по дата на конкурса
ВТОРИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ ВОКАЛНИ ГРУПИ „С ПЕСЕН СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН”

С огромно удоволствие искаме да Ви поканим на Втори конкурс за детски вокални групи "С песен светът е чудесен", който се организира от нашата детска градина. След успеха от миналата година сме изключително щастливи, че от разговорите и срещите с вас, всички го припознахте като нещо необходимо и ценно. От тази година конкурсът е част от културния календар на община Пловдив- район "Тракия". Пожелаваме успех на всички участници и Ви очакваме с нетърпение, защото само с песен светът е чудесен! В линковете може да се запознаете със статута на конкурса и заявката за участие.

ОРГАНИЗАТОРИДГ „Червената шапчица”, гр. Пловдив


 

С ПОДКРЕПАТА НА:

 • Община Пловдив - отдел “Образование”
 • РУО - гр. Пловдив
 • Район “Тракия” - Община Пловдив 
 

РЕГЛАМЕНТ


 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Начин на провеждане:

Конкурса ще се проведе на два етапа:

 • Онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube https://www.youtube.com/channel/UCSxeui6zyFEOKZ9h5W9iEDQ и ще бъдат споделени на страницата на  ДГ “Червената шапчица”,  гр. Пловдив. 
 • Концерт - награждаване на отличените вокални групи, който ще се проведе 21.05.2024г. 
 

Конкурса е без такса за участие.


  1. Цели на конкурса:

Реализиране на Наредбата за приобщаващо образование, чрез активно включване на педагогическия  екип при ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив в обща институционална политика за изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в детските градини, израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес.От 2024г. Втори национален конкурс за детски вокални групи „С песен светът е чудесен!“ е част от културния календар на Район „Тракия“ – Община Пловдив и се осъществява със съдействието на:

 • г-н Георги Гатев – кмет на Район „Тракия“, гр. Пловдив;
 • г-н Красимир Терзиев – зам. кмет;
 • г-н Иво Христев – зам. кмет;
 • г-жа Лиляна Власова – секретар на Район „Тракия“, гр. Пловдив.
  1. Право на участие имат детски вокални групи, в които възрастта на децата е от 4 до 7 годишна възраст. Численост на групата от 5 до 25 участници. Вокалните групи ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 4-5 години ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 6-7 години


  1. Всяка вокална група участва в конкурса с изпълнение на две песни с общо времетраене до 10 минути.
 

II. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ:


  1. Изпълнението на вокалната партия е само на живо!
 2. Съпроводът на песните може да бъде осъществен чрез:

  • живо изпълнение на музикален инструмент;
  • аудио-запис на инструменталния съпровод, в който не се допускат записани вокали.


 

III. КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ:


  • точна интонация, ясна дикция и артикулация.
 • артистично и въздействащо поднасяне на словесния текст на песента.
 • цялостна художествена интерпретация и сценично поведение.
 

Изпълненията на вокалните групи ще бъдат оценявани от професионално жури в състав:

 • Председател: 

Проф. д-р Галя Петрова - Киркова – директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и преподавател по народно пеене към нея.

 • Членове:  1. г-н Георги Гатев – Кмет на Район „Тракия“, гр. Пловдив
 2. д-р Нели Спасова – старши експерт по „Изкуства“ – РУО, гр. Пловдив
 3. Калин Кирков – преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 4. Михаил Тодоров – старши учител по музика, ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив
 

IV. НАГРАДИ

 • Грамота за участие за всички участници;
 • Участници от всяка възрастова група ще бъдат отличени с І,  ІІ и ІІІ награда – грамота и плакет;
 • Една специална награда на кмета на Район „Тракия“, гр. Пловдив;
 • Една специална награда - приз /грамота и ваучер за музикален магазин/ от ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив;
 • Поощрителни награди.
 

Отличените участници ще бъдат поканени лично да получат своите награди и да представят своите изпълнения  на територията на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив.


 

Забележка: Журито запазва правото си да не връчи всички награди.


 

V. РЕГЛАМЕНТЪТ НА КОНКУРСА Е СЪПРОВОДЕН ОТ ЗАЯВКА, В КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСОЧИ ТОЧНО:


  1. Име на групата и институцията, към която е сформирана; анотация на групата; брой на изпълнителите, възрастовата група, кратко представяне.
 2. Име на ръководителя, телефон за връзка.
 3. Данни за песните – автор на музика, текст, аранжимент /да се изпишат без съкращения/.
 4. Сканирана декларация за информирано съгласие за защита на личните данни и за разпространение в интернет.
 5. Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: 

konkurs@chervenata-shapchitsa.com  *Редът, по който ще се качват в интернет групите в конкурса,  се определя от реда на подаване на заявката.


 

VI. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕЗаявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: konkurs@chervenata-shapchitsa.com  до 30.04.2024г.*Заявки след тази дата няма да бъдат приемани!Резултатите от класирането на участниците ще бъде публикувано на интернет страницата на ДГ „Червената шапчица“ https://chervenata-shapchitsa.com/site/  и на https://www.facebook.com/profile.php?id=100085661352498&locale=bg_BG  до 15.05.2024г.
ЗА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОНКУРСА:

 • Галина Недева - 0882 104 200

директор на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив

 • Михаил Тодоров - 0899 633 272 

ст. учител по музика ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив


 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме:
 • Ограничение за участие: Право на участие имат детски вокални групи, в които възрастта на децата е от 4 до 7 годишна възраст. Численост на групата от 5 до 25 участници.
 • Източник: ДГ „Червената шапчица”, гр. Пловдив
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса