по дата на конкурса
Конкурс на тема „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си”

Конкурс на тема „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си” обявяват Община Троян и ОбКБППМН -Троян Във връзка с отбелязване на Международния ден за борба срещу наркотиците - 26 юни, Община Троян и Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) – Троян обявяват конкурс на тема „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си”, съобщиха от пресцентъра на общината. Допускат се за участие ученици от училищата на територията на община Троян в две възрастови групи - от шести до осми и от девети до единадесети клас. Те могат да представят свое есе, стихотворение, рисунка, плакат, колаж или презентация, свързани с темата до 17 юни в стая №12 в Община Троян или на e-mail: bpetrova@troyan.bg Към всяко произведение трябва да има приложени двете имена на ученика, училище, клас, телефон и е-mail. Награждаването ще се състои на 24 юни 2024 г. на пл. „Възраждане“ по време на спортен празник „Здравей, ваканция без дрога!“. „Конкурсът е част от мерките за превенция на зависимостите, които ОбКБППМН ежегодно провежда със съдействието на училищните ръководства в общината“.

 • Дата на затваряне: 17 юни 2024
 • Как да участваме: Есе, стихотворение, рисунка, плакат, колаж или презентация
 • Ограничение за участие: училищата на територията на община Троян в две възрастови групи - от шести до осми и от девети до единадесети клас
 • Източник: Община Троян и ОбКБППМН -Троян
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Троян
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС 24 май

Фондация Триумф-Р съвместно с двете най-стари училища в гр. Перник 6 СУ “Св.Св. Кирил и Методий” и 13 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ОБЯВЯВАТ КОНКУРС Първо издание, 2024 година В две направления: • проза, поезия или есе На тема: „Език свещен на моите деди“ • рисунка На тема: „24 май“.

В конкурса могат да участват деца, които пишат от област Перник. Участието е безплатно.

Творците ще бъдат разделеви в три възрастови групи:

1. от 6 до 10 години;

2. от 11 до 14 години;

3. от 15 до 18 години.

Направление проза, поезия или есе:

Всеки участник има право да представи една литературна творба специално създадени за конкурса.

Творбите да са е обем до 3 стандартни компютърни страници/30 реда на страница, шрифт Times New Rоman 12 пункта/ и да бъдет изпратени в електронен вид като прикачен файл на имейл:triumph-r@abv.bg. Под всеки текст да бъдат написани: собствено и фамилно име на автора, години, клас, училище, точен адрес, телефон за връзка и имейл на родител.Направление рисунка:

-размер на творбата - участва се само с една творба с размер А4 или по-голям до 35/50 см.

-материали- няма ограничение относно материалите.

-рисунките трябва да са авторски и сътворени от децата.Изпращане на творбата:

Творбата трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат или телефон и да бъде изпратена като прикачен файл в JPEG на имейл:triumph-r@abv.bg

 • Дата на затваряне: 29 май 2024
 • Как да участваме: В конкурса могат да участват деца, които пишат и рисуват от област Перник. Участието е безплатно.
 • Ограничение за участие: до 18г
 • Източник: Фондация Триумф-Р
 • Общ награден фонд: 300
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатно
 • Отворен за територията на: област Перник
Приоритет на конкурса 
Фестивал на ученическото творчество-Шумен

Средно училище „Панайот Волов“ организира Четвърти фестивал на ученическото творчество. Фестивалът има за цел да провокира, представи и популяризира ученически творби в областта на литературата, музиката и изобразителното изкуство. Той ще е сцената за изява на творческите заложби на учениците и мястото за споделяне на творчески идеи. В обхвата на Фестивала попадат три категории творби – литературни, музикални и изобразителни. Авторите им – ученици – трябва да ги изпратят в електронен вариант на email: shkolo_fest_volov@abv.bg. Фестивалът се провежда онлайн. Получените материали ще бъдат качени на Facebook страницата „Фестивал на ученическото творчество - Шумен“. Там ще бъдат оценени от най-важното жури– публиката! Първите десет творби от всяка категория, подредени от зрителския вот, влизат в специалните интерактивни издания на фестивала – Арт книга, Алманах и Галаконцерт. Всички участници ще получат грамота. Регламент Участници: Ученици от I до XII клас в три възрастови групи: І възрастова група – I - IV клас; ІІ възрастова група – V - VII клас; III възрастова група - VIII - XII клас. Условия за участие Направление литература: текстът да бъде в Word документ, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14, разредка 1,15. Направление изобразително изкуство: рисунките могат да бъдат изпълнени в живописна, графична или смесена техника. Максимален размер на рисунката 35х50 см, без паспартур. Всеки участник може да изпрати по една своя рисунка. Направление музика: изпълненията да бъдат записани във формат mp4 с времетраене до 5 мин. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: - трите имена, телефон и електронна поща на участника; - клас и училище. Работите не се връщат, като организаторите си запазват правото да ги популяризират в медиите. Ученическите творби и изпълнения изпращайте от 07.05.2024 г. до 22. 05. 2024 г. на електронна поща: shkolo_fest_volov@abv.bg. Гласуването ще се проведе от 23. 05. 2024 г. до 29. 05. 2024 г. на Facebook страницата на Фестивала. Класирането ще бъде обявено на 03. 06. 2024 г. * Участниците ще получат грамотите си до 12. 06. 2024 г.

 • Дата на затваряне: 29 май 2024
 • Как да участваме: литературни, музикални и изобразителни
 • Ограничение за участие: Ученици от I до XII клас
 • Източник: Средно училище „Панайот Волов“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА – 2024“

VIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА – 2024“ КРАЕН СРОК: 29 ЮЛИ 2024 Г. ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“ С БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „АЗБУКИ“ В РИМ И КОЛЕФЕРО, ИТАЛИЯ, с партньорско сътрудничество на ИАБЧ- Изпълнителна агенция на българите в чужбина, Културен институт в гр. Рим, Италия, Детско онлайн списание „Щъркел“- https://blog.storks.biz/ организира Международния конкурс „Моята българска бродирана риза“, който се провежда с основната идея и инициатива – НА 11 МАЙ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ОТ ВСЯКО КЪТЧЕ НА ЗЕМЯТА ДА СЕ ОБЛЕЧЕ С БРОДИРАНА РИЗА, БЛУЗА, ДРЕХА, ВРАТОВРЪЗКА, КОЛАНЧЕ, на които има българска шевица, с която да се идентифицира като българин в деня на православния празник на светите братя Кирил и Методий. Желаем да създадем традиция – всяка година на този ден българската шевица върху облеклото на българите по света да занесе своите послания за благоденствие на всички народи и да разкаже за една малка, но силна с духа си европейска страна – България. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ : 25 АПРИЛ – 29 ЮЛИ 2024 Участие: Участници могат да са деца и ученици от български произход от неделни в чужбина и български училища от 5 до 19 годишна възраст. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПО КАТЕГОРИИ: За рисунка и художествен текст: I група – от 5 до 9 години II група – от 10 до 14 години III група – от 15 до 19 години За видео кратък материал или мултимедия: I група – от 12 до 15 години II група от 16 до 19 години Категории за участие в конкурса: Рисунка; Творчески текст – жанр свободен; Мултимедия; Видео материал изработен от младежи, свързан по темата и идеята на 11 май всеки българин от всяко кътче на земята да се облече с бродирана риза Изисквания към творбите: Рисунка на тема: „ Моята българска бродирана риза 2024“. Техника свободна; рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на творбата – по избор – А4, А3 и др. Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг конкурс! Художествен текст на тема: „Моята българска бродирана риза 2024“ – свободен избор – стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др. Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3 до 10 минути. Видеа (индивидуални или колективни). Изискване за видео материала – да бъдат кратки от 1 до 15 минути, можете да изпращате видеоклиповете си във формат .WMV, .AVI, .MOV и .FLV. В този случай препоръчваме да качвате видеоклипове с възможно най-високо качество. YouTube ще приеме видеофайловете и ще ги кодира повторно, ако е необходимо- формат you tube 1080p. Награден фонд: Всеки участник ще е удостоен с грамота за участие в конкурса. Награждаване във всяка възрастова група с първо, второ и трето място. Първо място – получава бродирана риза и грамота. Второ място – материална награда и грамота. Трето място – материална награда и грамота. Наградените с първа, втора и трета награда рисунки, художествени текстове, видеа (при позволение на родител) и мултимедии ще бъдат публикувани в Детско онлайн сп. „Щъркел“ (http://storks.biz/ ); на сайта на Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ и БУ „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия, както и на страницата във Facebook: Българско в РИМ / КОЛЕФЕРО Училище и Моята българска бродирана риза. Задължително условие за участие: Попълване на декларация за съгласие и предоставяне на личните данни. Декларция от родител за съгласие за предоставяне на рисунката, художественият текст, снимката и мултимедията да се използват за изложби, международни представяния и в публичното простространство. Декларация, че творческата работа не е участвала в друг конкурс или състезателен форум. Декларацията може да свалите от тук: Декларация Рисунките, текстовете, видеата и мултимедиите от чужбина се изпращат едновременно по електронна поща (имейл адрес посочен долу) и по посочените адреси за изпращащите от чужбина и от България: e-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com ДЕКЛАРАЦИЯ за Конкурс Моята бълг. бродирана риза 2024

 • Дата на затваряне: 29 юли 2024
 • Как да участваме: Рисунка, художествен текст, видео материал, мултимедия
 • Ограничение за участие: от 5 до 19 години
 • Източник: https://blog.storks.biz/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКА "КРУМОВГРАД, МОЯ БОЛКА И РАДОСТ"

По случай предстоящия ден на славянската просвета и култура и на славянската писменост, Община Крумовград организира НКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКА "КРУМОВГРАД, МОЯ БОЛКА И РАДОСТ" Цел: да се покаже красотата на родния край в рисунки и фотографии. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ Участието в конкурса е индивидуално. Всеки може да участва с черно-бели и цветни снимки до 2 броя. Формат на фотографиите - най-малко 20/30 см. Възрастови групи: 5-7, 8-12 и над 18 годишна възраст. КОНКУРС ЗА РИСУНКА Няма ограничение в техниката на рисуване. Всеки може да участва с не повече от 2 творби. Размерите на рисунките трябва да са 35/50 см. Творбите на участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи: от 6 до 10 г., 11 до 17 г., и над 18 години. Краен срок за представяне на творбите - до 20.05.2024 г. в дирекция Образование и социални дейности при Общинска администрация Крумовград.

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: над 6 години
 • Източник: Община Крумовград
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
X Национален ученически конкурс „Вазова България“

Конкурсът се посвещава на 174 години от рождението на Иван Вазов. 1. Цели на конкурса Засилване на интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов. Обоготяване на познанието за историческите личности и приноса им в развитието на България. Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание. Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографията. 2. Описание на конкурса „Вазовата България“ е национален конкурс организиран от къща музей “Иван Вазов“, гр. Сопот. 3.1. Участници Конкурсът е насочен към всички български ученици в/и извън територията на България. Участниците се групират в две възрастови групи: Първа възрастова група -ученици от 5 до 8 клас; Втора възрастова група - ученици от 9 до 12 клас. 3.2. Категории Лично творчество -есе -стихотворение -разказ Рисунка Презентация Фотография/на хартиен носител/ Драматизация/изпратена на видео файл/ Рецитация/Изпратена на видео файл/ Музикално изпълнение/изпратено на видео файл/ Срок за изпращане на творбите: 28.06.2024 г. Вашите творби очакване на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот 4330, ул. Васил Левски № 1 /за конкурса/ и на e-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg

 • Дата на затваряне: 28 юни 2024
 • Как да участваме: Литературно творчество, рисунка, презентация, фотография, драматизация, презентация, рецитация, музикално изпълнение
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: Къща музей “Иван Вазов“, гр. Сопот
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и извън България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка и/или история на тема „Книгата – приключение без край“

Асоциация „Българска книга“ (АБК) организира национален конкурс за детска рисунка и/или история на тема „Книгата – приключение без край“ за рисунка/приказка/история, вдъхновена от любима приказка или приказен свят, по проект „Книги и знание“, финансиран по програма „Създаване“ на Национален фонд „Култура“ и заедно със Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи в партньорство с Министерство на културата на Република България. • За конкурса Конкурсът е отворен за деца от 1. до 7. клас и цели да им даде възможност да се изявят като творци и активни създатели на творческо съдържание. Единственото ограничение е въображението на участниците. Рисунките и историите ще бъдат внимателно селектирани от експертно жури след приключването на конкурса. Избраните творби ще съставят изложба, която за първи път ще разположим на сцената на Детския литературен фестивал през май/юни тази година. Част от историите също ще намерят място там, но всички произведения ще влязат в дигитален сборник, който ще бъде достъпен за широката публика. Условия – Всеки участник може да участва с една рисунка и/или история. – Представените произведения трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други такива. – Рисунките трябва да са хоризонтално ориентирани. – Историите трябва да са до 3 стр. Кандидатстване За участие в конкурса е необходимо да изпратите следните материали в срок до 30 април 2024 г.: – Рисунка (А4) в оригинал до адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №64, ет. 2, ап. 4; – История в: – PDF/Word формат до office@abk.bg – Написана ръкописно до адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №64, ет. 2, ап. 4 o Декларация за авторство o Декларация за съгласие от родител Задължително е изпратените произведения да са придружени с кратка информация за участника (написана на гърба на рисунката или в началото на текста) – три имена, град, възраст, клас и училище. Информация за селекцията ще бъде публикувана на сайта на Асоциацията и на Детския литературен фестивал. С участието в конкурса Вие се съгласявате АБК да събира лични данни – име и възраст на ученика, които да се използват за целите на конкурса, както и изпратените произведения да бъдат публикувани в каналите на АБК (Facebook, Instagram, YouTube, сайт на АБК) и представени на всички събития, чийто организатор или партньор е Асоциация „Българска книга“. Необходими документи: Подробна информация Декларация от родител Декларация за авторство

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРИКАЗКА И СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА: "МОЯТА ЛЮБИМА ДЕТСКА КНИГА"

В конкурса могат да участват със свои рисунки и литературни творби, деца и юноши до 19-годишна възраст. Те се състезават в следните категории: рисунка и литературни творби, разделени в 4 възрастови групи: Предучилищна група; I-IV клас V-VII клас VIII-XII клас. Всяка творба трябва да съдържа информация за автора-трите имена, училище/читалище, възраст, адрес и телефонен номер. Произведенията изпращайте на адрес: с. Михалци, пл. Априлци № 1 за НЧ "Съединение-Михалци -1870" или на имейл:n_saedinenie@abv.bg Формат на рисунките блок А4. Срок за участие до 15 май 2024 г. Резултатите ще бъдат обявени на 1 юни 2024 г. Лица за конкатк: Лилия Дончева - 0888225034 Диана Митева - 0885406114

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба
 • Ограничение за участие: деца и юноши до 19-годишна възраст
 • Източник: НЧ "СЪЕДИНЕНИЕ - МИХАЛЦИ - 1870"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“

Фондация „Общество и сигурност“ обявява Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Да се идентифицират разбиранията и интерпретациите на децата и младежите по темите „сигурност и безопасност“. • Да се визуализират имагинерни понятия и теми, касаещи личната сигурност и безопасност. • Да се постави фокус върху сигурността като базисна човешка потребност и ролята на средата. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 1. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 10 до 18 години 2. Всеки участник/екип от участници може да се включи с до две творби – есе, рисунка, авторски видеоклип или фотография, създадени специално за конкурса. 3. Най-добрите конкурсни материали ще бъдат публикувани в сайта на Фондация „Общество и сигурност“ и ще бъдат част от информационна кампания за деца и младежи по темата „лична сигурност и безопасност“. 4. Отличените като най-добри творби във всяка категория ще получат за награда телефон Xiaomi Redmi Note. 5. Осигурен е награден фонд за първите три места във всяка категория. РАЗДЕЛИ: ПЪРВИ РАЗДЕЛ – конкурс за ЕСЕ Критерии: • Обем до ТРИ компютърни страници, формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер 12 ВТОРИ РАЗДЕЛ – конкурс за ВИДЕОКЛИП Критерии: • Клипът трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, създаден от участника/участниците • Времетраене до 4 минути. • Разширението на готовия файл трябва да бъде MP4. • В клипа трябва да бъде включено заглавието на проекта и името на участника/екипа. • Резолюцията на видеото може да бъде една от следните: High Definition (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080). • Съотношение 16:9. • Клипът не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права. • Клипът не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран. • Озвучаването на клипа трябва да следва общия закон за авторски права. ТРЕТИ РАЗДЕЛ – конкурс за ФОТОГРАФИЯ Критерии: • Снимката трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, направен от участника/участниците • Всички участващи снимки трябва да бъдат представени в дигитален формат с възможно най-високата разделителна способност. • Снимката трябва да е най-малко 1600 пиксела широка или висока (ако е хоризонтална или вертикална). • Снимката може да бъде черно-бяла или цветна. Разширението на файла – JPEG, PDF или PNG (RAW или PSD файлове не се приемат). • Забранено е снимка да бъде обработвана с цел изкривяване на обектите в нея (Общо подобряване на цвета, повишаване на контраст, цялостно изсветляване или затъмняване и изрязване на изображението са единствените приемливи подобрения). • Снимката не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права. • Снимката не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран. ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – конкурс за РИСУНКА Критерии: • Рисунките трябва да са с размери до 35/50 см • Няма ограничение в средствата и техниките. Може да се използват свободно избрани материали и техники: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж, смесени техники. • Творбите не трябва да се паспартират и рамкират. • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: – лично и фамилно име на автора,; – клас и училище; – е-mail, точен адрес, телефон за контакт; • Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. ВСЕКИ УЧАСТНИК/ЕКИП ИЗПРАЩА ЗАЕДНО С АВТОРСКАТА СИ ТВОРБА: 1. Име, презиме, фамилия, населено място, клас, имейл и телефон за връзка. 2. Творбите се изпращат САМО на имейл адрес: ssf@ssf-bg.eu (за конкурса „Сигурността, за която мечтая!“ ). 3. Краен срок за получаване на творбите – 19 май 2024 година. 4. Журиране на творбите – победителите ще бъдат определени от комисия, която включва специалисти в областта на литературата, изобразителното и филмово изкуство и фотографията, съгласно обявените критерии. 5. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награди във всички раздели. 6. Победителите ще получат своите награди на специално тържество, за което предварително ще бъдат уведомени. 7. Данните на участн иците ще бъдат използвани само и единственно за нуждите на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни . Контакти: е-maIl: ssf@ssf-bg.eu ; телефон за връзка:0879 00 77 76 Лице за контакти: Радостина Якимова, Директор на Фондация „Общество и сигурност“ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

 • Дата на затваряне: 19 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе, видеоклип, фотография
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 10 до 18 години
 • Източник: Фондация „Общество и сигурност“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за млади художници и литератори " Да опазим планетата чиста”

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА” ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да създаде възможност за изграждане и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята – 22 април. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие 1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол и Община „Тунджа“. 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 1. Място на провеждане: град Ямбол, НЧ ”Съгласие 1862” 2. Срок за представяне на произведенията – до 17 часа на 11 април 2024г. 3. Участници в конкурса: Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. от цялата страна. 4. Възрастови категории за двата раздела на конкурса: І възрастова група – до ІV клас; ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас; ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас. 5. Раздели: Конкурсът е в два раздела:изобразително изкуство и литература. Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение. 6. Техники и жанрове: В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове рисувателни техники върху картон. Формат на рисунките: 35/50см. В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе. Обем на литературните творби – до три страници. 7. Тема: Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”. 8. Оценяване: За участие в конкурса се допускат изпратилите творба,на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, институция, възраст, КЛАС, телефон за връзка. Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава – за двата раздела. Критерии: Раздел „Изобразително изкуство – формат на рисунката, техника, композиция, живописен стил, оригиналност. Раздел „Литература” – спазване на изискванията за избрания от участника жанр. 9. Награден фонд: Награди за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 април 2024 година от 17 часа в читалището и на ФБ страницата на НЧ ”Съгласие 1862” гр. Ямбол. Адрес за подаване на творбите: гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” №20, НЧ ”Съгласие 1862” – за Конкурса ”Да опазим планетата чиста”. еmail:saglasie_jambol@abv.bg За повече информация: НЧ ”Съгласие 1862” – Ямбол, тел. 046664127; 046664126.

 • Дата на затваряне: 11 май 2024
 • Как да участваме: Изобразително изкуство и литература
 • Ограничение за участие: индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. от цялата страна
 • Източник: Народно читалище „Съгласие-1862” – Ямбол
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка и литературна творба под наслов " Възкресение Христово" по случай Великден 2024

Село Томпсън и Народно Читалище " Никола Вапцаров – 1956 " с.Томпсън обявява началото на литературен конкурс под наслов " Възкресение Христово" по случай Великден. Участниците се разделят в две категории От 5-7 клас и от 8-12 клас, като може да напишат есе разсъждение по темата, стихотворение или разказ.Обемът на литературните творби не трябва да надхвърля повече от 2 печатни страници, участниците изпращат литературните си творби на АБВ поща: literaturakonkurs@abv.bg Един участник ще бъде награден, в конкурса за рисунка и литературните творби! Конкурс за рисунка!Рисунките се изпращат в електронен вариант, всяка институция може да участва с до 2 рисунки, разделени на 3 категории 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас Формата трябва да е или A4, или АЗ.Очакваме вдъхновение от вас по темата " Възкресение Христово"по случай Великден!Рисунките изпращайте на АБВ поща: risunka24mai@abv.bg Рисунките и литературните творби не трябва да участват в други конкурси или да са участвали до момента, не трябва да бъдат публикувани НИКЪДЕ в социалните мрежи, преди изпращането на електронния сертификат! Благодаря!Очакваме вашите творби! Срок за участие до 01.05.2024

 • Дата на затваряне: 01 май 2024
 • Как да участваме: Чрез рисунка или литературна творба
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: С.Томпсъм
 • Общ награден фонд: 1 победител
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс под наслов " 6 май - Гергьовден " за рисунка и литературни произведения

Село Томпсън и Народно Читалище " Никола Вапцаров – 1956 " с.Томпсън обявява началото на литературен конкурс под наслов " Заблеяло ми агънце " по случай Гергьовден, който се чества на 6 май Участниците се разделят в две категории От 5-7 клас и от 8-12 клас, като може да напишат есе разсъждение по темата, стихотворение или разказ.Обемът на литературните творби не трябва да надхвърля повече от 2 печатни страници, участниците изпращат литературните си творби на АБВ поща: literaturakonkurs@abv.bg Един участник ще бъде награден, в конкурса за рисунка и литературните творби! Конкурс за рисунка!Рисунките се изпращат в електронен вариант, всяка институция може да участва с до 2 рисунки, разделени на 3 категории 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас Формата трябва да е или A4, или АЗ.Очакваме вдъхновение от вас по темата " Заблеяло ми агънце " по случай Гергьовден!Рисунките изпращайте на АБВ поща: risunka24mai@abv.bg Рисунките и литературните творби не трябва да участват в други конкурси или да са участвали до момента, не трябва да бъдат публикувани НИКЪДЕ в социалните мрежи, преди изпращането на електронния сертификат! Благодаря!Очакваме вашите творби! Срокът за участие е до 03.05.2024

 • Дата на затваряне: 03 май 2024
 • Как да участваме: Чрез рисунка или литературна творба
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: С.Томпсън
 • Общ награден фонд: 1 победител
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка и литературни творби под наслов " 24 май– ден на Славянската писменост и култура"

Село Томпсън и Народно Читалище " Никола Вапцаров – 1956 " с.Томпсън обявява началото на литературен конкурс под наслов " 24 май- да светне нашата земя" по случай деня на Славянската писменост и култура. Участниците се разделят в две категории От 5-7 клас и от 8-12 клас, като може да напишат есе разсъждение по темата, стихотворение или разказ.Обемът на литературните творби не трябва да надхвърля повече от 2 печатни страници, участниците изпращат литературните си творби на АБВ поща: literaturakonkurs@abv.bg Всички участници, ще получат електронен сертификат.Срок за участие: 20.05.2024 Литературните творби трябва да бъдат прикачени със следната информация: име, презиме, фамилия, възраст, клас, училище (институция), град. Конкурс за рисунка!Рисунките се изпращат в електронен вариант, всяка институция може да участва с до 2 рисунки, разделени на 3 категории 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас Формата трябва да е или A4, или АЗ.Очакваме вдъхновение от вас по темата за 24 май " Писменост и култура "!Рисунките изпращайте на АБВ поща: risunka24mai@abv.bg Рисунките изпращайте до 20.05.2024 Рисунките трябва да бъдат прикачени със следната информация: име, презиме, фамилия, възраст,клас, училище(институция), град Рисунките и литературните творби не трябва да участват в други конкурси или да са участвали до момента, не трябва да бъдат публикувани НИКЪДЕ в социалните мрежи, преди изпращането на електронния сертификат! Благодаря!Очакваме вашите творби!

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка или литературна творба
 • Ограничение за участие: 1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас
 • Източник:
 • Общ награден фонд: Всички участници ще получат сертификат за участие!
 • Брой на победителите: Всички участници,ще получат сертификат за участие на посочения имейл
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и чужбина
Приоритет на конкурса 
ХXVI Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на ХXVI Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" І. Цел на конкурса Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт - генерал Георги Иванов. ІІ. Основни задачи - Да популяризира успехите на световната наука и техника в изследването и усвояването на Космоса; - Да запознае децата и младите хора с постиженията на българската наука и техника за космически изследвания и наблюдения и тяхното приложение в практиката; - Да съдейства за развитието на фантазията, творческата активност и интерес към изучаването на естествените и технически науки и да развива интелектуалните способности на учениците; - Да задълбочава обществено-полезната насоченост на дейността на младите математици, физици, астрономи, химици и биолози и да формира у тях умения за самостоятелна творческа работа; - Да съдейства за създаване на условия за многостранното развитие на младите хора чрез интегриране на знания, умения и способности в областта на науката и техниката. ІІІ. Организация и провеждане на конкурса Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 19 години в следните направления: 1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 19 години) Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др. 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 19 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 19 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 19 години) - разработките да са напечатени. 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 19 години) Рисунките са във формат А3 или А4. Конкурсът се провежда само на национално ниво. Участниците в него изпращат своите разработки до 24 май 2024 година на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 1, Фондация „ЕВРИКА" - за конкурса „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството". Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец и декларация за личните данни от участник или родител на участник, приложени към настоящия регламент. Конкурсните работи не се връщат, а след приключването на конкурса се предават в специализирания фонд на Националния политехнически музей (освен ако не е постигната предварително специална договореност с организаторите). Организаторите имат право да предоставят рисунки и литературни творби за отпечатване в специализирани издания или свои информационни материали. ІV. Отчитане на резултатите от конкурса и награди Конкурсът е само задочен в направленията: графични произведения, създадени с помощта на компютър; модели и макети на космически обекти; рисунки; литературни творби. В раздела за научни и технически идеи се прави селекция от журито и до защита в заключителния етап се допускат до 5 участника във всяка група. Командировките на участниците в защитата са за сметка на организаторите. След защитата се прави окончателно класиране на конкурсните работи. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2024 г. Официалното награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември. Наградите в конкурса са диплом и предметни награди, както следва: а) За идеи за научни и технически експерименти: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. б) За космически модели и макети: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. в) За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. г) За литературни творби: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. д) За рисунки - в две самостоятелни групи - за български и чуждестранни участници: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. Допълнително могат да бъдат учредени и специални награди на други организации и институции, от спонсори и лични награди от участници в космически полети и изследвания, учени и космонавти. На научните ръководители на класираните от първо до трето място във всичките направления на конкурса се връчват дипломи. Наградените участници могат да бъдат изпращани от организаторите за участие в международни прояви, когато конкурсните работи отговарят на изискванията за участие в тях.

 • Дата на затваряне: 24 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба, графични произведения, модели и макети, идеи на аучни и технически експерименти
 • Ограничение за участие: ученици от 8 до 19 години
 • Източник: https://npc-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка и есе на тема: " Моето родно читалище - моят културен дом".

КОНКУРС По повод 75 годишния си юбилей НЧ “Възраждане – 1949“, кв. Настан организира конкурс за рисунка и есе на тема: " Моето родно читалище - моят културен дом". Целите на конкурса са да се предостави възможност на младите хора да изразят своето мислене и отношение към читалището ни, като културна институция. В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години, като на гърба на всяка рисунка и есе да има информация за: • Трите имена на участника и възраст • Населено място, училище или школа • Телефон за контакт В конкурса няма ограничение за техниката и материалите при изработване на творбата. Участниците могат да изпращат творбите си по поща или да предоставят лично в читалището на адрес: гр.Девин, кв.Настан, ул.“Лиляна Димитрова“ №1, п.к. 4801 Най- добрите творби, ще бъдат отличени с награди. Всички получени рисунки и есета остават във фонда на читалището за представителни цели. Крайния срок за получаване на творбите е 15.05.2024 год. Успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 18 години
 • Източник: НЧ “Възраждане – 1949“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->