по дата на конкурса
КОНКУРС НА ПОРТАЛ КУЛТУРА 2023 ЗА ПРОЗА И ХУМАНИТАРИСТИКА

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика. Срокът за кандидатстване е 20 април 2023 г. Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас” и предвиждат раздаването на годишни конкурсни награди в следните раздели: – проза (сборник с разкази, повест, роман); – хуманитаристика; А също и на следните специални награди: – две специални награди (определят се от журито за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката); – една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фондация „Комунитас” на личност, която с дейността си променя българското общество). В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2022 г. Те трябва да са дело на съвременни български автори; да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност в отстояването на общочовешките и християнски ценности. В двата конкурсни раздела се присъждат: – I награда (в размер на 5000 лв.) – II награда (в размер на 3000 лв.) За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 20 април т. г. кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли ТУК: FORM-2023 word или FORM-2023 пдф Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната. Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: Фондация „Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура. Телефон за контакти: Портал Култура: 02/434 10 54. Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (в началото на юли) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 октомври) – „кратките номинации” (по 4 във всеки раздел). Имената на победителите в конкурса ще бъдат обявени на официална церемония на 1 ноември, в Деня на Народните будители. Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура. Решението за наградите не подлежи на преразглеждане.

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Проза (сборник с разкази, повест, роман), хуманитаристика;
 • Ограничение за участие: творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2022 г.
 • Източник: http://kultura.bg/
 • Общ награден фонд: В двата конкурсни раздела се присъждат: I награда (в размер на 5000 лв.), II награда (в размер на 3000 лв.)
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХVIІI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023“

Националният поетичен конкурс „Магията любов” е едно доказало се във времето литературно събитие, в което се изявяват не само утвърдени поети, но и изгряват нови млади имена в българското лирическо пространство. Общи положения • Конкурсът е тематичен и е за творби от областта на любовната поезия. • Конкурсът е организиран от Община Казанлък и Фондация „Чудомир“ • Участието в конкурса е доброволно и без такса. Условия за участие • Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина. • Конкурсът е явен. • Всеки автор може да участва само с една поетична творба, която да е на български език, непубликувана до момента на обявяване резултатите от конкурса. • Автори, които изпращат стихотворения на чужд език, са длъжни да добавят и художествен превод. • Творбите могат да се изпращат само на електронен адрес. • При изпращане на творба, същата трябва да бъде съпроводена с информация за автора, а именно: възраст, адрес, телефон и e-mail за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението. • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса, надвишават максималния обем или влизат в противоречие с общоприетите морални норми. Правила за участие • Максимален обем на творбата (без информацията за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта – 12). Файлът да е във формат Word! • Творби за участие ще се приемат най-късно до 10.03.2023 година. • Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на Община Казанлък и на фейсбук страницата Национален поетичен конкурс „Магията любов” - Казанлък, както и публикувани във вестник „Искра”. • Освен наградените поети журито ще обяви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в Церемонията по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за тяхна сметка. • Церемонията по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.04.2023 г. от 13:00 часа на сцената на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък. • Наградите ще се връчват само лично на авторите. • Наградният фонд е разпределен както следва:  Първа награда „Магията любов” – 500 лв. плюс статуетка и грамота  Втора награда – 300 лв. и грамота  Трета награда – 150 лв. и грамота Жури • Журито се състои от трима члена и се определя със Заповед на Кмета на Община Казанлък. • Всеки член на журито предлага десет избрани от него творби по низходящ ред и присъжда на първото стихотворение 10 точки, а надолу всяко следващо е с една точка по-малко от по-горното. Десетото получава 1 точка. Журито сумира по колко точки има всяко от всички тридесет стихотворения. Десетте стихотворения с най-много точки се номинират. Първото стихотворение, което има най-много точки, получава първа награда, второто – втора и третото – трета. Журито не може да определя различни по брой и по стойност награди от обявените в регламента. • Журито има право на възнаграждение. • Наградите се връчва от организаторите. Други • Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. • Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. • Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите. • Творбите да бъдат изпращани на e-mail: magiyata.lyubov.kazanlak@gmail.com • Файлът трябва да бъде именуван така (като пример!): ИВАН СТОЯНОВ МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023 Организаторите очакват с нетърпение текстовете и пожелават успех на участниците!

 • Дата на затваряне: 10 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години от България и чужбина
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: 950 лв.
 • Брой на победителите: трима
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за творци от Пазарджишка област във връзка с Наградата „Райко Алексиев”

Във връзка с връчването на Националната литературна награда „Райко Алексиев“ Община Пазарджик обявява конкурс между творците от Пазарджишка област. Ще бъдат присъдени три награди за: Хумористична поезия – епиграма, басня, стихотворение – /не повече от 2 страници за всеки жанр/; Хумористична проза – миниатюра, фейлетон, къс разказ – / не повече от 3 страници за всеки жанр/; Карикатура – /до 3 карикатури/ Творбите не трябва да са публикувани. Литературните творби, отпечатани в два екземпляра и карикатурите, оригинал или ксерокопие, да бъдат представени най-късно до 16 февруари 2023 година на адрес: 4400 гр. Пазарджик, Община Пазарджик, бул. „България” 2, дирекция “Образование и култура”, за наградата “Райко Алексиев”.

 • Дата на затваряне: 16 февруари 2023
 • Как да участваме: Хумористична поезия, проза, карикатура
 • Ограничение за участие: https://pensioner.site/
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Пазарджишка област
Приоритет на конкурса 
СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „Биньо Иванов” Кюстендил, 2023

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява Седемнадесети национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” - Кюстендил, 2023. Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В него могат да участват автори от цялата страна. Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град. Националният литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов” е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. За жури се канят утвърдени имена в българската литература. В конкурса могат да участват автори от цялата страна. Творбите /до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат изпратени най-късно до 27 април 2023 г. на следния адрес: 2500 гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий” 18 читалище „Братство 1869”/за литературния конкурс/ или в един екземпляр на електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл с разширение .doc или .pdf Конкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка и e-mail. До 24 май 2023 г. отличените творби и автори ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалище „Братство 1869”: www.bratstvokn.org Н А Г Р А Д Е Н Ф О Н Д Първа награда – 400 лв. Втора награда – 300 лв. Трета награда – 200 лв. Журито ще присъди и 6 специални предметни награди

 • Дата на затваряне: 27 април 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори от цялата страна
 • Източник: https://www.bratstvokn.org/
 • Общ награден фонд: 900.00 лв.
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Четвърти национален конкурс “Човекът на Новото време"

Мили приятел От днес стартира Четвърти национален конкурс “Човекът на Новото време” за проза и поезия организиран от международен вестник “Сияние” и Съюз “Духовно възраждане- България” Материалите изпращайте на адрес vkbg@abv.bg Краен срок 15 март 2023 година. главен организатор Мария Герасова

 • Дата на затваряне: 15 март 2023
 • Как да участваме: проза и поезия
 • Ограничение за участие:
 • Източник: http://novosianie.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА НА ТЕМА "ВИНО И ЛЮБОВ , ЛЮБОВ И ВИНО"

АРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1941” ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА НА ТЕМА "ВИНО И ЛЮБОВ , ЛЮБОВ И ВИНО" ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ НАД 16 ГОДИНИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В КОНКУРСА С ЕДНА ТВОРБА, ДО ЕДНА СТРАНИЦА В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА, НА КОИТО ДА СА ИЗПИСАНИ: ТРИТЕ ИМЕНА, ВЪЗРАСТ, АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ 07.02.2023 год. В ЧИТАЛИЩЕТО НА АДРЕС: НЧ „СВЕТЛИНА – 1941″, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 9500, УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5 и на електронна поща- svetlina_gt@abv.bg ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 14 февруари

 • Дата на затваряне: 07 февруари 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: НАД 16 ГОДИНИ
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „ЛЮБОВНО ХАЙКУ“

Регионална библиотека "Любен Каравелов" СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, По случай 14 февруари – Деня на любовта и виното, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ обявява конкурс „ЛЮБОВНО ХАЙКУ“. За да участвате в конкурса, напишете своето опияняващо любовно хайку, като използвате поне 4 от посочените думи (а може и всичките): ЦВЕТЕ СЪРЦЕ ОБИЧАМ СЛЪНЦЕ РОЗА ВИНО ПОДАРЯВАМ Можете да направите това на място в Заемна за възрастни в библиотеката или да го изпратите на имейл: pr@libruse.bg от 16 януари до 12 февруари 2023 г. вкл. Ние отговорно ще прочетем вашите творби и ще обявим победителите на 14 февруари – Деня на влюбените и виното. Разбира се, ще има награди! А най-хубавите хайку ще публикуваме в нашата фейсбук страница! Включете се!

 • Дата на затваряне: 12 февруари 2023
 • Как да участваме: Хайку
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.libruse.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
СЕДМИ ЯВЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

Условия на конкурса: Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба. ????До 31 май 2023 г. пиесите трябва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр и в PDF формат на e-mail адрес: konkurs.teatarsofia@gmail.com ????Адрес за изпращане на разпечатания екземпляр: София 1527, ул. Чамкория № 9, етаж 4 - Театър „София” (за конкурса за пиеси). ❗️Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина - разпечатан екземпляр и в електронен вариант. Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка. ????Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”. За справки и допълнителна информация пишете на konkurs.teatarsofia@gmail.com.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Пиеса
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://sofiatheatre.eu/
 • Общ награден фонд: Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС на тема: „ХОРИЗОНТИ НА ЛЮБОВТА”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1882” – град Попово организира: ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС на тема: „ХОРИЗОНТИ НА ЛЮБОВТА” Конкурса е анонимен В конкурса могат да участват автори над 18 години – индивидуални или участници в литературни клубове, сдружения и читалища В голям плик всеки участник може да изпрати до три броя в три екземпляра анонимни поетични творби изпратени на адрес: 7800 град Попово обл. Търговище ул. „Отец Паисий” №1 Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1882” За Поетичния конкурс „Хоризонти на любовта” В малък запечатан плик, / поставя се в големия/, който е надписан „Хоризонти на любовта” авторите трябва да запишат своите лични данни: Име, презиме, фамилия, възраст, контакти – телефон; адрес и електронна поща, институция, клуб Краен срок за предаване на творбите: 6 февруари /понеделник/ 2023 г. Важна е датата на пощенското клеймо Ако решите да изпратите своите произведения по имейл, Ви молим да ни изпратите два прикачени файла: В първия да бъдат Вашите творби, а във втория запишете заглавията на стиховете и опишете личните си данни: /Име, презиме, фамилия, възраст, контакти – телефон; адрес и електронна поща, институция, клуб/ Участвайки онлайн, може да ни изпратите Вашите произведения на e-mail: hristova_ popovo@abv.bg ned_magi@abv.bg Краен срок за предаване на творбите: до 6 февруари /понеделник/ 2023 г. телефони: 0885708869 – Росица Христова – Секретар на читалището; 0877252594 – Маргарита Недева – ръководител на „Клуб на твореца”, към читалището ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ХОРИЗОНТИ НА ЛЮБОВТА” е част от културните прояви на традиционния двадесети „САЛОН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА ” /6 – 14 февруари 2023 г./ Награждаването на авторите ще бъде по време на НАРОДНОТО ВЕСЕЛИЕ – 10 февруари /петък/ 2023 г. след 16.00 часа с отличените майстори от „ Конкурса за най-добро вино, мезе и сирена” и призовите творби ще бъдат публикувани във Фейсбук Страницата на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий 1882” – Попово Бъдете част от Празника на Виното и Любовта!

 • Дата на затваряне: 06 февруари 2023
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: автори над 18 години – индивидуални или участници в литературни клубове, сдружения и читалища
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XII Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“

През месец май 2023 НДФ „13 века България“ ще връчи Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“, която цели насърчаването и популяризирането на съвременната художествена литература, за дванадесети път. Участие в конкурса за 2023 година могат да вземат издатели и български автори на романи, публикувани на български език за първи път през 2022 г. Жури, избрано от Управителния съвет на Фонда, ще определи шестимата финалисти. Сред тях то ще излъчи лауреата на наградата. Крайният срок за предоставянето на романите за участие в конкурса е 10 февруари 2023 г., в шест екземпляра, в административната сграда на Фонда на адрес: София, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1. При допълнителни въпроси, моля свържете се с Адриана Мешкова – експерт, конкурси, награди и други проекти на e-mail адрес: a.meshkova@fund13veka.bg

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: български роман
 • Ограничение за участие: издатели и български автори на романи, публикувани на български език за първи път през 2022 г.
 • Източник: https://fund13veka.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс "Гайтани вежди, снага топола"

Новият ни конкурс "Гайтани вежди, снага топола" за втори път Ви изпраща на лов за съкровища сред неизчерпаемото богатство на българските традиции, история и фолклор. Развихрете въображението си и разгърнете сюжетите си на фона на най-красивите ни местности, вплетете в разказите си най-вдъхновяващите български предания или най-героичните реални събития, възпейте в стихове красотата на българската жена или дръзновението на българския мъж. От конкурса ще се роди сборник с родолюбиви истории, свидетелстващи за силата на българския дух и утвърждаващи националната ни идентичност. Условия за участие Приемат се произведения в два раздела: поезия и проза. Може да се участва с до три предложения в раздел. Големина на произведенията: до 10 страници А4 на произведение при шрифт Times New Roman, 12 пункта. Период на провеждане 07.01-03.03.2023 година Произведенията си изпращайте на адрес koreni@bukvite.bg Награди Този и всички следващи конкурси на Фондация „Буквите“ се провеждат по нова схема. Няма да има индивидуални награди, а ще се издава сборник, в който ще влизат по 10 произведения от раздел, избрани от журито, както и по 10 произведения, събрали най-много читателски гласове. Специална награда Ще бъдат издадени книги на всички автори, които съберат над 1000 гласа в гласуването. Гласуването се осъществява, чрез въвеждането на e-mail и три имена.

 • Дата на затваряне: 03 март 2023
 • Как да участваме: поезия и проза
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.bukvite.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ХАЙКУ “МАЯ ЛЮБЕНОВА”

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ХАЙКУ “МАЯ ЛЮБЕНОВА” херингови облаци… мрежата на рибаря натежава от светлина Мая Любенова Условия за участие в конкурса Правила: Конкурсът е отворен за всички, с изключение на членовете на журито, координатора на конкурса и техните роднини. Изпратените хайку трябва да бъдат написани лично от автора, непубликувани (онлайн или в печатни издания) и да не са споделяни в никои от социалните медии (включително затворени/лични групи). Поетите могат да кандидатстват на английски или български. Брой хайку: Всеки поет може да участва с не повече от 2 хайку Период на кандидатстване: 1 януари 2023 – 28 февруари 2023 Жури: Антоанета Николова Гергана Янинска Владислав Христов Координатор: Цецка Илиева Имейл за кандидатстване: tzetzka2019.bg@gmail.com Моля, пишете стихотворенията, името и държавата в самия имейл. Прикачени файлове няма да се отварят. Резултати: Имената на спечелилите 1-во, 2-ро и 3-то място и техните хайку (с преводи на английски) ще бъдат публикувани на 17 април 2023 г.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2023
 • Как да участваме: хайку
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://mayalyubenovahaikucontest.wordpress.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
51-и Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”

Община Хасково очаква дебютните творби на бъдещите лауреати на Националния литературен конкурс «Южна пролет» Хасково 2023

51-ият Национален конкурс за дебютна литература“Южна пролет” ще се проведе в края на април  

На 26, 27 и 28 април 2023 година Община Хасково ще проведе 51-и  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.За участие в конкурса се приемат първи книги, филмови сценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

 • Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
 • Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
 • Литературна критика и литературна история – издадена книга
 • Детска литература – издадена книга
 • Филмов сценарий
 • ДраматургияДебютантите ще бъдат оценявани от квалифицирано жури. 

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.Община Хасково връчва награда на името на първия български модерен книгоиздател „Александър Паскалев” в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството. 

Книгите, филмовите сценарии и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2023 г. включително. Те трябва да се представят най-късно до 04.04.2023 г. в пет екземпляра, които не се връщат на авторите, заедно с биографични данни за дебютанта, негова снимка /по възможност в размер за лични документи - 35x45mm/, e -mail и мобилeн телефон на адрес: Хасково, Община Хасково, пл. “Общински” №1, Дирекция  “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

        Телефони за справка:038/603 391, 603 459, 603 341          Е-маil : culture@haskovo.bg


 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: първи книги, филмови сценарии и пиеси
 • Ограничение за участие: автори до 40-годишна възраст
 • Източник: https://www.haskovo.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ЛИРИКА „НАЗДРАВИЦА ЗА ЛЮБОВТА“

Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за девети път в гр. Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”, тъй като истинското вино и хубавата поезия се правят с много любов и вдъхновение. Поетичният конкурс „Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от община Асеновград. Конкурсът се провежда онлайн. Имената на победителите ще бъдат обявени на сайта на Община Асеновград. Наградите ще бъдат изпратени по банков път и/или чрез фирми за куриерски услуги за сметка на получателя. Регламент: Тема на конкурса: вечната вдъхновяваща любов и взаимността между хората. Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори, навършили 18 г. от цялата страна. Победителите, класирали се в първите три места в седмия и осмия национален поетичен конкурс „ Наздравица за любовта”, нямат право да участват. Всеки автор може да представи до 3 /три/ стихотворения. Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Не се допускат за участие преводи или адаптации. Материали се изпращат само по електронен път. Писмата трябва да съдържат три отделни прикачени файлове: 1. Файл с конкурсните творби – неподписан, необозначен, във Word или PDF формат. 2. Файл, съдържащ името на автора, пощенски код, град, адрес, имейл адрес, телефонен номер и заглавие на творбите, с които участва. 3. Файл с попълнена и сканирана декларация за авторство /по образец, която може да бъде изтеглена от ТУК. Авторите от Асеновград упоменават в имейла, че са от Асеновград. Срокът за изпращане на творбите е до 6.02.2023 г. Творбите трябва да се изпращат на e-mail: obshtina@asenovgrad.bg Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на община Асеновград www.asenovgrad.bg Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие. Изпращайки творбата си за участие в конкурса, авторите се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни/. Творбите се изпращат на имейл: obshtina@asenovgrad.bg . С изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. Обявяването на наградените творби ще се състои през м. февруари на сайта на Община Асеновград.

 • Дата на затваряне: 06 февруари 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 г. от цялата страна
 • Източник: https://www.asenovgrad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
„БЪЛГАРИЯ ЗАСЛУЖАВА “ /Конкурс за послание /

Кампанията е под патронажа на президента на Република България Румен Радев, а проектът ще бъде реализиран изцяло с дарения от българи във и извън страната, както и със съдействието на държавните и местни власти. Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за изграждане на 111 метров пилон, на който ще се извиси българското национално знаме, стартира на 1 ноември. Пилонът ще бъде монтиран на Роженските поляни – символ на българщината, историческото и духовното ни наследство. Той ще е най-високият в Европейския съюз, на надморска височина 1430 м. и знамето на България ще се вижда от километри разстояние. В основата на Пилон „Рожен“ е предвидено монтиране на мраморна плоча, изобразяваща картата на България, където ще бъдат вдълбани двадесет и осем послания от 28-те административни области. Всяко послание ще бъде гравирано на мястото на областта от която идва и ще остане за бъдещите поколения. Областна администрация – Монтана се включва в кампанията, като обявява конкурс за послание (текст, съдържащ до седем думи), което да бъде гравирано на мястото, което ще заема област Монтана. Желаещите да участват могат да подават своите предложения в срок до 25.01.2023 г. на официалната електронна поща на Областна администрация Монтана, montana@montana.government.bg, или в Центъра за административно обслужване, гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 1 ет. 1. Предложенията следва да бъдат придружени с кратка информация за автора/авторите (три имена, адрес/ел. адрес и телефонен номер).

 • Дата на затваряне: 25 януари 2023
 • Как да участваме: послание (текст, съдържащ до седем думи)
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://montanaoblast.egov.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->