по дата на конкурса
Конкурсът за детски вокални групи за деца от 4 до 7 години "С песен светът е чудесен!"

Конкурсът за детски вокални групи за деца от 4 до 7 години "С песен светът е чудесен!" ще се проведе онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2023г. и споделени на интернет страницата на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив за обществеността. Конкурсът е без такса за участие. Идеята е конкурса „С песен светът е чудесен“ да се превърне в ежегоден форум, който да се реализира присъствено в гр. Пловдив.

Регламент:

ПЪРВИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ ВОКАЛНИ ГРУПИ „С ПЕСЕН СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН” ОРГАНИЗАТОРИ ДГ „Червената шапчица”, гр. Пловдив С ПОДКРЕПАТА НА:  Община Пловдив - Район “Тракия”  РУО - гр. Пловдив  РЕГЛАМЕНТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Начин на провеждане: Конкурсът ще се проведе онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2023г. и споделени на интернет страницата на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив за обществеността. Конкурсът е без такса за участие. Идеята е конкурса „С песен светът е чудесен“ да се превърне в ежегоден форум, който да се реализира присъствено в гр. Пловдив. 2. Цели на конкурса: Реализиране на Наредбата за приобщаващо образование, чрез активно включване на педагогическия екип при ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив в обща институционална политика за изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в детските градини, израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес. Споделяне на добри практики и възможност за изява на талантливи деца. 3. Право на участие имат детски вокални групи, в които възрастта на децата е от 4 до 7 годишна възраст. Численост на групата от 5 до 25 участници. Вокалните групи ще бъдат разпределени в две възрастови групи: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 4-5 години ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 6-7 години 4. Всяка вокална група участва в конкурса с изпълнение на две песни с общо времетраене до 8 минути. 3 II. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ: 1. Изпълнението на вокалната партия е само на живо! 2. Съпроводът на песните може да бъде осъществен чрез:  живо изпълнение на музикален инструмент;  аудио-запис на инструменталния съпровод, в който не се допускат записани вокали. III. КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ:  точна интонация, ясна дикция и артикулация.  артистично и въздействащо поднасяне на словесния текст на песента.  цялостна художествена интерпретация и сценично поведение. Изпълненията на вокалните групи ще бъдат оценявани от професионално жури в състав: 1. Председател: доц. д-р Галя Петрова - Киркова – директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и преподавател по народно пеене към нея. 2. Д-р Нели Спасова – старши експерт по изкуства РУО, гр. Пловдив 3. Калин Кирков – преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 4. Михаил Тодоров – старши учител по музика, ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив IV. НАГРАДИ  Грамота за участие за всички участници;  Участници от всяка възрастова група ще бъдат отличени с І, ІІ и ІІІ награда – грамота и плакет;  Една специална награда - приз /грамота и ваучер за музикален магазин/;  Поощрителни награди. Отличените участници от гр. Пловдив ще бъдат поканени лично да получат своите награди и да представят своите изпълнения на територията на ДГ “ Червената шапчица”, гр. Пловдив. Забележка: Журито запазва правото си да не връчи всички награди. V. РЕГЛАМЕНТЪТ НА КОНКУРСА Е СЪПРОВОДЕН ОТ ЗАЯВКА И ДЕКЛАРАЦИЯ –ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, В КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСОЧИ ТОЧНО: 1. Име на групата и институцията, към която е сформирана; анотация на групата; брой на изпълнителите, възрастовата група, кратко представяне. 2. Име на ръководителя, телефон за връзка. 4 3. Данни за песните – автор на музика, текст, аранжимент /да се изпишат без съкращения/. 4. Сканирана декларация за информирано съгласие за защита на личните данни и за разпространение в интернет. 5. Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: konkurs@chervenata-shapchitsa.com *Редът, по който ще се качват в интернет групите в конкурса, се определя от реда на подаване на заявката. VI. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: konkurs@chervenata-shapchitsa.com до 30.04.2023г. *Заявки след тази дата няма да бъдат приемани! ЗА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОНКУРСА:  Галина Недева - 0882 104 200 директор на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив  Михаил Тодоров - 0899 633 272 ст. учител по музика ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Онлайн песенен конкурс "ПЕЕМ КАТО ПТИЦИТЕ"

СУ Васил Левски - гр. Стара Загора организира онлайн песенен конкурс "ПЕЕМ КАТО ПТИЦИТЕ" за деца от III и IV група на детска градина. Скъпи родители, Уважаеми учители, Нека заедно направим настъпващата пролет още по-красива и мелодична. Изпатете ни видео клипове, на които вашите деца изпълняват пролетни песни. Регламент: Категории: -Индивидуални изпълнители -Групи до 10 деца Данни на изпълнителите: Трите име на участника, възраст, Заглавие на песента, Детска градина, Телефон за връзка, Ръководител. Адрес: su.levski.stz@gmail.com Срок за изпращане до 27.03.2023 година.

 • Дата на затваряне: 27 март 2023
 • Как да участваме: Пролетни песни
 • Ограничение за участие: деца от III и IV група на детска градина
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПЕСЕН ХАСКОВО

Националният конкурс за авторска коледна и новогодишна песен е част от Национален фестивал за коледна и новогодишна песен, който се организира от ОП „Младежки център” – Хасково и Сдружение „Орфей1977” - Хасково с подкрепата на Община Хасково и Български хоров съюз І.Условия за участие: 1. Конкурсът цели да създаде нови коледни и новогодишни песни със съвременно звучене и подходяща сложност за различни по състав и възраст хорови формации и вокални групи. 2. Темата на конкурса са празниците Коледа и Нова година и свързаната с тях обредност и традиции. Песните могат да са свързани и със зимата, като сезона, в който се честват посочените празници. 3. В конкурса могат да участват всички български композитори, живеещи в България или чужбина и чужди граждани, живеещи в Република България не по – малко от 3години, които в срок до 01.09.2023 г. представят своите песни (неиздавани и неизпълнявани) – партитурата на песента в PDF, придружена от демо запис на CD или флашпамет /партитурата, изпълнена на пиано или през програмите за писане на музика, а не изпълнение от хор/. 4. Композициите трябва да бъдат замислени като изпълними от любителски хорове. 5. Допуснатите до изпълнение на живо творби ще бъдат публикувани в специален сборник (хартиен и електронен формат), тиражиран след изданието на Конкурса. 6. Всеки участник в Конкурса е длъжен да попълни Декларация, подписана саморъчно от композитора, която съдържа: удостоверение, че произведението не е публикувано, не е изпълнявано, не е възлагано или участвало в други конкурси, съгласие на автора за публикуване на произведението в специален сборник (хартиен или електронен формат) тиражиран след всяко издание на Конкурса, както и съгласие да бъде изпълнявано от хорове участници в Национален фестивал на коледната и новогодишна песен - Хасково по време на неговото провеждане. Всяко неспазване на горепосочената декларация води до изключване от Конкурса и загуба на всяко право на награди и споменавания. Декларация може да бъде изтеглена от сайта на ОП „Младежки център” – Хасково. 7. Участието в конкурса предполага приемането на неговия регламент. 8. Всеки автор мoже да представи неограничен брой песни, но до изпълнение във фестивала се допускат най-много 8 / осем / от изпратените от всички автори произведения. 9. Конкурсът е анонимен. Изпратените партитури да НЕ съдържат името на композитора. Творбите се предават в запечатан плик, в който се поставя малък плик с името, Е-mail на автора и телефони за връзка или по имейл. 10. Допуснатите до Фестивала автори получават съответните уведомителни писма и имената им ще бъдат публикувани на официалния сайт на фестивала . 11. Инструменталният съпровод на допуснатите до фестивала песни / ако има такъв/, трябва да бъде предоставен на организаторите в завършен вид до 15 октомври 2023 г. 12. Подборът на песните се прави от диригентите на хоровете, одобрени за участие във фестивала. Допускат се най – много, но не задължително осем от изпратените от всички автори песни, за изпълнение на живо. 13. Песента, събрала най – много гласове получава Награда на хоровите диригенти в размер на 500 /петстотин/ лева. При еднакъв общ брой гласове на 2 и повече творби, наградата се разделя между композиторите. По своя преценка журито има право да не присъди Награда на хоровите диригенти. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане. 14. Останалите седем или по - малко творби се състезават за Награда на публиката, в размер на 400 /четиристотин/ лева, която се определя чрез гласуване по време на фестивалните концерти с цветни бюлетини. Песента, събрала най – много гласове от публиката печели Награда на публиката. При еднакъв общ брой гласове на 2 и повече творби, наградата се разделя между композиторите. 15. Взаимоотношенията между организаторите на конкурса, продуцирали неговото провеждане и композиторите се уреждат с отделни договори, на основание Закона за авторското право и по взаимно съгласие. 16. Копията от представените партитури няма да бъдат върнати на авторите и ще останат в хартиения и / или дигиталния архив на Национален фестивал на коледната и новогодишна песен – Хасково. 17. Композиторите НЯМАТ право да предоставят песните на хорови състави или вокални групи , преди произведенията да са получили оценката на диригентите на участващите съставите и преди да са прозвучали на Национален фестивал на коледната и новогодишната песен в Хасково. 18. Композиторите предоставят на организатора правото да изпълнява, разпространява и издава / в сборници или на CD/ песните, допуснати и изпълнени по време на фестивалните концерти. 19. Организационният комитет има право да договаря заснемането и излъчването на фестивала или части от него по електронен път. 20.Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците за новите условия. 21. Адресът за изпращане на песните е : 6300 Хасково бул.”България” 41 Елена Цветкова За Национален конкурс за авторска коледна и новогодишна песен koleda_fest@abv.bg за справки: 0888199 811 – Елена Цветкова

 • Дата на затваряне: 01 септември 2023
 • Как да участваме: коледни и новогодишни песни със съвременно звучене
 • Ограничение за участие: всички български композитори, живеещи в България или чужбина и чужди граждани, живеещи в Република България не по – малко от 3години
 • Източник: https://www.yc-haskovo.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XXIV фолклорен конкурс "Славейче"

Първото извънстолично радио в България – Радио Стара Загора организира XXIV национален радиоконкурс за млади изпълнители на български народни песни „Славейче“. За участие се допускат деца от цялата страна, разделени в три възрастови групи – до 7, до 12 и до 16 навършени години. В отделна категория се надпяват учениците от специализираните училища по изкуствата и паралелки с разширено изучаване на музика. Конкурсът ще се проведе на 22 и 23 април 2023 г. от 10:00 часа в Радио Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I“ 75. Участниците представят две народни песни, а навършилите 12 години – една хороводна и една безмензурна песен, в „чист вид“ (акапелно), без музикален съпровод и авторска намеса. ВАЖНО УСЛОВИЕ! Едната от песните трябва да бъде непопулярна. По този начин Радио Стара Загора стимулира издирването на отдавна забравени или непознати песенни образци от богатството на българския музикален фолклор. КОНКУРСЪТ Е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ. Краен срок за изпращане на заявки – 16 април 2023 г. Форма за участие можете да изтеглите от ТУК >> Голямата награда за талантите, класирани на първо място е професионален звукозапис със специален аранжимент, продуциран от Радио Стара Загора. Сред лауреатите в надпяването слушателите на Радио Стара Загора избират песен на слушателя чрез гласуване в предаванията за народна музика. Участниците в конкурса ще оценява жури в състав: Милена Паунова – музикален редактор в Радио Стара Загора, тракийската певица Ваня Вълкова, Неделчо Киров – отговорен звукорежисьор в Радио Стара Загора. Допълнителна информация можете да получите на телефон 042/616-414 и на https://bnr.bg/starazagora/page/radiokonkurs-slaveyche.

 • Дата на затваряне: 16 април 2023
 • Как да участваме: Краен срок за изпращане на заявки – 16 април 2023 г.
 • Ограничение за участие: деца от цялата страна, разделени в три възрастови групи – до 7, до 12 и до 16 навършени години
 • Източник: https://bnr.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: КОНКУРСЪТ Е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса