по дата на конкурса
Шести Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2022

ОРГАНИЗАТОРИ Шестият Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния й дом. ЦЕЛ Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя. РЕГЛАМЕНТ Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда на всеки две години и се финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа. Конкурсът се провежда в следните направления поезия – стихотворение /до три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Материалите за участие се изпращат до 21 октомври 2022г. на адрес: гр.Стралджа, ул. „Хемус” №12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /. Конкурсът е анонимен, ­в плик се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора и кратка анотация на творчеството на кандидата. Конкурсните произведения ще бъдат оценявани от компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: Оригиналност и творчески подход; Езикова и стилистична култура; Графично оформяне на творбите. НАГРАДИ Ще бъдат връчени по три награди ( I, II и III- та) за всяко от направленията І място – грамота и парична награда ІІ място – грамота и парична награда ІІІ място – грамота и парична награда Предвидена е и специална награда – приз Станка Пенчева от Кмета на общината. На 1 ноември в гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото за отчитането и връчването на наградите. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Всички участници в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за разкрита при дадена банка сметка, предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път. Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите и награждаването на победителите, ако разпространението на коронавирус продължи и бъде обявена епидемична обстановка, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно. За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса: тел. 04761/64-68, моб. тел.: 0885599424.

 • Дата на затваряне: 21 октомври 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, есе
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://straldzha.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХОРА И УЛИЦИ (ЗАЕДНО В ГРАДА) - ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) обявява конкурс за литературна творба на тема „Хора и улици (заедно в града)“. Инициативата е част от кампания „Европейска седмица на мобилността“, която се отбелязва в периода 16 – 22 септември и се организира от РИОСВ - Пловдив за четвърта поредна година. Тя цели да мотивира и насърчи усилията на всички граждани, бизнеси и институции да работят заедно в името на постигане на устойчив начин на придвижване, по-добра свързаност, градове с по-чист въздух, по-малко шум, по- естетична и здравословна среда. Желаещите да участват в творческата надпревара трябва да изпратят своите произведения (разкази, стихове, приказки, басни) най-късно до 16 септември 2022 година. Те трябва да са обвързани с тематиката на Европейската седмица на мобилността, да са написани грамотно и увлекателно, да са добре структурирани и аргументирани. Няма ограничения за възрастта на участниците. Тримата финалисти ще получат предметни награди и грамоти, а на всички участници ще бъде дадена възможност да участват в бъдещи събития, организирани от институцията. „Приканваме хората с интерес в областта на литературата и околната среда да дадат воля на твореца в себе си и да споделят лична история, въображаема ситуация, свои размисли и чувства, свързани с взаимодействието на хората с града, квартала, улицата или любимо място, за това как промяната в пространството въздейства и мотивира“, обръщат се към бъдещите участници от РИОСВ – Пловдив. Екоинспекцията очаква да получи вдъхновени и стойностни творби.

 • Дата на затваряне: 16 септември 2022
 • Как да участваме: разкази, стихове, приказки, басни
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://plovdiv.riosv.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХII-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

ОБЩИНА ПЛОВДИВ Пловдив 4000, пл. „Ст. Стамболов“ 1 Община Пловдив и Дружество на писателите – Пловдив, със съдействието на ИК „Хермес“, ИК „Жанет – 45“, ПУ „П. Хилендарски“, г-жа Тони Симидчиева, с медийното партньорство на БНР - Радио Пловдив и БНТ 2, и с любезното домакинство на Културен център „Тракарт“ Пловдив О Б Я В Я В А Т ХII-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“ за автори до 45-годишна възраст Конкурсът за поезия „Добромир Тонев“ е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Желаещите трябва да изпратят творбите си до 15 септември 2022 г., включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, отдел „Култура, археология и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.) Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно: • стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра; • по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението. Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие. Наградният фонд, осигурен от Община Пловдив и партньори, е както следва: От Община Пловдив: • Първа награда – 600 лв. и грамота • Втора награда – 400 лв. и грамота • Трета награда – 200 лв. и грамота Специални награди от партньори: • Парична награда - 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от зам.- декана на факултета. • Специална награда за млад поет - 300 лв., осигурена от Радио Пловдив; • Нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив. Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в деня на годишнината от рождението на поета - 15 октомври 2022 г., събота, от 18:30 ч., в Културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“. Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите. Ръкописите не подлежат на връщане. За допълнителна информация: 032/ 635 382

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 1700
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ВТОРИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ на тема: ЛЮБОВ И/ИЛИ ВОЙНА

e-Lit.info Сайт за литература ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД обявява ВТОРИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ на тема: ЛЮБОВ И/ИЛИ ВОЙНА Темата на конкурса предполага отразяването на човешките чувства и мисли в една извънредна ситуация, в която е светът, а не политика. Затова всяка творба, насочена към определена страна във военния конфликт, няма да участва в съревнованието. В конкурса могат да участват всички, пишещи на български език от всяка точка на света. Изпращайте на имейл: dachogospodinov@gmail.com до 3/три/ поетични творби по темата, придружени от справка за автора, включваща: трите имена, № и дата на ТЕЛК-овото решение/участници в първия конкурс не е необходимо да го правят/, имейл, телефон и пощенски адрес. Краен срок за изпращане на творбите: 31.01.2023 г. Награди: Първо място: 200 лв. Второ място: 120 лв. Трето място: 80 лв. Ще има и поощрения, чийто брой ще зависи от участвалите в конкурса. Журито е в състав: Дачо Господинов, Мариета Илиева-Пигелер и Иван Димитров. Резултатите ще бъдат обявени на 14-и февруари 2023 г. За справки на моб. тел.: 0878896375 - Дачо Господинов.

 • Дата на затваряне: 31 януари 2023
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: всички, пишещи на български език от всяка точка на света, № и дата на ТЕЛК-овото решение/участници
 • Източник: https://e-lit.info/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени, алеят морски ширини…”

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени, алеят морски ширини…” ЯВОРОВИ ДНИ – 2022 от 1 до 4 септември Поетичният конкурс „От заник слънце озарени, алеят морски ширини…” е организиран от НЧ „Просвета 1888” и Община Поморие от 1977г. В него могат да участват автори над 18 год. от цялата страна. Творбите /до 5 стихотворения/ в 3 екземпляра, изпращайте на адрес: 8200 – Поморие ул. “Княз Борис І” № 51 НЧ „Просвета 1888” /конкурс за поезия/ Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка . Краен срок – 20 август 2022 год. /валидно е пощенското клеймо на плика/ Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с духа и естетиката на големия поет. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 4 септември 2022 г. Ще бъдат присъдени следните награди: Първа награда – 500лв. и плакет „Яворов” Втора награда – 300 лв. и диплом Трета награда - 200 лв.и диплом По преценка на журито, при липса на подходящи творби, някоя от наградите може и да не бъде присъдена.

 • Дата на затваряне: 20 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори над 18 год. от цялата страна
 • Източник: https://sbp.bg/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора *Условия Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакт. *Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2022 г. в рамките на Празника на града. *Награди Ще бъдат присъдени: Награда на кмета на община Нова Загора – 150 лв. Първа награда - 150 лв. Втора награда - 100 лв. Трета награда - 80 лв. *Срокове Краен срок за предаване на творбите - 30.08.2022 г. гр. Нова Загора 8900 ул. „24-ти май” №1 Община Нова Загора за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” За поетичния конкурс тел. за контакти : 0457/6 41 62

 • Дата на затваряне: 30 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Община Нова Загора *Условия Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за кон
 • Източник: http://nova-zagora.org
 • Общ награден фонд: 480.00 лв
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс страшен разказ в две изречения

Скъпи приятели! Време е да обявим темата за страшен разказ в две изречения за месец август. Както ще разберете скоро, август е по-специален, ето защо форматът на конкурса също ще бъде специален. Нарекли сме го Арена на злото. Това означава, че строго определена тема няма, може да създадете разказ на ужаса в две изречения, свързани с всичко зловещо, което може да си представите. Идеята е да приобщим всички тези от вас, които по някаква причина не са почувствали предишните ни теми. Сега е вашият шанс да вземете участие в най-предизвикателния литературен конкурс в България! Всички останали правила са същите: жанрът на творбите трябва да е ужас/хорър, дължината: две изречения или по-малко, в които следва идеята да е ясно представена, да има структура и може би най-важното: разкази, които са преразкази на вече съществуващи творби, не са печеливши, измислете нещо свое. Знаем, че можете! Не искаме да прочетем същата история, която сме чели и гледали безброй пъти, разказана с други думи, създайте нещо изцяло ваше, извадено от вашето въображение. Това е доказателство за истински талант, какъвто виждаме в много от вас вече една година! Разкази приемаме под този пост като коментар, или на имейл stra666en.razkaz@gmail.com. Най-оригиналният разказ на ужаса ще получи за награда книга по избор от най-новите издания на Издателска къща БАРД! Той и още четири творби ще бъдат публикувани в българското онлайн списание за научна фантастика SciFi.BG. Битката може да започне, нека най-злият победи!

 • Дата на затваряне: 31 август 2022
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“

От 1 август стартира подаването на творби, които да участват в Националния конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“. Целта му е да подпомага и популяризира поетичното творчество на автори над 18 години. Съревнованието на майсторите на перото се организира от Община Стара Загора, Дружество на писателите – Стара Загора, Фондация „Космос – Димитър Брацов”, Регионална библиотека „Захарий Княжески”. То се провежда всяка година с подкрепата на Народно читалище „Николай Лилиев“ –2005” – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988” – Стара Загора. В състава на конкурсното жури влизат утвърдени имена от съвременния литературен живот. Медийни партньори на конкурса са списание „Птици в нощта” и вестник „Литературен глас”. Срокът за участие е до 10 септември. Обявяването на наградените творби ще даде начало на Есенните литературни дни в Стара Загора. Те ще завършват с отчитането и церемонията на друг обичан и уважаван форум - Национален конкурс за млади поети „Веселин Ханчев“. Награждаването на младите поети в 39-ото му издание ще се състои на 28 октомври. Условия за участие: Конкурсът е анонимен, на свободна тема. Възраст на участниците: автори, навършили 18 години. Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване. Всеки автор изпраща имейл: съдържащ до 3 (три) поетични произведения на електронен адрес: n-liliev@abv.bg в срок до 10 септември 2022 г. Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла: единият – с трите стихотворения заедно другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон). Предоставените лични данни служат само за целите на конкурса, за идентифициране и награждаване на победителите. В конкурса не могат да участват: членове на конкурсното жури, организатори на конкурса, носители на първа награда от предишните издания. Отчитането на резултатите е на 1 октомври – Ден на българската поезия. Церемонията по награждаването е част от Есенни литературни Стара Загора 2022 г. Изпращайки творбите си, авторите се съгласяват имената и творбите им да бъдат публикувани в социалните мрежи, печатни и електронни медии в публикации, свързани с конкурса. Наградите са парични. Първа награда – Награда на Кмета на Община Стара Загора Втора награда – Награда на Фондация „Космос – Димитър Брацов” Трета награда – Народно читалище „Николай Лилиев – 2005” По преценка на журито се връчват и поощрения от Дружество на писателите – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988”. Всички лауреати от конкурса получават Почетна грамота.

 • Дата на затваряне: 10 септември 2022
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години
 • Източник: https://www.starazagora.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ” – 2022

Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено в 5 (пет) екземпляра в печатен вид – на машина или на компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни на участника, запечатани в плик: трите имена, адрес и телефон за връзка. Ще бъдат присъдени: Наградата за поезия „Николай Искъров” в размер на 300 лева; Първа награда – 200 лева; Втора награда – 150 лева; Трета награда – 100 лева; Две поощрителни награди – по 50 лева. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2022 година от 10.30 ч. в камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”. Краен срок за получаване на творбите: 2 септември 2022 година Адрес за изпращане на творбите: 5250 гр. Свищов, област В.Търново, ул. „Д. Г. Анев” № 4 А, Община Свищов „Култура”, за конкурса. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов Творбите, участвали в конкурса, остават в архива на Община Свищов. Телефон за връзка и за повече информация: 0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“

 • Дата на затваряне: 02 септември 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://mail.svishtov.bg/
 • Общ награден фонд: 800.00 лв.
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VІІІ Национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев"

Сдружение на писателите - Варна обявява VІІІ Национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев" Условия: 1. Конкурсът е отворен за автори над 18-годишна възраст. 2. Творбите се приемат само в електронен вариант на sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg 3. Приема се един разказ до 4 (четири) страници, шрифт Times New Roman, размер 12. 4. Конкурсът е анонимен; разказите не трябва да са публикувани никъде преди това, включително в интернет, респ. в социалните мрежи. 5. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия - само творбата; във втория - при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон и адрес на електронна поща. 6. С участието си в настоящия конкурс авторите се съгласяват творбите им да бъдат публикувани в медия или сборник. 7. Награди: първа награда - 500 лв.; втора награда - 300 лв.; трета награда - 200 лв., и две поощрителни награди по 100 лв. 8. Краен срок за участие: 30. ІХ. 2022 г. Творбите ще се оценяват от компетентно жури. Лауреатите ще бъдат уведомени допълнително за датата и мястото на награждаването. Успех на участниците!

 • Дата на затваряне: 30 ноември 2022
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: автори над 18-годишна възраст
 • Източник: https://e-lit.info/
 • Общ награден фонд: 1200.00 лв.
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС“МАЙКО МОЯ, МОЯ БОГОРОДИЦЕ“ХАСКОВО 2022

РЕГЛАМЕНТ Общи положения и условия за участие: • Конкурсът е на тема – Възхвала на Жената, Майката, Богородица и Любовта. • Участието е доброволно, без такса. • Всички автори от страната и чужбина трябва да са навършили 18 годишна възраст. • Конкурсът е явен. • Всички автори участват само с една творба, която да е на български език и не е участвала в друг конкурс. • Творбите и заявките за участие да се изпращат на e-mail: act2021@abv.bg в предоставената от организатора бланка. • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми. Правила за участие: • Максималният обем на творбата е неограничен. • Файлът да е в Word, шрифт „Times New Roman”, формат „14”. • Творби ще се приемат от 15.07 до 20.08.2022г. • Разходите за нощувки на номинираните, специалните гости и наградените автори се поемат от организаторите. Жури: • Журито ще е в тричленен състав от национално значими творци. • Творбите ще бъдат оценявани без да бъде предварително представено. • Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. • Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване. • Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на ФБ страницата на Национален Поетичен Конкурс „Майко моя, моя Богородице”. • Журито и организаторите ще обявят резултатите от конкурса на специална церемония по награждаване, която ще се проведе по време на поетичния рецитал „Раждането на Любовта“ на 09.09.2022 г. от 19:00ч. в ДКТ“Иван Димов“ – Хасково. Награди: Наградният фонд е в размер на 1000лв. разпределен както следва: I награда – 500лв, статуетка и грамота. II награда – 300лв, плакет и грамота. III награда – 200лв, плакет и грамота. Специални награди за цялостен принос „Поезия в музиката” Специални награди за цялостен принос на Алфа Криейтив Тийм Други: • Творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. • Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама, без да заплащат права и обезщетения. • Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. • Организаторите имат право да използват творбите в печатни и визуални формати с цел промотиране на конкурса без извършване на търговска дейност. • Всички въпроси и каузи, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито. • Не се приемат произведения съдържащи политически пристрастия, пропаганда, призиви към дискриминация на национална, етническа, полова и всяка друга основа, както клевети и лични нападки. • Не се приемат произведения, нарушаващи авторското право. На всички участници в конкурса пожелаваме успех, а на публиката: Добре дошли в света на поезията! Може да изтеглите регламента и заявката за участие в конкурса от линка: https://www.dropbox.com/sh/t5qt2swmu9r8mce/AADIy5UK3tHoUgaJJuom8sR5a?dl=0&fbclid=IwAR3DhXvGe7KaOqOF7zUBn0Q__tOnJWnzitA5uzQ0XFUAex2_ulRSrDPfoUM За контакти: e:mail: act2021@abv.bg телефон: 0888 828 061

 • Дата на затваряне: 20 август 2022
 • Как да участваме: творба, която да е на български език и не е участвала в друг конкурс
 • Ограничение за участие: автори от страната и чужбина трябва да са навършили 18 годишна възраст
 • Източник: https://www.biblioteka-bulgaria.bg/
 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ

Фондация "Елизабет Костова" обявява конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ. Проектът се реализира от 2010 г. насам, в партньорство с издателство "Open Letter Books", базирано в университета в Рочестър, САЩ. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература, които имат поне един роман, публикуван в България от официално регистрирано българско издателство, като биха искали той да бъде преведен и публикуван на английски език в САЩ. Срок за кандидатстване: 5 септември (понеделник) 2022. Дата на обявяване на победителя: 30 септември (петък) 2022. В резултат от конкурса ще бъде избран само един победител. І. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ: 1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература. 2. Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство. 3. Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език. 4. Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман. 5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс. ► Селекцията се осъществява от международно жури. ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1) Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК. Моля, свалете го и го попълнете. 2) Професионална биография (написана в разказвателна форма, а не в CV формат) на кандидатстващия писател (максимум 300 думи). Биографията трябва да бъде на английски език. 3) Синопсис на романа, с който се кандидатства (максимум 1 500 думи). Синопсисът трябва да бъде на английски език. 4) Откъс от издаван на български език роман, преведен на английски език: минимум 15, максимум 35 стандартни страници (1800 знака на страница, с интервалите). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта. Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате. Приемат се файлове с разширение: ".doc"/ ".docx". ІІІ. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Моля, изпратете задължителните документи за кандидатстване: 1), 2), 3) и 4), на Виктория Костова, главен координатор на ФЕК, на имейл: vkostova@ekf.bg, до 17:00 ч. на 5 септември(понеделник) 2022. Моля, въведете като тема на имейла: „Конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ – 2022”. IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: Проектът e годишен и се реализира за седми пореден път в партньорство с американското издателство "Open Letter Books". До момента в рамките на проекта са подкрепени следните заглавия: • "Захвърлен в природата" от Милен Русков (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2011); • "18% сиво" от Захари Карабашлиев (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013); • "Кратка повест за срама" от Ангел Игов (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013); • "Това е както става" от Албена Стамболова (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013); • "Партиен дом" от Георги Тенев (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2016); • "Една и съща нощ" от Христо Карастоянов (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2018); • “Невидими” от Наталия Делева (изд. "Open Letter Books", 2020). Фондация "Елизабет Костова" организира конкурса и осигурява превода от български на английски език на награденото в съответното издание на конкурса заглавие, като издателство "Open Letter Books" го публикува на английски език в САЩ.

 • Дата на затваряне: 05 септември 2022
 • Как да участваме: Роман
 • Ограничение за участие: автори на съвременна българска литература, които имат поне един роман, публикуван в България
 • Източник: http://ekf.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД "КРЪСТАН ДЯНКОВ", 2022

Наградата "Кръстан Дянков" на Фондация "Елизабет Костова" се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2021 г. и 15 септември 2022 г. Наградата "Кръстан Дянков" е в размер на 3 000 лева. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ: В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи, студенти по превод и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации. Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата. Един и същи преводач може да бъде номиниран за повече от един превод. Българското издателство на съответния номиниран превод дарява по 3 броя от изданието на български език (на хартиен носител) и осигурява за времето на провеждане на конкурса 1 брой от оригиналното заглавие на английски език (на хартиен или електронен носител). За да се включите, моля, попълнете и изпратете ФОРМУЛЯР ЗА НОМИНИРАНЕ. Моля, свалете формуляра, попълнете го и го изпратете. За носителите на наградата до момента може да прочете ТУК. КРАЕН СРОК ЗА НОМИНИРАНЕ: Номинации се приемат до 17:00 ч. на 15 септември (четвъртък) 2022 г. на имейл: vkostova@ekf.bg. Тема на съобщението: Награда за превод "Кръстан Дянков" .

 • Дата на затваряне: 15 септември 2022
 • Как да участваме: книги издадени между 1 януари 2021 г. и 15 септември 2022 г.
 • Ограничение за участие: издатели, литературни критици, редактори, преводачи, студенти по превод и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод
 • Източник: http://ekf.bg
 • Общ награден фонд: 3 000 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
V НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЕСЕННИ ЩУРЦИ’2022” – БЪЛГАРИЯ, ГОРСКИ ИЗВОР

Община Димитровград, Народно читалище „Пробуда - 1896”, Кметството и Поетичен клуб „Иван Николов” – с. Горски извор, организират V Национален конкурс с международно участие „ЕСЕННИ ЩУРЦИ’ 2022” – с. Горски извор РЕГЛАМЕНТ: Право на участие има всеки поет от България и чужбина, навършил 18 години. Конкурсът е анонимен. Участниците изпращат по три стихотворения (не повече от общо 100 стиха) на свободна тема най-късно до 31. 08.2022 г. Конкурсните работи се изпращат на имейл: mina_karagyozova@abv.bg или в пощенски плик, в който всяко стихотворение трябва да е в три екземпляра. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 1. Конкурсните стихотворения да са без имена и лични данни на автора 2. Заявка за участие с имената и личните данни на автора. 3. Тема на писмото: Есенни щурци Формат WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер на шрифта 14, като са придружени и от заявката по-долу. Или: по пощата в плик (3 екземпляра без никакви лични данни, които биха нарушили анонимността) с малък отделно запечатан плик, съдържащ имената, адреса и телефона и имейла на автора. За заявката за участие важи датата на пощенското клеймо. Писмата изпращайте на адрес: Бояна Драгиева (за конкурса) Народно читалище „Пробуда - 1896” 6420 с. Горски извор Община Димитровград, област Хасково В конкурса не се приемат произведения: * Съдържащи политическа пропаганда, лъжлива информация, призиви към дискриминация на национална, етническа, религиозна и всякаква друга основа, клевети и лични нападки; * Съдържащи ненормативна лексика; * Нарушаващи авторското право; * Нарушаващи анонимността и правилата на конкурса. Произведенията да не са публикувани в печатни издания и официални уебсайтове до обявяване резултатите от конкурса. Българските и чуждестранните автори ще бъдат оценявани и наградени в отделни номинации, оценявани от тричленно жури. НАГРАДИТЕ: Ще бъдат присъдени следните награди: Голямата награда: Статуетка, диплом и 300 лв. II награда: Плакет, диплом и 200 лв. III награда: Плакет, диплом и 150 лв. IV. Специална награда на Международната писателска гилдия, която ще бъде връчена от президента на гилдията г-жа Лада Баумгартен. VI. Специална награда на Община Димитровград VII. Две специални награди на името на поета, художника и композитора „Жеко Димитров“. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване. Литературното четене, обявяването на резултатите от Конкурса и церемонията по награждаването ще се състоят на 24 и 25 септември 2022 г. от10.00 ч. в Народно читалище „Пробуда” – с. Горски извор, обл. Хасково Участниците, желаещи да присъстват, пътуват на свои разноски. За въпроси и заявки за участие: Моб. тел. +359 887 049 177 – Тодорка Николова

 • Дата на затваряне: 31 август 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: всеки поет от България и чужбина, навършил 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за преводачи 2022 Преведи в Родината

Фондация ВИА обявява Национален конкурс за преводачи 2022 Преведи в Родината Целта на този първи конкурс е осигуряването на превода на едно или повече от публикуваните в Унгария на унгарски език произведения на Тодор Симеонов. Препоръчаните за превод произведения са – Цивилизацията (с общ философски характер) – Числата (с математически характер) – Светът (с физически характер) – Никога не се прощавай (новели) Първият етап на конкурса е професионалното представяне на кандидатите. Въз основа на това в един втори етап се обсъждат персонално условията на превода (избор на произведение, пробен превод, срокове и др. п.). Оценката в двата етапа се извършва без изчакване. Краен срок на конкурса в тази форма е 31 декември 2022, като организатора има намерение да обявява ежегодно подобен конкурс за превод на произведения на български автори, публикувани на чужд език. За участие в конкурса не се изисква такса, необходимо е единствено едно писмо с професионално представяне и евентуално с посочване на произведението, към което участникът проявява интерес. Адрес на конкурса: prevod@valtozovilag.hu

 • Дата на затваряне: 31 декември 2022
 • Как да участваме: превода на едно или повече от публикуваните в Унгария на унгарски език произведения на Тодор Симеонов
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://via-bg.blogspot.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->