по дата на конкурса
Национален театрален конкурс Ангел Тодоров 125

Фондация ВИА, във връзка с навършването през 2022 на 125 години от рождението на артиста Ангел Тодоров, обявява Национален театрален конкурс Ангел Тодоров 125 Целта на конкурса е поставянето на пиесата Вълните на времето от Тодор Симеонов, която е близо документален разказ на един ден (22 юли 1937) от живота на семейството на Ангел Тодоров. В конкурса могат да вземат участие режисьори, драматурзи и театри (държавни, общински, частни, самодейни). Задачата на участника е да осигури или да допринесе за поставянето на пиесата на сцена и/или записването й на филм (видео). Желанието за участие трябва да се изпрати на адрес konkurs125@apeva.art Явилите се за участие ще получат текста на пиесата, както и допълнителни информации, а също и отговор на всички евентуални въпроси, свързани с конкурса. Краен срок за явяване на конкурса е 30 септември 2022, но той може преждевременно да бъде закрит при постигане на целта му. В същото време заявки за интерес към пиесата се приемат неограничено. Всеки участник, който реализира целта на конкурса получава диплома и парично възнаграждение, а ако участникът е театър, организаторите поемат хонорара за авторските права и при определени условия някои други разходи. Възнаграждението за добро, особено добро и най-добро изпълнение на целта на конкурса е съответно 500, 1000 и 2000 лева. Парични награди от 100 и 200 лева ще бъдат присъдени за рецензии и препоръки от участници, предназначени на медии, на театри, на организаторите и на автора. Осигуреният фонд за конкурса е 5000 лева, който се предвижда да бъде увеличен от организаторите и други спонсори. Варна-Будапеща, 15 декември 2021

 • Дата на затваряне: 30 септември 2022
 • Как да участваме: С имейл на адрес: konkurs@apeva.art
 • Ограничение за участие: Според текста
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 5000 лева
 • Брой на победителите: 10
 • Оценка на разходите: Конкурсът е без такса.
 • Отворен за територията на: Страната и света
Приоритет на конкурса 
Конкурс за разказ, стихотворение, есе на тема: „ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ” - опазване на атмосферния въздух от замърсяване и правото ни на чист въздух

 


СДРУЖЕНИЕ „ДИШАЙ, ДЕВНЯ”

обявява конкурс за разказ, стихотворение, есе на тема:

„ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ” -

опазване на атмосферния въздух от замърсяване

и правото ни на чист въздух

Кой може да участва?

Ученици на възраст от 7 до 15 години.

 

Какви са наградите?

 Предметни награди за отличилите се участници. Всички творби ще бъдат публукувани на на фейсбук страницата на сдружение „Дишай, Девня“.

 

Всички участници ще получат грамота.

 

Кога е крайният срок?

15 юни 2022 г. Победителите ще бъдат обявени на Градински празник на сдружение „Дишай, Девня“ на 18 юни.

 

Къде да се изпращат творбите?

На електронен адрес: dishaydevnya@abv.bg

Приятели на събитието: НЧ „Просвета 1900” - гр. Девня, Община Девня, Градински център „Незабравка“

 

За допълнителна информация:

Тел. 0876628710

Еmail: dishaydevnya@abv.bg


 • Дата на затваряне: 15 юни 2022
 • Как да участваме: разказ, стихотворение, есе
 • Ограничение за участие: Ученици на възраст от 7 до 15 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: „ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ”


СДРУЖЕНИЕ „ДИШАЙ, ДЕВНЯ”


обявява конкурс за детска рисунка на тема:


„ДИШАЙ, БЪЛГАРИЯ” -


темата е опазване на атмосферния въздух от замърсяване


и правото ни на чист въздух
Кой може да участва?


Ученици на възраст от 7 до 15 години.
Изисквания:


Рисунка – формат по избор. Техника по избор на автора: темпера, акварел, цветни моливи, пастели и други;


На гърба на рисунката трябва да има следната информация: име, възраст, адрес на участника, телефонен номер и имейл за връзка.
Какви са наградите?


За отличените участници са предвидени предметни награди определени от жури. Рисунките ще бъдат включени в тематична пътуваща фотоизложба „Дишай, България“, която ще бъде представена в български градове. Онлайн-изложба на рисунките ще бъде публикувана на фейсбук страницата на сдружение „Дишай, Девня“.


Всички участници ще получат грамота.
Кога е крайният срок?


15 юни 2022 г. Победителите ще бъдат обявени на Градинския празник на сдружение „Дишай, Девня“ на 18 юни.
Къде да се изпращат рисунките?


НЧ „Посвета 1900”, гр. ДЕВНЯ, обл.Варна, бул. „Съединение“ № 165
Приятели на събитието:


НЧ „Просвета 1900” - гр. Девня, Община Девня, Градински център „Незабравка“
За допълнителна информация:


Тел. 0876628710


Еmail: dishaydevnya@abv.bg


 • Дата на затваряне: 15 юни 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици на възраст от 7 до 15 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: “АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”

НК “АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”- 2022г.

ОБЩИНА БУРГАС
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ” ОБНОВА-1923” – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:
“АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”

Преди много, много години по времето на траките имало едно неземно красиво място с вълшебни извори. Те били горещи, обвити с розови облаци, извиращи дълбоко, дълбоко от недрата на майката Земя. Тяхната сила идвала като истинско магия за всеки, който се потапял в тях, защото на мига забравял и за най-тежките си мисли, болести и травми. Много народи и владетели искали да притежават това кътче от рая и водили битки за него, но само хората с добри помисли и с чиста душа успявали да го намерят. Защо ли? Защото това Тракийското светилище се пазило от три нимфи-лечителки с невероятна красота.
 Не, това не е измислена приказка, а една истинска история.
 Не вярвате?!
 Хайде да я разкажем на всички с четки и боички.
Каним Ви само на 15 км. северозападно от Бургас , в квартал Ветрен, където се намират едни от най-известните в Югоизточна Тракия лечебни минерални бани, наречени Акве Калиде да изпратите своите вълшебни рисунки, сътворени в мисли и с фантазия за невероятните нимфи- пазителки на водните извори с лечебни сили. Най-добре представилите се художници ще имат възможност да посетят това райско кътче. Успех!

Очакваме с нетърпение вашите творби !
Поради големият интерес удължаваме срока за получаване на творбите до 17.06.2022г


НК “АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”- 2022г.

Условия:

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години от всички читалища, училища, образователни центрове и школи с интерес към изобразителното изкуство, групирани в три възрастови групи:

I. Група- от 7 до 10 години / 1-4 клас
II. Група- от 11 до 14 години / 5-8 клас
III. Група- от 15 до 18 години / 9-12 клас
Рисунките да са с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника.

На гърба на всяка творба следва да има информация за:
 Трите имена на участника и възраст, клас.
 Населено място, училище или извънучилищно звено/ школа.
 Телефон и е-mail за контакт на ръководителя/ учителя, родителя на детето.

Награждаване:
Предвидени са грамоти, медали и поощрителни награди във всяка възрастова група от организаторите на конкурса– НЧ “Обнова-1923“ – Бургас.

Като комплимент към творците, три специални награди ще бъдат връчени в трите възрастови групи от председателя на конкурса и компетентно жури.

Рисунките няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.
За награждаването, което при възможност, ще се състои в НЧ “Обнова-1923”– Бургас, ще бъде посочена допълнително дата и час. Отличените творби ще бъдат подредени в изложба в читалището. При невъзможност за получаване на отличията от наградените, ще им бъдат изпратени за тяхна сметка.

Творбите ще се приемат до 17.06.2022г. на адрес: 8127 гр. Бургас, кв.Ветрен,ул.Българка 52 получател: НЧ “Обнова-1923” – Бургас
Контакти: obnova1923@abv.bg , телефон за връзка: 0895 506 234 Костадинова
0888011094 Желязова /за информация за конкурса/

Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка на тема: “ АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, родителите/ръководителите на творците, и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс с този текст. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.


 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4