по дата на конкурса
XX – ТИ ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО ТЕМА „КАРНАВАЛ“

Основните целите на конкурс за детско творчество „ШАНС“ са да открива и популяризира млади таланти от Община Димитровград и да даде възможност за изява на творческите им заложби. В конкурса могат да участват деца и младежи до 12 клас. НАПРАВЛЕНИЯ I . ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО I I . ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО III . ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО IV. МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО V. ТАНЦОВО ИЗКУСТВО VI. ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО От тази година Заявките ще се попълват и подават онлайн до 23:59ч. на 04 април 2021г. Контакти: 0885 01 55 99 0897 50 01 02 – Ивелина Тонева – направление „Изобразително изкуство“ 0884 74 28 29 – Деница Макьова – направление „Литературно творчество“ и „Приложно изкуство“ 0878 38 44 99 - Маргарита Дякова – направление „Танцово, Музикално и театрално изкуство“ e–mail: shans_dmc@abv.bg

 • Дата на затваряне: 04 април 2021
 • Как да участваме: поезия, проза, рисунка, приложно изкуство, музикално и танцово изпълнение,
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 12 клас
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Димитровград
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД”

Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 до 19 год., разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група – 6 - 10г. ; Втора възрастова група - 11 - 14г.; Трета възрастова група - 15 - 19 г. В конкурса имат право да вземат участие ученици от I – XII клас. Конкурсът е съобразен с възрастовата граница на всички училища на територията на страната и училищата зад граница и чуждестранните училища Тематика на международния културен форум: „Велики Преслав – история на цял един народ”. I. Литературно творчество: • есе; • стихотворение. II. Художествени творби: • живопис; • графика/рисунка; • скулптура/пластика; • приложно-декоративни творби и проекти. Адрес за изпращане на творбите: гр. Велики Преслав – 9850, ул. Борис Спиров 61, Народно читалище „Развитие 1874” /за библиотеката/, 0538/ 4 35 67. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg до 31 март 2021 година.

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Литературно творчество, художествени творби
 • Ограничение за участие: ученици от 6 или 7 до 19 години
 • Източник: http://velikipreslav-international.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Моят роден глас е..."

Конкурсът е посветен на 50 - годишнината от създаването на едноименната печатна медия, издание на АБС в ЧР. Участници: Деца, младежи и възрастни от българските общонсти в Чехия и по света. Раздели: изобразително изкуство, литература, фотография. Срок за изпращане 30 април 2021 г. Творбите следва да се изпращат на имейл:rodenglas@gmail.com - за конкурса.

 • Дата на затваряне: 30 април 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе, разказ, спомен, фотография, виео филм.
 • Ограничение за участие: деца, младежи и възрастни от българските общонсти по света
 • Източник: https://www.aba.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Извън България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за есе и рисунка „Моята представа за Съда”

Окръжен и Районен съд Разград организират конкурси за ученическо есе и рисунка като част от инициативата „Ден на отворените врати – 2021 г.” Целта на инициативите е да се повишат правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Условията за участие в конкурса за есе са следните : В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от учебните заведения в цялата страна. Условия за участие в конкурса за рисунка са следните: Конкурсът се провежда в две възрастови групи: – Първа възрастова група – ученици от 1 до 4 клас – Втора възрастова група – ученици от 5 до 7 клас Рисунките се подават лично или по пощата от 9.00 часа на 01.03.2021 г. до 17.00 часа на 31.03.2020 г. на адрес: гр. Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, Окръжен съд Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за Конкурса за ученическа рисунка.

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://varnautre.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЕДИНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СТОИЛ ВОЙВОДА

Мото на коркурса: " Вси като рой подир знамето да пристъпяте!" Право на участие в конкурса имат ученици от вскички училища в България. Литературна част: Стихотворение, есе, разказ, литературна история, реферат, доклад. Изобразителен жанр: рисунка, посветена на живота и делото на Стоил войвода. Краен срок за подаване на творбите - 30 април 2021 г. Адрес за изпращане на творбите: с. Стоил войвода, п.к. 8940, община Нова Загора, област Сливен, ул. Симеон Велики 31, Основно училище " Св. Паисий Хилендарски" email:stoil_voivoda_konkurs@abv.bg

 • Дата на затваряне: 30 април 2021
 • Как да участваме: Стихотворение, есе, разказ, реферат, доклад, рисунка, литературна история
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: http://rio-vidin.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХXIII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления: 1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години) 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години) 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години) 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години) 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години)

 • Дата на затваряне: 24 май 2021
 • Как да участваме: Експерименти, модели, макети, рисунка, литературна творба, анимация
 • Ограничение за участие: ученици от 8 до 18 години
 • Източник: https://www.evrika.org/
 • Общ награден фонд: 1050. 00 лв.
 • Брой на победителите: 15
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ФЕСТИВАЛ Добре дошла, Пролет!

Каним ви да участвате във фестивала посветен на пролетта и пролетните празници. Участници:Певци/Групи/Хорове,Инструменталисти/Ансамбли/Оркестри Композитори,Художници Артисти, Писатели, Танцьори Майстори на занаяти (ръчен труд). Може да участва всеки, който желае, без ограничение във възрастта. Желателно е материалите да са посветени на пролетните празници: Баба Марта, Трети март, Осми март, Първа пролет и др., но се допускат и материали с друго съдържание, подходящо за фестивала. Първи етап - предварителен Кандидатите попълват форма за заявка и представят за одобрение едно произведение. Втори етап - концертен Одобрените кандидати изпращат лична снимка (за визитката), кратка творческа биография (2 -3 изречения) и заплащат такса участие. Такси за участие Индивидуални участници – 15 лв. Групи и ансамбли – 25 лв. Фестивалът е с благотворителна цел. Срок за подаване на заявки 13.03.2021 г. Дата на провеждане на фестивала 21.03.2021 г.

 • Дата на затваряне: 13 март 2021
 • Как да участваме: всички жанрове
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://azuchamuzika.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски конкурс за есе и рисунка на тема: „Съдът в бъдещето“

Така бихме искали да предизвикаме творческото мислене и въображението на младите хора, които с четка или писалка да пресъздадат своята представа за развитието на съдебната институция, нейното бъдеще, и съчетаването на традицията на правосъдната система с новите технологии. Тази година участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови групи: -Възрастова група I - четвърти-седми клас - конкурс за есе или рисунка на тема "Съдът в бъдещето". -Възрастова група II - осми-дванадесети клас - конкурс за есе или рисунка на тема "Съдът в бъдещето". Участниците могат да изпращат своите есета на електронен адрес konkurs@rs-stz.bg , а рисунките могат да се подават в регистратурата на РС - Стара Загора в съдебната палата или да се изпращат на адрес: гр. Стара Загора, бул. „М.М. Кусев“ 33 - Районен съд – Стара Загора. Крайна дата за подаване на творбите е 1 април.

 • Дата на затваряне: 01 април 2021
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: от 4 до 12 клас
 • Източник: https://dariknews.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА тема: „ПРОЛЕТТА СЪБУЖДА ОТНОВО ЗА ЖИВОТ СВЕТА“

Цел: Да се стимулират и подкрепят детските заложби в областта на изкуството и литературата на учениците на възраст от 7 до 14 години и се предостави възможност за изява на въображението им, създавайки рисунка, стихотворение, приказка, разказ за най-красивия сезон от годината - ПРОЛЕТТА. Всички творби от направленията трябва да бъдат изпратени до 20.04.2021г. на e-mail: dvojnikovpost@abv.bg; или mareva56@abv.bg, съгласно изискванията.

 • Дата на затваряне: 20 април 2021
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение, приказка, разказ
 • Ограничение за участие: учениците на възраст от 7 до 14 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детско творчество под надслов: „ Водата – извор на живот“

Послучай Международния ден на водата, ВиК – Шумен обявява традиционния конкурс за детско творчество под надслов: „ Водата – извор на живот“. Конкурсът включва следните категории: Категория „ Рисунка“ – формат 30/50 см Категория „ Компютърни техники“ Категория „Литературно есе“ – 1 машинописна страница Категория „ Видеоклип“ – 60 секунди. Деца от 6 до 18 години Материалите за участие в конкурса ще се приемат до 15.03.2021 г. вкл. на адрес: гр. Шумен, площад „ Воин" No 1 ВиК - Шумен ООД Тел. 0887011539 email: office@vik-shumen.net

 • Дата на затваряне: 15 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, компютърни техники, есе, видеоклип
 • Ограничение за участие: до 18 години
 • Източник: www.vik-shumen.net
 • Общ награден фонд: 150.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ТЕМА „СВЕТЪТ ПРЕЗ КАМЕРАТА НА КОМПЮТЪРА“

Конкурсът е насочен към всички български ученици на територията на община Берковица. Участниците се групират в три възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от I до IV клас Втора възрастова група – ученици от V до VIII клас Трета възрастова група – ученици от IX до XII клас Всеки ученик може да участва с една рисунка (постер, плакат) и/или с едно есе, изпратен/и в текстов файл (есе) или графичен файлов формат (изображение) на една от следните електронни пощи: dyotsova@abv.bg и educationberkovitsa@gmail.com – За конкурса „Светът през камерата на компютъра“. Крайният срок за изпращане на творбите e 15.03.2021 година.

 • Дата на затваряне: 13 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, плакат, постер, есе
 • Ограничение за участие: Ученици от 1. до 12. клас от община Берковицаот 1 до 12 клас
 • Източник: www.berkovitsa.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Берковица
Приоритет на конкурса 
ОСМИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

В Българово за осма поред година Световният ден на водата ще бъде отбелязан с интересен конкурс. Той се организира съвместно от Кметство Българово, Читалище „Съгласие - 1905“ и училище „Васил Левски“ – гр. Българово. Участниците ще имат възможността да демонстрират своето въображение и талант по темата „Красотата на водата“ в две категории: 1. Рисунка и фотография. 2. Кратко стихотворение. За участието в конкурса няма ограничения във възраст, пол и населено място. По традиция организаторите са подготвили награди и подаръци за всички автори. За контакти и въпроси : Галина Рускова - 0895776762 Нели Станкова - 0892963392 Йордан Йорданов - 0887946363 Участниците може да изпращат своите работи до 18 март 2021 година на адрес: 8110 гр. Българово, община Бургас, ул. „Първи май” № 1, Читалище „Съгласие 1905”.

 • Дата на затваряне: 18 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, фотография, стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Тодоровден въплътен в традицията и в силата на коня"

НЧ „Пробуда-1921 г.“ и читалищното настоятелство в село Михайлово обявяват конкурс „Тодоровден,

въплътен в традицията и силата на коня“.

До 20 март 2021 г. всички желаещи да се включат, могат да изпратят рисунка или стихотворение по темата, без възрастови граници. Желаещите могат да изпращат своите творби на: probuda_nch@abv.bg. Творбите на всички участници в конкурса ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на читалището. Телефон за повече информация: 0887658004.

Желаещите

Желаещите могат да изпращат своите творби на ел.поща на НЧ"Пробуда-1921 г."-probuda_nch@abv.bg.

Read more at: https://stz24.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD/Ще има награди за всички участници в надпреварата – грамоти за участие, диплом за отличените по категории за 1, 2 и 3 място, както и предметни награди, казват организаторите.

Конкурсът е и по повод 100-годишнината от създаването на НЧ „Пробуда – 1921 г.“ в старозагорското село Михайлово.
Желаещите могат да изпращат своите творби на ел.поща на НЧ"Пробуда-1921 г."-probuda_nch@abv.bg.

Read more at: https://stz24.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD/

 • Дата на затваряне: 20 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: http://www.nbp.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети национален конкурс за карикатура, анекдот и фейлетон „Първоаприлска патерица”

Посветен на Първи април - Международен ден на хумора и шегата. В конкурса имат право да участват автори от 6 до 66 г. Краен срок за изпращане 01 април 2021 години. Изпращайте произведенията на e-mail:youth_konkursi@abv.bg Телефон за връзка и допълнителна информация : 0877 842 855 Младежки дом.

 • Дата на затваряне: 01 април 2021
 • Как да участваме: Карикатура, анекдот, фейлетон
 • Ограничение за участие: автори от 6 до 66 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за историческо есе и рисунка/постер на тема „Мечтател безумен, образ невъзможен …“

Регионалният исторически музей във Враца кани всички ученици в област Враца за участие в конкурс за историческо есе и рисунка/постер на тема „Мечтател безумен, образ невъзможен …“ Предлагаме учениците от V до VIII клас да се включат с изработване на рисунка или постер, а учениците от IX до XII клас – с написване на историческо есе по темата. След преценка на квалифицирана комисия, част от ученическите творби ще бъдат представени през седмицата, посветена на 200-годишнината от рождението на Г. Раковски – 12 – 18 април 2021 г. Срок за изпращане на есетата и заявките за участие с постери и рисунки – 31 март 2021 г.

 • Дата на затваряне: 31 март 2021
 • Как да участваме: Рисунка, постер, историческо есе
 • Ограничение за участие: учениците от V до XII клас
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: училищата от Врачанска област
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->