по дата на конкурса
 • Дата на затваряне: 31 август 2020
 • Как да участваме: снимка
 • Ограничение за участие: от 1 до 12 клас
 • Източник: www.lovech.bg
 • Общ награден фонд: ваучери 100 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 юли 2020
 • Как да участваме: Рисунка, художествен текст
 • Ограничение за участие: от 6 до 19 години
 • Източник: http://blog.storks.biz
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 05 юли 2020
 • Как да участваме: снимки
 • Ограничение за участие: ученици
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Бизнес зоната с най-красив изглед в България – „Индустриален и логистичен парк Бургас“, организира фотоконкурс на тема „Птиците на бургаското езеро“. Целта на инициативата е уникалната среда край езерото Вая да бъде видяна през погледа на обектива и превърната в изкуство. „Каним всички приятели на фотографията и любители на фотоизкуството да се включат в нашето ново предизвикателство. Имаме изключителната привилегия нашите терени в Промишлена зона „Север“ да са разположени покрай Бургаско езеро, което със своята разгъната площ от 28 км е най-голямото естествено езеро в България. Над езерото минава Виа Понтика – една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. В него гнездят 254 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България“, обявиха от „Индустриален и логистичен парк Бургас“. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства с максимум 3 снимки, като само една ще бъде одобрена за гласуване. Срокът за изпращане на снимките е от 8 юни до 8 юли 2020 г. Победителите във фотоконкурса ще бъдат обявени на 10 юли, а наградите са изненада.

 • Дата на затваряне: 08 юли 2020
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: www.industrialpark-burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 05 юли 2020
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://rnews.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: фотография
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник: https://www.eea.europa.eu
 • Общ награден фонд: 1 000 EUR
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 20 август 2020
 • Как да участваме: фотографии
 • Ограничение за участие: от 14 до 19 години
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд: Професионална фотосесия, ваучери за верига книжарници, отпечатване върху файн арт хартия и рамкиране на творбата.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 10 юли 2020
 • Как да участваме: фотография или видео
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник:
 • Общ награден фонд: пъстри и ароматни награди
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Конкурсът е отворен за всички, които обичат да снимат и се вълнуват от проблемите, свързани с опазването на чистотата на плажовете и морето. Фотографиите ще бъдат включени в изложба, чиято цел ще бъде да популяризира проблемите, свързани със замърсяването на моретата, добри практики и възможни решения за почистване и опозване на морските води и плажове. Изложбата ще се проведе в навечерието на 31 октомври 2020 г., Международен ден на Черно море, когато най-въздействащите фотографии ще бъдат наградени. Желаещите да участват могат да изпратят фотографиите си до 30 септември 2020 г. на имейл: seaclub2@gmail.com или ги донесат в електронен формат в офиса на Клуба на адрес ул. „Сава Радулов“ 14, гр. Варна. При изпращането на фотографиите трябва да предоставите своите имена и възраст, телефон и имейл за контакт. За допълнителна информация – Дарина Иванова, 0889818727 Инициативата "Морето не е за една ваканция" е една от местните инициативи във Варна към проект „Партньорство за чиста и красива България“, част от програма _МЯСТО България на сдружение БГ Бъди Активен, с финансовата подкрепа на фондация Кока Кола.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 31 август 2020
 • Как да участваме: Рисунки и апликация, фотография, кратки разкази и съчинения
 • Ограничение за участие: от 5 до 16-годишна възраст
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 15 септември 2020
 • Как да участваме: книга
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник: http://purvite7.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Ръководството на Окръжен съд – Русе планира да отбележи 80-тата годишнина от това значимо за града ни събитие с редица прояви, част от които и конкурс по следния Р Е Г Л А М Е Н Т За провеждане на конкурс за фотография на тема „Съдебната палата на гр. Русе през четирите сезона" Условия за участие: В конкурса могат да участват индивидуално любители фотографи в две възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от V до VІІІ клас от всички училища в област Русе. Втора възрастова група – ученици от ІХ до ХІІ клас от всички училища в област Русе. Целта е учениците, използвайки любимото си ежедневно занимание фотографията, да покажат своето виждане по темата. За участие се приемат авторски фотографии, разпечатани (лазерен, мастилено-струен или фото печат) черно-бели и/или цветни фотографии на Съдебната палата през четирите сезона. Творбата от четири различни кадъра, следва да е оформена на един лист А3 формат. Допуска се снимките да бъдат редактирани с фотообработващ софтуер. На e-mail: courtruse.press@gmail.com следва да бъде изпратен файла, от който е разпечатана снимката. За участие в конкурса участникът не дължи такси. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас, училище, телефон и имейл за връзка. Всеки участник може да изпрати само една творба. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички снимки, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. С предоставянето на снимките участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно и без търговска цел изображенията, свързани с популяризирането на конкурса и да бъдат публикувани в интернет страницата на Окръжен съд – Русе. Името на автора задължително се споменава заедно с творбата му. Участието на всеки автор в конкурса се счита за съгласие с тези условия. Авторът следва в срок до 25.09.2020 г. да донесе фотографията си, разпечатана, както е описано по-горе в размер А3, в Окръжен съд – Русе, ул. Александровска № 57, ет. 3, стая 32 или 33, а файлът, от който е отпечатана да изпрати на e-mail: courtruse.press@gmail.com След изтичане на крайния срок – 25.09.2020 г., всички фотографии ще бъдат изложени във фоайето на Съдебната палата, като част от събитията, свързани с отбелязването на годишнината от откриването на Палатата. След приключване на конкурса творбите ще бъдат окачени в общите части на сградата – коридори, фоайета, зали, освен ако участник не поиска връщането изрично. Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за първо, второ и трето място по време на официална церемония на 27.10.2020 г., за програмата на която всеки участник ще бъде уведомен на посочения от него имейл

 • Дата на затваряне: 25 септември 2020
 • Как да участваме: фотография
 • Ограничение за участие: от 5 до 12 клас
 • Източник: akcent.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Русе
Приоритет на конкурса