по дата на конкурса
XVIII-ти Национален поетичен конкурс за написване на стихотворение на тема „Цената на мечтата”

Читалище „Христо Смирненски” – град Златица организира традиционния си регионален поетичен конкурс по повод 1-ви октомври – Международен ден на поезията и музиката и 125 години от рождението и 100 години от смъртта на Христо Смирненски. За осемнадесети пореден път културната институция ще проведе конкурс за написване на стихотворение. Тази година темата е „Цената на мечтата”. Конкурсът ще се проведе в 4 възрастови категории – от 10 до 12 години, от 13 до 18 години, от 19 до 30 години и над 30 години. Желаещите да участват могат да го направят като изпратят своите творби на имейл zlatlib@mail.bg или на място в библиотеката към читалището най-късно до 27-ми септември. Творбите ще бъдат оценявани от 3-членно компетентно жури с председател Георги Връбчев.

 • Дата на затваряне: 27 септември 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: над 10 години
 • Източник: https://www.pirdop.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТ НА ТЕМА „МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ“

 ФОНДАЦИЯ „ОТ МЕЧТА ДО РЕАЛНОСТ”

 

ОБЯВЯВА

                             ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

АВТОРСКИ ТЕКСТ НА ТЕМА „МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ“

 

 

 

      Цел на конкурс "Мечтите се сбъдват" е подрастващите да бъдат насърчени да изразяват своите мисли чрез художественото слово, развиване на творческото въображение и талант, мотивиране за постигане на високи постижения, както и укрепване на човешки ценности - човечност, вяра в доброто, взаимно уважение, признателност, и др.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в прогимназиална и гимназиална училищна степен.

Конкурсът е индивидуален и има задочен характер.

 

 ЖАНРОВЕ: кратък разказ, есе или поезия. Формата, жанрът и заглавието на конкретната творба са по избор на участника.

 

 Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

 

Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола (8 стандартни страници), формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да участва с един текст, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници.

 

Конкурсните материали не се редактират от друг, освен от автора им.

 

Литературен конкурс „Мечтите се сбъдват“  се провежда дистанционно. Творбите и формулярът за кандидатстване се изпращат заедно на електронния адрес на конкурса otmechtadorealnost@abv.bg. Формулярът за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на организаторa: https://otmechtadorealnost.weebly.com/

Конкурсът е анонимен. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора.

 

Награден фонд

 

Категория Прогимназиален етап- 1 място- 70 лв.

                                                          2 място- 50 лв.

                                                          3 място- 30 лв.

 

Категория Гимназиален етап-       1 място- 70 лв.

                                                          2 място- 50 лв.

                                                          3 място- 30 лв.

 

 

 Cрок за представяне на конкурсните материали - 15.11.2023 г.

 За въпроси: otmechtadorealnost@abv.bg

 

 

 • Дата на затваряне: 15 ноември 2023
 • Как да участваме: дистанционно
 • Ограничение за участие: за ученици от прогимназиален и гимназиален етап
 • Източник: Фондация "ОТ МЕЧТА ДО РЕАЛНОСТ"
 • Общ награден фонд: 300 лв.
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите: няма
 • Отворен за територията на: цяла България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за "Млад български композитор"

Продуцентска къща Palms Music в партньорство с Националната Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров“ организират най-големия конкурс за млад български композитор. Целта на конкурса е да подкрепи хора с афинитет към композицията в това да творят и да изразят себе си. Мисията на организаторите е да популяризират българската музика и предоставят съдействие на талантливи музиканти в началото на техния творчески път. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите произведения на имейл office@palmsmusic.bg до 20 септември. Композициите трябва да са в стил джаз, филмова, театрална или класическа музика. Имената на победителите ще станат ясни по време на церемония на 27 октомври, когато се отбелязват 241 години от рождението на великия италиански композитор Николо Паганини. В конкурса могат да участват лица, навършили 16 години. Произведението трябва да се предостави като некомпресиран звуков файл – wav или aiff. Наградите за първо, второ и трето място са съответно – 5 000 лв., 3 000 лв. и 1 000 лв. На участниците ще бъде присъдена още една допълнителна награда „Награда на Публиката“, осигурена от първата българска публична компания в игралния сектор – „Телематик Интерактив България АД“ на стойност 1 000 лв. Освен авторската композиция, кандидатите трябва да изпратят две свои снимки и попълнен формуляр. Композициите ще се оценяват от основателите на продуцентска къща Palms Music – г-н Мило Борисов и г-жа Росий МакКий, българския композитор Петър Дундаков и Кристина Иванова. „Чрез този конкурс искаме да запознаем широката общественост с имената на бъдещите български композитори и да ги насърчим да покажат своята креативност и талант“, заяви г-н Мило Борисов. Продуцентска къща Palms Music е основана през 2021 г. За много кратък период от време тя успява да се наложи като един от най-активните брандове в българския културен живот. С този конкурсен проект Palms Music иска да подкрепи прохождащите български композитори като им съдейства в първите стъпки в творческия път.

 • Дата на затваряне: 20 септември 2023
 • Как да участваме: Композиция в стил джаз, филмова, театрална или класическа музика
 • Ограничение за участие: лица, навършили 16 години
 • Източник: https://palmsmusic.bg
 • Общ награден фонд: 10 000 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РЕЦИТИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РЕЦИТИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ В ЧЕСТ НА 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА РОДЕНИЯ В С. ЧЕЛОПЕЧ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ И ПОЕТ ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ РЕГЛАМЕНТ 1. Право на участие в конкурса имат ученици от V-XII клас, разделени на три групи: I група V-VII клас. II група VIII-X клас. III група X-XII клас. 2. Всеки участник може да участва индивидуално с едно изразително изпълнение на произведение по избор на ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ. Участниците изпращат по един видео клип с максимална продължителност 5 минути, с добро качество на звук и картина; 3. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите видео клипове на е-поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg или на електронен носител в Центъра за административно обслужване на ОбА Челопеч. 4. Срок за изпращане на видео клипове: до 15 октомври 2023 г., 5. Награди: I награда – 80 лв. II награда – 60 лв. III награда - 40 лв. 6. Жури: Председател: Ирина Харалампиева – дъщеря на поета Харалампи Харалампиев Членове: Силвия Лулчева – актриса, водеща Николай Кръстев – директор на ЧПГЧО с. Челопеч. Преподавател по български език и литература. Учител по история и цивилизация.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2023
 • Как да участваме: видео клипове на изразително изпълнение на произведение по избор на ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ
 • Ограничение за участие: ученици от V-XII клас
 • Източник: https://chelopech.egov.bg
 • Общ награден фонд: 180 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ЧЕЛОПЕЧ – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ЧЕЛОПЕЧ – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“ В ЧЕСТ НА 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА РОДЕНИЯ В С. ЧЕЛОПЕЧ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ И ПОЕТ ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ РЕГЛАМЕНТ 1. Право на участие в конкурса имат всички български граждани, без ограничение на възрастта; 2. Съдържанието на творбата трябва да отговаря на темата на конкурса „ЧЕЛОПЕЧ - ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“; 3. Конкурсът е анонимен. Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за Националния конкурс за поезия „“; Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора (трите имена, възраст, адрес, телефон за връзка), също неподписан се поставя в големия плик; 4. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана; 5. Технически изисквания към творбата:  Шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12;  Творбата следва да е написана на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуацията;  Творби, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането. 6. Творбите се изпращат на хартиен носител на адрес: Община Челопеч с. Челопеч пл. „Освобождение“ №1 община Челопеч за Национален литературен конкурс за поезия „Челопеч - чело на слънцето“. Срок за изпращане на творбите: до 15 октомври 2023 г., валидно е пощенското клеймо. 7. Награди: I награда – 500 лв. II награда – 300 лв. III награда - 200 лв. Поощрителна награда – 100 лв. 8. Жури: Председател: Ирина Харалампиева – дъщеря на поета Харалампи Харалампиев Членове: Добромир Банев – поет Любомира Калчева– преподавател по български език и литература към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч Наградените творби ще бъдат обявени публично на сайта на община Челопеч, www.chelopech.egov., Връчването на наградите ще бъде на официалното честване от рождението на поета Харалампи Харалампиев на 20.10.2023 г.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2023
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: без ограничение на възрастта
 • Източник: https://chelopech.egov.bg
 • Общ награден фонд: 1100 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ТЕМА: „МОЯТ ПОГЛЕД КЪМ КАРИЕРИТЕ НА БЪДЕЩЕТО"

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ РАЗРАБОТКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2023 ГОДИНА Основен текст ​Като част от поредицата събития, посветени на Европейската нощ на учените 2023, с мото Науката и иновациите са ключът към бъдещето, което искаме и водещо послание Заедно за Зелена и Дигитална Европа, Русенският университет обявява КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ТЕМА: „МОЯТ ПОГЛЕД КЪМ КАРИЕРИТЕ НА БЪДЕЩЕТО" Конкурсът е насочен към младежката аудитория на Европейската нощ на учените – ученици от основните и средните училища и студенти, като организаторите очакват оригинални авторски разработки в 3 категории: ЕСЕ / РИСУНКА / ПРЕЗЕНТАЦИЯ по зададената тема. Във всяка от трите категории ще бъдат раздадени по 3 награди според преценката на компетентни журита: Първо място – таблет; Второ място – външен харддиск; Трето място – безжични тонколонки. Критерии при оценяването на творбите: оригиналност, авторски принос /при установяване на плагиатство, съответната творба ще бъде дисквалифицирана/, съответствие с темата, въздействаща сила на разработката. Наградите за отличените разработки ще бъдат връчени от ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн при откриването на Европейската нощ на учените на 29 септември от 10,00 часа в централното фоайе на Ректората в Русенския университет. По преценка на организаторите някои от разработките ще бъдат публикувани във вестника на Русенския университет „Студентска искра". Творбите да се изпращат на д-р Виктория Иванова на адрес vivanova@uni-ruse.bg в срок до 25 септември 2023 г., 17 часа. Необходимо е участниците да впишат в изпратената конкурсна творба трите си имена, населено място, електронен адрес и телефон за контакт.

 • Дата на затваряне: 25 септември 2023
 • Как да участваме: Есе, рисунка, презентазия
 • Ограничение за участие: ученици от основните и средните училища и студенти
 • Източник: https://www.uni-ruse.bg
 • Общ награден фонд: таблет, външен харддиск, безжични тонколонки
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ВЕЛИЧИЕТО НА ПЕПЕРУДИТЕ“

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ВЕЛИЧИЕТО НА ПЕПЕРУДИТЕ“ Фестивалът се реализира по проект “НАСЛЕДСТВО 2023“, като част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата! На 13 септември 2023 г. стартира „Фестивал на пеперудите“! Фестивалът ще бъде открит на 13 септември от 10:30 часа в Регионален природонаучен музей – Пловдив! Тази година „Фестивал на пеперудите“ ще се проведе цели пет дни! Регионален природонаучен музей – Пловдив обявява конкурс за детска рисунка на тема “Величието на пеперудите”! Конкурсът ще бъде разделен в две категории: Първа категория: участници от 7 до 10 години. Втора категория: участници от 11 до 16 години. Първите три места от всяка категория ще бъдат изложени във фоайето на музея и ще получат специална награда, а останалите може да видят рисунките си във фейсбук страницата на музея и ще получат поощрителна награда. Моля всеки, който има желание да участва в конкурса да предостави заедно с рисунката написани на гърба на листа трите имена на участника , възраст и телефон! Всеки, който не е предоставил тази информация няма да бъде оценен и няма да получи награда! Конкурсът има за цел да покаже многообразието на една от най-красивата група животни в природата – техния полет, пътешествие, трансформация и красота, развивайки нов инструмент и публики!

 • Дата на затваряне: 13 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 7 до 16 години
 • Източник: https://rnhm.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА КРАТКО ВИДЕО "МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ Е..."

Стартира видео конкурсът на Коалиция за медийна грамотност на тема „Медийната грамотност е…“ Коалицията ще връчи награда на авторите на трите най-добри видеа Коалиция за медийна грамотност кани видео създатели с въображение да помогнат за популяризиране на каузата за значимостта на ролята на медийната грамотност в обществото ни. Създателите на трите най-добри видеа ще получат индивидуална парична награда в размер на 1 100 лв. Какво трябва да направите? Каним хората над 14-годишната възраст да създадат кратко видео, в което да покажете какво е медийната грамотност и защо е важна тя. Може да се придържате към един от двата предложени по-долу сценария или да представите ваша визия за медийната грамотност. Как да кандидатствате: Видеото трябва да е с дължина не повече от 30 сек., във формат .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, да бъде анимация или с игрално действие. Видеото трябва да е качено в интернет базираната платформа за трансфер на компютърни файлове WeTransfer и изпратено чрез линк за сваляне на материала на електронния адрес на Коалицията за медийна грамотност: Info@gramoten.li. Видеото може да бъде генерирано и през интернет платформите TikTok и Instagram и качено в профила на кандидата с хаштаг: #медийнаграмотност23 Краен срок за кандидатстване: Краят на работния ден на 29 септември 2023 Общите правила на конкурса можете да видите ТУК Предложени сценарии: Вариант I Информацията е сила. С нея цацата може да стане КИТ. Мухата – СЛОН, а стотинката – МИЛИОН! Мисли преди да публикуваш. Провери преди да се довериш. Информационна кампания на Коалиция за медийна грамотност. Научи повече на gramoten.li Вариант II Вярваш ли на всичко, което четеш в интернет? Знаеш ли кой стои зад сайта, в който влизаш? Познаваш ли човека, който ти прати покана за приятелство? Провери преди да се довериш. Информационна кампания на Коалиция за медийна грамотност. Научи повече на gramoten.li Защо е важна медийната грамотност? ✔️Защото ни прави устойчиви на дезинформация; ✔️Дава ни знания за по-пълноценно използване на медиите; ✔️Помага ни да общуваме по-успешно и безопасно в социалните мрежи; ✔️Развива критичното ни мислене! Кампанията „Дни на медийна грамотност 2023“ се осъществява с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България по програмата „Малки грантове“. Кампанията се осъществява в партньорство с Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Министерството на културата, Представителството на Европейската комисия в България и Бюрото на Европейския парламент в България, УНИЦЕФ България и Заедно в час.

 • Дата на затваряне: 29 септември 2023
 • Как да участваме: Видео
 • Ограничение за участие: ад 14-годишната възраст да
 • Източник: https://gramoten.li/
 • Общ награден фонд: индивидуална парична награда в размер на 1 100 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка "С баба и дядо играя"

НЧ Просвета - 1931 с. Новаковци обявява конкурс за детска рисунка "С баба и дядо играя", посветен на Денят на възрастните хора, който ще отбележим на 30.09.2023 г. Срокът за участие е до 25.09.2023 г. Най-добрите рисунки ще бъдат наградени и зложени в изложбената зала на читалището! Желаещите да устават могат да донесат или изпратят творбите си в библиотеката на читалището.

 • Дата на затваряне: 25 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Мечешки конкурс Читателски дневник

Организатор Мецанка Малинка • Старт: ДНЕС • Дата на затваряне 09.09.2023 • Как да участвам ◦ ???? възрастова група 3-6 години ???? ▪ Деца между 3 и 6 години участват с ✔РИСУНКА по любимо произведение – приказка, детски роман ▪ Рисунките да бъдат изпращани с придружаваща информация за име на детето, възраст, град както и информация по кое произведение е илюстрацията • чрез лично съобщение до Мецанка Малинка • на електронен адрес malinkafriends@gmail.com ◦ ???? възрастова група 7-10 години ???? ▪ Деца между 7 и 10 години участват със ✔СТРАНИЦА ОТ СОБСТВЕН ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК. Тя следва да съдържа име на произведение, автор и впечатления от произведението ▪ Може да съдържа информация за илюстратор, преводач, издателство; интерпретации, размисли по произведението, рисунка/и ▪ Моля снимка на страница / лист от читателския дневник да бъде изпращана • чрез лично съобщение до Мецанка Малинка • на електронен адрес malinkafriends@gmail.com • Награди ◦ Награда на публиката – определя се чрез гласуване в периода 10.09.2023 – 17.09.2023 за всяка възрастова група в специален албум за гласуване за всяка възрастова група ◦ От жури - жури ще определени победители в конкурса по възрастови групи ▪ Награди могат да бъдат изпращани само на територията на Република България ▪ За всички участници са предвидени поощрителни електронни награди.

 • Дата на затваряне: 09 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: възрастова група 3-10 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка „Четири сезона в Централен Балкан“

Във връзка с 40 годишнината от обявяването на резерват „Северен Джендем“, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява конкурс за детска рисунка, под надслов „Четири сезона в Централен Балкан“. Условия за участие: Участниците ще се оценяват в две възрастови групи – от 7 до 9г. и от 10 до 12г. За всяка възрастова група има първо, второ и трето място. Творбите трябва да са с размери 35x50 см, а участниците имат свободен избор на техника и материали. Всеки един участник може да участва с до 4 творби, по 1 за всеки един сезон от годината. Награди: Най-високо оценените творби, получават предметни награди и рекламни и образователни материали на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. Дата на затваряне: 24 септември 2023г. Победителите ще бъдат обявени в сайта и на ФБ страницата на Дирекцията, в срок до 28 септември 2023г. Най-високо оценените творби ще бъдат изложени в офиса на Дирекцията, в гр. Априлци (ул. „Васил Левски” № 84) на 30 септември (събота), където ще бъдат наградени и победителите. Церемонията по награждаването ще се състои в 11.30 ч. НЕ СЕ ТОЛЕРИРА УЧАСТИЕ НА ВЪЗРАСТНИ в творбите на децата! Рисунките изпращайте на адрес: Дирекция „НП Централен Балкан“ Улица „Бодра смяна“ 3 Гр. Габрово 5300 Разходите по доставката са за сметка на подателя. Лице за контакт: Кирил Паунов GSM 0889 224 185

 • Дата на затваряне: 24 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: две възрастови групи – от 7 до 9г. и от 10 до 12г.
 • Източник: https://visitcentralbalkan.net/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема „Игри на светлина и цветове“

ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН Музей на илюзиите Велико Търново организира Конкурс за детска рисунка на тема „Игри на светлина и цветове“ За всички деца на възраст до 14 години Краен срок за участие - 30.09.2023г. Темата е „Игри на светлина и цветове“ и всяко дете ще може да участва с до две рисунки. Участието е напълно безплатно! Децата изпращат на имейла ни (info@illusions-bg.com) само добре направени цифрови снимки на творбите си с име и възраст на детето. Заедно със снимките, моля изпращайте имена и телефон за контакт. Децата рисуват без ограничения на стила, материалите и техниката. Рисунките на победителите ще бъдат изложени в музея. Победителите ще бъдат обявени на 12.10.2023г. Награди: 1во място – Грамота, комплект от пъзели и два билета за посещение на Музей на илюзиите 2ро място – Грамота и пъзел от типа "Рубик" 3то място – Грамота и дървен пъзел Оценяване: Оценяването ще се проведе онлайн на нашата страница във Фейсбук, където ще бъдат качени всички рисунки на участниците. Всеки които иска да гласува ще трябва да хареса страницата на Музей на илюзиите Велико Търново и снимката/снимките за която искат да гласуват. Конкурсът е насочен към цялото семейство, така че, активната роля на родителите с напътствия и помощ при предаване на творбата е незаменима и очаквана. Все пак самата рисунка трябва да бъде дело единствено на детето.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст до 14 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема ‘‘Правото като стожер на морала в съвременното общество“

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ –– ПЛОВДИВ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 4000 Пловдив, бул. Шести септември 152, „Легис център“, ет. 3 тел. 032398355, факс 032398356 www.plovdivlaw.org; e-mail: оffice@plovdivlaw.org Конкурс на тема ‘‘Правото като стожер на морала в съвременното общество“ обяви по случай Деня на европейските адвокати – 25.10.2023 г., Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Пловдив. Конкурсът се осъществява със съдействието на Апелативен съд – Пловдив и ще се проведе в периода 01.09.2023 г. – 01.10.2023 г. Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Пловдив ще връчи две награди от по 500 лв. – една за студенти и една за ученици, на отличените разработки, събрали най-висок брой точки. Студентите и учениците ще се състезават за всяка от обявените награди поотделно – студенти със студенти и ученици с ученици, става ясно от регламента на конкурса. Награждаването ще се проведе на официално честване, на 25.10.2023 г. – Ден на европейските адвокати, от 17 ч. в Зала № 1 на Апелативен съд – Пловдив, под патронажа на Адвокатска колегия – Пловдив и с любезното съдействие на домакините от Апелативен съд – Пловдив. Условия за участие в конкурса: Критерии за оценяване: разбираема теза, оригиналност, яснота, логическа обоснованост структурирано изложение, изводи. Общ брой точки – 60, като всеки един критерий се оценява с по 10 точки. Технически изисквания: Обем от 2 до 4 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5; На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, студент/ученик в кое учебно заведение е и кой курс/клас; адрес; имейл адрес и телефон за връзка; Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид – структура, теза, аргументи, изводи. Есетата ще бъдат оценявани от жури в следния състав: Адв. Албена Йотова – заместник-председател на Адвокатски съвет при АК – Пловдив, адв. Иво Кемалов, адв. Светослава Ангелова, адв. Тодор Димов – основни членове на Адвокатски съвет на АК – Пловдив. От адвокатската колегия молят есетата да бъдат изпращани на e mail: office@plovdivlaw.org в срок до 01.10.2023 г.

 • Дата на затваряне: 01 октомври 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Студенти и ученици
 • Източник: https://www.pbnovini.com/
 • Общ награден фонд: две награди от по 500 лв. – една за студенти и една за ученици
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС за детска рисунка „Да пазим детето на пътя”

Център за подкрепа за личностно развитие съвместно с Община Мизия и МКБППМН-Мизия организират КОНКУРС за детска рисунка „Да пазим детето на пътя”. СТАТУТ: ????ЦЕЛИ: Да повишат информираността и компетентността на децата и учениците при създаване на култура за безопасно движение и да се приобщят за спазване на правилата на пътя ????РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас. в следните възрастови групи: I – ва група – ДГ /5- 7 г./ II – ра група – от I до IV клас III - та група – от V до VII клас IV- та група – от VIII до XII клас Всеки участник може да изпрати не повече от 1 творба. Допуска се използването на всички видове техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, рисунка, графика, молив, туш, колаж, както и всички видове техники на приложното изкуство. ????️На всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани: Трите имена на автора; Възраст; Училище или детска градина; Ръководител/учител; ????Творбите изпращайте до 12.09.2023 г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А ????Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15 септември 2023 г. на фейсбук страницата на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия, на страницата на Община Мизия и на страницата на МКБППМН-Мизия. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия. Награждаването на победителите ще бъде уточнено допълнително!

 • Дата на затваряне: 12 септември 2023
 • Как да участваме:
 • Ограничение за участие: деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Варненска Златна Есен 2023

Фондация ВИА обявява, като част на едноименната си програма Международен конкурс Варненска Златна Есен 2023 Целта на конкурса е да събере нови спомени, размисли, легенди, произведения от и за дейци на изкуствата, будители и други достойни личности, пряко или косвено свързани с есента, морето, Варна. В конкурса може да участва всеки пълнолетен, който представи на български език свои произведения. Конкурсът има следните категории: 1. Спомени, мемоари, интервюта, документални разкази, оригинални или преработени очерци, репортажи (2000-5000 букви). 2. Философско есе (2000-5000 букви) 3. Разказ, легенда (литературна фикция в проза, 2000-5000 букви) 4. Апева, хайку, сентенция (общо най-много 10). 5. Рецепти, кулинарни спомени (2000-5000 букви) Споменът трябва да разказва основно една случка или събитие и свързаните с него поуки, важни решения, размисли. Един участник може да участва само с един материал за всяка категория, спазвайки посочените обемни ограничения. Участието в конкурса е без такса. Материалите трябва да бъдат изпратени до 31 октомври 2023 в електронно писмо (в самото писмо и не в приложен документ), на адрес esen2023@apeva.art С изпращането на материала си участникът декларира, че приема и приема целите и условията на конкурса. Награда за участието ще бъде включването на представените произведения в сборник Варненска Златна Есен 2023, от който всички участници ще получат един безплатен електронен вариант и възможност да го поръчат отпечатан.

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2023
 • Как да участваме:
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 500
 • Брой на победителите: 50
 • Оценка на разходите: Няма разходи
 • Отворен за територията на: Цял свят
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5  ...6 ->