по дата на конкурса
"Моята зелена гора"

По случай Денят на гората, който отбелязваме на 21.03.24г., НЧ „Просвета-1931” обявява онлайн фото конкурс за любители на тема „Моята зелена гора” * В конкурса могат да участват всички, които обичат природата и българската гора. * Неговата цел е популяризиране на творчество и креативността по отношение на връзката ни с естествения свят и свободното време. * Всяка от снимките ще бъде качена анонимно на Фейсбук страницата на читалището, където оценяването на творбите ще става чрез брой харесвания. * Трите снимки, събрали най-много харесвания ще бъдат наградени. * Всеки може да участва с до две снимки в .jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb за всеки фотос. * Участниците трябва да изпратят трите си имена и телефон за връзка. Те могат да добавят и допълнителна информация – име на творбата, място на заснемане. * Допустими са изображения, показващи красотата на българската природа и гора. Не се допускат снимки/колажи, обработени с цел подмяна или модификация на действително заснето изображение или с драстична промяна на цветовете. * Авторските творби ще се приемат до 31 май на prosveta1931@gmail.com – "За фотоконкурса". Победителите ще бъдат обявени през юни. Очакваме Ви!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI Фестивал на патриотичното творчество "С Ботевски пламък в сърцето"

С решение на Настоятелството на Читалище „Фар 1930“ с. Паволче от 2019 г. ежегодно се организира фестивал на българската патриотична песен, есе и стихове, посветени на българските възрожденци загиналите за свободата и в името на България. Село Паволче се намира в подножието на връх „Околчица” и местността „Йолковица”- лобното място на поета-революционер. Фестивалът е част от проявите, посветени на честванията на Ботеви дни. I. Цел на фестивала: • Откриване и стимулиране на литературния талант. • Създаване на умения за изучаване и представяне на исторически събития и факти чрез похватите на литературата. • Създаване на усещане у българите за единение между етносите, възпитаване в демократични европейски ценности. • Съхраняване на културното наследство. • Придобиване на опит за участие в обществени инициативи. • Стимулиране на културния туризъм в региона. II. Организатор: • Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче III. Регламент за участие: 1. Във фестивала могат да участват автори от всички етноси, без възрастови ограничения. 2. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в два раздела: есе и стихотворение. 3. Конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема „Днес имаме ли свободата, за която се е борил Христо Ботев?“ и на препоръчания жанр. 4. Стихотворенията и есетата да не са публикувани и да не участват в други конкурси! 5. Не се журират творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен носител! 6. Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 1 машинописна страница, формат А4, големина на шрифта 14 пункта, с междуредово отстояние 1. Всеки участник може да участва само с една творба. 7. Кандидатите заявяват своето участие във фестивала чрез регистрационна форма „Заявка за участие” по приложен образец, задължително посочват трите си имена, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка и декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. 8. При условие, че участникът е работил с помощта на консултанти, учители или преподаватели в други институции, задължително се добавят трите имена на консултанта и неговата месторабота. 9. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите chitalishtefar-festival@abv.bg до 20.05.2024 г. 10. С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани с нестопанска цел в книжно тяло, електронните медии и/или сайта на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче. 11. Такса участие във фестивала не се събира. 12. Резултатите от конкурса ще обявим при награждаването на 26.05.2024 г. в с. Паволче и във Facebook страницата на Село Паволче - Pavolche Village. 13. Класираните участници ще получат свойте награди лично или на посочения от тях адрес. IV. Класиране: Представените разработки се журират от тричленна комисия. Творбите се разглеждат по възрастови групи и се оценяват по следните критерии: 1. Дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата; 2. Позоваване на реални исторически факти, предадени със средствата на художествената литература; 3. Издирване и изследване на примери по зададената тема от регионалната история; 4. Оригиналност и творчески подход към темата; 5. Езикова и стилистична култура.

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: С електронно писмо
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Народно читалище "Фар 1930"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 8
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: От цялата страна
Приоритет на конкурса 
Варненски амфитеатър

Фондация ВИА – За живото изкуство обявява международен конкурс с название Място за чудо Целта на конкурса е да се избере място на морския бряг на Варна за изграждане на обърнат към морето амфитеатър. За това от участниците де очаква обосновано предложение, съобразено с особеностите на терена и определена концепция за амфитеатъра (размери, разположение и особености на сцената и др. п.). Участие – В конкурса могат да участват както пълнолетни физически, така и юридически лица от цял свят, които приемат условията на конкурса и до 31 август 2024 по електронен път представят електронно досие на български, английски или френски език, съдържащо предложението за място, описание на концепцията на участника за планирания амфитеатър и данни за участника, включително евентуални авторски претенции за оригинални елементи на концепцията и предложения за участие в реализирането на проекта в каквато и да била форма (проектиране, строителство, експлоатация, финансиране и др. п.). Срокът за явяване на конкурса е 31 август 2024, но при уважително искане на желаещи да участват може да бъде удължен, за което вече явилите се получават известие. Резултатите на конкурсът ще бъдат определени по три линии: от жури, поканено от организатора на конкурса, чрез обществено обсъждане, и чрез отношение (решение) на ръководството на община Варна по молба на организатора на конкурса. Всички участници, представили досиета, достойни за внимание получават диплома и предмитнш награди, а имената на отличените със златна диплома ще бъдат изписани на мраморна паметна плоча, поставена на входа на амфитеатъра. Адрес за подаване на досиетата, както и за връзка amphi@apeva.art

 • Дата на затваряне: 31 август 2024
 • Как да участваме: С електронно писмо
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 1000 лв
 • Брой на победителите: 20
 • Оценка на разходите: Няма разходи
 • Отворен за територията на: От цял свят
Приоритет на конкурса 
Първи пленер рисуване на открито - "Сред водните лилии,вдъхновени от Клод Моне "

Общи условия,регламент за участие 1 .Изпратете заявка за участие “за пленер Водни лилии”на имейл Trilly404@gmail.com . Имейлът трябва да съдържа трите имена на участника,кратко представяне – от град , години, творческа изява, професия.Сканиран документ или снимка ( по банков път/ преводно нареждане ) за платена такса 36 лв. ( издаваме фактура) . При получено потвърждение, получавате обратен имейл ,с вашия персонален номер . Краен срок за получаване на заявка за участие -19май 2024 .Банкова сметка - BIG:FINV BGSF BG74 FINV 9150 1015 5281 69 2. При пристигане на входа на фермата получавате баджо срещу полученият персонален номер . С него в рамките на цялата седмица,от изгрев до залез, в който ден или дни си изберете, имате достъп във фермата. Няма ограничение във времето и продължителността на престоя. 3. Външни лица са позволени само и единствено 1 -2 придружители на участниците. Всеки участник си носи материали,пособия,платна, техника и всичко необходимо за работа.Всички разходи на авторите са за тяхна сметка. 3.Единствената ферма за водни лилии в България Отваря врати и се превръща в средище на Художници и любители такива, които ще имат възможността да се срещат със съмишленици , да бъдат заедно и да обменят ценен опит и контакти .Картините ще бъдат изложени в специално обособено затворено място ,за да могат да съхнат и едновременно с това, да бъдат разглеждани от посетители и гости .Ще имат възможност за продажба( ако авторът желае) . Ако междувременно картината се продаде,тя остава на изложението до края на 25 май. Всеки автор може да изложи до три броя от творчеството ,сътворено във фермата, като всяка една ще бъде рекламирана в интернет пространството и снимана от медии, след края на събитието ,изложението им ще остане до месец,след което ще бъдат върнати собствениците им или изпратени им за тяхна сметка до посочен адрес. 4.Организаторът на събитието прилага фактурирана Таксата за участие с цел, да се разпредели между участниците награден фонд, затова на драго сърце са приети и спонсори . За връзка Телефон 0889 560 933 5.Съхранение на лични данни: Предоставените лични данни ще служат само за целите на пленера,в съгласие със закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на авторите с техните произведения и при обратна връзка, при връщане на творбите. Собствениците на творбите дават съгласието си организаторът да използва нейното/неговото име в публичните съобщения,свързани с пленера. 6. Приемане на правилата: С изпращане на заявката за участие, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на пленера и че ги приемат. 7. Организаторите “Камелия Флауърс “EOOD - Дойчин Водни Цветя , “Аз Милото”- артист “EmySVassy “(ЕСВ) , си запазват правото на документиране, излъчване, тиражиране на пленера, както и правото на промени в регламента. 8. Други: Всички въпроси и казуси ,които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение. Право на участие имат лица над 18 г., от България и Европейските държави,без оглед на пол и расова принадлежност. 9. Начин на провеждане : В периодът от 20 май 2024 до 25 май включително ,всеки участник може да избере кога да се яви да реализира участието си. За желаещи да започнат по изгрев, преди 08:00 часа предварително да звъннат. Денят На 25 май ,от 10:00 часа, ще бъде с Отворени врати и за външни посетители , любители на изкуството гости и представители на бизнеса а от 17:00 часа,на официално тържество ще бъдат излъчени най- впечатляващи картини. Жури от официални гости ще раздаде следните награди : 1място -500лв , 2място -300лв: 3 място – 100лв. Специална награда за иновативност- 100лв., и други . Ще има допълнителни приятни изненади. Всички участници ще бъдат почетени с Грамота за участие .

 • Дата на затваряне: 19 май 2024
 • Как да участваме: 1. Изпратете Заявка" за участие в пленер водни лилии" на e-mail : Trilly404@gmail.com. с платена такса 36 лв
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник:
 • Общ награден фонд: 1 500
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: такса 36 лв.
 • Отворен за територията на: България, Европа
Приоритет на конкурса 
Конкурс на „Синдео“ за най-добра снимка под слънцето

По случай международния ден на астрономията на 18 май, Приложна академия за образование „Синдео“ организира конкурс за най-добра снимка под слънцето. Мистериите на космическото пространство и астрономията са очаровали света от хиляди години. Почти невъзможно е да погледнете нощното небе в ясна вечер и да не бъдете обзети от чувството на чудо и удивление колко голяма е Вселената в сравнение с нас. Международният ден на астрономията е начин астрономическите ентусиасти и професионалисти да споделят своите знания и любов към космоса с широката общественост. Това е и начин за всички, които се интересуват от космоса, да изследват своята страст и да увеличат познанията си. Условия за участие В конкурса може да участва всеки учител. Условието на конкурса е учителят да публикува снимка във facebook.com, като на снимката той е заедно с учениците си в двора на училището под открито небе в светлата част на деня. Няма ограничения в използваната техника за заснемането, учителят сам избира как да бъде направена снимката. Няма ограничение и в броя снимки за участие. За да могат учителите да участват в конкурса, при публикуването на снимката във Facebook, задължително трябва да се постави хаштага #Sindeoastronomy, както и да се тагне Синдео – Приложна академия за образование. Снимките трябва да бъдат публикувани до 30.04.2024г. Избор на победители Победителите ще се избират според броя харесвания на снимките във Facebook към 11:00 на 10.05.2024. Двете публикации с най-много харесвания ще получат наградите на конкурса. Победителите ще бъдат обявени на 10.05.2024г. в 16:00 часа в страницата на „Синдео“ във facebook. Награди Първа награда: Учителят, чиято снимка е събрала най-много харесвания, ще получи телескоп Celestron Astromaster 114. Втора награда: Снимката на учителя, която е на второ място по брой харесвания, ще получи телескоп Celestron telescope travel 21035. (Наградите ще бъдат изпратени до учителите чрез куриерска фирма. Таксата за транспорта е за сметка на получателя.) Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете на имейл academy@sindeo.org. Очакваме вашите снимки във Facebook като тагнете Синдео – Приложна академия за образование и добавите хаштаг #Sindeoastronomy до 30.04.2024г.

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: За да могат учителите да участват в конкурса, при публикуването на снимката във Facebook, задължително трябва да се постави хаштага #Sindeoastronomy, както и да се тагне Синдео – Приложна академия за образование.
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Приложна академия за образование „Синдео“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
VIII Международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”

VIII Международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят” Краен срок за участие: 10 април 2024 г. ◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Уважаеми хайку поети, Български хайку съюз има удоволствието да Ви покани да участвате в Осмия международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”. Конкурсът се състои от 2 секции „Българска“ (на български език) и „Международна“ (на английски език). Можете да участвате само в една от тях по Ваш избор. Наградените и отличените хайку от Българската секция ще бъдат прочетени на 13 април 2024 на пролетното тържество Ханами в Южния парк, организирано от Клуб „Приятели на Япония“. Всички наградени участници ще получат грамоти. Регламент: • Тема на конкурса: Вишнев цвят • Изпращайте Вашите предложения – до 3 броя непубликувани и несподелени в социалните мрежи и личните блогове хайку, придружени от Вашите имена, телефон, имейл и пощенски адрес на следния електронен адрес: haiku_union@abv.bg • Всички хайку заедно с личните данни на автора трябва да бъдат поместени в самото писмо. Няма да бъдат разглеждани участия с прикачени файлове. • Краен срок за участие: 10 април 2024 г. • Жури на българската секция: Зорница Харизанова, Весислава Савовa, Кристина Тодорова • Координатор: Стоянка Боянова Резултатите от Българската секция ще бъдат обявени в раздел „Конкурсни резултати” – „Културни новини”, на специализирания портал LiterNet, както и на страницата на Български хайку съюз и приятели във фейсбук през месец април 2024 г. Предвижда се издаването на тематична двуезична хайку антология след десетото издание на конкурса. Молим, всички участници, които имат отличени или наградени творби от предишни издания на международния конкурс „Вишнев цвят“, както и ако получат награда или отличие в осмото му издание, за тяхното писмено съгласие стиховете им да бъдат публикувани в предстоящата антология на БХС. Можете да потвърдите вашето съгласие или несъгласие в края на имейла, който ни изпращате, като: „Съгласен съм“ или „Не съм съгласен“ с условията на конкурса. Очакваме Вашите предложения!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАФИТ на тема: „МОЯТ СВЯТ”

Община Свиленград и МКБППМН обявяват КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАФИТ на тема: „МОЯТ СВЯТ”, посветен на 22 април - Международен Ден на Земята Във времето, в което живеем, изпълнено с динамика, стресови ситуации , климатични промени, зависимост от електронните технологии и Интернет, всички ние имаме нужда от глътка въздух, от общуване с природата, от почивка. Създаването на красота, пробуждането на творческата ни същност, дейностите на открито през пролетта, когато всичко се събужда за нов живот, са неща, които биха трансформирали мисленето и живота ни в по-добра посока. Всеки от нас носи в себе си нещо ценно и уникално, с което би могъл да бъде полезен в обществото. Така през 2021 г. се роди идеята за конкурса за изработване на най-добър графит, с който бихме искали всеки да се замисли какво носи вътре в себе си, което би могъл да прояви навън и да допринесе за един по-добър свят. Темата за 2024 г. е „Моят свят”. Графитите (или графито) са рисунките или надписите на обществени места (стени на къщи, метрото, улици и т.н.), обикновено изпълнени със спрейове. Те са част от неформалната градска култура, но корените им са в най-древното минало (скалната живопис). В действителност графитите се появяват през 20-ти век заедно с хип-хоп и рап субкултурата, като с влиянието на художници като Банкси някои от тях достигат статута на изкуство. Местата, определени като площ за създаване на графити, са част от модулите на огражденията около ромския квартал, откъм околовръстното шосе. І. Цели на конкурса: 1. Да се даде възможност за творческа изява на млади изгряващи художници, както и на утвърдени творци. 2. Да продължи подобряването на естетическия вид на екстериора в района на ромския квартал и се създаде атмосфера на творчество и пролетно настроение сред минувачите и съгражданите ни. ІІ. Регламент за участие: В конкурса могат да участват лица на възраст над 18 години. Заявки за участие се приемат на тел.: 0878 118 037, най-късно до 29.03.2024 г. Всеки участник изработва идеен проект за графита си с материал и размер по избор, на хартиен или електронен носител. Проектите ще бъдат разгледани на 08.04.2024 г. За целта те трябва да бъдат предоставени в срок до 07.04.2024 г. на електронен адрес: obrazovanie_svilengrad@abv.bg. След разглеждането на проектите, комуникацията с участниците ще се осъществява на горепосочените телефон и електронен адрес. На всеки одобрен участник като площ за изрисуване ще бъдат предоставени до 2 модула (по избор) от огражденията около ромския квартал, както и материали за рисуване (спрейове за графити, бои, четки). Без ограничения се допускат собствени материали по преценка на творците. Периодът, определен за изработване на графитите, е от 22 до 24 април 2024 г. ІІІ. Класиране и награди: На 24 април 2024 г. в 17.00 ч. компетентно жури ще оцени и класира готовите графити на 1-во, 2-ро и 3-то място. На 25 април 2024 г. ще се проведе награждаването. За часа и мястото участниците ще бъдат уведомени допълнително. Победителите ще получат парични награди, както следва: Първо място – 350 лв. Второ място – 250 лв. Трето място – 150 лв. Дирекция „Хуманитарни дейности” на ОбА Свиленград Телефон за връзка: 0878 118 037, 0379 74315, 0379 74318

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Графити
 • Ограничение за участие: лица на възраст над 18 години
 • Източник: Община Свиленград и МКБППМН
 • Общ награден фонд: 750.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ” – 2024

О Б Щ И Н А Л О В Е Ч ОБЯВЯВА КОНКУРС за присъждане на Национална литературна награда за цялостно творчество на български писател – белетрист или драматург „Проф. Димитър Димов” Обща част: Информация за Национална литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов”: Националната литературна награда /НЛН/ „Проф. Димитър Димов” е учредена от Община Ловеч със съдействието на Съюза на българските писатели – София, в чест на 105-годишнината от рождението на големия писател и драматург. Основни цели на наградата са стимулиране на националния литературен процес в духа и идеите на писателя проф. Димитър Димов и утвърждаване авторитета на родния му град Ловеч като активен културен център. Националната литературна награда на името на Димитър Димов се присъжда веднъж на три години за цялостно творчество на български писател – белетрист или драматург, с трайно присъствие в съвременната българска литература. НЛН „Проф. Димитър Димов” представлява статуетка, изработена по утвърден от Община Ловеч художествен проект и грамота. НЛН „Проф. Димитър Димов” е индивидуална и неделима, не може да се връчва за съавторство, на авторски колективи или творчески съюзи. НЛН „Проф. Димитър Димов” не се връчва посмъртно. НЛН „Проф. Димитър Димов” се връчва на всеки три години на тържествена церемония. Финансовите средства (награда и командировки) се осигуряват от бюджета на Община Ловеч, дарения, други източници. Регламент за участие в конкурса: За участие в конкурса се допускат автори на творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор. Крайният срок за приемане на предложения е 30 март 2024 г. чрез попълване и изпращане на формуляр за кандидатстване. Статутът, правилникът и формулярът за кандидатстване се изтеглят от сайта на Община Ловеч, www.lovech.bg, меню „Дейности“, подменю „Култура“, Награди на Община Ловеч в областта на културата и образованието, Национална литературна награда „Проф. Димитър Димов“, или се предоставят на хартиен носител от отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч. Предложенията за носител на НЛН „Проф. Димитър Димов” се изготвят от: творчески съюзи; културни институти и администрации; издателства; висши учебни заведения; научни институти и юридически лица. Предложенията съдържат: формуляр – 1 бр.; списък на литературните произведения на кандидата; творческа справка за кандидата – 1 бр.; снимка на автора – 1 бр. Предложенията се изпращат на адрес: Община Ловеч, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм”, ул. „Търговска“ № 22, 5500 Ловеч, за НЛН „Проф. Димитър Димов”. Определяне на носителя на НЛН „Проф. Димитър Димов” Носителят на НЛН „Проф. Димитър Димов” се определя от Комисия по награждаването, назначена от Кмета на Община Ловеч, в състав от 5 души: двама от Съюза на българските писатели, двама, представени от Община Ловеч и един представен от Общински съвет-Ловеч. Тя определя носителя на наградата с явно гласуване. По преценка на комисията наградата може да не се връчва. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване. Носителят на наградата се обявява на рождената дата на Димитър Димов. Връчването й става от кмета на Община Ловеч или председателя на Общински съвет-Ловеч, на тържествена церемония. Носителят на наградата провежда среща-разговор с колектива от преподаватели и ученици от ловешките училища, свързана с живота и творчеството на Димитър Димов. За контакти и допълнителна информация: тел: 068/688299.

 • Дата на затваряне: 30 март 2024
 • Как да участваме: Предложение
 • Ограничение за участие: автори на творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор
 • Източник: Община Ловеч
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1894“ гр. ТОПОЛОВГРАД СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД 2024 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: НАЦИОНАЛНИЯТ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „САКАРСКИ ШЕПОТИ“ – ТОПОЛОВГРАД се провежда в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и Ден на Тополовград. Конкурсът е включен в Културния календар на Община Тополовград. 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1.1.Конкурсът е анонимен, на свободна тема. 1.2.Възраст на участниците: автори, навършили 18 години. 1.3.Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване. 1.4.Всеки автор изпраща имейл, съдържащ не повече от 1 /едно/ поетично произведение на електронен адрес: topolovgrad_poeti@abv.bg 1.5.Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно „За конкурса” и два прикачени файла: единият – със стихотворението, другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail). 2. В КОНКУРСА НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ 2.1.Членове на конкурсното жури, администраторите на конкурса. 2.2.Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които влизат в противоречие с общоприетите морални норми. 2.3.До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. 3. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 3.1.Творби за участие ще се приемат до 24.00 часа на 15 април 2024 год. 3.2.Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 11 май 2024 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград. 4. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 4.1.Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, съставено от известни съвременни български поети, членове на СБП, което ще обяви лауреатите и победителя на два етапа. – На 25 април 2024 година журито ще обяви списък с десетте номинирани за наградата автори, който ще бъде оповестен на сайта на Община Тополовград. – Победителят ще бъде излъчен на 11 май, 2024 година след рецитал на десетте номинирани автори пред журито и публика, който ще се проведе в Малкия салон на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“-Тополовград. 4.2.Всички разходи на номинираните автори – участници в рецитала, както и на гостуващите поети, в това число за пътни, храна и нощувка са за тяхна сметка. 5. НАГРАДИ 5.1.Предвиждат се следните награди, връчени на тържествената церемония на 11 май, 2024 година: ГОЛЯМА НАГРАДА – статуетка, диплом, парична награда ПЪРВА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда ВТОРА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда ТРЕТА НАГРАДА – плакет, диплом, парична награда ОСТАНАЛИТЕ НОМИНИРАНИ АВТОРИ ПОЛУЧАВАТ плакет и грамота за участие във втори етап ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ: – НАЙ-МЛАД АВТОР – плакет, диплом, парична награда – НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР ОТ ТОПОЛОВГРАД – плакет, диплом, парична награда ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ПОЛУЧАВАТ ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ. 5.2.Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. 6. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 6.1.Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. 6.2.Собствениците на творбите дават съгласието си Община Тополовград да използва неговото/нейното/ име в публичните съобщения, свързани с конкурса. 7. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА 7.1.С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. 7.2.Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. 8. ДРУГИ Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

 Организатор е Градска библиотека – Севлиево.
 Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.
 Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес.
УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ:
1. Конкурсът е анонимен.
2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет /16/ и не по-възрастни от двадесет и шест /26/ години към датата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ.
( Обем на разказа до 7 стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител.

4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:
 трите имена на автора
 дата и година на раждане
 адрес за кореспонденция
 телефон за връзка, електронна поща
5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg
6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година.
7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав:

• Ива Спиридонова – поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова асоциална поезия“, член на СБП, филолог - председател на журито

• Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП,
на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”.

• Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека

8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. на страницата на библиотеката.

9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/.


10. Награди:
Първо място – 200 лева
Второ място – 150 лева
Трето място – 100 лева

11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА:
Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това.

КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА:

За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов:
1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993
2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или
издателство „Аб”, София 2004
3. https://mutafov.litclub.bg/
4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov
5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html
6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001


КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА:
• Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен.
• Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична.
• Добър език – образен, богат и красив.
• Добра структура – единство на формата и съдържанието.
• Добри правопис и пунктуация

 • Дата на затваряне: 10 август 2024
 • Как да участваме: С един разказ
 • Ограничение за участие: Младежи от 16 до 26 години
 • Източник: Градска библиотека - Севлиево
 • Общ награден фонд: 550 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Писателски конкурс от TELUS International Bulgaria!

Баба Марта дойде с нов писателски конкурс от TELUS International Bulgaria! Здравейте, скъпи писатели, Този път TELUS излизат от стандартния формат на есето и отправят ново предизвикателство пред владеещите немски , френски , италиански или испански език. Под формата на storytelling, разкажете своята история, като довършите изречението: „Събудих се на непознато място, заобиколен от хора, говорещи непознат език. Календарът показваше 2054 г. Денят, който ми предстоеше, започна така ....“ Освен да развихрите въображението си и да творите за удоволствие, можете да спечелите и награди с общ фонд 1,000 лева! Срокът за участие е до 14 април 2024 год., а творбите изпращайте на адрес essay@telusinternational.com Заедно с Баба Марта ви пожелаваме много здраве, късмет и благоденствие!

 • Дата на затваряне: 14 април 2024
 • Как да участваме: История
 • Ограничение за участие: над 17 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 1,000 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за плакат на Goloka Fest с награден фонд!

Конкурс за плакат на Goloka Fest с награден фонд! Скоро ставаме на 5 години и си търсим най-бруталния постер, за най-свежия фест. Наградите? Първо място: 600 лева кеш; 4 двудневни билета за Goloka Fest; специални награди от Goloka Wear; кредит на всички визуални материали за Goloka Fest #5 Второ място: 2 двудневни билета за Goloka Fest; специални награди от Goloka Wear; Трето място: 1 двудневен билет за Goloka Fest; Какво трябва да направиш? Търсим новата визия на плаката за Goloka Fest 5 и призоваваме всеки артист, художник, графичен дизайнер, райтър и като цяло всеки, който умее да борави с четката, молива, спрея или може би мишката, ако използва AI (за да сме по-толерантни). Направи скица или визуализация на тема Goloka Fest 5 и я сподели в страницата си в Instagram или Facebook, като ни тагнеш и добавиш #golokafest #golokafestcontest. След това можеш да ни изпратиш поста си на съобщение или на golokafestival@gmail.com за да можем да съберем всички представени идеи в един общ албум за гласуване. До кога? До 31.03.2024, а на 1-ви април всички проекти ще бъдат официално публикувани в страницата на събитието на Goloka Fest във Facebook. Как ще определим победителите? Жури са: Всички фенове, които ще могат да гласуват с харесване на творбите, които ще публикуваме във Facebook - те ще формират 1 от 3-те гласа за победителире. Другите два гласа ще дойдат от Gerata, който е главен организатор и добре познатия на всички хип хоп маняци и хост на Goloka Fest - InKarnation. Споделяйте за да стигне до повече хора, за да е по-интересно и успех на всички участници! #действай #golokafestcontest #golokafest

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: Постер
 • Ограничение за участие: артист, художник, графичен дизайнер, райтър и като цяло всеки, който умее да борави с четката, молива, спрея или може би мишката, ако използва AI (за да сме по-толерантни)
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс: Разкажи твоята история и спечели 360 лв. ваучер всеки месец

Ако обичаш приключенията и не спираш да се предизвикваш, сигурно имаш много истории за разказване, а ние искаме да научим за тях и да ги представим пред повече хора! Нека светът научи за теб и нещата, които си постигнал и преодолял! Ето защо ти отправяме още едно предизвикателство: Разкажи ни твоята история! Сподели в разказ (текст и снимки) интересна история: какво си преживял, докато си катерил планини или когато си изследвал пещери, или когато си летял в простора. Разкажи ни как си преодолял най-големия си страх, избягнал си опасност или си се научил да караш ски. Може да ни разкажеш също и как се сдоби с първата мечтана екипировка (какво ти костваше), сподели ни за своя личен мотиватор (на когото се възхищаваш, който те е запалил по приключенския живот), разкажи ни коя е най-голямата мечта, която все още не си сбъднал. Ти избираш какво да ни разкажеш, а ние ще ти помогнем то да стигне до много повече хора, които мислят като теб или искат да тръгнат по пътя на приключенията. Условия на конкурса Изпрати ни свой авторски текст между 500 и 3000 думи. Текстът трябва да кореспондира с тематиката на Списание 360 и да има заглавие и подзаглавие. Изпрати поне 3 снимки с добро качество, като името на всеки файл представлява кратко описание на снимката и името на нейния автор, изписани на кирилица. Пример: Водопад Скакавица през зимата – Александър Петров.jpg (Снимките не трябва да бъдат брандирани.) Първата прикачена снимка ще бъде заглавна за статията. Моля, обърнете внимание всяка от снимките да бъдат с размер до 7 MB, а общо снимките, които изпращате да не надвишават 25 MB. Конкурсът се провежда регулярно всеки месец, като всеки разказ се класира за месеца, в който е получен. Всеки може да участва и с повече от един разказ на месечна база. Оценяването на участниците в конкурса ще става от редакторска колегия на Списание 360, която при своето решение ще се води от художествените качества на текста, като ще вземе под внимание и броя на коментарите и харесванията в социалните мрежи, освен в случаите, когато те са явна форма на спам и/или опит за нечестна игра. С участието си в Конкурса се съгласяваш изпратените от теб текст и снимки да бъдат публикувани на уебсайта 360mag.bg и споделени в социалните мрежи. Публикувани ще бъдат само одобрените материали, а най-добрите ще бъдат наградени. Всеки месец ще бъде излъчван един победител, който ще спечели награда в размер на 360 лв ваучер от магазин Стената. Победителите ще бъдат обявени в началото на следващия месец с публикация на сайта и пост във Фейсбук. Вижте ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на конкурса *Получаването на наградата се осъществява чрез платежен документ. ** За получаването на наградата ще бъдат изискани необходимите лични данни на победителите.

 • Дата на затваряне: 00 0000
 • Как да участваме: разказ (текст и снимки) интересна история
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Списание 360
 • Общ награден фонд: Всеки месец ще бъде излъчван един победител, който ще спечели награда в размер на 360 лв ваучер от магазин Стената
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети поетичен конкурс за хора в неравностойно положение на тема: "С любов за Земята и живота"

e-Lit.info Сайт за литература ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД обявява ТРЕТИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ на тема: С любов за Земята и живота Целта на конкурса е авторите да изразят своето отношение към опазването на природата, нашата планета и Вселената. В конкурса могат да участват всички, пишещи на български език от всяка точка на света. Изпращайте на имейл: dachogospodinov@gmail.com до 3/три/ поетични творби по темата, придружени от справка за автора, включваща: трите имена, № и дата на ТЕЛК-овото решение(участници в досегашните конкурси не е необходимо да го правят), имейл, телефон и пощенски адрес. Краен срок за изпращане на творбите: 15.11.2024 г. Награди: · Първо място: 200 лв. · Второ място: 120 лв. · Трето място: 80 лв. Специална награда на Областен управител, гр. Разград. Ще има и поощрения, чийто брой ще зависи от участвалите в конкурса. Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури. Резултатите очаквайте на 3 декември 2024 г. За справки на моб. тел.: 0878896375 - Дачо Господинов.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ШУМЕН – 2024

Четиридесет и шесто издание 17-18-19 май 2024 година Организатори: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Студентски съвет Община Шумен Разгледайте програмата на конкурса УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА В конкурса могат да участват само студенти и докторанти от български висши училища Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито. Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика). В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 13 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници Допуска се участие в различни жанрове. Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2023 г./2024 г. Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса) Краен срок за регистрация на участниците – 5 май 2024 г. Наградите ще бъдат обявени на 19 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците. НАГРАДИ За ПОЕЗИЯ – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За КРИТИКА – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 550 лв., втора награда – 300 лева За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Награда на публиката – 300 лева

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->