по дата на конкурса
ОБЩИНСКИ КОНКУРС „ВЕЛИКДЕН – ПРАЗНИКЪТ НА ПРАЗНИЦИТЕ“

Общинският конкурс „Великден – празникът на празниците“ се провежда в две категории – „презентация“ и „картичка“. Участие могат да вземат всички деца и ученици от детски и учебни заведения на територията на Община Трявна, които ще бъдат разпределени в три възрастови групи: I-ва възрастова група – деца от детски градини; II-ра възрастова група – ученици от I до IV клас; III-та възрастова – ученици от V до VIII клас Участниците могат да се включат в конкурса с едно произведение във всяка една от двете категории. Задължително условие е презентациите и картичките да бъдат обвързани с празника Великден и възрожденска Трявна. Категория „ПРЕЗЕНТАЦИЯ“ Изработване на презентация, включваща великденски (пролетни) обичаи, великденски традиции, ритуали, история, Великден в Трявна; Видео формат – по избор; Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, населено място на местоживеене и телефон за връзка (на участника или на родител/настойник); Презентациите трябва да бъдат изпратени на имейл адрес: yuliyana.tsaneva@tryavna.bg за конкурса „Великден – празникът на празниците“. Категория „КАРТИЧКА“ Изработване на картичка, включваща великденски (пролетни) обичаи, великденски традиции, ритуали, Великден в Трявна; Формат на картичката – лист А4, сгънат на две с интересен дизайн; Материали, техника на изработване и празнично пожелание – по избор; Участниците трябва да приложат име и фамилия, навършени години, клас, училище, населено място на местоживеене и телефон за връзка (на участника или на родител/настойник); Изпращане до Деловодството на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21 за конкурса „Великден – празникът на празниците“. Краен срок за участие в конкурса „Великден – празникът на празниците“: 17 април 2023 год. Обявяване на резултатите: 21 април 2023 год. Тричленно жури ще подбере и оцени най-добрите творби на участниците в двете направления. Наградите ще бъдат връчени от кметът на Община Трявна след великденските празници.

 • Дата на затваряне: 17 април 2023
 • Как да участваме: Презентация, картичка
 • Ограничение за участие: деца от детски градини, ученици от I до VIII клас Община Трявна
 • Източник: https://tryavna.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Трявна
Приоритет на конкурса 
Vll- ми Национален конкурс " Сторих го за Отечеството"

Народно читалище "Напредък-1869" гр.Шумен СТАТУТ Седми Национален кокурс за рисунка, литературно творчество и фотография "Сторих го за Отечеството" посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски. ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е да открива и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство и литературното творчество и фотографията.РАЗДЕЛИ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

-Няма ограничение в техниките и материалите за рисуване

-Рисунката трябва да е в размер 35/50 см, без паспарту и рамка-

Върху гърба на всяка творба трябва да са написани трите имена на автора, възраст, телефон за контакт, името на школата, училището и ръководителяЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

-Всеки, който обича писаното слово, може да напише есе, стихотворение или просто своите размисли за личността и делото на Васил Левски.

-обем - до 2 странициРАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ

-Снимки на паметници на Апостола във вашия град, но направени идейно и художественоВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

-от 7 до 10 години

-от 11 до 15 години

-от 15 до 20 години

- над 20 годиниСРОК за представяне на творбите до края на месец май 2023 г.

Адрес: гр. Шумен, ул. Панайот Волов 2, НЧ Напредък - 1869

За информация и въпроси:

тел:0886 32 47 07 - Красимира Жикова

e-mail:napredaksh@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворени, фотография
 • Ограничение за участие: над 7 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Великденско яйце“

Общински Детски комплекс – Сливен организира конкурс на тема „Великденско яйце“. Надпреварата е в две направления – изящно и приложно изкуство. Всички участници в направление „Изящно изкуство“ могат да изпратят по една творба с размери 35/50 см, като няма ограничения в техниката. Участниците с приложни изкуства трябва също да изпращат само по една творба. Няма ограничения в материалите, техниката и формата. Това съобщи Валентина Недева, ръководител на групата по приложни изкуства към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински Д етски комплекс. Участниците в конкурса ще бъдат разделени в три възрастови групи – от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години. Произведенията се изпращат до 28 април 2023 година в ЦПЛР – Общински Детски комплекс – Сливен или на адрес: гр. Сливен, 8800 Сливен, ул. „П. Славейков“ №8, ПК 89. Изпратените творби за конкурса са индивидуални и трябва задължително да са изписани трите имена на детето, години, учебно заведение, адрес, ръководител, телефон и е-mail за връзка. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори, както и ръководителите им ще получат дипломи. За всички участници са предвидени грамоти.

 • Дата на затваряне: 28 април 2023
 • Как да участваме: изящно и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя тунджанска“

Община „Тунджа“ обявява конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя, тунджанска“, посветен на Деня на общината – 22 април. В него могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. на територията на община „Тунджа“. В категория „Литература“ са определени три възрастови групи за ученици от 1 до 12 клас, а жанровете са – приказка, разказ, есе и стихотворение. В категория „Изобразително изкуство“ могат да се включат и по-малки участници – първата възрастова група е от 4 до 7 години, останалите три са за ученици от 1 до 12 клас. Рисунките могат да бъдат свободна техника, няма ограничения в избора на материали. Кандидатите имат право да участват с не повече от две произведения в дадена категория, специално подготвени за конкурса. Краен срок за представяне на конкурсните материали – 7 април, резултатите ще бъдат обявени на 13 април на сайта на общината, а награждаването на победителите ще бъде на 19 април от 15 часа в сградата на община „Тунджа“. ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ „ТУНДЖА”, СЕЛО КАБИЛЕ С Т А Т У Т НА ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „КРАСИВА СИ ЗЕМЯ ТУНДЖАНСКА“ ОСНОВНА ЦЕЛ По повод официалното отбелязване на Деня на община „Тунджа” – 22 април -Международен ден на земята, се обявява конкурс за художници и литератури. Основната цел е да се популяризират, поощряват и развиват заложбите и интересите на децата, учениците и младежите от община „Тунджа“ към литературата и изобразителното изкуство, да се възпитава и укрепва родолюбивото чувство на младото поколение към родния край. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Темата на конкурса е „Красива си земя тунджанска“ и се провежда в две категории: литература и изобразително изкуство. Категория „Литература” Жанрове – приказка, разказ, есе, стихотворение, тематично свързани с историята (възникване на селището – исторически сведения, легенди и предания; значими личности, събития и културни паметници; родословни проучвания), етнографията и фолклора (поминък, характерни обичаи и празници, народно творчество) и съвремието на родния край. Обем на литературните творби – до 3 страници /100 машинописни реда/. Възрастови групи: Първа възрастова група – от 1 до 4 клас Втора възрастова група – от 5 до 7 клас Трета възрастова група – от 8 до 12 клас Категория „Изобразително изкуство” Тема – съдържанието на творбите да отговаря на темата на конкурса. Чрез произведенията си подрастващите да изразят своето отношение към културни, исторически и природни забележителности и събития от региона, където живеят. Изображенията може да съдържат сведения за характерни, традиционни обичаи, национални костюми, природни пейзажи, архитектурни обекти и паметници, ежедневие и празници с местно и национално значение. Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см. Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни и графични техники. Материалите за работа са по избор /бои, пастели, туш, моливи и флумастери/. Възрастови групи: Първа възрастова група – от 4 до 7 години (детски градини) Втора възрастова група – от 1 до 4 клас Трета възрастова група – от 5 до 7 клас Четвърта възрастова група – от 8 до 12 клас С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“. ОБЩИ УСЛОВИЯ В конкурса могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. от територията на община „Тунджа“, които проявяват интерес към темата на конкурса. Всеки автор може да участва с не повече от две произведения в дадената категория, специално подготвени за конкурса. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора; възраст, клас/група; населено място; институция; име на ръководителя, ако е приложимо; телефон за връзка. Конкурсните работи не подлежат на връщане! Оценяване: Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури, което ще включва писатели и художници в зависимост от оценяваната категория. Не се насърчава плагиатство, копиране и чужда намеса. Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА Краен срок за представяне на конкурсните материали: 07 април 2023 г. на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 3, стая 316 или етаж 4, стая 411 – за конкурса „Красива си земя тунджанска“. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа“: https://tundzha.bg/ и на сайта на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“: https://www.kabile-art.net до 13.04.2023 г. Награждаването на победителите от конкурса „Красива си земя тунджанска“ в двете категории и откриването на изложбата с отличените творби ще се състои на 19 април 2023 г., от 15,00 часа в сградата на Община „Тунджа“. За повече информация: Диана Иванова – Директор на дирекция; етаж 3, стая 318, тел. 0898549105; Татяна Стоянова – Началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности”; етаж 3, стая 316, тел. 0884470442 Добринка Ангелова – Началник отдел „Образование и предучилищна подготовка”; етаж 4, стая 411, тел. 0885019052 Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, тел. 0884301303

 • Дата на затваряне: 07 април 2023
 • Как да участваме: литература и изобразително изкуство
 • Ограничение за участие: училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. на територията на община „Тунджа“
 • Източник: https://tundzha.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Тунджа
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ…. ! “

КОНКУРС „ ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ…. ! “ ???????? ЦЕЛИ: Да се приобщят участниците в конкурса към делото на Светите братя Кирил и Методий и тяхната благородна мисия. Да изразят по свой начин преклонението си към първоучителите и към своите учители. Конкурсът е посветен на 24 май – Деня на славянската писменост и култура. ???????? РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас. Възможно е участие и в двата раздела. ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО: СТИХОТВОРЕНИЕ Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в три възрастови групи: I – ва група – от I до III клас II - ра група – от IV до VII клас III- та група – от VIII до XII клас ВТОРИ РАЗДЕЛ: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: I – ва група – ПГ /5- 7 г./ II – ра група – от I до III клас III - та група – от IV до VII клас IV- та група – от VIII до XII клас Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се използването на всички видове техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж и др. На всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани: Трите имена на автора; Възраст; Училище или детска градина; Ръководител/учител; Литературните творби изпращайте на e-mail: cplr_mizia@abv.bg не по-късно от 16.05.2023 г. Творбите от втори раздел следва да бъдат изпратени най-късно до 19.05.2023 г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 27 май 2023 г. на фейсбук страницата на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия. За всеки раздел и за всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място, грамоти и предметни награди. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия.

 • Дата на затваряне: 16 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 38-и ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 38-и ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на 38-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО на МОН в страната. Основни цели: 1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия. 2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция. Конкретни цели: 1. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори. 2. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни. 3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития. Видове ученически разработки: 1. Мултимедийни проекти 2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения 3. Рисунки Участници: Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми. Условия за участие: В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи: I – VIII клас и IX – XII клас Изисквания към представените проекти и творби: Теми: I-VIII клас 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г. 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. 3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.? IX-XII клас 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г . 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. За участниците в раздел "Рисунки", темата е: "Светът е за всички" СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: І . Мултимедийни проекти Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.  При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици.  Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.  Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител.  Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows.  Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем.  Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др. Критерии за оценяване:  осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;  умение за излагане на фактите;  елементи на изследователска дейност;  оригиналност и творчески подход към темата;  използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;  езикова и стилистична култура;  естетическо изпълнение. ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета. Критерии за оценяване:  ясно и точно формулирана теза;  удачно подбрани аргументи;  личностна позиция;  оригиналност и творчески подход към темата;  езикова и стилистична култура. III. Рисунка Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - лично и фамилно име на автора, точен адрес; - клас и училище; - телефон за контакт или електронен адрес; - три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител. Етапи и оценяване: I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група - от І до VIII клас, и втора група - от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 30.05.2023 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org, rodno.ludogorie.org@gmail.com II етап: Комисия в състав: проф. Десислава Минчева, проф. Христо Матанов, Радостина Николова, д-р Анатолий Кънев, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Ерхан Чаушев, Росица Михайлова, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 30.06.2023г. Награди: Материални награди на стойност: първа награда – 100 лв; втора награда – 50 лв; трета награда – 30 лв; поощрителни награди. Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия. Уведомяване: - Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях начин за комуникация. - Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители. Необходимо е да имаме точен адрес и три имена на лицето, което ще получи записа, както и телефон за обратна връзка. Д-р Анатолий Кънев /Председател на КПД „Родно Лудогорие”/ КПД “Родно Лудогорие” София, 1303 ул. “Осогово” 60 02/929 61 01 www.ludogorie.org

 • Дата на затваряне: 30 май 2023
 • Как да участваме: мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка
 • Ограничение за участие: I – VIII клас и IX – XII клас
 • Източник: https://ludogorie.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище"

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАГИЯ И ФОНДАЦИЯ РАДЕТЕЛ ОРГАНИЗИРАТ Пети ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище " Тема: „Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат извеждани на сцената, тяхната участ е забравата“ Васил Априлов Конкурсът се посвещава на 188 години от създаването на Първото новобългарско взаимно светско училище Петото издание на конкурса се организира с международно участие Цели: Учениците трябва да покажат своите познания за възникването и развитието на тяхното училището, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват събитията и да предлагат свои гледни точки по поставените теми; да обвързват случващите се в българските земи процеси с духовните промени в Европа; да развиват творческо мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята. Регламент: Петото издание на конкурса /2023 г./ за първи ще даде възможност за участие и на ученици от български училища, разположени извън страната. Условията за кандидатите се разпределят в две категории, както следва: I.Участници от българските училища в страната: В конкурса могат да участват ученици на възраст 14-19 г. от 8. до 12. клас от училищата в България, като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. II.Участници от българските училища извън страната В конкурса могат да участват ученици на възраст 12-19 г. , обучаващи се в български училища извън територията на България, като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. Съдържателни и формални критерии: 1. за историческо есе - до 3 страници, Times New Roman, 12. 2. за разказ - изисквания: до 3-4 страници, Times New Roman 12; разказът да интерпретира по интересен и любопитен начин факти от историята на съответното училище; да запознава с живота и приноса на отделни личности - вдъхновители, организатори и благодетели; да разкрива отношението на съвременниците и на техните последователи към значимото им дело. 3. за кратък видеоклип/филм - времетраене - до 5 минути, информираност; историческа коректност; въздействие, завършеност, синхронизация на музика, текст и говор, ясно дефинирана и реализирана цел. Критерии за оценка: - за историческо есе: оригиналност на заглавието, ясно откроена теза, убедително защитена лична позиция, добре подбрани факти и аргументи, собствени разсъждения във връзка с темата, логика на разсъжденията, структура на текста, спазване на книжовноезиковите норми. - за разказ: оригинална интерпретация по темата, въздействие, логическа последователност между събитията и явленията, лична позиция, спазване на нормите на българския книжовен език. - за кратък видеоклип/филм: мултимедийният продукт трябва да бъде представен чрез използване на убедителни, естетични и атрактивни мултимедийни възможности, с времетраене до 5 минути/да се използва подходящ софтуер/. Такива ресурси са: MS Movie Maker, Sony Vegas и др., използване на авторски ресурс. ВАЖНО: Творбите на кандидатите ще бъдат оценявани според диференцирани критерии за всяка от съответните категории. Срок за представяне на разработките: 01.03.2023 г. – 10.04.2023 г. на посочения e-mail: konkurs.radetel@gmail.com При въпроси: konkurs.radetel@gmail.com Награди: По време на Априловите дни на културата през м.май 2023 г. авторите на отличените разработки ще бъдат поканени да представят творбите си в Националната Априловска гимназия. Допълнително ще бъдат уведомени за датата на събитието и формата на провеждане – присъствено или онлайн. Ще бъдат присъдени по три призови места в различните категории и жанрове и поощрителни награди. Примерни теми: 1. Обществениците, които изградиха и промениха облика на моето училище. 2. Познатите и непознатите благодетели и дарители на моето училище. 3. Наследниците на патроните, благодетелите и дарителите на училището. 4. Помним и се гордеем... 5. Личности, прославили моето училище. 6. Моят град и моето училище през погледа на бивши възпитаници и учители (спомени или материали от вестници и интервюта от минали години) 7. Дарителите и дарителството (посочете личност или събитие). 8. Европейският опит и традициите в моето училище. 9. Одеското настоятелство и приносът му за развитието на българското самосъзнание, свобода и култура. 10. Изберете България, заради традициите, културата или…….? Конкурсът се провежда по идея и с финасовата подкрепа на д-р Елена Сербинова, основател на фондация „Радетел”, правнучка на Иван Рашеев, племенник на Васил Рашеев и един от изпълнителите на завещанието на Васил Априлов.

 • Дата на затваряне: 10 април 2023
 • Как да участваме: историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм.
 • Ограничение за участие: ученици на възраст 14-19 г. от 8. до 12. клас
 • Източник: https://www.nag-school.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и български училища, разположени извън страната
Приоритет на конкурса 
ХXV Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на ХXV Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" І. Цел на конкурса Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. ІІ. Основни задачи - Да популяризира успехите на световната наука и техника в изследването и усвояването на Космоса; - Да запознае децата и младите хора с постиженията на българската наука и техника за космически изследвания и наблюдения и тяхното приложение в практиката; - Да съдейства за развитието на фантазията, творческата активност и интерес към изучаването на естествените и технически науки и да развива интелектуалните способности на учениците; - Да задълбочава обществено-полезната насоченост на дейността на младите математици, физици, астрономи, химици и биолози и да формира у тях умения за самостоятелна творческа работа; - Да съдейства за създаване на условия за многостранното развитие на младите хора чрез интегриране на знания, умения и способности в областта на науката и техниката. ІІІ. Организация и провеждане на конкурса Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления: 1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години) Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др. 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години) 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години) Рисунките са във формат А3 или А4. Конкурсът се провежда само на национално ниво. Участниците в него изпращат своите разработки до 24 май 2023 година на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 1, Фондация „ЕВРИКА" - за конкурса „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството". Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец и декларация за личните данни от участник или родител на участник, приложени към настоящия регламент. Конкурсните работи не се връщат, а след приключването на конкурса се предават в специализирания фонд на Националния политехнически музей (освен ако не е постигната предварително специална договореност с организаторите). Организаторите имат право да предоставят рисунки и литературни творби за отпечатване в специализирани издания или свои информационни материали. ІV. Отчитане на резултатите от конкурса и награди Конкурсът е само задочен в направленията: графични произведения, създадени с помощта на компютър; модели и макети на космически обекти; рисунки; литературни творби. В раздела за научни и технически идеи се прави селекция от журито и до защита в заключителния етап се допускат до 5 участника във всяка група. Командировките на участниците в защитата са за сметка на организаторите. След защитата се прави окончателно класиране на конкурсните работи. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2023 г. Официалното награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември. Наградите в конкурса са диплом и предметни награди, както следва: а) За идеи за научни и технически експерименти: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. б) За космически модели и макети: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. в) За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. г) За литературни творби: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. д) За рисунки - в две самостоятелни групи - за български и чуждестранни участници: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. Допълнително могат да бъдат учредени и специални награди на други организации и институции, от спонсори и лични награди от участници в космически полети и изследвания, учени и космонавти. На научните ръководители на класираните от първо до трето място във всичките направления на конкурса се връчват дипломи. Наградените участници могат да бъдат изпращани от организаторите за участие в международни прояви, когато конкурсните работи отговарят на изискванията за участие в тях.

 • Дата на затваряне: 24 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба, графични произведения, модели и макети, идеи за научни и технически експерименти
 • Ограничение за участие: за ученици от 8 до 18 години
 • Източник: http://www.prirodninauki.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“

ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“ Ученическият конкурс е посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и патронен празник на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол– 24 май РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“ Ученическият конкурс е посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и патронен празник на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол– 24 май Организатор на конкурса е ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол I. Цели: 1.Да стимулира развитието на детското творчество и да се даде възможност на учениците да покажат уменията си в литературата и изобразителното изкуство по конкретната тема. 2.Предоставяне на възможност за изява и развитие на таланта на учениците. II. Участници В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас, разпределени в две възрастови групи, от всички училища, школи и извънучилищни звена на територията на страната: • І възрастова група - I - IV клас • ІІ възрастова група - V - VII клас III.СТРУКТУРА Конкурсът се провежда в два раздела: А. Литературно творчество 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби в това направление 2.Съдържанието да отговаря на темата на конкурса 3.Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение.Творбите в прозаична и стихотворна форма ще бъдат оценявани и класирани отделно. 4.Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружен със следната информация.:  Име, презиме и фамилия на участника  Населено място  Училище, школа (извънучилищно звено)  Клас, възраст  Точен адрес и телефон за връзка  Електронна поща  Име на ръководителя и телефон за връзка с него /ако има такъв/ 5. В срок до 10.05.2023 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по електронен път на адрес: ou_ahtopol@abv.bg, по Български пощи, чрез куриерски услуги на адрес: град Ахтопол, п.к. 8280, общ.Царево, обл. Бургас, ул. „Велека“ №16 или на място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, за конкурса „Обичам те, българска реч! Б. Изобразително изкуство 1.Всеки участник може да изпрати една рисунка с препоръчителни размери 35/50см., като се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графити, флумастер, молив, колаж, без рамка и паспарту. Рисунката трябва да е оригинална и да е на автора. 2. На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:  Име, презиме и фамилия на участника  Населено място  Училище, школа (извънучилищно звено)  Клас, възраст  Точен адрес и телефон за връзка  Електронна поща.  Име на ръководителя и телефон за връзка с него /ако има такъв/ 3. В срок до 10.05.2023 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по Български пощи, чрез куриерски услуги на адрес: град Ахтопол, п.к. 8280, общ.Царево, обл. Бургас, ул. „Велека“ №16 или на място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, за конкурса „Обичам те, българска реч!“ IV.СРОКОВЕ И НАГРАДИ 1.. Творбите ще бъдат оценени от комисия, а компетентно жури ще присъди І, ІІ и III място в отделните възрастови групи за всеки раздел на конкурса. 2. Резултатите ще бъдат обявени на 24.05.2023 г. на сайта на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол 3.Отличените ученици ще получат грамоти, медали и предметни награди. 4. С наградените творби ще бъде организирана изложба в сградата на училището и във фоайето на кметство гр.Ахтопол 5. Отличените участници ще бъдат уведомени и ще получат наградите си лично или по пощата за (тяхна сметка). 6. Изпращането на творби за конкурса означава, че участникът приема всички условия за включване в него. Творбите не се връщат и организаторите си запазват правото да ги използват за популяризиране на конкурса в печатните и електронните медии. За контакт и информация: тел.0882415593 0887560565 ou_ahtopol@abv.bg

 • Дата на затваряне: 10 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, литературно творчество
 • Ограничение за участие: ученици от I до VII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДЕТСКИ конкурс „Моят любим Пролетен празник“

С настъпване на Пролетта идват и едни от най-хубавите и чакани празници -„Цветница“, „Лазаровден“ и „Великден“. Във връзка с това НЧ „Христо Ботев-1927“ организаира ДЕТСКИ конкурс „Моят любим Пролетен празник“ . За да участвате е необходимо да ни изпратите Ваша ръчно изработена картичка, рисунка, украса или друго изделие по Ваш избор, свързано с изброените по-горе празници до 13 Април, на адрес: НЧ „Христо Ботев-1927“ ул. 9 Септември 3, п.к. 5842, с. Коиловци, обл. Плевен, общ. Плевен. Може да използвате всякакви материали по Ваше желание. Моля, изпращайте само по ЕДНО изделия на участник, на което е изписано имената и възрастта . Участниците се групират в три възрастови групи: Първа възрастова група-деца от детските градини Втора възрастова група- ученици от I до IV клас Трета възрастова група- ученици от V до VIII клас Най-добрите изделия ще бъдат наградени с първо, второ, трето място и предметни награди, а всички останали деца ще получат грамота за участие.

 • Дата на затваряне: 13 април 2023
 • Как да участваме: ръчно изработена картичка, рисунка, украса или друго изделие по Ваш избор
 • Ограничение за участие: деца от детските градини до VIII клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален младежки конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема „Свободата – Екзархът или Караджата“

СТАТУТ За организирането и провеждането на Национален младежки конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема „Свободата – Екзархът или Караджата“ Ⅰ. Организатори: Фондация „Българска идея“ ⅠⅠ. Цели: Стимулиране на младите хора за задълбочено изучаване на българската история и творческо осмисляне на значението на просветата, културата и революционните борби на българите в Мизия, Тракия и Македония; Формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и патриотизъм; Изграждане и утвърждаване на умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с исторически факти и извори. ⅠⅠⅠ. Изисквания: Есе: В конкурса за есе могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V – VII клас ; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Регистрирани за участие ще бъдат само есета с максимален обем до 3 печатни стандартни страници (2500 знака на страница); Не се регистрират за участие ръкописни творби; Всеки участник може да участва само с едно есе. Стихотворение: В конкурса за стихотворение могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V - VII клас; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Не се регистрират за участие ръкописни творби; Всеки участник може да участва с до 3 стихотворения. Рисунка: В конкурса за рисунка могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V - VII клас; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Жанров обхват на участващите творби: живопис и графика. Материалът е по избор на участниците: акварелни бои, темперни бои, акрилни бои, сухи или маслени пастели, флумастери, молив, туш, креда, въглен; Форматът на представените рисунки - 35/50 см (без паспарту); Всеки участник може да представи до две творби. Мултимедиен проект В конкурса за мултимедиен проект могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V – VII клас ; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Мултимедийните проекти трябва да бъдат разработени на лицензиран и свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows; Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем; Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип; При колективното участие в разработването на един проект могат да участват до 5 участника; Всеки участник или екип от участници могат да представят за участие до 2 проекта. Общи изисквания за всички раздели на конкурса Всички участници попълват формуляр за кандидатстване, приложен към статута; Творби с непосочена пълна информация за участниците не се регистрират; След приключване на конкурса творбите не се връщат; Творбите за участие се изпращат на адрес: 1000 София Ул. „Пиротска“, №5 Фондация „Българска идея“, За конкурса „Свободата – Екзархът или Караджата“ Или когато това е възможно, като прикачен файл на електронен адрес: balgarskaidea@abv.bg Краен срок за изпращане на творби за участие: 20.03.2023 г. включително. Важи пощенското клеймо. ⅠⅤ. Критерии за оценяване: Оригиналност, креативност и творчески подход към темата; Ясно и точно формулирана теза; Изразяване на личностна позиция; Осмисляне, аргументираност и достоверност на темата; Удачно подбрани аргументи; Използване на различни източници и коректност в тяхното посочване; Езикова и стилистична култура; Естетическо изпълнение. Ⅴ. Обща информация: Творбите се оценяват от компетентни журита, които включват: преподаватели, експерти, художници; Наградените получават диплом и предметни награди; Всички участници ще получат диплом за участие; Авторите на наградените творби ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща; Награждаването на участниците ще се извърши на национална церемония. За повече информация: Доц. д-р Милен Михов – председател на организационния комитет тел. 0878510444 e-mail: balgarskaidea@abv.bg

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворение, мултимедиен проект
 • Ограничение за участие: ученици и младежи до 25 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Природен парк СТРАНДЖА през моите очи“

Скъпи приятели на Природен парк „Странджа”, По повод Седмицата на гората 2023, парковата дирекция обявява конкурс на тема „Природен парк СТРАНДЖА през моите очи“ Предлагаме ви категориите да са две: -1 - 4 клас - Рисунка за гората или забележителност в Парк „Странджа” -5 – 7 клас - Кратко есе на тема „Природен парк Странджа през моите очи“ Техниката на изработка, форматът и ползваните материали нека да са по избор на желаещите да вземат участие в конкурса. Бихме искали да помолим произведенията да бъдат придружени с три имена и клас на съответния ученик и училището, в което се учи. Всички участници в конкурсите ще бъдат наградени с грамота от ДПП „Странджа“, а най-добрите и с още нещо за спомен от ПП „Странджа” Краен срок за изпращане – 20.03.2023г. на email:strandja_park@abv.bg или най-добре на адрес: гр. Малко Търново ул. "Янко Маслинков" 1 ДПП "Странджа" за конкурса Моля , потвърдете вашето участие на тел : 0885556594 / 0887364117

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: 1 - 7 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи национален ученически конкурс за рисунка и есе на тема: "Щастие- що е то?"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1932 г."- село Черноград обявява Първи национален ученически конкурс за рисунка и есе на тема: "Щастие- що е то?" по повод Международния ден на щастието- 20 март. Творбите на учениците ще бъдат оценявани в три възрастови групи- от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 8-ми клас, от 9-ти до 12-ти клас. Есетата и рисунките ще бъдат предоставени на журито без личните данни на участниците. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 1. Рисунка - всеки участник може да участва с една рисунка, в различни техники - размер- от А4 до 35/50 см - тема- рисунките да бъдат съобразени с темата на конкурса - придружаваща информация в отделен плик (или прикачен файл): три имена, клас, училище, телефон за връзка/, възрастова група, заглавие на рисунката; име на учителя, телефон за контакт и e-mail 2. Есе - за трета възрастова група- от 9-ти до 12-ти клас - всеки автор може да участва с едно есе - до 2 печатни страници, шрифт Times New Roman 12 - учениците могат да разсъждават над теми: ● Щастие- що е то? ● Щастието обича тишината! ● "Да бъдеш щастлив е един талант, който се развива чрез упражнение."- Пейо Яворов ● Тези които казват, че слънцето е щастие, никога не са танцували в дъжда! ● Щастието - винаги ни намира, когато трябва, където трябва и за колкото трябва. - придружаваща информация- в отделен плик (или прикачен файл): три имена, клас, училище, телефон за връзка/ възрастова група; избрана тема; име на учителя, телефон за контакт и e-mail: svetlina1932@abv.bg Крайният срок за получаване на творбите е до 20 март на следния адрес: 8545 село Черноград, НЧ "Светлина-1932 г.", за конкурса "Щастие- що е то?", или на e-mail svetlina1932@abv.bg Класирането ще бъде обявено на 27 март на facebook страницата на читалището. Отличените ученици получават грамоти и картички с послание. Очакваме ви!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧИЛИЩЕН КОНКУРС "НАДЕЖДА В МЕЧТИТЕ"

ОУ "Христо Ботев" с. Съдиево, община Нова загора имат удоволствието да Ви поканят за участие в училищен онлайн конкурс за детско изкуство на тема: "РИСУВАЙКИ НАДЕЖДА-ПРОМЕНЯШ СВЕТА" В следните категории: Рисунка, Приложни изкуства, Музикално артистични изпълнеония Условия за участие в конкурса: Категория рисунка: На рисунката да има изобразено нещо излъчващо любов, било то към родината, училище, приятели, населено място/или всички/ това оставяме на вашето въображение. Категория приложни изкуства: На изделието да има изобразено нещо излъчващо любов, било то към родината, училище, приятели, населено място/или всички/ това оставяме на вашето въображение. В тази категория няма възрастови групи. Музикално-артистични изпълнения: Заснети на видео-стих, песен, танц, хорово изпълнение. В тази категория няма възрастови групи. Използваните материали и композиции са според вашето творческо виждане. Участниците в категория рисунка са разделени в следните категории: 1. Категория - деца от детски градини и подготвителни групи. 2. Категория - ученици от начален етап - 1 - 4 клас. 3. Категория - ученици от 5-12 клас. Материалите за участие в конкурса ще се приемат онлайно до 20.04.2023 година на електронна поща: k.sadievo@abv.bg. Като в писномо посочете: Име на участника, населено място, учебно заведение, в коя категория участва, телено и електронна поща за контакт

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка, приложно изкуство, музикално артистични изпълнения
 • Ограничение за участие: ученици от детска градина до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Мартеничка с шевичка"

НЧ Христо Ботев - 1902 - гр. Димитровград обявява конкурс на тема "Мартеничка с шевичка" Конкурсът е с насоченост да обогатява знаията и уменията на децата за изработката на матреница в категориите: пано, кукла, накит, с вмъкнат елемент на шевица. Очакваме творенията на децата в НЧ Христо Ботев - 1902, Димитровград от 2702.2023 г. до 13.03.2023 г. всеки делничен ден от 11 до 14,30 часа. За участници извън Димитровград, изпращайте творбите на адрес: гр. Димитровград ул. Ангел Кънчев 2 НЧ Христо Ботев -1902 за Конкурса "Мартеничка с шевичка". 0878443371 Валентина Тенчева. Всяка творба да бъде придружена със закрепено на нея листче с имената на детето, възраст, клас, училище, школа, група в детска градина и телефонен номер на родител или ръководител. На листчето да бъде спомената вмъкнатата шевица.

 • Дата на затваряне: 13 март 2023
 • Как да участваме: Пано, кукла, накит
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->