по дата на конкурса
Национален литературен конкурс "Приказка от мен за теб“

Общински детски комплекс – Пловдив (ОДК) обявява национален литературен конкурс "Приказка от мен за теб“. Конкурсът е част от проекта "Седмица на детската книга с ЦПЛР – ОДК – ПЛОВДИВ“, който ще бъде реализиран от екипите на няколко школи в ОДК и ще премине под знака на 20-годишнината на институцията. Талантливите художници от школата по изобразително изкуство към ОДК – Пловдив ще илюстрират историите, дизайнерите от "Дизайн и приложни изкуства“ ще изработят костюми и кукли на приказни герои от конкурсните текстове, а най-добрите творби ще бъдат подредени в изложба. Малките актьори, музиканти и програмисти ще работят върху създаване на дигитален вариант на приказка, който да се подари на детските градини. Всичко интересно, което се случва в подготовка за празника на книгата, ще бъде документирано от любопитните фотографи на ОДК. На 7 април отличените в литературния конкурс ще бъдат наградени на официална церемония в ОДК. Регламент на конкурса: Тема: "Приказка от мен за теб“ Възраст: без ограничение на възрастта Жури: Александър Секулов, Ина Иванова, Елена Левашка и Ваня Чернева Литературен жанр – приказка, задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани преди и да не превишават 2 страници формат А4, с шрифт Times new roman, размер 12 пункта. Творбите се изпращат на електронен адрес novaprikazka@abv.bg до 17.03.2023 година. В конкурса могат да участват с една приказка автори, пишещи на български език, като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон. Допускат се и творби, създадени от авторски екип. В писмата, съдържащи колективни приказки, трябва да са посочени данните на всеки от авторите. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 30.03.2023 г. на електронния сайт на ЦПЛР – ОДК – Пловдив, където ще бъдат публикувани и най-добрите приказки.

 • Дата на затваряне: 17 март 2023
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: без ограничение на възрастта
 • Източник: https://www.plovdiv24.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
V ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ

ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ИСПЕРИХ, ОРГАНИЗИРАТ V ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, НА ТЕМА: 150 години ПАМЕТ ЗА ДЪЛГ И СВОБОДА ЦЕЛИ НА КОНКУРСА Целта на конкурса е да даде възможност на децата, учениците и жителите на общината да изявят своите творчески заложби, рецитаторски умения, артистичност и емоционалност. Да ги мотивира да научат повече и да съпреживяват живота, делото и мисията на Апостола на българската свобода. Да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие. УЧАСТНИЦИ В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на община Исперих. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи: Първа възрастова група – III-IV подготвителни групи на детските градини; Втора възрастова група – I-IV клас; Трета възрастова група – V-VII клас; Четвърта възрастова група – VIII-XII клас. ИЗИСКВАНИЯ Конкурсът ще се проведе в два етапа. ПЪРВИ ЕТАП Всеки участник следва да направи видеозапис на своето изпълнение. Изпълненията трябва да отговарят на темата на конкурса. Времетраенето на изпълненията да бъде с продължителност до 5 минути. Критерии за оценка: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението, качествена техническа обезпеченост на изпълнението. СРОК Краен срок за изпращане на видеозаписите за участие в първия етап на конкурса: до 08.02.2023 година. Журито ще класира за участие във втория етап на конкурса най-добрите петима във всяка възрастова група. ВТОРИ ЕТАП Най-добрите петима от всяка възрастова група представят пред журито стихотворението, с което са класирани за втория етап на конкурса, в заседателната зала на Община Исперих. Времетраенето на изпълненията да бъде с продължителност до 5 минути. Критерии за оценка: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението. СРОК Втори етап На 15 февруари 2023 година, след изпълненията на финалистите в заседателната зала на Община Исперих, журито ги класира на първо, второ и трето място. Резултатите ще бъдат обявени до 18.02.2022 година на: √ сайта на Община Исперих: www.isperih.bg; √ официалните фейсбук страници на Община Исперих и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих: Общинска администрация – Исперих и Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих. АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ Видеозаписите изпращайте на следния имейл адрес: konkurslevski@abv.bg Всеки имейл следва да съдържа следната информация: трите имена на участника, населено място, детска градина и група/училище и клас, телефон за връзка, заглавие и автор на творбата, име и фамилия на ръководителя за участниците от I – IV възрастова група. ВАЖНО Конкурсът е индивидуален. Всеки участник може да участва с една творба. Участникът следва да избере творба, с която не е участвал в предишно издание на конкурса. Организаторите си запазват правото да филмират получените записи за популяризиране на конкурса, без да заплащат права и обезщетения за това. Най-добрите изпълнения ще споделим на официалните фейсбук страници на Община Исперих (Общинска администрация – Исперих) и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих (Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих). НАГРАДЕН ФОНД Във всяка възрастова категория ще бъдат отличени и наградени трите най-добри изпълнения. Всички участници ще получат грамота за участие. ЖУРИ Творбите ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, в състав: Председател: Емилия Германова – директор на Исторически музей - Исперих Членове: Виолета Драева – Богданова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство Величка Георгиева – дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Дияна Петрова, тел. за контакт: 0878 684 467

 • Дата на затваряне: 08 февруари 2023
 • Как да участваме: идеозапис на изпълнение
 • Ограничение за участие: деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на община Исперих
 • Източник: https://www.isperih.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Исперих
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ТЕМА 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕМА 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ! По случай годишнината от гибелта на Апостола на свободата Община Сандански обявява конкурс за рецитал, написване на стихотворение и есе. Конкурсът цели да приобщи младото поколение към великото дело на един от най-ярките герои в историята на България, да укрепи и възпита у подрастващите дух на патриотизъм и любов към българщината! За да пазим и помним историята си! РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е разделен в ТРИ категории, както следва: ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Рецитал на художествена творба, посветен на Васил Левски. /I – IV КЛАС/ В тази категория могат да участват само ученици от I до IV клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците трябва да изпратят видеоматериал, в който да представят изпълнение на творба, посветена на Васил Левски. Творбата може да бъде и авторска. Видеоматериалът не трябва да надвишава 5 мин. и да бъде във формат mp4 или wav. Критерии за оценяване: артистичност, емоционално въздействие, атрактивност при изпълнение, оригиналност при подбор на творбата, качество и идея при заснемането. ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Написване на стихотворение, посветено на Васил Левски. /V – VII КЛАС / В тази категория могат да участват само ученици от V до VII клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците могат да представят до ДВЕ стихотворения във формат Times New Roman 12, разредка 1,5., в обем не повече от една печатна страница на творба. Творбите трябва да са авторски и да не са публикувани в медийното пространство към момента! За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност и няма да участва в класирането! Критерии за оценяване: оригиналност и творчески подход, въздействие, езикова и стилистична култура, художествено майсторство. ТРЕТА КАТЕГОРИЯ: Написване на есе, посветено на Васил Левски. / VIII – XII КЛАС / В тази категория могат да участват само ученици от VIII до XII клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците могат да представят едно есе в обем до 2 печатни страници във формат Times New Roman 12, разредка 1,5. Творбата трябва да е авторска и да не е публикувана в медийното пространство към момента! За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност и няма да участва в класирането! Критерии за оценяване: формулиране на теза, добре формулирани аргументи, цялостно съставяне на текст, оригинален подход към темата, владеене на книжовните норми! Творбите се изпращат в електронен вариант на е–mail: konkurs.sandanski@abv.bg . Срок 10.02.2023 г. Всяка творба трябва да съдържа следната информация за участника в конкурса: три имена, населено място, учебно заведение, клас, телефон за връзка! НАГРАДЕН ФОНД: За всяка възрастова група ще бъдат присъдени ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА награда! ГРАМОТИ за участие ще получат всички участници в конкурса! Резултатите ще бъдат обявени на 17.02.2023 г.

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: рецитал, написване на стихотворение и есе
 • Ограничение за участие: ученици от I до XII клас от училищата на територията на община Сандански
 • Източник: https://sandanski.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Сандански
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА ЧАСТ ОТ ГРАДСКАТА СРЕДА „БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА...!”

Община Свиленград и МКБППМН обявяват КОНКУРС ЗА ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА ЧАСТ ОТ ГРАДСКАТА СРЕДА „БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА...!” І. Цел на конкурса: 1. Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникална култура и традиции. 2. Да се даде възможност за творческа изява. 3. Да се утвърди и разкрие значението и красотата на мартеницата, като един от символите на нашия народ. 4. Да се украси за празника част от района на парк „Суха река”. ІІ. Регламент за участие: В конкурса могат да участват индивидуално или групово ученици, младежи и граждани на община Свиленград на възраст над 7 години. Участниците сами си осигуряват материалите за изработка на украсата и избират обекта за украсата (от предложените им варианти). Всеки желаещ заявява своето участие на посочения по-долу електронен адрес в срок до 17.02.2023 г. Организаторите предоставят 10 обекта за украса - дървета, осветителни тела и перголи, намиращи се в парк „Суха река”, като изпращат на участниците снимки на обектите, за да направят своя избор в срок до 20.02.2023 г. Участниците предоставят на организатора информация за избрания обект, за брой лица, участващи в групата, име и телефон за контакт. Дните, определени за поставяне на украсата са 24, 25 и 26 февруари 2023 г. В 16.00 ч. на 26.02.2023 г. компетентно жури ще оцени работата на участниците. На най-оригиналните и най-добре изпълнени украси ще бъдат присъдени награди за първо, второ и трето място. На 1 март в 16.30 ч. в парк „Суха река” ще се проведе награждаването на отличените украси. Важно! Очакванията на организаторите са по време на работа участниците да опазват зелените площи и посадените в района растения. Дирекция „Хуманитарни дейности” на ОбА Свиленград Телефон за връзка: 0878 118 037, 0379 74315 e-mail: obrazovanie_svilengrad@abv.bg

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2023
 • Как да участваме: украсата и избират обекта за украсата (от предложените им варианти)
 • Ограничение за участие: индивидуално или групово ученици, младежи и граждани на община Свиленград на възраст над 7 години
 • Източник: https://www.svilengrad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Свиленград
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ/ПРОЗА НА ТЕМА „ЛЮБОВ... КАТО СИЛА, ВИНО... КАТО СЛАБОСТ“

Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за поезия/проза на тема „Любов... като сила, вино... като слабост“. Конкурсът е отворен за всички, които обичат да изразяват емоциите си чрез слово. Най-добрите произведения ще бъдат наградени на специална церемония на 1 март 2023 г. Инициативата се провежда за втора година и е под егидата на ректора на Русенския университет - акад. дтн Христо Белоев. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 1-ва група - до 25 години, 2-ра група – над 25 години. Всеки кандидат може да се включи с една творба в прозаична форма и с до 3 лирически. Срокът за кандидатстване е до 19 февруари 2023 г. на e-mail: vivanova@uni-ruse.bg, или на място в библиотеката, Централен корпус, кабинет 1.440. Оценяването ще бъде извършено от експертна комисия по три критерия: 1) креативност; 2) авторски принос; 3) езикова и стилистична култура. Обемът на творбите не трябва да надвишава 3 машинописни страници, формат А4. Важно условие е кандидатурите да не са публикувани до този момент в печатни и електронни издания (включително в социалните мрежи) и да не са давани за печат. Молим за конкурса да не бъдат подавани материали, изпращани вече за оценяване на миналогодишното ни литературно предизвикателство. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; възраст; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ. Очакваме Ви!

 • Дата на затваряне: 19 февруари 2023
 • Как да участваме: една творба в прозаична форма и с до 3 лирически
 • Ограничение за участие: две възрастови групи: 1-ва група - до 25 години, 2-ра група – над 25 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Мартенска изложба - конкурс под наслов „Баба Марта бързала, мартеници вързала“ 2023

Организатори НЧ ”Пробуда 1928” с. Новоселец Кметство с. Новоселец Описание на проекта Изложбата се организира за десета подред година и е с конкурсен характер. В рамките на конкурса ще има категории за автентична, оригинална, детска групова мартеница и най – големи и красиви Пижо и Пенда. За провеждането на конкурса се сформира жури, което ще оцени творчеството на участниците. Цел на конкурса Първи март винаги се е посрещал от нашия народ с голяма радост. Закичвайки се с мартенички, прадедите ни са изразявали волята си за добруване, здраве и берекет. Нека запазим тази традиция, която е символ на надеждата. Условия за участие Всеки участник може да участва с максимум по 2бр. мартеници в категория. Мартениците да не са участвали в изложбите ни от предходни години. Мартениците да имат прикрепено описание ( категория в която участват, наименованието на институцията която представляват или три имена и адрес, ако е индивидуален участник) Жури Всички участници ще бъдат оценявани от компетентно жури. За отличените участници с I, II и III място са предвидени награди. Всички участници получават Грамота за участие. Категории в конкурса: - Автентична мартеница -1,2 и 3 място - Оригинална мартеница – 1,2 и 3 място - Детска групова – 1,2 и 3 място - Най – големи и красиви Пижо и Пенда Разходи Разходите за получаване и връщане на мартениците са за сметка на участниците. При подаването на заявките ще се свържем с вас за уточняване на получаването на мартениците. След приключване на конкурса мартениците ще бъдат върнати на участниците. Заявки за участие се получават най – късно до 23.02.2023г. Телефони и контакти за участие: 0897800748 НЧ „Пробуда 1928” с.Новоселец имейл адрес: probuda1928@abv.bg

 • Дата на затваряне: 23 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница, заявка за участие
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Разходите за получаване и връщане на мартениците са за сметка на участниците
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
XVII Общински конкурс за най-голяма мартеница "Пижо и Пенда"

Цплр -Одк Петрич Цел: Да стимулира творческата енергия на децата за създаване на произведения от областта на българското народно творчество, народните традиции и обичаи. Условия: 1. Участници: от 5 до 18 години, колективни и индивидуални. 2. Мартениците могат да бъдат изработени от прежда и помощни материали за дооформяне на идеята. 3. В конкурса можете да участвате със мартеници, изработени колективно/клас, група от ДГ, групи от деца/, обединени за участие в състезание за най-голяма мартеница/не по-малки от 40 см./ 4. Художествена стойност и оригиналност ще са критериите за оценяване. Всички творби ще участват в благотворителна изложба-базар Творбите да се изпатят до 10.02.2023 г. до 17.00 часа на адрес: Петрич 2850, Младежки дом, Общински Детски Комплекс, ет. II и да бъдат придружени със следната информация: Име и фамилия на участниците/колектива/ Телефон за връзка Име и телефон на ръководителя.

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница
 • Ограничение за участие: деца от 5 до 18 години/индивидуално и колективно/
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
ХХVII Регионален конкурс „Пижо и Пенда”

Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК Шумен СТАТУТ на ХХVII Регионален конкурс „Пижо и Пенда” за изработка на най-малка, най-голяма, най-оригинална, мартеница, гривна, колие, пано и обемна кукла, рисунка. Възраст от 6 до 18 години. Всяка мартеница трябва да бъде придружена с добре закрепен етикет с четливо изписана следната информация: 1. Трите имена на автора; 2. Възраст; 3. Училище, извънучилищно звено 4. Адрес и телефон Период на провеждане от 23.01. до 20.02.2023 г., включително. Вашите произведения изпратете до 20.02.2023 г. /понеделник/ на следния адрес: гр. Шумен, ЦПЛР - Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“, бул. „Славянски”72 /ДКТ „Васил Друмев“/, ПК 146. Най - добрите творби ще бъдат подредени в изложба, която ще се открие на 01.03.2023 година от 17.30 часа във фоайето на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – етаж 2 и ще бъдат наградени най - добрите участници. За допълнителна информация: 054/860056, 054/877 051, 0883 467681

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка, мартеница, гривна, колие, кукла, пано, украса
 • Ограничение за участие: от 6 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за мартеница, изработена от деца и ученици със специални образователни потребности под наслов „С обич преплетени за здраве и късмет“

Основно училище "Цанко Церковски" гр. Мизия обявява Конкурс за ръчно изработена мартеница и мартенски сувенир „С обич преплетени за здраве и късмет“. Условия за участие: -възраст на участниците: от 4 години до 18 години -техника: по избор/свободна/ /в конкурса не участват картички и рисунки/ Всяко дете/ученик със специални образователни потребности може да участва индивидуално или в групов проект с изработена традиционна мартеница/сувенир. /творбите не се връщат и остават във фонда на училището/ Данни, придружаващи творбите: Списък на участниците: -име, презиме, фамилия -училище, клас -телефон за връзка с ресурсния специалист Срок за получаване на творбите в ОУ "Цанко Церковски" гр. Мизия 23.02.2023 година На 01.03.2023 година от 14:00 часа във фоайето на училището ще бъде открита изложба-базар. Най-оригиналните творби ще бъдат отличени и наградени. Наградите и грамотите ще бъдат изпратени на участниците. За информация и връзка с организаторите: 0896 732 071 - Илиана Кушкова - логопед, email:iliana1994@abv.bg 0876123343 - Цветана Ценова-ресурсен училетл.

 • Дата на затваряне: 23 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница, сувенир
 • Ограничение за участие: от 4 години до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
ТРИНАДЕСЕТИЯ ОБЩИНСКИ КОНКУРС „МОЯТА КРАСИВА МАРТЕНИЦА”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869”-АЙТОС ДАВА СТАРТ НА ТРИНАДЕСЕТИЯ ОБЩИНСКИ КОНКУРС „МОЯТА КРАСИВА МАРТЕНИЦА” 2023 Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл, с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта. Преплитането на белия и червения конец е стар народен обичай носещ вяра в утрешния ден и станал символ на здраве, благополучие и успех. Конкурсът ще се проведе в две категории: - МАРТЕНИЦИ ЗА ЗАКИЧВАНЕ - ГРИВНИ - ПАНА В конкурса може да вземат участие деца от Община Айтос от 1 – 4 клас. Журито ще оценява ДОСТОВЕРНОСТТА, ХУДОЖЕСТВЕНАТА СТОЙНОСТ И ОРИГИНАЛНОСТТА. Така, че задействай въображението си и направи нещо невиждано до сега и все пак традиционно. Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: Трите имена и възраст на автора, учебно заведение и телефон за връзка. Мартениците трябва да бъдат представени в Читалището до 20.02.2023 г. Експонатите не се връщат. Най-добрите модели ще бъдат наградени и експонирани в изложба във фоайето на Читалището. За допълнителна информация: Тел. 0558 22723; 0879168013 – Цветелина Драгиева e-mail: chitalishte_aitos@abv.bg

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2023
 • Как да участваме: Мартеница за закачане, гривни, пана
 • Ограничение за участие: деца от Община Айтос от 1 – 4 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Айтос
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ „СЕЛО, СЕЛО, МОЕ НЕНАГЛЕДНО“

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПО СТЪПКИТЕ НА МИНАЛОТО – КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ДРАНГОВО“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ „СЕЛО, СЕЛО, МОЕ НЕНАГЛЕДНО“ В СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ: РИСУНКА Участници – две възрастови групи: деца от предучилищна група и ученици от І до ІV клас; ученици от V до VІІ клас. Изисквания: Рисунките да бъдат с размер А4 или с размер 30 на 40 сантиметра. ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ ЗА МИНАЛОТО НА ДРАНГОВО, РАЗКАЗАНА ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА Участници – ученици от V до VІІІ клас. Изисквания: Участникът посочва източника на разказаната история. ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНИ НА СЕЛО ДРАНГОВО Участници – три възрастови групи: от 10 до 13 години; от 14 до 18 години; над 18 години. Изисквания: Творбите да бъдат до 3 стандартни машинописни страници. Крайният срок за предаването им е 15 юни 2023 година. Творбите може да предадете лично на Радостина Чилингирова – кмет, член на ИГ или на Галя Ненова – учител в местното училище, член на ИГ, както и да ги изпратите по пощата на адрес: с. Дрангово, п.к. 6860, общ. Кирково, обл. Кърджали, Кметство Дрангово, за конкурса. Произведенията по втора и трета категория може да изпращате и по електронната поща на e-mail: kova4eva_03@abv.bg. Всяка творба трябва да съдържа следната информация за участника: трите имена, възраст/клас на участника, телефон за връзка. Компетентно жури, в което ще бъдат включени външни представители, ще оценя творбите. Победителите ще бъдат обявени и наградени на Земляческия събор „Полет над родното гнездо“, който ще се проведе на 5 август 2023 година на Римския мост.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2023
 • Как да участваме: РИСУНКА, ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНИ НА СЕЛО ДРАНГОВО
 • Ограничение за участие: без възрастови ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Регионален конкурс задетска рисунка на тема "Шарен ден"

Цели на конкурса: Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство; Да се осигури възможност за творческа изява на детския талант; Да се стимулира детското въобръжение. Възрастови групи: В конкурса могат да участват деца и ученици от град Бургас и населените места в региона в следните възрастови групи: 1-ва група - 6 - 8г. 2-ра група – 9 -11г. 3-та група – 12 – 14г. Размер на рисунката: А3 картон Материали и техники: Без ограничение Условия за участие: Всеки участник може да участва в конкурса само с една рисунка по посочената тема; На гърба на рисунката трябва да са изписани трите имена, години, клас и учебно заведение, телефон и имейл за връзка; Всички рисунки се предоставят на организаторите в срок до 15.02.2023 г. Адрес за изпращане или предоставяне на рисунките: гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4. Телефон за връзка: 0887201033 – Център за млади таланти. Компетентно жури ще отсъди I, II и III място във всяка възрастова група. Обявяване на победителите от трите възрастови групи - 20.02.2023 г. на www.forbgkids.org.

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от град Бургас и населените места в региона
 • Източник: http://www.forbgkids.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: град Бургас и населените места в региона
Приоритет на конкурса 
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РИСУНКА И РЕЦИТАЛ НА ТЕМА: „НАРОДЕ????“ ПОСВЕТЕН НА 150 ГОДИНИ ОТ БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА - ВАСИЛ ЛЕВСКИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1882” – ПОПОВО ОБЯВЯВА ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РИСУНКА И РЕЦИТАЛ НА ТЕМА: „НАРОДЕ????“ ПОСВЕТЕН НА 150 ГОДИНИ ОТ БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА - ВАСИЛ ЛЕВСКИ До конкурсите се допускат учащи от всички учебни заведения на територията на Община Попово. Есето трябва да е до 2/две/ машинописни страници; в края на текста да бъде посочено името, възрастта и от кое училище е авторът. Изискванията за рисунките е да бъдат с размери до 35 х 50 см., без ограничение в техниката и да съдържат данни за автора на лицевата страна. Желателно е да бъдат прецизирани със съдействието на преподавателите по изобразително изкуство Краен срок за получаване на творбите в читалището: 10 февруари 2023 година Материалите изпращайте на адрес: Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1882” ул. „Отец Паисий” №1 Град Попово - 7800 e-mail:hristova_popovo@abv.bg Рециталът ще се проведе на 16 февруари 2023 година от 14 ч. в салона на читалището, а награждаването на участниците от конкурсите за есе и рисунка – по време на рецитала. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1882” – ПОПОВО ОБЩИНА ПОПОВО З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е В Р Е Ц И Т А Л А

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: ЕСЕ, РИСУНКА И РЕЦИТАЛ
 • Ограничение за участие: учащи от всички учебни заведения на територията на Община Попово
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Попово
Приоритет на конкурса 
Шестия анонимен литературен конкурс "Ева"

НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1866" - Благоевград очаква вашите творби за Шестия анонимен литературен конкурс "Ева" Условия за участие: -изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители; -брой на произведенията: до три; -приемат се само печатни творби/по три копия от всяка, ако се изпращат по пощата/; -за участие в конкурса няма възрастови ограничения; -конкурсът няма такса участие; Произведенията се състезават в два раздела според жанровете-поезия и проза. Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставен в отделен плик, ако са изпратени по пощата, или в отделен файл, ако са изпратени на посочената електронна поща. Конкурсните творби ще бъдат оценявани анонимно от специалисти в съответните жанрове. Награди: Първа награда-поезия/проза - 100 лв. Втора награда-поезия/проза - 70 лв. Трета награда-поезия/проза - 50 лв. Произведенията да бъдат изпращани на адрес: Благоевград 2700 пл. Македония № 1 НЧ Н.Вапцаров -1866 За Конкурса "Ева" Или на електронна поща: chit_bl@abv.bg Краен срок за изпращане на творбите - 24 февруари 2023 г. Телефон за справки: 0895543036

 • Дата на затваряне: 24 февруари 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: без възрастови ограничения
 • Източник: https://chitalishte-blg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА…“

ОБЩИНА МИЗИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ГРАД МИЗИЯ КОНКУРС „ БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА…“ ЦЕЛИ: Формирането на ценности като родолюбие и национално самочувствие, изграждането на положително отношение към българската история от периода на освободителното движение и към героите от Освобождението, познаването на конституционно определените национални символи – знаме, химн и герб на Република България, и възпитаването на подрастващите в уважение към тях. Конкурсът е посветен на 145 години от Освобождението на България. РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас. Възможно е участие и в двата раздела. ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО: Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: ▪ I – ва група – ПГ /5- 7 г./ ▪ II – ра група – от I до III клас ▪ III - та група – от IV до VII клас ▪ IV- та група – от VIII до XII клас Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се използването на всички видове техники на изобразителното изкуство – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. ВТОРИ РАЗДЕЛ: МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: ▪ I - та група – от IV до VII клас ▪ II - та група – от VIII до XII клас Презентациите да са до 20 слайда на компютърна програма по избор, изпратена на e-mail cplr_mizia@abv.bg Да не си изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт. Да бъдат естетически и технически оформени по тематиката. Ще се поощрява използването на авторски материали. На творбите в Раздел I е необходимо да бъдат отбелязани: ➢ Трите имена на автора; ➢ Възраст; телефон за връзка ➢ Училище или детска градина; ➢ Ръководител/учител; ➢ Адрес на подателя; Следва да бъдат изпратени най-късно до 28.02.2023 г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А ЦПЛР – Мизия, тел. 0888221541 Презентациите в Раздел II изпращайте като прикачен файл и информация: ➢ Трите имена на автора; ➢ Възраст; телефон за връзка ➢ Училище или детска градина; ➢ Адрес на подателя; най-късно до 28.02.2023 г. на посочения e-mail . Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 07.03.2023 г. на facebook страницата на центъра и страницата на Община Мизия. За всеки раздел и за всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на ЦПЛР - гр. Мизия.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2023
 • Как да участваме: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 • Ограничение за участие: деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5  ...12 ->