по дата на конкурса
Национален театрален конкурс Ангел Тодоров 125

Фондация ВИА, във връзка с навършването през 2022 на 125 години от рождението на артиста Ангел Тодоров, обявява Национален театрален конкурс Ангел Тодоров 125 Целта на конкурса е поставянето на пиесата Вълните на времето от Тодор Симеонов, която е близо документален разказ на един ден (22 юли 1937) от живота на семейството на Ангел Тодоров. В конкурса могат да вземат участие режисьори, драматурзи и театри (държавни, общински, частни, самодейни). Задачата на участника е да осигури или да допринесе за поставянето на пиесата на сцена и/или записването й на филм (видео). Желанието за участие трябва да се изпрати на адрес konkurs125@apeva.art Явилите се за участие ще получат текста на пиесата, както и допълнителни информации, а също и отговор на всички евентуални въпроси, свързани с конкурса. Краен срок за явяване на конкурса е 30 септември 2022, но той може преждевременно да бъде закрит при постигане на целта му. В същото време заявки за интерес към пиесата се приемат неограничено. Всеки участник, който реализира целта на конкурса получава диплома и парично възнаграждение, а ако участникът е театър, организаторите поемат хонорара за авторските права и при определени условия някои други разходи. Възнаграждението за добро, особено добро и най-добро изпълнение на целта на конкурса е съответно 500, 1000 и 2000 лева. Парични награди от 100 и 200 лева ще бъдат присъдени за рецензии и препоръки от участници, предназначени на медии, на театри, на организаторите и на автора. Осигуреният фонд за конкурса е 5000 лева, който се предвижда да бъде увеличен от организаторите и други спонсори. Варна-Будапеща, 15 декември 2021

  • Дата на затваряне: 30 септември 2022
  • Как да участваме: С имейл на адрес: konkurs@apeva.art
  • Ограничение за участие: Според текста
  • Източник: Фондация ВИА
  • Общ награден фонд: 5000 лева
  • Брой на победителите: 10
  • Оценка на разходите: Конкурсът е без такса.
  • Отворен за територията на: Страната и света
Приоритет на конкурса