по дата на конкурса
Национален конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“

От 1 юли 2024 г. започва подаването на творби, които да участват в Националния конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“. Целта му е да подпомага и популяризира поетичното творчество на автори над 18 години. Съревнованието на майсторите на перото се организира от Община Стара Загора, Дружество на писателите – Стара Загора, Фондация „Космос – Димитър Брацов”, Регионална библиотека „Захарий Княжески”. То се провежда всяка година с подкрепата на Народно читалище „Николай Лилиев“ – 2005” – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988” – Стара Загора. В състава на конкурсното жури влизат утвърдени имена от съвременния литературен живот. Медийни партньори на конкурса са списание „Птици в нощта” и вестник „Литературен глас”. Условия за участие: Конкурсът е анонимен, на свободна тема. Възраст на участниците: автори, навършили 18 години. Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване. Всеки автор изпраща имейл, съдържащ до 3 (три) поетични произведения на електронен адрес: n-liliev@abv.bg, в срок до 11 септември 2024 г. Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла: единият – с трите стихотворения заедно, другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, теле-фон). Предоставените лични данни служат само за целите на конкурса, за идентифициране и награждаване на победители-те. В конкурса не могат да участват: членове на конкурсното жури, организатори на конкурса, носители на първа награда от предишните издания. Отчитането на резултатите е на 1 октомври. Церемонията по награждаването е част от Есенни литературни Стара Загора 2024 г. Изпращайки творбите си, авторите се съгласяват имената и творбите им да бъдат публикувани в социалните мрежи, печатни и електронни медии в публикации, свързани с кон-курса. Наградите са парични. Първа награда – Награда на Кмета на Община Стара Загора. Втора награда – Награда на Фондация „Космос – Димитър Брацов”. Трета награда – Народно читалище „Николай Лилиев – 2005”. По преценка на журито се връчват и поощрения от Дружество на писателите – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988”. Всички лауреати от конкурса получават Почетна грамота.

 • Дата на затваряне: 11 септември 2024
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години
 • Източник: https://www.starazagora.bg/
 • Общ награден фонд: Наградите са парични
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс “ Иван Бързаков“

Сдружение “ Професор Бързаков” Обявява за шеста поредна година ежегодния Международен конкурс “ Иван Бързаков“. Тази година: за разказ, стихотворение или есе на постоянна тема - “ Страданието и изгнанието – както в чужбина, така и в собствената родина “. Дават се две парични награди - Първа награда -700лв - Втора награда -300лв; - До 5 отличия . Всеки автор може да участва само с един материал в жанр по избор. Наградата се печели еднократно от живи автори. Наградите се определят единствено на базата на високо художествено майсторство и съдържание стриктно по Темата. Материалите се приемат най- късно до 15 ноември на електронен адрес : professorbarzakov.konkurs@abv.bg Наградите и отличията се обявяват до 20 декември във фейсбук страницата на Сдружението: Сдружение Професор Бързаков- сайт за литература, живопис, музика и психология. Наградените с парична награда губят правото на претенция към нея в бъдещ период ако в рамките на една календарна година от обявяването не са я потърсили. На всички участници желаем успех!

 • Дата на затваряне: 15 ноември 2024
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение или есе
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

Министерство на културата – Община Ямбол, Община Тунджа, Съюз на артистите в България Куклен театър „Георги Митев”- Ямбол, Дружество на писателите – Ямбол ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР Литературният конкурс е в три раздела: 1. Оригинален авторски текст 2. Драматизация по класическа приказка 3. Текст за образователен спектакъл Специална награда на името на писателя Стефан Чирпанлиев, осигурена от Дружеството на писателите – Ямбол Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани и непоставени на сцена до 1 декември 2024г. и не участвали в други конкурси. Авторите имат право на един текст за всеки от разделите на конкурсната програма. Жури, утвърдено от Организационния комитет, определя броя на наградените пиеси. Една от наградените пиеси ще получи първа реализация на сцената на Куклен театър „Георги Митев”-Ямбол Пиесите се изпращат на e-mail: yambol_puppet@mail.bg Срок за предаване на пиесите: -1 декември 2024г. Обявяване на резултатите: – м. март 2025 г. Връчване на наградите: – м. април 2025 г, по време на Националния куклено – театрален фестивал „Михаил Лъкатник”

 • Дата на затваряне: 01 декември 2024
 • Как да участваме: Пиеса приказка
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://yambolpuppet.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА *Организатори: Община Нова Загора *Условия Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакт. Всеки участник носи отговорност за спазване на авторското право! *Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2024 г. в рамките на Празника на града. *Награди Ще бъдат присъдени: Награда на кмета на община Нова Загора – 150 лв. Първа награда - 150 лв. Втора награда - 100 лв. Трета награда - 80 лв. *Срокове Краен срок за предаване на творбите - 30.08.2024 г. гр. Нова Загора 8900 ул. „24-ти май” №1 Община Нова Загора за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” За поетичния конкурс тел. за контакти : 0457/6 41 62

 • Дата на затваряне: 30 август 2024
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: http://www.nova-zagora.org
 • Източник: http://www.nova-zagora.org
 • Общ награден фонд: 480 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния конкурс за литература "Янаки Петров"

Община Средец обявява Второ издание на Националния конкурс за литература "Янаки Петров" Той ще бъде разделен в две категории - за поезия и за кратка проза, като ще се връчат по четири награди във всяка. Няма възрастови ограничение за участниците. Няма ограничения за темата, по която да се пише, като могат да бъдат изпращани до три стихотворения в категория поезия и до три печатни страници формат А4 в категория проза. Изпратените произведения не трябва да са публикувани или да са участвали в друг конкурс. Желаещите да участват могат да изпращат творбите си до 20 август 2024 г. на имейл nkyanaki_petrov24@abv.bg

 • Дата на затваряне: 20 август 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://sredets.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален студентски литературен конкурс „Проф. д-р Асен Златаров – Аура“

Национален студентски литературен конкурс „Проф. д-р Асен Златаров – Аура“. СТАТУТ "Младежта е съкровището на човечеството, най-свидния негов цвят и най-съкровената му надежда" 1.ЦЕЛИ 1. Предоставяне на възможност за изява на младите литературни таланти. 2. Насърчаване създаването на художествени произведения, вдъхновени от личността и делото на видния общественик и обичан студентски преподавател проф. д-р Асен Златаров Аура, който е неразривно свързан с историятат на град Хасково и село Въгларово. II. УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 1. В конкурса могат да участват студенти, магистри и докторанти от българските висши училища с творби само по темата на конкурса, придружени от снимка и кратка биографична справка, която трябава да вклучва име и фамилия, година и място на раждане, висше училище, специалност и курс на обучение, телефон и имейл за връзка. 2. Конкурсната програма включва две направления проезия и проза. 3. В направление ПОЕЗИЯ се участва с 2 стихотворения. 4. В направление ПРОЗА се участва с 1 разказ/есе/с обем до 3 страници формат А4, шрифт - Times New Roman, размер - 12 pt., междуредие - 1,5/. Текстовете с приемат до 15 юли само в електронен вариант с прикачен файл /dox/ на електронната поща на Народно читалище Светлина 1926 - svetlina_vyglarovo@abv.bg. За контакти и въпроси: 0886013949 Станка Стоянова, 0884456437 Ивайло Николов

 • Дата на затваряне: 15 юли 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: студенти, магистри и докторанти от българските висши училища
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за творба по думите на Христос: „Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?” (Мат. 16:26, СИ).

Жираф търси творци 2024 За втора поредна година Жираф Кафе и Фондация Жираф отправят към пишещите хора в България и зад граница литературно предизвикателство! Обявяваме конкурс за творба по думите на Христос: „Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?” (Мат. 16:26, СИ). Конкурсът е отворен за произведения в две категории: поезия и разказ. Могат да се включат всички, навършили 18 години. Максималният обем на разказите не трябва да надвишава 3 стандартни страници - шрифт Times New Roman, 12 пункта, 1800 знака с интервалите в страница. Допуска се участие на един и същи човек и в двете категории. Конкурсът е анонимен. Журито няма да има достъп до личните данни на участниците. За да се включите, молим, попълнете следния формуляр: https://forms.gle/LUMaZxpzurrux2CR7 и изпратете творбата / творбите си на адрес: thegiraffefoundation@gmail.com С въвеждането на личните си данни се съгласявате те да бъдат използвани за нуждите на литературния конкурс, а творбите Ви да бъдат публикувани в социалните мрежи на Кафе-книжарница „Жираф”, както и в сайтовете на Жираф Кафе и Фондация Жираф. Крайният срок за изпращане на творбите е 31 юли 2024 г. Във всяка от двете категории – поезия и разказ – ще бъдат присъдени по три награди: първо място: 300 лв. и плакет второ място: 200 лв. и плакет трето място: 100 лв. и плакет Резултатите от конкурса ще бъдат обявени публично на 1 ноември 2024 г. - Денят на народните будители. Награждаването на отличените творби ще се проведе на 16.11.2024 г. (събота) в Кафе-книжарница „Жираф“ (ул. „Любен Каравелов“ №70, София).

 • Дата на затваряне: 31 юли 2024
 • Как да участваме: Поезия и разказ
 • Ограничение за участие: Автори над 18-годишна възраст
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален поетичен конкурс - Нова Загора 2024 г.

Община Нова Загора организира за двадесети път НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА 2024 г. Конкурсът е анонимен, на свободна тема. В него могат да участват автори над 18-годишна възраст с до 3 стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложат: име, адрес, телефон за контакт. Всеки участник носи отговорност за спазване на авторското право!

*Организатори:

 

Община Нова Загора

 

*Условия

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори

над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи:

име, адрес, телефон за контакт.

Всеки участник носи отговорност за спазване на авторското право!

 

*Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на

Празниците на поезията Нова Загора 2024 г. в рамките на Празника на града.

 

*Награди

 

Ще бъдат присъдени:

 

Награда на кмета на община Нова Загора – 150 лв.

 

Първа награда - 150 лв.

Втора награда - 100 лв.

Трета награда - 80 лв.

 

 

*Срокове

 

Краен срок за предаване на творбите - 30.08.2024 г.

 

гр. Нова Загора 8900

ул. „24-ти май” №1

Община Нова Загора

за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”

 

За поетичния конкурс

тел. за контакти : 0457/6 41 62

 

 • Дата на затваряне: 30 август 2024
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Автори над 18-годишна възраст
 • Източник:
 • Общ награден фонд: Ще бъдат присъдени: Награда на кмета на община Нова Загора – 150 лв. Първа награда - 150 лв. Втора награда - 100 лв. Трета награда - 80 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев"

През есента на 2024 за XLI път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев" Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства. Ще сме Ви благодарни, ако проявите съпричастност към този наистина стойностен младежки литературен форум и предоставите на съответните институти, училища, читалища и центрове за работа с деца регламента за участие в конкурса. Надявайки се на Вашето положително отношение, оставаме с най- добри чувства за проявеното разбиране към благородната кауза на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев”. Желая успех на всички участници и очакваме Вашите поетични творби. Организатори: Община Стара Загора, Библиотека „Родина”, Къща музей „Гео Милев" Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили 14 /четиринадесет/и не по-възрастни от 25 /двадесет и пет/ години към датата на отчитане на конкурса (25 октомври 2024 г. ), които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Награди: Първа награда – призът „Златното яйце” и издаване на самостоятелна първа стихосбирка. Втора и трета награда – парични премии. Присъждат се и поощрения. Отчитане на резултатите: Резултатите от ХLI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 25 октомври 2024 г. (петък). По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2024 г. ще се проведе на 26 октомври (събота). Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 15 октомври 2024 г. Творби на участниците се приемат до 30 септември 2024 г.: на e-mail: librodinabg@gmail.com на факс: 042 603 950 с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” 17, Библиотека „Родина” Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата, месец, година и място на раждане. Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 22 октомври 2024 година. Телефони за връзка и информация: 0884477915 – Красимира Лекова 0886463731 – Слава Драганова 042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина” 042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура", Община Стара Загора.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2024
 • Как да участваме: 5 до 10 поетични творби
 • Ограничение за участие: 14 до 25 години
 • Източник: https://www.hanchev.rodina-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
"Лятото на моето детство"

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛИ с любезното съдействие на Дружеството на писателите – гр. Габрово Библиотеката при НЧ,,Просвета – 1931” с. Новаковци обявява конкурс за стихотворение, разказ или есе на тема: „ Лятото на моето детство” Цели на конкурса: - Насърчаване на творческото мислене и заложби в областта на литературата - Да стимулира приемствеността между поколенията - Да поддържа жива искрата на детството във всички нас Условия на конкурса: 1 .В конкурса могат да участват деца, юноши и възрастни, като представят своите творби под формата на стихотворение, разказ или есе /до две машинописни страници/. 2. Изпратените творби не трябва да са участвали в други конкурси и да не са публикувани. 3. Участниците ще бъдат класирани в две възрастови категории: Първа категория – до 18 години Втора категория –над 18 години 4. Всеки автор може да участва с една творба. Срок за участие: 01.07.24г. до 30.09.24г. на адреси: 5332 с. Новаковци,общ. Габрово НЧ,,Просвета – 1931” За конкурса или на e-mail: prosveta1931@gmail.com Молим творбите да съдържат следната информация: - име, презиме, фамилия на автора - възраст, учебно заведение / за учащите/ - точен адрес - телефон или е-mail за контакти Всеки участник получава номер на творбата си. Специализирано жури ще оценява творбите анонимно. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 01.11.24г. Отличените участници ще получат грамоти и награди. Ще бъде присъдена и допълнителна награда от кмета на с. Новаковци Организаторите си запазват правото да издадат сборник с най-добрите творби. За допълнителна информация : тел. 066 987 555 или email: prosveta1931@gmail.com Пожелаваме успех на всички творящи и желаещи да вземат участие в конкурса!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Bulgaria
Приоритет на конкурса 
XV Национален конкурс за стихове "Моето синьо лято" 2024

Условия за участие: В Националният конкурс за стихове "Моето синьо лято" могат да участват младежи и възрастни от цялaта страна без ограничения, като творбите на участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови категории: 1) младежи от 18 до 29 години; 2) възрастни над 29 години (30+). Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от 1200 символа, включително препинателни знаци и свободни интервали. Тема на Националния конкурс "Моето синьо лято" за 2024 година е: "Лятото в мен" Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил от петчленно независимо национално жури, като победителите в двете категории ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота. Изисквания: 1. Всяка конкурсна творба трябва да има собствено заглавие, което да не съдържа израза "Моето синьо лято". 2. Ще бъдат оценявани творби, които са изпратени в срок, чрез оказания електронен формуляр Специални условия: 1). Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания до приключване на конкурса - 01.09.2024 г. 2) С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсните творби, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2024 г., в интернет и на електронен формат. 3) Фондация "Астика" в качеството си на организатор на националния конкурс "'Моето синьо лято" си запазва правото да ползва и публикува заявените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това. 4) Организаторът на конкурса си запазва правото да селектира творбите, които ще бъдат одобрени за публикация в печатния годишен алманах "Моето синьо лято" в съответствие с препоръките на националното жури. Конкурсът "Моето синьо лято" 2024 се реализира с подкрепата на Община Бургас и дарения. Начало на конкурса 24.05.2024 г. Краен срок за изпращане на творбите: 01.09.2024г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 01.10.2024 г., на официалната интернет страница на организатора: www.astika.eu. Формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/pfyGGxL75UfkVUk69 УСПЕХ! С пожелание за едно вълнуващо и вдъхновяващо творческо синьо лято.

 • Дата на затваряне: 01 септември 2024
 • Как да участваме: 1 стихотворение до 1200 символа, изпратено чрез онлайн формуляр
 • Ограничение за участие: 18-29г; 30+ години
 • Източник: ЛитерНет, Фондация Астика
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ с елементи от фантастичния жанр на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ

Организаторите на националната среща на любителите на фантастиката „Булгакон 2024“ обявяват КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ с елементи от фантастичния жанр на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 1. Изпращайте своите стихове на адрес: bulgaconkonkurspoetry @ gmail . com 2. Срок за получаване на стихотворенията: 31 юли 2024 г., 23:59 ч. българско време. 3. Тема и подтема на конкурса: Мечтатели / Фантастичната София. Приоритет при оценяването ще получат стихотворенията, в които темата и/или подтемата имат важно значение за съдържанието, но до участие ще бъдат допускани всички стихове, изпълняващи останалите условия на конкурса. 4. Език: български; азбука: кирилица. 5. Обем на стихотворенията: до 25 стиха и до 200 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office, включително заглавието). 6. Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. 7. Брой творби: Допуска се по едно стихотворение от автор. Стихотворение, написано в съавторство, се смята за едно участие на всички съавтори. 8. Допълнителни изисквания: Стиховете трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в Интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат стихотворения, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. 9. В конкурса нямат право да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса. 10. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: а) заглавие на имейла: „За поетичния конкурс“; б) тяло на имейла (на отделни редове): – заглавие на стихотворението/стихотворенията; – трите имена на автора/ите; – имейл за контакт; – град или населено място; – точен адрес; – телефон. в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на стихотворението. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация. 11. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на стихотворенията) следва да бъдат спазвани от участниците до оповестяването на резултатите. Стихове и участници, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране. Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от жури. Членовете на журито ще разполагат само със заглавията и текстовете на стихотворенията, изпращани им от администратор, който единствен ще има достъп до личните данни на участниците. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки от всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на стихотворения и извън наградния фонд на конкурса. Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите стихове. С изпращането на стихотворенията авторите се съгласяват да предоставят на организаторите на „Булгакон 2024“ правата за еднократна публикация на стихотворенията в сборник (електронен и/или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други публикации на творбите, например като аудиоподкаст, ще се правят само с разрешение на авторите. Резултати от конкурса: Заглавията на наградените и отличените творби ще бъдат обявени по време на „Булгакон 2024“ (21–23.09.2024, София). Награден фонд: Ще бъдат присъдени три парични награди за отличените от журито стихотворения, както следва: – Първа награда – 75 лв. – Втора награда – 50 лв. – Трета награда – 25 лв. Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и, в случай че по преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса не е получил достатъчно висока оценка. Желаем успех на всички участници и с нетърпение очакваме да прочетем вашата поезия! „Булгакон 2024“ се реализира с подкрепата на „Столична община“. * * * Повече информация за ежегодния фестивал на любителите на фантастиката у нас Булгакон може да намерите тук: https://www.bulgacon.org/ Страниците на последните два фестивала, които се проведоха в Кърджали и в Пловдив, се намират тук: 2022 - https://www.bulgacon.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-2022 и 2023 - https://www.bulgacon.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-2023 Изданието на фестивала, фензин „Булгакон“, е достъпен в електронен вид тук за 2022 - https://drive.google.com/file/d/15SnNBwoR0QKSvajB45mjUoUBuZGIoekI/view и тук за 2023 - https://drive.google.com/file/d/1sgVtTqvCHjHmQ5R9WcBxyEbFqT5ZfNTW/view Видеозаписи от последните фестивали са достъпни тук: за 2022 - https://www.youtube.com/watch?v=31bL0RqbNRA&list=PLykLuUb8oMZLfGn0uxMeiqU5nCRwGJAjy и за 2023 - https://www.youtube.com/watch?v=yWUkBm0HfJs * * * https://www.youtube.com/watch?v=5nu9bH94-L4 https://www.youtube.com/watch?v=31bL0RqbNRA https://www.youtube.com/watch?v=05rhHl0QvwY https://www.youtube.com/watch?v=PlTz5-HYwGo https://www.youtube.com/watch?v=yWUkBm0HfJs

Изпращайте своите стихове на адрес: bulgaconkonkurspoetry @ gmail . com; подробности в обявата.

 • Дата на затваряне: 31 юли 2024
 • Как да участваме: Изпращайте своите стихове на адрес: bulgaconkonkurspoetry @ gmail . com; подробности в обявата.
 • Ограничение за участие: Една творба на български, до 25 стиха и до 200 думи, авторска, непубликувана. Подробности в обявата.
 • Източник: организаторите.
 • Общ награден фонд: 150 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: 0
 • Отворен за територията на: целия свят
Приоритет на конкурса 
Втори литературен конкурс „Бургас – заливът на спомените“

По повод най-усмихнатия български празник – 24 май, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Община Бургас и Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“ обявяват второто издание на литературния конкурс на тема: „Бургас – заливът на спомените“. Конкурсът е за хора на възраст над 60 г., живеещи в Бургас и региона, които чрез любовта си към писаното слово най-умело и красиво ще съхранят за поколенията морските нюанси на своите вълнуващи преживявания. Защото какво е литературата, ако не духовен полет – назад към миналото или напред, към неосъществения ни блян. Полет, в който ние, потомците на залива, винаги ще усещаме дъх на море! Очакваме вашите творби – стихотворение или къс разказ с размер до две страници (формат А4) в електронен вариант на: konkurs_ph @abv.bg или на адрес: НЧ „Паисий Хилендарски 1928” – за конкурса Гр. Бургас 8009, ж.к. „Меден рудник”, ул. „Въстаническа” №40, ет. 2 Към всяка творба да има следната информация за автора: три имена, възраст, адрес и телефон за обратна връзка, в кой пенсионерски клуб членува (*не е задължително). Постъпилите творби се оценяват от жури, а резултатите ще се обявят на сайта на Община Бургас и на фейсбук страницата на конкурса. Най-добрите произведения ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на конкурса – Бургас – заливът на спомените, и на читалище Паисий Хилендарски. Срокът за изпращане на творбите е от 24.05.2024 г. до 31.07.2024 г. За справка и допълнителна информация: НЧ „Паисий Хилендарски 1928” - Бургас 056 85 22 34 ; 0892 429 256.

 • Дата на затваряне: 31 юли 2024
 • Как да участваме: Стихотворение, къс разказ
 • Ограничение за участие: хора на възраст над 60 г., живеещи в Бургас и региона
 • Източник: https://www.burgas.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Бургас и региона
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ

Организаторите на националната среща на любителите на фантастиката „Булгакон 2024“ обявяват КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 1. Изпращайте своите разкази на адрес: bulgaconkonkurs @ gmail . com 2. Срок за получаване на разказите: 30 юни 2024 г., 23:59 ч. българско време. 3. Тема и подтема на конкурса: Мечтатели / Фантастичната София. Приоритет при оценяването ще получат разказите, в които темата и/или подтемата имат важно значение за повествованието, но до участие ще бъдат допускани всички фантастични разкази, изпълняващи останалите условия на конкурса. 4. Език: български; азбука: кирилица (до 1/3 от текста може да бъде на други езици под формата на цитати или диалог). 5. Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office). 6. Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. 7. Брой творби: Допуска се по един разказ от автор. Разказ, написан в съавторство, се смята за едно участие на всички съавтори. 8. Допълнителни изисквания: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в Интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. 9. В конкурса нямат право да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса. 10. Приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство. 11. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: а) заглавие на имейла: „За конкурса“; б) тяло на имейла (на отделни редове): – заглавие на разказа; – трите имена на автора/ите; – имейл за контакт; – град или населено място; – точен адрес; – телефон. в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация. 12. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците до оповестяването на резултатите. Разкази и участници, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране. Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от жури. Членовете на журито ще разполагат само със заглавията и текстовете на разказите, изпращани им от администратор, който единствен ще има достъп до личните данни на участниците. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки от всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази и извън наградния фонд на конкурса. Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази. С изпращането на разказа авторите се съгласяват да предоставят на организаторите на „Булгакон 2024“ правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен и/или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други публикации на творбите, например като аудиоподкаст, ще се правят само с разрешение на авторите. Резултати от конкурса: Заглавията на наградените и отличените творби ще бъдат обявени по време на „Булгакон 2024“ (21–23.09.2024, София). Награден фонд: Ще бъдат присъдени три парични награди за отличените от журито разкази, както следва: – Първа награда – 150 лв. – Втора награда – 100 лв. – Трета награда – 50 лв. Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и, в случай че по преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка. Желаем успех на всички участници и с нетърпение очакваме да прочетем вашите разкази! „Булгакон 2024“ се реализира с подкрепата на „Столична община“.

 • Дата на затваряне: 31 юли 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Булгакон
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

 Организатор е Градска библиотека – Севлиево.
 Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.
 Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес.
УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ:
1. Конкурсът е анонимен.
2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет /16/ и не по-възрастни от двадесет и шест /26/ години към датата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ.
( Обем на разказа до 7 стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител.

4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:
 трите имена на автора
 дата и година на раждане
 адрес за кореспонденция
 телефон за връзка, електронна поща
5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg
6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година.
7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав:

• Ива Спиридонова – поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова асоциална поезия“, член на СБП, филолог - председател на журито

• Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП,
на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”.

• Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека

8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. на страницата на библиотеката.

9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/.


10. Награди:
Първо място – 200 лева
Второ място – 150 лева
Трето място – 100 лева

11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА:
Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това.

КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА:

За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов:
1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993
2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или
издателство „Аб”, София 2004
3. https://mutafov.litclub.bg/
4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov
5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html
6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001


КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА:
• Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен.
• Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична.
• Добър език – образен, богат и красив.
• Добра структура – единство на формата и съдържанието.
• Добри правопис и пунктуация

 • Дата на затваряне: 10 август 2024
 • Как да участваме: С един разказ
 • Ограничение за участие: Младежи от 16 до 26 години
 • Източник: Градска библиотека - Севлиево
 • Общ награден фонд: 550 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->