по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА АПЛИКАЦИЯ “ЕНЬОВ ВЕНЕЦ ОТ БИЛКИ”

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕНЬОВДЕН ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И НЧ„КУЛТУРА-2002”- ДИМИТРОВГРАД О Б Я В Я В А Т КОНКУРС ЗА АПЛИКАЦИЯ “ЕНЬОВ ВЕНЕЦ ОТ БИЛКИ” Целта на този конкурс е всеки участник, решил да направи апликация на венец от билки т.нар. Еньов венец, да проучи различни видове билки и да се запознае с техните лечебни свойства. Така всеки желаещ да се включи в конкурса ще се поинтересува какъв празник е Еньовден и как се празнува. Ще се докосне до българските традиции и обичаи. ПРАВО и УСЛОВИЯ на участие: 1. В конкурса “Еньов венец от билки”могат да участват всички желаещи в следните възрастови групи:  Първа възрастова група – до 7 години  Втора възрастова група – от 8 до 12 години  Трета възрастова група – от 13 до 18 години  Четвърта възрастова група над 18 год. възраст 2. Всеки има право да участва в конкурса с до 2 /два/ броя Еньов венец . 3. Всяка творба трябва да съдържа следната информация:  трите имена на автора;  възраст;  град / село;  телефон за връзка. 4. Апликацията на Еньовият венец трябва да бъде изработена на картон А4 от няколко билки /мащерка, глухарче, жълт кантарион, еньовче, мента, маточина, бъз, бял равнец, невен, салвия, розмарин, лавандула, мак, гинкобилоба и др./ На обратната страна на апликацията трябва да се изпишат имената на всички билки, които са използвани за направата на Еньовия венец. 5. Срок за предаване на готовите апликации: От 19 до 21.06.2023г. от 10.00ч. до 15.00ч. в НЧ „КУЛТУРА – 2002“ в гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ № 16 ет. 2 офис 10 (Търговски комплекс ) ЖУРИРАНЕ: Основни критерии по които ще се оценяват творбите:  брой включени билки;  естетичен вид;  цветови съчетания на билките. Официално награждаване: на 30.06.2023г. от 17.00ч. в НЧ„КУЛТУРА – 2002“- Димитровград. Имената на победителите ще бъдат обявени на facebook-страницата на читалището. Успех на всички участници! Телефон за информация: 0887 09 99 22

 • Дата на затваряне: 21 юни 2023
 • Как да участваме: апликация на венец от билки т.нар. Еньов венец
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Моята клетва 2023

Фондация ВИА обявява национален конкурс Моята клетва 2023 Целта на конкурса е съставянето на текст на клетви по различни теми, което да послужи за укрепването на моралните устои на човешкия живот. В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице, което приема условията на конкурса и представи на български език един или повече проекти за клетва. Участниците, физически лица, трябва да са навършили 13 години. Организаторите очакват особено проекти за клетва на родители, будители, учители, учени, народни трибуни, хора на изкуството, приятели на народите, приятели на природата, журналисти, програмисти, притежатели на оръжие, водачи на превозни средства. Очакваме проекти за клетва за различни професии (напр. актьори, режисьори, музиканти), за различни длъжности, случаи и инициативи (директори, ръководители, членове на журита, дружества, екипи и т. н.) Организаторите поощряват всякакви други разумни идеи. Не е задължително, но е препоръчително проектите, освен текста на клетвата, да съдържат обосновка, предложения за ритуал при полагане на клетвата, ден (празник) на клетвата. Един участник може да предложи най-много 12 проекта. Проектите трябва да се изпращат в имейл на адрес: kletva2023@apeva.art Целият текст на проектите, както и кратко представяне на участника, трябва да се съдържат в писмото (не се приемат писма с прикачен файл). Крайният срок за изпращане на проектите е 30 септември 2023. За успеха на конкурса участниците превеждат на банковата сметка на Фондация ВИА 25 лева за участие и по 5 лева за всеки проект. Данните за превода и допълнителни информации се съдържат в отговора, изпратен на участниците. (Ако до 5 работни дни няма отговор, материалът би трябвало да бъде изпратен отново.) Всеки участник получава без отделно заплащане един печатен екземпляр от сборника „Моята клетва“, съдържащ одобрените проекти. Организаторите разчитат на активната доброволческа работа на участниците в реализирането и популяризирането на приетите техни предложения. За тази цел организаторите осигуряват дългосрочно организационна, медийна и финансова помощ. Организаторите ще приветстват включването в работа на физически и юридически лица, които не са преки участници в конкурса. За един по-добър и по-морален свят! Варна - Будапеща, 14 май 2023

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: С имейл - проекти за клетва
 • Ограничение за участие: 13 годишна възраст
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 1000 лв
 • Брой на победителите: Няма ограничение
 • Оценка на разходите: 30 лв
 • Отворен за територията на: Без ограничения
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс „За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици“

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на онлайн конкурс „За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици“ Кулинарни рецепти от краеведска и художествена литература Април – Ноември, 2023 година Конкурсът се провежда по повод Международен ден на детската книга – 2 април, Световен ден на книгата и авторското право – 23 април и Световен ден на децата – 20 ноември. Начална дата: 23 април, 2023 г. Крайна дата за изпращане на материалите: 20 ноември, 2023 г. Обявяване на резултатите: 28 ноември, 2023 г. ЦЕЛИ: 1. Реклама на библиотеките и богатството на техните фондове с представяне пред българските читатели на най-доброто от българската и световната литература. 2. Да се насърчат четенето и творческите търсения в подкрепа на запазване, съхраняване и споделяне на краеведската история, самодейността и здравословното хранене. Организатори: • Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора; • НЧ „Димитър Наумов - 1908“ с. Преславен, общ. Стара Загора; • НЧ „Пробуда - 1928“ - с. Змейово, общ. Стара Загора; • НЧ „Развитие - 1878“ - с. Дълбоки, общ. Стара Загора. 2 Партньори: Регионална здравна инспекция – Стара Загора; библиотеки; народни читалища; НПО; образователни институции и др. Условия за участие в конкурса: • Право на участие в конкурса имат деца и възрастни от цялата страна, както и българи живеещи в чужбина; • Индивидуалните и колективните участници ще са равнопоставени; • Всеки участник може да изпраща неограничен брой цитати, автентични рецепти или авторски рисунки по задължителната електронна форма-образец, която може се използва с линк от фейсбук групата на конкурса #За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици ; Онлайн конкурса ще се проведе в следните категории: I-ва категория: цитат/и от художествени произведения от български автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; II-ра категория: цитат/и от художествени произведения от чужди автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; III-та категория: цитат/и от краеведски прозведения с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; кулинарна автентична рецепта от населеното място, община, регион (текст и/или клип четене/декламация с обем не по-голям от 3-4 мин.); IV-та категория: оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки и на тяхната употреба, описани в краеведски или художествени произведения (изпращащите организации съблюдават за автентичността на рисунките или сканираните им копия). Критерии за оценка: • Брой изпратени материали; • Оригиналност; • Творчество и креативност; 3 • Образен и художествен език. Награди и отличия: Всички участници получават грамоти за участие. Компетентно жури ще определи най-добрите участници в кампанията и конкурса. Грамотите ще се изпратят по пощата на участниците до края на месец ноември 2023 година. Изпращайте вашите попълнени форми за участие в онлайн конкурса до 20 ноември 2023 г. За контакт, мнения и предложения към организаторите на онлайн конкурса: I-ва категория – цитати от художествени произведения от български автори: 6059 с. Змейово за НЧ“Пробуда - 1928“ - с. Змейово, ел. поща: emilia_ganeva@abv.bg Телефон за връзка: 0887130968 Лице за контакт: Емилия Ганева За II-ра категория – цитати от художествени произведения от чужди автори: 6060 с. Дълбоки, ул.“Септемврийци“ 17, община Стара Загора за НЧ“Развитие-1878“ - с. Дълбоки, ел. поща: razvitiedalboki@mail.bg Телефон за връзка: 0896853343 Лице за контакт: Галя Славова За III-та и IV-та категория – цитат/и от краеведски прозведения и оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки: 6048 с. Преславен, община Стара Загора за НЧ „Димитър Наумов-1908“ ел. поща: chitalishted.naumov@abv.bg Телефон за връзка: 0899816590 Лице за контакт: Стойка Генова - чит. секретар

 • Дата на затваряне: 20 ноември 2023
 • Как да участваме: цитати, автентични рецепти или авторски рисунки
 • Ограничение за участие: деца и възрастни от цялата страна, както и българи живеещи в чужбина;
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети онлайн конкурс "Аз чета"

Читалище Йоаким Груево Поредна година даваме начало на традиционният ни конкурс "Аз чета", свързан с наближаващия Празник на буквите 24-ти май. В срок до 19 май изпратете запис от 2 до 3 минути как четете любимо произведение. Трите видеа, събрали най-много харесвания ще бъдат наградени.

 • Дата на затваряне: 19 май 2023
 • Как да участваме: Видео
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
„Чети за светлина“

НЧ“Светлина -1941г.“с. Преславци и НЧ“Искра-1928г.“с.Цар Самуил Каним всички малки и големи любители на детските книги да вземат участие в съвместната ни инициатива посветена по повод 27 март 2023 г. „Ден на европейските автори“ , Международния ден на детската книга 2 април и Международния ден на книгата и авторското право – 23 април под наслов „Чети за светлина“ Цели: Привличане на вниманието към значението на грамотността и за популяризиране на четенето.Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността . Условие за участие : Участниците в инициативата ще споделят във Фейсбук страниците си със задължителен хаштаг #cetizasvetlina #facewithbook #bookface ,с добавена информация име и фамилия на участника, възраст, клас и училище или детска градина ,и имейл адрес до 25.04.2023г. Може да участвате в четири направления: 1. Книжно селфи с любима книга. 2. Видеоклип с участник , който чете откъс от любима книга . 3.Рисунка на тема моята любима детска книга . 4. Как чета с мама или с татко у дома. Няма възрастова граница за участие като и в коя държава се намирате . / пример/ снимка на участника ,прикрепена информация с хаштаг , #cetizasvetlina #facewithbook #bookface Ангел Александров-5г. ЦДГ „Цветелина“ гр.София email:angel@abv.com / Ще изпратим на всички смелчаци по имейл сертификат за участието им ! Допълнителна информация -0884593642-Галина Салъф

 • Дата на затваряне: 25 април 2023
 • Как да участваме: Условие за участие : Участниците в инициативата ще споделят във Фейсбук страниците си със задължителен хаштаг #cetizasvetlina #facewithbook #bookface ,с добавена информация име и фамилия на участника, възраст, клас и училище или детска градина
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: https://www.facebook.com/hashtag/cetizasvetlina
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
Фотоконкурс на тема "Пролетта идва"

Фондация „Заедно за бъдещето на Плевен“ съвместно с НЧ „Парашкев Цветков – 2003“ гр. Плевен, обявява фотоконкурс на тема „Пролетта идва“ за ученици от V до XII клас от училищата в област Плевен. Идеята на конкурса е учениците да споделят красотата от идването на пролетта, погледнато чрез техния поглед и да запечатат на снимка най-красивата забележителност, която им е харесала и величествената природа. Условия за участие: - Всеки автор може да представи една снимка - Снимката да е актуална и да не е участвала в друг конкурс - Снимките да са от района на област Плевен - Изпращането на снимките да бъде на електронната поща на Фондацията zaednozabadeshtetonapleven@gmail.com Към всяка фотография задължително трябва да добавите следната информация: - Място на заснемане - Име на участника, клас и град - Телефон и електронен адрес за връзка с участника Изисквания към снимката: - Всеки автор може да участва само с една снимка във фотоконкурса - Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 500 знака. - Големината на изображението трябва да бъде не по-малко от 3000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 МВ. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер). - Снимката да бъде със запазени EXIF данни. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: - Обработка на яркост и контраст - Изостряне на изображението Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват уменията на автора да работи с фотообработващи програми. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИТЕ Е 30.04.2023 Г. Отличените от журито ще бъдат класирани в две категории по следния начин: Категория V - VII клас: - Едно първо място с парична награда от 100.00 лева и грамота - Едно второ място с парична награда от 70.00 лева и грамота - Едно трето място с парична награда от 50.00 лева и грамота Категория VIII – XII клас: - Едно първо място с парична награда от 100.00 лева и грамота - Едно второ място с парична награда от 70.00 лева и грамота - Едно трето място с парична награда от 50.00 лева и грамота Снимките ще бъдат оценени от жури с председател Цветомир Георгиев – Verus Photography Oтличените снимки в конкурса ще бъдат обявени на 05.05.2023 г. във фейсбук страницата на Фондацията https://www.facebook.com/profile.php?id=100089536037957 „Заедно за бъдещето на Плевен” Мястото на награждаването ще бъде обявено заедно с обявяването на отличените в конкурса. Всички снимки от конкурса ще бъдат изложени по време на награждаването. За допълнителна информация може да се свържете с Николай Иванчев – Ръководител „Проекти и събития“ на телефон 0885823674.

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Всеки участник трябва да направи снимка, която го е впечатлила от идването на пролетта. Снимките трябва да се изпратят на мейла на фондацията.
 • Ограничение за участие: V - XII клас
 • Източник: Фондация "Заедно за бъдещето на Плевен"
 • Общ награден фонд: 440 лева
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Област Плевен
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА КАРТИЧКА „ШАРЕН ВЕЛИКДЕН”

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” –АЙТОС ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА КАРТИЧКА „ШАРЕН ВЕЛИКДЕН” РЕГЛАМЕНТ: Изисквания за изработване на Великденска картичка 1.1. Да са изработени върху формат А4 / сгънат на две за картичка/ 1.2. Интересен дизайн. 1.3. Духовно-нравствено послание /по желание/ 1.4. Изработени с материали и техника по избор /пастел, акварел, темпера и др./ 1.5. Данни за участниците да бъдат написани на гърба на всяка картичка: - Трите имена, години, клас, училище, телефон за контакт. Общи условия: · Право на участие имат всички ученици от 1 до 4 клас · Ще се оценяват всички представени картички, включващи елементи от символите на празника. · Изпратените картички не се връщат. Краен срок за подаване на картичките – 07.04.2023 год. до 17.00 часа. Картичките, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до журиране. Авторите на класираните творби ще бъдат уведомени допълнително. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложба с благотворителна цел. Експонатите не се връщат. Адрес за подаване на картичките: НЧ „Васил Левски 1869” Айтос, ул. Александър Стамболийски” № 14 За допълнителна информация: Тел. 0558 22723; 0879168113; - Цветелина Драгиева e-mail- chitalishte_aitos@abv.bg

 • Дата на затваряне: 07 април 2023
 • Как да участваме: Картичка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 4 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс "Шарени яйца"

НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1926" с. Пет могили оргаризира за втора поредна година онлайн конкурс на тема "Шарени яйца" 1. Условие за участие -Възраст на участниците - без ограничение -Техника - по избор -Без ограничение броят на експонатите -Снимките може да включват празнична декорация, но основен акцент трябва да да яйцата. Данни придружаващи експонатите: -име на участника, училище, школа или организация и населено място. -телефон за връзка 2. Срок за получаване на снимките до 13.04.2023 година на е-mail:pet.mogili@abv.bg

 • Дата на затваряне: 13 април 2023
 • Как да участваме: Снимка на празнична декорация с яйца
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Климатични промени“

Фондация “Серендипия” организира конкурс за изработка на образователно информационно табло. Знаете ли, че всички ние със своя начин на живот допринасяме за изменението на климата? Очевидни признаци, че изменението на климата се случва, са много горещите лета и снежната покривка, която не се задържа. Добрата новина е, че всеки от нас може да промени някои дребни ежедневни навици и така да допринесе за забавяне на климатичните промени! Комбинирайте кратък текст и изображения и ни представете ежедневни стъпки, които всички ние можем да предприемем, за да намалим отрицателния си отпечатък върху Земята и да забавим климатичните промени. Планетата е болна, но вие имате възможност да ни покажете как да я излекуваме заедно! Най-добрите изображения ще използваме като образователни материали при работата с деца, ученици, младежи! Няколко прости примера от нас: - Да използваме прибори за многократна употреба. - Да се придвижваме с велосипед или обществен транспорт. - Да купуваме храна от местни производители. - Да пречистваме водата, вместо да купуваме непрекъснато бутилирана. - Да копираме двустранно. Оставяме останалото на вашето въображение! ИЗИСКВАНЕ ЗА ДИГИТАЛНИ ПРОЕКТИ PDF файлове в размер А3 и резолюция 300 dpi. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРОЕКТИ НА ХАРТИЯ Размер А3 или 35 х 50 см. Материали по избор. Възрастово ограничение 15 – 29 години Можете да участвате индивидуално или в екипи. КРАЕН СРОК И РЕЗУЛТАТИ Краен срок за изпращане на проектите: 05.04.2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Фондацията на 08.04.2023 г.: https://www.facebook.com/SerendipiaFoundation Контакти Моля, изпращайте проектите си на адрес: serendipia.ngo@gmail.com Телефон за връзка: 0897961072 Интересни и практични награди очакват всички. Линкове към полезни материали https://rb.gy/qmqxah Проектът се осъществява от фондация "Серендипия" с финансовата подкрепа на фондация „ЕкоОбщност“ по програма „Младите за климат на промяна“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Вижте по-малко Изкуство

 • Дата на затваряне: 05 април 2023
 • Как да участваме: Дигитален проект, проект на хартия
 • Ограничение за участие: 15 – 29 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
lll oнлайн Национален кулинарен конкурс на тема „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“

НЧ“Искра-1928г.“с.Цар Самуил и НЧ“Светлина -1941г. „ с. Преславци общ.Тутракан lll oнлайн Национален кулинарен конкурс на тема „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“ Основната цел на конкурса е да даде възможност на всички региони от България да споделят своя опит и майсторски знания. Конкурсът през 2023 година се посвещава на традицията и е посветен на Великденските празници. Регламент на конкурса: Рецепта със снимка на традиционен козунак .За участие в конкурса се допускат всички без ограничение на възрастта . Краен срок за получаване на конкурсните материали - 20 април 2023г.17.00часа. Условия за участие: За да участвате в конкурса, трябва да изпратите снимка придружена с рецепта ,име, пълен адрес ,години и имейл адрес по електронен път на email: kozunaci-2021@abv.bg Всички рецепти, снимки и резултати , ще бъдат качвани във FB страницата ни „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“ https://www.facebook.com/groups/679786856778455 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24.04.2023г. По преценка на компетентно тричленно жури ще се присъди първа, втора и трета награда-плакет и грамота ,всички участници ще получат по имейл грамота за участие . Уважаеми участници, ръководители и родители, подавайки заявка за участие, Вие се съгласявате с Регламента на lll oнлайн Национален кулинарен конкурс на тема „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“ УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ !

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: За да участвате в конкурса, трябва да изпратите снимка придружена с рецепта ,име, пълен адрес ,години и имейл адрес по електронен път на email: kozunaci-2021@abv.bg
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: https://www.facebook.com/groups/679786856778455
 • Общ награден фонд: По преценка на компетентно тричленно жури ще се присъди първа, втора и трета награда-плакет и грамота ,всички участници ще получат по имейл грамота за участие .
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за мултимедийна презентация на тема „Минало, настояще и бъдеще на програмните езици“

Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра обявява конкурс за мултимедийна презентация на тема „Минало, настояще и бъдеще на програмните езици“ В конкурса могат да участват ученици от 9 до 12 клас. Условия зца участие: Всеки автор може да участва с една индивидуална или групова разработка. Трябва да се посочат: име, град, училище, клас, електронен адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Презентациите могат да бъдат на български език или английски език, да са с обем до 10 слайда. Да се изпратят до 18 април 2023 г. на електронен адрес: egoranova@uni-ruse.bg и dbebenova@uni-ruse.bg Резултатите ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Филиал Силистра.

 • Дата на затваряне: 18 април 2023
 • Как да участваме: Мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ученици от 9 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОНЛАЙН КОНКУРС „БАБА МАРТА“

Народно читалище „Зора – 1929“ с Харачерите организира за Първа година онлайн конкурс „Баба Марта“ без възрастови ограничения! Снимки от Вашите мартеници изпратете чрез заявка на email: zora_1929@abv.bg до 20.03. 2023г Снимките ще бъдат публикувани на страницата ни във фейсбук! Мартеницата събрала най – много лайкове ще получи наградата на публиката! За най – оригиналните и интересни мартеници сме приготвили интересни награди! Всеки участник ще получи грамота за участие! ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА НАПРАВИМ ТОЗИ ОБИЧАЙ ОЩЕ ПО - СПЕЦИАЛЕН И НЕПОВТОРИМ? ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СНИМКИ!

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Снимка на мартеница
 • Ограничение за участие: без възрастови ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за творчество от рециклирани материали "Еко-фантазиии"

За 11-та година Младежки дом-Търговище обявява конкурс за творчество от рециклирани материали "Еко-фантазиии". Краен срок 20.04.2023 г. Кой може да участва? Индивидуални и колективни участници в три възрастови групи - от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 8-ми, и от 9-ти до 12-ти клас Какво да представи? Творби, създадени предимно от отпадъчни или използвани стари материали. Не е желателно закупуването на нови торбички, пластмасови чашки и чинийки и използването им за създаването на проектите. Допуска се използването на природни материали. Къде приемаме творбите? Приемаме творбите в Младежки дом, 4 ет., ст.15. Жури ще избере най-добрите според оригиналността на вложената идея, творческия и екологичния подход, изпълнението. Ще подредим всички творби в обща изложба във фоайето на Младежки дом в края на април или началото на май. За участниците е предвидена заключителна инициатива, на която журито ще връчи наградите на отличените творци. Целта на конкурса е да популяризира важността на рециклирането сред младите хора, да провокира творческо мислене и да създаде възможност за изява.

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Творби, създадени предимно от отпадъчни или използвани стари материали
 • Ограничение за участие: от 1-ви до 12-ти клас, Индивидуални и колективни участници
 • Източник: http://www.cmditg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс „Нишката на моя род“ за ръчно изработена мартеничка

Във връзка с наближаването на българския празник Баба Марта НЖО на ВМРО организира онлайн конкурс „Нишката на моя род“ за ръчно изработена мартеничка. ⚪ В него могат да участват всички, като в изработването вложат своите умения, сръчност, оригиналност и неповторимост. Снимка на изработените от Вас мартенички може да качите с кратък коментар под настоящата публикация. Краен срок - 03.03.2023 г. Също така всеки от Вас може да гласува (като хареса - ) мартеницата, която смята за най-красива. Целта на конкурса „Нишката на моя род” е да се покаже и популяризира българската традиция и култура, свързана мартеницата. Оценяването на мартениците ще се извърши от избраното жури в следните 3 категории с оценка от 1 до 10: Категория 1: Красота Категория 2: Оригиналност Категория 3: Послание (коментар под качената снимка) За всяка една категория всеки един от членовете журито поставя съответната оценка от 1 до 10. Класирането се извършва на база общия сбор от оценките на всеки член на журито за съответната мартеница, като събралата най-много точки ще бъде обявена за мартеничка за 2023 г. в конкурса „Нишката на моя род”. - При равен брой точки под внимание ще бъдат взети харесванията на снимката от Фейсбук. Мартеничката, събрала най-много харесвания, ще получи награда на гласувалите във Фейсбук . Наградите ще бъдат връчени на живо в централата на ВМРО - БНД (София, ул. „Пиротска” 5) от председателката на НЖО на ВМРО Д-р Султанка Петрова и членове от ръководството на ВМРО. Желаем успех на всички участници.  Бъдете усмихнати и позитивни и покажете уменията си в изработването на най-красивата мартеница, свързваща с „Нишката на моя род“ – такава, каквато е във Вашата представа чрез публикуване на снимка на ръчно изработена от Вас мартеница под публикацията от страницата на ВМРО - Женска организация. Вие можете да ни покажете най-доброто и ние вярваме в това. И най-важното бъдете себе си и демонстрирайте в най-голяма степен Вашата неповторима индивидуалност при изработването на Вашата мартеничка.

 • Дата на затваряне: 03 март 2023
 • Как да участваме: Мартеница
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс: “Великденско яйце”

Скъпи Приятели и прекрасни творци, Ние от „Център за неформално образование АБВГД“ се вълнуваме да поканим всеки креативен любител на необикновеното изкуство да се включи в Конкурс: “Великденско яйце”! Ето и няколко насочващи въпроса: Кои са най-интересните Великденски яйца, които сте виждали? Колко различни яйца можете да украсите? Изпробвайте различни техники и бои - вихрете се! Темата на този конкурс е една - Великденски яйца! Единственото условие е да работите самостоятелно и можете да участвате с колкото яйца поискате! Кой може да участва? Всички деца от : - I-ва категория - ДГ - II-ра категория - 1-ви до 4-ти клас - III категория - 5-ти - 7-ми клас Как мога да участвам? За да участваш БЕЗПЛАТНО, трябва да изпратиш снимка на украсеното яйце на имейл: manager@abvgd-sofia.com Докога мога да се включа? Можете да пълните пощата ни до 07 април 2023 г./петък/ Какви награди ще получа? Ще раздадем по три награди във всяка възрастова група: Пролетна раничка, която да си оцветите сами Награждаване: На 09.04.22 ще обявим печелившите във видео, което ще качим във всичките ни социални профили. Снимката трябва да бъде изпратена със следното име: име.фамилия_град/село_години_клас_училище Начини да се свържете с нас или да разгледате повече, преди да се включите: +359 879 930 933 / +359 897 445 739 www.abvgd-sofia.cm e-mail: manager@abvgd-sofia.com

 • Дата на затваряне: 07 април 2023
 • Как да участваме: Великденско яйце
 • Ограничение за участие: ДГ до 7-ми клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->