по дата на конкурса
Конкурс „Пролет в „Триадица“

По случай настъпването на астрономическата пролет организираме конкурс „Пролет в „Триадица“. Малки и големи творци могат се включат със своите рисунки. Идеята е да покажем, че заедно със събуждащата се след зимен сън природа, настъпва времето на слънцето, светлината, зеленината и хубави дни. Желаещите да ни направят съпричастни към своето виждане как изглежда нашия район през пролетта, могат да донесат своите снимки в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“№54, стая 306, 308 или 309 или да ни ги изпратят по пощата до 20 април. Най-красивите ще получат специални награди, а всички ще украсят район „Триадица“, за да предадем едно истински топло, красиво пролетно настроение на всички.

 • Дата на затваряне: 20 април 2021
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://triaditza.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детско творчество на тема: “Пролет в Природен парк “Сините камъни”

Мили творци, дайте воля на въображението си, проявете творчество, изявете своя талант в няколко направления. Заснемете вълнуващите Ви къчета, растения и животни! Нарисувайте рисунка или създайте макет, колаж или пано по Ваш избор. Право на участие имат деца до 12 клас. Срок за участие: 31.03.2021 г., Награждаването ще бъде на 09.04.2021 г. адрес: гр. Сливен, бул. “Цар Симеон” 1Б, Природозащитен туристически център, тел. за връзка: +359 44 66 29 61

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, мекат, колаж, пано, авторски снимки
 • Ограничение за участие: ученици до 12 клас
 • Източник: http://dppsk.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националният конкурс за ученици и студенти – „Млади таланти

„Млади таланти“ е част от инициативите на МОН за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: Биология, Химия, Информатика, Инженерни науки, Материалознание, Математика, Медицина, Физика, Социални и хуманитарни науки Екология Двадесет и третият национален конкурс „Млади таланти“ ще се проведе тази година в периода 26 – 28 април 2021 г. Крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2021 г. на следните имейли: y.zherkova@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.

 • Дата на затваряне: 07 април 2021
 • Как да участваме: проект
 • Ограничение за участие: ученици и студенти
 • Източник: https://mediabricks.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XX – ТИ ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО ТЕМА „КАРНАВАЛ“

Основните целите на конкурс за детско творчество „ШАНС“ са да открива и популяризира млади таланти от Община Димитровград и да даде възможност за изява на творческите им заложби. В конкурса могат да участват деца и младежи до 12 клас. НАПРАВЛЕНИЯ I . ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО I I . ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО III . ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО IV. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО V. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО VI. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО От тази година Заявките ще се попълват и подават онлайн до 23:59ч. на 04 април 2021г. Контакти: 0885 01 55 99 0897 50 01 02 – Ивелина Тонева – направление „Изобразително изкуство“ 0884 74 28 29 – Деница Макьова – направление „Литературно творчество“ и „Приложно изкуство“ 0878 38 44 99 - Маргарита Дякова – направление „Танцово, Музикално и театрално изкуство“ e–mail: shans_dmc@abv.bg

 • Дата на затваряне: 04 април 2021
 • Как да участваме: поезия, проза, рисунка, приложно изкуство, музикално и танцово изпълнение,
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 12 клас
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Димитровград
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД”

Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 до 19 год., разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група – 6 - 10г. ; Втора възрастова група - 11 - 14г.; Трета възрастова група - 15 - 19 г. В конкурса имат право да вземат участие ученици от I – XII клас. Конкурсът е съобразен с възрастовата граница на всички училища на територията на страната и училищата зад граница и чуждестранните училища Тематика на международния културен форум: „Велики Преслав – история на цял един народ”. I. Литературно творчество: • есе; • стихотворение. II. Художествени творби: • живопис; • графика/рисунка; • скулптура/пластика; • приложно-декоративни творби и проекти. Адрес за изпращане на творбите: гр. Велики Преслав – 9850, ул. Борис Спиров 61, Народно читалище „Развитие 1874” /за библиотеката/, 0538/ 4 35 67. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg до 31 март 2021 година.

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Литературно творчество, художествени творби
 • Ограничение за участие: ученици от 6 или 7 до 19 години
 • Източник: http://velikipreslav-international.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за изпълнение на китайска песен „Мелодии с аромат на роза“

В конкурса могат да участват хора, чийто майчин език не е китайски. Моля, изпращайте вашите видеоклипове до 7.04.2021 г. на адрес: cinssofia@gmail.com

 • Дата на затваряне: 07 април 2021
 • Как да участваме: Песен на китайски език
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://confuciusinstitute.bg/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс по случай Международния ден на горите

По случай Международния ден на горите – 21 март и тазгодишната тема „Възстановяване на горите: път към здраве и благополучие“, Организацията на ООН по прехрана и земеделие ви кани да направите снимка на най-близкото дърво до вашия дом, което ви носи радост и ви кара да се чувствате добре. Това може да е всяко дърво, което се грижи по някакъв начин за вашето благосъстояние: дава вкусни плодове, или има кора или листа, които могат да се използват в традиционната медицина, или може би това е дърво, което сте обичали да катерите като дете или което просто ви радва с красивите си листа или цветове. Изпратете ни снимка, кажете ни защо сте избрали това дърво и можете да спечелите таблет! Краен срок за участие: 12 март 2021 г. Снимките ще бъдат оценявани в три възрастови категории, като наградата за всяка една от тях ще бъде таблет: Деца от 6 до 14 години; Младежи на възраст от 15 до 24 години; Възрастни над 24 години. За да се включите в състезанието, просто следвайте тези три стъпки: Направете снимка на своето любимо и най-близко до дома ви дърво; Попълнете онлайн формуляра за участие и опишете защо сте избрали точно това дърво; Не забравяйте да публикувате снимката си в социалните медии, като използвате хаштага на Международния ден на горите: #IntlForestDay. Победителите ще бъдат обявени на Международния ден на горите – 21 март.

 • Дата на затваряне: 12 март 2021
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://eagleforests.org/
 • Общ награден фонд: Таблет
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски конкурс за есе, стихотворение, кратък разказ на тема „Българският дух през вековете”

РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас, които се обучават в училищата в община Гоце Делчев. Всеки участник може да участва с едно произведение във всяка една от трите категории на епистоларно творчество – есе, стихотворение, кратък разказ. Творбите следва да се изпращат по пощата и да са придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител/учител/, точен адрес, телефон за връзка. Творбите трябва да бъдат получени най-късно до 25 март 2021 г. на адрес: град Гоце Делчев - 2900, ул. „Царица Йоанна” № 2, Информационен център на община Гоце Делчев. Важно: На плика, съдържащ детските творби следва да бъде отбелязан следния текст: „За конкурса на ОКБППМН – Гоце Делчев „БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”.

 • Дата на затваряне: 25 март 2021
 • Как да участваме: есе, стихотворение, кратък разказ
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://ilindenpres.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Гоце Делчев
Приоритет на конкурса 
I Онлайн национален фолклорен конкурс „Весел Чичопей”

За пети път в село Първомайци ще се проведе детският фолклорен фестивал „Весел Чичопей”. През 2020 г. празникът не се състоя поради началото на епидемията от CIVID-19. Настоятелството на читалището почерпи опит от първите онлайн конкурси, наложени по естествен път от новите обстоятелства в културната сфера. През 2021 година читалищното настоятелство взе решение под шапката на детския фолклорен празник да се проведе I Онлайн национален фолклорен конкурс „Весел Чичопей” за любителски детски състави и индивидуални изпълнители от читалища, училища, детски градини, школи, центрове за личностно развитие, младежки домове и други. Той ще стартира на 1 април. Право на участие в онлайн конкурса имат всички деца, младежи и девойки, певци и танцьори , разпределени в 3 възрастови групи: 1.Първа група – до IV клас.2. Втора група – от V до VII клас.3. Трета група – от VIII до XII клас. Участниците могат да изберат два основни раздела за участие: певчески и танцов. Началото се поставя на 1 април 2021 година. От тогава започват да текат и следните срокове: 1.Заявления за участие, декларации за информирано съгласие, данни за представител на участника/ците, който ще е ангажиран с качване на видеоклиповете и копия от платежните нареждания се подават на имейла на НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци - nch_ivazov1893@abv.bg в срок от 1 април до 18 април 2021 г. 2. Видеоклипове ще се качват до 30 април 2021 г. включително. 3. Срокът за оценяване на изпълненията е от 1 май 2021 г. до 15 май 2021 г. 4. Срок за обявяване на наградите: 17 май 2021 г. 5. Срок за изпращане на наградите: до 30 юни 2021 г. Повече подробности по статута желаещите могат да получат на имейла на читалището: nch_ivazov1893@abv.bg и на телефоните – 06175-20-10, 0889543319 от секретаря на читалището Теодора Миновска.

 • Дата на затваряне: 18 април 2021
 • Как да участваме: певчески и танцов
 • Ограничение за участие: до 12 клас
 • Източник: https://regnews.net/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Артистично-поетичен конкурс "ПОЛЕТ НАД ВЪЛНИТЕ"

Мили деца, щастливи сме да ви поканим да участвате в първия артистично-поетичен конкурс, организиран от ИННЕР УИЛ КЛУБ-БУРГАС (Inner Wheel Club Burgas ) - "ПОЛЕТ НАД ВЪЛНИТЕ". Разходете се край морето, намерете своето вдъхновение, напишете най-бургаското си стихотворение и ни изпратете своя авторски рецитал в кратък видеоклип. Ние с радост ще подкрепим и наградим най-поетичните, най-артистичните и най-въздействащите сред вас. Условия за участие: 1. Търсим най-добрите в следните категории: - Категория "Малките поети" - от 8г. до 10г. - Категория "Младите поети" - от 11г. до 15г. Въпреки категориите, ние сме склонни да приемем и участници извън възрастовите ограничения, защото за истинския талант граници няма! 2. Очакваме вашето изпълнение на авторско стихотворение в любителски заснет видеоклип с продължителност до 3 минути. Допуска се музикален фон. Освободете въображението си и ни впечатлете с интересно оформление или концепция на представянето ви. 3. Публикувайте своя видеоклип в група ПОЛЕТ НАД ВЪЛНИТЕ /конкурс за детска поезия/ в периода от 01.03.2021г. до 31.03.2021г. На 31.03.2021г. групата ще бъде затворена за обсъждане от нашето жури. 4. На 15.04.2021г. ще обявим и наградим най-талантливите сред вас. А ето ги и наградите! - Победителят в категория "Малките поети" (8-10г.) ще получи парична награда на стойност 100лв. - Победителят в категория "Младите поети" (11-15г.) ще получи парична награда на стойност 200лв. - За второ и трето място в двете категории сме предвидили подаръчни ваучери от книжарница "Хеликон". Желаем ви успех, талантливи деца!

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: стихотворение, авторски рецитал в кратък видеоклип
 • Ограничение за участие: от 8 до 15 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за дизайн на плакат

През тази година рекламният плакат на кампанията за прием на ученици в първи клас в СУ "Никола Й. Вапцаров" ще бъде изработен след провеждане на ученически конкурс. Целта е учениците да участват със своите идеи и така да бъдат съпричастни към развитието на училището. Конкурсът е отворен и за ученици от други училища. Срокът за подаване на предложенията е до 31 март 2021 година. Учениците могат да работят самостоятелно или в екипи. Дизайнът се изработва във формат А3. Файлът на дизайна се изпраща във формат JPEG. Плакатът трябва да съдържа задължително следните елементи: 1. логото на СУ "Никола Й. Вапцаров; 2. рекламно послание; 3. срокове за подаване на документи - информацията е на интернет страницата на училището в раздел "Прием"; 4. QR код с връзка към електронната система за записване на първокласници. Предложенията за конкурса с име на участника и информация за контакт се изпращат на следния имейл: nyv.projects@vaptsarov.org

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Плакат за дизайн на рекламен плакат
 • Ограничение за участие: ученици
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Моят роден глас е..."

Конкурсът е посветен на 50 - годишнината от създаването на едноименната печатна медия, издание на АБС в ЧР. Участници: Деца, младежи и възрастни от българските общонсти в Чехия и по света. Раздели: изобразително изкуство, литература, фотография. Срок за изпращане 30 април 2021 г. Творбите следва да се изпращат на имейл:rodenglas@gmail.com - за конкурса.

 • Дата на затваряне: 30 април 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе, разказ, спомен, фотография, виео филм.
 • Ограничение за участие: деца, младежи и възрастни от българските общонсти по света
 • Източник: https://www.aba.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Извън България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за есе и рисунка „Моята представа за Съда”

Окръжен и Районен съд Разград организират конкурси за ученическо есе и рисунка като част от инициативата „Ден на отворените врати – 2021 г.” Целта на инициативите е да се повишат правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Условията за участие в конкурса за есе са следните : В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от учебните заведения в цялата страна. Условия за участие в конкурса за рисунка са следните: Конкурсът се провежда в две възрастови групи: – Първа възрастова група – ученици от 1 до 4 клас – Втора възрастова група – ученици от 5 до 7 клас Рисунките се подават лично или по пощата от 9.00 часа на 01.03.2021 г. до 17.00 часа на 31.03.2020 г. на адрес: гр. Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, Окръжен съд Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за Конкурса за ученическа рисунка.

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://varnautre.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2021 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Какво означава водата за Вас?“. Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас. Максимален брой слайдове – 20; Допустими формати – PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG; резентациите могат да се изпращат по следните начини: В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg; Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg; Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Какво означава водата за Вас?“). Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка. Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2021 г. гр. Русе 7017, ул. „Студентска” № 8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Корпус 19, кабинет 102, E-mail: pmanev@uni-ruse.bg За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

 • Дата на затваряне: 23 март 2021
 • Как да участваме: Мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас
 • Източник: https://www.vik-ruse.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЕДИНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СТОИЛ ВОЙВОДА

Мото на коркурса: " Вси като рой подир знамето да пристъпяте!" Право на участие в конкурса имат ученици от вскички училища в България. Литературна част: Стихотворение, есе, разказ, литературна история, реферат, доклад. Изобразителен жанр: рисунка, посветена на живота и делото на Стоил войвода. Краен срок за подаване на творбите - 30 април 2021 г. Адрес за изпращане на творбите: с. Стоил войвода, п.к. 8940, община Нова Загора, област Сливен, ул. Симеон Велики 31, Основно училище " Св. Паисий Хилендарски" email:stoil_voivoda_konkurs@abv.bg

 • Дата на затваряне: 30 април 2021
 • Как да участваме: Стихотворение, есе, разказ, реферат, доклад, рисунка, литературна история
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: http://rio-vidin.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...12 ->