по дата на конкурса
Националният конкурс за ученици и студенти – „Млади таланти

„Млади таланти“ е част от инициативите на МОН за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: Биология, Химия, Информатика, Инженерни науки, Материалознание, Математика, Медицина, Физика, Социални и хуманитарни науки Екология Двадесет и третият национален конкурс „Млади таланти“ ще се проведе тази година в периода 26 – 28 април 2021 г. Крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2021 г. на следните имейли: y.zherkova@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.

 • Дата на затваряне: 07 април 2021
 • Как да участваме: проект
 • Ограничение за участие: ученици и студенти
 • Източник: https://mediabricks.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс по случай Международния ден на горите

По случай Международния ден на горите – 21 март и тазгодишната тема „Възстановяване на горите: път към здраве и благополучие“, Организацията на ООН по прехрана и земеделие ви кани да направите снимка на най-близкото дърво до вашия дом, което ви носи радост и ви кара да се чувствате добре. Това може да е всяко дърво, което се грижи по някакъв начин за вашето благосъстояние: дава вкусни плодове, или има кора или листа, които могат да се използват в традиционната медицина, или може би това е дърво, което сте обичали да катерите като дете или което просто ви радва с красивите си листа или цветове. Изпратете ни снимка, кажете ни защо сте избрали това дърво и можете да спечелите таблет! Краен срок за участие: 12 март 2021 г. Снимките ще бъдат оценявани в три възрастови категории, като наградата за всяка една от тях ще бъде таблет: Деца от 6 до 14 години; Младежи на възраст от 15 до 24 години; Възрастни над 24 години. За да се включите в състезанието, просто следвайте тези три стъпки: Направете снимка на своето любимо и най-близко до дома ви дърво; Попълнете онлайн формуляра за участие и опишете защо сте избрали точно това дърво; Не забравяйте да публикувате снимката си в социалните медии, като използвате хаштага на Международния ден на горите: #IntlForestDay. Победителите ще бъдат обявени на Международния ден на горите – 21 март.

 • Дата на затваряне: 12 март 2021
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://eagleforests.org/
 • Общ награден фонд: Таблет
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2021 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Какво означава водата за Вас?“. Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас. Максимален брой слайдове – 20; Допустими формати – PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG; резентациите могат да се изпращат по следните начини: В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg; Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg; Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Какво означава водата за Вас?“). Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка. Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2021 г. гр. Русе 7017, ул. „Студентска” № 8, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Корпус 19, кабинет 102, E-mail: pmanev@uni-ruse.bg За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

 • Дата на затваряне: 23 март 2021
 • Как да участваме: Мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас
 • Източник: https://www.vik-ruse.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ – 2021 г.

Конкурсът е част от Годишната програма за младежта 2021 г. - Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие. ОРГАНИЗАТОР: Община Тетевен ФИНАНСИРАНЕ: - 1000 лв. за минимум два проекта, до 500.00 лв. на проект. ОСНОВНА ЦЕЛ: Активно включване на младите хора в подобряване на обществената среда, запазване на традициите и културното наследство. Право на участие в конкурса имат младежи от 15 до 29 години, обединени в екип от минимум 10 души или в сдружение, регистрирано по реда на регистрация на сдруженията с нестопанска цел. Предложените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени на територията на община Тетевен от младежи, живущи или обучаващи се на територията на общината. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 19.03.2021 г., 17:00 часа.

 • Дата на затваряне: 19 март 2021
 • Как да участваме: Проект
 • Ограничение за участие: младежи от 15 до 29 години, обединени в екип от минимум 10 души или в сдружение, регистрирано по реда на регистрация на сдруженията с нестопанска цел.
 • Източник: https://www.teteven.bg/
 • Общ награден фонд: 1000 лв. за минимум два проекта, до 500.00 лв. на проект
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс на тема: възобновяеми енергийни източници

Конкурсът се провежда в две възрастови групи: ученице на възраст от 16 до 19 години и студенти. Всеки автор може да участва в конкурса с до две презентации. Презентациите да са в обем до 10 слайда и се приемат до 16 април 2021 на адрес: 7500 Силистра, ул. Албена 1 или на е-mail:secretary@fs.uni-ruse.bg Телефон за връзка : 086 821 521, 086 822 130

 • Дата на затваряне: 16 април 2021
 • Как да участваме: Презентация
 • Ограничение за участие: ученици от 16 до 19 години, студенти
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТИХОВЕ НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ

Срок за участие: 15 март 2021 г., 12:30 часа Категории Индивидуални изпълнители, Групово участие, Мама, татко и аз Възрастови групи: детска градина до 12 клас Очакваме вашите видеа на e-mail: tn_ocid_konkurs@abv.bg !

 • Дата на затваряне: 15 март 2021
 • Как да участваме: изпълнение на стихове на български автори
 • Ограничение за участие: до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XII ОБЛАСТЕН ЕКО КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ФОТОГРАФИЯ „ПТИЦИТЕ ОКОЛО НАС”

В конкурса могат да участват възпитаници на училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема. Участниците се разделят на 2 възрастови групи: - I-ва група: IV – VIII клас - II-pa група: IX-XII клас В конкурса се допускат само авторски фотографии. Участниците следва да предоставят и електронен вариант на адрес: odk_bumerang@abv.bg. Снимките за фотоконкурса следва да бъдат изпратени най-късно до 12 април 2021 г. на адрес: 3320 гр. Козлодуй Област Враца ул. “Кирил и Методий”- 26, ПК 9 ЦПЛР -ОДК e-mail: odk_bumerang@abv.bg

 • Дата на затваряне: 12 април 2021
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: от 4 до 12 клас
 • Източник: /www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Враца
Приоритет на конкурса 
СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” НА ТЕМА: „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„ Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст. • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка; • Докладите трябва да бъдат написани на български език; • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандарт • Докладите се представят до 26 май 2021 г. в два екземпляра на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, ет. 4, стая 420 – За конкурса „Млад икономист 2021г.”, • и по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg • За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; 0889 442 821,

 • Дата на затваряне: 26 май 2021
 • Как да участваме: разработка
 • Ограничение за участие: ученици в средни училища,студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст
 • Източник: http://financebg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за класови дейности по Превантивния календар за 2021 г.

Конкурс за класови дейности по Превантивния календар за 2021 г. организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград. В конкурса могат да участват всички класове от училищата в Община Разград, които са запознати с тематичния Превантивен календар на МКБППМН, избрали са някой от празничните дни, вписани в него и са отбелязали го по атрактивен начин. Организираното от тях събитие може да участва в конкурса под формата на текстово представяне, снимки и клипове, изпратени чрез класния ръководител на имейл okbppmn_proekti@abv.bg до 30.06.2021г. Във всяка група ще бъдат връчени по три награди. Първата награда е еднодневна екскурзия на стойност 1500 лева, втора награда – ваучер на стойност 1200 лева, а трета – ваучер на стойност 1000 лева. За допълнителна информация тел.:084 661397, 0892 603026.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2021
 • Как да участваме: текстово представяне, снимки и клипове,
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://razgradnews.net/
 • Общ награден фонд: 3500.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Разград
Приоритет на конкурса 
МЛАДЕЖКИ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС „ЩРАКНИ ВРЕМЕТО“

Фотоконкурсът се организира и провежда от Младежки център – Добрич, гр. Добрич, пл. Стария орех №1. Цел: Младите хора да уловят в един фотографски кадър красотата на ВРЕМЕТО, както в неговото метеорологично състояние, така и в различни завладяващи сцени от заобикалящият ни свят. Право на участие имат всички младежи, на възраст между 15 и 29 години, от страната; УЧАСТНИЦИ- снимките изпращайте на имейл: info@ycd.bg до 15 март 2021г; За контакт: Младежки център - Добрич тел.: 0884 311 428; 058 602 691; 0894 386 344 e-mail:info@ycd.bg

 • Дата на затваряне: 15 март 2021
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: младежи, на възраст между 15 и 29 години
 • Източник: http://ycd.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за мултимедийна презентация на тема: "Моите дигитални умения за обучение в елктронна среда"

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Всеки автор може да участва с една индивидуална или групова разработка. Трябва да се посочат: име, град, училище, клас, електронен адрес, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Презентациите да са с обем до 10 слайда. Да се представят до 14.04.2021 г. на електронен адрес:egoranova@uni-ruse.bg

 • Дата на затваряне: 14 април 2021
 • Как да участваме: Мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: от 8 до 12 клас
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети национален детски конкурс „Бостанско плашило”

Конкурсът се организира от Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово. Конкурсът е с национален характер. В конкурса могат да се включат както индивидуални, така и групови творби. Изпратените плашила се състезават в следните категории: Традиционно плашило; „Да изплашим коронавируса!“. Плашилата, участвали в конкурса, не се връщат. След приключването му те се експонират на територията на музея. Това изисква да са направени от устойчиви материали и да са с човешки ръст. Плашилата за конкурса, придружени с наименование на категорията, в която се състезават, имена на участниците, възраст, клас, име на училище /клуб, читалище/, активен e-mail, адрес и телефон за контакт се изпращат на адрес : Габрово 5309, ул „Ген. Дерожински“ № 144, Регионален етнографски музей на открито „Етър“, за конкурс „Бостанско плашило“. Участниците, класирани на първо, второ, трето място във всяка от категориите получават предметни награди и отличителен документ. По преценка на журито, допълнително могат да бъдат учредени специални и поощрителни награди. IV. График на конкурса Начало на конкурса 10 февруари 2021 г. Срок за приемане на плашилата 5 април 2021 г. Журиране и експониране 7 – 8 април 2021 г. Награждаване 10 април 2021 г. Изложба на открито 10 април – 31 август 2021 г. За повече информация: Л. Иванова: +359884 772415 Д. Христов: +359897429296

 • Дата на затваряне: 05 април 2021
 • Как да участваме: Плашило
 • Ограничение за участие:
 • Източник: http://rio-vidin.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Регионален ученически фотоконкурс "Природата през моя обектив”

РИОСВ- Хасково обявява регионален ученически фотоконкурс за Деня на Земята- 22 април "Природата през моя обектив” е темата на Регионалния ученически конкурс за фотография, организиран тази година от РИОСВ- Хасково по повод Международния ден на Земята- 22 април. Конкурсът се провежда за 11-а поредна година и цели чрез творчеството си децата да изградят позитивно отношение към природата и нейното опазване. Предвид епидемичната обстановка и тази година фотоконкурсът ще се проведе дистанционно. Условия на конкурса: • В надпреварата могат да участват ученици от областите Хасково и Кърджали. • Фотографиите трябва да бъдат съобразени с темата и да показват красиви места сред местната природа през четирите сезона на годината, реки, планински местности, природни забележителности, защитени територии, характерни растителни и животински видове, снимани на територията на областите Хасково и Кърджали. • Всеки участник може да изпрати до 2 авторски снимки, които да бъдат във формат JPG. • Снимките трябва да се изпращат само на е-адрес: pr_riosv_hs@abv.bg до 5 април 2021 г. вкл. Творбите, изпратени след тази дата няма да се състезават в конкурса! • Участникът трябва задължително да прикачи и файл със следното съдържание: име и фамилия, възраст, населено място, училище, клас, е-mail и телефон за обратна връзка, заглавие на снимката и кратко описание къде е направена и какво изобразява. Също така, попълнена, подписана и сканирана декларация за личните данни, която може да изтеглите от тук. РИОСВ- Хасково пожелава успех на всички участници! Нека покажем красивата природа на нашия регион! За допълнителна информация: тел. 038/60-16-23 и е-адрес: pr_riosv_hs@abv.bg

 • Дата на затваряне: 05 април 2021
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: ученици
 • Източник: https://haskovo.riosv.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Хасково и Кърджали
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Мартичка“

Центърът за подкрепа на личностното развитие - Обединен детски комплекс - Велинград обявява конкурс "Мартичка" за ръчна изработка на най-оргинална и красива мартеничка, гривна, колие, кукла и пано. Участниците ще са разделени в четири възрастови групи - детски градини, от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас, от 8 до 12 клас. Експонатите трябва да бъдат представени в сградата на ЦПЛР-ОДК до 25 февруари. На 26 февруари те ще бъдат подредени в изложба в централното фоайе на ОДК и оценявани от жури и представители на историческия музей, общинската администрация и хора на изкуството. На 1 март ще станат ясни имената на наградените.

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2021
 • Как да участваме: мартеничка, гривна, колие, кукла и пано
 • Ограничение за участие: детски градини, от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас, от 8 до 12 клас.
 • Източник: www.zname.info
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Чела баба книжки!"

Има история на царете и битките, които те са спечелили или загубили. Има история на войните и революциите. Тази история се учи в училище. А има и друга история – твоята собствена. Кой си ти? Как си станал такъв, какъвто си? Коя е първата книга, която си прочел? Кои картинки помниш? Коя е най-старата детска книга в домашната ти библиотека и за какво се разказва в нея? От кого е останала? Тези истории често се разпиляват. Нека ги съберем отново. Стани част от историята на детството в България! Покажи във видео, снимки или личен разказ най-старата и обичана детска книжка у вас – и ни пиши на адрес tochitza@gmail.com. Има и награди! Можеш да получиш книгата „Нарисува за децата Вадим Лазаркевич” с историята на един от най-обичаните български илюстратори за деца или талон за 40% отстъпка при поръчка на книги от www.tochitza.com.

 • Дата на затваряне: 24 май 2021
 • Как да участваме: видео, снимки или личен разказ най-старата и обичана детска книжка у вас
 • Ограничение за участие:
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд: Книга
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->