по дата на конкурса
КОНКУРС „МОЯТА ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА”

Община Мизия, МКБППМН-Мизия и Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС „МОЯТА ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА” РЕГЛАМЕНТ I. ЦЕЛ Да се стимулира развитието на младежкото творчество и въображение, да се даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и младежите. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение на децата към българските традиции и обичаи. Да се придаде повече празнично, коледно настроение у децата чрез техните творби. II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В конкурса могат да участват деца и младежи от всички детски градини, училища и други. По време на конкурса участниците ще работят в две направления. Всеки ще има възможност да си избере направления – едно или две, в които да участва. Направленията са: 1. Коледна рисунка. 2. Коледна играчка/украшение/декорация.  Материалите и техниките са по избор на авторите.  Формат на рисунките - по избор. В долния десен ъгъл отпред на всяка рисунка следва да бъде изписана следната информация: име на автора, възраст, клас, училище/детска градина. Коледните играчки/украшения/декорации също да бъдат придружени с надписи на подходящо място. Крайният срок за приключване на работата по конкурса в двете направления е 08.12.2023 г. На 11.12.2023 г. комисия ще разгледа и оцени творбите. III. Класиране: Ще бъдат излъчени 1-во, 2-ро и 3-то място в двете направления, като класирането ще се извърши в четири възрастови групи: I – ва група – ДГ (5- 7 г), II – ра група – от I до IV клас, III - та група – от V до VII клас и IV- та група – от VIII до XII клас. IV.ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ: Отличените творби в двете направления ще бъдат обявени на 12.12.2023г. Творбите ще бъдат изложени в сградата на общинска администрация и ще бъдат публикувани на страниците на Община Мизия, на МКБППМН-Мизия и на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия. Творбите изпращайте до 08.12.2023г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А Център за подкрепа за личностно развитие

 • Дата на затваряне: 08 декември 2023
 • Как да участваме: Коледна рисунка, играчка/украшение/декорация
 • Ограничение за участие: деца и младежи от всички детски градини, училища и други
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО “ОТ КОЛЕДА ДО ВАСИЛЬОВДЕН”

През 2023 година Националният конкурс „От Коледа до Васильовден“ се провежда като Национален конкурс „Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден“, което не променя съществено регламента. Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство. РЕГЛАМЕНТ: В конкурса, който се осъществява в три направления: етнография, изобразително изкуство и литературно творчество, могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови групи: ● І група – І – ІV клас ● ІІ група – V – VІІ клас ● III група – VІІІ – ХІІ клас 1. Етнография: А. Слово – автентични разкази за живи и днес народни обичаи от Коледа до Васильовден, предания, легенди - до три печатни страници. Б. Народно приложно изкуство: ● Раздел „Керамика”; ● Раздел „Декоративни пана и тъкани”; ● Раздел „Апотропейни предмети”- кукли: коледари и сурвакари; сурвакници, обредно коледно дърво; коледарски геги, китки, калпаци, торбички, венци, като елемент на калпак; обредни хлябове и обредни кърпи. Всяка школа изпраща не повече от 2 обредни реквизити. 2. Изобразително изкуство – творбите с размер 35/50 см, изпълнени с живописна, графична или смесена техника, трябва да бъдат тематично свързани с народните обичаи от Коледа до Васильовден. Всяка школа изпраща до 6 рисунки. 3. Литературно творчество – на тема: „Коледа е, стават чудеса” за приказка, стихотворение, разказ, есе. Творбите се изпращат в 3 екземпляра на хартиен носител. Всяка творба трябва да е съпътствана от следната информация: - наименование на конкурса и година на провеждане; - трите имена на участника; - клас и възраст; - училище, ЦПЛР, ръководител; - точен адрес, телефон и e-mail; - декларация за информирано съгласие (приложение към статута – вижте страници 3 и 5). Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „От Коледа до Васильовден” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Национален дворец на децата. Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. Александър Стамболийски 191 или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg С участието си в конкурса, всички участници приемат и се съгласяват с условията му. Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Националния дворец на децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Крайният срок за получаване на творбите е 05.12.2023 г. на адрес: гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 201 За Национален конкурс „От Коледа до Васильовден” Конкурсните материали не се връщат. Могат да бъдат изложени в музейната етнографска сбирка на Националния дворец на децата или да бъдат използвани за учебни, представителни или благотворителни цели. Официалното откриване на изложбата и церемонията по награждаването на отличените участници ще се състоят на 15.12.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Националния дворец на децата – гр. София 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191. Награди, неполучени в срок до 3 месеца след обявяване на резултатите, остават в наградния фонд на НДД. За допълнителна информация: тел.: 02 / 920 23 17, в. 201, 404, 408

 • Дата на затваряне: 05 декември 2023
 • Как да участваме: Слово, народно приложно изкуство, изобразително изкуство, литературно творчество
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас от цялата страна
 • Източник: https://npc-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВИДЕО-ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СТИХ ИЛИ В ПРЕВОД ОТ ЧУЖД АВТОР НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ”- 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА ОБЩИНА БУРГАС ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВИДЕО-ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СТИХ ИЛИ В ПРЕВОД ОТ ЧУЖД АВТОР НА ТЕМА „РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ”- 2023 г. 1.ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към рецитаторското изкуство и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към Бог и православната вяра. 2.УЧАСТНИЦИ: Ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната: І възрастова група – от 1-4 кл. ІІ възрастова група – от 5-7 кл. ІІІ възрастова група – от 8-12 кл. 3.РЕГЛАМЕНТ: В раздел „Видео-изпълнение на български стих или в превод от чужд автор на тема „Рождество на Спасителя“ право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи 1 клип до 2 минути във формат AVI или MP4 на прикачен файл. Допуска се и музикален фон по избор. Необходима е следната информация: 1) Име и фамилия на участника; 2) Клас, училище, школа (извънучилищно звено); 3) Точен адрес и телефон на родител./тел.на ръководител/ Видеото да бъде придружено със сканирано заявление за участие в конкурс /на 2-рата страница/ и се изпраща на следния адрес: info-200257@edu.mon.bg Тема: За конкурса ”Рождество на Спасителя”. Важно! Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените! Жури от преподаватели по Религия православие и актьори ще определи носителите на наградите във всички възрастови групи и раздели. Срок за изпращане на творбите: 4.12.2023 г. Резултатите ще бъдат обявени на 15.12.2023 г. на сайта на ЦПЛР: www.odk-burgas.com Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 18.12.2023 г. по електронната поща : info-200257@edu.mon.bg Церемонията по награждаването ще се проведе на 19.12.2023г. от 17,30 часа в Meждународен конгресен център- гр. Бургас. Разходите по пребиваването са за сметка на участниците! Неполучените награди ще се изпращат по куриер за сметка на получателите. За допълнителна информация: Тел. 056/843643, 0886029209- Атанасия Петрова

 • Дата на затваряне: 04 декември 2023
 • Как да участваме: Видео-изпълнение на български стих или в превод от чужд автор на тема „Рождество на Спасителя"
 • Ограничение за участие: 1-12 кл.
 • Източник: https://www.odk-burgas.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за сурвачки „Сурва, весела година“

До 12 декември е отворен за участие традиционният конкурс за сурвачки „Сурва, весела година”, организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие. Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват уменията на децата, сръчност и познания за обичаите за красивите зимни празници в България. Всяка творба трябва да е съпроводена със следната информация: трите имена на ученика, клас, училище, точен адрес и телефон, име на учителя. Творбите се предават в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие на адрес: ул. „Захарий Княжески” № 71 ет. 3. За допълнителна информация: тел. 042 63 86 98, 042 62 90 62. В конкурса могат участват ученици от І до VІІ клас, които са разделени в две групи - от І до ІV клас и от V до VІІ клас. Сурвачките ще бъдат оценени от компетентно жури. Списъкът с наградените творби ще бъде публикуван в сайта на ЦПЛР - Стара Загора. Отчитането на конкурса ще бъде на 20 декември, от 14.00 часа, в залата на ЦПЛР.

 • Дата на затваряне: 12 декември 2023
 • Как да участваме: Сурвачка
 • Ограничение за участие: ученици от І до VІІ клас
 • Източник: https://www.starazagora.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Зимен ученически литературен конкурс „Перо от лед“

бщина Стара Загора и музей „Литературна Стара Загора“ организират Зимен ученически литературен конкурс „Перо от лед“. Творческото съревнование се реализира за първи път и очаква ученици от област Стара Загора от II до XII клас, с афинитет към словото. Крайният срок за участие е 31 декември 2023 г., а победителите ще получат своите награди на 18 януари 2024 г. Изпратените творби трябва да са придружени с коректно попълнен формуляр за участие. Те ще бъдат оценявани от тричленно жури. Две са категориите – поезия – жанр стихотворение, и проза – жанр - кратък разказ, приказка, есе. Всеки ученик може да се включи с до две непубликувани произведения в една категория. При участие в повече от една категория, се приема само по едно непубликувано стихотворение. Ще бъдат допускани до участие само творби на български език. Три са възрастовите категории: „Искри от бъдника“ за ученици II – IV клас, „Заскрежени липи” за ученици V – VII клас, „Перо от лед“ за ученици VIII – XII клас. Допустимият обем е до 3 страници (А4, шрифт – Times New Roman 14, 30 реда, 60 знака, междуредие 1,5). Текстовете се приемат в електронен вариант на email: contact@literature-museum.bg и на място, в сградата на Музей „Литературна Стара Загора“ в запечатани бели пликове. Сред целите на конкурса са подрастващите поколения, чрез литературно творчество, да се докоснат до духовните измерения на зимните празници, да се провокира интерес към българската митология и фолклорна обредност, особено към зимните празници и свързаните с тях вярвания, както и да се даде възможност за изява и подкрепа на млади автори в ученическа възраст. Всички условия на конкурса „Перо от лед“, както и заявката за участие, са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора.

 • Дата на затваряне: 31 декември 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от област Стара Загора от II до XII клас
 • Източник: https://www.starazagora.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Стара
Приоритет на конкурса 
VII Общински конкурс за коледна картичка

С голямо удоволствие и вълнение обявяваме седмият годишен конкурс за коледни картички, организиран от Община Бяла. Този традиционен конкурс е посветен на малките творци от нашата община и има за цел да стимулира творчеството им. Детайли и Критерии за Участие: 1. Размер: A5 (сгънат лист A4). 2. Техники:Рисунка с акварел, моливи, пастели, бои, и апликация. 3. Брой творения:До 3 картички на участник. 4. Предаване:В Общинската администрация или Креативния център на Община Бяла, всеки делничен ден (15:00 - 17:00 часа). Краен срок - 8 декември 2023 г. Информация за участника: Всяка картичка трябва да е съпроводена с име, фамилия, години, телефон и адрес. Възрастови Групи: - от 3 до 5 години - от 6 до 8 години - от 9 до 11 години - от 12 до 15 години Изложба - 14 декември 2023 г., 17:30 ч. в Креативния център. Награди: - Три първи места от всяка група - атрактивни награди. - Всички участници - поощрителни награди и грамоти. Да направим добро заедно: Вярваме, че всяка коледна картичка, ще бъде създадена с любов и талант от нашите малки художници и ще носи в себе си нещо по-специално и топло. Затова всички тези уникални творения няма да бъдат само предмет на конкурса, а ще станат част от коледната радост за възрастни и самотно живеещи наши съграждани. Всички картички ще бъдат подарени на тези, които изпитват особено нужда от подкрепа и топлина през празничните дни. Очакваме с нетърпение вашите творения! Благодарим ви за участието и ви желаем успех!

 • Дата на затваряне: 08 декември 2023
 • Как да участваме: Коледна картичка
 • Ограничение за участие: от 3 до 15 години Община Бяла
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Бяла
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс „Рождество Христово“

Обявава се Международен конкурс „Рождество Христово“ от Столичен храм „Св. ап. Андрей Първозваний“, Aтелие – галерия „Арт Муза“, с участието на ССКИ С благословението на иконом Стилян Табаков Наближаващият, колкото скъп за поколения българи, толкова и важен християнски празник и тази година е повод за вдъхновение и творчеството на малки и на големи художници от страната и чужбина. В светлината на дългоочакваното идване в света на Богомладенеца е обявен VI Международен конкурс за рисунка на тема: „Рождество Христово“ от Aтелие – галерия „Арт Муза“, с участието на ССКИ и столичния храм „Св. ап. Андрей Първозваний“ с благословението на неговия предстоятел иконом Стилян Табаков. В произведенията, създадени с техника и формат по избор на автора се очаква те да пресъздат идаването на Богочовека в света, началото на земният му живот и значението за хората на този момент от Библейската история, сложила началото на новата ера след Христа. Надяваме се да не се измества темата към народните обичаи и новогодишните сюжети. Размерът на рисунките, картините, иконите, апликациите и др. както и материалите за изпълнение, са по избор на автора. Може да се участва в пет групи с до две рисунки в съответните възрасти. Изисквания към творбите Размерът и материалите за изпълнение са по избор на участниците като всеки от тях може да изпрати до две рисунки. Кой може да участва? Конкурсът е предназначен за деца от 3 до 19 години и за възрастни като е разделен на пет възрастови групи: 1. От 4 до 6 години. 2. От I до IV клас. 3. От V до VII клас. 4. От VIII до XII клас. 5. Над 19 години. Тази година се обявяват 2 нови категории: 6. Колективна творба – в същите възрастови групи. Изискването е колективните творби да са с размер от 50 на 70 см. до 70 на 100 см. Творбата да е насана на гърба със следната информация: институцията, от името на която се представят, имената на всички участници, както и ръководителя; адрес, имейл и телефон на ръководителя. 7. Най-добрият Рождественски зограф получава еднократна стипендия от 300 лв. В тази категория са поканени да участват всички наградени с 1, 2 и 3-то място като нарисуват на живо рисунка на тема „Рождество христово“ идентична или различна от представената за учстие в конкурса в рамките на 3 до 5 часа. Рисунката може да се нарисува или на място в Aтелие – галерия „Арт Муза“ на 16.12.2023 или да се изпратят някоко записа с важни моменти от процеса на рисуването на произведението: началния, крайния и междините моменти до 15.12.23. Най-добрият зограф ще бъде награден със стипендия на стойност 300 лв. Нейната цел е да стимулира талантлив млад художник и да направи повече хора съпричастни на творческия процес, вдъхновен от светлото Рождество Христово. Клипчетата със създавенето на произведението на победителя ще бъдат публикувани в феисбук страницата на конкурса и на галерия „Арт Муза“. Срокове: 9 декември 2023 г. – краен срок за изпращане на рисунките по електронен път. Снимки на рисунките могат да бъдат изпратени на Фейсбук страницата Конкурс Рождество Христово. Освен снимките на творбите е необходимо да се предостави следната информация за участника: трите имена, възраст, име на рисунката, техника и размери, електронна поща, име на школата или ръководител (в случай, че има такива). Всички рисунки, които отговарят на условията на конкурса, а именно да се изобразява православната християнска тематика на празника, ще бъдат качени на Фейсбук страниците „Конкурс Рождество Христово“ и галерия „Арт Муза“. Конкурсът ще се проведе на три етапа: 11 декември 2023 г. – обявяване на резултатите от първото класиране. Избраните участници на първи етап ще бъдат уведомени със съобщение във Фейсбук Рождество Христово или на електонната поща и трябва да изпратят рисунките в оригинал. 13 декември 2023 г. – краен срок за изпращане на творбите на участниците от първото класиране за провеждане второ класиране на адрес: София, Офис Еконт, Опълченска №117, за Николинка Климукова, тел.: 0877544662. 14 декември 2023 г. – обявяване на резултатите от второто класиране. 16 декември 2023 г. до 15 ч. – изпращане на записи с процеса на рисуване на произведението на желаещите да участват в категория Най-добър Рождественски зограф (наградените с 1, 2 и 3-то място). 16 декември 2023 г. от 15 до 20 ч. – Рисуване в Aтелие – галерия „Арт Муза“, София за желаещите да участват на живо в категория Най-добър Рождественски зограф (наградените с 1, 2 и 3-то място). 17.12.2023 – награждаване и изложба в храм „Св. ап. Андрей Първозваний“, София, ул. „Опълченска“ 112. Обявяване на приза „Най-добър Рождественски зограф“. Участие в Коледния базар. Най-хубавите рисунки, съобразени с условията на конкурса и изобразяващи най-добре православния характер на празника, ще бъдат качени на феисбук страницата на конкурса и на галерия „Арт Муза“ и ще получат грамота за успешно участие, изпратена онлайн. След литургия на 17.12.2023 ще се връчат наградите и ще се открие изложба в храм „Св. ап. Андрей Първозваний“ с наградените творби. Те остават за оргнизаторите и участват в благотворителния коледен базар. Всички участници, които отговарят на условията на конкурса, ще получат грамота за участие и диплом и предметна награда за призовите места и за ръководителите на школи, които ще се връчат лично на откриването или ще се изпратят в онлайн вариант на ел. поща на участника. Моля, желаешите да получат грамота, да го заявят и да посочат електронен адрес за изпращане. Участниците, които ще си получат грамоти и дипломи на тържеството на 17.12.23 да го заявят на имейл или със съобщение на фейсбук страницата. Николинка Климукова: 0877544662 – обаждания вечер след 20.00 ч.!!! Email: art_muza@abv.bg; artmuzasofia@gmail.com Facebook: Конкурс Рождество Христово Facebook 2: галерия Арт Муза

 • Дата на затваряне: 09 декември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: над 4 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурси за рисунка и есе на тема: ХАСКОВО – ГРАДЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ВОЕВОДИ

Община Хасково и РИМ Хасково обявяват конкурси за рисунка и есе на тема: ХАСКОВО – ГРАДЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ВОЕВОДИ  Община #Хасково и Регионален исторически музей Хасково обявяват конкурси за рисунка и есе на тема „Хасково-градът на тракийските воеводи“. Конкурсите са посветени на 179 години от рождението на легендарния български герой Капитан Петко Войвода- почетен гражданин на Хасково. В конкурсите могат да участват #ученици от Община Хасково. Всеки участник може да представи по една #рисунка и/или едно #есе на тема „Хасково-градът на тракийските воеводи“. В процеса на подготовка на творбите всички деца и ученици могат да ползват за консултанти експертите от РИМ-Хасково.  Материалите за участие в конкурса трябва да бъдат представени до 17,00 часа на 11 декември 2023г./понеделник/. Всеки участник предоставя актуален телефонен номер и имейл за контакт, посочва училището и класа, в който учи. Есетата се изпращат на електронна поща: m.slavov@haskovo.bg или на хартиен носител на Милен Славов- гл. експерт "Образование" в Община Хасково, до 17,00 часа на 11 декември 2023г./понеделник/. Рисунките трябва да бъдат представени в Община Хасково: на Милен Славов- гл. експерт "Образование", до 17,00 часа на 11 декември 2023г./понеделник/.  Рисунките ще бъдат оценявани от художниците: Татяна Форева, Неделчо Кучков и Борислав Данев-Борку  Есетата ще бъдат оценявани от жури в състав: Д-р Веселина Узунова – историк, Левент Халил – филолог и Величка Георгиева – учител и изследовател на живота и делото на Капитан Петко Войвода. Отличията за най-въздействаща рисунка и есе ще бъдат връчени на церемония на 18 декември – когато се навършват 179 години от рождението на Капитан Петко Войвода. Часът и мястото на церемонията ще бъдат обявени допълнително.

 • Дата на затваряне: 11 януари 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от Община Хасково
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Хасково
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Топли ръкавички, шапки и шалове, изплетени от мама и баба“

Във връзка с отбелязване на 12 декември – празник на Св. Спиридон, покровител на занаятите и занаятчиите, Ротари клуб – Ловеч и Община Ловеч обявяват конкурс „Топли ръкавички, шапки и шалове, изплетени от мама и баба“. Той се провежда със следния статут: Конкурсът е с благотворителна цел и дава възможност на деца и ученици от Община Ловеч да представят плетива, изработени от родители или баби, като по този начин допринесат за доброто на обществото. Условия за участие Право на участие в конкурса имат деца и ученици от всички ловешки училища и деца от детските градини на територията на Община Ловеч. III. Изисквания: За участие се приемат следните плетива: шапки, шалове и ръкавици; Плетивата да са интересни и оригинални; Всяко изделие за конкурса да бъде подходящо опаковано и към него да бъде приложено листче със следната информация: име на детето или ученика, детска градина или училище, години, клас или група и телефон за връзка. IV. Срок за участие: Плетивата се предават в срок до 06.12.2023 г. в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 310, Деница Захариева – мл. експерт „ЧХСВ“. Класиране и награждаване. Класирането ще се извърши от специално подбрано жури. Участниците в конкурса ще се включат в дефиле на 12.12.2023 г. от сградата на Община Ловеч до Покрития мост, като събитието ще завърши с награждаване на победителите. За отличените участници са предвидени парични награди. VI. Събраните плетива ще бъдат продадени с благотворителна цел на Коледния базар в Ловеч. За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688299, Деница Захариева– мл. експерт „ЧХСВ“.

 • Дата на затваряне: 06 декември 2023
 • Как да участваме: шапки, шалове и ръкавици
 • Ограничение за участие: еца и ученици от всички ловешки училища и деца от детските градини на територията на Община Ловеч
 • Източник: https://lovechtoday.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Ловеч
Приоритет на конкурса 
Семеен конкурс за коледна приказка!

Празниците идват и нямам търпение да ви споделя за нашия Семеен конкурс за коледна приказка! Вярваме, че във всяко семейство се крие вълнуваща коледна история, която заслужава да бъде споделена! Семейството победител ще получи: Ваучер за книги на стойност 100 лв. Аудио запис на приказката му и специален прочит в подкаста "Приказки за Пи" Публикуване на творбата в сайта Приказен град Правила на конкурса: Във Вашата коледна приказка е задължително да участва най-малко едно дете от семейството. Имайте предвид, че този елемент е ключов, защото искаме да подчертаем важността на споделените семейни моменти в този любим празник. Коледната приказка трябва да бъде написана на български език. Всяко семейство има право да участва с една творба. Да са спазени техническите изисквания: до 3 (три) стандартни страници (1800 знака), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12. Форматът избирате вие, като могат да участват цели семейства, дете с родител, дете с баба/дядо. Колкото повече участници от семейството, толкова по-добре. Срок за участие: 18 декември 2023 г. Приказките се изпращат на e-mail адрес: prikazkizapi@gmail.com с имената и възрастта на всеки от авторите. Семейството победител ще бъде избрано от вече познатото ви жури: Камелия Костадинова.Тя е създател и вдъхновител на сайта Приказен град. Освен това е и автор на голяма част от творбите в него. Петя Петкова-Пенчева @petyatalks. Тя е журналист, майка и блогър. Обожава детските книжки и цени всичко, водено от детето. Златина Маркова @tina_tina_markova. Автор на детския роман Тотко и трите изпитания. Очакваме с нетърпение да прочетем вашите творения! #семеенконкурсзаколеднаприказка

 • Дата на затваряне: 18 декември 2023
 • Как да участваме: Коледна приказка
 • Ограничение за участие: задължително да участва най-малко едно дете от семейството
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: Ваучер за книги на стойност 100 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературно - творчески конкурс за разказ и стихотворение

Литературно - творчески клуб "Н. Вапцаров" при Народно читалище "Отец Паисиий - 1919" обявява литературно - творчески конкурс за разказ и стихотворение за региона на град Сандански. ????Тема: "КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ТРЕПЕТИ". ❗️В конкурса могат да участват желаещи от 9 до 99 - годишна възраст. Най - добрите ще бъдат оценени и наградени на коледно тържество. ???? Краен срок и адрес за изпращане на творбите: 10 декември 2023 година в офиса на читалището - ул. "Македония" №53, на email: chitalishte.sandanski@gmail.com или в Дома на културата всяка неделя от 10:00ч до 12:00ч (втори етаж). ОЧАКВАМЕ ВИ!

 • Дата на затваряне: 10 декември 2023
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: от 9 до 99 - годишна възраст за региона на град Сандански
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: за региона на град Сандански
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА " НАЙ - КРАСИВА КОЛЕДНА ИГРАЧКА ЗА ЕЛХА"

Народно читалище " Христо Ботев - 1928 " с. Новаково ОБЕВЯВА : КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА " НАЙ - КРАСИВА КОЛЕДНА ИГРАЧКА ЗА ЕЛХА" Изпращайте вашите ръчно изработени играчки на посочения адрес, като посочите име на участника, години и адрес за обратна връзка. Размерът, материалите и техниките са по ваш избор. Молим, ако имате въпроси да не се колебаете да се свържете с нас. Вашите играчки изпращайте в читалището на адрес: с.Новаково, ул. Христо Ботев 12, обл. Пловдив, общ. Асеновград п.к. 4262 в срок до 20 декември 2023 г. като посочите име на участника, години и адрес за обратна връзка.

 • Дата на затваряне: 20 декември 2023
 • Как да участваме: Коледна играчка
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс „Коледа” 2023

Читалище „Братство 1869” Кюстендил обявява традиционния ежегоден конкурс на тема „Коледа”. В навечерието на светлите коледни празници, за седемнадесета поредна година предизвикваме учениците да покажат своя талант и креативност. Нашата цел като организатори е чрез изкуството да провокираме въображението на участниците да изразят своето отношение към духа на коледните празници. Конкурсът е разделен на шест категории: картина, картичка, сурвачка, сувенир, приказка и стихотворение. Могат да се включат ученици от 1-ви до 8-ми клас от област Кюстендил. Възрастови групи на участниците: I група: 1, 2 клас; II група: 3, 4 клас; IІІ група: 5, 6 клас; IV група: 7, 8 клас. Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за: име и фамилия на участника, клас, населено място, училище /или школа/, телефон за връзка. Срок за предаване на творбите: 18 декември 2023 г. На 22 декември от 12:30 ч. в Голямата зала на читалище „Братство 1869“ ще бъдат обявени резултатите и наградени участниците, класирани на първо, второ и трето място в отделните групи и категории. Те ще получат диплом и предметни награди, осигурени от организаторите! Всички коледни творби ще бъдат подредени в изложба в салоните на читалището и ще останат на разположение на кюстендилската общественост и гостите на града до 15 януари 2024 г.

 • Дата на затваряне: 18 декември 2023
 • Как да участваме: картина, картичка, сурвачка, сувенир, приказка и стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 8-ми клас от област Кюстендил
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Кюстендил
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема "Щастлива Коледа"!

Народно читалище "Искра-1954" ви уведомява, че организира Конкурс за детска рисунка на тема "Щастлива Коледа"! Рисунките да се изпращат на адрес: гр. София, ж.к. "Лев Толстой", бл. 5, за Народно читалище "Искра-1954". Ще се приемат рисунки, изпратени по Български пощи и други куриерски служби с дата на изпращане до 10.12.2023 г. За победителите са осигурени тематични награди. Приятно рисуване на вашите прекрасни картини!

 • Дата на затваряне: 10 декември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ – 2023

Скоро отново ще е Коледа – празникът, на който си спомняме, че въпреки многото трудности в света около нас, доброто съществува, защото Коледа е любовта, която носим в сърцата си, а коледният дух е надеждата ни за едно по-добро бъдеще, изпълнено с обич, добротворство и много щастливи моменти. Коледа ни кара да мечтаем за различен свят, да копнеем за вълшебства, за чудеса, за приказна магия, а коледният дух прави всичко да изглежда възможно. За петнадесета поредна година, в навечерието на най-чакания, на най-обичания от децата празник, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” организира Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ – 2023, за да поощри децата и тийнейджърите да пресъздадат коледната магия - светла, красива и съзидателна. За да се включат в конкурса, те трябва да нарисуват върху картон коледна картичка с максимален размер до 15х21 см. Към нея, на допълнителен лист, да добавят своето оригинално пожелание за празника и да я донесат в Детския отдел или да я изпратят по пощата на адреса на библиотеката /гр.Сливен, ул. ”Никола Карев” 1, РБ ”Сава Доброплодни”/ до 11 декември 2023г. включително. Участие в конкурса могат да вземат деца и тийнейджъри на възраст от 6 до 16 години. Към творбите за конкурса, на допълнителен лист, всеки участник трябва да добави и следната информация: три имена, възраст (навършени години), училище, клас, домашен адрес, телефон и e- mail за контакти. Специално жури ще оцени изпратените творби. В дните преди Коледа, всички изпратени картички ще бъдат показани на изложба във фоайето на библиотеката и виртуално в YouTube канала на институцията. Разбира се ще има и много награди, както за най-красивите картички, така и за най- оригиналните коледни пожелания. Наградите на отличените участници в двата раздела на конкурса ще бъдат връчени на специална церемония на 21 декември /четвъртък/ 2023г., от 11:00ч., в РБ „Сава Доброплодни”, в рамките на програмата „Коледа в библиотеката”. Участниците, които не могат да присъстват на церемонията, ще получат наградите си по пощата. Изпратените за конкурса картички не се връщат на участниците. За повече информация: 044/623970 - Детски отдел 044/622441; 0886090712

 • Дата на затваряне: 11 декември 2023
 • Как да участваме: Коледна картичка
 • Ограничение за участие: деца и тийнейджъри на възраст от 6 до 16 години
 • Източник: https://mun.sliven.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...8 ->