по дата на конкурса
Игра без покупка:Сега е лесно да спечелите продукт на Philips!

Регистрирайте се и може да спечелите! Всеки месец ще раздаваме три награди на трима успешно регистрирали се през съответния месец участници! Играта се организира и провежда на територията на Република България.3.2. Играта се провежда в периода от 01.02.2021до 30.06.2021г.включително. В рамките на този период участникът може да участва и има възможност да спечели награда от Кампанията.

  • Дата на затваряне: 30 юни 2021
  • Как да участваме: Безплатна регистрация
  • Ограничение за участие:
  • Източник: www.philips.bg
  • Общ награден фонд: продукти на Philips
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса