по дата на конкурса
Национален конкурс "Мара Белчева"-2023 за съвременна женска поезия

Националният конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево и Градска библиотека - Севлиево, със съдействието на бизнессдружение „Севлиево 21-и век” и вестник "Росица".
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси на съвремието, но и носеща духа на поезията на Мара Белчева.
• Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.
• Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
• Конкурсът е таен и всяка поетеса трябва да изпрати 3 творби – шрифт Times New Roman, размер на шрифта-12, придружени със следните данни - име и фамилия, адрес, телефон за връзка. Материалите се изпращат на e-mail: mara_belcheva_sevlievo@abv.bg не по-късно от 31.07.2023 г.
Награди:
Първа награда – грамота и парична сума в размер на 600 лв.
Втора награда – грамота и парична сума в размер на 400 лв.
Трета награда – грамота и парична сума в размер на 200 лв.
Награда на бизнессдружение „Севлиево 21-и век” за севлиевска поетеса.
Специални награди на съорганизаторите на конкурса
• За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:Градска библиотека – 0675 / 3 27 22 и Отдел "Култура, туризъм и международно сътрудничество" – 0675 / 396 172 (Марина Лалева – младши експерт) • Дата на затваряне: 31 юли 2023
 • Как да участваме: С три поетични творби, неотличавани в други конкурси
 • Ограничение за участие: Български поетеси
 • Източник: https://www.facebook.com/GradskaBibliotekaSevlievo
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МАГИЯТА НА ДЕТСКОТО ПЕРО“

Община Трявна съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и библиотеката при НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна обявяват детски литературен конкурс по случай 2 април – Международен ден на детската книга. Надпреварата се провежда под надслов „Магията на детското перо“ и предоставя на участниците възможност за творчески приключения, разгръщайки пределите на въображението си пред белия лист хартия. Литературният конкурс е за написване на стихотворение, приказка, разказ или есе на тема „Магията на детското перо“. Право на участие имат всички ученици, от учебни заведения на територията на Община Трявна, на възраст от 7 до 14 години. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи: I-ва възрастова група – ученици от 7 до 10 години; II-ра възрастова група – ученици от 11 – 14 години. Творбите трябва да бъдат написани специално за конкурса „Магията на детското перо“ и да не бъдат публикувани предварително. Задължително материалите трябва да бъдат придружени с информация за автора на произведението: три имена; учебно заведение; навършени години; адрес и телефон за връзка. Краен срок за участие в детския литературен конкурс: 10 април 2023 год. Материалите изпращайте на имейл адрес: yuliyana.tsaneva@tryavna.bg – Юлияна Цанева, специалист „Връзки с обществеността“, тел.: 0894414282. Всички изпратени творби ще бъдат разгледани и оценени от тричленно жури. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Община Трявна и на двете официални FB страници на 13 април 2023 год. Отличените участници ще бъдат наградени от кметът на Община Трявна след великденските празници.

 • Дата на затваряне: 10 април 2023
 • Как да участваме: стихотворение, приказка, разказ или есе
 • Ограничение за участие: Община Трявна, на възраст от 7 до 14 години
 • Източник: https://tryavna.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Трявна
Приоритет на конкурса 
ОБЩИНСКИ КОНКУРС „ВЕЛИКДЕН – ПРАЗНИКЪТ НА ПРАЗНИЦИТЕ“

Общинският конкурс „Великден – празникът на празниците“ се провежда в две категории – „презентация“ и „картичка“. Участие могат да вземат всички деца и ученици от детски и учебни заведения на територията на Община Трявна, които ще бъдат разпределени в три възрастови групи: I-ва възрастова група – деца от детски градини; II-ра възрастова група – ученици от I до IV клас; III-та възрастова – ученици от V до VIII клас Участниците могат да се включат в конкурса с едно произведение във всяка една от двете категории. Задължително условие е презентациите и картичките да бъдат обвързани с празника Великден и възрожденска Трявна. Категория „ПРЕЗЕНТАЦИЯ“ Изработване на презентация, включваща великденски (пролетни) обичаи, великденски традиции, ритуали, история, Великден в Трявна; Видео формат – по избор; Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, населено място на местоживеене и телефон за връзка (на участника или на родител/настойник); Презентациите трябва да бъдат изпратени на имейл адрес: yuliyana.tsaneva@tryavna.bg за конкурса „Великден – празникът на празниците“. Категория „КАРТИЧКА“ Изработване на картичка, включваща великденски (пролетни) обичаи, великденски традиции, ритуали, Великден в Трявна; Формат на картичката – лист А4, сгънат на две с интересен дизайн; Материали, техника на изработване и празнично пожелание – по избор; Участниците трябва да приложат име и фамилия, навършени години, клас, училище, населено място на местоживеене и телефон за връзка (на участника или на родител/настойник); Изпращане до Деловодството на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21 за конкурса „Великден – празникът на празниците“. Краен срок за участие в конкурса „Великден – празникът на празниците“: 17 април 2023 год. Обявяване на резултатите: 21 април 2023 год. Тричленно жури ще подбере и оцени най-добрите творби на участниците в двете направления. Наградите ще бъдат връчени от кметът на Община Трявна след великденските празници.

 • Дата на затваряне: 17 април 2023
 • Как да участваме: Презентация, картичка
 • Ограничение за участие: деца от детски градини, ученици от I до VIII клас Община Трявна
 • Източник: https://tryavna.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Трявна
Приоритет на конкурса 
Конкурс за литературната награда „Владимир Башев“.

Националният литературен музей обявява конкурс за литературната награда „Владимир Башев“. В състезанието могат да участват автори до 32-годишна възраст, издали поетични книги през 2022 и 2023 г. На победителя ще бъде връчена националната литературна награда „Владимир Башев“. Тя се присъжда на всеки две години за издадена стихосбирка на автор до 32 години – възрастта, на която си отива от този свят поетът Владимир Башев. Кандидатите за участие в конкурса могат да изпращат своите книги лично или чрез издателствата до 15 септември 2023 г. на адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №138, Национален литературен музей – за Национален конкурс „Владимир Башев“. Резултатите ще бъдат обявени през ноември 2023 г., като призът ще бъде връчен на тържествена церемония в Литературния кабинет „Владимир Башев“ при Националния литературен музей. Наградата е учредена през 1969 г. от вестник „Пулс“, чийто първи главен редактор е бил Владимир Башев. От тогава до днес тя се присъжда на млади поети, които с книгите си дават заявка за обещаващо литературно развитие.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2023
 • Как да участваме: поетични книги през 2022 и 2023 г.
 • Ограничение за участие: автори до 32-годишна възраст
 • Източник: https://www.24chasa.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА КАРТИЧКА „ШАРЕН ВЕЛИКДЕН”

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” –АЙТОС ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА КАРТИЧКА „ШАРЕН ВЕЛИКДЕН” РЕГЛАМЕНТ: Изисквания за изработване на Великденска картичка 1.1. Да са изработени върху формат А4 / сгънат на две за картичка/ 1.2. Интересен дизайн. 1.3. Духовно-нравствено послание /по желание/ 1.4. Изработени с материали и техника по избор /пастел, акварел, темпера и др./ 1.5. Данни за участниците да бъдат написани на гърба на всяка картичка: - Трите имена, години, клас, училище, телефон за контакт. Общи условия: · Право на участие имат всички ученици от 1 до 4 клас · Ще се оценяват всички представени картички, включващи елементи от символите на празника. · Изпратените картички не се връщат. Краен срок за подаване на картичките – 07.04.2023 год. до 17.00 часа. Картичките, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до журиране. Авторите на класираните творби ще бъдат уведомени допълнително. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложба с благотворителна цел. Експонатите не се връщат. Адрес за подаване на картичките: НЧ „Васил Левски 1869” Айтос, ул. Александър Стамболийски” № 14 За допълнителна информация: Тел. 0558 22723; 0879168113; - Цветелина Драгиева e-mail- chitalishte_aitos@abv.bg

 • Дата на затваряне: 07 април 2023
 • Как да участваме: Картичка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 4 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети национален конкурс за рисунка „ШАРЕН, ШАРЕН ВЕЛИКДЕН“

НЧ „Съгласие 1869“ обявява Трети национален конкурс за рисунка на тема „ШАРЕН, ШАРЕН ВЕЛИКДЕН“. В него могат да участват деца и ученици, индивидуално или групово (клас, група от детска градина, арт школа и др.). Работите ще бъдат оценявани от професионално жури в състав: художниците Иван Велчев – Йово, Убавка Тончев и Майя Ананиева – ръководител на Арт школа „Колорит“. Конкурсът е за деца на възраст от 3 до 12 години, разпределени в две възрастови групи – от 3 до 6 години и от 7 до 12 години. Няма ограничения за формата и техниките на рисуване. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, определени от журито във всяка възрастова група. Наградите са материали и аксесоари за рисуване. Специална награда на публиката – под поста с обявата на конкурса на фейсбук страницата ни ТУК може да публикувате снимките с вашите творби. Авторът на събралата най-много харесвания рисунка ще получи награда статив и боички за рисуване. Изпращайте творбите от 21 март до 10 април на адрес: 5800, Плевен, пл. „Възраждане“ №7, НЧ „Съгласие 1869“. В писмата изпращайте и следната информация: две имена на участника; възраст; населено място и точен адрес, тел. номер на родител за обратна връзка.

 • Дата на затваряне: 10 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 3 до 12 години
 • Източник: https://saglasie1869pleven.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс "Шарени яйца"

НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1926" с. Пет могили оргаризира за втора поредна година онлайн конкурс на тема "Шарени яйца" 1. Условие за участие -Възраст на участниците - без ограничение -Техника - по избор -Без ограничение броят на експонатите -Снимките може да включват празнична декорация, но основен акцент трябва да да яйцата. Данни придружаващи експонатите: -име на участника, училище, школа или организация и населено място. -телефон за връзка 2. Срок за получаване на снимките до 13.04.2023 година на е-mail:pet.mogili@abv.bg

 • Дата на затваряне: 13 април 2023
 • Как да участваме: Снимка на празнична декорация с яйца
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“

Народно читалище „Развитие - 1869“ обявява 28. Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“ СТАТУТ XXVIII Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Ученическият литературен конкурс „Емилия Александрова“ се организира ежегодно по волята на дарител, по повод 24-ти май - Ден на славянската писменост и култура. През 2023 г. ще се проведе за 28-ми път. Теми за участниците в конкурса VIII-XII клас: „Всеки човек е една вселена“ „Приказка за книгата“ II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците. III. ОРГАНИЗАТОРИ: Библиотеката при читалище „Развитие - 1869“ - Враца. IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от VIII до XII клас на училищата в град Враца; Конкурсът се провежда в три раздела - разказ, есе и поезия; Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници А4, големина на шрифта 12 п. V. НАГРАДИ: РАЗКАЗ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ЕСЕ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ПОЕЗИЯ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева *Специална награда на журито – ваучер за книги Материалите за конкурса ще се приемат до 15 май 2023 на e-mail: biblrazvitie@abv.bg или на място в библиотеката на Читалището на адрес: град Враца, бул. „Христо Ботев“ №28. На отделен лист, придружаващ творбата да бъдат отбелязани: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт и e-mail адрес. За контакти: Тел: 0877 406 731 - Владислава Иванчева – гл. библиотекар, библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, есе, разказ
 • Ограничение за участие: ученици от VIII до XII клас на училищата в град Враца
 • Източник: https://chitalishte-vratza.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: град Враца
Приоритет на конкурса 
Vll- ми Национален конкурс " Сторих го за Отечеството"

Народно читалище "Напредък-1869" гр.Шумен СТАТУТ Седми Национален кокурс за рисунка, литературно творчество и фотография "Сторих го за Отечеството" посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски. ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е да открива и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство и литературното творчество и фотографията.РАЗДЕЛИ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

-Няма ограничение в техниките и материалите за рисуване

-Рисунката трябва да е в размер 35/50 см, без паспарту и рамка-

Върху гърба на всяка творба трябва да са написани трите имена на автора, възраст, телефон за контакт, името на школата, училището и ръководителяЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

-Всеки, който обича писаното слово, може да напише есе, стихотворение или просто своите размисли за личността и делото на Васил Левски.

-обем - до 2 странициРАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ

-Снимки на паметници на Апостола във вашия град, но направени идейно и художественоВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

-от 7 до 10 години

-от 11 до 15 години

-от 15 до 20 години

- над 20 годиниСРОК за представяне на творбите до края на месец май 2023 г.

Адрес: гр. Шумен, ул. Панайот Волов 2, НЧ Напредък - 1869

За информация и въпроси:

тел:0886 32 47 07 - Красимира Жикова

e-mail:napredaksh@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворени, фотография
 • Ограничение за участие: над 7 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурса за авторска детска приказка

Имаш талант на разказвач? Виж как да се включиш в конкурса за авторска детска приказка. На 20 март, на прага на пролетта, в цял свят отбелязваме Деня на приказката. Празникът възниква в Швеция в началото на 90-те години на миналия век като ден на разказвачите на приказки, но постепенно се разпространява и става по-известен като Международен ден на приказката. Какво са обаче приказните истории без авторите, които сякаш с магическа пръчица сътворяват нови светове, измъкват ни от сивата действителност и ни учат на емпатия? Затова на този ден искам да почетем тях, техния талант и да им дадем възможност да демонстрират изкуството на писането. Приказки за Пи обявява конкурс за авторка детска приказка! Победителят ще получи: Ваучер за книги на стойност 50 лв. Аудио запис на произведението му и публикуване в подкаста Приказки за Пи Публикуване на приказката в сайта @prikazengrad Условия за участие: - Без ограничения във възрастта на участниците. Могат да участват малки и големи творци. - Всеки автор има право да участва с една творба. - Срок за участие: 30 април 2023 г. - Да са спазени техническите изисквания: до 3 (три) стандартни страници (1800 знака), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12. - Приказките се изпращат на e-mail адрес: prikazkizapi@gmail.com Победителят ще бъде избран от тричленно жури, което включва: Камелия Костадинова @sunrise_shadow. Тя е създател и вдъхновител на сайта Приказен град. Освен това е и автор на голяма част от творбите в него. Петя Петкова-Пенчева @petyatalks. Тя е журналист по майчинство и блогър. Обожава детските книжки и цени всичко, водено от детето. Златина Маркова @tina_tina_markova. Автор на детския роман Тотко и трите изпитания. Сега е твой ред! Участвай в конкурса за авторска детска приказка или сподели за него, за да достигне до повече приказни творци. Успех! Валерия Петрова @prikazkizapi

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: без ограничения във възрастта на участниците
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Климатични промени“

Фондация “Серендипия” организира конкурс за изработка на образователно информационно табло. Знаете ли, че всички ние със своя начин на живот допринасяме за изменението на климата? Очевидни признаци, че изменението на климата се случва, са много горещите лета и снежната покривка, която не се задържа. Добрата новина е, че всеки от нас може да промени някои дребни ежедневни навици и така да допринесе за забавяне на климатичните промени! Комбинирайте кратък текст и изображения и ни представете ежедневни стъпки, които всички ние можем да предприемем, за да намалим отрицателния си отпечатък върху Земята и да забавим климатичните промени. Планетата е болна, но вие имате възможност да ни покажете как да я излекуваме заедно! Най-добрите изображения ще използваме като образователни материали при работата с деца, ученици, младежи! Няколко прости примера от нас: - Да използваме прибори за многократна употреба. - Да се придвижваме с велосипед или обществен транспорт. - Да купуваме храна от местни производители. - Да пречистваме водата, вместо да купуваме непрекъснато бутилирана. - Да копираме двустранно. Оставяме останалото на вашето въображение! ИЗИСКВАНЕ ЗА ДИГИТАЛНИ ПРОЕКТИ PDF файлове в размер А3 и резолюция 300 dpi. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРОЕКТИ НА ХАРТИЯ Размер А3 или 35 х 50 см. Материали по избор. Възрастово ограничение 15 – 29 години Можете да участвате индивидуално или в екипи. КРАЕН СРОК И РЕЗУЛТАТИ Краен срок за изпращане на проектите: 05.04.2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Фондацията на 08.04.2023 г.: https://www.facebook.com/SerendipiaFoundation Контакти Моля, изпращайте проектите си на адрес: serendipia.ngo@gmail.com Телефон за връзка: 0897961072 Интересни и практични награди очакват всички. Линкове към полезни материали https://rb.gy/qmqxah Проектът се осъществява от фондация "Серендипия" с финансовата подкрепа на фондация „ЕкоОбщност“ по програма „Младите за климат на промяна“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Вижте по-малко Изкуство

 • Дата на затваряне: 05 април 2023
 • Как да участваме: Дигитален проект, проект на хартия
 • Ограничение за участие: 15 – 29 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка „Моята паричка“

Стартира Национален конкурс за детска рисунка „Моята паричка“. Конкурсът е за деца до 12 години, като задачата пред тях е да измислят и претворят в рисунка проект на банкнота – от съществуваща или измислена от тях валута. От 20 март до 30 април 2023 г. чрез сайта на конкурса www.parichka.bg децата могат да подават своите проекти. Онлайн гласуване на публиката и авторитетно жури ще определят петима победители, които ще получат специални награди. Наградният фонд от общо 2400 лв. е предоставен от Уникредит Булбанк, официален партньор на конкурса. Издателствата Клевър Бук, Carrot и Ciela са подготвили за финалистите и интересни книги и образователни комплекти. Организатори са платформата за финансова грамотност The Little Chief и медията на модерната жена Mammi.bg, а идеята е с тази по-арт насоченост да бъде привлечено вниманието на семействата към сериозната тема за финансовата грамотност, за децата и парите. Задачата Задачата в конкурса е създаване на собствен проект на банкнота от съществуваща или въображаема валута. Участникът трябва сам да измисли и изготви дизайна. Това означава не само да нарисува картина, но и да реши кой да е изобразен на банкнотата, с какъв номинал да бъде тя, какви задължителни компоненти да включи, какви отличителни знаци и защитни елементи да има и пр. Рисунката е необходимо да представя само лицевата страна на банкнотата. Няма ограничение в използваните техники на рисуване. В конкурса могат да участват деца до 12 години (включително). Всеки участник може да подаде само един проект. Етапите 20 март – 30 април: Подаване на проекти за участие в конкурса 1 май – 20 май: Гласуване на публиката през сайта на конкурса До 25 май: Гласуване на журито Началото на юни: Награждаване Наградите Победител на публиката: 700 лв., книги/образователни комплекти Първо място на журито: 700 лв., книги/образователни комплекти Второ място на журито: 400 лв., книги/образователни комплекти Трето място на журито: 200 лв., книги/образователни комплекти Специална награда на Уникредит Булбанк: 400 лв., книги/образователни комплекти

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: проект на банкнота от съществуваща или въображаема валута
 • Ограничение за участие: деца до 12 години (включително)
 • Източник: https://parichka.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурсът за детски вокални групи за деца от 4 до 7 години "С песен светът е чудесен!"

Конкурсът за детски вокални групи за деца от 4 до 7 години "С песен светът е чудесен!" ще се проведе онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2023г. и споделени на интернет страницата на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив за обществеността. Конкурсът е без такса за участие. Идеята е конкурса „С песен светът е чудесен“ да се превърне в ежегоден форум, който да се реализира присъствено в гр. Пловдив.

Регламент:

ПЪРВИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ ВОКАЛНИ ГРУПИ „С ПЕСЕН СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН” ОРГАНИЗАТОРИ ДГ „Червената шапчица”, гр. Пловдив С ПОДКРЕПАТА НА:  Община Пловдив - Район “Тракия”  РУО - гр. Пловдив  РЕГЛАМЕНТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Начин на провеждане: Конкурсът ще се проведе онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2023г. и споделени на интернет страницата на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив за обществеността. Конкурсът е без такса за участие. Идеята е конкурса „С песен светът е чудесен“ да се превърне в ежегоден форум, който да се реализира присъствено в гр. Пловдив. 2. Цели на конкурса: Реализиране на Наредбата за приобщаващо образование, чрез активно включване на педагогическия екип при ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив в обща институционална политика за изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в детските градини, израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес. Споделяне на добри практики и възможност за изява на талантливи деца. 3. Право на участие имат детски вокални групи, в които възрастта на децата е от 4 до 7 годишна възраст. Численост на групата от 5 до 25 участници. Вокалните групи ще бъдат разпределени в две възрастови групи: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 4-5 години ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 6-7 години 4. Всяка вокална група участва в конкурса с изпълнение на две песни с общо времетраене до 8 минути. 3 II. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ: 1. Изпълнението на вокалната партия е само на живо! 2. Съпроводът на песните може да бъде осъществен чрез:  живо изпълнение на музикален инструмент;  аудио-запис на инструменталния съпровод, в който не се допускат записани вокали. III. КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ:  точна интонация, ясна дикция и артикулация.  артистично и въздействащо поднасяне на словесния текст на песента.  цялостна художествена интерпретация и сценично поведение. Изпълненията на вокалните групи ще бъдат оценявани от професионално жури в състав: 1. Председател: доц. д-р Галя Петрова - Киркова – директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и преподавател по народно пеене към нея. 2. Д-р Нели Спасова – старши експерт по изкуства РУО, гр. Пловдив 3. Калин Кирков – преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 4. Михаил Тодоров – старши учител по музика, ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив IV. НАГРАДИ  Грамота за участие за всички участници;  Участници от всяка възрастова група ще бъдат отличени с І, ІІ и ІІІ награда – грамота и плакет;  Една специална награда - приз /грамота и ваучер за музикален магазин/;  Поощрителни награди. Отличените участници от гр. Пловдив ще бъдат поканени лично да получат своите награди и да представят своите изпълнения на територията на ДГ “ Червената шапчица”, гр. Пловдив. Забележка: Журито запазва правото си да не връчи всички награди. V. РЕГЛАМЕНТЪТ НА КОНКУРСА Е СЪПРОВОДЕН ОТ ЗАЯВКА И ДЕКЛАРАЦИЯ –ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, В КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСОЧИ ТОЧНО: 1. Име на групата и институцията, към която е сформирана; анотация на групата; брой на изпълнителите, възрастовата група, кратко представяне. 2. Име на ръководителя, телефон за връзка. 4 3. Данни за песните – автор на музика, текст, аранжимент /да се изпишат без съкращения/. 4. Сканирана декларация за информирано съгласие за защита на личните данни и за разпространение в интернет. 5. Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: konkurs@chervenata-shapchitsa.com *Редът, по който ще се качват в интернет групите в конкурса, се определя от реда на подаване на заявката. VI. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: konkurs@chervenata-shapchitsa.com до 30.04.2023г. *Заявки след тази дата няма да бъдат приемани! ЗА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОНКУРСА:  Галина Недева - 0882 104 200 директор на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив  Михаил Тодоров - 0899 633 272 ст. учител по музика ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Великденско яйце“

Общински Детски комплекс – Сливен организира конкурс на тема „Великденско яйце“. Надпреварата е в две направления – изящно и приложно изкуство. Всички участници в направление „Изящно изкуство“ могат да изпратят по една творба с размери 35/50 см, като няма ограничения в техниката. Участниците с приложни изкуства трябва също да изпращат само по една творба. Няма ограничения в материалите, техниката и формата. Това съобщи Валентина Недева, ръководител на групата по приложни изкуства към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински Д етски комплекс. Участниците в конкурса ще бъдат разделени в три възрастови групи – от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години. Произведенията се изпращат до 28 април 2023 година в ЦПЛР – Общински Детски комплекс – Сливен или на адрес: гр. Сливен, 8800 Сливен, ул. „П. Славейков“ №8, ПК 89. Изпратените творби за конкурса са индивидуални и трябва задължително да са изписани трите имена на детето, години, учебно заведение, адрес, ръководител, телефон и е-mail за връзка. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори, както и ръководителите им ще получат дипломи. За всички участници са предвидени грамоти.

 • Дата на затваряне: 28 април 2023
 • Как да участваме: изящно и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Цветята“

Конкурс на тема „Цветята“ организира Детски комплекс – Сливен. Надпреварата е в две направления – изящно и приложно изкуство. Това съобщи Валентина Недева, ръководител на групата по приложни изкуства към Центъра за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс. Всеки участник в конкурса в направление „Изящно изкуство“ трябва да изпрати не повече от една творба с размери 30/45. Няма ограничения в техниката, уточни ръководителят на групата по изящни изкуства в Детския комплекс Снежина Великова. Участниците с приложни изкуства трябва също да изпращат по една творба. „Децата могат да използват моливи, пастели, темперни и акварелни бои, глина, дърво, природни материали и много други. Няма ограничения в материалите, техниката и формата“, каза Валентина Недева Участниците в конкурса ще бъдат разделени в три възрастови групи – от 4 - 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години. Изпратените творби за конкурса са индивидуални и трябва задължително да са изписани трите имена на детето, години, учебно заведение, адрес, ръководител, телефон и е-mail за връзка. Произведенията се изпращат до 15 май 2023 година в ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен или на адрес: гр. Сливен, 8800 Сливен, ул. „П. Славейков“ №8, ПК 89. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори, както и ръководителите им ще получат дипломи. За всички участници са предвидени грамоти. Награждаването на най-добрите ще бъде в Деня на детето – 1 юни в сградата на Детски комплекс.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Изящно и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: от 4 - 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6 7  ...12 ->