по дата на конкурса
VI Международен конкурс „Моята българска бродирана риза 2022 г.“ за рисунка, художествен текст и фотография

Българско училище „АзБуки“ в град Рим и град Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия обявява за шеста поредна година Международният конкурс „Моята българска бродирана риза 2022“, който се провежда с основната идея и инициатива – на 11 май всеки българин от всяко кътче на земята да се облече с бродирана риза, блуза, дреха, вратовръзка, на които има българска шевица. Период на провеждане : 6 май – 25 юли 2022 г. Участници могат да са деца и ученици от български произход от неделни и български училища от 5 до 19 годишна възраст. Възрастови групи по категории: За рисунка и художествен текст: I група – от 5 до 9 години II група – от 10 до 14 години III група – от 15 до 19 години За фотография и мултимедия: I група – от 8 до 13 години II група от 14 до 19 години Категории за участие в конкурса: Рисунка; Творчески текст – жанр свободен; Мултимедия; Фотография на деца и младежи, облечени с българска бродирана риза. Изисквания към творбите: Рисунка на тема: „ Моята българска бродирана риза“. Техника свободна; рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на творбата – по избор – А4 , А3 и др. Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг конкурс! Художествен текст на тема: „Моята българска бродирана риза“ – свободен избор – стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др. Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3 до 10 минути. Фотографии (индивидуални или колективни). Изискване за фотографиите – да бъдат във формат JPG, JPEG или PNG, с отлично качество, 300 dpi, с резолюция минимум 2500 рх по късата страна. Награден фонд: Всеки участник ще е удостоен с грамота за участие в конкурса. Награждаване във всяка възрастова група с първо, второ и трето място. Първо място получава бродирана риза и грамота. Второ място получава материална награда и грамота. Трето място получава материална награда и грамота. Наградените с първа, втора и трета награда рисунки, художествени текстове, снимки (при позволение на родител) и мултимедии ще бъдат публикувани в Детско онлайн сп. „Щъркел“ (http://storks.biz/); на сайта на Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ и БУ „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия, както и на страницата във Facebook: Българско в РИМ / КОЛЕФЕРО Училище. Задължително условие за участие: Попълване на декларация за съгласие и предоставяне на личните данни. Декларция от родител за съгласие за предоставяне на рисунката, художественият текст, снимката и мултимедията да се използват за изложби, международни представяния и в публичното простространство. Декларация, че творческата работа не е участвала в друг конкурс или състезателен форум. Декларацията може да свалите от тук: Декларация от родител Други условия: Рисунките, текстовете, фотографиите и мултимедиите от чужбина се изпращат едновременно по електронна поща и на следния пощенски адрес: e-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com От чужбина: Адрес за кореспонденция: От България: Куриерска служба 00175 Roma, Italia ЕКОНТ- Камъшит Via Vesricio Spurinna 105 sc. B гр. Силистра 7500 Rosa Merola – per concorso Коприна Върбанова Йорданова Тел: 0888245411 За връзка относно конкурса: на тел. 0039 3280622266 – Мариола Георгиева

 • Дата на затваряне: 25 юли 2022
 • Как да участваме: рисунка, художествен текст, фотография и мултимедия
 • Ограничение за участие: от 5 до 19 години
 • Източник: http://blog.storks.biz/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI Национален конкурс "Красива природа, красива наука" Лято 2022 г.

Конкурсът се организира от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM Награди Предметни награди, свързани с поощряване интереса на участниците към съответното направление на конкурса. Нека споделим нашите вълнуващи преживявания от досега ни с природата през лятото! Да направим снимки, видео, сбирки от растения или насекоми. Да открием обекти и явления, които са интересни и красиви и да ги споделим Едновременно с това да научим повече за тяхната природа, особености и законите, на които се подчиняват. Лятото да стане по-забавно, а наученото да ни помогне да разбираме по-добре природата и да я опазваме. Конкурсът е за най-добра снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди. Указания за участие Конкурсът се провежда в четири основни направления: I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления II. Красиви камъчета и миди (снимки, видеа). Пространствени композиции от камъчета и миди (индивидуално участие, колективно участие) III. Красиви цветя в планини и поля (снимки, видеа). Красиви хербарии (индивидуално участие, колективно участие) IV. Красиви представители на животинския свят (снимки, видеа). Красиви сбирки от насекоми. Забележки: Един участник може да участва само в едно направление и с едно произведение (снимка или видео на избрания обект, включително снимка на пространствена композиция, хербарий, сбирка от насекоми ). Конкурсните работи ще се оценяват само при изпратено и научно описание, без такова работите няма да се разглеждат. Научното описание да бъде направено творчески без копиране на готов текст от Интернет или книга. При участие със снимки максималният брой на снимките е до 4-ри снимки за един обект или явление в избраното направление. Например в направлението направление „Красиви цветя в планини и поля. Красиви хербарии“ освен основната снимка (напр. на цветовете на растението), да има и придружаващи, които показват стъблото и листата. Пространствените композиции с камъчета и мидички, хербариите и сбирките от насекоми да не се изпращат по пощата, а да се представят със снимки на посочения по-долу имейл. Условието е наградените конкурсни материали задължително да се изпратят и представят в оригинал по време на награждаването. Стриктно да се спазва реда на при попълване данните на автора, посочени по-долу. Възрастови групи: I. Деца от детските градини заедно с техните родители II. Ученици 1-6 клас III. Ученици 7-12 клас Срок за изпращане на материалите за конкурса(снимки, видеа, снимки на пространствени композиции от камъчета и миди и снимки на сбирки от растения или насекоми): 5.10.2022 г. Снимките и видеата изпращайте на адрес: STEAMphotocompetition@gmail.com Всеки изпратен материал да се придружава от следната информация 1. Данни за автора (да се попълват в посочения ред): 1.1 .Име, презиме и фамилия: 1.2. Детска градина / училище / клас: 1.3. Пощенски адрес: -улица, номер: - пощенски код: - населено място: 1.4.E-mail: 1.5.Телефон: 2. Заглавие на снимката, видеото, хербария или сбирката. 3. Направление на конкурса и възрастова група. 4. Научно описание на обекта или явлението: Важи само за снимки или видеоматериали. Препоръчителен обем: до 1 страница за един обект или явление. Формат на файла: DOC, DOCX или ODT. Изисквания към изпращаните материали за конкурса 1. Изисквания към снимките: 1.1. Формат на снимките: JPEG (JPG). 1.2. Минимални размери: 2048 точки (пиксела) по дългата страна на снимката. 1.3. Не се допуска използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за сериозна манипулация на конкурсния материал – напр. изрязване или добавяне на обекти. 1.4. Допуска се използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за неголяма промяна (в разумни граници) на яркост, контраст, изместване на цветовете, наситеност на цветовете. 1.5. Всеки участник декларира със своето участие, че притежава авторските права над конкурсния материал. Не се допуска участие с чужди снимки. 2. Заснемане 2.1. Да се използва обикновено видеозаснемане (чисто – без дрон или дуги допълнителни технически средства). 2.2. Формат: стандартния за България формат РАL. 2.3. Резолюция: до 1920х1080 (без timelapse експорти и други вторични обработки). 2.4. Времетраене на записа: до 20 сек. с до 6 дълги кадъра. 3. Изисквания при изготвянето на хербарий: 3.1. Да не се събират растения с природозащитен статут или редки растения. 3.2. При тревисти растения се събира цялото растение с цветове и/или плодове. 3.3. При дървета и храсти се събират клонки, които имат цветове и/или плодове. 3.4. Събраните растения се изсушават като се поставят върху вестник, наместват се добре, така че да се виждат всички части, без да се наслагват много едни върху други, отгоре също се поставя вестник, който се притиска с тежест, за да може влагата да се поеме от вестниците и растенията да станат възможно най-плоски. В началото растенията се проверяват всеки ден и ако вестникът се е навлажнил, трябва да се смени. 3.5. Сухите растения се поставят върху хартиен лист с формат А4. Най-добре е хартията да е по-плътна – напр. картон или кадастрон. Закрепват се към него като се зашиват с бял конец (възможно е и с тънки лентички тиксо). Закрепването трябва да бъде на възможно най-малко места – най-подходящи са долната и горната част на стъблото. Целта е растението да не се размества при разглеждане на хербария. 3.6. В долния десен ъгъл се поставя етикет по посочения образец в Приложение 1. В Приложение 2 е показан начинът на попълване на етикета. 3.7. Така приготвеният хербарен лист се поставя в прозрачен джоб за документи и в папка. В конкурса може да се участва както с едно, така и с повече от едно хербаризирано растение. Всяко растение ще се оценява отделно. Приложение 1. Примерен етикет за хербарий МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство:………………………………………. Вид:………………………………………………. Българско име:…………………………………. Находище:………………………………………. ……………………………………………. Дата:……………… Събрал:………………….. Определил:…………….……… Приложение 2. Пример за попълване на етикет МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство: Сложноцветни (Asteraceae) Вид: Achillea millefolium L. Българско име: Бял равнец Находище: ливада, източно от с. Мадара, общ. Шумен Дата: 1.05.2018 г. Събрал: Иван Иванов Определил: Иван Иванов 4.Изисквания при изготвяне на сбирка от насекоми: 4.1. .Да не се събират насекоми с природозащитен статут или редки насекоми. 4.2 При улавянето на насекомите трябва да се внимава да не се повреди някоя от частите на тялото им – особено чувствителни са краката и крилата. 4.3. Изсушаването на насекомите става върху парче стиропор като крачката и крилата трябва да бъдат наместени преди изсъхването на тялото. 4.4. В една сбирка могат да се включват само насекоми от една група – водни кончета, скакалци, ципокрили, пеперуди или бръмбари. Може да се направи и обща сбирка, но в нея насекомите се подреждат по групи. Класификация на насекомите може да се намери тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/Класификация_на_насекомите 4.5. За сбирката се използва картонена или дървена кутия с плътно затварящ се капак. На дъното на кутията се поставя стиропор, върху който с помощта на топлийки се закрепват насекомите. Стиропорът трябва да е добре закрепен и да не се размества дори и при обръщане на кутията надолу. Височината на кутията трябва да е достатъчно голяма, за да не се притискат насекомите при затварянето на капака й. 4.6. При различните насекоми набождането с топлийка става на определено място. Напр. при пеперудите и ципокрилите това място е при гърдичките, а при бръмбарите – близо до предния край на дясната елитра. Набождането на насекомото трябва да бъде винаги перпендикулярно спрямо тялото му, а не под ъгъл. Топлийката трябва да се набожда внимателно през тялото на насекомото, за да не се повреждат останалите части. 4.67 Името на всяко насекомо латинското име, а ако е известно – и българскототрябва да бъде записано на етикет, който може да бъде общ за цялата кутия или името на всяко насекомо да бъде написано на малък етикет, който се поставя на известно разстояние под насекомото така, че да може добре да се чете. 4.8. Подробна информация как се подготвя сбирка от насекоми може да се намери тук: http://www.kak-da.com/preparirane-na-nasekomi.html 5. Списък на защитените насекоми и растения и посочени санкции е посочен в прикачения файл. Текстовете са извадка от Закона за биологичното разнообразие. Имената на видовете са посочени и на български, което е предимство. (Виж в приложения линк.) ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (със съкращения от LEX.BG – Българският правен портал Глава трета. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И ГЪБНИ ВИДОВЕ Раздел II. Защитени растителни и животински видове https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135456926) Изисквания към научното описание на снимките и видеата по направления I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления Научното описание трябва да съдържа следната информация: Наименование на вида на облака (българско и латинско), външни признаци, образуване, структура, характеристика, ефект върху климата, оптични явления. Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: Обща метеорология [Любомир Кръстанов; Стойчо Панчев; Васил Андреев]. Автор: Кръстанов, Л; С. Панчев; В. Андреев Издател: Наука и изкуство. Облаци. http://meteotv.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8 3. Авиационна метеорология. http://fizika.dokumentite.com/…/aviacionna…/135/p13 4. International Cloud Atlas. https://cloudatlas.wmo.int/home.html 5. Manual on the Observation of Clouds and Other Meteors 6. https://www.wmocloudatlas.org/home.html 7. Descriptions of clouds. https://www.wmocloudatlas.org/descriptions-of-clouds.html II. Красиви камъчета и миди Научното описание трябва да съдържа следната информация: Вид на скалите, които са заснети - магмени, вулкански, кристалинни, седиментни. Местообитание на заснетите миди - морски, речни, океански, езерни. Цветово разнообразие и приложение на заснетите експонати! Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: 1. Скала. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 2. Видове скали. http://www.lithologist.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8 3. Разпознаване на скални образци и минерали. https://prezi.com/ty1bovuxod6v/presentation/ III. Красиви цветя в планини и поля Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско наименование на растението; латинско наименование на растението; наименование на семейството, към което се отнася растението (българско и латинско); народни имена на растението (препоръчително); местообитания, в които се среща; описание на частите на растението (корен, стъбло, листа, цветове, плодове и семена); период на цъфтеж; приложение на растението (напр. лечебно, медоносно, хранително, декоративно и т.н.); любопитни факти, свързани с растението (напр. легенди, исторически факти, интересни приложения); място и дата на заснемане; списък с използвани литературни и Интернет източници при подготвяне на описанието. Освен основната снимка (напр. на цветовете на растението), да има и придружаващи, които показват стъблото и листата. Допълнителните снимки помагат за разпознаването на растението. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: 1. Българската флора онлайн. https://www.bgflora.net/list-bg.html 2. Велчев, В. (отг. ред.), Флора на НР България. Томове 8-9, Изд. на БАН, С., 1982-1989. 3. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев, Определител на растенията в България, Акад. изд. на АУ – Пловдив, Пловдив, 2011. 4. Енциклопедия на билките. Всичко за билките и тяхното използване, http://www.bilkitebg.eu/azbuchnik-na-bilkite/ 5. Йорданов, Д. (гл. ред.), Флора на НР България. Томове 1-7, Изд. на БАН, С., 1963-1979. 6. Кожухаров, Ст. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 10, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 1995. 7. Пеев, Д. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 11, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 2012. 8. Пеев, Д. и др. (ред.), Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби, ИБЕИ – БАН & МОСВ, С., 2015, с. 888. 9. Greeve, M., A Modern Herbal, http://botanical.com/botanical/mgmh/a/aloes027.html IV. Красиви представители на животинския свят Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско и латинско наименование на вида, българско и латинско наименование на класа и/или разреда, към който принадлежи вида. Обща характеристика на вида: включва описание на външния вид (форма, размери, окраска, придатъци, крайници и др.), местообитаниe, биология, степен на застрашеност, къде и кога е заснет обектът. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: Бечев Д., 2021. Морфология и систематика на насекомите. Пловдив, Унив. изд. “П. Хилендарски”, 246 с. Версия 2.2.2, март 2021 г. Налично на: http://web.uni-plovdiv.bg/bechev/nasekomi/Nasekomi.pdf Бисерков В.(ред.), П. Стоев, Н. Цанков, Б. Наумов, Д. Добрев, А. Стоянов, Б. Петров. 2007. Определител на земноводните и влечугите в България, 196 с. Налично на: http://www.nesc.bg/…/Opredelitel_na_zemnovodnite_i… 3. Георгиев Д. 2014. Сладководните охлюви на България. Унив. изд. „Паисий Хилендарски”. Налично на: https://www.researchgate.net/…/The-freshwater-snails-of… 4. Полоскин А., В. Хаитов, 2006. Полевой определитель пресноводных беспозвоночных. WWF Росии, М., 16 с. 5. Попов В., 2003. Бозайниците в България. Определител. ”Геософт”, 291 с. 6. Птиците в България, 2018 https://www.birdsinbulgaria.org/ 7. Червена книга на Република България, 2011. том 2. Животни. Съвместно издание на Българска Академия на Науките & Министерство на Околната Среда и Води. Налично на: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 8. http://www.butterfliesofbulgaria.com/mainmenubg.html 9. http://www.natura.bsnn.org/pdf/Vidove.pdf Критерии за оценяване 1. Критерии за оценяване снимките и видеата: 1.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 1.2. Спазване на изискванията за участие и техническа издържаност на кадъра. 1.3. Естетически качества на снимката или видеото и уловени моменти, естетическо въздействие на творбата, оригиналност на представяне. 1.4. Изчерпателност и оригиналност на представяне на текста, който задължително трябва да придружава снимката или видеото. 1.5. Точно определяне на българското и латинско наименование на вида при растенията и животните, както и на систематичната му принадлежност. 1.6. Умение за научно вярно и пълно описание на обекта – при растенията и животните и по отношение на външни особености, местообитание, биология и степен на застрашеност. 1.7. С изпращането на свой текст и снимки участникът приема условията на конкурса и дава право за публикуването им. 2. Критерии за оценяване на хербариите и сбирките от насекоми: 2.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 2.2. Естетичност при оформянето. 2.3. Спазване на изискванията за подготвяне на хербарий и сбирка от насекоми. Жури Председател на журито: Проф. д-р Димитър Владев – преподавател в катедра „География, регионално развитие и туризъм“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Членове на журито: Проф. д-р Росица Давидова –заместник ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Университета. Проф. д-р Димчо Захариев – ръководител в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Ивайло Сакелариев – фотограф, член на Дружеството на Шуменските фотографи. Доц. д-р Жени Димитрова – преподавател в катедра „Биология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Мария Касчиева – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Виктор Василев – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

 • Дата на затваряне: 05 октомври 2022
 • Как да участваме: снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди
 • Ограничение за участие: Деца от детските градини заедно с техните родители, Ученици 1-12 клас
 • Източник: https://sciencelandco.weebly.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурси Нощ на учените 2022

Каним Ви да участвате в следните конкурси на тема "Smart city (Умен град)" • Конкурс за рисунка • Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий) • Конкурс за приложение Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни). Всички творби/продукти ще бъдат презентирани на изложба. Избраните за победители ще бъдат наградени в нощта на учените. Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 16 септември 2022 г., 15:00 часа за класиране, както следва: Конкурс за рисунка: 1. Физически на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет (ако е приложимо); 2. Попълнете следният формуляр: https://forms.gle/VwR876wy5nQD4M1a6 Конкурс за приложение - https://forms.gle/LKnkyX6Br4Ezb3a86 Конкурс за художествен текст - https://forms.gle/HhP3Aw9waMD4oiPK7 Отличените от журито продукти ще бъдат представени и наградени на 24.09.2022 г. по време на Европейската нощ на учените в Стара Загора. Участниците ще получат грамоти или сертификати за участие в конкурс по международен проект.

 • Дата на затваряне: 16 септември 2022
 • Как да участваме: Рисунка, есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий, приложение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.dipku-sz.net
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ И РИСУНКА, ПОСВЕТЕН НА 110 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

През 2022 г. се навършват 110 години от началото на Балканските войни 1912 - 1913 г., които слагат съдбовен отпечатък върху развитието на българския народ и държава. Те оставят белег в живота на всяко семейство и населено място, в родовата памет на участниците в тях - на фронта и в тила, сред бежанците и приемащите ги в страната българи. Именно към тях искаме да насочим вниманието на учениците, които проявяват интерес към българската история, към миналото на Тракия, на родния край на предците си. ЦЕЛТА на конкурса е да насърчи младите хора да направят проучване на събития от местната и националната история, на паметници и исторически местности, на изявени фигури и обикновени хора, свързани с: • борбата на тракийските българи за национално освобождение и обединение; • съдбата им на бежанци, намерили подслон в майката родина, но запазили спомена за родния край и родовия си корен; • личности, организации и събития от историята на Тракийската организация в България. УСЛОВИЯ за участие в конкурса: • Участници могат да бъдат учениците на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната и в чужбина. • Текстовете трябва да бъдат в обем до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите). • Краен срок за изпращане на разработките: 30 септември 2022 година. ТЕКСТОВЕТЕ И РИСУНКИТЕ, на хартиен или електронен носител, се приемат на адрес: СТДБ, София, ул. „Стефан Караджа“ № 7а или на e-mail: stdb_sofia@abv.bg На тях трябва да бъде изписано: За конкурса 110 години от началото на Балканските войни 1912 - 1913.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2022
 • Как да участваме: ЕСЕ, РАЗКАЗ И РИСУНКА
 • Ограничение за участие: учениците на възраст от 14 до 19 години
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс "Вазовата България"

1. Цели на конкурса Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографи 2. Целеви групи Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България Ученици от V до XII клас от българските училища в чужбина 3. Участници Конкурсът енасочен към всички български ученици в и извън територията на България.Участниците се групират в две възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас(включително) Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас(включително) 4. Категории· Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)· Рисунка· Презентация· Фотография /изпратени на хартиен носител 10 х15 см/· Драматизация (изпратена на видео файл)· Рецитация(изпратена на видео файл)· Музикално изпълнение(изпратено на видео файл) Видеофайловете, които участват в конкурса, трябва да отговарят на следните условия: Формат: .avi, .mpeg, .mp4 Качество: HD, DVD Резолюция: 1280x720px (720p), Времетраене на филма/клипа: 2-15 мин. 5. Оценяване на конкурса Компетентно жури ще излъчи по един клас/колектив/ победител във всяка от двете възрастови групи,както и индивидуални награди по следните критерии: Придържане към темата на конкурса; Участие в максимален брой от посочените жанрови форми; Оригиналност и иновативност; Сила на внушенията и посланията;· Добра езикова култура 6. Награди Грамоти Предметни награди Специални ваучери за победителите от конкурса Специални награди за учениците от българските училищав чужбина Поощрителни награди. Краен срок за изпращане на творбите 28.06.2022 г. на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот , 4330, ул. Васил Левски 1 за конкурса и на е-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg

 • Дата на затваряне: 28 юни 2022
 • Как да участваме: Есе, стихотворение, разказ, рисунка, презентация, фотография, драматизация, рецитация, муз. изпълнение
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса