по дата на конкурса
Конкурс за дигитална рисунка под наслов „Стих за обич“

За деня на „Свети Валентин – Ден на влюбените“, Регионална здравна инспекция – Шумен обявява конкурс за дигитална рисунка под наслов „Стих за обич“. Целта е чрез картина и стих/цитат от стихотворение от български поет и с помощта на техниките на дигиталното изкуство, младите хора да изразят чувства на обич, любов, привързаност, нежност. Инициативата е част от регионалната кампания по повод 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“ и от втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Конкурсът стартира на 14 февруари 2024 г., а крайният срок е 31 март 2024 г. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас на училищата в област Шумен, които ще са разпределени в две възрастови групи: І група – от V до VIII клас и ІІ група – от IX до XII клас. Всеки участник може да изпрати до две творби. Дигиталните рисунки за участие в конкурса очакваме до 31 март 2023 г. на електронен адрес: doz@rzi-shumen.net. Творбите следва да са придружени със следната информация: име и фамилия на участника, училище, възраст, телефон за връзка и попълнена декларация от родител/настойник. Изисквания за дигиталната рисунка: · темата да отговаря на зададената · да съдържа цитат на стихотворение от български поет · резолюция минимум 1200х800 пиксела · оформлението на листа да е в пейзажна ориентация · без ограничение в използването на графични редактори и AI инструменти Победителите в конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на РЗИ – Шумен на 15 април 2024 г. Предвидени са по три отличия и предметни награди за отличилите се участници във всяка възрастова група. РЗИ – Шумен ще създаде електронна книжка с отличените творби от конкурса, която ще изпрати на институции от област Шумен по повод 19 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Шумен
Приоритет на конкурса 
"Малкото училище - голям шанс за..."

ПО СЛУЧАЙ 150 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ЧАВДАР Община Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, със съдействието на РУО София област ОБЯВЯВАТ КОНКУРС НА ТЕМА „Малкото училище – голям шанс за ...“ Категории: - Конкурс за есе, съчинение, разказ или стихотворение Възрастови групи: I гр. - 5. до 7. клас, II гр. - 8. до 10. клас, III гр. - 11. и 12. клас; IV гр. – над 18-годишна възраст, без ограничения Критерии: композиция, аргументираност, оригиналност, емоционалност, разнообразни изразни средства. Творбите изпращайте на електронен и хартиен носител. - Конкурс за рисунка в предпочитана от участника техника Възрастови групи: I гр. - 1. и 2. клас, II гр. - 3. и 4. клас, III гр. - 5. до 7. клас; Критерии: композиция, ниво на владеене на техниката, в която е изпълнена творбата. Размери на творбата – формат А4. Условия за участие в конкурсите: Всеки участник може да включи с една творба в категория. Творбите на учениците да са придружени със следната информация: имена на ученика, клас, ръководител, училище, населено място, e-mail, телефон за връзка и декларация за информирано съгласие от родителя/настойника. Тричленно експертно жури ще присъди първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Победителите ще бъдат обявени през месец май, на честването на училищния юбилей. Авторите на отличените творби ще получат грамоти и материални награди. Краен срок: 30.04.2024 година. Адрес на изпращане на творбите: п.к. 2084, с. Чавдар, обл. Софийска, ул. „Христо Ботев“ №5; e-mail: 2309499@edu.mon.bg; телефон за връзка: 0883 36 56 78 – П. Божкова – педагогически съветник. ЖЕЛАЕМ УСПЕХ И ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети национален Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2024

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна (VVMA-Будапещя) обявяват Пети Национален Литературен Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2024 Целта на конкурса е двойна: да продължи популяризирането на поетичния жанр апева и да зарадва любителите на поезия с Петата антология на българската апева. В конкурса може да участва всеки от България или чужбина със свои собствени апеви на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си. Участниците могат да представят най-много 40 апеви или поеми, използващи формата апева, с общо не повече от 200 реда. Явяването става онлайн на адрес bit.ly/ApevaBG2024. Срокът за участие е 31 март 2024. Участието е без такса до 4 апеви, за всяка следваща се заплаща 2 лева редакционна такса. Такава се дължи за поправката или смяната на всяка апева с грешка в броя на сричките. Участниците със стойностни творби ще бъдат отличени с диплома и право за участие в антологията. За лично поименно издаването на дипломата се заплаща 6 лева такса, а участието в антологията изисква поръчването на антологията на специална преференциална цена. Евентуалните задължения на участниците се финализират след обявата на резултати на конкурса на,5 април. Други подробности могат да се очакват в отговора на всяко явяване, както и в в блоговете на организаторите. Особено предлагаме на вниманието на всички интересуващи се статията Защо и как да участваме в конкурсите на ВИА. 11 февруари 2024

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: Онлайн https://bit.ly/ApevaBG2024
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 500 лв
 • Брой на победителите: 100
 • Оценка на разходите: Няма такса за участие
 • Отворен за територията на: От цял сват
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за студенти и ученици „Словото и диалогът“ 2024

Националният конкурс е посветен на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, празник на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Участниците могат да представят стихотворение, разказ или есе по една от следните теми: „ПОЕЗИЯТА НЕ Е ОБЩУВАНЕ, А ПРИОБЩАВАНЕ“ (Атанас Далчев) „КАКВОТО ОПИТВАХ ДА КАЖА, ИЗЛИЗАШЕ СТИХ“ (Овидий) „МУЗИКАТА ЗАПОЧВА ТАМ, КЪДЕТО СВЪРШВА СЛОВОТО“ (Хайнрих Хайне) Конкурсното жури се състои от преподаватели на Филологическия факултет на Великотърновския университет В конкурса могат да вземат участие студенти и ученици (VIII – XII клас) от България и от чужбина Конкурсните творби ще бъдат журирани в две възрастови категории: 1. Ученици (VIII – XII клас); 2. Студенти Заявки за участие в конкурса се приемат чрез попълване на формуляр „Словото и диалогът 2024“: https://forms.office.com/e/08tXMGgb7k Конкурсните творби се изпращат на следния имейл: slovo_dialog@ts.uni-vt.bg Задължително е: Файлът да бъде подаден от имейл адреса, посочен за контакт при попълването на заявката за участие; Наменованието на файла да съдържа името и фамилията на автора, изписано на латиница; Текстовете да са офомени според следните изисквания: Тема (Times New Roman 12, bold, centered, all caps); Допълнително заглавие (Times New Roman 12, regular, centered); Основен текст (Times New Roman 12, line space 1,15); Формат *.doc /*.docx или *.pdf; Срок за изпращане на конкурсните творби – 20.04.2024 г. Обявяване на резултатите – 11.05.2024 г. в сайта на Филологическия факултет, в рубриката „Словото и диалогът 2024“. Имейл за контакт: slovo_dialog@ts.uni-vt.bg

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за изобразително изкуство „Моето АЗ”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„МОЕТО АЗ”

 

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1929”

с. РОЗА

 

КОНКУРСЪТ Е НА ИМЕТО НА МЛАДАТА ХУДОЖНИЧКА МИМИ ГЪРБАЧЕВА

 

ЦЕЛ: ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО ДА СА НАМЕРИЛИ СВОЕТО АЗ.

І. Условия за участие:

Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 26 години от цялата страна, разпределени в четири възрастови групи:

                        І група -     7-11 години;

ІІ. група - 12-15 години;

III група – 16-19 години

IV група – 20-26 години

ІІ. Техника: по избор

ІІІ. Всяка рисунка, участваща в конкурса, трябва да е представена:

            1. На хартиен носител

            2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

* Заглавие на творбата;

* Трите имена на автора

* Дата на раждане;

* Точен адрес;

* Учебно заведение (школа);

*  Преподавател

* Адрес за кореспонденция ( e-mail);

ІV. Награден фонд – Грамота и Плакет – ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Компетентно жури ще определи наградените участници в Националния конкурс.

V. Краен срок за получаване на творбите в читалище „Светлина 1929”, с. Роза –

08.04. 2024 година

VI. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени на 17.04.2024 г. в сградата на читалище „Светлина 1929“ с. Роза

I. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до  12.04.2024 г. на сайта на Община „Тунджа“ – www.tundzha.bg

С отличените творби ще бъде открита изложба във фоайето на читалището.

Кандидатите приемат условието техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от читалището.

Адрес за кореспонденция и справки :

8630 с. Роза, община „Тунджа”, област Ямбол

ул. „Петър Момчилов” № 52 

Читалище „Светлина 1929”

GSM 0895506965 ; 0897232970 ; Минка Петрова

 

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за фотография и рисунка „Божурът срещу розата“

През 2024 г. се отбелязва 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България. Посолството на Китайската народна република в България организира конкурс за фотография и рисунка „Божурът среща розата“ за български и китайски граждани, живеещи в България, за да покаже прекрасните моменти от китайско-българското приятелство. Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2024 г. За конкурса могат да кандидатстват български граждани и китайски граждани (пребиваващи дългосрочно в България) Тема на творбите: Включително, но не само, прекрасните моменти, които отразяват приятелския обмен и връзките между хората от Китай и България в различни области, както и теми като китайската култура, постиженията в развитието, обичаи, сътрудничеството „Един пояс, един път“ и модернизацията в китайски стил. Условия за участие: Конкурс за фотография – Всеки участник може да изпрати 2 – 3 фотографски творби и да попълни формуляр; – Участниците трябва да изпратят своите творби и формуляр на имейл: chinaembassyinsofia@gmail.com; – Форматът на заглавието на имейла следва да бъде: „име на автор – заглавие на произведението“; – Фотографските творби трябва да бъдат във формат JPEG или JPG, размерът на файла да е между 2 – 12 MБ и качеството на изображението ясно. Участниците са длъжни сами да пазят оригиналните файлове, за да могат да бъдат предоставени при проверка на информацията; – Участващите творби трябва да бъдат оригинални и авторски, няма да бъдат приемани копирани или подобни произведения, които нарушават авторски права. Не се допускат маркирани с водни знаци фотографии, като например лого, име на уебсайт, линкове и др.; – Участниците се съгласяват, че организаторът може да използва избраните произведения за реклама, разпространение, изложба, онлайн разпространение и т.н. без допълнително изплащане на възнаграждение. Конкурс за рисунка – Няма ограничения за размера, стила и материалите, използвани за рисунките, но трябва да са наскоро завършени. Участващите творби трябва да бъдат оригинални авторски, няма да бъдат приемани копирани или подобни произведения, които нарушават авторски права. Не се допускат маркирани с водни знаци рисунки, като например лого, име на уебсайт, линкове и др.; – Рисунките на участниците ще бъдат разпределени в три възрастови категории: от 6 до 10 г. (група за деца), 11 до 17 г. (група за юноши) и над 18 години (група за възрастни). Първа, втора и трета награда ще се присъждат поотделно за творби и в трите възрастови групи; – При регистрация рисунката се изпраща като електронен документ/файл; – Размерът на изображението или сканираното копие трябва да е между 2 – 12 MБ и качеството на изображението ясно; – Участниците трябва да изпратят своите творби и формуляр на имейл: chinaembassyinsofia@gmail.com; – Форматът на заглавието на имейла следва да бъде: „име на автор - заглавие на произведението“. След като бъде избрана за участие, оригиналната работа трябва да бъде изпратена по пощата до Посолството на Китай в България (получател и адрес: Джу Дъкай, бул. Джеймс Баучер 58, София). Участниците се съгласяват, че организаторът може да използва избраните произведения за реклама, разпространение, изложба, онлайн разпространение и т.н. без допълнително изплащане на възнаграждение. Награди: Награди ще бъдат присъдени поотделно в двата модула. – модул„Рисунка“ ще бъде разделен на 3 групи според различните възрастови групи. На всяка група ще бъдат присъдени 1 първа награда, 2 втори награди, 3 трети награди и 10 поощрителни награди; – модул „Фотография“ наградите са: 1-ва: ваучер на стойност 300 лв. от Технополис, 2-ра награда: ваучер на стойност 200 лв. от Технополис, 3-та награда: ваучер на стойност 100 лв. от Технополис; поощрителни награди – ръчно изработени изделия и сувенири на тема Пекинска опера; – в модул „Рисунка“ за групите за деца и юноши наградите са както следва: ваучери от Технополис на стойност 500 лв., 300 лв., 200 лв. и поощрителни от по 50 лв. При групата за възрастни наградите са ваучери от Технополис на стойност съответно от 800 лв., 500 лв., 300 лв. и по 50 лв. за поощрителните; – Списъкът с победителите ще бъде публикуван на официалния уебсайт на посолството, официалния профил в WeChat и Facebook през февруари 2024 г.

 • Дата на затваряне: 29 февруари 2024
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: от 6 до 10 г. (група за деца), 11 до 17 г. (група за юноши) и над 18 години (група за възрастни)
 • Източник: http://bg.china-embassy.gov.cn/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“ Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2024 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2024 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2024г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети Национален конкурс "Пролетта събужда отново за живот света"

НЧ "Добри Войников-1856" и ЛК "Български език и творчество" обявяват третия Национален конкурс "Пролетта събужда отново за живот света"

На тема: "Пролетта събужда отново за живот света"

Цели: Да се стимулират и подкрепят детските заложби в областта на изкуството и литературата на учениците на възраст от 7 до 16 години и се предостави възможност за изява на въображението им, създавайки рисунка, стихотворение, приказка, разказ на най-красивия сезон - ПРОЛЕТТА.I. Раздел "Литературно творчество" - поезия и проза.

Всеки участник може да учства с 2 творби: стихотворение и приказка или разказ.

Възрастови групи: първа група от 7 до 11 години; втора група от 12 до 16 години.

Участниците трябва да изпратят, написани от тях стихотвореия, приказки, разкази по темата на конкурса на е-mail:dvojnikovpost@abv.bg или на p.mareva56@abv.bg.

Всяка творба трябва да съдържа задължително следната информация: трите имена на автора, възраст, адрес и телефон, личен имейл, училище, извънучилищна институция, школа с имейл или телефон.II. Раздел "Изобразително изкуство" - рисунка

Всеки участник може да изпрати до 2 рисунки по тематиката на конкурса, като може да се използва всякаква техника и средства. Под всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани задължително:трите имена на автора, възраст, адрес и телефон, личен имейл, училище, извънучилищна институция, школа с имейл или телефон.

Рисунките се изпращат на адрес: 9700, Шумен, пл. Възраждане № 4, за Пролетния конкурс или лично да се представят в читалището.

Краен срок за участие до 02.04.2024 г.

 • Общ награден фонд: 600.00 лв
 • Брой на победителите: 40
 • Оценка на разходите: 800.00 лв
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка "С БОТЕВ В СЪРЦЕТО"

По повод 150 - годишнината от създаването си ОУ "Христо Ботев", с. Левка, общ. Свиленград организира конкурс за детска рисунка на тема „С Ботев в сърцето“. Конкурсът ще стартира от 12 февруари 2024 г. и в него могат да участват ученици, разпределени в три възрастови групи: - I група - I - II клас, - II група - III - IV клас, - III група - V- VII клас. Всички участници в конкурса могат да участват с една своя творба в предпочитана от тях живописна, графична или приложна техника, като творбата трябва да е с размер 35/50 см, без паспарту. Целта на конкурса е да се провокира у учениците желанието да потърсят информация за Христо Ботев и творчеството му и използвайки своето вдъхновение, мислене, въображение и творчески умения, да изразят на лист хартия как си го представят днес, в миналото или в бъдещето. На гърба на всяко произведение е необходима следната информация: име на творбата, трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител, телефон, имейл. Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: с. Левка, община Свиленград, обл. Хасково, ул. „Ж. Кюри“ № 2, ОУ „Христо Ботев“. Награди: Ще бъдат връчени грамоти и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Крайният срок за участие в конкурса е 30.04.2024 г. При допълнителни въпроси може да се свържете с нас на имейл: info-2605005@edu.mon.bg

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: 1 рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1. до 7. клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: цялата страна
Приоритет на конкурса 
Международен културен форум „Велики Преслав – история на цял един народ“ за историческата памет на българския род

МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД” „….Прие българското царство Симеон... и великия град Преслав той… гради и създаде в 28 години...” Златният век на България е един кратък за мащабите на историята период от време. Но период, начертал столетия напред културното развитие на България. Период на утвърждаване на българската цивилизация. ”Векът” на Симеон. Някак лесно и бързо надскочил пределите на Българската държава и развитието на Европа още тогава. Десетки нови манастири, работилници за белоглинена керамика, пещи, скриптории с усърдни монаси и не само. Архитекти, строители, дърводелци и резбари. Навсякъде в столицата израстват сгради, храмове, украсяват се със скулптури, мозайки, сребро, злато и стъкло, мраморни колони, фризове, лъвове и орли… И нови по дух хора - изтънчена аристокрация и болярки с вкус и око за красивото. И разбира се Симеон „като нов Птоломей събрал всички божествени книги, с които палатите свои изпълнил”/анонимна “Похвала за цар Симеон “ – Х в/. Думите на Йоан Екзарх: "Когато някой обикновен и беден човек и при това чужденец, идвайки отдалеч, стигне до портите на княжеския двор, още щом го зърне, започва да се учудва и изпълнен с възхита, пристъпва към вратите и моли да го пуснат. И като влезе вътре, той вижда да се издигат къщи от двете страни, украсени с камък и дърво и целите изписани. А като влезе в самия дворец и съзре високите палати и църквите, украсени необикновено красиво с камък и дърво и различни краски, а отвътре с мрамор и бронз, сребро и злато, той няма да знае с какво да ги сравни, защото в своята родина този бедняк не е виждал такова нещо освен сламените колиби. И той ще се учудва и ще изглежда, че сякаш си е изгубил ума..." Явлението „Златен век” илюстрира мястото на Симеоновата столица – Велики Преслав като водещ център на българската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през IХ-Х век. Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване културно - историческото наследство на България и приносът ни за развитието на европейската и световна култура. Специфичните цели са: 1. Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на Велики Преслав и мястото на българската писменост и култура във формирането на европейската и световна култура. Организиране форум и конкурс за изява на ученици в областта на историята, литературата и изкуството. Включване на ученици от българските училища от Европа и света за насърчаване на интереса им към историята и културата на България и чувство за принадлежност към родината. Опазване чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет. Включване на ученици от небългарски училища от България и чужбина с цел запознаване и популяризиране на българската история и култура. Създаване на приятелски връзки между български и чуждестранни ученици. Участници: Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 до 19 год., разпределени в три възрастови групи според Регламента по-долу: Първа възрастова група – 6 - 10г. ; Втора възрастова група - 11 - 14г.; Трета възрастова група - 15 - 19 г. В конкурса имат право да вземат участие ученици от I – XII клас. Конкурсът е съобразен с възрастовата граница на всички училища на територията на страната и училищата зад граница и чуждестранните училища Тематика на международния културен форум: „Велики Преслав – история на цял един народ”. I. Литературно творчество: есе; стихотворение; научно изследване. Регламент: Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби по избор – стихотворение – за Първа , Втора и Трета възр. гр. Есе и/или научно изследване (с есе и/или научно изследване могат да участват само учениците от Трета възрастова група) до 4 страници; формат А4, PDF, Word; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; да се изпращат на e-mail: office@velikipreslav-international.com. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg. Крайният срок за получаване на творбите – 1 Март. 2024 година. Всяка творба трябва да съдържа: трите имена на автора; клас, възраст; училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител; точен адрес, телефон на ръководителя или родителя; опис на изпратените творби. 1.1. За есе: Моля, вижте уточненията в „Регламент“ Трета възрастова група - 15 – 19 г. Свободно разсъждение по избран от ученика исторически и/или литературен проблем/въпрос, свързан с темата на Форума Изисквания: Представяне на собствено становище, разбиране, собствена оценка и лично мнение. Текстът на есето трябва да съдържа: Основни исторически събития и факти по избраната тема Формулирана основна теза, защитена чрез конкретни аргументи Креативно мислене Висока езикова и писмена култура Творбите трябва да бъдат в обем до 4 страници, формат А4, PDF, шрифт Times New Roman, размер 12 pt., редова разредка – 1,5. Есето да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 1.2. За стихотворение: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г.; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 1.3. За научно изследване: Самостоятелна конструкция на исторически текст по избрана от ученика тема върху исторически събития, явления и процеси от политическото и/или културно развитие на България, конкретна историческа личност и/или паметник от епохата, свързани с темата на Форума. Изисквания: Ясно и точно формулирано заглавие на темата; Точно определен хронологичен и пространствен обхват на темата; Логически структурирано изложение на факти, събития, явления; Проучване, интерпретация, анализ и съпоставка на различни източници на информация – писмени документи и/или изображения от епохата, статии, студии, монографии по темата; Установяване на причинно-следствени връзки; Формулиране на изводи и заключения; Правилно структуриран текст – увод, изложение, заключение; Наличие на библиография и уеблиография по темата в края на научното изследване. Могат да участват ученици от трета възрастова група: Трета възрастова група - 15 – 19 г. Критерии: Разработката да има конкретна тема (заглавието да е формулирано ясно); да почива на научни факти; анализът да съдържа обобщение и заключение; до 5- 6 страници; А4, PDF, формат Word; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; да се изпращат на e-mail: office@velikipreslav-international.com Научното изследване да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант II. Художествени творби: Регламент: Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби. Участието е индивидуално. Колективни творби не се приемат. Жанров обхват: живопис; графика/рисунка; скулптура/пластика; приложно-декоративни творби и проекти; дигитална илюстрация; кино и анимация/анимационна визуализация; 2.1. Живопис: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: подпомагане на талантливи млади художници в творческото им развитие; популяризиране на българско творчество, обвързано със значими моменти от българската история; Регламент: 2.1.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.1.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.1.3. Участниците са длъжни да отразяват зададената тема на конкурса в произведенията си. 2.1.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.1.5. Работите да бъдат нарисувани с различните живописни техники (акварел, акрил, темперни бои, медни бои, маслени бои, гваш бои, пастел, мастило и т.н.). 2.1.6. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.1.7. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.1.8. Творбите се изпращат в срок 31.03.2023 г. на адреса на конкурса. 2.1.9. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 2.2. Графика/рисунка: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -1 0г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; популяризиране на симбиоза между богатството на българската история и въображението на креативните будни художници и артисти; Регламент: 2.2.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.2.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.2.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.2.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.2.5. Работите могат да бъдат изработени с живописни техники, както и такива, предназначени за графика (молив, туш, мастило, въглен, креда и т.н.). 2.2.6. Без прибягване до компютърен софтуер и дигитално обработване. 2.2.7. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.2.8. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.2.9. Творбите се изпращат в срок от 1.03.2024 г. на адреса на конкурса. 2.2.10. Всяка творба да съдаржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 2.3. Скулптура: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; Регламент: 2.3.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.3.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.3.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.3.4. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.3.5. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.3.6. Творбите се изпращат в срок от 1.03. 2024 г. на адреса на конкурса. 2.3.7. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища./ 2.4. Приложно-декоративни творби и проекти: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; Регламент: 2.4.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.4.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.4.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.4.4. Творбите могат да бъдат изработени с материал по избор. Без използване на компютърни програми и дигитална обработка. 2.4.5. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби. 2.4.6. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.4.7. Творбите се изпращат в срок от 1.03. 2024 г. на адреса на конкурса. 2.4.8. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. Материали и техники: по избор. Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту. На гърба на всяка творба да бъдат изписани: трите имена на автора; клас и възраст; училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител; точен адрес, телефон на ръководителя и родителя; опис на изпратените творби. 2.5. Дигитална илюстрация: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин; Регламент: 2.5.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.5.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.5.3. Участниците са задължени да спазват темата, зададена на конкурса. 2.5.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.5.5. Всички творби трябва да бъдат изработени с подходящи компютърни графични редактори по избор (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Krita, Clip Studio Paint и др.). 2.5.6. Произведенията се изпращат разпечатани в съответните размери, с резолюция 300 dpi. 2.5.7. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.5.8. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.5.9. Творбите се изпращат в срок от 1.03.2024г. на адреса на конкурса. 2.5.10. Всяка творба да съдаржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. III. Кино и анимация: Могат да участват ученици от: Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин; Регламент: 3.1.1. Всеки участник участва само с един анимационен/филмов проект. 3.1.2. Анимационните видеа могат да бъдат: анимирана случка по темата, рекламно видео за събития от българската история/забележителности, свързани с темата на конкурса/значими личности/места. 3.1.3. Продължителността на видеата и анимационните визуализации трябва да бъде между 3 и 10 минути. 3.1.4. Приемат се филми с продължителност в рамките на 8 – 10 минути с образователна насоченост, представящи събитие, процес, постижение или социално значима тема. 3.1.5. Видеоклипове с продължителност до 3 минути, отразяващи дадено събитие или постижение, отнасящо се до таргет групата на конкурса, могат да участват. 3.1.6. Всяка визуализация трябва да съдържа заглавие и име на режисьор/аниматор. 3.1.7. Участниците са слъжни да спазват темата на конкурса. 3.1.8. В категорията се приемат за участие видеоклипове във формат MP4, MOV, WMV, SWF, MPG2. 3.1.9. В готовите видеа, като финални надписи, да се добавят имената на участника, учебното заведение, в което учи, и имената на неговия учител/ръководител 3.1.10. Освен готовите видеа, участниците изпращат сценарий и сториборд към съответната визуализация, описващи и представящи идеята им. 3.1.11. В тази категория се допуска екипната работа, като за едно видео може да работи екип от 1 до 3-ма ученика. 3.1.12. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 3.1.13. Видеата се изпращат в срок от 31.03.2023 г. на имейл адреса на конкурса. 3.1.14. Всеки и-мейл трябва да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Регламент: кратка визуализация или анимация; представяне на точни факти по темата на форума; дизайн и оформление на продукта; времетраене до 1 минута; 1920 – 1080 /резолюция/ HP; формат MP4. Адрес за изпращане на творбите: Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58, тел. 0538 48215. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg. Място на провеждане: гр. Велики Преслав, Община Велики Преслав - зала „Тържествена“. Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи – грамота и статуетка, специална награда. Изпратените творби не се връщат, запазват се и ще се използват за популяризиране и организиране фонд на форума. Наградените творби ще участват в открита изложба. Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците. Информация за наградените творби ще бъде публикувана на сайта на Община Велики Преслав и на специално създадена фейсбук страница на форума.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка и стихотворение – „Небето не е граница“

Конкурс за детска рисунка и стихотворение – „Небето не е граница“ По случай 12 април - Международния ден на авиацията и космонавтиката и 45 години от полета в Космоса на първия български космонавт - генерал-лейтенант Георги Иванов, Командването на Военновъздушните сили има удоволствието да покани всички творци от 7 до 15 години! Покажете ни света през вашите очи и въображение! Изразете чрез рисунка или стих какво представлява за вас Космосът без граници. *Как да участвате:* 1. Изпратете вашите творби на адрес: pr_vvs@abv.bg до 29 март 2024 г. 2. В имейла посочете вашето име, възраст и ваша контактна информация или на родител. Не се колебайте, нека вашият талант засияе като звездите на небето

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение
 • Ограничение за участие: творци от 7 до 15 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“

ОБЩИНА ДРЯНОВО ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО ОБЯВЯВАТ III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“ СТАТУТ Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливият творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най-ярките фигури на Българското възраждане. І. ЦЕЛИ Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното изкуство. Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново. Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия майстор и да им даде широко поле с въображение да пресъздадат образа на майстора и атмосферата, в която е живял. Да включи тази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество. Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител. ІІ. УЧАСТНИЦИ ДЕЦА в III и IV група от всички детски градини и ОДК в България УЧЕНИЦИ от I до XII клас от всички училища, школи и извънучилищни звена в България ІІІ. РАЗДЕЛИ Конкурсът се реализира в три раздела: • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; • МАКЕТ; • ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО; Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условия за участие: • Няма ограничения в техниките и материалите; • Участниците изпращат до две творби; • Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm; за детските градини размерът може да е 35/25 cm; • Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка; • Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей – Дряново и не се връщат. Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани: • име на творбата; • трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт; • име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: І възрастова група – ОДЗ/ЦДГ; ІІ възрастова група – 1. – 4. клас; ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас; IV възрастова група – 9. – 12. клас. Раздел 2: МАКЕТ • Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и обекти построени от Никола Фичев. • Няма ограничения във вида на материалите, от които могат да бъдат изработени макетите. • Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина. • Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно. • Всеки участник или колектив може да представи само една творба. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и данни за участниците: • име на творбата; • трите имена на автора (колектива), възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт; • име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Конкурсът се провежда в три възрастови групи: ІІ възрастова група – 1. – 4. клас; ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас; IV възрастова група – 9. – 12. клас. Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО Конкурсът се провежда в две категории: • ПОЕЗИЯ; • ПРОЗА (есе или разказ); Условия за участие: • В конкурса могат да участват всички ученици от I до XII клас; • Всеки участник представя до 2 (две) стихотворения или 1 (едно) произведение в проза; • Възможно е участие и в двата раздела; Конкурсът се провежда в три възрастови групи: ІІ възрастова група – 1. – 4. клас; ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас; IV възрастова група – 9. – 12. клас. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: • Заглавието на творбата; • Трите имена на автора; • Възраст, клас; • Град/село, област, училище, клуб, др.; • Адрес и телефон за контакт; • Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка. Важно!!! • Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14; • Творбите да се изпратят на e–mail: office@museumdryanovo.com до 30.04.2024 г. IV. НАГРАДИ Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за I, II и III място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди. V. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА КРАЕН СРОК: 30.04.2024 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО. АДРЕС за изпращане на конкурсните творби в раздел „Изобразително изкуство” и „Макет”: гр. Дряново, 5370 ул. „Шипка“ № 82 ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята” VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси. Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 28.05.2024 г. на официалния сайт на Исторически музей Дряново: http://museumdryanovo.com Награждаването ще се състои на 01.06.2024 г. в Икономовата къща (Дряново ул. Шипка 119), където участниците в конкурса от раздел „Изобразително изкуство“ ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел „Литературно творчество“ ще направят рецитал. ЗА КОНТАКТ: Исторически музей – Дряново Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова e-mail: office@museumdryanovo.com

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Изобразително изкутво, матек, литературно творчество
 • Ограничение за участие: ДЕЦА в III и IV група от всички детски градини, УЧЕНИЦИ от I до XII клас
 • Източник: Исторически музей - Дряново
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”

Община Левски организира Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”. Събитието е под патронажа на кмета Любка Александрова и ще е част от празниците на изкуствата в град Левски – родното място на легендарния български актьор Георги Парцалев. Голямата награда „Рицар на смеха“ ще се присъжда на български автори за високо художествени хумористични произведения. Целта на конкурса е да стимулира творческите заложби и таланта на автори със здравословно чувство за хумор в духа на неповторимия Парцалев, за да създадат произведения в кратка хумористична форма (къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.), утвърждаващи нравствени, естетически и духовни ценности. Конкурсът ще се провежда веднъж на две години за учасници в две категории: Първа – до 18 години, и Втора – над 18 години. Във всяка категория ще се присъжда Националната награда „Рицар на смеха“, като тя е индивидуална и за нея не могат да се борят творци, на които вече е била присъждана. Регламентът предвижда и други отличия: плакет „Рицар на смеха“, грамота и парична сума в размер на 500 лв. за 1-во място, 250 лв. за 2-ро място и 150 лв. за 3-то място. Финансовите средства ще се осигуряват от бюджета на Община Левски, дарения и други източници, а наградите ще се връчват от кмета на Община Левски на тържествена церемония по време на Празниците на хумора и сатирата, посветени на Георги Парцалев. Произведенията за участие в конкурса се изпращат на адрес: гр. Левски, п.к. 5900, бул. „България“ № 58 или на e-mail: P.Cholakova@oblevski.egov.bg – като се отбелязва с текст НЛК “РИЦАРЯТ НА СМЕХА” Ежегодно Общината ще обявява сроковете за изпращане на произведенията и възрастовата категория на участниците. Кандидатите ще попълват формуляр за участие и ще предоставят произведенията си, придружени от кратка творческа биография и други материали, които ги представят. Творбите ще се оценяват от жури. Община Левски оповестява конкурса до месец март на текущата година, а кметът на Община Луевски назначава журито от изявени творци. Оценяващите ще заседават в град Левски, като решенията ще се вземат с обикновено мнозинство. Срокът за определяне на номинираните за награда в НЛК „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ e до началото на месец юни в годината на връчването й. През 2024 г. конкурсът ще се проведе за участници до 18-годишна възраст.

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: кратка хумористична форма (къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.)
 • Ограничение за участие: Първа – до 18 години, и Втора – над 18 години
 • Източник: Община Левски
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА „МОЯТА КУКЕРЛАНДИЯ – НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР”

КОНКУРС ЗА РИСУНКА „МОЯТА КУКЕРЛАНДИЯ – НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР” СТАТУТ ЦЕЛ НА КОНКУРСА: 1. Възпитава в родолюбие чрез изучаване културните традиции на българския народ -зимни и пролетни празници, маскарадни игри. 2. Провокиране на творчески прояви в областта на изобразителното изкуство. 3. Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол като инициатива на НЧ”Съгласие-1862” гр. Ямбол и е част от Международния Маскараден фестивал „Кукерландия”, организиран от Община Ямбол и Община „Тунджа“. 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: 1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ ”Съгласие 1862” 2. Срок за представяне на творбите – до 06.03.2024г. 3. Участници в конкурса: Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, училища, студия, клубове, школи и др. 4. Възрастови категории за конкурса: І възрастова група – участници от І до ІV клас ІІ възрастова група – участници от V до VІІІ клас 5. Техники: Използват се всички видове рисувателни техники върху картон. 6. ВАЖНО: Формат на рисунките – САМО 35/50см. 7. Тема: Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер”. 8. Оценяване: За участие в конкурса се допускат рисунки, на гърба на които има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон. Творбите се оценяват от компетентно жури. Критерии – композиция, оригиналност, техническо изпълнение. 9. Награден фонд: Награди от организаторите и спонсорите за 1, 2 и 3 място и в двете възрастови групи на конкурса. Резултатите ще бъдат обявени на специална церемония на 14.03.2024г. от 17,30 часа във фоайето на читалището, а по-късно и публикувани на Фейсбук страницита ни . 10. Адрес за подаване на творбите: По пощата на адрес: гр. Ямбол 8600, ул. „Г.С.Раковски”№20 или на място в канцеларията на НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия – нарисувай ми кукер”. За повече информация: НЧ ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националният конкурс-изложба за детска рисунка „Три звездички 2024“

Стартира Националният конкурс-изложба за детска рисунка „Три звездички 2024“ Предстои деветнадесетото издание на Националния конкурс-изложба за детска рисунка „Три звездички“ в Свищов. Ежегодният конкурс се организира от Фондация „Ангели от Лим“, със съдействието на Община Свищов и ХГ „Николай Павлович“, в памет на Боряна, Женя, Светослава и останалите девет деца от гр. Свищов, трагично загинали във водите на река Лим на 4-ти април 2004 година. Условия за участие в конкурса: В конкурса могат да участват всички ученици от I – XII клас и деца от детските градини; Формат на рисунките – по избор; Техника на изпълнение – по избор; Свободна тема; Срок на предаване на рисунките – 25 март 2024 година. До тази дата рисунките трябва да са получени в офиса на Фондацията, в град Свищов /п.к. 5250/, улица „Тодор Миланович“ № 1, ет. 3. Телефон /офис/ 0889 907 466.

 • Дата на затваряне: 25 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от I – XII клас и деца от детските градини
 • Източник: Фондация „Ангели от Лим“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6 7  ...11 ->