по дата на конкурса
Конкурс за "Млад български композитор"

Продуцентска къща Palms Music в партньорство с Националната Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров“ организират най-големия конкурс за млад български композитор. Целта на конкурса е да подкрепи хора с афинитет към композицията в това да творят и да изразят себе си. Мисията на организаторите е да популяризират българската музика и предоставят съдействие на талантливи музиканти в началото на техния творчески път. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите произведения на имейл office@palmsmusic.bg до 20 септември. Композициите трябва да са в стил джаз, филмова, театрална или класическа музика. Имената на победителите ще станат ясни по време на церемония на 27 октомври, когато се отбелязват 241 години от рождението на великия италиански композитор Николо Паганини. В конкурса могат да участват лица, навършили 16 години. Произведението трябва да се предостави като некомпресиран звуков файл – wav или aiff. Наградите за първо, второ и трето място са съответно – 5 000 лв., 3 000 лв. и 1 000 лв. На участниците ще бъде присъдена още една допълнителна награда „Награда на Публиката“, осигурена от първата българска публична компания в игралния сектор – „Телематик Интерактив България АД“ на стойност 1 000 лв. Освен авторската композиция, кандидатите трябва да изпратят две свои снимки и попълнен формуляр. Композициите ще се оценяват от основателите на продуцентска къща Palms Music – г-н Мило Борисов и г-жа Росий МакКий, българския композитор Петър Дундаков и Кристина Иванова. „Чрез този конкурс искаме да запознаем широката общественост с имената на бъдещите български композитори и да ги насърчим да покажат своята креативност и талант“, заяви г-н Мило Борисов. Продуцентска къща Palms Music е основана през 2021 г. За много кратък период от време тя успява да се наложи като един от най-активните брандове в българския културен живот. С този конкурсен проект Palms Music иска да подкрепи прохождащите български композитори като им съдейства в първите стъпки в творческия път.

 • Дата на затваряне: 20 септември 2023
 • Как да участваме: Композиция в стил джаз, филмова, театрална или класическа музика
 • Ограничение за участие: лица, навършили 16 години
 • Източник: https://palmsmusic.bg
 • Общ награден фонд: 10 000 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за създаване на нова детска песен „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition, 2023г.

Еклектика рекърдс енд ентъртеймънт заедно със Сдружение „Еклектика“ обявява второто издание на конкурса за създаване на нова детска песен „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition, 2023г. Проектът се осъществява с подкрепата на Музикаутор, Общински културен институт „Надежда“, Министерство на културата на Република България и с медийното партньорство на БНР, БНТ, Дарик радио, Алма матер радио и Джаз ФМ радио. Начин на кандидатстване: Кандидатстващите творби трябва да бъдат представени чрез: Партитура и/или компакт­диск или друг дигитален носител, съдържащ демо запис на песента. Заедно с тях трябва да бъдат приложени подписаната от авторите апликационна форма с адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон, както и Декларация за съгласие, с която се приемат условията по Регламента. Пълният текст на Регламента с изискванията за участие, Заявление за кандидатстване и Декларация за съгласие ще намерите във връзките по-долу. *Декларации се подават от всеки член на творческия екип и изпълнителите. Адрес за кандидатстване: Участниците в конкурса трябва да представят творбите си на адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 2, ОКИ „Надежда“ за конкурса „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition или на e-mail адрес: oki_nadejda@abv.bg. Срок за кандидатстване: 15 септември 2023г., до 17:00 ч.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2023
 • Как да участваме: Песен
 • Ограничение за участие:
 • Източник: http://oki-nadejda.com/
 • Общ награден фонд: 6000.00 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: участие в конкурса се заплаща такса в размер на 100 / сто / лв.
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Млад български композитор"

Наградният фонд на конкурса е 10 000 лв. Продуцентска къща „Палмс Мюзик“ в партньорство с Националната Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров“ организират най-големия конкурс за млад български композитор. Целта на конкурса е да подкрепи хора, с афинитет към композицията, в това да творят и да изразят себе си. Мисията на организаторите е да популяризират българската музика и предоставят съдействие на талантливи музиканти в началото на своя творчески път. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите мелодии на имейл office@palmsmusic.bg до 20 септември. Композициите трябва да са в стил джаз, филмова, театрална или класическа музика. Имената на победителите ще станат ясни по време на церемония на 27 октомври, когато се отбелязват 241 години от рождението на великия италиански композитор Николо Паганини. В конкурса могат да участват лица, навършили 16 години. Произведението трябва да се предостави като некомпресиран звуков файл – wav или aiff. Наградите за първо, второ и трето място са съответно – 5 000 лв., 3 000 лв. и 1 000 лв. На участниците ще бъде присъдена още една допълнителна награда „Награда на Публиката“, осигурена от първата българска публична компания в игралния сектор – „Телематик Интерактив България АД“ на стойност 1 000 лв. Освен авторската мелодия, кандидатите трябва да изпратят две свои снимки и попълнен формуляр. Композициите ще се оценяват от основателите на продуцентска къща „Палмс Мюзик“ – г-н Мило Борисов и г-жа Росий МакКий, прочутия български композитор Петър Дундаков и Кристина Иванова.

 • Дата на затваряне: 20 септември 2023
 • Как да участваме: Композиция в стил джаз, филмова, театрална или класическа музика
 • Ограничение за участие: лица, навършили 16 години
 • Източник: https://palmsmusic.bg/
 • Общ награден фонд: 0 000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПЕСЕН ХАСКОВО

Националният конкурс за авторска коледна и новогодишна песен е част от Национален фестивал за коледна и новогодишна песен, който се организира от ОП „Младежки център” – Хасково и Сдружение „Орфей1977” - Хасково с подкрепата на Община Хасково и Български хоров съюз І.Условия за участие: 1. Конкурсът цели да създаде нови коледни и новогодишни песни със съвременно звучене и подходяща сложност за различни по състав и възраст хорови формации и вокални групи. 2. Темата на конкурса са празниците Коледа и Нова година и свързаната с тях обредност и традиции. Песните могат да са свързани и със зимата, като сезона, в който се честват посочените празници. 3. В конкурса могат да участват всички български композитори, живеещи в България или чужбина и чужди граждани, живеещи в Република България не по – малко от 3години, които в срок до 01.09.2023 г. представят своите песни (неиздавани и неизпълнявани) – партитурата на песента в PDF, придружена от демо запис на CD или флашпамет /партитурата, изпълнена на пиано или през програмите за писане на музика, а не изпълнение от хор/. 4. Композициите трябва да бъдат замислени като изпълними от любителски хорове. 5. Допуснатите до изпълнение на живо творби ще бъдат публикувани в специален сборник (хартиен и електронен формат), тиражиран след изданието на Конкурса. 6. Всеки участник в Конкурса е длъжен да попълни Декларация, подписана саморъчно от композитора, която съдържа: удостоверение, че произведението не е публикувано, не е изпълнявано, не е възлагано или участвало в други конкурси, съгласие на автора за публикуване на произведението в специален сборник (хартиен или електронен формат) тиражиран след всяко издание на Конкурса, както и съгласие да бъде изпълнявано от хорове участници в Национален фестивал на коледната и новогодишна песен - Хасково по време на неговото провеждане. Всяко неспазване на горепосочената декларация води до изключване от Конкурса и загуба на всяко право на награди и споменавания. Декларация може да бъде изтеглена от сайта на ОП „Младежки център” – Хасково. 7. Участието в конкурса предполага приемането на неговия регламент. 8. Всеки автор мoже да представи неограничен брой песни, но до изпълнение във фестивала се допускат най-много 8 / осем / от изпратените от всички автори произведения. 9. Конкурсът е анонимен. Изпратените партитури да НЕ съдържат името на композитора. Творбите се предават в запечатан плик, в който се поставя малък плик с името, Е-mail на автора и телефони за връзка или по имейл. 10. Допуснатите до Фестивала автори получават съответните уведомителни писма и имената им ще бъдат публикувани на официалния сайт на фестивала . 11. Инструменталният съпровод на допуснатите до фестивала песни / ако има такъв/, трябва да бъде предоставен на организаторите в завършен вид до 15 октомври 2023 г. 12. Подборът на песните се прави от диригентите на хоровете, одобрени за участие във фестивала. Допускат се най – много, но не задължително осем от изпратените от всички автори песни, за изпълнение на живо. 13. Песента, събрала най – много гласове получава Награда на хоровите диригенти в размер на 500 /петстотин/ лева. При еднакъв общ брой гласове на 2 и повече творби, наградата се разделя между композиторите. По своя преценка журито има право да не присъди Награда на хоровите диригенти. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане. 14. Останалите седем или по - малко творби се състезават за Награда на публиката, в размер на 400 /четиристотин/ лева, която се определя чрез гласуване по време на фестивалните концерти с цветни бюлетини. Песента, събрала най – много гласове от публиката печели Награда на публиката. При еднакъв общ брой гласове на 2 и повече творби, наградата се разделя между композиторите. 15. Взаимоотношенията между организаторите на конкурса, продуцирали неговото провеждане и композиторите се уреждат с отделни договори, на основание Закона за авторското право и по взаимно съгласие. 16. Копията от представените партитури няма да бъдат върнати на авторите и ще останат в хартиения и / или дигиталния архив на Национален фестивал на коледната и новогодишна песен – Хасково. 17. Композиторите НЯМАТ право да предоставят песните на хорови състави или вокални групи , преди произведенията да са получили оценката на диригентите на участващите съставите и преди да са прозвучали на Национален фестивал на коледната и новогодишната песен в Хасково. 18. Композиторите предоставят на организатора правото да изпълнява, разпространява и издава / в сборници или на CD/ песните, допуснати и изпълнени по време на фестивалните концерти. 19. Организационният комитет има право да договаря заснемането и излъчването на фестивала или части от него по електронен път. 20.Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците за новите условия. 21. Адресът за изпращане на песните е : 6300 Хасково бул.”България” 41 Елена Цветкова За Национален конкурс за авторска коледна и новогодишна песен koleda_fest@abv.bg за справки: 0888199 811 – Елена Цветкова

 • Дата на затваряне: 01 септември 2023
 • Как да участваме: коледни и новогодишни песни със съвременно звучене
 • Ограничение за участие: всички български композитори, живеещи в България или чужбина и чужди граждани, живеещи в Република България не по – малко от 3години
 • Източник: https://www.yc-haskovo.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса