по дата на конкурса

Ръководството на „Биовет“ АД – гр. Пещера учредява ежегоден анонимен конкурс за написване на есе, разказ, стихотворение или създаване на рисунка на тема „Пещерските будители“, събитието е посветено на Деня на народните будители, който се отбелязва на 1 ноември. За участие в конкурса се канят всички ученици от община Пещера, които са на възраст от първи до дванадесети клас. Целта на конкурса е да бъдат популяризирани местните личности дали всичко от себе си за добруването на родния край. Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в три възрастови групи: Първа група: 1-4 клас Втора група: 5-7 клас Трета група: 8-12 клас Конкурсните работи ще бъдат оценявани по следните критерии: А/ За есе, разказ и стихотворение – писмена грамотност – лично отношение по темата – спазване на темата – богатство на изразните средства Конкурсните работи трябва да бъдат написани на ръка. Б/ За рисунка: – композиция – пластичност – цветова хармония – изразителност – вид на изразните средства Форматът на рисунките трябва да бъде 35/55 см., на кадастрон. Всеки от участниците има право на участие с една работа. Тя трябва да бъде поставена в голям непрозрачен плик, а в малък плик всеки участник трябва да напише името, възрастта и училището, от което е. Специално жури, в което влизат преподаватели по изобразително изкуство и български език и литуратура, ще оцени конкурсните работи по шестобалната система. Във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат връчени по три парични награди, като за първо място наградата е 150 лв., за второ – 100 лв., за трето – 50 лв. Наградният фонд е осигурен от „Биовет“ АД. Конкурсните работи се събират в срок до 25 октомври 2020 г. в училищата на участниците.

 • Дата на затваряне: 25 октомври 2020
 • Как да участваме: Есе, разказ и стихотворение, рисунка
 • Ограничение за участие: от 1 до 12 клас
 • Източник: https://pzdnes.com/
 • Общ награден фонд: Във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат връчени по три парични награди, като за първо място наградата е 150 лв., за второ – 100 лв., за трето – 50 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Пещера
Приоритет на конкурса 

Конкурс „Екофантазии- Хелоуин 2020“ за деца и ученици организират община Никола Козлево и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Творбите трябва да са изработени от отпадъчни материали, като тематиката на произведението да е свързана с Хелоуин. В конкурса могат да участват всички деца и ученици от общинските детски градини и училища на възраст от 5 до 18 години, разпределени в четири възрастови групи. Желанието на организаторите е да се засили вниманието на подрастващите върху проблемите по опазване на околната среда, да се покаже, че повторната употреба на отпадъци не само дава възможност да се погрижим за природата и чистотата на България, но и могат да се изработят красиви и уникални предмети, да се промени съзнанието и нагласите на хората, като ги научи да бъдат отговорни към мястото, на което живеят. Крайният срок за изпращане на творбите е 16 октомври 2020 година на адрес: община Никола Козлево Ул. „23-ти Септември “ № 5 до секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Антония Колева.

 • Дата на затваряне: 16 октомври 2020
 • Как да участваме: ворбите трябва да са изработени от отпадъчни материали, като тематиката на произведението да е свързана с Хелоуин
 • Ограничение за участие: от 5 до 18 години
 • Източник: http://24shumen.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Никола Козлево
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 05 октомври 2020
 • Как да участваме: Фотография, поезия, детска рисунка
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://krumovgrad-bg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Крумовград
Приоритет на конкурса 

Във връзка с провеждането на тазгодишното издание на Европейската нощ на учените, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, Филиалът в Шумен и Филиалът във Велико Търново обявявяват конкурс за детска рисунка на тема „Науката преобразява животи”. Конкурсът е за деца от 6 до 14 години. Техните творби трябва да бъдат авторски, на хартия с формат на листа А3 или А4 без паспарту. Техниката е свободна. Всеки участник може да представи само една рисунка, като на гърба на творбата посочи трите си имена, възраст, телефон и/или имейл за връзка. Крайният срок за изпращане на рисунките е 11.11.2020 г. Желаещите да се включат в конкурса в съответните градове е необходимо да изпратят рисунките на следните адреси: За град Варна – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, ул. „Марин Дринов” 55, кабинет 212 За град Шумен – Филиал Шумен, ул. „Петър Парчевич”, Учебен отдел За град Велико Търново – Филиал Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов” № 2, Победителите ще бъдат обявени по време на Нощта на учените на 27 ноември 2020 г., а участниците с най-добрите рисунки ще получат награди. За повече информация: тел: +359 52 677 038, e-mail: uni_projects@mu-varna.bg.

 • Дата на затваряне: 11 ноември 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 6 до 14 години
 • Източник: https://varnautre.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: от 8 до 12 клас
 • Източник: https://zagoranews.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Стара Загора
Приоритет на конкурса 

Присъединете се към творческия процес и разработете триизмерна картичка с проект на една от известните вили, проектирани от Лоос, възоснова на шаблона подготвен от Тереза Храдилкова / Porigami.cz. Изберете си сгъваема картичка с изображението на вилата на Мюлер или вилата Винтерниц и допълнете със свои елементи – мотив на фасадата, обитателите на къщата или нещо друго, а после може и да я изпратите на някого, за да го запознаете с новаторските творби на Лоос. Какво е необходимо: принтер хартия във формат А4 (120-160 г) нож/ножица за хартия, линия или точна ръка плик за писма формат С5, ако ще изпращате картичката на някого желание да творите. Тук може да изтеглите подготвения шаблон/и: Müllerova vila, Winternitzova vila. Чешките центрове ще наградят най-добрите работи. Снимки на вашите завършени картички може да изпращате до 7.10.2020 г. на loos@czech.cz. На 19.10.2020 г. на фейсбук страницата на проекта ще обявим най-добрите картички и ще обявим победителите , които ще получат чешки дизайнерски предмети.

 • Дата на затваряне: 07 октомври 2020
 • Как да участваме: 3 D картичка
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: http://sofia.czechcentres.cz/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

ДОПУСТИМИ участници в конкурса са детски градини, училища, университети, читалища, неправителствени организации, които разполагат с пространство за създаване и поддържане на образователна градинка. ПРЕДИМСТВА за участниците Мотивация за участие. Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование. Готовност за участие в он-лайн (zoom) обучителен семинар и серия от подкрепящи лекции и консултации. Желание за научаване, развитие и интегриране на нови педагогически методи и подходи в преподавателската работата. Готовност за обмен на знания, опит и ресурси. Готовност за популяризиране на проекта сред местните медии и сред други образователни институции. ВРЕМЕВА РАМКА за КАНДИДАТСТВАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на проект Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – до 30.09.2020 г. Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА – до 15.10.2020 г. на страницата на http://konsumuvai.org. Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници. Подписване на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ – до 22.10.2020 г. Предоставяне на ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА от организаторите – до 22.10.2020 г. Участие на 1-2 човека от екипа в он-лайн обучителен семинар – 29.10.2020 г. Период за ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта – от 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г. Срок за ОТЧИТАНЕ – до 15.07.2021 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: проект
 • Ограничение за участие: етски градини, училища, университети, читалища, неправителствени организации
 • Източник: http://konsumuvai.org/
 • Общ награден фонд: Финансова подкрепа до 500 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Конкурсът е отворен за участие на всички граждани без ограничения. ЦЕЛ НА КОНКУРСА Конкурсът е посветен на паметта и творчеството на Йордан Йовков и десетките писатели, журналисти, художници и общественици, участвали като военни репортери във войните за национално обединение на България (1912-1918) и в Заключителната фаза на Втората световна война (1944-1945). Всеки кандидат може да участва с максимум 3 (три) литературни произведения – есета / разкази, написани специално за този конкурс. Задължително условие е текстът да не е публикуван (включително електронно) и да не е даван за печат. Обемът на творбите, изпратени по електронна поща/e-mail е до 15 000 знака с интервалите на български език. Основната тема или героите на литературните произведения трябва да бъдат свързани с живота и дейността на хората от отбраната – военнослужещи и членовете на техните семейства, приятели и близки. Формуляр за участие в конкурса миже да намерите на сайта на Сдружението на жените военнослужещи www.buafwa.org Изпратете формуляра за участие, заедно с разказите на електронна поща (e-mail): newYovkov@gmail.com СРОК ЗА УЧАСТИЕ Краен срок за участие в конкурса: 24:00 часа на 21 ноември 2020 г.

 • Дата на затваряне: 21 ноември 2020
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: www.buafwa.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

На 31 октомври 2020 г. от 10 часа сутринта в село Скобелево, Димитровградска община, ще се проведе традиционния национален, 12 по ред, поетичен конкурс, посветен на живота и творчеството на Яворов под надслов: „И с поглед вечно устремен, към утрешния ден…” Проектът е на НЧ „Искрица - 1901″, с. Скобелево, общ. Димитровград В конкурса могат да участват всички творци, без значение на възрастта. А творбите ще бъдат оценявани от тричленно компетентно жури. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ Всеки участник има правото да изпраща до три стихотворения, на следния адрес: „НЧ „Искрица - 1901? с. Скобелево, Димитровградска община, Хасковска област, п.к. 6429 - за конкурса. Последен срок по пощенското клеймо - 10 октомври 2020 г. Заявката да съдържа три стихотворения в по три разпечатки всяко едно от тях. В отделен, запечатан плик - името, адресът, телефона и електронната поща на участника. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в деня на провеждането му. Класираните на първите три места ще получат парични и предметни награди. Ще има и поощрителни награди за насърчаване на млади таланти. Освен това, след приключването на конкурса ще бъде издаден сборник с отличените творби. Телефон за контакти: 0893 464 661, Янка Христозова e-mail: iskrica_1901@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2020
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://literaturensviat.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Конкурс под надслов „Въображение прояви, оригинален Крачно сътвори“ е най-новото арт предизвикателство, отправено от Музей на водата към учениците от 1-ви до 12-ти клас. Инициативата стартира от 21 септември и ще приключи на 20 октомври, дни преди празника на строителя, който отбелязваме на 26 октомври. Конкурсът има за цел да провокира креативността у децата и младежите, които следва да изработят макет на символа на Музей на водата – Кранчо. Той може да бъде създаден от различни подръчни, по възможност, еко материали. Макетите следва да бъдат доставени или изпратени на адрес: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ №3, като бъде посочено, че е за участие в конкурса. Те трябва да бъдат придружени с информация за автора – име и фамилия, години, град, учебно заведение и телефон за връзка. В инициативата могат да се включат деца от цялата страна.

 • Дата на затваряне: 20 октомври 2020
 • Как да участваме: Макет
 • Ограничение за участие: от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

 конкурса могат да участват всички лица, които са пребивавали или пребивават на територията на Смолянска област, с изключение на служители на Областна администрация – Смолян, техни роднини и членове на техните семейства.Фотографии ще се приемат на имейл: governor@region-smolyan.org.Стартът на конкурса е 17 септември 2020 г.Крайният срок за подаване на фотографиите е 00.00 часа на 25 октомври 2020 г.Фотосите ще бъдат класирани от компетентно жури. Денят, часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени допълнително.В конкурса ще се класират фотографии с деца в народни носии от четири възрастови групи: от 1 до 18 години

В конкурса могат да участват както любители, така и професионални фотографи. Всеки може да участва с една фотография. Фотографиите трябва да бъдат с резолюция на изображението не по-ниска от 1000 х 800 пиксела.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ВИДЯХ ДОБРОТО“В него могат да участват ученици от Смолянска област в две възрастови групи:– от 5 до 8 клас;– от 9 до 12 клас.Ще се приемат авторски разкази за истински случки, на които подрастващите са станали свидетели или са участвали в добри дела – прояви на сърдечност, хуманност, съпричастност и състрадателност към хора, животни, към природата и обществото като цяло. Разказите не трябва да са по-дълги от две машинописни страници и да са написани на български език.Разказите се изпращат в периода от 17 септември 2020 г. до 00.00 часа на 25 октомври 2020 г. на имейл: governor@region-smolyan.org или по пощата на адрес: 4700, гр. Смолян, бул. „България“ № 14, за конкурса „Аз раста патриот“.


 • Дата на затваряне: 25 октомври 2020
 • Как да участваме: Разказ, фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.smolyaninfo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България, Област Смолян
Приоритет на конкурса 

Регистрация за участие: Регистрациите за участие се приемат на e-mail: koreacornerbg@gmail.com или в Корейския кът на Столична библиотека (пл. „Славейков“ №4, ет. 4, ст. 412) от 12-ти септември до 23-ти септември 2020 г. и трябва да включват: три имена, възраст, населено място, професия, e-mail и телефон за контакт. Участниците могат да намерят книгата в Корейския кът на Столична библиотека и издателство „Изток- Запад“. Участниците извън София ще получат текста онлайн. Условия за участие: Приемат се есета с обем от 1 до 5 машинописни страници, написани на български език, придружени от информацията, подадена при регистрацията. Авторите трябва да са български граждани. Краен срок за изпращане на есета: Есета се приемат до 15-ти октомври 2020 г. на e-mail: koreacornerbg@gmail.com или на адрес: Столична библиотека, пл. „Славейков“ №4, ет. 4, ст. 412, придружени от три имена, населено място, телефон и e-mail за връзка с автора.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2020
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: Смартфон Samsung, ваучер за книги
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 10 октомври 2020
 • Как да участваме: литературна творба
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://kulturni-novini.info/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

2020 г. ще бъде четвъртият път, когато се организира конкурс за тениска „Време за преместване“ Без никакви ограничения върху използваната техника, инициативата е отворена за творчески млади хора от 36 държави на възраст от 13 до 30 години и има за цел да събере най-добрите дизайни на тениски, които най-добре представят духа на кампанията Време за движение. Тази година два основни победителя ще бъдат избрани от Eurodesk: Едно творение сред участници на възраст между 13 и 19 години и едно творение сред участници на възраст между 20 и 30 години. Всеки от тях ще получи едногодишен абонамент за Skillshare Premium и таблет Wacom Intuos S. Победителят в публичното гласуване (избран от Eurodesk от 10-те най-популярни заявки) ще спечели 6-месечен абонамент за Skillshare Premium и таблет Wacom Intuos S. Още 5 млади хора с изключителен дизайн също ще получат награди. Конкурсът е отворен до 31 октомври. Отидете на страницата на конкурса, за да прочетете повече и да започнете да кандидатствате.

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2020
 • Как да участваме: Направете снимка, създайте илюстрация цифрово, нарисувайте на ръка върху хартия или използвайте само текст, можете да се състезавате с всяко творение
 • Ограничение за участие: възраст между 13 и 30
 • Източник: https://eurodesk.eu/
 • Общ награден фонд: дногодишен абонамент за Skillshare Premium и таблет Wacom Intuos S.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 20 октомври 2020
 • Как да участваме: Изобразително изкуство и Литература
 • Ограничение за участие: до 8 клас
 • Източник: https://iskrata.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 25 октомври 2020
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: от 1 до 11 клас
 • Източник: https://botevgrad.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област София
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 07 ноември 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: до 13 години
 • Източник: https://dobriatprimer.btv.bg
 • Общ награден фонд: Грамота и специални награди
 • Брой на победителите: 10
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 16 октомври 2020
 • Как да участваме: Рисунки, апликации,други творби, разказ, есе, мултимедия
 • Ограничение за участие: до 12 клас
 • Източник: www.smolyan.bg
 • Общ награден фонд: Таблет,
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 09 декември 2020
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: от 1 до 12 клас
 • Източник: www.odk-burgas.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 03 март 2021
 • Как да участваме: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/.
 • Ограничение за участие: от 1 до 12 клас
 • Източник: ww.odk-burgas.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

За тазгодишното издание на конкурса са определени следните теми, по които да се изготвят плакатите - околна среда, биология и устойчиво развитие. Плакатите трябва да представят по интересен и атрактивен начин статистическата информация по избраната тема и да съдържат ясно послание. В състезанието могат да участват отбори от 2 - 5 ученици/студенти с преподавател ментор, разпределени в три категории: ученици, родени през 2005 г. или по-малки; ученици, родени между 2002 и 2004 г. включително; и студенти в университет/колеж - без възрастови ограничения. Отборите, които желаят да участват в конкурса, трябва да бъдат регистрирани от своите ментори в периода от 20 май до 12 октомври 2020 г. и да изпратят готовите плакати в Националния статистически институт до 10 януари 2021 година. Победителите в националния кръг ще бъдат обявени на 15 февруари 2021 година.

 • Дата на затваряне: 12 октомври 2020
 • Как да участваме: Плакат
 • Ограничение за участие: отбори от 2 - 5 ученици/студенти
 • Източник: www.nsi.bg/bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 ноември 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 3 до 7 години
 • Източник: https://mmc.bg
 • Общ награден фонд: Два въздухоочистителя DAIKIN
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 18 октомври 2020
 • Как да участваме: Рисунка и приложно творчество
 • Ограничение за участие: От 5 до 18 години
 • Източник: НЧ"Христо Ботев 1937"-Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 28 септември 2020
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: деца на възраст 10-14 г
 • Източник: https://academy.fusion.bg/
 • Общ награден фонд: Награди – стипендии за курс Творческо писане
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 16 октомври 2020
 • Как да участваме: Рисунка, компютърна рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: от 6 до 19- годишна възраст
 • Източник: https://www.odk-burgas.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 05 ноември 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 11 до 13 години
 • Източник: https://lions.bg/
 • Общ награден фонд: 900.00 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Време е за второто издание на нашия конкурс за ваш авторски текст. Този път очакваме ВАШИТЕ разкази на тема Рисунки в жълто Конкурсът е анонимен и се провежда за втора година. Няма възрастови ограничения. Авторите участват с един разказ с максимална дължина 10 машинописни страници, във формат word. Задължително условие е изпратените текстове да не са издавани досега. За неиздадено произведение се приема това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори. Творбите за конкурса "Вие пишете, ние четем" се изпращат в електронен вид, в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка, на адрес: office@biblioteka-bulgaria.bg • Срок за изпращане: 15.07. - 15.10.2020 г.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2020
 • Как да участваме: разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: www.biblioteka-bulgaria.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 20
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 15 октомври 2020
 • Как да участваме: рисунка
 • Ограничение за участие: от 6 до 19 години
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

„Ако обичате да създавате кратки игрални или анимирани стоп моушън филми, сега имате уникалната възможност творчеството ви да излезе пред широк кръг от публика и да се състезава с десетки други детски творби в „ДЕТСКА КИНОМАНИЯ 2020“, включете се“ – приканват организаторите. Достатъчно е само да изпратите вашата кратка кинотворба до 1 ноември 2020, а след това специално жури ще подбере най-добрите предложения, които ще бъдат прожектирани на голям екран и наградени. Сценаристите, актьорите, операторите и режисьорите да са деца на възраст от 7 до 18 години. Дължината на филмите да бъде до 5-6 минути. Историите да не включват диалог, а да бъдат разказани само с картина. Видеото да бъде авторско и да можете да докажете, че създателите му са деца (ако някой от организаторите или журито поиска това) Творбите изпращайте най-късно до 1 ноември 2020 на ел. поща nim.animations.school@gmail.com с тема: Конкурс “Детска Киномания 202

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2020
 • Как да участваме: кратки игрални или анимирани стоп моушън филми
 • Ограничение за участие: от 7 до 18 години
 • Източник: https://nimanimations.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД и Индустриален клъстер “ Електромобили" /ИКЕМ/ - Национална браншова организация за електрическа мобилност, обявяват национален конкурс за есе, на тема: „ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА – В СИМБИОЗА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ“ Инициативната e в рамките на образователния модел ССЕМ - устойчив образователен модел за електрическа мобилност в България. Конкурсът се организира съвместно с АЕЦ "Козлодуй, АЕЦ Козлодуй „Нови мощности“ и с подкрепата на Българското ядрено дружество и Община Козлодуй. Класиралите се на първите три места ще получат награди, които ще бъдат връчени на борда на кораб-музей „Радецки“, съпроводени с посещение на най-високотехнологичното предприятие в България – АЕЦ „Козлодуй“. Регламент График за провеждане: 29.06.2020г.Изпращане на информация и съгласуване с гимназиите, част от модела ССЕМ, 30.09.2020г.. Краен срок за представяне на есетата на е-поща на ИКЕМ. Оценяване на есетата и класиране на участницит

 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: есе
 • Ограничение за участие: ученици
 • Източник: http://www.emic-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 20 октомври 2020
 • Как да участваме: Стихотворени, разказ, есе
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://radio999bg.com/
 • Общ награден фонд: Грамоти и парични награди
 • Брой на победителите: 7
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 22 ноември 2020
 • Как да участваме: разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: www.plovdiv24.bg/
 • Общ награден фонд: 600.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Регламент на конкурса В конкурса могат да участват деца между 6-ти и 12-клас от цялата страна. Всеки от отговорите на въпрос от първите два раздела, не трябва да е с обем до 150 думи. Отговорът на задачата от трети раздел е допустимо да е до 300 думи. Крайната дата за изпращане на попълненото конкурсно задание е 5 октомври 2020 година, Международен ден на учителя. Ще бъдат отличени трима участници с парични и/или материални награди. Най-добрите интервюта, проведени във връзка със задачата в раздел III, ще бъдат издадени в сборник Победителите ще бъдат обявени на 1 ноември 2020 година, Ден на народните будители.. Конкурсните работи можете да изпращате на адрес: Училищно настоятелство „Васил Левски“ СУ „Васил Левски“, Ул. „Александър Филипов“, N9, Гр. Брезник, ПК 2360 За конкурса „Културното наследство на етнографска област Граово“ или на електронна поща:

 • Дата на затваряне: 05 октомври 2020
 • Как да участваме: отговорите на въпрос
 • Ограничение за участие: от 6 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 02 октомври 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 7 до 13 г.
 • Източник: https://egmontbulgaria.com/konkurs-za-iljustratsija-293/
 • Общ награден фонд: 1 (един) брой от книгата „Икабог“
 • Брой на победителите: 34
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 23 октомври 2020
 • Как да участваме: фотография, рисунка, есе и мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://bnr.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 01 ноември 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 5 до 8 години
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд: Курсове, предметни награди
 • Брой на победителите: 20
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 31 октомври 2020
 • Как да участваме: Снимки, видеоматериали, хербарий, сбирка
 • Ограничение за участие: до 12 клас
 • Източник: https://sciencelandco.weebly.com/
 • Общ награден фонд: Предметни награди
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: фотография
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник: https://www.eea.europa.eu
 • Общ награден фонд: 1 000 EUR
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Конкурсът е отворен за всички, които обичат да снимат и се вълнуват от проблемите, свързани с опазването на чистотата на плажовете и морето. Фотографиите ще бъдат включени в изложба, чиято цел ще бъде да популяризира проблемите, свързани със замърсяването на моретата, добри практики и възможни решения за почистване и опозване на морските води и плажове. Изложбата ще се проведе в навечерието на 31 октомври 2020 г., Международен ден на Черно море, когато най-въздействащите фотографии ще бъдат наградени. Желаещите да участват могат да изпратят фотографиите си до 30 септември 2020 г. на имейл: seaclub2@gmail.com или ги донесат в електронен формат в офиса на Клуба на адрес ул. „Сава Радулов“ 14, гр. Варна. При изпращането на фотографиите трябва да предоставите своите имена и възраст, телефон и имейл за контакт. За допълнителна информация – Дарина Иванова, 0889818727 Инициативата "Морето не е за една ваканция" е една от местните инициативи във Варна към проект „Партньорство за чиста и красива България“, част от програма _МЯСТО България на сдружение БГ Бъди Активен, с финансовата подкрепа на фондация Кока Кола.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 09 октомври 2020
 • Как да участваме: художествената литература и журналистиката
 • Ограничение за участие: от 2 до 12 клас
 • Източник: http://mihailovski.ekip101.com/
 • Общ награден фонд: грамоти и предметни награди
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Ние от Клуб LAZARUS търсим бъдещите родни таланти в литературата на ужаса. Защото не е достатъчно един автор да се развива, да градира и да нараства постоянно като творец — той носи в себе си дълг и отговорност. Отговорност към писаното слово и дълг към бъдещите поколения, които ще го наследят и ще тръгнат по същия творчески път. Затова – провеждаме конкурс за разказ до 2000 думи, чиито участници да са с възрастова граница между 13 и 19 навършени години към датата на обявяване на конкурса. Време за провеждане на конкурса — между 24 май и 1 октомври 2020 г. Разказът не бива да е публикуван никъде досега, под никаква форма и да не е печелил награди в други конкурси. Формат на файловете на изпратените разкази — .doc, .docx, .rtf, шрифт: Times New Roman, Arial, Calibri, размер на шрифта — 12. Допускат се до 2 (два) разказа от участник, като евентуално ще се спрем на един от тях.

 • Дата на затваряне: 01 октомври 2020
 • Как да участваме: разказ
 • Ограничение за участие: между 13 и 19 навършени години
 • Източник: http://horror-bg.com/
 • Общ награден фонд: книги, публикуване на сборник с отличените произведения
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: от 14 до 35 години
 • Източник: https://www.konkurent.bg/
 • Общ награден фонд: 1080.00 лв.
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: поетична творба
 • Ограничение за участие: от 14 до 25 години
 • Източник: www.rodina-bg.org
 • Общ награден фонд: стихосбирка
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: детска книга
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://kulturni-novini.info/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Ръководството на Окръжен съд – Русе планира да отбележи 80-тата годишнина от това значимо за града ни събитие с редица прояви, част от които и конкурс по следния Р Е Г Л А М Е Н Т За провеждане на конкурс за фотография на тема „Съдебната палата на гр. Русе през четирите сезона" Условия за участие: В конкурса могат да участват индивидуално любители фотографи в две възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от V до VІІІ клас от всички училища в област Русе. Втора възрастова група – ученици от ІХ до ХІІ клас от всички училища в област Русе. Целта е учениците, използвайки любимото си ежедневно занимание фотографията, да покажат своето виждане по темата. За участие се приемат авторски фотографии, разпечатани (лазерен, мастилено-струен или фото печат) черно-бели и/или цветни фотографии на Съдебната палата през четирите сезона. Творбата от четири различни кадъра, следва да е оформена на един лист А3 формат. Допуска се снимките да бъдат редактирани с фотообработващ софтуер. На e-mail: courtruse.press@gmail.com следва да бъде изпратен файла, от който е разпечатана снимката. За участие в конкурса участникът не дължи такси. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас, училище, телефон и имейл за връзка. Всеки участник може да изпрати само една творба. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички снимки, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. С предоставянето на снимките участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно и без търговска цел изображенията, свързани с популяризирането на конкурса и да бъдат публикувани в интернет страницата на Окръжен съд – Русе. Името на автора задължително се споменава заедно с творбата му. Участието на всеки автор в конкурса се счита за съгласие с тези условия. Авторът следва в срок до 25.09.2020 г. да донесе фотографията си, разпечатана, както е описано по-горе в размер А3, в Окръжен съд – Русе, ул. Александровска № 57, ет. 3, стая 32 или 33, а файлът, от който е отпечатана да изпрати на e-mail: courtruse.press@gmail.com След изтичане на крайния срок – 25.09.2020 г., всички фотографии ще бъдат изложени във фоайето на Съдебната палата, като част от събитията, свързани с отбелязването на годишнината от откриването на Палатата. След приключване на конкурса творбите ще бъдат окачени в общите части на сградата – коридори, фоайета, зали, освен ако участник не поиска връщането изрично. Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за първо, второ и трето място по време на официална церемония на 27.10.2020 г., за програмата на която всеки участник ще бъде уведомен на посочения от него имейл

 • Дата на затваряне: 20 октомври 2020
 • Как да участваме: фотография
 • Ограничение за участие: от 5 до 12 клас
 • Източник: akcent.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Русе
Приоритет на конкурса