по дата на конкурса
IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ АКВАРЕЛИ oпус 37 “ БУРГАС 2023

РЕГЛАМЕНТ Чл. 1. Този регламент урежда правилата за провеждане на Национален конкурс за рисунка “АКВАРЕЛИ опус 37", условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели. Чл. 2. Националният конкурс за рисунка “АКВАРЕЛИ опус 37" е създаден през 2019 г. по повод 120 години от рождението на големия български композитор Панчо Владигеров. Чл. 3. Инициатор и организатор на конкурса е Национално училище за музикално и сценично изкуство “Проф.Панчо Владигеров" – Бургас със съдействието на НХА – София, Дружеството на художниците в Бургас, УН „Родни звуци“ и медийното партньорство на БНР Бургас. Чл. 4. Целите на Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” са: (1) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване; (2) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум за изява на творчески идеи и умения; (3) да популяризира творчеството на българските композитори; Чл. 5. (1) Конкурсът се провежда в две възрастови групи : • I възрастова група – V – VII клас • II възрастова група – VIII – XI клас Чл. 6. Задачата на конкурса е рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на акварела. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - V - VII клас 1. Конкурсна задача: Рисунка по творба на Васил Казанджиев „Малък етюд“ https://youtube.com/shorts/-fn4P-_NQnk „Пеперуди“ https://youtube.com/shorts/r-369fG5EWU „Облаците се гонят в небето“ https://youtu.be/HES6oqM5-BI 2. Изисквания към конкурсните творби: • Размер на рисунката – 35/50 см; • Техника на изпълнение – акварел; • Творбите не трябва да се паспартират и рамкират; • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - трите имена на участника; - заглавие на творбата (по клавирните пиеси); - e-mail, телефон за контакт; 3. Всеки участник може да изпрати само 1 (една ) рисунка. 4. Към конкурсната творба трябва да е приложена служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът. 5. Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: 2 Бургас 8000 ул. „Кавала“ № 39 НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров" /за конкурса / 6. Краен срок за изпращане на рисунките: 31.03.2023 г. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - VIII - XI клас I кръг - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 1. За селекционния кръг участниците представят 1 (една) рисунка на тема по избор, изпълнена в техниката на акварела. 2. Изисквания към конкурсната творба: • Размер на рисунката – 35/50 см; • Материали – бял картон, акварели; • Творбата не трябва да се паспартира и рамкира; • На гърба на рисунката е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - трите имена на участника; - заглавие на творбата; - e-mail, телефон за контакт; 3. Към творбата трябва да са приложени: - Декларация за авторство /по образец/; - Служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът; 4. Краен срок за изпращане на материалите: 20.03.2023 г. на адрес: Бургас 8000 ул. „Кавала“ № 39 НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров" (за конкурса) 5. Селекционна комисия, определена от организаторите, разглежда всички представени рисунки, които отговарят на посочените условия. Въз основа на установените критерии за оценяване в конкурса, извършва подбор и определя участниците във втори кръг. II кръг – КОНКУРС 1. Конкурсна задача: От предложени от организаторите три музикални творби, чрез жребий на място се определя конкретното музикално произведение - тема за конкурсната задача. 2. Формат на листа: 35/50 см. 3. Материали: бял картон, акварели. 4. Време на изпълнение: 12 учебни часа - 2 дни по 6 учебни часа. 5. Конкурсит се провежда на 11 и 12. 04. 2023 г. в учебните зали на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" Бургас 6. Участниците сами осигуряват необходимите материали, подложка и други пособия за работа. 7. Пътните и престоят в Бургас са за сметка на участниците в конкурса. 8. Организаторите не поемат ангажимент по настаняването. Чл. 7. Компетентно жури ще определи Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група – предметна награда и диплом. Чл. 8. Критерии за оценяване: - оригиналност на рисунката; - съответствие с темата на конкурсната задача; 3 - композиция; - цветово решение; - технически похвати при работа с акварел; Чл. 9. Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, която ще се открие в рамките на Дни на музиката на Европа – Бургас, април 2023. Чл. 10. Произведенията, изпратени за Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” не се връщат след приключване на конкурса и всички права върху тях остават за организаторите. Чл. 11. Конкурсът е предложен за включване в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. Програмата се приема с постановление на Министерски съвет. Чл. 12. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците и да поиска тяхното съгласие за участие в конкурса, съобразно новите условия. www.numsiburgas.com

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на акварела
 • Ограничение за участие: V – XI клас
 • Източник: http://www.numsiburgas.com/
 • Общ награден фонд: Моля, обърнете внивамие относно промяната в регламента.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХVIІI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023“

ХVIІI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023“ Националният поетичен конкурс „Магията любов” е едно доказало се във времето литературно събитие, в което се изявяват не само утвърдени поети, но и изгряват нови млади имена в българското лирическо пространство. Общи положения • Конкурсът е тематичен и е за творби от областта на любовната поезия. • Конкурсът е организиран от Община Казанлък и Фондация „Чудомир“ • Участието в конкурса е доброволно и без такса. Условия за участие • Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина. • Конкурсът е явен. • Всеки автор може да участва само с една поетична творба, която да е на български език, непубликувана до момента на обявяване резултатите от конкурса. • Автори, които изпращат стихотворения на чужд език, са длъжни да добавят и художествен превод. • Творбите могат да се изпращат само на електронен адрес. • При изпращане на творба, същата трябва да бъде съпроводена с информация за автора, а именно: възраст, адрес, телефон и e-mail за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението. • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса, надвишават максималния обем или влизат в противоречие с общоприетите морални норми. Правила за участие • Максимален обем на творбата (без информацията за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта – 12). Файлът да е във формат Word! • Творби за участие ще се приемат най-късно до 10.03.2023 година. • Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на Община Казанлък и на фейсбук страницата Национален поетичен конкурс „Магията любов” - Казанлък, както и публикувани във вестник „Искра”. • Освен наградените поети журито ще обяви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в Церемонията по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за тяхна сметка. • Церемонията по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.04.2023 г. от 13:00 часа на сцената на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък. • Наградите ще се връчват само лично на авторите. • Наградният фонд е разпределен както следва:  Първа награда „Магията любов” – 500 лв. плюс статуетка и грамота  Втора награда – 300 лв. и грамота  Трета награда – 150 лв. и грамота Жури • Журито се състои от трима члена и се определя със Заповед на Кмета на Община Казанлък. • Всеки член на журито предлага десет избрани от него творби по низходящ ред и присъжда на първото стихотворение 10 точки, а надолу всяко следващо е с една точка по-малко от по-горното. Десетото получава 1 точка. Журито сумира по колко точки има всяко от всички тридесет стихотворения. Десетте стихотворения с най-много точки се номинират. Първото стихотворение, което има най-много точки, получава първа награда, второто – втора и третото – трета. Журито не може да определя различни по брой и по стойност награди от обявените в регламента. • Журито има право на възнаграждение. • Наградите се връчва от организаторите. Други • Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. • Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. • Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите. • Творбите да бъдат изпращани на e-mail: magiyata.lyubov.kazanlak@gmail.com • Файлът трябва да бъде именуван така (като пример!): ИВАН СТОЯНОВ МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023 Организаторите очакват с нетърпение текстовете и пожелават успех на участниците!

 • Дата на затваряне: 10 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години от България и чужбина
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: 950 лв.
 • Брой на победителите: трима
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЧКА "ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ"

Организира се от Народно читалище „Пробуда – 1880 г. Бургас” Изработените мартенички трябва да са традиционни гривна, колие, брошка (за закичване) материали и техники за изпълнение по избор Участниците могат да бъдат: индивидуални (до 14 години) семейство Приемат се по 1 творба от участник/семейство. При предаването всяка творба трябва да има попълнена и залепена заявка по образец. Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище „Пробуда – 1880 г. Бургас”. Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище „Пробуда – 1880 г. Бургас”, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании. Краен срок за предаване на творбите е 17 февруари 2023 г. адрес на читалището: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови” бл.56, до вх. Б тел. 056 83 24 04 e-mail: probuda_bs@abv.bg Творбите се оценяват от специализирано жури. Всички експонати се подреждат в изложба. Резултатите от конкурса се публикуват на страницата на читалището. Всички участници получават грамота, а наградените - грамота и награда. По пощата се изпращат САМО грамотите на участниците извън Бургас.

 • Дата на затваряне: 17 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеничка / гривна, колие, брошка /
 • Ограничение за участие: Индивидуално до 14 години/семейство
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДЕТСКО ЦАРСТВО – МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

Международен фестивал на детската поезия ДЕТСКО ЦАРСТВО 17 издание Международният фестивал на детската поезия „Детско царство“ има конкурсен характер и е предназначен за ученици от началните училища в Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Северна Македония и България. Творбите ще се приемат ДО 17 МАРТ 2023 Г. Стихотворения на родния си език, като прикачен файл във формат .doc или .docх, (набрани с някои от основните шрифтове), изпращайте на email: festival.poezije@gmail.com Детско онлайн сп. ЩЪРКЕЛ е партньор на конкурса „Детско царство“. Българските творби изпращайте на email: newspaperstorks@gmail.com Темата е свободна и броят на творбите, които един автор може да изпрати, е неограничен. Учениците ще бъдат оценявани в две категории: I категория – ученици от 7 до 10 години II категория – ученици от 11 до 17 години Заедно с творбите изпратете и заявление, което трябва да съдържа: – име и фамилия на автора и клас – информация за училището (място, адрес, имейл, телефон) – име и фамилия на ментора – име на лицето за контакт, неговия имейл и телефонен номер Успех!

 • Дата на затваряне: 17 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от 7 до 17 години
 • Източник: https://blog.storks.biz/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Северна Македония и България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух” 2023 г.

Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия обявява Национален конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” 2023 г. Конкурсът е посветен на православния християнски празник Петдесетница, провежда се с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит и Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия. Организира се под ръководството на Ловчански митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел, и неговия екип при Св. Синод на БПЦ-БП. ІІ. УЧАСТНИЦИ Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България и задграничните епархии на БПЦ-БП. Участници в конкурса могат да бъдат деца и ученици, които се обучават в редовни групи или класове. ІІІ. РЕГЛАМЕНТ Конкурсът се провежда в четири възрастови групи и всеки участник може да представи най-много две творби. І-ва възрастова група: 3 и 4 група от ДГ; ІІ-ра възрастова група: 1 – 4 клас; ІІІ-та възрастова група: 5 – 8 клас; IV-та възрастова група: 9 – 12 клас. ІV. РАЗДЕЛИ Конкурсът се реализира в три раздела: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; ЛИТЕРАТУРА; ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Раздел I: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условие за участие: тематиката на художествените творби е редно да бъде съобразена с темата на конкурса – „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на празника и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, народите, обществото, семейството, различните социални групи и отделния човек. Произведенията може да са свързани и с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др. ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират. Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: І-ва възрастова група: 3 и 4 група от ДГ; ІІ-ра възрастова група: 1 – 4 клас; ІІІ-та възрастова група: 5 – 8 клас; IV-та възрастова група: 9 – 12 клас. Жанров обхват: иконопис, живопис, графика. Материали и техника: по избор. Формат на творбите: по избор на участника в конкурса. Творбата задължително се поставя в паспарту с размер 35/50 см. Не се разглеждат от Комисията творби, които са без паспарту. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл, на гърба на творбата, да бъде написано четливо: Раздел; Трите имена на автора; Възраст, група / клас; Град / село, област, училище / ДГ / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; Адрес и телефон за контакт с участника; Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. Раздел II: ЛИТЕРАТУРА Условие за участие: ще се разглеждат само оригинални литературни творби, свързани с темата на конкурса – „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на празника и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, общността и отделния човек. Произведенията могат да са свързани и с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др. ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират. Творбите е необходимо да бъдат изпратени едновременно по два начина: > на посочения пощенски адрес и да съдържат РАЗПЕЧАТКА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ в един екземпляр; > на e-мейла на КПО в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД: skpotdel@bg-patriarshia.bg. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: ІІ-ра възрастова група: 1 – 4 клас; ІІІ-та възрастова група: 5 – 8 клас; IV-та възрастова група: 9 – 12 клас. Жанров обхват: поезия, проза. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: на всеки лист от едната страна е самата творба, а на гърба има следната по-подробна информация (ако, произведението продължава / свършва на следваща страница – на гърба също така присъства задължителната информация): Раздел и жанр (поезия или проза); Заглавие на творбата; Трите имена на автора; Възраст, клас; Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; Адрес и телефон за контакт; Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. Раздел III: ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Условие за участие: художествените фотографии / електронните творби не трябва да са участвали в други конкурси, а да са оригинални и свързани с отбелязване на празника Петдесетница в манастира, храма, енорията, дома и др.; с празничната символика; с православни светии като съсъди на Св. Дух; с православни светини; с местни православни традиции и обичаи (НЕ езически такива!) за празниците Петдесетница или Св. Дух, и др. Творбите трябва да акцентират върху духовния смисъл на Петдесетница и върху третото Лице на Св. Троица – Бог Св. Дух с Неговото въздействие върху Църквата, обществото и отделния човек. ТВОРБИ С ПЛАГИАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ се дисквалифицират. Конкурсът се провежда за ученици любители-фотографи и разработчици на електронни и аудио-визуални произведения в две възрастови групи: ІІІ-та възрастова група: 5 – 8 клас; IV-та възрастова група: 9 – 12 клас. 1) Фотография: Формат на творбите по фотография > за участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ черно-бели и/или цветни фотографии с формат 20/30 (А4) – отпечатани или копирани на фотохартия. Серия от 3 снимки се счита за една творба (да се посочи изрично коя поредица от снимки е серия). > Освен на хартия, творбите ЗАДЪЛЖИТЕНО СЕ ИЗПРАЩАТ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ на e-mail на КПО: skpotdel@bg-patriarshia.bg. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо: Раздел и подраздел; Заглавие на творбата; Трите имена на автора; Възраст, клас; Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; Адрес и телефон за връзка с участника; Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. 2) Информационни технологии: Формат на творбите по Информационни технологии За участие се приемат САМО КАЧЕСТВЕНИ в художествено и технологично отношение произведения, отговарящи на заложените в статута параметри. Могат да се комбинират само АВТОРСКИ, т.е. оригинални, а не чужди фотографски изображения, текстове, рисунки или други художествени елементи. Икони / стенописи – могат да се ползват свободно. За различните жанрове се допускат формати на снимките – JPG, PNG, TIF, TIFF; програми за графичен дизайн – Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, InDesign и др.; програми за обработка и гледане на видео (2D и 3D) – Молив 2D, Toon Boom Harmony, FlipBook, OpenToonz, TupiTube, Davinci Resolve, Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Movie Maker, Avid, Final Cut Pro. ASF, ASX, MPG, MPEG, WMV, SWF, AVI, MOV, както и други програми с безплатен достъп на ползване (при изрично посочване на програмата в описанието на творбите). Творбите ЗАДЪЛЖИТЕНО СЕ ИЗПРАЩАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ: > на e-mail на КПО: skpotdel@bg-patriarshia.bg (ако са по-големи – чрез линк за сваляне от Интернет); > или на електронен носител на пощенския адрес на КПО. Жанров обхват: А. Електронна презентация / картина / страница Power Point презентация (до 10 слайда); Електронен празничен стикер; Електронна картинка; Електронна поздравителна картичка; Електронен фотоколаж (размер – до 15 MB, разделителна способност – до 300 dpi, дълбочина на цветовете – до 24 bit; максимална ширина и височина на изображението до 2048 pixels); Електронен плакат / лийфлет (обява, покана за предстоящ празник / събитие в църковна среда – за Петдесетница, Св. Дух – формат PDF). Електронна Интернет страница на храм / манастир / църковна институция, състояща се от три подстраници с разновидности: а) начална, разписание на богослуженията и новини със снимки на храма / манастира / институцията; б) начална, разписание на богослуженията и библиотека; в) начална, разписание на богослуженията, духовенство при храма / манастира; г) начална, разписание на богослуженията, дейности при храма / манастира / институцията; д) начална, разписание на богослуженията и история на храма / манастира / институцията, и др. Проектите не се публикуват в Интернет, а се изработват в статичен вид, без да се ползват социалните мрежи. Б. Електронна реклама Електронен банер – статичен / динамичен / флаш (напр. за сайтове на храмове и манастири, църковни институции, църковни книжарници, магазини, и др.); Електронно лого (за книжни издания, плакати, уеб-сайтове и др. – формат PDF); В. Видео Видеоанонс (до 1 мин. – за предстоящ празник в църковна среда – Петдесетница, Св. Дух); Видеоклип (до 3 мин.); Видеофилм (до 3 мин. – интервю, репортаж, късометражен документален филм). Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация в края на електронния файл или като допълнителен файл: Раздел / подраздел и жанр; Заглавие на творбата; Трите имена на автора; Възраст, клас; Град / село, област, училище / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено; Адрес и телефон за връзка с участника; Името на преподавателя / ръководителя / родителя и негов телефон за връзка. При включване в конкурса участниците дават своето подразбирано съгласие творбите им да се използват за публикации, благотворителни и други цели, което дава възможност на участниците за творческа реализация, църковно-обществено признание и осъзнато добротворство. V. НАГРАДИ Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и Специална награда на Светейшия Български Патриарх Неофит, както и поощрителни награди. За някои от най-високите награди при възможност се предвиждат кратки обучения като форма на награждаване и др. На участниците в конкурса, които не са сред победителите, ще бъде връчен сертификат за участие само при предварителна заявка. (Желаещите учители / родители да напишат заявка в свободен текст, съдържаща имената на учениците / децата, раздел / подраздел / жанр, в който участват, клас, възраст, училище, адрес, телефон за връзка, и да посочат изрично, че желаят сертификат/и). VІ. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ 26.03.2023 г. ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО / КУРИЕРСКАТА ПОРЪЧКА Адрес за изпращане на конкурсните творби: БИСЕР БОЖКОВ СВ. СИНОД на БПЦ-БП, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия и Животворящ Дух” 2023 г. УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4 1000 СОФИЯ БЪЛГАРИЯ

 • Дата на затваряне: 26 март 2023
 • Как да участваме: Изобразително изкуство, литература, фотография и информационни технологии
 • Ограничение за участие: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://www.pravoslavie.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс, посветен на 150 г. от гибелта на Васил Левски под надслов „ТЕБЕ СЛАВИМ АПОСТОЛЕ“

Днес, 18.01.2023г. Исторически музей град Белоградчик обявява национален конкурс, посветен на 150 г. от гибелта на Васил Левски под надслов „ТЕБЕ СЛАВИМ АПОСТОЛЕ“ Условията за участие в конкурса за есе, стихотворение, рисунка са: 1. Право на участие в конкурса за есе и стихотворение имат всички желаещи ученици и възрастни, разделени в три възрастови групи: o I възрастова група – от 12 до 15 год. o II възрастова група – от 16 до 19 год. o III възрастова група – над 19 год. 2. Темите за участие в конкурса, от които участниците могат да избират са следните: - Васил Левски – историческа личност или светец? - „Дела трябват, а не думи…“ - Васил Левски – стожер на силата на българския дух и памет! - Бесилото – свободата или смъртта на Апостола? 3. Участниците могат да избират да участват в две категории – есе и стихотворение. 4. Всеки участник, по желание, може да участва и в двата жанра. 5. Размерът на творбите не трябва да надвишава 6 страници. 6. Творбите трябва да отразяват темата на конкурса и да бъдат озаглавени. 7. Участниците задължително трябва да посочат: - Трите имена, възраст и клас - Точен адрес и телефон за връзка - Училището или школата, която представляват 8. Критерии за оценка: - Есетата и стихотворенията да отразяват темата на конкурса. - Изразни умения на участниците – правилни граматически и смислово структурирани изречения, богат речников запас, умения за анализ и разсъждения по зададената тема, емоционално въздействие на творбата. 9. В националния конкурс за детска рисунка под надслов „ТЕБЕ СЛАВИМ АПОСТОЛЕ“, право на участие имат всички желаещи деца и ученици на възраст от 6 до 16 години, разделени в три възрастови групи: o I възрастова група – от 6 до 9 год. o II възрастова група – от 10 до 13 год. o III възрастова група – от 13 до 16 год. 10. Всеки участник може да представи до 2 рисунки. 11. Няма ограничение в техниката на рисуване – акварел, пастел, темперни бои, молив или туш. 12. Размерите на рисунките трябва да бъдат 17,5/25см или 35/50см. 13. Рисунките трябва да отразяват темата на конкурса и да бъдат озаглавени. 14. На гърба на творбата участниците трябва да напишат: трите имена, възраст и клас, училището или школата, която представляват, точен адрес и телефон за връзка. 15. Творби без посочените данни, няма да бъдат приемани. 16. Критерии за оценка: - Рисунките да отразяват темата на конкурса. - Художествени умения на участниците – техника, прецизност и качество. 17. След закриване на конкурса ще бъде организирана изложба от номинираните и наградени творби. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. 18. Творбите се изпращат на адрес: гр. Белоградчик, ул. „Капитан Кръстьо“ №1, Исторически музей – Белоградчик За допълнителна информация, свързана с конкурса, може да се свържете на следните телефони: Рисунки - Есе, стихотворение - Елена Джунинска Даниел Дончев тел: 0887 098 482 тел: 0877 860 422 19. Краен срок за предаване на творбите – 18.02.2023г. Творби, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети за участие в конкурса. 20. За всяка възрастова група и за всяка категория – рисунка, есе, стихотворение, има първо, второ и трето място (общо 27 награди). 21. Победителите в конкурса ще получат грамоти и предметни награди. 22. Творбите ще се оценяват от жури и резултатите ще бъдат обявени на 06.03.2023г. 23. Наградите и грамотите ще бъдат връчвани не по-рано от 08.03.2023г. 24. За допълнителна информация: www.muzeibelogradchik.com , e-mail: muzeibelogradchik@abv.bg, както и на фейсбук страницата на музея – Исторически музей град Белоградчик: https://www.facebook.com/muzeibelogradchik

 • Дата на затваряне: 18 февруари 2023
 • Как да участваме: Есе, стихотворение, рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици на възраст от 6 до 16 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Безопастност в мрежата"

МКБППМН и ЦОП - Долна Митрополия организират конкурс за Кампания 2023 "Безопастност в мрежата". В конкурса всяко дете в училищна възраст може да вземе участие в една от категориите по избор, като отговори на въпроса "Как да сърфирам безопасно в мрежта! чрез: - Рисунка; - Литературна творба; - Видеоклип; Очекваме вашите творби на: - Facebook - ЦОП - Долна Митрополия; - Е-mail:cop_d.mitropolia@abv.bg; -лично предаване или чрез училищата, до 18.04.2023 г. -

 • Дата на затваряне: 18 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба, видеоклип
 • Ограничение за участие: ученици
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ ПРИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ организира СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: - Да даде възможност за творческа изява на ученици от гимназиалната образователна степен с изявени интереси в областта на обществените науки. - Да провокира интереса на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство. - Да съдейства за изграждане на динамични контакти и на мрежа за обмен на информация между училището и университета като взаимосвързани етапи в образованието на младите хора. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: - В конкурса могат да участват ученици от гимназиалната образователна степен от всички видове училища, които са на възраст между 14 и 19 години. Участниците се разпределят в две възрастови групи: - първи гимназиален етап: VIII–Х клас; - втори гимназиален етап: ХІ–ХІІ клас. - Участието в конкурса е индивидуално или групово. Индивидуално участие се изисква за учениците, които през настоящата учебна година завършват училище, а за тези от VIII–ХІ клас се допускат и групови разработки. - Всеки ученик има право да участва само с една конкурсна творба и само в едно тематично направление – история или география. Конкурсните разработки могат да бъдат в следния формат: - ПИСМЕНИ (ИСТОРИЧЕСКО/ ГЕОГРАФСКО ЕСЕ, РЕФЕРАТ, ОТГОВОР НА ИСТОРИЧЕСКИ ВЪПРОС) - ЕЛЕКТРОННИ (МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, БЛОГ НА ТЕМА „СПОДЕЛЕНО ЗА ГЕОГРАФИЯТА“) - ЕСЕ НА ИЗБРАНА ГЕОГРАФСКА ТЕМА: 1. Бъдещето на планетата Земя и моето отношение към природата ѝ. 2. „Научих, че всеки иска да живее на върха на планината, забравяйки, че единственото, което има значение, е как се катерим.“ (Габриел Гарсия Маркес) 3. „Всичко ми е родно, близко до сърцето и душата... Всяка красота на България ми е скъпа...“ (Иван Вазов) 4. Туризмът на България – социална и икономическа реалност с географски контури ТЕМИ ЗА ИСТОРИЧЕСКО ЕСЕ: 1. „Че страната България в християнско време е имала големи свободи, богатства и всякакво изобилие, може да се види и да се разбере по това, че мъже, жени и деца, всички носят дрехи и ризи, извезани с копринени конци, макар и груби.“ (Из „Пътеписа“ на Бенедикт Курипешич от 1530–1531 г.) 2. „Трябва да победим или да умрем – друг избор няма!“ (ген. Владимир Вазов) КОНКУРСНИ ТЕМИ ПО ИСТОРИЯ (РЕФЕРАТ, ОТГОВОР НА ИСТОРИЧЕСКИ ВЪПРОС): 1. Всекидневието на средновековния българин 2. Българите католици от XVII в. – радетели за освобождението на България 3. В защита на християнската вяра – св. Георги Нови Софийски и св. Никола Нови Софийски, софийски новомъченици от XVI век 4. Българското опълчение и ролята му в Освободителната война (1877 – 1878 г.) 5. Историческата памет за Апостола (1873 – 2023 г.) 6. Стопанската модернизация на България (1879 – 1944 г.). Фабриките: между националния разказ и личната история 7. Цар Борис III – прочити на историята 8. „Строим за Родината!“ (национални/ регионални/ персонални проекции на младежкото бригадирско движение в България в периода на комунистическото управление) 9. Места на паметта за социализма (монументалното изкуство от периода 1944 – 1989 г.) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ: 1. Темата на разработката да съответства на съдържанието на избраната конкурсна тема. 2. Подбраните от авторите факти да са представени коректно, като се използват различни източници на информация. 3. Конкурсната работа да е прецизно структурирана. 4. Езикът и стилът на изложението да са в съответствие с избрания тип текст. 5. Обемът на есето да не надхвърля 5 компютърни страници, а текстът на реферата да не е по-голям от 10 страници. По време на публичната защита на допуснатите до втория кръг писмени работи по история се препоръчва използване на презентация (PowerPoint, Prezi или др. програма). 6. При подготовката на реферата като част от общата структура на разработката да присъства и справочен апарат (библиография). ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИЗБРАНА ТЕМА ПО ГЕОГРАФИЯ 1. Географски измерения на глобалните проблеми на съвременността 2. Виртуални географски пътешествия – нови възможности 3. Уникалните „лица“ на географията – нетрадиционен поглед към науката 4. Съвременните демографски и социални проблеми на младите и активните хора в България 5. Кои са световните тенденции в кариерното развитие и формирането на професии на бъдещето? 6. Кои са тенденциите в използването и осигуряването на енергийни източници в България? ИЗИСКВАНИЯ КЪМ POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЯТА: 1. Съдържанието на презентацията да отговаря на избраната тема. 2. Подборът на съдържанието да представя прецизно и научно вярно конкретните факти и събития. 3. Да са използвани рационално технологичните възможности на програмата. 4. На последния слайд да са цитирани използваните източници. 5. Общият обем на презентацията да не надхвърля 20 слайда. 6. Допуснатите до публична защита във втория кръг презентации (PowerPoint, Prezi или др. програма) да бъдат в редуциран обем, така че представянето да не надвишава 10 минути. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЛОГ НА ТЕМА: „СПОДЕЛЕНО ЗА ГЕОГРАФИЯТА“ 1. Да се използва един от онлайн инструментите за създаване и администриране на блог: WWW.BLOGGER.COM WWW.WORDPRESS.COM WWW.EDUBLOGS.ORG 2. Да се подбере шаблон с гъвкаво оформление и фоново изображение, които са съобразени с темата. 3. Да са обособени следните съдържателни панели: - документиране на собствените проучвания по темата; - споделяне на научна информация с възможност за коментари; - приложения с препоръчителни заглавия/тематична електронна библиотека; - снимки и видео. ОЦЕНЯВАНЕ - Оценяването на конкурсните работи се извършва от специално жури под председателството на Декана на Исторически факултет. В неговия състав влизат преподаватели от различните катедри на факултета. - Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществява от преподаватели по история и по география от съответните катедри. НАГРАДИ Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, получават книги и специална ГРАМОТА на Историческия факултет. На учениците от ХІІ клас, получили оценка над „Много добър 5.00“, се предоставя възможност да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет през учебната 2023 – 2024 г. На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 5.50–6.00“, кандидатстудентската такса се поема от ръководството на Факултета. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ - ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/e/L6EDhTZT6m - СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ: 10.03.2023 г. - ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ: 17.03.2023 г. - КОНКУРС (ОНЛАЙН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА): 24 – 25.03.2023 г. Провеждането на научния форум допуска присъствена и дистанционна форма на участие. Адрес за кореспонденция: 5003 Велико Търново ул. „Теодосий Търновски“ №2 ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Исторически факултет, каб. 537 Анета Чумпалова (организатор учебен процес) Конкурсните материали по история да се адресират до: доц. д-р Виолета Стойчева space_time_vtu@abv.bg Конкурсните материали по география да се адресират до: гл. ас. д-р Тамара Драганова space_time_vtu@abv.bg

 • Дата на затваряне: 10 март 2023
 • Как да участваме: творба в тематично направление – история или география
 • Ограничение за участие: ученици на възраст между 14 и 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” Подтема на конкурса: „150 години по пътя към безсмъртието”, посветена на живота, делото и героизма на Васил Левски Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2023 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2023 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2023г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, пътепис по преживяно или есе
 • Ограничение за участие: Над 11 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХІ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ИЗКУСТВО ПРОТИВ ДРОГАТА“

Стартира ХІ-я Международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“ Бургас 2023, който традиционно се организира по повод Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни от Читалище „Любен Каравелов 1940”, Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас и Синдикат на българските учители - Бургас. Конкурсът „Изкуство против дрогата“ се провежда под егидата на областния управител проф. д.н. Мария Нейкова. Участниците – деца и младежи на възраст от 14 до 25 години в две възрастови групи: 14-17 г. и 18-25 г., представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси. Обемът на творбите, изпратени по имейл трябва да бъде до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български или чужд език – руски, испански, немски или английски, на документ Word, шрифт Timеs New Roman 12. Творбите изпращайте на: e-mail: chitkonkurs_lk1940@abv.bg (Тема на писмото: да бъдат изписани двете имена автора и заглавието на творбата). Над заглавието на творбата авторите следва да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение (или месторабота), пълен адрес, е-mail и телефон за връзка. Крайният срок за подаване на творбите е 15 април 2023. Компетентно жури от писатели и преводачи ще оценява творбите. Всички участници ще получат електронен сертификат, номинираните – диплом, а отличените – диплом и парична премия. Ще бъдат раздадени и следните награди: Първа възрастова група (14-17 години) За стихотворение: За есе или разказ: І награда – 100 € І награда – 100 € ІІ награда – 80 € ІІ награда – 80 € ІІІ награда – 60 € ІІІ награда – 60 € Втора възрастова група (18-25 години) За стихотворение: За есе или разказ: І награда – 130 € І награда – 130 € ІІ награда – 100 € ІІ награда – 100 € ІІІ награда – 80 € ІІІ награда – 80 € Резултатите ще бъдат обявени на 1 юни на сайта на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/news/index/1 и във фейсбук: https://www.facebook.com/Burgas.Municipality/ или https://www.facebook.com/НЧ-Любен-Каравелов-1940-Бургас-1088856194473009 Номинираните и наградени творби ще бъдат издадени в сборник. Отчитането на конкурса ще се проведе на 26 юни от 11.00 часа в Областна администрация Бургас /ул. „Цар Петър“ №1/. За повече информация: тел.: +359 895 506 211

 • Дата на затваряне: 15 април 2023
 • Как да участваме: стихотворение, есе или разказ
 • Ограничение за участие: деца и младежи на възраст от 14 до 25 години
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален студентски конкурс „Фермерството и младите хора“

По повод първата година от създаването си, Българският фермерски съюз организира първия по рода си национален студентски конкурс „Фермерството и младите хора“. Конкурсът е за студенти от цялата страна независимо от университета, в който се обучават. Предвидени са парични и предметни награди за отличените на първите три места в двете категории – проза (разказ или есе) и късометражен филм. Всички участници ще получат сертификати за участие. РЕГЛАМЕНТ І. Право на участие В конкурса могат да участват студенти от цялата страна независимо от университета, в който се обучават. Конкурсните творби и произведения трябва да са изцяло авторски на тема по избор, свръзана с профила на Българския фермерски съюз. Те са разделени в следните направления: Индивидуално участие: • проза (разказ или есе) в обем от 3 до 5 страници; Индивидуално или групово участие (от 3 до 5 души): • късометражен филм с продължителност до 10 минути; ІІ. Етапи на провеждане Участниците изпращат до 10 февруари 2023 г. (включително) конкурсните творби и произведения на e-mail: press@farmunion.bg , като в темата на писмото задължително отбелязват, че са за участие в Националния студентски конкурс „Фермерството и младите хора“. Компетентно жури ще оцени и отличи трите най-добри творби и произведения в двете направления. Предвидена и е награда за публиката за най-добър филм. От 11 февруари 2023 г. ще започне и онлайн гласуването, при което в рамките на два дни, всеки ще може да подкрепи своя фаворит. ІІІ. Класиране и награждаване Победителите ще бъдат наградени на годишното събитие на Българския фермерски съюз на 13 февруари 2023 година в София. Повече информация може да получите на: press@farmunion.bg

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: проза (разказ или есе) и късометражен филм
 • Ограничение за участие: студенти от цялата страна независимо от университета, в който се обучава
 • Източник: https://agro.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски конкурс „Картичка за мама”

Международният ден на жената 8-ми март за нас е най-скъпия празник – Празникът на мама по този повод ,Народно читалище „ Станчо Станчев 1896” с. Сушица организира за трета година детски конкурс „Картичка за мама”. В конкурса могат да участват деца от 7 г. до 16 г. Мили деца, изработените от вас картички трябва да са с размер 15/ 21 можете да използвате всякакви техники и материали за да направите своята картичка за мама. Всеки участник може да участва с една картичка, на която посочва своето име , възраст ,адрес , телефон и имейл за обратна връзка. Изпращайте ни своите творения до 03.03.2023 г. на адрес : НЧ „Станчо Станчев 1896” с.Сушица общ. Стражица ул. „Георги Димитров” №2 ПК 5177 Ще бъдат отличени I –ро, II-ро и III-то място, всички участници в конкурса ще получат грамота за участие. Класираните участници и снимки на картичките ще бъдат публикувани на страницата на читалището на 08.03.2023г. Телефон за връзка с организаторите 0877121616.

 • Дата на затваряне: 03 март 2023
 • Как да участваме: Картичка
 • Ограничение за участие: деца от 7 г. до 16 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ „МАРТЕНИЦА ТИ ДАРЯВАМ”

Община град Добрич и „Екопак България“ АД организират КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ „МАРТЕНИЦА ТИ ДАРЯВАМ” ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОРИГИНАЛНО ПАНО или МАРТЕНИЦА ЗА ДОМА И СЕМЕЙСТВОТО І. Целеви групи В конкурса могат да участват индивидуално ученици от първи до четвърти клас от училищата на територията на град Добрич. ІІ. Процедура за кандидатстване и оценка: Мартениците и паната трябва да бъдат изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, но и да включват елемент от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/. Изискването за паната е те да бъдат размер А4 и приспособени за окачване на стена, а за мартениците - да бъдат с размер от 15 до 30 см. и закрепени върху картон. На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител. Лице за контакт и приемане на мартениците: Марияна Симеонова, Дирекция „Хуманитарни дейности“, функция „Образование“ при Община град Добрич – ул. „Независимост“ № 7, ет.8, стая 812, тел.: 0882 560 208. ІII. Срок Краен срок за предаване – 21.02.2023 г. IV. Приключване на конкурса и награждаване Представените за конкурса мартеници или пана ще бъдат оценени от комисия, а класираните творби ще бъдат обявени на 24.02.2023 г. За отличените мартеници учениците ще получат предметни награди.

 • Дата на затваряне: 21 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница, пано
 • Ограничение за участие: индивидуално ученици от първи до четвърти клас от училищата на територията на град Добрич
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: град Добрич
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс за рецитиране на стихотворение на тема: „Поклон, Българийо, поклон!”.

о повод честването на 145 години от Освобождението на България, Сдружение " Дай, бабо, огънче! гр. Перник и НЧ „П.К. Яворов”1926; с. Мещица организират Онлайн конкурс за рецитиране на стихотворение на тема: „Поклон, Българийо, поклон!”. Инициативата има за цел възпитаване и утвърждаване на патриотизма и българщината в младото поколение. Всяко дете може да участва ИНДИВИДУАЛНО с едно изразително изпълнение на стихотворение по избор, отговарящо на темата на конкурса. Участниците изпращат по един видео клип с максимална продължителност 5 минути, с добро качество на звук и картина. Клипове, изпратени след 20.02.2023 г. няма да участват в класирането. В конкурса могат да участват деца, разделени на 4 възрастови групи: Първа група – 5 – 6 години (Детска градина-подготвителни групи) Втора група – 7 – 9 години Трета група – 10 – 13 години Четвърта група – 14 – 18 години Участниците в конкурса трябва да изпратят своите видео клипове на: е-поща: dai.babo.oganche@gmail.com Към всеки клип да има следната информация за участника: трите имена, възраст, град, учебно заведение, клас, телефон и задължително имейл за връзка. Крайният срок за изпращане на клиповете е 20.02.2023 след което ще бъдат качени на страницата на събитието и всеки ще може да гласува. Спечелилите най - много гласове,ще бъдат наградени. Ще.има и специални награди от организаторите и спонсорите на конкурса. УСПЕХ!

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2023
 • Как да участваме: видео клип с максимална продължителност 5 минути
 • Ограничение за участие: 5 – 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за рисунка" Българските народните приказки - извор на мъдрост и доброта" 2023

НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ Сдружение "Дай,баб,огънче" ОРГАНИЗИРА Национален конкурс за рисунка" Българските народните приказки - извор на мъдрост и доброта" 2023 Поканени да участват са всички до 14 г Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи • Първа - 7 - 10 г. • Втора - от 10 до 14 г две категории: І категория – училища по изкуствата; паралелки с разширено и профилирано изучаване на изобразително изкуство; школи към Детски комплекси, Центровете за работа с деца и читалища II категория – от НУ, ОУ, СУ Технически параметри: Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон . Големината на листа е блок номер 4 или 35/50 На гърба на всяка рисунка авторите да попълнят АПЛИКАЦИОННА ФОРМА в която посочат трите имена и възраст, e-mail и телефон за връзка, името на училището и класа. • Крайният срок за изпращане на рисунките е 20.04.2023 г, на адрес: гр Перник, офис СПИДИ ул "Кирил и Методий" за Образователен център ”Дай,бабо,огънче!” тел 0893314115 или офис на ЕКОНТ ,кв. Проучване за Образователен център ”Дай,бабо,огънче!” тел 0893314115 Специализирано жури ще излъчи победителите в конкурса. Рисунки с некоректно попълнени апликационни форми няма да участват в класирането!!! АПЛИКАЦИОННА ФОРМА: За участие в конкурса “Българските народните приказки – извор на мъдрост и доброта” Име на приказката:....................................... Име, презиме, фамилия ............................ Възраст ....................... Представител на ...............................................(училище, клуб, школа, институция) Адрес на институцията: ............................... Телефон: ........................ e-mail: ............................ *Моля попълнете e-mail за обратна връзка и залепете внимателно апликационната форма на гърба на детската рисунка

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: до 14 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6  ...12 ->