по дата на конкурса
VI Международен конкурс „Моята българска бродирана риза 2022 г.“ за рисунка, художествен текст и фотография

Българско училище „АзБуки“ в град Рим и град Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия обявява за шеста поредна година Международният конкурс „Моята българска бродирана риза 2022“, който се провежда с основната идея и инициатива – на 11 май всеки българин от всяко кътче на земята да се облече с бродирана риза, блуза, дреха, вратовръзка, на които има българска шевица. Период на провеждане : 6 май – 25 юли 2022 г. Участници могат да са деца и ученици от български произход от неделни и български училища от 5 до 19 годишна възраст. Възрастови групи по категории: За рисунка и художествен текст: I група – от 5 до 9 години II група – от 10 до 14 години III група – от 15 до 19 години За фотография и мултимедия: I група – от 8 до 13 години II група от 14 до 19 години Категории за участие в конкурса: Рисунка; Творчески текст – жанр свободен; Мултимедия; Фотография на деца и младежи, облечени с българска бродирана риза. Изисквания към творбите: Рисунка на тема: „ Моята българска бродирана риза“. Техника свободна; рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на творбата – по избор – А4 , А3 и др. Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг конкурс! Художествен текст на тема: „Моята българска бродирана риза“ – свободен избор – стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др. Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3 до 10 минути. Фотографии (индивидуални или колективни). Изискване за фотографиите – да бъдат във формат JPG, JPEG или PNG, с отлично качество, 300 dpi, с резолюция минимум 2500 рх по късата страна. Награден фонд: Всеки участник ще е удостоен с грамота за участие в конкурса. Награждаване във всяка възрастова група с първо, второ и трето място. Първо място получава бродирана риза и грамота. Второ място получава материална награда и грамота. Трето място получава материална награда и грамота. Наградените с първа, втора и трета награда рисунки, художествени текстове, снимки (при позволение на родител) и мултимедии ще бъдат публикувани в Детско онлайн сп. „Щъркел“ (http://storks.biz/); на сайта на Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ и БУ „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия, както и на страницата във Facebook: Българско в РИМ / КОЛЕФЕРО Училище. Задължително условие за участие: Попълване на декларация за съгласие и предоставяне на личните данни. Декларция от родител за съгласие за предоставяне на рисунката, художественият текст, снимката и мултимедията да се използват за изложби, международни представяния и в публичното простространство. Декларация, че творческата работа не е участвала в друг конкурс или състезателен форум. Декларацията може да свалите от тук: Декларация от родител Други условия: Рисунките, текстовете, фотографиите и мултимедиите от чужбина се изпращат едновременно по електронна поща и на следния пощенски адрес: e-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com От чужбина: Адрес за кореспонденция: От България: Куриерска служба 00175 Roma, Italia ЕКОНТ- Камъшит Via Vesricio Spurinna 105 sc. B гр. Силистра 7500 Rosa Merola – per concorso Коприна Върбанова Йорданова Тел: 0888245411 За връзка относно конкурса: на тел. 0039 3280622266 – Мариола Георгиева

 • Дата на затваряне: 25 юли 2022
 • Как да участваме: рисунка, художествен текст, фотография и мултимедия
 • Ограничение за участие: от 5 до 19 години
 • Източник: http://blog.storks.biz/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI Национален конкурс "Красива природа, красива наука" Лято 2022 г.

Конкурсът се организира от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM Награди Предметни награди, свързани с поощряване интереса на участниците към съответното направление на конкурса. Нека споделим нашите вълнуващи преживявания от досега ни с природата през лятото! Да направим снимки, видео, сбирки от растения или насекоми. Да открием обекти и явления, които са интересни и красиви и да ги споделим Едновременно с това да научим повече за тяхната природа, особености и законите, на които се подчиняват. Лятото да стане по-забавно, а наученото да ни помогне да разбираме по-добре природата и да я опазваме. Конкурсът е за най-добра снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди. Указания за участие Конкурсът се провежда в четири основни направления: I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления II. Красиви камъчета и миди (снимки, видеа). Пространствени композиции от камъчета и миди (индивидуално участие, колективно участие) III. Красиви цветя в планини и поля (снимки, видеа). Красиви хербарии (индивидуално участие, колективно участие) IV. Красиви представители на животинския свят (снимки, видеа). Красиви сбирки от насекоми. Забележки: Един участник може да участва само в едно направление и с едно произведение (снимка или видео на избрания обект, включително снимка на пространствена композиция, хербарий, сбирка от насекоми ). Конкурсните работи ще се оценяват само при изпратено и научно описание, без такова работите няма да се разглеждат. Научното описание да бъде направено творчески без копиране на готов текст от Интернет или книга. При участие със снимки максималният брой на снимките е до 4-ри снимки за един обект или явление в избраното направление. Например в направлението направление „Красиви цветя в планини и поля. Красиви хербарии“ освен основната снимка (напр. на цветовете на растението), да има и придружаващи, които показват стъблото и листата. Пространствените композиции с камъчета и мидички, хербариите и сбирките от насекоми да не се изпращат по пощата, а да се представят със снимки на посочения по-долу имейл. Условието е наградените конкурсни материали задължително да се изпратят и представят в оригинал по време на награждаването. Стриктно да се спазва реда на при попълване данните на автора, посочени по-долу. Възрастови групи: I. Деца от детските градини заедно с техните родители II. Ученици 1-6 клас III. Ученици 7-12 клас Срок за изпращане на материалите за конкурса(снимки, видеа, снимки на пространствени композиции от камъчета и миди и снимки на сбирки от растения или насекоми): 5.10.2022 г. Снимките и видеата изпращайте на адрес: STEAMphotocompetition@gmail.com Всеки изпратен материал да се придружава от следната информация 1. Данни за автора (да се попълват в посочения ред): 1.1 .Име, презиме и фамилия: 1.2. Детска градина / училище / клас: 1.3. Пощенски адрес: -улица, номер: - пощенски код: - населено място: 1.4.E-mail: 1.5.Телефон: 2. Заглавие на снимката, видеото, хербария или сбирката. 3. Направление на конкурса и възрастова група. 4. Научно описание на обекта или явлението: Важи само за снимки или видеоматериали. Препоръчителен обем: до 1 страница за един обект или явление. Формат на файла: DOC, DOCX или ODT. Изисквания към изпращаните материали за конкурса 1. Изисквания към снимките: 1.1. Формат на снимките: JPEG (JPG). 1.2. Минимални размери: 2048 точки (пиксела) по дългата страна на снимката. 1.3. Не се допуска използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за сериозна манипулация на конкурсния материал – напр. изрязване или добавяне на обекти. 1.4. Допуска се използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за неголяма промяна (в разумни граници) на яркост, контраст, изместване на цветовете, наситеност на цветовете. 1.5. Всеки участник декларира със своето участие, че притежава авторските права над конкурсния материал. Не се допуска участие с чужди снимки. 2. Заснемане 2.1. Да се използва обикновено видеозаснемане (чисто – без дрон или дуги допълнителни технически средства). 2.2. Формат: стандартния за България формат РАL. 2.3. Резолюция: до 1920х1080 (без timelapse експорти и други вторични обработки). 2.4. Времетраене на записа: до 20 сек. с до 6 дълги кадъра. 3. Изисквания при изготвянето на хербарий: 3.1. Да не се събират растения с природозащитен статут или редки растения. 3.2. При тревисти растения се събира цялото растение с цветове и/или плодове. 3.3. При дървета и храсти се събират клонки, които имат цветове и/или плодове. 3.4. Събраните растения се изсушават като се поставят върху вестник, наместват се добре, така че да се виждат всички части, без да се наслагват много едни върху други, отгоре също се поставя вестник, който се притиска с тежест, за да може влагата да се поеме от вестниците и растенията да станат възможно най-плоски. В началото растенията се проверяват всеки ден и ако вестникът се е навлажнил, трябва да се смени. 3.5. Сухите растения се поставят върху хартиен лист с формат А4. Най-добре е хартията да е по-плътна – напр. картон или кадастрон. Закрепват се към него като се зашиват с бял конец (възможно е и с тънки лентички тиксо). Закрепването трябва да бъде на възможно най-малко места – най-подходящи са долната и горната част на стъблото. Целта е растението да не се размества при разглеждане на хербария. 3.6. В долния десен ъгъл се поставя етикет по посочения образец в Приложение 1. В Приложение 2 е показан начинът на попълване на етикета. 3.7. Така приготвеният хербарен лист се поставя в прозрачен джоб за документи и в папка. В конкурса може да се участва както с едно, така и с повече от едно хербаризирано растение. Всяко растение ще се оценява отделно. Приложение 1. Примерен етикет за хербарий МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство:………………………………………. Вид:………………………………………………. Българско име:…………………………………. Находище:………………………………………. ……………………………………………. Дата:……………… Събрал:………………….. Определил:…………….……… Приложение 2. Пример за попълване на етикет МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство: Сложноцветни (Asteraceae) Вид: Achillea millefolium L. Българско име: Бял равнец Находище: ливада, източно от с. Мадара, общ. Шумен Дата: 1.05.2018 г. Събрал: Иван Иванов Определил: Иван Иванов 4.Изисквания при изготвяне на сбирка от насекоми: 4.1. .Да не се събират насекоми с природозащитен статут или редки насекоми. 4.2 При улавянето на насекомите трябва да се внимава да не се повреди някоя от частите на тялото им – особено чувствителни са краката и крилата. 4.3. Изсушаването на насекомите става върху парче стиропор като крачката и крилата трябва да бъдат наместени преди изсъхването на тялото. 4.4. В една сбирка могат да се включват само насекоми от една група – водни кончета, скакалци, ципокрили, пеперуди или бръмбари. Може да се направи и обща сбирка, но в нея насекомите се подреждат по групи. Класификация на насекомите може да се намери тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/Класификация_на_насекомите 4.5. За сбирката се използва картонена или дървена кутия с плътно затварящ се капак. На дъното на кутията се поставя стиропор, върху който с помощта на топлийки се закрепват насекомите. Стиропорът трябва да е добре закрепен и да не се размества дори и при обръщане на кутията надолу. Височината на кутията трябва да е достатъчно голяма, за да не се притискат насекомите при затварянето на капака й. 4.6. При различните насекоми набождането с топлийка става на определено място. Напр. при пеперудите и ципокрилите това място е при гърдичките, а при бръмбарите – близо до предния край на дясната елитра. Набождането на насекомото трябва да бъде винаги перпендикулярно спрямо тялото му, а не под ъгъл. Топлийката трябва да се набожда внимателно през тялото на насекомото, за да не се повреждат останалите части. 4.67 Името на всяко насекомо латинското име, а ако е известно – и българскототрябва да бъде записано на етикет, който може да бъде общ за цялата кутия или името на всяко насекомо да бъде написано на малък етикет, който се поставя на известно разстояние под насекомото така, че да може добре да се чете. 4.8. Подробна информация как се подготвя сбирка от насекоми може да се намери тук: http://www.kak-da.com/preparirane-na-nasekomi.html 5. Списък на защитените насекоми и растения и посочени санкции е посочен в прикачения файл. Текстовете са извадка от Закона за биологичното разнообразие. Имената на видовете са посочени и на български, което е предимство. (Виж в приложения линк.) ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (със съкращения от LEX.BG – Българският правен портал Глава трета. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И ГЪБНИ ВИДОВЕ Раздел II. Защитени растителни и животински видове https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135456926) Изисквания към научното описание на снимките и видеата по направления I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления Научното описание трябва да съдържа следната информация: Наименование на вида на облака (българско и латинско), външни признаци, образуване, структура, характеристика, ефект върху климата, оптични явления. Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: Обща метеорология [Любомир Кръстанов; Стойчо Панчев; Васил Андреев]. Автор: Кръстанов, Л; С. Панчев; В. Андреев Издател: Наука и изкуство. Облаци. http://meteotv.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8 3. Авиационна метеорология. http://fizika.dokumentite.com/…/aviacionna…/135/p13 4. International Cloud Atlas. https://cloudatlas.wmo.int/home.html 5. Manual on the Observation of Clouds and Other Meteors 6. https://www.wmocloudatlas.org/home.html 7. Descriptions of clouds. https://www.wmocloudatlas.org/descriptions-of-clouds.html II. Красиви камъчета и миди Научното описание трябва да съдържа следната информация: Вид на скалите, които са заснети - магмени, вулкански, кристалинни, седиментни. Местообитание на заснетите миди - морски, речни, океански, езерни. Цветово разнообразие и приложение на заснетите експонати! Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: 1. Скала. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 2. Видове скали. http://www.lithologist.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8 3. Разпознаване на скални образци и минерали. https://prezi.com/ty1bovuxod6v/presentation/ III. Красиви цветя в планини и поля Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско наименование на растението; латинско наименование на растението; наименование на семейството, към което се отнася растението (българско и латинско); народни имена на растението (препоръчително); местообитания, в които се среща; описание на частите на растението (корен, стъбло, листа, цветове, плодове и семена); период на цъфтеж; приложение на растението (напр. лечебно, медоносно, хранително, декоративно и т.н.); любопитни факти, свързани с растението (напр. легенди, исторически факти, интересни приложения); място и дата на заснемане; списък с използвани литературни и Интернет източници при подготвяне на описанието. Освен основната снимка (напр. на цветовете на растението), да има и придружаващи, които показват стъблото и листата. Допълнителните снимки помагат за разпознаването на растението. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: 1. Българската флора онлайн. https://www.bgflora.net/list-bg.html 2. Велчев, В. (отг. ред.), Флора на НР България. Томове 8-9, Изд. на БАН, С., 1982-1989. 3. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев, Определител на растенията в България, Акад. изд. на АУ – Пловдив, Пловдив, 2011. 4. Енциклопедия на билките. Всичко за билките и тяхното използване, http://www.bilkitebg.eu/azbuchnik-na-bilkite/ 5. Йорданов, Д. (гл. ред.), Флора на НР България. Томове 1-7, Изд. на БАН, С., 1963-1979. 6. Кожухаров, Ст. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 10, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 1995. 7. Пеев, Д. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 11, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 2012. 8. Пеев, Д. и др. (ред.), Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби, ИБЕИ – БАН & МОСВ, С., 2015, с. 888. 9. Greeve, M., A Modern Herbal, http://botanical.com/botanical/mgmh/a/aloes027.html IV. Красиви представители на животинския свят Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско и латинско наименование на вида, българско и латинско наименование на класа и/или разреда, към който принадлежи вида. Обща характеристика на вида: включва описание на външния вид (форма, размери, окраска, придатъци, крайници и др.), местообитаниe, биология, степен на застрашеност, къде и кога е заснет обектът. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: Бечев Д., 2021. Морфология и систематика на насекомите. Пловдив, Унив. изд. “П. Хилендарски”, 246 с. Версия 2.2.2, март 2021 г. Налично на: http://web.uni-plovdiv.bg/bechev/nasekomi/Nasekomi.pdf Бисерков В.(ред.), П. Стоев, Н. Цанков, Б. Наумов, Д. Добрев, А. Стоянов, Б. Петров. 2007. Определител на земноводните и влечугите в България, 196 с. Налично на: http://www.nesc.bg/…/Opredelitel_na_zemnovodnite_i… 3. Георгиев Д. 2014. Сладководните охлюви на България. Унив. изд. „Паисий Хилендарски”. Налично на: https://www.researchgate.net/…/The-freshwater-snails-of… 4. Полоскин А., В. Хаитов, 2006. Полевой определитель пресноводных беспозвоночных. WWF Росии, М., 16 с. 5. Попов В., 2003. Бозайниците в България. Определител. ”Геософт”, 291 с. 6. Птиците в България, 2018 https://www.birdsinbulgaria.org/ 7. Червена книга на Република България, 2011. том 2. Животни. Съвместно издание на Българска Академия на Науките & Министерство на Околната Среда и Води. Налично на: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 8. http://www.butterfliesofbulgaria.com/mainmenubg.html 9. http://www.natura.bsnn.org/pdf/Vidove.pdf Критерии за оценяване 1. Критерии за оценяване снимките и видеата: 1.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 1.2. Спазване на изискванията за участие и техническа издържаност на кадъра. 1.3. Естетически качества на снимката или видеото и уловени моменти, естетическо въздействие на творбата, оригиналност на представяне. 1.4. Изчерпателност и оригиналност на представяне на текста, който задължително трябва да придружава снимката или видеото. 1.5. Точно определяне на българското и латинско наименование на вида при растенията и животните, както и на систематичната му принадлежност. 1.6. Умение за научно вярно и пълно описание на обекта – при растенията и животните и по отношение на външни особености, местообитание, биология и степен на застрашеност. 1.7. С изпращането на свой текст и снимки участникът приема условията на конкурса и дава право за публикуването им. 2. Критерии за оценяване на хербариите и сбирките от насекоми: 2.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 2.2. Естетичност при оформянето. 2.3. Спазване на изискванията за подготвяне на хербарий и сбирка от насекоми. Жури Председател на журито: Проф. д-р Димитър Владев – преподавател в катедра „География, регионално развитие и туризъм“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Членове на журито: Проф. д-р Росица Давидова –заместник ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Университета. Проф. д-р Димчо Захариев – ръководител в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Ивайло Сакелариев – фотограф, член на Дружеството на Шуменските фотографи. Доц. д-р Жени Димитрова – преподавател в катедра „Биология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Мария Касчиева – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Виктор Василев – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

 • Дата на затваряне: 05 октомври 2022
 • Как да участваме: снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди
 • Ограничение за участие: Деца от детските градини заедно с техните родители, Ученици 1-12 клас
 • Източник: https://sciencelandco.weebly.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „2022: Правата на човека – онлайн и офлайн“.

Конкурсът е част от инициативите на министерството, с които тази година се отбелязва 30-годишнината от приемането на България за член на Съвета на Европа и ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека на 7 май 1992 г., в сила от 7 септември 1992 г. Съревнованието ще се проведе в две категории. В първата участие могат да вземат всички ученици от VII до ХII клас, а във втората – студентии докторанти от всички висши учебни заведения. Защитата на правата е процес на непрестанна промяна и развитие. През годините решенията на Европейския съд по правата на човека дадоха тласък на редица успешни реформи в национален план. Укрепиха демократичните процеси и постигнаха положителен ефект върху живота на всички хора, като го направиха по-добър и справедлив. Целта на конкурса е да се провокира творческия потенциал и мисленето на младите хора да представят своята гледна точка по темата за правата на човека, включително в контекста на военния конфликт в Украйна. Специалната първа награда за двете категории участници е учебно посещение в Страсбург. Срокът за предаване на творбите е до края на месец юли 2022 г. на e-mail: Essay@justice.government.bg

 • Дата на затваряне: 31 юли 2022
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици, студенти и докторанти
 • Източник: https://justice.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Цветно лято със STABILO награди - инициатива за детска рисунка

Участвайте в нашата инициатива за детска рисунка! Качете снимка на рисунка на своето дете в коментар под публикацията, запишете ни името и годините на нейния автор! Няма ограничение във възрастта на малките художници, темата на рисунката, нито в използваните материали - важното е да бъде рисуванa с усмивка! ???? Инициативата продължава до 12.07.2022г., когато ще изберем шест рисунки. Всеки техен автор ще получи по една награда - комплект акварелни флумастери STABILO Pen 68 10 цв., комплект акварелни моливи STABILOaquacolor 24 цв. или комплект ергономични моливи STABILO TRIO thick 18 цв. Вдъхновете лятото си с цветно и вълнуващо приключение със STABILO!

 • Дата на затваряне: 12 август 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Няма ограничение във възрастта на малките художници
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ТЕМА: „ИНТЕЛИГЕНТНИ ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ“

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ РАЗРАБОТКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2022 ГОДИНА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Като част от поредицата събития, посветени на Европейската нощ на учените 2022, с мото Науката и иновациите са ключът към бъдещето, което искаме и водещо послание Заедно за Зелена и Дигитална Европа, Русенският университет обявява КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ТЕМА: „ИНТЕЛИГЕНТНИ ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ“ Конкурсът е насочен към младежката аудитория на Европейската нощ на учените – ученици от основните и средните училища и студенти, като организаторите очакват оригинални авторски разработки в 3 категории: ЕСЕ / РИСУНКА / ПРЕЗЕНТАЦИЯ по зададената тема. Във всяка от трите категории ще бъдат раздадени по 3 награди според преценката на компетентни журита: Първо място – таблет; Второ място – външен харддиск; Трето място – безжични тонколонки. Критерии при оценяването на творбите: оригиналност, авторски принос /при установяване на плагиатство, съответната творба ще бъде дисквалифицирана/, съответствие с темата, въздействаща сила на разработката. Наградите на отличените разработки ще бъдат връчени от ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн при откриването на Нощта на учените на 23 септември от 10 часа в Централното фоайе на Ректората. По преценка на организаторите някои от разработките ще бъдат публикувани във вестника на Русенския университет „Студентска искра“. Творбите да се изпращат на д-р Виктория Иванова на адрес vivanova@uni-ruse.bg в срок до 20 септември 2022 г., 17 часа. Необходимо е участниците да впишат в изпратената конкурсна творба трите си имена, населено място, електронен адрес и телефон за контакт. Желаем успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 20 септември 2022
 • Как да участваме: ЕСЕ / РИСУНКА / ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 • Ограничение за участие: ученици от основните и средните училища и студенти
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: таблет, външен харддиск, безжични тонколонки
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс на тема „Моето различно щуро лято“

Започва третото издание на фотоконкурса на тема „Моето различно щуро лято“. Творческата надпревара се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград. В първите две издания на конкурса участваха близо 200 деца от цялата страна. Регламентът тази година не е по-различен от предходните, но общият награден фонд е завишен, вече е 2 000 лв. Конкурсът е в две категории – фотография, в тази категория може да се участва с до 3 снимки и фоторазказ, който може да е от 3 до 5 снимки. Малките любители на фотографията могат да се включат и в двете категории. Наградите ще бъдат разпределени в три възрастови групи: 7-10 години; 11-14 години; 15-18 години. Сред изискванията към снимките са: висока резолюция на фотографиите, ясни послания, позволена е обработка на яркост и контраст, не се допускат колажи, графики, ретуш, както и дати и надписи по снимките. Фотографите имат на разположение цялата лятна ваканция, а и първите учебни дни, за да изберат най-добрите си кадри за участие, срокът за изпращане на снимките е 30 септември 2022 г., а мейлът: okbppmn_proekti@abv.bg. Творбите трябва да са придружени със следната информация: трите имена на участника, училище, клас, име на творбата, телефон за обратна връзка. За справки и подробности малките фотографи и техните родители могат да се обадят на тел. 084 661397 и 0892603026.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2022
 • Как да участваме: фотография и фоторазказ
 • Ограничение за участие: 7-18 години
 • Източник: https://www.razgrad.bg
 • Общ награден фонд: награден фонд 2 000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурси Нощ на учените 2022

Каним Ви да участвате в следните конкурси на тема "Smart city (Умен град)" • Конкурс за рисунка • Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий) • Конкурс за приложение Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни). Всички творби/продукти ще бъдат презентирани на изложба. Избраните за победители ще бъдат наградени в нощта на учените. Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 16 септември 2022 г., 15:00 часа за класиране, както следва: Конкурс за рисунка: 1. Физически на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет (ако е приложимо); 2. Попълнете следният формуляр: https://forms.gle/VwR876wy5nQD4M1a6 Конкурс за приложение - https://forms.gle/LKnkyX6Br4Ezb3a86 Конкурс за художествен текст - https://forms.gle/HhP3Aw9waMD4oiPK7 Отличените от журито продукти ще бъдат представени и наградени на 24.09.2022 г. по време на Европейската нощ на учените в Стара Загора. Участниците ще получат грамоти или сертификати за участие в конкурс по международен проект.

 • Дата на затваряне: 16 септември 2022
 • Как да участваме: Рисунка, есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий, приложение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.dipku-sz.net
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Поетичен конкурс - 110-годишнината от Освобождението на Родопите от турско робство

Община Смолян и КДК организират поетичен конкурс. Πoeтичeн ĸoнĸypc, пocвeтeн нa 110-гoдишнинaтa oт Ocвoбoждeниeтo нa Poдoпитe oт тypcĸo poбcтвo. B нeгo мoгaт дa yчacтвaт млaди дapoвaния oт цялaтa cтpaнa, нe пo-възpacтни oт 30 гoдини. Tвopбитe cлeдвa дa бъдaт пocвeтeни нa Poдoпa плaнинa. Bceĸи aвтop мoжe дa пpeдcтaви дo тpи cтиxoтвopeния, нaй-ĸъcнo дo 10 ceптeмвpи 2022 г., нa aдpec: 4700, Cмoлян Бyл. „Бългapия“ №43 Kлyб нa дeйцитe нa ĸyлтypaтa (Зa ĸoнĸypca) Πpoфecиoнaлнo жypи щe oцeни изпpaтeнитe твopби и щe пpиcъди cлeднитe нaгpaди: Πъpвa нaгpaдa – 300 лeвa и гpaмoтa Bтopa нaгpaдa – 200 лeвa и гpaмoтa Tpeтa нaгpaдa – 100 лeвa и гpaмoтa Двe пooщpeния пo 50 лeвa и гpaмoтa Peзyлтaтитe oт ĸoнĸypca щe бъдaт oбявeни тъpжecтвeнo в нaвeчepиeтo нa Πpaзниĸa нa Cмoлян c peцитaл в KДK. Ha вcичĸи yчacтници пoжeлaвaмe ycпex!

 • Дата на затваряне: 10 септември 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: млади дарования от цялата страна, не по-възрастни от 30 години
 • Източник: https://www.smolyannews.com
 • Общ награден фонд: 700.00 лв
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ“ 2022

В XVI ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ИЗКУСТВО „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ“ 2022 Скъпи приятели на литературното творчество, през 2022 година Фондация за изкуство и култура „Огънят на Орфей“ продължава своя литературен конкурс, чиято цел е да стимулира пишещите млади хора и да им даде възможност да усъвършенстват своите творчески умения в областта на Словото. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В конкурса могат да участват деца и младежи до 25 г., пишещи на български език. Изпратете две свои непубликувани творби (разкази, стихотворения или др.) с обща дължина до 10 страници – в един общ файл, озаглавен с Вашето име и фамилия. Оформление на текстовете във файла: Име, презиме, фамилия Възраст и дата на раждане Адрес Телефон Имейл Творба № 1 Творба №2 Изпращане на файла с творбите – по електронен път на e-mail: oganiatnaorfei.konkurs@abv.bg най-късно до 1 юли 2022 г. Обявяване на победителите: 15 юли 2022 г. НАГРАДИ Две пълни и две основни стипендии за участие в Творчески литературен клас в рамките на Лятна академия за изкуство „Огънят на Орфей“ в гр. Златоград от 10 до 17 август 2022 г. Пълните стипендии включват такса за участие,нощувки и храна. Основните стипендии покриват таксата за участие в литературния клас Творбите ще бъдат четени и коментирани от ЖУРИ В СЪСТАВ: ЕВГЕНИЯ ТАГАРЕВА (поетеса и преводач на поезия, член на Съюза на българските писатели, композитор и пианист, председател на Фондация „Огънят на Орфей“) и младите писатели ДАЯН ШАЕР (автор на романите „Има ли места в рая“ и „Да откраднеш сърцето на дявола“) ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА (член на Фондация „Огънят на Орфей“, лекар, автор на книгата с разкази „Удумбара“) ИВАН РУСЛАНОВ (журналист, редактор в Българско Национално Радио , автор на романите „Черният ангел:Раждането на един от нас“, „Среднощни светлини“ и сборника с разкази „Искри човечност“) Желаем на всички ви творчески успехи!

 • Дата на затваряне: 01 юли 2022
 • Как да участваме: разкази, стихотворения или др.
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 25 г., пишещи на български език
 • Източник: http://akademia-orfei.com/
 • Общ награден фонд: Две пълни и две основни стипендии за участие в Творчески литературен клас
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ НАЦИОНЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ –АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА”

Тази година на 18 юли се навършват 185 години от рождението на Васил Иванов Кунчев – Левски. По този повод , Народно читалище " Развитие-1926"с.Стража, общ.Търговище организира Първи Национален конкурс за рисунка на тема: „Васил Левски- Апостола на свободата" В конкурса могат да участват всички желаещи от 5 до 25 години. Начало на конкурса от :10.06.2022 г.-10.00ч Условия за участие: Няма ограничения в техниката на рисуване. Всеки художник може да участва в конкурса до три рисунки. Рисунката трябва да е с размери -35/50 см. Рисунки с други размери не се допускат до класиране. Краен срок за изпращане на творбите: 10.07.2022 година. Всички творби ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на читалището, а най-забележителните ще бъдат изложени във фоайето на читалището. Всички участници ще получат грамоти за участие, а трите най-оригинални творби ще бъдат наградени. Всички рисунки да бъдат придружени със следната информация за участника: трите имена, възраст и адрес на участника. Творбите изпратете на адрес: пощ код 7738 с. Стража, ул. „Георги Марков” №6 , общ.обл./Търговище, Народно читалище „Развитие-1926” , за допълнителна информация: ilianapetova1958@abvbg тел.:0886213190 - Илияна Петрова- секретар

 • Дата на затваряне: 10 юли 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 5 до 25 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за измислени чудати същества

Ние от издателство “Изток-Запад” и общността за детска литература и насърчаване на детското четене “Нито ден без книжки” решихме да предизвикаме детското въображение! Провокира ни срещата с малчуганите, в седмицата на панаира на книгата и най-необичайната книжка на света! Тя ще ви разкаже за чудати същества, които ни заобикалят и правят живота ни по-вълнуващ. Ще даде обяснения на въпроси като кой крие важни наши вещи, защо бисквитките винаги правят трохички при разчупване, защо понякога си тананикаме случайни песнички и още... Интересно, нали? Детската фантазия е необятна и е тук, за да ни научи да виждаме необикновеното в нашето ежедневие. За да дадем поле на детското въображение, каним всички деца да се включат в предизвикателство по разкриване на шмакофокци! Как да се включите? • Поговорете с детето си за чудатите същества, с които съжителстваме, и които ще дадат отговор на такива въпроси като: Кой прави дупки в сиренето на мишлетата? Кой лекува мравките? Кой постоянно разбърква книгите в библиотеката? Кой пак е скрил очилата на дядо? Кой сипва вълшебна подправка във всички гозби на баба? А може би има и някое тайно същество, което сдобрява мама и тати след спор? • Може просто да опишете съществото, но приемаме и изработени същества от пластилин, рисунки и всякакъв вид креативни форми, които децата ви обичат! • Изпратете вашите предложения на email: nitodenbezknizhki@gmail.com до 20.06.2022г. • В темата на писмото напишете “Конкурс за измислени чудати същества”, а вътре отбележете възрастта и името на детето. А награди? Всички деца ще получат грамота за участие, а нашето почетно жури ще отличи трите най-вълнуващи идеи, които ще наградим с книги и книгозавърски постери за детска стая! Победителите в конкурса ще обявим на 30.06.2022 г.

 • Дата на затваряне: 20 юни 2022
 • Как да участваме: опишете съществото, но приемаме и изработени същества от пластилин, рисунки и всякакъв вид креативни форми
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
"ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА МОЕТО СЕЛО"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. РАЗМЕР НА РИСУНКАТА 35 Х 50 2.УЧАСТИНИЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ МАТЕРИАЛИ ПО ИЗБОР КАКТО И РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТЕХНИКИ 3.ИЗПРАТЕНИТЕ ТВОРБИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ РЕГЛАМЕНТ : В КОНКУРСА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 5 И 28 ГОДИНИ ПОСЛЕДНИЯТ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ Е 14.09.2022 г. НА АДРЕС : село Шейново 6144, Област Стара Загора, ул. „Опълченска“ № 22, НЧ „Освобождение-1884“ Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация за участника: трите имена, възраст; адрес за кореспонденция; телефон за връзка; имейл. НА 15.09.2022 г. ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ. НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО. ПРЕДВИДЕНИ СА ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ И ГРАМОТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ. С УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ДА ПУБЛИКУВАТ, ФОТОГРАФИРАТ, ФИЛМИРАТ, РАЗПРОСТРАНЯВАТ И РЕАЛИЗИРАТ ТЕХНИТЕ ТВОРБИ, БЕЗ ДА ЗАПЛАЩАТ ПРАВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ТОВА. ЗА КОНТАКТИ: НЧ „ОСВОБОЖДЕНИЕ-1884“, с.Шейново; oswobojdenie_sh@abv.bg

 • Дата на затваряне: 14 септември 2022
 • Как да участваме: Рисунка 1. РАЗМЕР НА РИСУНКАТА 35 Х 50 2.УЧАСТИНИЦИТЕ МОГАТ
 • Ограничение за участие: Участници на възраст между 5-28 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ПО ДРЕХИТЕ ПОСРЕЩАТ, ПО УМА ИЗПРАЩАТ“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. РАЗМЕР НА РИСУНКАТА 35 Х 50 2.УЧАСТИНИЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ МАТЕРИАЛИ ПО ИЗБОР КАКТО И РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТЕХНИКИ 3.ИЗПРАТЕНИТЕ ТВОРБИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ 4. ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА УЧАСТВА С НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 ТВОРБИ РЕГЛАМЕНТ : В КОНКУРСА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 5 И 38 ГОДИНИ ПОСЛЕДНИЯТ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ Е 25.06.2022 г. НА АДРЕС : село Шейново 6144, Област Стара Загора, ул. „Опълченска“ № 22, НЧ „Освобождение-1884“ Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация за участника: трите имена, възраст; адрес за кореспонденция; учебно заведение; телефон за връзка; имейл. ДО 01.07.2022 г. ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ. НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО. ПРЕДВИДЕНИ СА ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ И ГРАМОТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ. С УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ДА ПУБЛИКУВАТ, ФОТОГРАФИРАТ, ФИЛМИРАТ, РАЗПРОСТРАНЯВАТ И РЕАЛИЗИРАТ ТЕХНИТЕ ТВОРБИ, БЕЗ ДА ЗАПЛАЩАТ ПРАВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ТОВА. ЗА КОНТАКТИ: НЧ „ОСВОБОЖДЕНИЕ-1884“, с.Шейново; oswobojdenie_sh@abv.bg

 • Дата на затваряне: 01 юли 2022
 • Как да участваме: Рисунка 1. РАЗМЕР НА РИСУНКАТА 35 Х 50 2.УЧАСТИНИЦИТЕ МОГАТ
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема „Забавна и безопасна ваканция“

По повод 1 юни, Деня на детето, доброволци от Български младежки Червен кръст - Шумен организират конкурс за детски рисунки. Право на участие имат учениците от възрастовите групи 1-ви - 4-ти клас и 5-ти - 7-ми клас.За да се включите е необходимо да: ► Изпратите своя рисунка на тема „Забавна и безопасна ваканция“ на адрес youth.shumen@redcross.bg ; ► Посочите лични данни - име, фамилия, възраст, клас и училище/школа; ► Посочите данни на родител/настойник - име, фамилия и телефонен номер; Бихме се радвали, ако снимката на вашата рисунка е с високо качество. Крайният срок за участие е 22-ри юни. Победителите ще бъдат наградени, а техните рисунки ще бъдат публикувани в официалната страница на Български младежки Червен кръст - Шумен във Facebook. Пожелаваме успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 22 юни 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: учениците от възрастовите групи 1-ви - 4-ти клас и 5-ти - 7-ми клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема:: „АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА . ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ”

Регионален исторически музей – Велико Търново О Б Я В Я В А Конкурс за детска рисунка на тема:: „АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА . ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ” по случай 185 години от рождението на Васил Левски Право на участие: • В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 7 години от община Велико Търново. Условия за творбите: • Рисунките трябва да бъдат във формат А4. • Техника по избор – водни, темперни бои, моливи, пастели и др. • Тематиката е неограничена – портрет на Левски, Левски в цял ръст, идеята за Левски и т.н. • Всяко дете може да участва само с една творба. • На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат посочени трите имена на участника, възраст, име на учебното заведение, телефон за контакт и e-mail на родител/настойник. Краен срок на конкурса: • Рисунките се приемат до 8 юли 2022 г. включително. • Изпращат се по пощата на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Иван Вазов” № 38, Регионален исторически музей – Велико Търново или на място на адрес: ул. „Христо Караминков” № 19, етаж 2 (РИМ – Велико Търново) Лице за контакт: д-р Жулиета Гюлева, e-mail: julietagyuleva@gmail.com, 0887/112760. Дата и място на изложбата: • Най-добрите рисунки ще бъде представени в изложба, която ще бъде тържествено открита на 18 юли 2022 г. (понеделник) от 11,00 ч. на площада пред музей „Възраждане и Учредително събрание”. • Изложбата ще остане в залите на музей „Възраждане и Учредително събрание” до 1 септември 2022 г. • Организаторите са предвидили награди за 1-во, 2-ро, 3-то място и поощрителни награди и грамота за участие за всяко дете. • Рисунките няма да се връщат на участниците. Те остават на разположение на РИМ – Велико Търново. Музеят си запазва правото да ги използва за свои цели. Нека заедно видим Левски през детските очи! ОЧАКВАМЕ ВИ!

 • Дата на затваряне: 08 юли 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 5 до 7 години от община Велико Търново
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Велико Търново
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6  ->