по дата на конкурса
Четвъртият онлайн конкурса за рисунка „Приказният свят на природа“

СНЦ „Дунавско сияние“ с финансовата подкрепа на Община Русе организира Четвъртият онлайн конкурса за рисунка „Приказният свят на природа“ Участвай: Ако си ученик от 1-ви до 12 клас; Ако обичаш да рисуваш; Ако обичаш природата; Ако не си безразличен към опазване на околната среда. Участвай! Начало 13 май 2023 г./Световен ден на климата/ Финал: 17 юни 2023 г. /Световен ден за борба със сушата/ Резултати: 29 юни 2023 г. /Ден на река Дунав/ Рисунките се изпращат на е-mail:ekd35@abv.bg или като лично съобщение на офециалната фейсбук страница на Сдружение на "Дунавско сияние"

 • Дата на затваряне: 17 юни 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс – изложба за детска рисунка и дигитална творба на тема “АЕЦ – Енергия за чиста природа”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Дом на енергетика организират конкурс – изложба за детска рисунка и дигитална творба на тема “АЕЦ – Енергия за чиста природа”. Тази година в регламента за първи път е включена и категория за дигитална творба. Срокът за изпращане на творбите е 21.05.2023 г. Условия за участие: Категория I - традиционна рисунка Всеки участник може да участва само с една рисунка с размер 35/50 см./темпера, пастели и смесена техника/. Категория II - дигитална творба Всеки участник може да участва само с една творба с големина на файла 8 МВ/творбите трябва да са изработени с графичен софтуер, ретуширани и стилизирани снимки няма да бъдат оценявани/. Всяка творба в двете категории трябва да бъде придружена от средната инфромация: трите имена на автора, години, учебно заведени, адрес, телефон, електронна поща. Деца от 8 до 19 години. Срок за изпращане на творбите до 21 май 2023 г. на адрес: Дом на енергетика/за конкурса/ ул. Христо Ботев № 4, гр. Козлодуй 3320 Дигиталните творби изпращайте да електронна поща: domnaenergetika@npp.bg Допълнителна информация може да получите на телефони: 097 7 57 63, 0973 7 57 66

 • Дата на затваряне: 21 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 8 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС на тема: “Следи от Кирило-Методиевото дело по света”

Конкурсът е част от юбилейните чествания през 2023 г. по повод 1160 години от създаването на славянската писменост. Основната му цел е да популяризира КирилоМетодиевото дело сред българските мигрантски общности на всички континенти, да обогати знанията на учениците от българските неделни училища в чужбина, да развива талантите им и да насърчи научно-изследователските им интереси. Конкурсът се провежда в следните категории: I. Категория - Изследователски проект Изследователските проекти могат да представят артефакти и културни феномени, които са свързани с делото на Кирил и Методий и техните ученици и се намират или провеждат, ако са събития, в съответния град или страна, в която участникът живее. Такива обекти могат да бъдат например: паметник или мемориал на светите братя и техните ученици; археологически обекти и исторически събития, свързани с живота и делото на славянските първоучители; глаголически или кирилски надписи, свидетелстващи за разпространението на славянската писменост по света; ценни книги и други експонати, съхранени в музеите, библиотеките и архивите; църкви, училища, организации, носещи името на Солунските братя или на някой от техните ученици; фестивали, празници, чествания, прославящи делото им по света и т.н. Изследователският проект следва да бъде представен под формата на презентация с не повече от 10 слайда (PDF файл) или видео-клип с максимална продължителност до 10 минути (MP4 файл). II. Категория - Есе или кратък разказ на тема „По следите им“ Участниците в тази категория могат да споделят своите мисли, чувства и преживявания чрез силата на словото за следите, които Кирил и Методий са оставили в българската история, в църковния живот, култура и литература, в паметта на всеки българин. Творбите следва да поставят акцент върху ролята на славянската писменост за формирането на българската национална идентичност, приноса на Кирило-Методиевото дело за развитието на европейската цивилизация, почитта към делото на двамата братя и техните ученици през вековете и отговорността на съвременното поколение за съхраняването на това богато културно и духовно наследство. Есетата и разказите трябва да бъдат написани на български език с максимален обем до 5400 знака (с интервалите). Всеки автор може да участва само с един материал. III. Категория – Рисунка на тема „Българските азбуки“ Използвайки талант и въображение, участниците в тази категория могат да изразят творчески своята представа за буквите в глаголическата и кирилската азбука чрез различни техники и похвати. Всеки участник има право да се включи само с една рисунка, свързана с темата на конкурса. Рисунките трябва да са авторски, изпълнени с рисунъчен или цветен материал по избор на участника (моливи, пастел, акварел, темпера, акрил, колаж и др.) с препоръчителен размер А3 (297х420 мм). Изобразителните материали се изпращат цветно сканирани или заснети с телефон във фронтално положение срещу камерата (без ракурс), във формат JPG или PNG и минимална резолюция 300-600 dpi. Условия за участие Конкурсът дава равен достъп за участие на всички деца от българските мигрантски общности по целия свят. Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи с оглед най-обективното оценяване на знанията и уменията им:  Първа група – възраст от 6 до 9 години;  Втора група – възраст от 10 до 14 години;  Трета група – възраст от 15 до 18 години. Конкурсните материали във всички категории трябва да се изпратят в срок до 31.05.2023 г. на следния имейл: kmnc.konkurs@gmail.com В случай че електронният адрес на участника е различен от адреса на подателя, трябва да бъде предоставен актуален електронен адрес за връзка с участника или неговите родители, или училището. Във всяка категория е зададен типа и размера на файла, който трябва да бъде изпратен. Името на файла трябва да съдържа следните данни за участника, изписани по възможност на кирилица: име.фамилия.възраст.населено място.държава Виктория.Петрова.12г.Мюнхен.Германия На гърба на всяка рисунка трябва да бъде залепено листче със следните данни за участника в конкурса: име, презиме и фамилия, възраст, населено място, държава, телефон и имейл за връзка с училището или родителите. Награждаване на участниците Резултатите от конкурса и ще бъдат обявени на Годишната конференция на АБУЧ, която ще се проведе в София на 27.07.2023 г. Всички участници в конкурса ще получат грамота за участие. Класираните на 1, 2 и 3 място във всяка категория и за всяка възрастова група ще получат предметни награди. Най-добрите произведения във всяка категория ще бъдат публикувани в сборник с детско творчество, който ще бъде издаден след края на конкурса. Журито ще бъде съставено от представители на Кирило-Методиевският научен център при БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина – педагози, художници, историци, филолози и др. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и се организира по проект „Интердисциплинарен клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“ в рамките на BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. За контакти и допълнителна информация: д-р Елка Златева, КМНЦ- БАН, zlatevaelka@gmail.com

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: изследователски проект, есе или кратък разказ
 • Ограничение за участие: възраст от 6 до 18 години деца от българските мигрантски общности по целия свят.
 • Източник: https://www.kmnc.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: българските мигрантски общности по целия свят.
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ДЕТСКО СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ЦВЕТЯТА И КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКТА ПРИРОДА

Народно читалище "Ахинора-2006г." село Яворово Ако ВИЕ сте деца и обичате да пишете стихотворения или есета, то НИЕ ви даваме възможност да участвате в СЪПЪТСТВАЩАТА ИНИЦИАТИВА към Шести Национален фолклорен събор "С мирис на теменуги" ЯВОРОВО 2023 КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ДЕТСКО СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ЦВЕТЯТА И КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКТА ПРИРОДА . 1-ва група от 7 до 10 години 2-ра група от 11 до 14 години 3-та група от 15 до 18 години Изпратете ни вашите творби на chitalishte_ahinora@abv.bg до 31.05.2023 год. Очакваме Ви! #СМирисНаТеменугиЯВОРОВО2023 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - Творбите трябва да бъдат написани от детето, което желае да участва в конкурса! - На гърба на всяка творба да има информация за името на детето, възраст, населено място, училище и телефон. - Стихотворенията и есетата няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, есе
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 7 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе на тема: „Не“ на различията, „Да“ на толерантността и интеграцията“

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 1. Право на участие Право на участие имат ученици на възраст между 14 и 17 години от следните области: 1.1 Бургас 1.2 Варна 1.3 Видин 1.4 Монтана 1.5 Пазарджик 1.6 Пловдив 1.7 София-град 1.8 Сливен 1.9 Стара Загора 1.10 Ямбол 2. Условия за участие в конкурса - есетата трябва да бъдат на български език и да са напечатани или написани четливо; - есетата трябва да съдържат изброените ключови думи: готовност, приятелство, съпричастност, толерантност, интеграция, приобщаване, общност и т.н.; - да е в обем до 3 страници, формат: .doc или .docх (Word 97-2010), шрифт: Times New Roman/12 или до 5 страници ръкописно, написано четливо. - всеки участник може да участва само с едно есе. Веднъж изпратено, есето не може да бъде оттегляно или заменяно. Всяко следващо есе, изпратено от един и същ участник ще бъде дисквалифицирано. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, с който участва в конкурса; - участниците, следва да представят информирано съгласие от родител. 3. Изпращане на творби за участие в конкурса Есета за участие в конкурса се подават, придружени от попълнен и подписан формуляр-заявка за участие, както следва: - на електронен адрес: gdnp@mvr.bg - на адрес: гр. София, п. к. 1715, бул. „Александър Малинов“ № 1 за Главна дирекция „Национална полиция“ или - чрез ръководството на съответното учебно заведение и обединяващия инспектор Детска педагогическа стая. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, както и с неподписан формуляр-заявка за участие. Срок за изпращане: най-късно до 26.05.2023 г. 4. Критерии за оценка - спазени изисквания на заданието (обем, ключови думи); НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014 - 2021 ПРОГРАМА „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“ - креативност и оригиналност на творбата; - яснота на посланието; - завършеност на тезата. 5. Избор на победителите и награди Есетата ще бъдат оценявани от комисия назначена със заповед № 8121з558/31.03.2023г. Комисия ще оцени всички получени в указания срок есета. Победителите ще бъдат обявени през месец юни 2023 г. Публикуването на печелившите ще бъде на интернет страницата на Главна дирекция „Национална полиция“, https://www.mvr.bg/gdnp/информационен-център/пресцентър/новини. Връчването на наградите ще бъде обявено допълнително. Ще бъдат присъдени:  За участниците на възраст 14 години – първа, втора и трета награда;  За участниците на възраст 15 години – първа, втора и трета награда;  За участниците на възраст 16 години – първа, втора и трета награда;  За участниците на възраст 17 години – първа, втора и трета награда. Наградите са както следва: - първа награда – 1 бр. преносим компютър, 1 бр. таблет и 1 бр. устройство за съхранение на данни; - втора награда – 1 бр. таблет и 2 бр. устройства за съхранение на данни; - трета награда – 1 бр. таблет и 1 бр. устройство за съхранение на данни. Двете есетата, оценени от МОН и МВР като най-оригинални, ще получат награда, включваща 1 бр. преносим компютър, 1 бр. таблет и 1 бр. устройство за съхранение на данни. Ще бъдат присъдени поощрителни награди в зависимост от класирането на есетата устройства за съхранение на данни (112 броя). 6. Съхранение на лични данни Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съответствие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. 7. Приемане на правилата на конкурса При изпращане на творбата за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса. 8. Други Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на комисията. При възникнали въпроси може да се свържете с инспектор Ирина Рогева, тел. 0887859739 и 02/982 7812, idrogeva@mvr.bg

 • Дата на затваряне: 26 май 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици на възраст между 14 и 17 години
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Бургас, Варна, Видин, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София, София-град, Сливен, Стара Загора, Ямбол
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023 г.

Провеждане на национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захари Зограф“, организиран от община Самоков. Конкурсът е индивидуален, като в него могат да участват деца и ученици от 4 години до 15 години, разделени в три групи. Първа група – от 4 до 6 години Втора група – от 7 до 10 години Трета група – от 11 до 15 години Класиралите се ученици ще получат наградите си по време на церемонията по връчване на Националната награда „Захари Зограф“, която ще се проведе през месец октомври 2023 г. Наградите ще бъдат експонирани в художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – гр. Самоков. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация: Трите имена на автора; Възраст; Училище, школа, учител; Телефон за връзка Рисунките изпращайте на адрес: Гр. Самоков – 2000 Общ. Самоков Обл. Софийска Ул. „Македония“ № 34 За конкурса детска рисунка към Национална награда „Захари Зограф“ Краен срок за изпращане на рисунките: 30 септември 2023 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 6 до 15 години
 • Източник: https://kardzhali.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Performet Cup (Bulgaria pass)

Performer Cup присъства в 36 страни по света. Той обхваща всички форми на сценично изкуството, стремейки се да идентифицира реални възможности за реализация на артисти и атлети от всички дисциплини. #Театър, #Танци, #Пеене, Цялостен #перформър, Циркови и акробатични изкуства... Целта на предстоящия в София "Performer Cup" (Bulgarian P.A.S.S.) е да подбере участниците в националния отбор на България, които да ни представят на следващите два етапа от шампионата, а именно Европейската купа през 2023 г и след това Световната купа през 2024 г. Искате ли да станете Европейски шампиони? ✍️ Запишете се до 20 май 2023 Покажете най-доброто от вас на 3-4 юни 2023, в София Станете част от отбора на България!

 • Дата на затваряне: 20 май 2023
 • Как да участваме: Изпратете запитване на e-mail: coppabulgariaarts@gmail.com за да получите регламента, таксата за участие, линк за записване
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: По 12 във всяко едно от нивата: напреднали, средно напреднали, начинаещи
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Киното-моя любов, моя песен

за изпълнители на популярна песен от саундтрак на филм или мюзикъл. 3.06-5.06.2023г. РЕГЛАМЕНТ В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 10 до 35 години от цял свят. Изпълнителите са разделени в четири възрастови групи. I група 10 – 14 години II група 15 – 19 години III група 20 – 35 години IV група дуети, вокални формации, вокални групи и рок групи. Възрастта на участниците се определя с навършените години към датата на конкурса. За непълнолетните е задължително да се представи декларация свободен текст за съгласие от родителите или настойника, за заснемане и излъчване на изпълнителя в ТВ ефир и Интернет медии. ЖУРИ Петчленно международно жури от изтъкнати музикални изпълнители, мениджъри с председател доц. Етиен Леви, артистичен директор на музикалния конкурс “Киното-моя любов, моя песен“ ще определи победителите. Заявки за участие се приемат до 15 май 2023г. на сайта на конкурса http://music-cinema.fun/ Конкурсът ще се проведе на три етапа в три поредни дни. От първите два етапа журито ще избере участници, които ще се състезават в третия етап за Гран При. Първи етап - „Моят глас" 3.06.2023г. от 15.00 часа на сцената на Аладжа Манастир Участниците трябва да изпълнят песен по собствен избор акапела в рамките на 1 минута. Втози етап състезателите получават определен брой точки от журито. Втори етап 4.06.2023 на сцена „Раковина“ ще се проведе номинация за участие във финалния етап. Участниците пред жури изпълняват песен от филми или мюзикъл . Времетраенето на изпълнениято не трябва да е по-дълго от 3.30 мин. 5.06.2023 от 19.00 часа часа на сцена „Летен театър“ град Варна Трети етап Конкурс -спектакъл „Киното-моя любов, моя песен“ В рамките на конкурса „Киното-моя любов, моя песен“ ще се проведат следните съпътстващи програми. НАГРАДЕН ФОНД Пет авторски статуетки Голямата награда „ГРАН ПРИ“ 1000лв. Награда на името на академик Хачо Бояджиев Заснемане на професионален видеоклип Запис на песен в студио Грамоти СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА • Майсторски класове - на 4.06.2023 преди втори етап на сцена „Раковина“ • Фотосесия пред надписа "Варна", участниците задължително качват лична снимка пред надписа "Варна" във фейсбук с Хаштаг #Варна • "Усмивки с песни" - фотоизложба. През цялото време на конкурса участниците ще качват забавни снимки от различните турове пред и зад кулисите на страницата на конкурса във Фейсбук с Хаштаг # Варна. С най-веселите ще бъде направена фотоизложба пред Летния театър, където ще се проведе финалът на конкурса и тържественият концерт. На снимките ще бъде граден QR код, с който участниците и гостите на града ще могат да гласуват за най-добра фотография. Международен конкурс „Киното - моя любов, моя песен“ е без такса участие и е в преговори с БДЖ за безплатен транспот до Варна и обратно. Предлагаме оферта за ол инклузив хотел „Глория“, който предостави много добра оферта. За контакти: +359 8882061092 info@music-cinema.fun

 • Дата на затваряне: 05 юни 2023
 • Как да участваме: Като подадете заявка на https://music-cinema.fun/?page_id=194
 • Ограничение за участие: няма
 • Източник: https://music-cinema.fun/
 • Общ награден фонд: 5 000 лв.
 • Брой на победителите: 15
 • Оценка на разходите: без такса участие
 • Отворен за територията на: страната и чужбина
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс „Имам самочувствие – пиша на български“

107. ОУ „Хан Крум“ в гр. София, с медийната подкрепа на Списание 8, отправя покана към ученици от цялата страна да се включат в национален конкурс, целящ да възроди обичта и почитта към родното слово. Нашият език е българският. А всички виждаме как множество учреждения, търговци, собственици на магазини и заведения пренебрегват българските букви, думи и език и вместо тях залагат на чуждите. Затова ви предизвикваме: Снимайте места в България, чието име е изписано на чужд език или с чужди букви, и изгответе свое предложение, с което да покажете как би изглеждало същото това място, когато е назовано на български. Бъдете вдъхновители – покажете красотата на нашите си букви и думи! Проявете гордост, бъдете смели, отстоявайте родния си език! Участвайте, защото вие давате смисъла, буквите са пътят! Кой може да участва Ученици от 5. до 12. клас от цялата страна. Как да участвате Изпратете предложенията си до 24 май 2023 г. на spisanie8.bg@gmail.com или на адрес: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 1-3, ет. 4, ап. 7, Редакция на списание „Осем“ (важи датата на пощенското клеймо). Те трябва да включват: Снимка/и на мястото/местата с чуждоезични надписи, които сте заснели и върху чието преименуване сте работили. Вашата творба, съдържаща виждането ви как би изглеждало заснетото място/места, ако е изписано на български език. Няма ограничения във вида, размера, формата и изразните средства на предложенията. Приемат се рисунки, колажи, плакати, снимки, графики, видео, презентации и др. както в материален, така и в електронен вид. Всички желаещи могат да подадат до 3 предложения. Изпратените във веществен вид творби на адреса на редакцията няма да бъдат връщани на авторите. Не забравяйте да напишете своите имена, училище, населено място, електронна поща и телефон за връзка. С включването си в този конкурс участниците се съгласяват предложенията и имената им да бъдат известявани в общественото пространство и в медиите. С предоставянето на творбите си авторите се съгласяват същите да бъдат използвани от организаторите както за конкурса, така и за други бъдещи прояви (при изрично упоменаване на автора), с цел дългосрочно разгласяване на необходимостта от съхраняване на красотата и богатството на родния ни език. Срок за участие Предложения се приемат до 24 май 2023 г. Как ще протече конкурсът Получените в срок предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще отличи най-добрите сред тях. Печелившите ще бъдат обявени до 8 юли 2023 г. на spisanie8.bg и www.107ou.com, а избрани творби ще бъдат отпечатани в Списание 8. Организаторите ще се свържат с победителите за връчване на наградите. Наградите Отличените участници ще получат грамоти, книга на български автор, броеве на Списание 8. За въпроси: spisanie8.bg@gmail.com 02 963 28 96

 • Дата на затваряне: 24 май 2023
 • Как да участваме: рисунки, колажи, плакати, снимки, графики, видео, презентации и др. както в материален, така и в електронен вид
 • Ограничение за участие: Ученици от 5. до 12. клас от цялата страна
 • Източник: https://spisanie8.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” По повод 120 годишнина от гибелта на патрона на град Гоце Делчев Общинската комисия за БППМН - Гоце Делчев обявява конкурс за детска рисунка под надслов „Рисуваме лика на Гоце Делчев”. РЕГЛАМЕНТ: * В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас, които живеят и/или се обучават на територията на община Гоце Делчев в следните възрастови групи: • Първа група - І – ІV клас • Втора група - V - VІІ клас • Трета група - VІІІ - ХІІ клас * Всеки участник може да участва с една рисунка. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж или др. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител/учител/, точен адрес, телефон за връзка. * Рисунките трябва да бъдат получени най-късно до 25 май 2023 г. на адрес: град Гоце Делчев - 2900, ул. „Царица Йоанна” № 2, Информационен център на община Гоце Делчев Важно: На плика, съдържащ рисунките следва да бъде отбелязан следния текст: „За конкурса на ОКБППМН – Гоце Делчев „РИСУВАМЕ ЛИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” * Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за бъдещи изложби. * Резултатите ще бъдат обявени на 2.06.2023г. *Отличените участници в конкурса ще получат дипломи, парични и предметни награди. Целта на конкурса е да се насърчи детското творчество и интереса на децата към личността, живота и делото на Гоце Делчев – един от най-големите национални герои и патрон на града ни.

 • Дата на затваряне: 25 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от І до ХІІ клас, които живеят и/или се обучават на територията на община Гоце Делчев
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Гоце Делчев
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ХУДОЖНИК СИ ТИ И РИСУНКА СЪТВОРИ“

Фондация „Здраве и социално развитие“ ОБЯВЯВА ПЪРВИ ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ХУДОЖНИК СИ ТИ И РИСУНКА СЪТВОРИ“ Краен срок за изпращане на рисунки: 15 май 2023 г. Резултатите и победителите ще бъдат обявени на 1 юни 2023 г. В конкурса могат да вземат участие деца в следните 4 възрастови групи: 1 възр. гр. - от 5 до 7 години 2 възр. гр. - от 7 до 10 години 3 възр. гр. - от 11 до 14 години 4възр. гр. - от 15 до 18 години 1 възр. гр. - от 5 до 7 години Онлайн конкурсът ще се проведе по следния начин: -Изпратете снимка на рисунката с добро качество на емейл адрес. Към всяка снимка на рисунка трябва да бъдат изписани: Трите имена, възраст, адрес и телефон, учебно заведение, ръководител. Имейл адрес за изпращане на рисунките: v.tosheva@hesed.bg Телефон за връзка: 0886 03 44 03

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 5 до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ПАТРИОТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО „С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО”

Читалищна библиотека „Петър Томов” с. Паволче обявява ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ПАТРИОТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО „С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО” Категория „Есе” под мотото „Необходим ли ни е днес Ботев?” С Т А Т У Т 20 май 2023 г. с. Паволче, община Враца С решение на Настоятелството на Читалище „Фар 1930“ с. Паволче се организира фестивал на българската патриотична песен, есе и стихове, посветени на българските възрожденци загиналите за свободата и в името на България. Фестивалът е част от проявите, посветени на честванията на Ботеви дни. Село Паволче се намира в подножието на връх „Околчица” и местността „Йолковица”- лобното място на поета-революционер. Фестивалът ще се проведе само в Категория „Есе”. I. Цел на фестивала: • Съхраняване на културното наследство. • Стимулиране на културния туризъм в региона. • Създаване на умения за изучаване и представяне на исторически събития и факти чрез похватите на литературата; • Откриване и стимулиране на литературния талант; • Създаване на усещане у българите за единение между етносите, възпитаване в демократични европейски ценности; • Придобиване на опит за участие в обществени инициативи. II. Организатори: • Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче III. Регламент за участие: 1. Във фестивала могат да участват автори на есета от всички етноси и без възрастови ограничения. 2. Фестивалът има конкурсен характер. 3. Конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема „Необходим ли ни е днес Ботев “ и на препоръчания жанр; 4. Не се журират творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен носител; 5. Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 1 машинописна страница, формат А4, двустранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки участник може да участва само с една творба; 6. Участниците задължително посочват трите си имена, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка; 7. При условие, че участникът е работил с помощта на консултанти, учители или преподаватели в други институции, задължително се добавят трите имена на консултанта и неговата месторабота; 8. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите chitalishtefar-festival@abv.bg 9. С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани с нестопанска цел в електронните медии и/или сайта на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче. 10. Кандидатите заявяват своето участие във фестивала чрез регистрационна форма „Заявка за участие” по приложен образец. 11. Краен срок за подаване на заявки за участие до 12.05.2023 г. 12. Със заявката за участие във фестивала, изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. 13. Такса участие във фестивала не се събира. 14. Резултатите от конкурса ще обявим до 23.05.2023 г. във Facebook страницата на Село Паволче - Pavolche Village. 15. Класираните участници ще получат свойте награди на посочения от тях адрес. IV. Класиране: Представените разработки се журират от тричленна комисия. Творбите се оценяват по следните критерии: 1. Дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата; 2. Позоваване на реални исторически факти, предадени със средствата на художествената литература; 3. Издирване и изследване на примери по зададената тема от регионалната история; 4. Оригиналност и творчески подход към темата; 5. Езикова и стилистична култура. За контакт: 3044 с. Паволче, общ. Враца Народно читалище „Фар 1930” ул. „Христо Ботев” 53А е-mail: chitalishtefar-festival@abv.bg GSM: 0885322610, 0879548792 – Мария Божковска GSM: 0876910049, 0879548793 - Пенка Павлова

 • Дата на затваряне: 12 май 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник: http://pavolche-far1930.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Моето читалище“

Творчески конкурс на тема „Моето читалище“ организира НЧ „Съзнание 1873“ по повод 150 години от основаването си. Проявата е част от юбилейната празнична програма, кулминацията на която ще бъде през лятото. Конкурсът няма ограничения и изисквания за възраст. Творческите изяви могат да бъдат в направленията литература, изобразително изкуство или фотография. „Напишете есе, стихотворение, разказ. Нарисувайте рисунка или направете фотография, като творбите трябва да отговарят на мотото „Моето читалище“, канят от настоятелството на културната институция. Материалите се приемат до края на месец май на адреса на читалището в село Брестовица – улица „Съединение“ 1а или на електронната поща на културната институция. Всички участници ще получат грамоти, а най-добрите автори ще бъдат отличени с диплома и предметни награди. Творбите ще бъдат представени и в специалното юбилейно издание на вестника на читалището. Срок за представяне на творбите: 30 май 2023 г. Очакваме вашите творби на адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, ул. Съединение 1а или на е-mail:ch_saznanie@abv.bg, за конкурса "Моето читалище". Всяка творба да бъде придружена със следната информация: Име и фамилия на участника, възраст, адрес и телефон за контакт. За контакти и повече информация: 0897674976 и 0896090800.

 • Дата на затваряне: 30 май 2023
 • Как да участваме: Есе, стихотворение рисунка, разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://dcnews.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети онлайн конкурс "Аз чета"

Читалище Йоаким Груево Поредна година даваме начало на традиционният ни конкурс "Аз чета", свързан с наближаващия Празник на буквите 24-ти май. В срок до 19 май изпратете запис от 2 до 3 минути как четете любимо произведение. Трите видеа, събрали най-много харесвания ще бъдат наградени.

 • Дата на затваряне: 19 май 2023
 • Как да участваме: Видео
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс на тема: "Войников и възрожденците, свързани с читалищното дело в Шумен"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН КЛУБ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ТВОРЧЕСТВО” ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “ВОЙНИКОВ И ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО В ШУМЕН” ПОСВЕТЕН НА 190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ: Да стимулира учениците и студентите за задълбочено изучаване на събитията, свързани с Възраждането на България и приносът на Добри Войников. Да се проследи борбата за просвета, култура и възстановяване на българската държавност, представена чрез литературното творчество - поезия и изобразителното изкуство - живопис, графика, рисунка. С поетично слово и четка да изразят отношението си към българските просветители и по-подробно към делото на големия възрожденец Добри Войников, отдал своя живот за родината и за развитието на град Шумен и патрон на читалището. РЕГЛАМЕНТ: І.Участниците се състезават в два раздела: 1. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – поетична творба за живота и делото на нашите будители, за шуменските просветители и за Добри Войников; 2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – портрети на велики българи от тази епоха, на Добри Войников и картини на събития от Възраждането. Минимален формат 35/50 см. ІІ. Участват ученици от V до ХІІ клас на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и студенти, разделени в три възрастови групи: Първа група - V- VІІ кл.; Втора група - VІІІ - Х кл.; Трета група - ХІ - ХІІ кл. В настоящия конкурс могат да участват по желание и студенти в трета група. ІІІ. Изисквания към участниците - рисунките да бъдат предадени в читалището или изпратени на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”, литературните творби да бъдат изпратени в Word формат на email: p.mareva56@abv.bg; dvojnikovpost@abv.bg или да бъдат предадени или изпратени в читалището на адрес: гр. Шумен, пл. „Възраждане” №4, за НЧ „Добри Войников-1856”. Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за трите имена на автора, възраст, e-mail, телефон, адрес. Наградените творби не се връщат на авторите им. Информация за конкурса можете да получите на телефони: 0887188707 или 054 875-586. Срок за изпращане на творбите - 20. Х.2023г. Отчитането и награждаването ще бъде на 01. ХІ. 2023 година – Ден на народните будители. НЧ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” ШУМЕН

 • Общ награден фонд: 600.00 лв
 • Брой на победителите: 40
 • Оценка на разходите: 800.00 лв
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5  ...12 ->