по дата на конкурса
Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“

СУ „Васил Левски“ – Троян организира във връзка с навършването на 107 години от основаването и патронния празник на училището Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“ (19.02.2023 г.) I. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи. II. УЧАСТНИЦИ: Ученици отI до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян: Регламент: Конкурсът се провежда в следните възрастови групи: I – възрастова група – I–IV клас, II – възрастова група – V–VII клас, III – възрастова група – VIII–XII клас. III. ЖАНРОВ ОБХВАТ: графика, живопис, апликация (по избор) IV. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА: акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели (по избор). V. ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ: по избор(не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см. без паспарту). VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта)и да не са публикувани или класирани в други конкурси. Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки. Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация (на гърба на рисунката): – име и фамилия на автора на творбата; – клас, училище, художествена школа; – телефон за връзка; – точен адрес за получаване на наградата (при присъждане на такава). Творбите , придружени със задължителната информация, се изпращат на адрес: гр. Троян-5600, ул. „34-ти троянски полк“№ 43 СУ „Васил Левски“, GSM: 0886790503 , За конкурса Краен срок за изпращане на творбите: 14.02.2023год. Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището. Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2023 г. Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително. Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.

 • Дата на затваряне: 14 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици отI до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян
 • Източник: https://vlevski.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Троян
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СВИЩОВ 2023“

ОБЩИНА СВИЩОВ ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛАЙ ІІАВЛОВИЧ“ Ви канят да вземете участие в Международното биенале за детска рисунка „Свищов 2023“ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Рисунките могат да бъдат изпълнени в живописна, графична и смесена техника. Максимален размер на рисунките до 35 х 50 см, без паспарту. На обратната страна на рисунката да бъде изписано с печатни букви: -Името на участника; -Възраст; -Пол; -Името на институцията (училището); -Името на преподавателя; -Град, държава Темата е свободна. Всяко училище (институция) може да представи до 30 рисунки придружени със списък на участниците. Крайния срок за получаване на рисунките е 31 март 2023 год. Специално жури ще направи подбор за изложбата и ще определи наградите. Най-добрите ще бъдат отличени както следва: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 4-7 години I, II и III награда и 3 поощрения BTOPA ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 8-11 години I, II, и III награда и 3 поощрения TPETA ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12- 16 години I, II и III награда и 3 поощрения СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БИЕНАЈІЕТО КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ЗА ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАСТНИЦИ ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА БИЕНАЛЕТО 21 АПРИЛ 2023 ГОД . ОТ 14:00 ЧАСА. Работите не се връщат, като организаторите си запазват правото да ги популяризират в печата и електронните медии. РИСУНКИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА АДРЕС: Художествена галерия „Николай Павлович”, Площад „Алеко” №1 5250 Свищов Телефон за връзка и повече информация: Тел. 0631 / 4 00 73 E-mail : h.g.n.pavlovich@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 4-16 години
 • Източник: https://www.svishtov.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“- 2023

Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливия творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най- ярките фигури на българското Възраждане. І. ЦЕЛИ: Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното изкуство. Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново. Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия майстор и да и да им даде широко поле творчески да пресъздадат образа на Майстора и атмосферата в която е живял. Да включитази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество. Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител. ІІ. УЧАСТНИЦИ: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България. ІІІ. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в три раздела: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; МАКЕТ; ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО; Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условия за участие: Няма ограничения в техниките и материалите; Участниците изпращат до две творби; Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm; Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка; Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей Дряново и не се връщат. Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани: Име на творбата; трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт; име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ОДЗ/ЦДГ; ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Раздел 2: МАКЕТ Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и обекти построени от Никола Фичев. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина. Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно. Всеки участник или колектив може да представи само една творба. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и данни за участниците. Име на творбата; трите имена на автора /колектива/, възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт; име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Възрастови групи: ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО ПОЕЗИЯ; ПРОЗА/ есе или разказ/; Условия за участие: В конкурса могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас; Всеки участник представя до 2 /две/ стихотворения или 1 /едно/ произведение в проза; Възможно е участие и в двата раздела; Възрастови групи: ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: Заглавието на творбата; Трите имена на автора; Възраст, клас; Град/село, област, училище /ОДК / клуб, др.; Адрес и телефон за контакт; Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка. ВАЖНО: Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14; Творбите да се изпратят на e – mail : office@museumdryanovo.com до 05.05. 2023 г. IV. НАГРАДИ Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди. V. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: КРАЕН СРОК: 05.05.2022 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО. Адрес за изпращане на конкурсните творби в раздел Изобразително изкуство и Макет: Гр. Дряново, 5370 Ул. „Шипка“ № 82 ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята” Тел. 0898542992 Гергана Симеонова VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“ ). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси. Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 27. 05. 2023г. на Официалния сайт на Исторически музей Дряново : http:// museumdryanovo.com Награждаването ще се състои на 1.06.2022 г. в Икономовата къща в Дряново, където победителите в конкурса от раздел Рисунка ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел Литературно творчество ще участват в кратък рецитал. За контакт: Исторически музей – Дряново Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова e-mail: office@museumdryanovo.com

 • Дата на затваряне: 05 май 2023
 • Как да участваме: Изобразително изкуство, макет, литературно творчество
 • Ограничение за участие: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://museumdryanovo.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Моят Левски"

Община Чирпан Основно училище "Васил Левски" Общински комитет "Васил Левски" организират конкурс на тема "Моят Левски". Условия за участие в конкурса: 1. В конкурса могат да участват със собствени творби деца до 7 - годишна възраст и ученици от 1 до 7 клас от всички училища и детски градини в община Чирпан. 2. Материалите и техниката са по избор на учстниците. 3. В конкурса могат да участват творби от следните жанрове: живопис, графика, скулптура и приложно изкуство. 4. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, клас, училище, населено място , телефон за възка. Очакваме творбите ви до 10.02.2023 г. на адрес: ОУ Васил Левски, гр. Чирпан, ул. Васил Левски № 23 Телефон за контакт: 0894682555

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: Изобразително и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: деца от детска градина до 7 клас от Община Чирпан
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Чирпан
Приоритет на конкурса 
Регионален конкурс задетска рисунка на тема "Шарен ден"

Цели на конкурса: Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство; Да се осигури възможност за творческа изява на детския талант; Да се стимулира детското въобръжение. Възрастови групи: В конкурса могат да участват деца и ученици от град Бургас и населените места в региона в следните възрастови групи: 1-ва група - 6 - 8г. 2-ра група – 9 -11г. 3-та група – 12 – 14г. Размер на рисунката: А3 картон Материали и техники: Без ограничение Условия за участие: Всеки участник може да участва в конкурса само с една рисунка по посочената тема; На гърба на рисунката трябва да са изписани трите имена, години, клас и учебно заведение, телефон и имейл за връзка; Всички рисунки се предоставят на организаторите в срок до 15.02.2023 г. Адрес за изпращане или предоставяне на рисунките: гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4. Телефон за връзка: 0887201033 – Център за млади таланти. Компетентно жури ще отсъди I, II и III място във всяка възрастова група. Обявяване на победителите от трите възрастови групи - 20.02.2023 г. на www.forbgkids.org.

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от град Бургас и населените места в региона
 • Източник: http://www.forbgkids.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: град Бургас и населените места в региона
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА…“

ОБЩИНА МИЗИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ГРАД МИЗИЯ КОНКУРС „ БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА…“ ЦЕЛИ: Формирането на ценности като родолюбие и национално самочувствие, изграждането на положително отношение към българската история от периода на освободителното движение и към героите от Освобождението, познаването на конституционно определените национални символи – знаме, химн и герб на Република България, и възпитаването на подрастващите в уважение към тях. Конкурсът е посветен на 145 години от Освобождението на България. РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас. Възможно е участие и в двата раздела. ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО: Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: ▪ I – ва група – ПГ /5- 7 г./ ▪ II – ра група – от I до III клас ▪ III - та група – от IV до VII клас ▪ IV- та група – от VIII до XII клас Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се използването на всички видове техники на изобразителното изкуство – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. ВТОРИ РАЗДЕЛ: МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: ▪ I - та група – от IV до VII клас ▪ II - та група – от VIII до XII клас Презентациите да са до 20 слайда на компютърна програма по избор, изпратена на e-mail cplr_mizia@abv.bg Да не си изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт. Да бъдат естетически и технически оформени по тематиката. Ще се поощрява използването на авторски материали. На творбите в Раздел I е необходимо да бъдат отбелязани: ➢ Трите имена на автора; ➢ Възраст; телефон за връзка ➢ Училище или детска градина; ➢ Ръководител/учител; ➢ Адрес на подателя; Следва да бъдат изпратени най-късно до 28.02.2023 г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А ЦПЛР – Мизия, тел. 0888221541 Презентациите в Раздел II изпращайте като прикачен файл и информация: ➢ Трите имена на автора; ➢ Възраст; телефон за връзка ➢ Училище или детска градина; ➢ Адрес на подателя; най-късно до 28.02.2023 г. на посочения e-mail . Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 07.03.2023 г. на facebook страницата на центъра и страницата на Община Мизия. За всеки раздел и за всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на ЦПЛР - гр. Мизия.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2023
 • Как да участваме: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 • Ограничение за участие: деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ АКВАРЕЛИ oпус 37 “ БУРГАС 2023

РЕГЛАМЕНТ Чл. 1. Този регламент урежда правилата за провеждане на Национален конкурс за рисунка “АКВАРЕЛИ опус 37", условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели. Чл. 2. Националният конкурс за рисунка “АКВАРЕЛИ опус 37" е създаден през 2019 г. по повод 120 години от рождението на големия български композитор Панчо Владигеров. Чл. 3. Инициатор и организатор на конкурса е Национално училище за музикално и сценично изкуство “Проф.Панчо Владигеров" – Бургас със съдействието на НХА – София, Дружеството на художниците в Бургас, УН „Родни звуци“ и медийното партньорство на БНР Бургас. Чл. 4. Целите на Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” са: (1) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване; (2) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум за изява на творчески идеи и умения; (3) да популяризира творчеството на българските композитори; Чл. 5. (1) Конкурсът се провежда в две възрастови групи : • I възрастова група – V – VII клас • II възрастова група – VIII – XI клас Чл. 6. Задачата на конкурса е рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на акварела. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - V - VII клас 1. Конкурсна задача: Рисунка по творба на Васил Казанджиев „Малък етюд“ https://youtube.com/shorts/-fn4P-_NQnk „Пеперуди“ https://youtube.com/shorts/r-369fG5EWU „Облаците се гонят в небето“ https://youtu.be/HES6oqM5-BI 2. Изисквания към конкурсните творби: • Размер на рисунката – 35/50 см; • Техника на изпълнение – акварел; • Творбите не трябва да се паспартират и рамкират; • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - трите имена на участника; - заглавие на творбата (по клавирните пиеси); - e-mail, телефон за контакт; 3. Всеки участник може да изпрати само 1 (една ) рисунка. 4. Към конкурсната творба трябва да е приложена служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът. 5. Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: 2 Бургас 8000 ул. „Кавала“ № 39 НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров" /за конкурса / 6. Краен срок за изпращане на рисунките: 31.03.2023 г. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - VIII - XI клас I кръг - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 1. За селекционния кръг участниците представят 1 (една) рисунка на тема по избор, изпълнена в техниката на акварела. 2. Изисквания към конкурсната творба: • Размер на рисунката – 35/50 см; • Материали – бял картон, акварели; • Творбата не трябва да се паспартира и рамкира; • На гърба на рисунката е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - трите имена на участника; - заглавие на творбата; - e-mail, телефон за контакт; 3. Към творбата трябва да са приложени: - Декларация за авторство /по образец/; - Служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът; 4. Краен срок за изпращане на материалите: 20.03.2023 г. на адрес: Бургас 8000 ул. „Кавала“ № 39 НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров" (за конкурса) 5. Селекционна комисия, определена от организаторите, разглежда всички представени рисунки, които отговарят на посочените условия. Въз основа на установените критерии за оценяване в конкурса, извършва подбор и определя участниците във втори кръг. II кръг – КОНКУРС 1. Конкурсна задача: От предложени от организаторите три музикални творби, чрез жребий на място се определя конкретното музикално произведение - тема за конкурсната задача. 2. Формат на листа: 35/50 см. 3. Материали: бял картон, акварели. 4. Време на изпълнение: 12 учебни часа - 2 дни по 6 учебни часа. 5. Конкурсит се провежда на 11 и 12. 04. 2023 г. в учебните зали на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" Бургас 6. Участниците сами осигуряват необходимите материали, подложка и други пособия за работа. 7. Пътните и престоят в Бургас са за сметка на участниците в конкурса. 8. Организаторите не поемат ангажимент по настаняването. Чл. 7. Компетентно жури ще определи Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група – предметна награда и диплом. Чл. 8. Критерии за оценяване: - оригиналност на рисунката; - съответствие с темата на конкурсната задача; 3 - композиция; - цветово решение; - технически похвати при работа с акварел; Чл. 9. Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, която ще се открие в рамките на Дни на музиката на Европа – Бургас, април 2023. Чл. 10. Произведенията, изпратени за Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” не се връщат след приключване на конкурса и всички права върху тях остават за организаторите. Чл. 11. Конкурсът е предложен за включване в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. Програмата се приема с постановление на Министерски съвет. Чл. 12. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците и да поиска тяхното съгласие за участие в конкурса, съобразно новите условия. www.numsiburgas.com

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на акварела
 • Ограничение за участие: V – XI клас
 • Източник: http://www.numsiburgas.com/
 • Общ награден фонд: Моля, обърнете внивамие относно промяната в регламента.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Детски конкурс „Картичка за мама”

Международният ден на жената 8-ми март за нас е най-скъпия празник – Празникът на мама по този повод ,Народно читалище „ Станчо Станчев 1896” с. Сушица организира за трета година детски конкурс „Картичка за мама”. В конкурса могат да участват деца от 7 г. до 16 г. Мили деца, изработените от вас картички трябва да са с размер 15/ 21 можете да използвате всякакви техники и материали за да направите своята картичка за мама. Всеки участник може да участва с една картичка, на която посочва своето име , възраст ,адрес , телефон и имейл за обратна връзка. Изпращайте ни своите творения до 03.03.2023 г. на адрес : НЧ „Станчо Станчев 1896” с.Сушица общ. Стражица ул. „Георги Димитров” №2 ПК 5177 Ще бъдат отличени I –ро, II-ро и III-то място, всички участници в конкурса ще получат грамота за участие. Класираните участници и снимки на картичките ще бъдат публикувани на страницата на читалището на 08.03.2023г. Телефон за връзка с организаторите 0877121616.

 • Дата на затваряне: 03 март 2023
 • Как да участваме: Картичка
 • Ограничение за участие: деца от 7 г. до 16 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за рисунка" Българските народните приказки - извор на мъдрост и доброта" 2023

НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ Сдружение "Дай,баб,огънче" ОРГАНИЗИРА Национален конкурс за рисунка" Българските народните приказки - извор на мъдрост и доброта" 2023 Поканени да участват са всички до 14 г Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи • Първа - 7 - 10 г. • Втора - от 10 до 14 г две категории: І категория – училища по изкуствата; паралелки с разширено и профилирано изучаване на изобразително изкуство; школи към Детски комплекси, Центровете за работа с деца и читалища II категория – от НУ, ОУ, СУ Технически параметри: Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон . Големината на листа е блок номер 4 или 35/50 На гърба на всяка рисунка авторите да попълнят АПЛИКАЦИОННА ФОРМА в която посочат трите имена и възраст, e-mail и телефон за връзка, името на училището и класа. • Крайният срок за изпращане на рисунките е 20.04.2023 г, на адрес: гр Перник, офис СПИДИ ул "Кирил и Методий" за Образователен център ”Дай,бабо,огънче!” тел 0893314115 или офис на ЕКОНТ ,кв. Проучване за Образователен център ”Дай,бабо,огънче!” тел 0893314115 Специализирано жури ще излъчи победителите в конкурса. Рисунки с некоректно попълнени апликационни форми няма да участват в класирането!!! АПЛИКАЦИОННА ФОРМА: За участие в конкурса “Българските народните приказки – извор на мъдрост и доброта” Име на приказката:....................................... Име, презиме, фамилия ............................ Възраст ....................... Представител на ...............................................(училище, клуб, школа, институция) Адрес на институцията: ............................... Телефон: ........................ e-mail: ............................ *Моля попълнете e-mail за обратна връзка и залепете внимателно апликационната форма на гърба на детската рисунка

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: до 14 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за рисунка на тема: "ДЯКОНЪТ"

Дом на културата Бухово орзанизира ученически конкурс за рисунка на тема: "ДЯКОНЪТ". 1. Цели Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола. 2. Условия за участие Една рисунка /формат А4/. Избор на материали и техника: свободен. 3. Необходими данни: Лично и фамилно име на автора, клас и училище, телефон за контакт, е-mail. 4.Организаторите запазват правото си да използват рисунките за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. 5.Къда за изпратим? Срок за изпращане: от 18.01.2023 г. до 17.02.2023 г. dom_kulturata@abv.bg или на място: гр. Бухово, ул. Младежка1 Победителите ще бъдат обявени на официалната ни Facebook страница.

 • Дата на затваряне: 17 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: "По дирите на Левски"

По повод предстоящия патронен празник, Второ ОУ "Васил Левски" обявява конкурс за детска рисунка. За ученици от 1 до 7 клас. Размер на творбите: 35/50 см. Всяка творба да съдържа следната информация: - три имена -възраст/клас - училище/институция Рисунките да бъдат изпратени до 15.02.2023 г. Адрес: Второ ОУ "Васил Левски" Костинброд 2233 ул. Стеван Стамболов 1

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 до 7 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема: „Левски през моите очи“

Регламент В конкурса за рисунка могат да участват деца на възраст от 7 до 18 г., които са разделени на 3 възрастови групи: - I възрастова група - от 7 до 10 г.; - II възрастова група - от 11 до 14 г. - III трета възрастова група - от 15 до 18 г. Всеки участник има право да участва с една творба. Формат на рисунките: 35/50 см. или 50/70 см. /посоченият размер е без паспарту/ Техника на изпълнение: без ограничения /моливи, пастели, флумастери, водни, маслени бои, смесена техника, колаж/. Творбите се предават в завършен вид с паспарту и опция за окачване. На гърба на рисунките трябва да бъде изписана следната информация: - трите имена, възраст, училище, телефон или e-mail за връзка; Срок за подаване на рисунките: 20.02.2023 г. Адрес: Бургас, ул. “Филип Кутев” 2, БНР Бургас. Награждаване: 28.02.2023 г., 18.00 часа, на концерт в Културен дом НХК. Жури: Добрин Вътев – ДБХ Бургас, Кирил Костадинов - БНР Бургас, Пенка Седларска – изкуствовед, Мариана Рачева - БНР Бургас. Имената на победителите ще бъдат обявени на 24.02.2023 г. Рисунките ще бъдат изложени във фоайето на НХК на 28.02.2023 г.

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 18 г.
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Общински конкурс за изобразително и приложно изкуство „Кукери играят, добро вещаят“

Конкурсът „КУКЕРИ ИГРАЯТ, ДОБРО ВЕЩАЯТ“ е посветен на организираното провеждане на кукерските празници в община „Тунджа“ и има за цел: Да представи и популяризира уникалната кукерска традиция в общината; Да запознае децата и учениците с традиционните български обичаи и маскарадни игри; Да предостави възможност за изява на детското творчество чрез пресъздаване и интерпретиране на народните традиции; Да насърчи интереса и възпита родолюбиво отношение на децата към богатството и мъдростта на българските народни обичаи и ги приобщи към процеса на съхраняване на живите традиции на българите. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Конкурсът „Кукери играят, добро вещаят“ ще се проведе в две категории – изобразително и приложно изкуство. Категория „Изобразително изкуство” ; Темата е свързана с кукерските игри и персонажи. Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни и графични техники. Материалите за работа са по избор /бои, пастели, туш, моливи и флумастери/. Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см. Оценяване: Творбите ще се оценяват от жури по следните критерии: близост до темата живописен или графичен стил; композиция; оригиналност и фантазия. Не се насърчава копиране и чужда намеса. Конкурсните работи не подлежат на връщане. Категория „Приложно изкуство” ; Изработване на плоски или обемни (3D) кукерски маски и фигури. Материали: В конкурса могат да участват творби изработени от приложно-декоративни материали: вълна, прежда, конци, стъкло, мъниста, дърво, дървени топчета, кожа, картон, семена, зърна, текстилни, природни или подръчни материали. Размер – няма ограничение Оценяване: За предимство се счита автентичния образ на кукерската маска и костюма. Конкурсните работи подлежат на връщане. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В двете категории могат да участват деца и ученици от следните възрастови групи: Първа група – от 4 до 7 години (детски градини) Втора група – от 1 до 4 клас Трета група – от 5 до 7 клас Четвърта група – от 8 до 12 клас Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора; клас/група; учебно заведение; телефон за връзка. Кандидатите могат да участват с не повече от две произведения, специално подготвени за конкурса. С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“. Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА: Краен срок за представяне на творбите: 17 февруари 2023 г. на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 4, стая 411- за конкурса „Кукери играят, добро вещаят“. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа“: https://tundzha.bg и на сайта на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“: https://www.kabile-art.net/ до 23.02.2023 г. Награждаването на победителите в конкурса и откриването на изложбата ще се състои на 24 февруари 2023 г. от 15,00 часа в Община „Тунджа“. За повече информация: Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, Моб.тел. 0884301303; Добринка Ангелова – началник отдел „Образование –ПП“ ; Моб.тел. 0885019052

 • Дата на затваряне: 17 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка, приложно изкуство
 • Ограничение за участие: Деца и ученици от 4 години до 12 клас
 • Източник: https://tundzha.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Осми областен конкурс за детска рисунка на тема „Бъдещето през моите очи“.

С подкрепата на Глобал Нет, за осма поредна година ЦПЛР-ОДК гр.Кърджали организира Областен конкурс за детска рисунка на тема „Бъдещето през моите очи“. Регламент: Тема: Темата „Бъдещето през моите очи“ предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти, като направят творческа интерпретация във всички възможни посоки: семейство, приятелство, доброволчество, природа, архитектура, градове на бъдещето, високи технологии, превозни средства, космос и др. Условия за участие: Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. 1. Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 живописни или графични рисунки, с материали по избор. Размерите на рисунката трбява да са 35/50 см. На гърба на всяка творба трябва да има следната информация: трите имена на автора, възраст и клас, училище, извънучилищно звено, заглавие/ако има/, име и фамилия на ръководителя и телефон за връзка. Наградите са осигурени от фирма Global Net. Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК-Кърджали. Рисунките трябва да се предадат в ОДК или да се изпратят на адрес в срок до 02.03.2023 г. гр. Кърджали 6600, ул. Полковник Дервингов 1, п.к. 102 Общински детски комплекс, За конкурса. Тел. за информация 0361 6 23 24

 • Дата на затваряне: 02 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици на възраст от 6 до 19 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема “Делата на Васил Левски в Разлог”

Община Разлог и Исторически музей- Разлог обявяват конкурс за рисунка на тема “Делата на Васил Левски в Разлог”. В конкурса, посветен на 150 години от гибелта на Апостола, участие могат да вземат всички деца и младежи от България, на възраст от 7 до 18 години. Творците могат да изпратят неограничен брой рисунки, като използват техника по желание и представят на хартия с формат „А4” подвига на Васил Левски в тогаваща Мехомия (дн. Разлог). След оценка на компетентно жури, най- красивите творения ще бъдат част от изложба, посветена на 150 години от Обесването на Васил Левски, а авторите на произведенията на изкуството ще бъдат отличени с награди и грамоти. Основната цел на конкурса е насърчаване творческата и индивидуална изява на децата, както и предизвикване на интерес у подрастващите към делата на Васил Левски. ‼️Рисунките следва да бъдат предадени в срок до 10.02.2023 г. в сградата на Исторически музей – Разлог на адрес: гр. Разлог, пр. „15 септември 1903 г.“ № 14. ‼️Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: – трите имена на участника; – възраст; – клас и училище или читалище; – телефон за връзка с родител или учител. ℹ️Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс ,,Делата на Васил Левски в Разлог“ ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи от България, на възраст от 7 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->