по дата на конкурса
Конкурс „Мисли зелено – пази природата“

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват своя традиционен конкурс „Мисли зелено – пази природата“. В него могат да се включат групи от ученици и деца от школи и екологични кръжоци, които да презентират по най – оригинален начин екологична инициатива, проведена през учебната 2021 г. – 2022 г. Ще се оценяват и класират единствено екипни проекти. Срокът за изпращане на презентации или снимки с описания е до 25 юни. Могат да участват ученици от Варна, Шумен, Добрич и Търговище. Конкурсните материали трябва да съдържат информация за участниците, възраст, местоживеене и учебно заведение, както и телефонен номер за обратна връзка. Те могат да се изпращат в срок не по-късно от 25 юни 2022 г. на един от следните адреси: РИОСВ – Шумен: гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3 БДЧР: гр. Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33 За Конкурса или на електронните пощи на РИОСВ – Шумен: pr@riosv-shumen.eu. и на БДЧР: pr@bsbd.org. Експертно жури ще определи победителят в конкурса, а класирането ще бъде обявено на 5 юли. Предметни награди и грамоти за първо, второ и трето място очакват най-атрактивните проекти.

 • Дата на затваряне: 25 юни 2022
 • Как да участваме: екологична инициатива, проведена през учебната 2021 г. – 2022 г.
 • Ограничение за участие: Ученици от Варна, Шумен, Добрич и Търговище
 • Източник: https://riosv-shumen.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Варна, Шумен, Добрич и Търговище
Приоритет на конкурса 
Конкурс за изработване на мултимедийна презентация на тема: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“

Общински здравен център за информация, консултация и образование (ОЗЦ) гр. Шумен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организират конкурс за изработване на мултимедийна презентацияна тема: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“. Инициативата е част от регионалната кампания на РЗИ и ОЗЦ – Шумен за отбелязване на Световния ден без тютюнопушене – 31 май, като целта и тази година е повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето. Регламент на конкурса: Тема:„Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“ Цел:Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора и обществеността за въздействието на тютюна върху околната среда – от отглеждането, производството, разпространението и отпадъците. Участници:В конкурса могат да участват ученици от V клас до XIIклас, като са определени две възрастови групи: I възрастова група – от V клас до VIIклас II възрастова група – от VIII клас до XII клас. Регламент: За участие в конкурса могат да се представят както индивидуално изготвени презентации, така и съвместни от сформиран екип от 2-3 ученици. Изисквания към съдържанието и оформлението: 1.Темата да отговаря на зададената; 2. Съдържанието (текст и/или изображения) на презентацията да бъде представено до 20 слайда - по възможност да се използва не повече от едно изображение на слайд. 3. Съдържанието да е научно вярно, като в презентацията бъдат посочени използваните и цитирани информационни източници. Технически параметри и изисквания за презентациите: 1. Размер на файла: до 20 МБ 2. Формат на файла: .pptx Срок за изпращане на презентациите: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г. Място за изпращане:Изпращате ни писмо на електронните адреси на организаторите: РЗИ – Шумен: doz@rzi-shumen.net (за допълнителна информация - тел. 054/800 717) или в Общински здравен център за информация, консултации и образование – гр. Шумен: ozc_shumen@abv.bg или pic_shumen@abv.bg (за допълнителна информация - тел. 054/863 260) със следната информация: трите имена на участника, училище, възраст, телефон за връзка. В писмото прикачете своята презентация. Организаторите са подготвили предметни награди, като допълнително ще бъдат съобщени датата и мястото на награждаването.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2022
 • Как да участваме: Индивидуално изготвени презентации, така и съвместни от сформиран екип от 2-3 ученици.
 • Ограничение за участие: ученици от V клас до XIIклас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за лого и мото на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ - Плевен

Средношколско общежитие „Данаил Попов“ - Плевен, обявява конкурс за изработка на лого и мото на образователната институция. В логото и мотото трябва да се съдържат инициалите на СО „Данаил Попов“ – Плевен! „Конкурсът е насочен към всеки, който има желание да предложи оригинален проект за символ на Общежитието. Ще се радваме на всяко едно предложение. Всички идеи ще бъдат обсъдени внимателно с колегите от Педагогическия екип, ще се допитаме и до наши приятели - творци“, информира Веселка Лилова - директор на Средношколското общежитие. Изискванията към логото са дизайнът да бъде авторски, да не копира или напомня съществуващи вече такива. Изискванията към мотото е да представлява запомнящ се слоган, да бъде кратко и ясно. Крайният срок за изпращане на предложенията е 10.06.2022 г. на имейл адрес: oso_pleven@abv.bg. или на адреса на СО - Плевен: Средношколско общежитие "Данаил Попов" гр. Плевен жк „Сторгозия“ №105 За конкурса за лого и мото Към всяко предложение участниците трябва да посочат трите си имена и адрес за контакт. От Средношколско общежитие „Данаил Попов“ очакват с нетърпение всяка една идея и пожелават успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 10 юни 2022
 • Как да участваме: Лого
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
“ Детска усмивка „

НЧ“Светлина -1941г.“с.Преславци и НЧ"Искра-1928г."с. Цар Самуил Организират инициатива по случай 1 Юни Международния ден на детето под наслов “ Детска усмивка „ Бъдете част от нашето предизвикателство! Изпратете ни снимка по месинджър на страницата ни във Фейсбук придружено с име , години и адрес с усмивката на Вашето дете .Сутрешното подхилкване или искрения нестихващ детски заразителен смях . Всеки участник ще получи диплом за участие по имейл . Може да ни изпратите своите усмивки до 10.06.2022г. зарадвайте ни.

 • Дата на затваряне: 10 юни 2022
 • Как да участваме: Бъдете част от нашето предизвикателство! Изпратете ни снимка по месинджър на страницата ни във Фейсбук придружено с име , години и адрес с усмивката на Вашето дете .Сутрешното подхилкване или искрения нестихващ детски заразителен смях . Всеки участник
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Народно Читалище "Светлина-1941г."с.Преславци
 • Общ награден фонд: няма
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Отворен е за всички деца ,малки и големи .
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за преводачи 2022

Фондация ВИА обявява Национален конкурс за преводачи 2022 Преведи в Родината Целта на този първи конкурс е осигуряването на превода на едно или повече от публикуваните в Унгария на унгарски език произведения на Тодор Симеонов. Препоръчаните за превод произведения са – Цивилизацията (с общ философски характер) – Числата (с математически характер) – Светът (с физически характер) – Никога не се прощавай (новели) Първият етап на конкурса е професионалното представяне на кандидатите. Въз основа на това в един втори етап се обсъждат персонално условията на превода (избор на произведение, пробен превод, срокове и др. п.). Оценката в двата етапа се извършва без изчакване. Краен срок на конкурса в тази форма е 31 декември 2022, като организатора има намерение да обявява ежегодно подобен конкурс за превод на произведения на български автори, публикувани на чужд език. За участие в конкурса не се изисква такса, необходимо е единствено едно писмо с професионално представяне и евентуално с посочване на произведението, към което участникът проявява интерес. Адрес на конкурса: prevod@valtozovilag.hu

 • Дата на затваряне: 31 декември 2022
 • Как да участваме: С имейл
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 2000 лв
 • Брой на победителите: 8
 • Оценка на разходите: Няма разходи за участника
 • Отворен за територията на: Без ограничения
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Заедно е цветно"

Ако сте артистична личност и творчеството Ви носи радост и удоволствие, Ако сте ученик в X, XI или XII клас, Ако искате да създадете интересна творба, да изразите емоциите си и да ги покажете в състезание, Приемете едно ново предизивикателство! Направление „Изобразителни изкуства“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ Ви кани да участвате в конкурс в областта на изобразителните изкуства и дизайна на тема „Заедно е цветно“. В конкурса могат да бъдат представени свободни творчески работи от областта на изобразителните изкуства и дизайна като: Рисунки в черно/бяло или в цвят, илюстрации и др.; Дизайнерски проекти (рисунки) в различни направления на дизайна – модни скици на облекла (например за Вашия абитуриентски бал), проекти за лого, плакати, флаери или стикери за събития, проекти за графити и др. Авторска фотография – художествена, модна, градска и т.н. Темата да бъде възприемана и отразена в смислово, емоционално и социално отношение. В конкурса могат да бъдат представени фотографии (репродукции) на авторските творби и изображения и дизайнерски проекти, създадени с традиционни средства (бои, моливи, туш, креда и др.), или файл на дигитално генерираните творби с помощта на графични програми. Всеки участник може да изпрати от 1 до 3 свои работи. Необходимо е кандидатите да изпратят снимки на създадените работи, максимално изразяващи качествата им – снимките и/или файловете трябва да са в JPG или PNG формат и не по-големи от 5 MB всеки (подходящ за качествено отпечатване на принтер във формат А3). Името на всеки изпратен файл трябва да започва с името на автора и да се добави поредният номер на творбата (например ivan ivanov 1). Критерии за избор: Творбите на всички участници ще бъдат селектирани и оценени въз основа на: Съответствието им на темата; Художествената им стойност. Представените в конкурса творби ще бъдат разгледани от жури (преподаватели в Направление „Изобразителни изкуства“ на ВСУ "Черноризец Храбър") в състав: доц. д-р Капка Манасиева доц. д-р Диана Пенева-Сотирова д-р Виктор Петков Награди: Всички получават сертификат за участието си в конкурса. Трима от участниците ще бъдат класирани от първо до трето място и ще получат предметни награди. Най-добрите творби ще бъдат селектирани от журито и ще бъдат изложени в събитието: „Конкурс в областта на изобразителните изкуства и дизайна на тема: „ЗАЕДНО Е ЦВЕТНО“. Участието в изложбата ще се зачете, като предимство при кандидатстване в специалностите „Графичен дизайн“ и „Моден дизайн“ във Варненския свободен университет. Какво трябва да направите, за да участвате: Да попълните формуляра за участие в конкурса „Заедно е цветно“ на следния линк: https://forms.gle/aq56NpUTao46sd9M9 (Необходимо е да имате регистриран профил в Google.) Срок за предаване на творбите: 10 юни 2022 г. Срок за публикуване на отличените в конкурса и участниците в изложбата: от 20 до 30 юни 2022 г. Победителите ще бъдат информирани по имейл и резултатите ще бъдат обявени на уебсайта и Facebook страницата на ВСУ „Черноризец Храбър“.

 • Дата на затваряне: 10 юни 2022
 • Как да участваме: свободни творчески работи от областта на изобразителните изкуства и дизайна
 • Ограничение за участие: ученик в X, XI или XII клас
 • Източник: https://www.vfu.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОНЛАЙН-КОНКУРС 2022 ЗА ЛЮБИТЕЛСКА ФОТОГРАФИЯ ЗА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ НА ТЕМА „МОЯТ РОД – НЯКОГА И ДНЕС“

Регламент Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса. Изпращането на снимки да бъде на електронния адрес на Музея: museum.perushtitsa@abv.bg. Към всяка фотография, трябва задължително да добавите следната информация: - обяснителен текст към снимката - година на заснемане - име на участника в конкурса - телефон и електронен адрес за връзка с участника Технически изисквания към снимките: Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB. Допускат се следните допълнителни обработки на фотоса: - обработка на яркост и контраст; - изостряне на изображението; - прекадриране на снимката. Не се приемат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително добавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествения образ. Срокове Конкурсът се открива на 05.05.2022 г. Снимките могат да се изпращат по всяко време между началото и края на фотоконкурса. Те ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица, като по този начин ще се проследява реакцията на публиката. Краят на конкурса настъпва в 20.00 часа на 15.08.2020 г. На 01.09.2022 г. ще бъде обявен носителят на "Награда на публиката" като наградените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица и на сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. На 12.09.2022 г. ще бъдат обявени първите трима носители на „Награда на ИМ Перущица“ като наградените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица и сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. Награди Носителят на "Награда на публиката" ще получи грамота на електронния си адрес. Носителите на „Награда на ИМ Перущица“ ще получат грамота на електронните си адреси и поощрение в размер на: 1-во място - 150 лева 2-ро място - 100 лева 3-то място - 50 лева На следващите трима участници, класирани от журито на Музея, ще бъдат изпратени грамоти за участие на електронните им адреси, като техните имена и предложените фотографии ще бъдат публикувани във Facebook-профила на ИМ Перущица/ и на сайта на Музея в рубрика „Перущенски светлописи“. Facebook-профил на ИМ Перущица: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008953412329 Сайт на Музея, рубрика „Перущенски светлописи“ http://museumperushtitsa.com/…/nah…/peruschtenski-svetlopisi За допълнителна информация: 0893 341 302

 • Дата на затваряне: 15 август 2022
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: Деца до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето"

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст. Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск. Конкурсът ще протече в две фази: Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести. Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си. Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г. Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“. Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове. Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

 • Дата на затваряне: 15 ноември 2022
 • Как да участваме: Проект
 • Ограничение за участие: паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна
 • Източник: https://ncpha.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса