по дата на конкурса

алантите ще могат да рисуват по следните теми: „Какъв да стана аз? Лекар – викнахме в захлас!“ или „Четката и моливите хвани, красивата природа на Разград нарисувай ти!“. Целта на инициативата е да провокира малчуганите да разгърнат въображението и творческия си потенциал през лятната ваканция. Конкурсът ще продължи до началото на септември. Готовите детски рисунки трябва да бъдат предадени за предпочитане лично на Регистратура в МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград в периода 1.09 до 10.09.2020 г. Победителите от двете теми ще бъдат обявени на 15 септември 2020 година. Всички участващи творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на болницата, а най-вдъхновяващите, избрани от компетентно жури, ще внесат своя бодър дух и надежда в болничните стаи на отделенията в лечебното заведение. В конкурса могат да участват деца от 5 до 15 години. Рисунките трябва да са във формат А4. Техниката на рисуване е избор на малките творци.

 • Дата на затваряне: 10 септември 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 5 до 15 години
 • Източник: https://e-razgrad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 19 юни 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 1 до 4 клас
 • Източник: https://plovdivnow.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Лъки
Приоритет на конкурса 

Тема: Изберете една от двете теми: а/ Свободна – изборът на тема е неограничен б/ Зелена планета- да опазим нашата прекрасна планета, в която винаги да има слънце и синьо небе Възраст на участниците: Деца от 4 до 18 год. включително Размер на картините а/ минимум 30/40 см б/ максимум 49/70 см Рисунки с размер под 30/40 ще бъдат дисквалифицирани Материали: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал. Период за изпращане на рисунките: Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 1 май до 15 юли 2020г. Лични данни: Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 см отпечатани следните данни: Име: Фамилия: Момче или момиче: Възраст: Националност: Адрес: Телефон: Е-mail: Име (заглавие) на рисунката: Брой картини: Всяко дете може да изпрати до две рисунки. Подбор: Жури от български художници и експерти ще присъди наградите. Оповестяване на печелившите: Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на www.malykzograf.com Награди: Специалната награда на Фонд ,,13 века България”– Статуетка и парична премия Специалната награда на фондация ,,Малък Зограф” Медали: Златни – 12 Сребърни – 24 Бронзови – 36 Почетни грамоти – 50 Наградените творби ще бъдат публикувани в каталог и показани на изложба, която ще се открие септември 2019 г., а техните автори ще получат официални покани за събитието. Фондация “Малък Зограф” притежава всички права върху картините, участвали в конкурса. Моля не изпращайте пратки с обявена стойност по висока от 10$!!! Това създава проблем при освобождаване от митница! Моля, изпращайте рисунките на адрес: Световен конкурс за детска рисунка – София, България 2019 гр. София 1000 Централна поща. ПК 49 E mail: malykzograf@malykzograf.com тел.+359 889 237 043 +359 887 456 779

 • Дата на затваряне: 15 юли 2020
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 4 до 18 години
 • Източник: http://www.malykzograf.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса