по дата на конкурса
ХVІІІ издание на конкурса "Най-оригинално пано от Смилянски фасул"

През 2022 г. конкурсът за най-оригинално пано или приложно изделие от Смилянски фасул ще се проведе за 18-ти път. Той е част от ежегодния Празник на Смилянския фасул, организиран от НЧ "Проф. д-р Ас. Златаров 1927" - с. Смилян и Кметство - с. Смилян, с подкрепата на Община Смолян и участието на производители от района на Горното поречие на р. Арда. Условия за участие в конкурса: 1. Конкурсът е отворен за участие за деца от детските градини и учащи в основните училища, без ограничение касаещо местоположението на съответното образователно заведение и местоживеенето на участника. 2. Тематиката на конкурса е отворена, за да могат участниците да разгърнат въображението си без ограничения. 3. Участието може да бъде индивидуално или с колективно изработена творба. 4. Работите – пана, макети, модели – трябва да бъдат изработени изцяло от или с преобладаващ материал смилянски фасул. 5. Всяко пано, участващо в конкурса, следва да бъде придружено от подписана от родител Декларация за съгласие (Приложение 2) 6. Работите на участниците в конкурса ще се приемат до 16.00 ч. на 25.10.2022 г. /вторник/ в Посетителски информационен център – с. Смилян на адрес: ул. „Бреза” 18, с. Смилян 4770 - на място, доставени по поща или с куриерска услуга. Организаторите не носят отговорност за повреди по паната, причинени по време на транспортирането им! Работите на участниците ще бъдат класирани в три възрастови категории: □ От 3 г. до 6 г./7 г. (деца от детски градини) □ От І-ви до ІV-ти клас □ От V-ти до VІІІ-ти клас Журито на конкурса ще ги оценява по два основни критерия: 1. Оригиналност на идеята и креативност 2. Сложност, прецизност и надеждност на изработката Ще бъдат присъдени по три награди във всяка от трите възрастови категории и една специална награда. Наградите се осигуряват от Млечен кооператив „Родопа Милк“ – с. Смилян. Всички пана, участващи в конкурса, както и класирането ще бъдат публикувани на страницата на читалището във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/chitalishteSmilyan За повече информация на телефони +359897961519,+359878891887 и ел. поща: chitalishte_smilyan@mail.bg

 • Дата на затваряне: 25 октомври 2022
 • Как да участваме: пана, макети, модели – трябва да бъдат изработени изцяло от или с преобладаващ материал смилянски фасул
 • Ограничение за участие: деца от 3 години до 8 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема Нейно Величество Кралицата на Англия.

Десет от рисунките ще бъдат показани в Лондон на 12 октомври т.г.по време на Британско Българския Бизнес Бал, по повод 10 годишнината от неговото създаване. Наградената рисунка ще бъде изпратена в Бъкингамския дворец. Награден фонд за първите три места от 500 лева. Изпращайте рисунките на лично съобщение към Evgeni Minchev PR , най-оригиналните от тях ще бъдат показани на страницата му.

 • Дата на затваряне: 20 септември 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: Награден фонд за първите три места от 500 лева
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
АЗ И МОРСКИЯТ СВЯТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

През 2022 г., в периода 7 септември – 1 ноември, ще се проведе осмото издание на традиционния национален конкурс за детска рисунка на BRITANICA. С всяка от темите на нашите конкурси се стремим да научим децата да бъдат мислещи, знаещи, отговорни и ги стимулираме да дават воля на въображението си. Мило дете, нарисувай чудния морски свят такъв, какъвто е в твоите очи. Ако желаеш, можеш да изобразиш и себе си сред морските обитатели, или можеш да ни покажеш как би им помогнал да живеят щастливо и спокойно, без да са застрашени от замърсяването на водите. С настоящото издание на конкурса поставяме пред теб темата за опазването на водната шир, защото тя е огромна част от нашия общ дом – Земята, за чието бъдеще всички носим отговорност! Очакваме рисунката ти с нетърпение! УЧАСТИЕ В КОНКУРСА Всяко дете може да участва само с една индивидуална авторска рисунка, на която да изобрази своята представа за морския свят и ако желае – и себе си сред обитателите на морето и океана. В рисунката си може да представи и темата за опазването на световния океан – за отговорността, която всички ние носим, и за начините, по които можем да се погрижим за водната шир и нейните обитатели. Рисунката трябва да бъде на лист с формат А4 (или лист от стандартен блок или скицник), допуска се и формат А3. Няма ограничения относно материалите, инструментите и техниката на рисуване. СРОК И ИЗПРАЩАНЕ НА РИСУНКИТЕ Рисунки се приемат от 7 септември до 1 ноември 2022 година. Творби, донесени на място, получени по имейл или по пощата с клеймо след крайната дата, не участват в конкурса. Рисунката и придружаваща Декларация можете: • да изпратите по пощата на адрес: София 1000, улица „Шести септември“ №7, ет.1, за BRITANICA. • да донесете на място в удобен за Вас филиал на BRITANICA в София, Пловдив, Варна или Бургас. •да изпратите онлайн (снимана с телефон или камера или сканирана с високо качество) на имейл: britanica.konkurs@gmail.com - рисунките в дигитален формат трябва да бъдат сканирани или заснети с високо качество на дневна светлина и да показват максимално добре творбата. Снимките на рисунките не трябва да бъдат обработвани дигитално. ДАННИ НА ДЕТЕТО На гърба на рисунката (в долния ляв ъгъл) напишете с печатни букви: • име на рисунката; • три имена на детето; • пълно име на учебното заведение; • населено място. Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията трябва да се залепи с лепило или да се прикачи с телбод към гърба на рисунката, или да се изпрати като прикачен файл в имейла (при изпращане онлайн). Рисунки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца 3 - 4 група, 1 - 2 клас
 • Източник: https://morski-svyat.britanica-edu.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС за РИСУНКА на тема: „КОСМОСЪТ И АЗ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС под мотото „ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА“ ОРГАНИЗАТОРИ: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ и ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С МЕДИЙНОТО ПАРТНЬОРСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО КОНКУРС за РИСУНКА на тема: „КОСМОСЪТ И АЗ“ ЦЕЛ НА КОНКУРСА Конкурсът се обявява във връзка с честването на 50 години „БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА“. Целта на конкурса е да се провокира интереса на подрастващото поколение към темата за Космоса. Участниците ще имат възможност да изразят своята представа за Космоса, както и връзката Земя-Космос посредством изкуството. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи: І гр. - до 6 години ІІ гр. - от 7 до 10 години ІІІ гр. - от 11 до 14 години ІV гр. - от 15 до 18 години ОБЩО ЖУРИ ЩЕ ПРИСЪДИ НАГРАДИТЕ В ЕДИНЕН РЕД. 2. Колективно участие 3. Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени творби. *При колективно участие ще бъдат раздадени и колективни награди на ателиета, школи, групи от училища и/или читалища и други. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА Формат – до 35/50 см (бял, цветен картон, фазер и други основи), техника: графика или живопис; Материали – по избор ( моливи, туш, въглени, пастели, акварели, темперни бои, акрил и други); Позволена е смесена техника или техника колаж. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1.В плик, закрепен с телбод на гърба на рисунката се поставят задължително: 2. Лист, в който е написано: ИМЕНА НА УЧАСТНИКА ВЪЗРАСТ ЗАГЛАВИЕ НА РИСУНКАТА ТЕХНИКА АДРЕС, /училище или школа към институция/ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА /на преподавател или родител/ ПРЕПОДАВАТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ • Пликът се залепва. • Върху пликовете не се изписва информация. • Лицевата страна и гърба на рисунката НЕ ТРЯБВА да съдържат никакви идентификационни маркери за участника - име, адрес, възраст, училище, и др. в противен случай няма да бъдат допуснати за участие! 3. Краен срок за изпращане – 10 ОКТОМВРИ 2022 г. ДО ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ИКИТ-БАН) Адрес: гр. София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1 /КОНКУРС за рисунка на тема: „КОСМОСЪТ И АЗ“/ 4. Компетентно жури ще оцени творбите. Резултатите ще бъдат обявени на 12 октомври 2022 г. За допълнителна информация: :+359 2 988 35 03

 • Дата на затваряне: 10 октомври 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца и ученици до 18 години
 • Източник: http://space.bas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
7НК"Моята невероятна лятна ваканция"-2022

ОБЩИНА БУРГАС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1937” -БУРГАС РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -БУРГАС ОРГАНИЗИРАТ VII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО НА ТЕМА: „Моята невероятна лятна ваканция” Лятото е сезонът в който се сбъдват невероятните детски мечти. Времето за отдих, ваканция, изпълнена с щури приключения, игри и невероятни забавления след дългите месеци на обучение, учение и задължения. Именно, с този конкурс, всички Вие деца, бихте могли да „преразкажете” своите преживявания от невероятната си лятна ваканция, без значение къде сте я прекарали - на море, планина, на село при баба и дядо или в чужбина, с рисунки и приложни творби. Очакваме с нетърпение вашите цветни, слънчеви ваканционни спомени най-късно до 09 октомври 2022г.! УСПЕХ! Условия: В конкурсът могат да участват, всички деца на възраст от 5 до 18 години, от всички звена - ДГ, ЦОП, ЦПЛР, ЛФ, школи и ателиета, индивидуални участници, разпределени в четири възрастови групи: I. Група - от 5 до 6 години/ Деца от предучилищна възраст II. Група - от 7 до 10 години/ Ученици от 1 до 4 клас III. Група - от 11 до 14 години/ Подрастващи от 5 до 7 клас IV. Група - от 15 до 18 години/Девойки и младежи от 8 до 12 клас Рисунките да бъдат нарисувани на картон с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника. Приложните творби да бъдат изработени с екологични материали по избор на участниците, с размери по желание, удобни за транспортиране и подреждане на маси, стативи и други подходящи места за предстоящата изложба към конкурса. На гърба на всяка творба, следва да има информация за: Трите имена на участника, възраст и клас. Населено място, училище или извънучилищно звено/школа. Телефон и e-mail за контакт на ръководителя/учителя, родителя на детето. Прикачена Декларация за личните данни по образец Награждаване: Според мнението на журито, ще бъдат присъдени: Грамоти, медали и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи от Община Бургас и НЧ ”Христо Ботев 1937” - Бургас Грамоти за ръководители, с най-много наградени участници от школа Грамоти и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи за творби с екологична насоченост от РИОСВ-Бургас. Публикация в Онлайн списание “Щъркел“ на наградените творби. ВНИМАНИЕ: Няма да се допускат в конкурса творби, взаимствани от Интернет, творби неотговарящи на формата, описан по-горе, както и такива без Декларация на личните данни за всеки участник. За школите се допуска една декларация от ръководител, с изписани имената на участниците. Рисунките и приложните творби не се връщат и ще останат във фонда на читалището!!! Награждаването е предвидено да се състои на 14.10.2022 г. при възможност в залата на НЧ ”Хр. Ботев 1937” – Бургас. Не получилите награди, ще бъдат изпратени за сметка на неприсъствалите участници. Творбите ще се приемат до 09 октомври 2022 г. на адрес: гр. Бургас, 8002 кв.”Победа”, ул.”Кубрат” № 7 Получател: Народно читалище ”Христо Ботев 1937” - Бургас Контакти: konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg, телефон за връзка: 089 550 6280, 089 304 9100 и в нарочната ни страница за конкурса: www.facebook.com/groups/2134243273524011 в страницата на ЛФ ”Фантазия” - www.facebook.com/ЛФ-Фантазия-към-НЧ-ХрБотев-1937-Бургас Личните данни на участниците в 7Националния конкурс за детска рисунка на тема: “Моята невероятна лятна ваканция-2022” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки и приложни творби, родителите/ръководителите на творците и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

 • Дата на затваряне: 09 октомври 2022
 • Как да участваме: Рисунка и приложно творчество
 • Ограничение за участие: От 5 до 18 години
 • Източник: НЧ"Христо Ботев 1937"-Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Без ограничения
Приоритет на конкурса 
Летен конкурс на тема ,,Summer time

Здравейте, приятели! Обявяваме август месец за официално ОТКРИТ С плаж,море и слънце туристите посрещат любимия летен месец , а ние любителите на изкуството го посрещаме с много, МНОГО летни картини . Откриваме летния конкурс на тема ,,Summer time " . Победителите ще бъдат трима. Те ще участват в новата рубрика на ,, Българските творци " , но каква ще е тя засега остава изненада . ВКЛЮЧЕТЕ СЕ СЕГА, КАТО: ✓ ни изпратите картината си на лично съобщение в/във: Instagram ✓daily_artofficial Facebook ✓Daily Art Имейл ✓ dailyart703@gmail.com Затворената ни група във Facebook ✓ Daily Art Online Art Shop ВАЖНО‼️‼️‼️ Вие си избирате на кое място да ни изпратите картината си,стига тя да е по зададената от нас тема . Краен срок: 21.08.2022г.

 • Дата на затваряне: 21 август 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка 2022 "Под шипковия храст"

Това е конкурс за детска рисунка с тематична насоченост шипкови плодове – участват деца от 4 до 10 години включително. А ето и условията накратко: Първите три класирани участника получават Двудневен пакет за почивка в Хотелски комплекс БАЛЮВАТА КЪЩА на 9 и 10 септември 2022 година, когато ще се проведе и официалното награждаване на децата на специално събитие „Уикенда на шипката в Трявна”, което ще се проведе на 10.09.2022 в центъра на град Трявна от 16:00 часа. Има и още Победителя ще получи продукти, произведени от БАЛЕВСКИ И КИРОВ ООД в размер на 150 лева. Класиралия се на второ място ще получи продукти, произведени от БАЛЕВСКИ И КИРОВ ООД в размер на 100 лева. Класиралия се на трето място ще получи продукти, произведени от БАЛЕВСКИ И КИРОВ ООД в размер на 50 лева. Деца, с нетърпение очакваме вашите рисунки на тема "Под шипковия храст"! Запознайте се с подробните условия на конкурса тук -> https://www.balevski.eu/competitions.php

 • Дата на затваряне: 31 август 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 4 до 10 години
 • Източник: https://www.balevski.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ И БУДИТЕЛИ“ 2022

По повод Деня на народните будители, 1 ноември 2022 г. Организатори: „Сдружение Азбукари“ и Единение „Българи за България“ Цел: Официалното начало на конкурса за детска рисунка на тема „Българските просветители и будители“ е 8 март 2022 г. и е насочен към българските деца, живеещи в България и в чужбина. Желанието ни е да мотивираме учениците да пресъздадат образа на просветителите и будителите, с които се гордее България. Чрез творчеството си децата могат да илюстрират постиженията на бележитите личности в областта на образованието, науката, знанието и национално освободителното движение, да представят просветителската дейност на отделни личности или общности. Конкурсът за рисунка е посветен на Деня на народните будители – 1 ноември, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери – будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Децата на България имат нужда от добри примери, подкрепа и надежда, за да ги вдъхновим да растат щастливи и отговорни за своето, изпълнено с добротворство бъдеще. Конкурсът за рисунка „Българските просветители“ има за цел да привлече вниманието на децата върху впечатляващите светли образи, допринесли с просветителската и будителска дейност за духовното въздигане на България. Въпросът, който ще вдъхнонява творчеството на учениците, е „Кои са българските просветители и будители?“ Организаторите призовават всички участници в конкурса чрез безграничния полет на своето въображение да покажат своите индивидуални творчески възможности. Регламент: Право на участие имат ученици от цялата страна от I до XII клас от училищата, читалищата, клубовете, школите, както и българчета, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален, колективни рисунки няма да бъдат разглеждани. • Всеки участник може да се включи само с една творба. • Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител с размер 35х50 см. или А4 - 21х29,7 см. (без паспарту), с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник. • Участниците могат да изпращат рисунките си до 31 август 2022 г. • На гърба на всяка рисунка трябва да се съдържа информация за: o име и фамилия на автора; o клас; o възраст; o учебно заведение; o населено място; o пощенски и електронен адрес; o телефон за контакт на родител/учител; При необявен клас на участника, същият ще бъде определен в клас спрямо посочената възраст, по преценка на журито. Класиране: Първа възрастова група - от I до IV клас. Втора възрастова група - от V до VII клас. Трета възрастова група - от VIII до XII клас. Критериите са: • Близост до темата • Оригиналност • Проявена фантазия • Композиция • Съчетаване на цветовете Рисунките ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще избере финалистите за почетната стълбичка на победителите на 30 септември 2022 г. Отличените ученици ще получат награди и изненади на специална церемония, която ще се проведе на 29 октомври 2022 г. Всички победители ще бъдат информирани за предстоящата церемония чрез предоставения от участниците конткт за връзка. Развитието на конкурса може да следите на фейсбук страницата на „Сдружение Азбукари“, https://www.facebook.com/Azbukari Изпратените към организаторите рисунки не подлежат на обратно връщане. С участието си в конкурса, авторите се съгласяват, че творбите им могат да бъдат представяни от организаторите по време на изложби, фестивали, презентации и в социалните мрежи, както и да бъдат използвани в образователни проекти на „Сдружение Азабукари“. ????Рисунките се изпращат на адрес: България, гр. София, кв. Редута, ул. Царичина 1, офис 1, „Сдружение Азбукари“, пощ. код 1505. Начало на конкурса: 8 март 2022 г. Краен срок за изпращане: 31 август 2022 г. Обявяване на резултатите: 30 септември 2022 г. Официално награждаване: 29 октомври 2022 г.

 • Дата на затваряне: 31 август 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от цялата страна от I до XII клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка - Тема: Съкровищата в нашия живот

Регламент Участва се само с една рисунка, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат/телефон и да бъде изпратена като прикачен файл във формат / JPG / на e-mail: color_bg_art@ilyzia; Няма ограничение в използваната художествена техника; Рисунката трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на участника, възраст и e-mail за връзка с родител; Картините ще бъдат качени в страницата във фейсбук и на сайта; Възраст на участниците: ученици от 7 г. до 15 г./, разпределени в две възрастови групи/; Професионално жури ще оценява художествената стойност на творбите. Класираните на първите три места победители от всяка възрастова група ще получат награди и грамоти. Начало на конкурса – 25 юни 2022 г. Краен срок за предаване на рисунките – 22 септември 2022 г.

 • Дата на затваряне: 22 септември 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Регламент Участва се само с една рисунка, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат/телефон и да бъде изпратена като прикачен файл във формат / JPG / на e-mail: color_bg_art@ilyzia; Няма ограничение в използваната художествена техни
 • Източник: https://maystoria.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА НАШИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ „АКАД.ПРОФ.НИКОЛАЙ СТОЙКОВ“

СДРУЖЕНИЕ “ ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ- БЪЛГАРИЯ” офис- Пловдив 4000 ул. „Иван Вазов”№25 vkbd@abv.bg GSM 089792 24 57, 089 786 32 09 ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА НАШИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ „АКАД.ПРОФ.НИКОЛАЙ СТОЙКОВ“ РЕГЛАМЕНТ 1.Размер на рисунката-не по-малко от 35/50 см. 2.Материал и бои по избор. 3.Технико-живописни,графични,смесени и авторски техники. 4.Критерии на журирането: а.оригиналност на идеята и техниката; б.творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми; в.пресъздаване на националните народни празници и обичаи,чрез свободно избрана композиция; г.възрастови групи: първа-от 6-11 години втора-от 12-15 години трета-от 16-19 години Краен срок-15.09.2022 Рисунки не се връщат. Адрес за изпращане-Пловдив,4000,ул.“Иван Вазов“№25 за Марийка Герасова 089 792 24 57 и Георги Караджов 089 786 32 09 На обратната страна на рисунката да бъдат изписани- град,село, код, точен адрес телефон за връзка трите имена на подателя За КОНКУРСА

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици на възраст от 6 до 19 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс за рисунка „Златният храм в душите ни“

Фондация „Устойчиво развитие за България“ организира Национален ученически конкурс за рисунка „Златният храм в душите ни“ под патронажа на посланика на Руската Федерация в Република България Посветен на 120-годинишнината от създаването и освещаването на Храм-паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка Фондация „Устойчиво развитие за България“ организира Национален ученически конкурс за рисунка „Златният храм в душите ни“ под патронажа на посланика на Руската Федерация в Република България Посветен на 120-годинишнината от създаването и освещаването на Храм-паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка. Регламент: В Конкурса могат да участват със свои рисунки ученици на възраст до 18 години, живеещи в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират в три възрастови групи: • I - IV клас • V - VII клас • VIII - XII клас • Творбите да бъдат изпращани по електронна поща – снимка с добра резолюция. • Победителите ще бъдат поканени да изпратят оригиналите на рисунките си по пощата за участие в изложба. • Няма ограничения в техниките за рисуване. • Формат на рисунките А 3 или друг по избор. • Допуска се участие с няколко творби от един участник. • Участието в Конкурса е индивидуално. • В творбите да личи лично отношение на авторите. Общи условия: Препоръчително е рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища и школи. Творбите, изпратени за изложба не се връщат. Организаторите си запазват правото най-добрите рисунки да бъдат публикувани в печатни издания, при възможност да се издаде сборник или календар, които да се ползват с благотворителни цели. Моля, обърнете внимание! • По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите. • По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те няма да бъдат връщани и могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации. • Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в Конкурса. • Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнена Заявка за участие /Приложение №1/ в сканиран вид, съдържащ: трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя консултант и негов телефон. Декларация от родителите. • В случай че при предаването на творбата, кандидатът в Конкурса не използва типовата бланка на „Заявка за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи: • Информация за автора на творбата - трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя консултант и негов телефон. - Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларирам своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на Конкурса.“ Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора. • Организаторите на Конкурса не отговарят и не могат да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил. • Организаторите на Конкурса не носят отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни. • Организаторите на Конкурса не носят отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса. • Творби, които не отговарят на условията по този Регламент, няма да участват в класирането. Срок за изпращане на творбите - до 10 септември 2022 г. Електронни адреси за изпращане на заявките и творбите в сканиран вид или снимка: fond.konkurs@abv.bg телефон за връзка 0893 660695 Победителите ще бъдат информирани по електронна поща. Резултатите ще бъдат обявени до 15 септември 2022 г. Успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 10 септември 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Общи условия: Препоръчително е рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища и школи. Творбите, изпратени за изложба не се връщат. Организаторите си запазват правото най-добрите рисунки да бъдат публикувани в печатни издания,
 • Източник: http://www.npc-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДЪЖД Конкурс за рисунка

В това горещо и сухо лято можем да извикаме само ДЪЖД! Вплетете дъждовните капки в своите творби и ни изпратете снимките им за участие в конкурса. За участие, заедно с възрастта и имената на автора, изпратете на имейл artcontestor@gmail.com единствено много добра електронна снимка на рисунка по актуалната тема. В дейността си около конкурсите, ние се ръководим от: -"Закон за авторското право и сродните му права" - прикрепен за ваша информация и на началната страница на сайта. - Регламент на ЕС за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г. - отразен в нашите Общи условия за ползване на сайта, дотъп до които има чрез линка в дъното на страницата. С изпращането на рисунка, изпращащият декларира, че е запознат и приема условията описани в Декларацията за участие. Декларацията може да прочетете ТУК https://www.artcontestor.com/contests. С нея родител, настойник или упълномощен, дава съгласието си детето да участва и творбата му да бъде публикувана... Оценяването на творбите е в ТРИ възрастови групи! -до 8г. -до 12г. -до 18г. ​ Запомнете! Критериите ни са: -близост до темата; -креативност -оригиналност; -съчетаване на цветовете; -композиция РЕГЛАМЕНТ И НАГРАДИ Размер: Оригиналите на рисунките НЕ СЕ изпращат при нас, затова нямаме изискване за размерите им. Снимката на рисунката която изпращате за участие, трябва да бъде поне 800 пиксела към който размер ние я редактираме преди публикуване. Техника: В периодичните ни конкурси, няма ограничение за техниката и материалите! Участниците се оценяват в три възрастови групи -до 8г., до 12г. и до 18г. За всяка възрастова група има първо, второ и трето място. Най-добре представилата се творба, става големия победител на конкурса. НЕ ТОЛЕРИРАМЕ УЧАСТИЕ НА ВЪЗРАСТНИ в творбите на децата! Класиранията се обявяват и публикуват до 15 дни след конкурса. Децата класирани до десето място в групите, получават грамота за представянето си подписана от ГАЛА. НАГРАДИ, (от 2022г.) Рисунките на големия победител и на първо място във всяка група, получават предметни награди, съответно на стойност 100лв. и 70лв., представляващи професионални художествени материали от МАГАЗИН ЗА ХУДОЖНИЦИ ЕТЮД, гр. Ст.Загора. Рисунките на второ и трето място, получават поощтрителни художествени материали на стойност 40лв. Отличените до десето място във всяка от възрастовите групи, получават грамота подписана от ГАЛА. Всички останали, ще могат да изтеглят от сайта, разпечатат и попълня pdf вариант на грамотата за спомен от участието им по темата. Повече: https://www.artcontestor.com/contests

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: три възрастови групи -до 8г., до 12г. и до 18г.
 • Източник: https://www.artcontestor.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Цветно лято със STABILO награди - инициатива за детска рисунка

Участвайте в нашата инициатива за детска рисунка! Качете снимка на рисунка на своето дете в коментар под публикацията, запишете ни името и годините на нейния автор! Няма ограничение във възрастта на малките художници, темата на рисунката, нито в използваните материали - важното е да бъде рисуванa с усмивка! ???? Инициативата продължава до 12.07.2022г., когато ще изберем шест рисунки. Всеки техен автор ще получи по една награда - комплект акварелни флумастери STABILO Pen 68 10 цв., комплект акварелни моливи STABILOaquacolor 24 цв. или комплект ергономични моливи STABILO TRIO thick 18 цв. Вдъхновете лятото си с цветно и вълнуващо приключение със STABILO!

 • Дата на затваряне: 12 август 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Няма ограничение във възрастта на малките художници
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ НАЦИОНЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ –АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА”

Тази година на 18 юли се навършват 185 години от рождението на Васил Иванов Кунчев – Левски. По този повод , Народно читалище " Развитие-1926"с.Стража, общ.Търговище организира Първи Национален конкурс за рисунка на тема: „Васил Левски- Апостола на свободата" В конкурса могат да участват всички желаещи от 5 до 25 години. Начало на конкурса от :10.06.2022 г.-10.00ч Условия за участие: Няма ограничения в техниката на рисуване. Всеки художник може да участва в конкурса до три рисунки. Рисунката трябва да е с размери -35/50 см. Рисунки с други размери не се допускат до класиране. Краен срок за изпращане на творбите: 10.07.2022 година. Всички творби ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на читалището, а най-забележителните ще бъдат изложени във фоайето на читалището. Всички участници ще получат грамоти за участие, а трите най-оригинални творби ще бъдат наградени. Всички рисунки да бъдат придружени със следната информация за участника: трите имена, възраст и адрес на участника. Творбите изпратете на адрес: пощ код 7738 с. Стража, ул. „Георги Марков” №6 , общ.обл./Търговище, Народно читалище „Развитие-1926” , за допълнителна информация: ilianapetova1958@abvbg тел.:0886213190 - Илияна Петрова- секретар

 • Дата на затваряне: 10 юли 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 5 до 25 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за измислени чудати същества

Ние от издателство “Изток-Запад” и общността за детска литература и насърчаване на детското четене “Нито ден без книжки” решихме да предизвикаме детското въображение! Провокира ни срещата с малчуганите, в седмицата на панаира на книгата и най-необичайната книжка на света! Тя ще ви разкаже за чудати същества, които ни заобикалят и правят живота ни по-вълнуващ. Ще даде обяснения на въпроси като кой крие важни наши вещи, защо бисквитките винаги правят трохички при разчупване, защо понякога си тананикаме случайни песнички и още... Интересно, нали? Детската фантазия е необятна и е тук, за да ни научи да виждаме необикновеното в нашето ежедневие. За да дадем поле на детското въображение, каним всички деца да се включат в предизвикателство по разкриване на шмакофокци! Как да се включите? • Поговорете с детето си за чудатите същества, с които съжителстваме, и които ще дадат отговор на такива въпроси като: Кой прави дупки в сиренето на мишлетата? Кой лекува мравките? Кой постоянно разбърква книгите в библиотеката? Кой пак е скрил очилата на дядо? Кой сипва вълшебна подправка във всички гозби на баба? А може би има и някое тайно същество, което сдобрява мама и тати след спор? • Може просто да опишете съществото, но приемаме и изработени същества от пластилин, рисунки и всякакъв вид креативни форми, които децата ви обичат! • Изпратете вашите предложения на email: nitodenbezknizhki@gmail.com до 20.06.2022г. • В темата на писмото напишете “Конкурс за измислени чудати същества”, а вътре отбележете възрастта и името на детето. А награди? Всички деца ще получат грамота за участие, а нашето почетно жури ще отличи трите най-вълнуващи идеи, които ще наградим с книги и книгозавърски постери за детска стая! Победителите в конкурса ще обявим на 30.06.2022 г.

 • Дата на затваряне: 20 юни 2022
 • Как да участваме: опишете съществото, но приемаме и изработени същества от пластилин, рисунки и всякакъв вид креативни форми
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->