по дата на конкурса

Ръководството на „Биовет“ АД – гр. Пещера учредява ежегоден анонимен конкурс за написване на есе, разказ, стихотворение или създаване на рисунка на тема „Пещерските будители“, събитието е посветено на Деня на народните будители, който се отбелязва на 1 ноември. За участие в конкурса се канят всички ученици от община Пещера, които са на възраст от първи до дванадесети клас. Целта на конкурса е да бъдат популяризирани местните личности дали всичко от себе си за добруването на родния край. Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в три възрастови групи: Първа група: 1-4 клас Втора група: 5-7 клас Трета група: 8-12 клас Конкурсните работи ще бъдат оценявани по следните критерии: А/ За есе, разказ и стихотворение – писмена грамотност – лично отношение по темата – спазване на темата – богатство на изразните средства Конкурсните работи трябва да бъдат написани на ръка. Б/ За рисунка: – композиция – пластичност – цветова хармония – изразителност – вид на изразните средства Форматът на рисунките трябва да бъде 35/55 см., на кадастрон. Всеки от участниците има право на участие с една работа. Тя трябва да бъде поставена в голям непрозрачен плик, а в малък плик всеки участник трябва да напише името, възрастта и училището, от което е. Специално жури, в което влизат преподаватели по изобразително изкуство и български език и литуратура, ще оцени конкурсните работи по шестобалната система. Във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат връчени по три парични награди, като за първо място наградата е 150 лв., за второ – 100 лв., за трето – 50 лв. Наградният фонд е осигурен от „Биовет“ АД. Конкурсните работи се събират в срок до 25 октомври 2020 г. в училищата на участниците.

 • Дата на затваряне: 25 октомври 2020
 • Как да участваме: Есе, разказ и стихотворение, рисунка
 • Ограничение за участие: от 1 до 12 клас
 • Източник: https://pzdnes.com/
 • Общ награден фонд: Във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат връчени по три парични награди, като за първо място наградата е 150 лв., за второ – 100 лв., за трето – 50 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Пещера
Приоритет на конкурса 

Конкурс „Екофантазии- Хелоуин 2020“ за деца и ученици организират община Никола Козлево и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Творбите трябва да са изработени от отпадъчни материали, като тематиката на произведението да е свързана с Хелоуин. В конкурса могат да участват всички деца и ученици от общинските детски градини и училища на възраст от 5 до 18 години, разпределени в четири възрастови групи. Желанието на организаторите е да се засили вниманието на подрастващите върху проблемите по опазване на околната среда, да се покаже, че повторната употреба на отпадъци не само дава възможност да се погрижим за природата и чистотата на България, но и могат да се изработят красиви и уникални предмети, да се промени съзнанието и нагласите на хората, като ги научи да бъдат отговорни към мястото, на което живеят. Крайният срок за изпращане на творбите е 16 октомври 2020 година на адрес: община Никола Козлево Ул. „23-ти Септември “ № 5 до секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Антония Колева.

 • Дата на затваряне: 16 октомври 2020
 • Как да участваме: ворбите трябва да са изработени от отпадъчни материали, като тематиката на произведението да е свързана с Хелоуин
 • Ограничение за участие: от 5 до 18 години
 • Източник: http://24shumen.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Никола Козлево
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 05 октомври 2020
 • Как да участваме: Фотография, поезия, детска рисунка
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://krumovgrad-bg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Крумовград
Приоритет на конкурса 

Присъединете се към творческия процес и разработете триизмерна картичка с проект на една от известните вили, проектирани от Лоос, възоснова на шаблона подготвен от Тереза Храдилкова / Porigami.cz. Изберете си сгъваема картичка с изображението на вилата на Мюлер или вилата Винтерниц и допълнете със свои елементи – мотив на фасадата, обитателите на къщата или нещо друго, а после може и да я изпратите на някого, за да го запознаете с новаторските творби на Лоос. Какво е необходимо: принтер хартия във формат А4 (120-160 г) нож/ножица за хартия, линия или точна ръка плик за писма формат С5, ако ще изпращате картичката на някого желание да творите. Тук може да изтеглите подготвения шаблон/и: Müllerova vila, Winternitzova vila. Чешките центрове ще наградят най-добрите работи. Снимки на вашите завършени картички може да изпращате до 7.10.2020 г. на loos@czech.cz. На 19.10.2020 г. на фейсбук страницата на проекта ще обявим най-добрите картички и ще обявим победителите , които ще получат чешки дизайнерски предмети.

 • Дата на затваряне: 07 октомври 2020
 • Как да участваме: 3 D картичка
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: http://sofia.czechcentres.cz/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

ДОПУСТИМИ участници в конкурса са детски градини, училища, университети, читалища, неправителствени организации, които разполагат с пространство за създаване и поддържане на образователна градинка. ПРЕДИМСТВА за участниците Мотивация за участие. Опит и добри практики в областта на екологичното и неформалното образование. Готовност за участие в он-лайн (zoom) обучителен семинар и серия от подкрепящи лекции и консултации. Желание за научаване, развитие и интегриране на нови педагогически методи и подходи в преподавателската работата. Готовност за обмен на знания, опит и ресурси. Готовност за популяризиране на проекта сред местните медии и сред други образователни институции. ВРЕМЕВА РАМКА за КАНДИДАТСТВАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ на проект Изпращане на ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – до 30.09.2020 г. Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА – до 15.10.2020 г. на страницата на http://konsumuvai.org. Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници. Подписване на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ – до 22.10.2020 г. Предоставяне на ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА от организаторите – до 22.10.2020 г. Участие на 1-2 човека от екипа в он-лайн обучителен семинар – 29.10.2020 г. Период за ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта – от 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г. Срок за ОТЧИТАНЕ – до 15.07.2021 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: проект
 • Ограничение за участие: етски градини, училища, университети, читалища, неправителствени организации
 • Източник: http://konsumuvai.org/
 • Общ награден фонд: Финансова подкрепа до 500 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

 конкурса могат да участват всички лица, които са пребивавали или пребивават на територията на Смолянска област, с изключение на служители на Областна администрация – Смолян, техни роднини и членове на техните семейства.Фотографии ще се приемат на имейл: governor@region-smolyan.org.Стартът на конкурса е 17 септември 2020 г.Крайният срок за подаване на фотографиите е 00.00 часа на 25 октомври 2020 г.Фотосите ще бъдат класирани от компетентно жури. Денят, часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени допълнително.В конкурса ще се класират фотографии с деца в народни носии от четири възрастови групи: от 1 до 18 години

В конкурса могат да участват както любители, така и професионални фотографи. Всеки може да участва с една фотография. Фотографиите трябва да бъдат с резолюция на изображението не по-ниска от 1000 х 800 пиксела.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ВИДЯХ ДОБРОТО“В него могат да участват ученици от Смолянска област в две възрастови групи:– от 5 до 8 клас;– от 9 до 12 клас.Ще се приемат авторски разкази за истински случки, на които подрастващите са станали свидетели или са участвали в добри дела – прояви на сърдечност, хуманност, съпричастност и състрадателност към хора, животни, към природата и обществото като цяло. Разказите не трябва да са по-дълги от две машинописни страници и да са написани на български език.Разказите се изпращат в периода от 17 септември 2020 г. до 00.00 часа на 25 октомври 2020 г. на имейл: governor@region-smolyan.org или по пощата на адрес: 4700, гр. Смолян, бул. „България“ № 14, за конкурса „Аз раста патриот“.


 • Дата на затваряне: 25 октомври 2020
 • Как да участваме: Разказ, фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.smolyaninfo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България, Област Смолян
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 16 октомври 2020
 • Как да участваме: Рисунки, апликации,други творби, разказ, есе, мултимедия
 • Ограничение за участие: до 12 клас
 • Източник: www.smolyan.bg
 • Общ награден фонд: Таблет,
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 

Регламент на конкурса В конкурса могат да участват деца между 6-ти и 12-клас от цялата страна. Всеки от отговорите на въпрос от първите два раздела, не трябва да е с обем до 150 думи. Отговорът на задачата от трети раздел е допустимо да е до 300 думи. Крайната дата за изпращане на попълненото конкурсно задание е 5 октомври 2020 година, Международен ден на учителя. Ще бъдат отличени трима участници с парични и/или материални награди. Най-добрите интервюта, проведени във връзка със задачата в раздел III, ще бъдат издадени в сборник Победителите ще бъдат обявени на 1 ноември 2020 година, Ден на народните будители.. Конкурсните работи можете да изпращате на адрес: Училищно настоятелство „Васил Левски“ СУ „Васил Левски“, Ул. „Александър Филипов“, N9, Гр. Брезник, ПК 2360 За конкурса „Културното наследство на етнографска област Граово“ или на електронна поща:

 • Дата на затваряне: 05 октомври 2020
 • Как да участваме: отговорите на въпрос
 • Ограничение за участие: от 6 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 23 октомври 2020
 • Как да участваме: фотография, рисунка, есе и мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://bnr.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 31 октомври 2020
 • Как да участваме: Снимки, видеоматериали, хербарий, сбирка
 • Ограничение за участие: до 12 клас
 • Източник: https://sciencelandco.weebly.com/
 • Общ награден фонд: Предметни награди
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: фотография
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник: https://www.eea.europa.eu
 • Общ награден фонд: 1 000 EUR
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Конкурсът е отворен за всички, които обичат да снимат и се вълнуват от проблемите, свързани с опазването на чистотата на плажовете и морето. Фотографиите ще бъдат включени в изложба, чиято цел ще бъде да популяризира проблемите, свързани със замърсяването на моретата, добри практики и възможни решения за почистване и опозване на морските води и плажове. Изложбата ще се проведе в навечерието на 31 октомври 2020 г., Международен ден на Черно море, когато най-въздействащите фотографии ще бъдат наградени. Желаещите да участват могат да изпратят фотографиите си до 30 септември 2020 г. на имейл: seaclub2@gmail.com или ги донесат в електронен формат в офиса на Клуба на адрес ул. „Сава Радулов“ 14, гр. Варна. При изпращането на фотографиите трябва да предоставите своите имена и възраст, телефон и имейл за контакт. За допълнителна информация – Дарина Иванова, 0889818727 Инициативата "Морето не е за една ваканция" е една от местните инициативи във Варна към проект „Партньорство за чиста и красива България“, част от програма _МЯСТО България на сдружение БГ Бъди Активен, с финансовата подкрепа на фондация Кока Кола.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2020
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Ръководството на Окръжен съд – Русе планира да отбележи 80-тата годишнина от това значимо за града ни събитие с редица прояви, част от които и конкурс по следния Р Е Г Л А М Е Н Т За провеждане на конкурс за фотография на тема „Съдебната палата на гр. Русе през четирите сезона" Условия за участие: В конкурса могат да участват индивидуално любители фотографи в две възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от V до VІІІ клас от всички училища в област Русе. Втора възрастова група – ученици от ІХ до ХІІ клас от всички училища в област Русе. Целта е учениците, използвайки любимото си ежедневно занимание фотографията, да покажат своето виждане по темата. За участие се приемат авторски фотографии, разпечатани (лазерен, мастилено-струен или фото печат) черно-бели и/или цветни фотографии на Съдебната палата през четирите сезона. Творбата от четири различни кадъра, следва да е оформена на един лист А3 формат. Допуска се снимките да бъдат редактирани с фотообработващ софтуер. На e-mail: courtruse.press@gmail.com следва да бъде изпратен файла, от който е разпечатана снимката. За участие в конкурса участникът не дължи такси. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас, училище, телефон и имейл за връзка. Всеки участник може да изпрати само една творба. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички снимки, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. С предоставянето на снимките участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно и без търговска цел изображенията, свързани с популяризирането на конкурса и да бъдат публикувани в интернет страницата на Окръжен съд – Русе. Името на автора задължително се споменава заедно с творбата му. Участието на всеки автор в конкурса се счита за съгласие с тези условия. Авторът следва в срок до 25.09.2020 г. да донесе фотографията си, разпечатана, както е описано по-горе в размер А3, в Окръжен съд – Русе, ул. Александровска № 57, ет. 3, стая 32 или 33, а файлът, от който е отпечатана да изпрати на e-mail: courtruse.press@gmail.com След изтичане на крайния срок – 25.09.2020 г., всички фотографии ще бъдат изложени във фоайето на Съдебната палата, като част от събитията, свързани с отбелязването на годишнината от откриването на Палатата. След приключване на конкурса творбите ще бъдат окачени в общите части на сградата – коридори, фоайета, зали, освен ако участник не поиска връщането изрично. Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за първо, второ и трето място по време на официална церемония на 27.10.2020 г., за програмата на която всеки участник ще бъде уведомен на посочения от него имейл

 • Дата на затваряне: 20 октомври 2020
 • Как да участваме: фотография
 • Ограничение за участие: от 5 до 12 клас
 • Източник: akcent.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Русе
Приоритет на конкурса