по дата на конкурса
Конкурс „Мисли зелено – пази природата“

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват своя традиционен конкурс „Мисли зелено – пази природата“. В него могат да се включат групи от ученици и деца от школи и екологични кръжоци, които да презентират по най – оригинален начин екологична инициатива, проведена през учебната 2021 г. – 2022 г. Ще се оценяват и класират единствено екипни проекти. Срокът за изпращане на презентации или снимки с описания е до 25 юни. Могат да участват ученици от Варна, Шумен, Добрич и Търговище. Конкурсните материали трябва да съдържат информация за участниците, възраст, местоживеене и учебно заведение, както и телефонен номер за обратна връзка. Те могат да се изпращат в срок не по-късно от 25 юни 2022 г. на един от следните адреси: РИОСВ – Шумен: гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3 БДЧР: гр. Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33 За Конкурса или на електронните пощи на РИОСВ – Шумен: pr@riosv-shumen.eu. и на БДЧР: pr@bsbd.org. Експертно жури ще определи победителят в конкурса, а класирането ще бъде обявено на 5 юли. Предметни награди и грамоти за първо, второ и трето място очакват най-атрактивните проекти.

 • Дата на затваряне: 25 юни 2022
 • Как да участваме: екологична инициатива, проведена през учебната 2021 г. – 2022 г.
 • Ограничение за участие: Ученици от Варна, Шумен, Добрич и Търговище
 • Източник: https://riosv-shumen.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Варна, Шумен, Добрич и Търговище
Приоритет на конкурса 
Поетическа работилница "Истински неща" - конкурс

Лятото е бъбриво вълшебно колело, когато децата се радват навън на безгрижни игри, тичат свободни сред аромата на окосени треви, а морето не е само до колене. Лятната ваканция е изпъстрена като с водни боички и сякаш има гласче на дете. „Няма по-тържествен химн на земята от бърборенето на детските устни“, е казал Виктор Юго. ИК „Многоточие“ и „Приказки по ноти“ обявяваме начало на Поетическа работилница чрез новия ни проект, а именно Национален литературен конкурс „Истински неща“ за написване на стихотворение за деца. Кои са истинските неща, които можем да извадим от стария кош с играчки и чрез любов да ги съживим? Кои са истинските неща в живота, които да останат дълго в съзнанието на едно дете? Нека всички заедно да направим Поетическа работилница и да съживим истинските неща чрез римите. Регламентът на конкурса включва следните изисквания: – стихотворенията да са с детска тематика – да не са публикувани досега – всеки участник може да изпрати до 2 (две) стихотворения – без ограничение за възраст на участниците – творбите се изпращат в електронен вид, с обем на брой стихотворение до една страница, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 – всяко стихотворение да е придружено с трите имена на участника, възраст, както и адрес и телефонен номер за връзка Всички, които желаят да участват в конкурса „Истински неща“, могат да изпращат своите стихотворения на: konkurs.istinskineshta@abv.bg Ще бъдат връчени награди грамоти за първо, второ и трето място и книги на ИК „Многоточие“. Но това не е всичко! Най-добрите стихотворения ще бъдат публикувани в сборник за деца „Истински неща“. Всеки участник в конкурса, с изпращането на своите творби, се съгласява автоматично те да бъдат публикувани в сборник и в медийното пространство с цел популяризиране на автори и конкурса. И това не е всичко! Голямата награда е песен по текст от конкурса, която ще създадат и изпълнят „Приказки по ноти“. Какъв по-хубав старт от 1 юни – денят на детето! Затова ИК „ Многоточие“ и „Приказки по ноти“ стартираме своя нов проект от 01.06.2022 г., а крайният срок за изпращане на творбите е 31.07.2022 г. Наградите ще бъдат обявени през септември на фейсбук страницата на ИК „Многоточие“. Жури на конкурса: ИК „Многоточие“ и „Приказки по ноти“. Химн на конкурса е песента „Бархетният заек“ с автор на текста Юлияна Янкова, издала своите книги „Зеница на времето“ и „Пешка“ (изд.„ИК „Многоточие“), която се усмихва по детски от небето. Музика и изпълнение на песента: „Приказки по ноти“: https://youtu.be/K0t2tHcRxRM *ИК „Многоточие“ е специализирана в издаването на книги на български автори. Собственици са Ивелина Цветкова и Даниел Меразчиев – писатели, организатори на редица национални и международни литературни конкурси, журиращи, както и с много реализирани проекти за малки и големи. Издателство „Многоточие“ и Литературен клуб „Многоточие“ са тясно свързани и общата им кауза е да помагат на млади автори в целия процес по издаване на тяхната мечтана книга. „Приказки по ноти“ е плетеница от музика, театър и приложни дейности. В куфарите на „Приказки по ноти“ има много песни, вълшебни герои, светлинен театър, приказки, игри с пръсти и жестове. Цвета Мишкова е създател и Творчески ръководител на „Приказки по ноти“. Тя е артист – автор на песни, приказки, сценарии; актьор в детски представления; изпълнител – вокал, китара, укулеле; водещ на музикални занимания за най-малките, гласов терапевт, а в сферата на приложните дейности е известна като Цветоплети.

 • Дата на затваряне: 31 юли 2022
 • Как да участваме: стихотворения
 • Ограничение за участие: без ограничение за възраст на участниците
 • Източник: Издателство "Многоточие"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс за статистически плакат 2022-2023

Международният конкурс за статистически плакат 2022 - 2023 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ). Целта на инициативата е да се повиши статистическата култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им. Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг. Националният кръг ще се проведе през периода 2022 - 2023 година, а международният - през март - юли 2023 година. За повече информация: http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php https://www.facebook.com/islp.project Или се свържете с координатора за България на e-mail: poster_competition@nsi.bg от 20.05.2022 г. започва регистрация за третото участие на България в конкурса за статистически плакат. Регистрацията ще продължи до 06.01.2023 г. До 05.02.2023 г. трябва да бъдат изпратени създадените статистически плакати. На 10.03.2023 г. ще бъдат обявени победителите в националния кръг. Те ще имат възможност да се състезават в международния кръг, а призовите места в него ще станат ясни по време на 64-тия световен конгрес в Канада през юли 2023 година. България вече е извоювала престиж в тази международна надпревара и всяко следващо представяне ще надгради заслуженото високо място на българското образование в световен мащаб.

 • Дата на затваряне: 05 февруари 2023
 • Как да участваме: Плакат
 • Ограничение за участие: отворено за отбори от 1 до 5 ученици, прогимназии, гимназии и университети
 • Източник: https://www.nsi.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за изработване на мултимедийна презентация на тема: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“

Общински здравен център за информация, консултация и образование (ОЗЦ) гр. Шумен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организират конкурс за изработване на мултимедийна презентацияна тема: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“. Инициативата е част от регионалната кампания на РЗИ и ОЗЦ – Шумен за отбелязване на Световния ден без тютюнопушене – 31 май, като целта и тази година е повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето. Регламент на конкурса: Тема:„Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“ Цел:Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора и обществеността за въздействието на тютюна върху околната среда – от отглеждането, производството, разпространението и отпадъците. Участници:В конкурса могат да участват ученици от V клас до XIIклас, като са определени две възрастови групи: I възрастова група – от V клас до VIIклас II възрастова група – от VIII клас до XII клас. Регламент: За участие в конкурса могат да се представят както индивидуално изготвени презентации, така и съвместни от сформиран екип от 2-3 ученици. Изисквания към съдържанието и оформлението: 1.Темата да отговаря на зададената; 2. Съдържанието (текст и/или изображения) на презентацията да бъде представено до 20 слайда - по възможност да се използва не повече от едно изображение на слайд. 3. Съдържанието да е научно вярно, като в презентацията бъдат посочени използваните и цитирани информационни източници. Технически параметри и изисквания за презентациите: 1. Размер на файла: до 20 МБ 2. Формат на файла: .pptx Срок за изпращане на презентациите: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г. Място за изпращане:Изпращате ни писмо на електронните адреси на организаторите: РЗИ – Шумен: doz@rzi-shumen.net (за допълнителна информация - тел. 054/800 717) или в Общински здравен център за информация, консултации и образование – гр. Шумен: ozc_shumen@abv.bg или pic_shumen@abv.bg (за допълнителна информация - тел. 054/863 260) със следната информация: трите имена на участника, училище, възраст, телефон за връзка. В писмото прикачете своята презентация. Организаторите са подготвили предметни награди, като допълнително ще бъдат съобщени датата и мястото на награждаването.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2022
 • Как да участваме: Индивидуално изготвени презентации, така и съвместни от сформиран екип от 2-3 ученици.
 • Ограничение за участие: ученици от V клас до XIIклас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за лого и мото на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ - Плевен

Средношколско общежитие „Данаил Попов“ - Плевен, обявява конкурс за изработка на лого и мото на образователната институция. В логото и мотото трябва да се съдържат инициалите на СО „Данаил Попов“ – Плевен! „Конкурсът е насочен към всеки, който има желание да предложи оригинален проект за символ на Общежитието. Ще се радваме на всяко едно предложение. Всички идеи ще бъдат обсъдени внимателно с колегите от Педагогическия екип, ще се допитаме и до наши приятели - творци“, информира Веселка Лилова - директор на Средношколското общежитие. Изискванията към логото са дизайнът да бъде авторски, да не копира или напомня съществуващи вече такива. Изискванията към мотото е да представлява запомнящ се слоган, да бъде кратко и ясно. Крайният срок за изпращане на предложенията е 10.06.2022 г. на имейл адрес: oso_pleven@abv.bg. или на адреса на СО - Плевен: Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен жк „Сторгозия“ №105 За конкурса за лого и мото Към всяко предложение участниците трябва да посочат трите си имена и адрес за контакт. От Средношколско общежитие „Данаил Попов“ очакват с нетърпение всяка една идея и пожелават успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 10 юни 2022
 • Как да участваме: Лого
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев" 2022

През есента на 2022 за тридесет и девети път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев"veselin hanchev poet Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства Ще сме Ви благодарни, ако проявите съпричастност към този наистина стойностен младежки литературен форум и предоставите на съответните институти, училища, читалища и центрове за работа с деца регламента за участие в конкурса. Надявайки се на Вашето положително отношение, оставаме с най- добри чувства за проявеното разбиране към благородната кауза на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев”. Желая успех на всички участници и очакваме Вашите поетични творби. Желая успех на всички участници. Милена Желева /п/ /зам.-кмет на Община Стара Загора/ Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев" Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса (28.10.2022 г. ), които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Награди: Първа награда – призът „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка. Втора и трета награда – парични премии. Присъждат се и поощрения. Отчитане на резултатите: Резултатите от ХХХIX Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 28 октомври 2022 г. (петък). По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2022 г. ще се проведе на 29 октомври (събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 17 октомври 2022 г. Творби на участниците се приемат до 30 септември 2022 г.: на e-mail: lib@rodina-bg.org на факс: 042 603 950 с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина” Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане. Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 25 октомври 2022 година. Телефони за връзка и информация: 0884477915 – Красимира Лекова 0886463731 – Слава Драганова 042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина” 042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура", Община Стара Загора.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2022
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса (28.10.2022 г. ), които нямат издадена стихосбирка
 • Източник: https://www.hanchev.rodina-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за плакат “Дай глас на буквите”

В навечерието на 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – офис “Култура”, отправя отворена покана за участие в конкурс за плакат “Дай глас на буквите”. Нека заедно отпразнуваме красотата и разнообразието на българския език, който е определящ за нашата културна идентичност, но също така е и неизменна част от общо културно наследство на Европа. Конкурсът е отворен за артисти от всички възрастови групи, които имат желание да се включат със своя версия на плакат по темата “Дай глас на буквите” – рисунка, илюстрация, графика, фотография или колаж. Екипът на офис “Култура”, в партньорство с гостуващо жури, ще избере първите три най-добри предложения. Наградите за победителите са: ????1-во място – Ваучер за 300 лв. от магазин за арт, хоби и крафт материали + публикация с профил на артиста в популярна българска печатна медия за изкуство и култура ????2-ро място – Ваучер за 200 лв. от магазин за арт, хоби и крафт материали ????3-то място – Ваучер за 100 лв. от магазин за арт, хоби и крафт материали Условия за участие: – Изпратете предложение за плакат – изображение за преглед (preview) като .jpeg файл; – Заглавие и концепция; – Кратка информация за кандидата и контакти за обратна връзка (прилагането на творческа биография или портфолио е препоръчително, но не задължително) – като doc или .pdf-файл; – Тема на писмото: “Дай глас на буквите” + име и фамилия на кандидата; – Максимален размер на всички приложени файлове: 10 MB; – Участващите с предложение трябва да разполагат с оригинални файлове с висока резолюция (подходящи за печат); – Не се приемат линкове за сваляне на файлове; – Кандидатури, които не отговарят на техническите изисквания, няма да се разглеждат;Очакваме предложенията ви на ced.bulgaria@gmail.com до 13 юни.

 • Дата на затваряне: 13 юни 2022
 • Как да участваме: Плакат
 • Ограничение за участие: артисти от всички възрастови групи
 • Източник: https://creativeeurope.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ", ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ 2022

Организатор на конкурса: Фондация „Тракарт-2000“ Основната цел на конкурса е: чрез средствата на изобразителното изкуство да се провокира в децата и младежите креативност и лично отношение към историята. Условия на конкурса:  Участва се само с една рисунка, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат/телефон и да бъде изпратена като прикачен файл във формат / JPG / на e-mail: trakartmuseum@gmail.com;  Няма ограничение в използваната художествена техника;  Рисунката трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на участника, държава, град, училище, клас и телефон или e-mail за връзка  Възраст на участниците: ученици от 1-ви до 12-ти клас /от 7 г. до 18 г./, разпределени в три възрастови групи; Професионално тричленно жури ще оценява художествената стойност на творбите. Организаторите ще премират с „Бонус точка“ рисунки, които имат кратък текст, изразяващ личното отношение на художника или отразяват събитие от историята на България, т.е ще се насърчават творби със сюжет. Всички рисунки от конкурса ще бъдат експонирани на виртуална изложба във ФБ страницата на Тракарт: https://www.facebook.com/centerTrakart Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат награди и грамоти. Начало на конкурса – 26 май 2022 г. Краен срок за предаване на рисунките – 22 юни 2022 г. Източник: https://www.facebook.com/centerTrakart Резултатите ще бъдат обявени в страницата на ТРАКАРТ на 23 юни 2022 г. Организаторите си запазват правото да използват участвалите в конкурса творби за каузи, като задължително посочват автора. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ДНИ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА“ 2022 е финансиран по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ на община Пловдив и е част от Културния календар на община Пловдив и се провежда с медийното партньорство на Радио Пловдив.

 • Дата на затваряне: 22 юни 2022
 • Как да участваме: Рисунка, изпратена na мейла на организатора: trakartmuseum@gmail.com
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 клас до 12 клас / от 7 до 18 години/
 • Източник: https://www.facebook.com/centerTrakart/photos/a.290244607671842/5649889158374000
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Световен Конкурс за Детска рисунка България 2022

Тема: Изберете една от двете теми: а/ СВОБОДНА – изборът на тема е неограничен б/ ПРОЛЕТ, ЛЯТО, ЕСЕН, ЗИМА Възраст на участниците: Деца от 4 до 18 год. включително Размер на картините а/ минимум 30/40 см б/ максимум 49/70 см Рисунки с размер под 30/40 ще бъдат дисквалифицирани Материали: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал. Период за изпращане на рисунките: Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 1 май до 15 август 2022г. Лични данни: Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 см отпечатани следните данни: Име: Фамилия: Момче или момиче: Възраст: Националност: Адрес: Телефон: Е-mail: Име (заглавие) на рисунката: Брой картини: Всяко дете може да изпрати до две рисунки. Подбор: Жури от български художници и експерти ще присъди наградите. Оповестяване на печелившите: Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на www.malykzograf.com Награди: Специалната награда на фондация ,,Малък Зограф” Специалната награда „Пепа Боянова” Златни отличия – 12 Сребърни отличия – 24 Бронзови отличия – 36 Почетни грамоти – 120 Наградените творби ще бъдат публикувани в каталог и показани на изложба, която ще се открие септември 2022 г., а техните автори ще получат официални покани за събитието. Фондация “Малък Зограф” притежава всички права върху картините, участвали в конкурса. Моля не изпращайте пратки с обявена стойност по висока от 10$! Моля, изпращайте рисунките на адрес: Световен конкурс за детска рисунка – София, България 2022 гр. София 1000 Централна поща. ПК 49 E mail: malykzograf@malykzograf.com тел.+359 887 456 779 +359 884 287 627

 • Дата на затваряне: 15 август 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 4 до 18 год
 • Източник: https://malykzograf.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIII Национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2022

Фондация „АСТИКА“ обявява XIII Национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2022 Начало на конкурса 24.05.2022 г., Kраен срок за изпращане на творбите: 15.09.2022 г. В Националния конкурс за стихове „Моето синьо лято“ могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната без ограничения, като творбите на участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови категории: 1) младежи от 15 до 29 години; 2) възрастни над 29 години (30+). Тема на конкурса: Морето и ваканционните мигове Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от една страница (А4). Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил от петчленно независимо национално жури, като победителите в двете категории ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота. Специални условия: 1). Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания до приключване на конкурса – 15.09.2022 г. 2) С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове, предоставя правото на Фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2022 г., в интернет и на електронен формат. 3) Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на Националния конкурс „Моето синьо лято“ си запазва правото да ползва и публикува заявените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това. 4) Организаторът на конкурса си запазва правото да селектира творбите, които ще бъдат одобрени за публикация в печатния годишен алманах „Моето синьо лято“ в съответствие с препоръките на националното жури. Конкурсът „Моето синьо лято“ 2022 се реализира с подкрепата на Община Бургас. Начало на конкурса 24.05.2022 г. Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2022 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 10.10.2021 г., на официалната интернет страница на организатора: www.astika.eu. УСПЕХ! С пожелание за едно вълнуващо и вдъхновяващо творческо синьо лято. Линк за кандидатстване: https://forms.gle/foKcx77yf73Yysbs8

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: младежи от 15 до 29 години, възрастни над 29 години (30+)
 • Източник: http://astika.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс – „Вълшебното перце!"

Редакцията на списание „Аз съм българче“ в партньорство с Българско Национално радио обявява литературен конкурс – „Вълшебното перце!“. По случай 24 май – денят на българската култура и славянската писменост редакцията на списание „Аз съм българче“, в партньорство с предаването „Закуска на тревата“ по програма „Хоризонт“ на БНР, обявява конкурс за авторски стихове, написани от деца и юноши. "Вълшебно перце" е литературен конкурс, който е заедно с партньорите ни в БНР и програма "Хоризонт". Ние от редакцията обявяваме конкурс за деца и юноши. Могат да участват всички, които умеят да четат и обичат българската поезия, защото "Вълшебно перце" е конкурс по авторско написана българска поезия", каза за БНР Розалина Златкова. От 24 май до 15 септември могат да се изпращат творби на електронния адрес на списание "Аз съм българче" bulgarche@bulgarche. "Скъпи приятели, ако Вие се вълнувате от това да пишете върху лист и това да звучи добре и да го харесвате Вие и близките Ви не се притеснявайте да ни го изпратите", допълни за предаването "Закуска на тревата" Розалина Златкова. БНР и списание "Аз съм българче" си партнират от 10 години в радио играта "Деца четат поезия в ефира на БНР". Повече от 400 деца от малки и големи населени места, както и българчета, които живеят зад граница, са се включили до момента в ефира на предаването "Закуска на тревата" по "Хоризонт". Слушателите ни могат чуят отново изпълнението на децата от сайта на списание „Аз съм българче“ www.bulgarche.eu в секция „Четене по БНР Радио Игра“. Записването за участие в играта в ефира на " Закуска на тревата по БНР" се прави по телефона на номер: 0884 290 298 или по електронната поща на адрес: bulgarche@bulgarche.eu

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: авторски стихове, написани от деца и юноши
 • Ограничение за участие: деца и юноши
 • Източник: https://bnr.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Младежки конкурс за поезия „Отражения“

РЕГЛАМЕНТ Младежки конкурс за поезия „Отражения“ Организатор: Младежки център – Добрич, с подкрепата на Община град Добрич Целта на конкурса е да даде възможност на младите хора, които имат интерес към необятния свят на поезията, да изразят красотата на българския език в стихове и да покажат своето усещане в рими. Право на участие в конкурса имат всички младежи на възраст от 15 до 29 години, навършени към 31 декември 2022 г., разпределени в 2 възрастови групи: 15 – 19 години 20 – 29 години Всеки участник може да изпрати до 2 непубликувани до този момент стихотворения на тема: “Отражения”. Изпратените творби трябва да съдържат следната информация: трите имена на автора дата и година на раждане адрес за кореспонденция телефон за връзка, електронна поща Стиховете трябва да бъдат изпратени най-късно до 20 юни 2022 г. на електронна поща: mcd.konkurs@gmail.com или на адрес: Младежки център – Добрич пл. Стария орех 1, п.к. 15 гр. Добрич, 9300 за Младежки конкурс за поезия „Отражения“ Награди: Ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Оценяване: Компетентно жури ще оцени литературната стойност на творбите. Резултатите ще бъдат обявени на 27 юни 2022 г. във фейсбук и интернет страниците на Младежки център – Добрич. Участвалите в конкурса творби могат да бъдат използвани за електронни и печатни издания на Младежки център – Добрич, без да се заплащат права и обезщетения. С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. За допълнителна информация: Мариела Рачева, тел. 0888 008 483; 058 602 691.

 • Дата на затваряне: 20 юни 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: младежи на възраст от 15 до 29 години
 • Източник: https://ycd.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА на тема „МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“

бщина Свищов, Отдел „Образование“, С любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Велико Търново и във връзка с отбелязването на 140 години от създаването на предучилищното образование в България ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА на тема „МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“ Регламент: I. Изисквания за възраст – участниците в конкурса трябва да са на възраст от 4 до 7 години вкл.; II. Изисквания към творбите: Категория „Рисунка“ Максимален размер 29.7*42 см. (формат А3); Техника на рисуване – по избор; Идентификационни данни, които трябва да бъдат нанесени на гърба на рисунката (в долния ляв ъгъл), изписани с печатни букви или напечатани върху залепен лист с формат A6, както следва: име на рисунката; трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail; пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас. Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към рисунката. Рисунки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса. Категория „Снимка“ Технически изисквания – допустимо е представянето на снимки както разпечатани на фотографска хартия така и в дигитален формат. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Идентификационни данни, които трябва да по-удачен начин да придружават снимката, както следва: име на снимката; трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail; пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас. Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към снимката (за творби, които се предават на разпечатани на фотографска хартия и се предават на място или се изпращат по пощата) или да се приложи като прикачен файл към писмо, с което се изпраща снимката (за творби, които се представят по електронна поща). Снимки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса. III. Представяне на творбите: Срокът за приемане на предложенията е до 17:00 часа на 10 юни 2022 г. Творби, донесени на място, получени по имейл или по пощата с клеймо след крайната дата, не участват в конкурса. Предложенията се приемат: По Електронна поща – при участие със снимка в дигитален формат; В Отдел „Образование“, сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов), на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, стая: Ст. експерт училищно образование и Технически организатор – при участие с творба, която е на хартиен носител. IV. Резултати и награди: Ще бъдат присъдени следните награди: За рисунка – за първо,за второ и за трето място; За снимка – за първо,за второ и за трето място. Резултатите ще бъдат обявени на 16.06.2022 година на интернет страниците на Община Свищов (svishtov.bg) и на отдел „Образование“ ( www.obrazovanie-sv.bg) Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби. Повече информация може да получите на e-mail: obrazovanie@svishtov.bg или на тел.: 0882303509; 0889251516

 • Дата на затваряне: 10 юни 2022
 • Как да участваме: Рисунка, снимка
 • Ограничение за участие: възраст от 4 до 7 години
 • Източник: https://obrazovanie-sv.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ ЛИТЕРАТУРЕНИ КОНКУРСИ БМФ ПОРТ БУРГАС

онкурсът стартира на 24 май 2022 г. и е условно разделен на две категории: за деца и ученици до 18-годшна възраст и за автори на възраст над 19 години В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, в Бургас ще се „роди” още един литературен конкурс. Обявява го „БМФ Порт Бургас”, като част от социалната си програма. Дружеството е концесионер на пристанищните терминали „Бургас Изток 2” и „Бургас Запад” от 2012 г. и оттогава активно присъства в обществения живот на града. С тази поредна инициатива „БМФ Порт Бургас” има за цел да продължи литературната традиция в морския град, вдъхновена от красотата и хуманизма, да открива и популяризира нови литературни дарования, да поощрява създаването на произведения, пропагандиращи характерните за съвременния човек морални ценности. Конкурсът стартира на 24 май 2022 г. и е условно разделен на две категории: за деца и ученици до 18-годшна възраст и за автори на възраст над 19 години. Две са и темите. Участниците в категория до 18 години ще трябва да напишат есе, разказ или стихотворение на тема: „Дървото, което разказва приказки”. Очаква се те да възприемат темата като метафора и да разсъждават върху връзката между човека и природата – дърветата са различни, но и хората са различни, затова могат да разказват различни приказки. Авторите над 19 - годишна възраст ще трябва да разсъждават върху темата: „Дървото с добрия и лошия плод” - защо хората се раждат добри, а в живота се променят, кое предизвиква тази метаморфоза, как може да се съхрани доброто в човека? И в двете възрастови групи няма строги жанрови ограничения, участниците могат да напишат есе, разказ, фейлетон или стихотворение. Единствените ограничения, които организаторите поставят са в обема – за проза до 3 страници, за поезия до 2 страници. Творбите ще се приемат до 15 септември 2022 г. по електронната поща image.i4yi@gmail.com или на хартиен носител на адрес: 8000 Бургас, пл. Баба Ганка № 4, ет. 4. Те ще бъдат оценявани от компетентно жури, съставено от утвърденитe български писатели Елка Василева и Николай Фенерски както и Весела Джунджурова, представител на „БМФ Порт Бургас” ЕАД.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: есе, разказ или стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://navbul-portburgas.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ – ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ“

Областната администрация в Сливен обяви Национален конкурс за ученическо есе на тема "Захарий Стоянов - летописецът на националната революция", съобщиха от пресцентъра на администрацията, която е организатор на конкурса съвместно с Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков" в Сливен, община Котел, Историческия музей в Котел и кметството в село Медвен. Конкурсът се организира за четвърта поредна година, като целта е да се поощри интересът на учениците от средните училища към епохата на Възраждането и към делото на бележития българин, роден в Медвен. Участниците ще се включат в Четвъртите четения, посветени на Захарий Стоянов, в родното му село Медвен. Право на участие имат ученици от 9-и до 12-и клас, като всеки работи с научен ръководител – учител по история, български език и литература или музеен работник. Участниците имат право да пишат аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа: „Васил Левски - Дяконът: Черти из живота му“; „Васил Левски: Дяконът“, „Записки по българските въстания“; „Априлското въстание“; „Дълг и чест: Христо Ботйов“; „Христо Ботйов: Опит за биография“; „Четите в България“; „Знаеш ли ти кои сме?“ Съчиненията трябва да бъдат с обем до 4 печатни страници - шрифт Times New Ro 12 и да се изпратят в два екземпляра с посочени трите имена на автора, училището, класа и телефон за връзка на адрес Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3 до 20 юни 2022 година. Резултатите ще бъдат обявени на 30 юни, а награждаването ще бъде на 6 септември 2022 г. в с. Медвен.

 • Дата на затваряне: 20 юни 2022
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от 9 – 12 клас на средните училищата в страната
 • Източник: https://regionsliven.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6  ->