по дата на конкурса
Втори международен онлайн конкурс "С песен на Коледа"

Сдружение "От извора на Севера" оргаризира Втори международен онлайн конкурс "С песен на Коледа" 1. Общи приложения: Целина конкурса: -Да съхрани и популяризира коледните/коледарски народни песни, традиции и обичаи; -Да изирва автентични песенни образци и да даде достъп на широката аудитория до тях; -Да стимулира интереса на поколенията към народната музика; 2. Право на участие имат: -Професионалисти/ от училища и университети изучаващи фолклор, любители - училища, читалища, клубове, школи и центрове по изкуства и др. Участниците от I до IV раздел изпълняват две песни/пиеси. Задължително е една от песните/обичая да е с коледна/коледарска тематика!!! Участниците от V раздел - програма с времетраене до 10 мин. Категории: 1 А - Професионалисти - НУИ, НУФИ, Висши учебни заведения със спец. Фолклор 2 А - Ученици от Средни училища с разширено изучаване на фолклор; В - Любители - читалища, клубове, школи и др. Раздели: I. Индивидуални изпълнители - инструменталисти и народно пеене; II. Групи за обработен фолклон; III. Групи за автентичен фолклор IV. Народни хорове и Камерни вокални ансамбли; V. Групи пресъздаващи обреди и обичаи; Всеки един участник изпраща видеото си или линк към него на имейл:polinaporumova21@abv.bg, заедно с платежно нареждане с внесена такса за участие. Такса за участие: Индивидуални изпълнители - 10 лв. Групи - 5 лв. на човек Таксите се заплащат по банков път. Телефон за вързка: 087 865 0031 - П. Парумова

 • Дата на затваряне: 18 декември 2022
 • Как да участваме: Песен, обичай
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Такса за участие
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ОНЛАЙН КОНКУРСА ЗА КОЛЕДНА ПЕСЕН НА НЧ „ИСКРА”

За трета поредна година , НЧ „Искра-1860” и ШИ „Емануил Манолов” организират онлайн конкурса „Коледа с песен”. Всички желаещи да участват, трябва да изпратят предварително заснето едно изпълнение на коледна песен, на имейл: iskra_dpesen@abv.bg, като посочат трите имена и възрастта на участника, както и името на песента. Изпълнението може да се заснеме и в домашни условия, с телефон или видеокамера. Участниците ще бъдат разделени в четири възрастови групи: I група – до 8 години, ІІ група от 9-12 години, III група- от 13 до 18 години. Не се позволява използването на плейбек и синбек със записани вокали. За класираните на призовите места, организаторите са осигурили награди. Крайният срок за изпращане на записите е 15 декември 2022 г. За повече информация и консултации: - Стефка Денева- тел. 0896690950 - Марияна Георгиева- тел. 0893418007

 • Дата на затваряне: 15 декември 2022
 • Как да участваме: Коледна песен
 • Ограничение за участие: деца до 18 години
 • Източник: https://chitalishteiskra.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса