по дата на конкурса
VIII Международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”

VIII Международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят” Краен срок за участие: 10 април 2024 г. ◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Уважаеми хайку поети, Български хайку съюз има удоволствието да Ви покани да участвате в Осмия международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”. Конкурсът се състои от 2 секции „Българска“ (на български език) и „Международна“ (на английски език). Можете да участвате само в една от тях по Ваш избор. Наградените и отличените хайку от Българската секция ще бъдат прочетени на 13 април 2024 на пролетното тържество Ханами в Южния парк, организирано от Клуб „Приятели на Япония“. Всички наградени участници ще получат грамоти. Регламент: • Тема на конкурса: Вишнев цвят • Изпращайте Вашите предложения – до 3 броя непубликувани и несподелени в социалните мрежи и личните блогове хайку, придружени от Вашите имена, телефон, имейл и пощенски адрес на следния електронен адрес: haiku_union@abv.bg • Всички хайку заедно с личните данни на автора трябва да бъдат поместени в самото писмо. Няма да бъдат разглеждани участия с прикачени файлове. • Краен срок за участие: 10 април 2024 г. • Жури на българската секция: Зорница Харизанова, Весислава Савовa, Кристина Тодорова • Координатор: Стоянка Боянова Резултатите от Българската секция ще бъдат обявени в раздел „Конкурсни резултати” – „Културни новини”, на специализирания портал LiterNet, както и на страницата на Български хайку съюз и приятели във фейсбук през месец април 2024 г. Предвижда се издаването на тематична двуезична хайку антология след десетото издание на конкурса. Молим, всички участници, които имат отличени или наградени творби от предишни издания на международния конкурс „Вишнев цвят“, както и ако получат награда или отличие в осмото му издание, за тяхното писмено съгласие стиховете им да бъдат публикувани в предстоящата антология на БХС. Можете да потвърдите вашето съгласие или несъгласие в края на имейла, който ни изпращате, като: „Съгласен съм“ или „Не съм съгласен“ с условията на конкурса. Очакваме Вашите предложения!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ” – 2024

О Б Щ И Н А Л О В Е Ч ОБЯВЯВА КОНКУРС за присъждане на Национална литературна награда за цялостно творчество на български писател – белетрист или драматург „Проф. Димитър Димов” Обща част: Информация за Национална литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов”: Националната литературна награда /НЛН/ „Проф. Димитър Димов” е учредена от Община Ловеч със съдействието на Съюза на българските писатели – София, в чест на 105-годишнината от рождението на големия писател и драматург. Основни цели на наградата са стимулиране на националния литературен процес в духа и идеите на писателя проф. Димитър Димов и утвърждаване авторитета на родния му град Ловеч като активен културен център. Националната литературна награда на името на Димитър Димов се присъжда веднъж на три години за цялостно творчество на български писател – белетрист или драматург, с трайно присъствие в съвременната българска литература. НЛН „Проф. Димитър Димов” представлява статуетка, изработена по утвърден от Община Ловеч художествен проект и грамота. НЛН „Проф. Димитър Димов” е индивидуална и неделима, не може да се връчва за съавторство, на авторски колективи или творчески съюзи. НЛН „Проф. Димитър Димов” не се връчва посмъртно. НЛН „Проф. Димитър Димов” се връчва на всеки три години на тържествена церемония. Финансовите средства (награда и командировки) се осигуряват от бюджета на Община Ловеч, дарения, други източници. Регламент за участие в конкурса: За участие в конкурса се допускат автори на творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор. Крайният срок за приемане на предложения е 30 март 2024 г. чрез попълване и изпращане на формуляр за кандидатстване. Статутът, правилникът и формулярът за кандидатстване се изтеглят от сайта на Община Ловеч, www.lovech.bg, меню „Дейности“, подменю „Култура“, Награди на Община Ловеч в областта на културата и образованието, Национална литературна награда „Проф. Димитър Димов“, или се предоставят на хартиен носител от отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч. Предложенията за носител на НЛН „Проф. Димитър Димов” се изготвят от: творчески съюзи; културни институти и администрации; издателства; висши учебни заведения; научни институти и юридически лица. Предложенията съдържат: формуляр – 1 бр.; списък на литературните произведения на кандидата; творческа справка за кандидата – 1 бр.; снимка на автора – 1 бр. Предложенията се изпращат на адрес: Община Ловеч, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм”, ул. „Търговска“ № 22, 5500 Ловеч, за НЛН „Проф. Димитър Димов”. Определяне на носителя на НЛН „Проф. Димитър Димов” Носителят на НЛН „Проф. Димитър Димов” се определя от Комисия по награждаването, назначена от Кмета на Община Ловеч, в състав от 5 души: двама от Съюза на българските писатели, двама, представени от Община Ловеч и един представен от Общински съвет-Ловеч. Тя определя носителя на наградата с явно гласуване. По преценка на комисията наградата може да не се връчва. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване. Носителят на наградата се обявява на рождената дата на Димитър Димов. Връчването й става от кмета на Община Ловеч или председателя на Общински съвет-Ловеч, на тържествена церемония. Носителят на наградата провежда среща-разговор с колектива от преподаватели и ученици от ловешките училища, свързана с живота и творчеството на Димитър Димов. За контакти и допълнителна информация: тел: 068/688299.

 • Дата на затваряне: 30 март 2024
 • Как да участваме: Предложение
 • Ограничение за участие: автори на творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор
 • Източник: Община Ловеч
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1894“ гр. ТОПОЛОВГРАД СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: НАЦИОНАЛНИЯТ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД се провежда в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и Ден на Тополовград. Конкурсът е включен в Културния календар на Община Тополовград. 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1.1.Конкурсът е анонимен, на свободна тема. 1.2.Възраст на участниците: автори, навършили 18 години. 1.3.Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване. 1.4.Всеки автор изпраща имейл, съдържащ не повече от 1 /едно/ поетично произведение на електронен адрес: topolovgrad_poeti@abv.bg 1.5.Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла: единият – със стихотворението, другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail). 2. В КОНКУРСА НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ 2.1.Членове на конкурсното жури, администраторите на конкурса. 2.2.Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които влизат в противоречие с общоприетите морални норми. 2.3.До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. 3. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 3.1.Творби за участие ще се приемат до 24.00 часа на 15 април 2024 год. 3.2.Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 11 май 2024 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград. 4. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 4.1.Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, съставено от известни съвременни български поети, членове на СБП, което ще обяви лауреатите и победителя на два етапа. – На 25 април 2024 година журито ще обяви списък с десетте номинирани за наградата автори, който ще бъде оповестен на сайта на Община Тополовград. – Победителят ще бъде излъчен на 11 май, 2024 година след рецитал на десетте номинирани автори пред журито и публика, който ще се проведе в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград. 4.2.Всички разходи на номинираните автори – участници в рецитала, както и на гостуващите поети, в това число за пътни, храна и нощувка са за тяхна сметка. 5. НАГРАДИ 5.1.Предвиждат се следните награди, връчени на тържествената церемония на 11 май, 2024 година: ГОЛЯМА НАГРАДА – статуетка, диплом, парична награда ПЪРВА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда ВТОРА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда ТРЕТА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда ОСТАНАЛИТЕ НОМИНИРАНИ АВТОРИ ПОЛУЧАВАТ плакет и грамота за участие във втори етап ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ: – НАЙ-МЛАД АВТОР – плакет, диплом, парична награда – НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР ОТ ТОПОЛОВГРАД – плакет, диплом, парична награда ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ПОЛУЧАВАТ ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ. 5.2.Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. 6. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 6.1.Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. 6.2.Собствениците на творбите дават съгласието си Община Тополовград да използва неговото/нейното/ име в публичните съобщения, свързани с конкурса. 7. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА 7.1.С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. 7.2.Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. 8. ДРУГИ Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

 Организатор е Градска библиотека – Севлиево.
 Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.
 Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес.
УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ:
1. Конкурсът е анонимен.
2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет /16/ и не по-възрастни от двадесет и шест /26/ години към датата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ.
( Обем на разказа до 7 стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител.

4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:
 трите имена на автора
 дата и година на раждане
 адрес за кореспонденция
 телефон за връзка, електронна поща
5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg
6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година.
7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав:

• Ива Спиридонова – поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова асоциална поезия“, член на СБП, филолог - председател на журито

• Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП,
на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”.

• Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека

8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. на страницата на библиотеката.

9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/.


10. Награди:
Първо място – 200 лева
Второ място – 150 лева
Трето място – 100 лева

11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА:
Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това.

КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА:

За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов:
1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993
2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или
издателство „Аб”, София 2004
3. https://mutafov.litclub.bg/
4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov
5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html
6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001


КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА:
• Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен.
• Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична.
• Добър език – образен, богат и красив.
• Добра структура – единство на формата и съдържанието.
• Добри правопис и пунктуация

 • Дата на затваряне: 10 август 2024
 • Как да участваме: С един разказ
 • Ограничение за участие: Младежи от 16 до 26 години
 • Източник: Градска библиотека - Севлиево
 • Общ награден фонд: 550 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Писателски конкурс от TELUS International Bulgaria!

Баба Марта дойде с нов писателски конкурс от TELUS International Bulgaria! Здравейте, скъпи писатели, Този път TELUS излизат от стандартния формат на есето и отправят ново предизвикателство пред владеещите немски , френски , италиански или испански език. Под формата на storytelling, разкажете своята история, като довършите изречението: „Събудих се на непознато място, заобиколен от хора, говорещи непознат език. Календарът показваше 2054 г. Денят, който ми предстоеше, започна така ....“ Освен да развихрите въображението си и да творите за удоволствие, можете да спечелите и награди с общ фонд 1,000 лева! Срокът за участие е до 14 април 2024 год., а творбите изпращайте на адрес essay@telusinternational.com Заедно с Баба Марта ви пожелаваме много здраве, късмет и благоденствие!

 • Дата на затваряне: 14 април 2024
 • Как да участваме: История
 • Ограничение за участие: над 17 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 1,000 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети поетичен конкурс за хора в неравностойно положение на тема: "С любов за Земята и живота"

e-Lit.info Сайт за литература ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД обявява ТРЕТИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ на тема: С любов за Земята и живота Целта на конкурса е авторите да изразят своето отношение към опазването на природата, нашата планета и Вселената. В конкурса могат да участват всички, пишещи на български език от всяка точка на света. Изпращайте на имейл: dachogospodinov@gmail.com до 3/три/ поетични творби по темата, придружени от справка за автора, включваща: трите имена, № и дата на ТЕЛК-овото решение(участници в досегашните конкурси не е необходимо да го правят), имейл, телефон и пощенски адрес. Краен срок за изпращане на творбите: 15.11.2024 г. Награди: · Първо място: 200 лв. · Второ място: 120 лв. · Трето място: 80 лв. Специална награда на Областен управител, гр. Разград. Ще има и поощрения, чийто брой ще зависи от участвалите в конкурса. Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури. Резултатите очаквайте на 3 декември 2024 г. За справки на моб. тел.: 0878896375 - Дачо Господинов.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ШУМЕН – 2024

Четиридесет и шесто издание 17-18-19 май 2024 година Организатори: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Студентски съвет Община Шумен Разгледайте програмата на конкурса УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА В конкурса могат да участват само студенти и докторанти от български висши училища Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито. Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика). В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 13 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници Допуска се участие в различни жанрове. Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2023 г./2024 г. Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса) Краен срок за регистрация на участниците – 5 май 2024 г. Наградите ще бъдат обявени на 19 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците. НАГРАДИ За ПОЕЗИЯ – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За КРИТИКА – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 550 лв., втора награда – 300 лева За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Награда на публиката – 300 лева

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Срок за изпращане на творбите: 15 юни 2024 г. Обявяване на ТОП 10: 1 септември 2024 г. (официалните канали на организаторите и на лични –e-mail адреси, посочени от участниците) ГЛАСУВАНЕ ЗА НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА на официалната FACEBOOK страница на Национален конкурс за къс разказ „Мостове“: 1 септември – 15 септември 2024 г. Обявяване на Бонус разкази: 30 септември 2024 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Текст – ограничение до 1500 думи за МОСТОВЕ 7 Шрифт - 12pt times new roman Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата Профилна снимка на автора – близък кадър формат jpg 800X800 Кратка биография до 1 стр А4 шрифт times new roman 12pt Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участници, които не са спазили условията без да ги оведомяват писмено. Уточнения: Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес mostove.konkurs@gmail.com ТЕМА ЗА 2024 година „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Право на участие: всички желаещи, с изключение на членове на журито. Възрастово ограничение – лица над 18 години. Всеки автор може да участва в конкурса само с един разказ. Технически параметри: разказът да не е публикуван на хартиен или електронен носител, да е до 1500 думи, шрифт Times new roman 12, допустимо разширение на файл: doc или docx Разказите да се изпращат САМО на посочения имейл адрес на конкурса! Не се приемат разкази, изпратени (копирани) в писмото (body text)!!! mostove.konkurs@gmail.com Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа. Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт – това е основание за декласиране поради нарушаване на анонимността. В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка и e-mail за обратна връзка, снимка в близък план 800x800, кратка биография до 200 думи. Ако авторите имат изискване да публикуваме разказа им под псевдоним, да ни уведомят в имейла. С участието си в конкурса авторите се съгласяват техните творби да бъдат публикувани на страницата във фейсбук и блога на конкурса, както и на хартиен носител в сборника. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. Подготовката на сборника и авторският екземпляр не се заплащат от авторите! По преценка на организаторите извън класирането в сборника могат да бъдат включени и други разкази. Връчването на наградите и представянето на сборника ще се състои на специална церемония на 1 ноември Ден на будителите в гр. Русе през 2024 г. С изпращането на творбата си авторът се съгласява: – творбата му да бъде качена за срок от една календарна година от обявяване на резултатите на уебсайта Национален конкурс за къс разказ „МОСТОВЕ“ и прилежащите социални мрежи. В случай, че след изтичане на този срок, авторът желае творбата му да бъде свалена, трябва да изяви желанието си чрез имейл; – да не оттегля от участие вече подадени творби; – че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове; – да не публикува творбата си до приключване на конкурса. В случай, че не спази изискването, той ще бъде дисквалифициран; Творби, които не отговарят на горепосочените условия, няма да бъдат допуснати за участие. Награждаване: Всички участници, получили първите призови десет места ще получат грамота и сборник. Награди: Награда на журито – статуетка + сборник Плакет и сборник получават още: Награда на публиката Награда на ДПК „Фортуна“ Награда на Клуб „Мечтание“ Награда на Дарик Радио Награда на Държавен Архив Сборник и грамота получават още: Бонус разкази посочени от „Фортуна“ Бонус разкази посочени от „Мечтание“ Бонус разкази посочени от Дари Радио Бонус разкази посочени от Държавен Архив ТОП 10 ще бъде поместен на официалните канали на организаторите! Всички отличени ще бъдат публикуване на официалния сайт на МОСТОВЕ! От авторите, заели първите места, с тяхно съгласие, ще бъде взето интервю, което ще бъде публикувано в сайта и социалните мрежи на организаторите.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: лица над 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ”

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА НАЧАЛОТО НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ“ По повод 14 февруари – Ден на Ивайловград, и в чест на родения в село Хухла български писател и поет Ивайло Балабанов, Община Ивайловград съвместно с НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград, обявява началото на II-ро издание на Национален конкурс за поезия „Ивайло Балабанов“. В конкурса участие могат да вземат автори, изявяващи се в областта на поезията. Основните цели са да бъдат откроени творческите постижения в областта на поезията, стимулиране авторите за създаване на високохудожествени, осмислени и философски творби, утвърждаващи нравствени и естетически ценности, в духа и идеите на писателя Ивайло Балабанов. За участие в конкурса е необходимо в срок до 24 май 2024 г., да бъдат представени: Авторски поетични творби – 3 бр. /на хартиен носител в 5 екземпляра – съдържащи трите имена на участника, адрес и телефон за връзка; Попълнен формуляр за участие /Приложение №1/ ; Декларация за участие в НКП „Ивайло Балабанов” /Приложение №2/ Кратка анотация за творчеството на кандидата; Пълен комплект от документи, участниците изпращат препоръчано на адрес: Община Ивайловград, ул. „България“ № 49, П.К. 6570, за участие в НКП „Ивайло Балабанов”. Обявяването и награждаването на победителите в конкурса ще се извърши на тържествена церемония на 28 август 2024 г., в чест на рождението на поета Ивайло Балабанов.

 • Дата на затваряне: 24 май 2024
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Община Ивайловград
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА “Стоян Дринов”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА “Стоян Дринов” Община Панагюрище и Общинска библиотека „Стоян Дринов”, организират Национален конкурс за непубликувана поезия за деца „Стоян Дринов” през 2024 г. Условия за участие: стихотворенията да са с детска тематика да не са публикувани до 2 (две) творби – в три екземпляра конкурсът е анонимен - в отделен по-малък плик се изпраща име, адрес и телефонен номер на участника за обратна връзка участниците в конкурса да са над 18 години Награди: Първа награда – 350 лв. Втора награда – 250 лв. Трета награда – 100 лв. Наградите ще бъдат връчени на 7 юни 2024 г. в Общинска библиотека “Стоян Дринов”. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на Общинска библиотека „Стоян Дринов” - http://libpanagyurishte.com, във вестниците „Оборище”, „Време”, „Словото днес”, сайта oshtepan.com и други специализирани литературни сайтове. От 12 февруари до 17 май 2024 г. всички, които желаят да участват в конкурса, могат да изпратят своите творби на адреса на библиотеката – гр. Панагюрище 4500, Общински пазар до Общинска библиотека „Стоян Дринов”. За повече информация: Тел.: 0886231112 – Стефан Рапонджиев от 9.00 до 18.00 часа (от понеделник до петък)

 • Общ награден фонд: 700.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Община Мездра, Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" и Съюзът на българските писатели обявяват XIII Национален литературен конкурс за разказ "Дядо Йоцо гледа" на тема "Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина". Регламент на конкурса: • Конкурсът е анонимен. • Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. • Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа личните данни на автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. • Разказите се изпращат в срок до 31 май 2024 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”. • Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани. • Отчитането на конкурса ще стане на 22 юни 2024 г. в Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" - с. Очиндол. • В конкурса ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда - 800 лв., ІІ награда - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв.

 • Общ награден фонд: 2000 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“ Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2024 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2024 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2024г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“ Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2024 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2024 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2024г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1894“ гр. ТОПОЛОВГРАД СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: НАЦИОНАЛНИЯТ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД се провежда в навечерието на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и Ден на Тополовград. Конкурсът е включен в Културния календар на Община Тополовград. 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1.1.Конкурсът е анонимен, на свободна тема. 1.2.Възраст на участниците: автори, навършили 18 години. 1.3.Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване. 1.4.Всеки автор изпраща имейл, съдържащ не повече от 1 /едно/ поетично произведение на електронен адрес: topolovgrad_poeti@abv.bg 1.5.Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла: единият – със стихотворението, другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail). 2. В КОНКУРСА НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ 2.1.Членове на конкурсното жури, администраторите на конкурса. 2.2.Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които влизат в противоречие с общоприетите морални норми. 2.3.До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. 3. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 3.1.Творби за участие ще се приемат до 24.00 часа на 15 април 2024 год. 3.2.Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 11 май 2024 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград. 4. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 4.1.Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, съставено от известни съвременни български поети, членове на СБП, което ще обяви лауреатите и победителя на два етапа. - На 25 април 2024 година журито ще обяви списък с десетте номинирани за наградата автори, който ще бъде оповестен на сайта на Община Тополовград. - Победителят ще бъде излъчен на 11 май, 2024 година след рецитал на десетте номинирани автори пред журито и публика, който ще се проведе в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград. 4.2.Всички разходи на номинираните автори - участници в рецитала, както и на гостуващите поети, в това число за пътни, храна и нощувка са за тяхна сметка. 5. НАГРАДИ 5.1.Предвиждат се следните награди, връчени на тържествената церемония на 11 май, 2024 година: ГОЛЯМА НАГРАДА – статуетка, диплом, парична награда ПЪРВА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда ВТОРА НАГРАДА - плакет, диплом, парична награда ТРЕТА НАГРАДА - плакет, диплом, парична награда ОСТАНАЛИТЕ НОМИНИРАНИ АВТОРИ ПОЛУЧАВАТ плакет и грамота за участие във втори етап ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ: - НАЙ-МЛАД АВТОР - плакет, диплом, парична награда - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР ОТ ТОПОЛОВГРАД - плакет, диплом, парична награда ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ПОЛУЧАВАТ ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ. 5.2.Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. 6. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 6.1.Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. 6.2.Собствениците на творбите дават съгласието си Община Тополовград да използва неговото/нейното/ име в публичните съобщения, свързани с конкурса. 7. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА 7.1.С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. 7.2.Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. 8. ДРУГИ Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

 • Дата на затваряне: 15 април 2024
 • Как да участваме: Поетично произведение
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години
 • Източник: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Десети национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“

Община Сливен, в партньорство с Агенция Компас ООД – Сливен, обявява поредния Национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“. В десетото издание на конкурса могат да участват поети от цялата страна, издали стихосбирки през предходната година, но не по-късно от 1 март 2024 г. Наградата „Дамян Дамянов” се присъжда за постижения в областта на поетичното творчество на автори, участвали в Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов” и издали стихосбирка през предходната година, но не по-късно от 1 март на текущата година. Призът е придружен от почетен диплом, плакет и парична премия в размер на 1500 лв. Наградата за дебют се връчва от Агенция Компас, като партньор на Община Сливен в провеждането на конкурса. Тя включва грамота и ангажимент за издаване на следващата книга на отличения автор. Тиражът на книгата да бъде до 100 броя, формат А5, брой страници около 60, корица цветна (4+0), тяло черно-бяло (1+1), текстът набран от автора на Word. Предпечатът, издаването на ISBN и печат на книгата, са за сметка на агенцията. Три книги за Централния депозитар в Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ са за сметка на автора. Книгите, в три екземпляра, придружени от библиографска справка за автора, се изпращат до 31 март 2024 година /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: Община Сливен Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” за конкурса „Дамян Дамянов” пл. „Цар Освободител” 1 Сливен – 8 800 Резултатите ще бъдат обявени до 8 май 2024 г. на сайта на Община Сливен – www.sliven.bg. Носителите на наградите ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото на церемонията по връчването на наградите.

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: стихосбирка
 • Ограничение за участие: автори издали стихосбирка през предходната година, но не по-късно от 1 март на текущата година
 • Източник: Община Сливен
 • Общ награден фонд: 1500
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->