по дата на конкурса
Ученически конкурс за рисунка на тема: "ДЯКОНЪТ"

Дом на културата Бухово орзанизира ученически конкурс за рисунка на тема: "ДЯКОНЪТ". 1. Цели Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола. 2. Условия за участие Една рисунка /формат А4/. Избор на материали и техника: свободен. 3. Необходими данни: Лично и фамилно име на автора, клас и училище, телефон за контакт, е-mail. 4.Организаторите запазват правото си да използват рисунките за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. 5.Къда за изпратим? Срок за изпращане: от 18.01.2023 г. до 17.02.2023 г. dom_kulturata@abv.bg или на място: гр. Бухово, ул. Младежка1 Победителите ще бъдат обявени на официалната ни Facebook страница.

 • Дата на затваряне: 17 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс Детство мое- реално и вълшебно – учебна 2022-2023 година

Министерство на образованието и науката Национален дворец на децата Регионално управление на образованието-Ловеч Община Ловеч Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Ловеч Статут на Национален конкурс за Детска рисунка, Компютърна рисунка и Есе Тема:„ Детство мое - реално и вълшебно “ I.Цел Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство, художественото слово и дигиталното изкуство. II.Изисквания по категории: Категория Детска рисунка Условия за участие 1.Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18 - годишна възраст от училища, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др. 2. Рисунките да бъдат по 1 брой от автор. 3.Формат 35/50 см 4.Техники – ограничения няма. 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:  трите имена на автора;  възраст, навършени години и клас;  точен адрес на учебното заведение (школа) и телефон за връзка;  e-mail за кореспонденция;  име и фамилия на преподавателя; телефон за контакт; 6. Класирането ще се извърши в четири възрастови групи I възрастова група - 5-7 години II възрастова група - 8-10 години III възрастова група - 11-13 години IV възрастова група - 14-18 години 7. Рисунките не се паспартират и не се връщат. 8. Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добър естетически вид. Рисунки получени на руло няма да бъдат допуснати за участие. 9. Не се приемат творби от приложно изкуство! Категория Компютърна рисунка Условия за участие 1. Право на участие в конкурса имат ученици от I до XІІ клас от училища, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др. 2. Рисунките се изработват в програма по избор (Adobe Photoshop, Corel Drow, Microsoft Paint, Adobe Illustrator и др.) 3. Формат на рисунката – JPEG, един брой на участник, формат A4 4. Да бъдат изпратени по електронната поща на адрес: odкlovech@gmail.com като прикачен файл, като в името на файла трябва да фигурират име и фамилия на участник, клас и населено място. 5. Всяка рисунка да бъде изпратена и на хартиен носител с размер на листа А4, паспартирана, с размери 25x35 и придружена от следната информация, залепена на задната част на рисунката:  трите имена на ученика, клас;  точен адрес на учебното заведение (школа) и телефон за връзка;  име на програмния продукт с който е създадена рисунката;  име и фамилия на преподавателя; телефон за контакт;  e-mail за кореспонденция; 6. Не се допускат творби с вмъкнати готови обекти от други програми или картинки. 7. Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител. 8. Класирането ще се извърши в три възрастови групи I възрастова група – от I до IV клас II възрастова група – от V до VІІ клас III възрастова група - от VIII до XІІ клас Категория Есе Условия за участие 1. Право на участие в конкурса имат ученици от V до XІІ клас от училищата, извънучилищните звена, читалища, клубове, школи и др. 2. Авторите да представят по 1 екземпляр от своите творби на хартиен носител. Есето да бъде с обем до 3 печатни стандартни страници. 3. Всяко литературно произведение да бъде изпратено на хартиен носител и да съдържа следната информация:  трите имена на ученика , клас;  точен адрес на учебното заведение (школа) и телефон за връзка;  име и фамилия на преподавателя; телефон за контакт;  e-mail за кореспонденция; 4. Класирането ще се извърши в две възрастови групи I възрастова група – от V до VІІ клас II възрастова група – от VIII до XІІ клас III. Общи условия 1. Конкурсът е индивидуален. Всеки участник има право да участва с по една творба и в трите категории. 2. До оценяване не се допускат творби, които не отговарят на регламента на конкурса. 3. Участниците да изпратят творбите си на адрес: гр. Ловеч 5500 ж.к. „Червен бряг“ ЦПЛР-ОДК-Ловеч За конкурс “Детство мое-реално и вълшебно“ 4. Срокове за изпращане на творбите:  За детска рисунка-13.04.2023 г.  За компютърна рисунка -28.04.2023 г.  За есе - 28.04.2023 г. Важи датата на пощенското клеймо. 5. Протокол с наградените творби ще бъде публикуван на сайта на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс-Ловеч odk-lovech.com 6. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди във всяка възрастова група и категория. 7. Грамоти за участие не се присъждат. 8. Наградените и подбрани от компетентно жури творби ще бъдат експонирани в Национална изложба през м. май 2023 г. 9. Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите. 10. Творбите на участниците не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват , с цел популяризиране на конкурса. 11. Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Детство мое-реално и вълшебно” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. 12. Организаторите имат право да заснемат и публикуват всички материали, свързани с участниците и техните творби. За контакт и информация: Тел: 068/624764 - Директор e-mail: odklovech@gmail.com 068/629069 - Канцелария http://odk-lovech.com

 • Дата на затваряне: 28 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка, компютърна рисунка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от I до XІІ клас
 • Източник: https://odk-lovech.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: "По дирите на Левски"

По повод предстоящия патронен празник, Второ ОУ "Васил Левски" обявява конкурс за детска рисунка. За ученици от 1 до 7 клас. Размер на творбите: 35/50 см. Всяка творба да съдържа следната информация: - три имена -възраст/клас - училище/институция Рисунките да бъдат изпратени до 15.02.2023 г. Адрес: Второ ОУ "Васил Левски" Костинброд 2233 ул. Стеван Стамболов 1

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 до 7 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
10-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВАТ ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2023 ГОДИНА В конкурса могат да участват възпитаници на училища, детски градини, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, частни, държавни образователни и културни институции и др. от страната и чужбина, които проявяват интерес към темата на конкурса. І. ЦЕЛИ: - Провокиране на творческия потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи у младите хора; - Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на учениците; - Стимулиране и насърчаване създаването на литературни и художествени произведения от подрастващите, чрез които да изразяват своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България; - Създаване на мотивация в децата и младежите, за популяризиране на обекти и събития от региона, където живеят. ІІ . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: A. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО Условия за участие: 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби в направлението. 2. Съдържанието да отговаря на темата на конкурса. 2. Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение. Творбите в стихотворна и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно. 3. Творбите се изпращат по електронен път bul.kartinislovo@abv.bg Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружена със следната информация:  име на произведението, трите имена и възрастова група на участника;  ръководител , ако има такъв;  име на институцията, която представлява - училище, извънучилищно звено, ЦПЛР, школа, клуб ;  точен адрес, телефон и e-mail за връзка. 4. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: Първа възрастова група - І – IV клас /7-10 години/ Втора възрастова група - V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група - IX – XII клас /15-18 години/ Б. РИСУНКА В раздела могат да участват деца от предучилищна възраст / 5-6 години / и ученици от I до ХІІ клас. Условия за участие: 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби. 2. Съдържанието да отговаря на темата на конкурса. 3. Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор – акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и пр. 4. Формат 35/50 см 4. Всяка творба на гърба си да съдържа надпис със следната информация:  име на произведението  трите имена и възрастова група на участника;  училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и пр., клас и населено място;  адрес, телефон и e-mail за връзка;  име на ръководителя, ако има такъв.  не се приемат снимки на рисунки изпратени по имейл. 5. Изпратените творби не се връщат на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба, експонирана по време на церемонията по награждаването и онлайн представена на фейсбук страницата на ЦПЛРОДК Търговище. 6. Творбите на участниците да бъдат изпратени на адрес: 7700 гр. Търговище, пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53, ЦПЛР - Обединен детски комплекс Търговище, За конкурса „България в картини и слово” 7. Възрастови групи : Първа възрастова група /предучилищна възраст/ - 5-6 години Втора възрастова група - І – IV клас /7-10 години/ Трета възрастова група - V – VIII клас /11-14 години/ Четвърта възрастова група - IX – XII клас /15-18 години/ Класирането се осъществява в две направления – общообразователни училища и специализирани училища/ школи. В. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП За ученици от ІІІ до ХІІ клас, разпределени в следните възрастови групи: Първа възрастова група- ІІІ-ІV клас /9-10години/ Втора възрастова група- V–VIII клас /11–14 години/ Трета възрастова група - IX–XII клас /15-18 години/ Дигиталните материали могат да бъдат създадени индивидуално или колективно – в екип с до трима участници. Условия за участие: 1. Мултимедийна презентация  Да включва до 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор;  Материалите да бъдат естетически и технически оформени;  Съдържанието да отговаря на темата на конкурса;  При създаването на презентацията да се използват само авторски материали;  Не се допускат презентации, които съдържат готови материали от публичното и интернет пространство. 2. Видеоклип  Времетраене – максимум до 5 минути;  Формат – по избор /mp4, mov, mpeg/  Файловете да бъдат с добра резолюция /минимална разделителна способност 1280 х720/  Постпродукцията на свързани помежду си слайдове, не се считат за видеоклип и се подават в раздел презентации.  Да не се изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт. 3.Видеоклипът или мултимедийната презентация да бъдат придружени с необходимата информация за автора в текстов файл:  Заглавие;  Трите имена и възрастова група на участника;  Училище, ЦПЛР, школа, клуб и пр., клас и населено място;  Адрес, телефон и e-mail за връзка;  Име на ръководителя, ако има такъв. Творбите се изпращат по електронен път на e-mail: bul.presentation@abv.bg Ако файловете са твърде големи, могат да бъдат прикачени в Google Drive, Dropbox, dox.bg или други облачни пространства с линкове/връзки активни през целия период на конкурса. Авторите могат да участват в направлението с до 2 (две) произведения. При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер /Open-Source/. ІІІ. СРОКОВЕ И НАГРАДИ: 1. Краен срок за получаване на конкурсните материали - 31 март 2023г. 2. За рисунките важи датата на пощенското клеймо. 3. Обявяване на резултатите – 25 април 2023г. на сайта на ЦПЛР- ОДК Търговище https://odk-targovishte-bg.com 4. Тържествено награждаване на участниците в Десето юбилейно издание на конкурса - 12 май 2023 година в гр. Търговище. Събитието е част от културната програма на Община Търговище и ще бъде обявено на фейсбук страницата и сайта на ЦПЛР – ОДК Търговище. Необходимо е наградените участници да потвърдят присъствието си за церемонията по награждаването на телефон: 0601/63435. Във всяка възрастова група и раздел се присъжда I, II и III място. Отличените участници ще получат грамоти, медали и предметни награди. По преценка на журито могат да бъдат учредени призове, дипломи и поощрения. Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разглеждани и журирани! По електронна поща да се изпращат само произведения от направление „Литературно творчество” и „Мултимедийна презентация”, като всяко да е прикачено като отделен файл! Конкурсните творби остават във фонда за детско и младежко творчество и не подлежат на връщане. Журито ще определи рисунки, с които ще бъде подредена изложба по време на награждаването. Организаторите си запазват правото да публикуват творби, с цел популяризиране на конкурса. При невъзможност за присъствие на Тържествената церемония, наградите ще бъдат изпратени по куриер за сметка на получателя. Адрес за изпращане на рисунките: 7700 гр. Търговище, пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53; ЦПЛР - Обединен детски комплекс Търговище За конкурса „България в картини и слово” Литературни творби на e-mail: bul.kartinislovo@abv.bg Презентации на e-mail: bul.presentation@abv.bg За контакт и информация: тел. 0601/ 6-34-35; GSM: 0893377043; 0893377037 https://odk-targovishte-bg.com

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, мултимедийна презентация, видеоклип, литературно творчество
 • Ограничение за участие: деца от предучилищна възраст / 5-6 години / и ученици от I до ХІІ клас
 • Източник: https://odk-targovishte-bg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО"

Народно читалище "Асен Златаров 1940" гр. Бургас Покана за участие в XIX - ТОТО ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО" ТЕМА НА КОНКУРСА: "ДУМИТЕ ПРЕНАРЕЖДАТ ВСЕЛЕНАТА" УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - Две възрастови категории: 15-25 години и 25-50 години. - Всеки от участниците може да изпрати една непубликуване творба, до 4 стандартни печатни страници в жанр художествена проза. - Творбите да се изпращат на e-mail:chitalishte_az@abv.bg до 16 март 2023 г. с изписани трите имена на автора, години и телефон за връзка. -Изпратените творби ще бъдат оценявани от компетентно жури. - В конкурса ще участват активно и читателите на библиотеката към читалището, които също ще предложат своя класация и Награда на читателите. - И журито, и читателската аудитория ще четат анонимни творби. НА ФИНАЛА -Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 24 май 2023 г. - Награден фонд: 1000 лв. Телефон за контакт: 0895506282, 0878595340

 • Дата на затваряне: 16 март 2023
 • Как да участваме: Литературна творба в жанр художествена проза
 • Ограничение за участие: Две възрастови категории: 15-25 години и 25-50 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Приказки по картини: Паячето Пиер и Никола Пусен

Лиляна Дворянова, в партньорство със сайтовете „Детски книги“ и „Големите и малките“, ви кани да участвате в конкурса за деца „Приказки по картини“! Какво да направите? - Изгледайте филмчето „Паячето Пиер в ателието на Никола Пусен“ от поредицата „Приказки по картини“ заедно с детето. Можете и да изтеглите и да прочетете историята, събрана специално в малка книжка: https://www.detskiknigi.com/prikazki-po-kartini-pajacheto-pier-i-nikola-pusen-konkurs/ - Нека детето да нарисува и да разкаже как според него завършва историята на блатната фея Жаболина. ! Рисунката задължително трябва да е съпроводена със съвсем кратък текст, който да загатва финала на приказката.

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2023
 • Как да участваме: Децата измислят край на приказката с няколко изречения и рисунка.
 • Ограничение за участие: Конкурсът е за деца от трета група в детските градини до ученици в 4. клас
 • Източник: https://www.detskiknigi.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XXIV-ти общински конкурс за творчество "СЛОВ И БАГРА" 2023

Младежки дом - Търговище XXIV-ти общински конкурс за творчество "СЛОВО И БАГРА" 2023 /за есе, разказ, съчинение/ на тема "Най-красивите за мен места". Красотата е абстрактна характеристика, която отразява хармоничност, удовлетворение и наслада както за очите, така и за ума. Най-красивите за теб места могат да са географски, но могат да са мисловни, могат да са кътчета от душата, където се чувстваш най-уютно. Сподели с нас най-красивите места, на които си бил. Местата, които преживяваш, обръщайки се към себе си или тези, които са родени от твоето въображение. Направи есе, разказ, в интервю, в стихове или в друг тим съчинение! Право на участие имат всички ученици от 7 до 12 клас. Литературните творби да бъдат до 3 печатни страници. Изпращайте творбите на e-mail: cmditrg@gmail.com Tел. 0601 / 6-52-14, 6-51-74 6-57-19, Всеки участник да напише в края на творбата трите си имена, училище, клас и телефон за връзка!

 • Дата на затваряне: 27 февруари 2023
 • Как да участваме: есе, разказ, в интервю, в стихове или в друг тим съчинение
 • Ограничение за участие: ученици от 7 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс на Общински Младежки Съвет - Перник

Здравейте приятели, настъпи времето за поредното издание на НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на Общински младежки съвет Напишете есе или разказ на една от следните теми: “Писмо в бутилка„ “Мисъл преди сън„ “Човек вижда толкова, колкото знае„ За да участвате: Трябва да сте на възраст между 14 и 26 години. Заедно с текстовите файлове не забравяйте да напишете вашите три имена, възраст, вашето населено място и телефон за контакт. Срокът за изпращане на есета и разкази е до 17.02.2023 на: omc.pernik@abv.bg

 • Дата на затваряне: 17 февруари 2023
 • Как да участваме: Есе или разказ
 • Ограничение за участие: възраст между 14 и 26 години.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ПОСВЕТЕН НА 3-ТИ МАРТ

Община Бургас Народно читалище „Фар - 1946“ ПГЧЕ „Васил Левски“ град Бургас ОРГАНИЗИРАТ ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ПОСВЕТЕН НА 3-ТИ МАРТ 145 години от Освобождението на България от Османско робство и 60 години от основаването на ПГЧЕ „Васил Левски“ град Бургас СТАТУТ Цел на конкурса: 1. Опазване на вековната връзка: Училище – Читалище. 2. Съхраняване на историческата памет от българските деца. 3. Изява на творческите способности на родолюбивите българчета. Участници: В конкурса могат да участват всички деца от 5 до 18 години, разпределени във възрастови групи по класове. Творбите ще се приемат до 22.02.2023 г. в НЧ „ Фар -1946“ град Бургас адрес: ул. „ Странджа“ № 20 тел: 0878 466 774 e-mail : nch_far@abv.bg Условия: Рисунките – живопис или графика да бъдат нарисувани на картон с размери: 35 х 50 см. (без паспарту) с материали по избор. На гърба на всяка рисунка да има следната информация: o Заглавие или описание на творбата. o Трите имена на участника. o Клас, учебно заведение, населено място /моля, пишете класа, не възрастта на участника/. o Телефон и e-mail за контакт: на участника, родителя и учителя на детето. o След приключване на конкурса, рисунки не се връщат. Рисунките, създадени с Paint и други програми, изпращайте на e-mail : nch_far@abv.bg Литературните творби – стихотворение, приказка, разказ или есе - изпращайте на e-mail : nch_far@abv.bg В писмото да се напишат: o Трите имена на участника. o Клас, учебно заведение, населено място /моля, пишете класа, не възрастта на участника/. o Телефон и e-mail за контакт: на участника, родителя и учителя на детето. Творбите ще оценява жури в състав: Литература: 1. Николай Фенерски – филолог и автор 2. Маргарита Атанасова – филолог 3. Яна Димитрова – филолог Изобразително изкуство: 1. Марина Матлина 2. Йордан Ангелов 3. Гергана Аврамова Награди: Ще се присъдят следните награди: - грамота и награда за 1-во място във всяка възрастова група - грамота за 2-ро и 3-то място във всяка възрастова група - грамота-поощрение за всяка възрастова група - грамота за ръководител за високи художествени постижения Специални награди от ПГЧЕ „Васил Левски“ град Бургас за всяка възрастова група. Грамоти и награди ще се получават от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г. в НЧ „Фар 1946“ от 10 до 16 часа. Наградените творби ще бъдат публикувани на страницата на Народно читалище „Фар – 1946“ Бургас във Facebook на 02.03.2023 г. Награди и грамоти на участници от други населени места ще бъдат изпратени по пощата или с куриерска фирма за сметка на участника. Изложба на призовите места – изобразително изкуство в зала „Ваньо Вълчев“ в НЧ „Фар 1946“ Бургас от 10.03.2023 г. Телефони за връзка: 0876 649 928, 0878 466 774

 • Дата на затваряне: 22 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба
 • Ограничение за участие: деца от 5 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс "Традиционни сурвакарски и кукерски маски и костюми"

Скъпи приятели,в навечерието сме на Новата 2023г., скоро при нас в Пернишко идва най обичания празник Сурова, затова ние екипът на НЧ "Крюгер Николов - 1922" и по повод 100 г.юбилей на читалището решихме да организираме Онлайн конкурс "Традиционни сурвакарски и кукерски маски и костюми". В конкурса могат да участват читалище и физически лица само с 1 снимка на маска със или без костюм. Всеки, който желае да участва в конкурса, моля за изпрати 1 снимка в .jpeg формат на следния имейл: ch_k.nikilov1922@abv.bg. Всички творби ще бъдат качени на профила на Читалище с. Пещера във фейсбук. Първите три творби събрали най-много харесвания ще получат Плакет, диплом и сувенир, следващите три творби специалните награди на читалището/медал, диплом и сувенир. Ще се зачитат снимки изпратени на имейла до 23,59 ч. на 31,01,2023 с три имена, населено място, институция и др. информация

 • Дата на затваряне: 31 януари 2023
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема: „Левски през моите очи“

Регламент В конкурса за рисунка могат да участват деца на възраст от 7 до 18 г., които са разделени на 3 възрастови групи: - I възрастова група - от 7 до 10 г.; - II възрастова група - от 11 до 14 г. - III трета възрастова група - от 15 до 18 г. Всеки участник има право да участва с една творба. Формат на рисунките: 35/50 см. или 50/70 см. /посоченият размер е без паспарту/ Техника на изпълнение: без ограничения /моливи, пастели, флумастери, водни, маслени бои, смесена техника, колаж/. Творбите се предават в завършен вид с паспарту и опция за окачване. На гърба на рисунките трябва да бъде изписана следната информация: - трите имена, възраст, училище, телефон или e-mail за връзка; Срок за подаване на рисунките: 20.02.2023 г. Адрес: Бургас, ул. “Филип Кутев” 2, БНР Бургас. Награждаване: 28.02.2023 г., 18.00 часа, на концерт в Културен дом НХК. Жури: Добрин Вътев – ДБХ Бургас, Кирил Костадинов - БНР Бургас, Пенка Седларска – изкуствовед, Мариана Рачева - БНР Бургас. Имената на победителите ще бъдат обявени на 24.02.2023 г. Рисунките ще бъдат изложени във фоайето на НХК на 28.02.2023 г.

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 18 г.
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Общински конкурс за изобразително и приложно изкуство „Кукери играят, добро вещаят“

Конкурсът „КУКЕРИ ИГРАЯТ, ДОБРО ВЕЩАЯТ“ е посветен на организираното провеждане на кукерските празници в община „Тунджа“ и има за цел: Да представи и популяризира уникалната кукерска традиция в общината; Да запознае децата и учениците с традиционните български обичаи и маскарадни игри; Да предостави възможност за изява на детското творчество чрез пресъздаване и интерпретиране на народните традиции; Да насърчи интереса и възпита родолюбиво отношение на децата към богатството и мъдростта на българските народни обичаи и ги приобщи към процеса на съхраняване на живите традиции на българите. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Конкурсът „Кукери играят, добро вещаят“ ще се проведе в две категории – изобразително и приложно изкуство. Категория „Изобразително изкуство” ; Темата е свързана с кукерските игри и персонажи. Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни и графични техники. Материалите за работа са по избор /бои, пастели, туш, моливи и флумастери/. Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см. Оценяване: Творбите ще се оценяват от жури по следните критерии: близост до темата живописен или графичен стил; композиция; оригиналност и фантазия. Не се насърчава копиране и чужда намеса. Конкурсните работи не подлежат на връщане. Категория „Приложно изкуство” ; Изработване на плоски или обемни (3D) кукерски маски и фигури. Материали: В конкурса могат да участват творби изработени от приложно-декоративни материали: вълна, прежда, конци, стъкло, мъниста, дърво, дървени топчета, кожа, картон, семена, зърна, текстилни, природни или подръчни материали. Размер – няма ограничение Оценяване: За предимство се счита автентичния образ на кукерската маска и костюма. Конкурсните работи подлежат на връщане. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В двете категории могат да участват деца и ученици от следните възрастови групи: Първа група – от 4 до 7 години (детски градини) Втора група – от 1 до 4 клас Трета група – от 5 до 7 клас Четвърта група – от 8 до 12 клас Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора; клас/група; учебно заведение; телефон за връзка. Кандидатите могат да участват с не повече от две произведения, специално подготвени за конкурса. С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“. Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА: Краен срок за представяне на творбите: 17 февруари 2023 г. на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 4, стая 411- за конкурса „Кукери играят, добро вещаят“. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа“: https://tundzha.bg и на сайта на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“: https://www.kabile-art.net/ до 23.02.2023 г. Награждаването на победителите в конкурса и откриването на изложбата ще се състои на 24 февруари 2023 г. от 15,00 часа в Община „Тунджа“. За повече информация: Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, Моб.тел. 0884301303; Добринка Ангелова – началник отдел „Образование –ПП“ ; Моб.тел. 0885019052

 • Дата на затваряне: 17 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка, приложно изкуство
 • Ограничение за участие: Деца и ученици от 4 години до 12 клас
 • Източник: https://tundzha.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Осми областен конкурс за детска рисунка на тема „Бъдещето през моите очи“.

С подкрепата на Глобал Нет, за осма поредна година ЦПЛР-ОДК гр.Кърджали организира Областен конкурс за детска рисунка на тема „Бъдещето през моите очи“. Регламент: Тема: Темата „Бъдещето през моите очи“ предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти, като направят творческа интерпретация във всички възможни посоки: семейство, приятелство, доброволчество, природа, архитектура, градове на бъдещето, високи технологии, превозни средства, космос и др. Условия за участие: Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. 1. Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 живописни или графични рисунки, с материали по избор. Размерите на рисунката трбява да са 35/50 см. На гърба на всяка творба трябва да има следната информация: трите имена на автора, възраст и клас, училище, извънучилищно звено, заглавие/ако има/, име и фамилия на ръководителя и телефон за връзка. Наградите са осигурени от фирма Global Net. Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК-Кърджали. Рисунките трябва да се предадат в ОДК или да се изпратят на адрес в срок до 02.03.2023 г. гр. Кърджали 6600, ул. Полковник Дервингов 1, п.к. 102 Общински детски комплекс, За конкурса. Тел. за информация 0361 6 23 24

 • Дата на затваряне: 02 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици на възраст от 6 до 19 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема “Делата на Васил Левски в Разлог”

Община Разлог и Исторически музей- Разлог обявяват конкурс за рисунка на тема “Делата на Васил Левски в Разлог”. В конкурса, посветен на 150 години от гибелта на Апостола, участие могат да вземат всички деца и младежи от България, на възраст от 7 до 18 години. Творците могат да изпратят неограничен брой рисунки, като използват техника по желание и представят на хартия с формат „А4” подвига на Васил Левски в тогаваща Мехомия (дн. Разлог). След оценка на компетентно жури, най- красивите творения ще бъдат част от изложба, посветена на 150 години от Обесването на Васил Левски, а авторите на произведенията на изкуството ще бъдат отличени с награди и грамоти. Основната цел на конкурса е насърчаване творческата и индивидуална изява на децата, както и предизвикване на интерес у подрастващите към делата на Васил Левски. ‼️Рисунките следва да бъдат предадени в срок до 10.02.2023 г. в сградата на Исторически музей – Разлог на адрес: гр. Разлог, пр. „15 септември 1903 г.“ № 14. ‼️Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: – трите имена на участника; – възраст; – клас и училище или читалище; – телефон за връзка с родител или учител. ℹ️Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс ,,Делата на Васил Левски в Разлог“ ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи от България, на възраст от 7 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема: „Забележителностите на област Кърджали, област Смолян и област Хасково“

Областна администрация Кърджали организира конкурс на тема: „Забележителностите на област Кърджали, област Смолян и област Хасково“ Конкурсът е част от дейностите по Проект "Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион" / "SmartMarketingStrategiesfortourismintheCross- BorderArea” /SMS-CBA, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2014-2020” съгласно сключен Договор № B2.6c.12/01.07.2020 г. Целта на тази дейност от проекта е въвличане на младите хора в трансграничната област в опознаването и популяризирането на туристическия ѝ потенциал. Общи условия: Конкурсът се организира в ЧЕТИРИ направления:  Рисунка  Фотография  Мултимедийна презентация  Пътепис В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас на всички училища и извънкласни школи в областите Кърджали, Смолян и Хасково с авторски творби от посочените категории, които не са участвали в други конкурси. Участниците ще бъдат разпределени в следните категории: 1-ва категория: ученици от 5 до 7 клас 2-ра категория: ученици от 8 до 12 клас Участието в конкурса „Забележителностите на област Кърджали, област Смолян и област Хасково“ означава, че авторите са съгласни с условията на конкурса.Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали. Технически параметри и изисквания за рисунките:  Да отговаря на темата на конкурса  Формат А3 /297 x 420 см/.  Един участник може да изпрати максимум 2 рисунки, които се оценяват самостоятелно и независимо една от друга.  Рисунките трябва да са оригинали и да са на автора.  Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, изписани на гърба на рисунката. Творбите се изпращат в Областна администрация Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, бул. България 41 в срок до 30 март 2023 г. Рисунките на наградените участници ще бъдат включени в изложба, ще бъдат отпечатани в луксозно издание и ще бъдат използвани за изработване на промоционални материали за популяризиране на туристическия потенциал на трите области. Технически параметри и изисквания за фотографиите:  Да отговаря на темата на конкурса;  Формат А3 /297 x 420 см/, отпечатани на фотографска хартия мат или гланц  До оценяване няма да се допускат творби с лошо качество.  Един участник може да участва с не повече от 3 фотографии, като всяка от тях ще бъде оценявана независимо от останалите снимки, изпратени от същия участник.  Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, изписани на гърба на фотографията. Творбите се изпращат в Областна администрация Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, бул. България 41 в срок до 30 март 2023 г. Фотографиите на наградените участници ще бъдат включени в изложба, ще бъдат отпечатани в луксозно издание и ще бъдат използвани за изработване на промоционални материали за популяризиране на туристическия потенциал на трите области. Участниците следва да съхраняват оригиналните файлове на фотографиите си и да ги предоставят на организаторите при поискване за целите на промоционалната кампания. Технически параметри и изисквания за презентациите:  Да отговаря на темата на конкурса;  Максимален брой слайдове – 20;  Допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG;  Броят на слайдовете в презентацията не са определящи за крайния резултат. Важни критерии са оригиналност, достоверност, автентичност, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление.  Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, изписани в електронното писмо. Творбите се изпращат в срок до 30 март 2023 г.на електронен адрес: obl.adm@gmail.com ЗА КОНКУРСА, като името на файла да е образувано от имената на автора. Презентациите на наградените участници или части от тях ще бъдат прожектирани по време на официалните събития по проект "Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион" / "SmartMarketingStrategiesfortourismintheCross- BorderArea” /SMS-CBA, ще бъдат отпечатани в луксозно издание и ще бъдат използвани за изработване на промоционални материали за популяризиране на туристическия потенциал на трите области. Технически параметри и изисквания за пътеписите:  Да отговаря на темата на конкурса;  Текстът да бъде авторски и да отразява лични преживявания, пътувания, емоции, мнения и т.н. от осъществени пътувания на територията трите области – Кърджали, Смолян и Хасково;  Обем на текста - не по-малко от една стандартна машинописна страница (формат А4) и не повече от 2 машинописни страници, шрифт TimesnewRoman/12, редова разредка 1,0;  Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, изписани в електронното писмо. Творбите се изпращат в срок до 30 март 2023 г. на електронен адрес: obl.adm@gmail.com ЗА КОНКУРСА, като името на файла да е образувано от имената на автора. Краен срок за изпращане на авторските материали: 30 март 2023 г. Определяне на победителите: Оценяването на творбите ще бъде извършено от комисия, определена от Областния управител на област Кърджали. За всяка категория и за всяка възрастова група се присъждат грамоти и предметни награди за І,II, ІІІ място. Обявяване на резултатите – до 30.04.2023 г. на сайта на Областна администрация Кърджали. Авторите на номинираните творби ще бъдат уведомени по телефона или по електронната поща в зависимост от посочения от тях адрес за комуникация. Церемонията по награждаване ще се състои по време на заключителното събитие по проект "Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион" / "SmartMarketingStrategiesfortourismintheCross- BorderArea” /SMS-CBA, като датата и място ще бъдат съобщени на участниците допълнително. Награди Всички участници ще получат Грамота за участие в конкурса. След приключване на конкурса творбите ще бъдат представени в изложба, организирана от Областна администрация Кърджали по проект "Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион" /"SmartMarketingStrategiesfortourismintheCross- BorderArea” /SMS-CBA. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.

 • Дата на затваряне: 30 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография, мултимедийна презентация, пътепис
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас на всички училища и извънкласни школи в областите Кърджали, Смолян и Хасково
 • Източник: https://kardzhali.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Кърджали, област Смолян и област Хасково
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6 7  ...12 ->