Община Русе да използва безвъзмездно изображенията в промоционални и информационни материали, свързани с дейността на местната администрация. Конкурсът стартира на 9 август, като крайният срок за изпращане на снимките е до 23:00 часа на 8 септември. Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност и визуално въздействие. Жури, включващо професионален фотограф, представители на Община Русе и др., ще оценява получените фотографии и ще определи тримата победители, които ще получат, както следва: 1 място - камера GO pro; 2-ро място – стабилизатор (гимбал); 3-то място – фотораница. Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при откриване на изложба, в която ще участват първите 10 класирани фотографии.

 • Дата на затваряне: 08 септември 2023
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: пълнолетни лица от цялата страна и пребиваващи в България
 • Източник: https://obshtinaruse.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса