по дата на конкурса
Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето 2023

През четири години, с начало 2023 година, Община Дряново, Исторически музей – Дряново и СБХ организират провеждането на Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето. Допускат се живописни, скулптурни и графични разработки на портретната задача, размер на дългата страна не по-голям от 130 см., рамкирани, във вид за експониране, етикирани – имена, размери, техника и година на създаване, актуални телефон и е-поща на автора. Майстор Колю Фичето не е обичал да се снима и единствен документ е профилната му снимка от погребението му във Велико Търново. Моля всеки, който желае този, или друг визуален изходен материал за работа, да се обади на тел.: 0676/72097, 0878281568 – Антон Антонов или на e-mail: office@museumdryanovo.com; museum_dryanovo@gmail.com Постъпилите творби ще бъдат показани в изложба в залите на Икономова къща, град Дряново. Наградената творба, по преценка на жури, определено от СБХ и Община Дряново, остава собственост на Исторически музей – Дряново, като неизменна част от колекцията портрети на Майстора. Обявяването на наградата ще става по време на изложбата, като церемонията ще се проведе на 5 юли в Икономова къща. Събитието ще се съвмести с изложбата от ежегодния Национален пленер по живопис. При достатъчно представени творби за Националния конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето, те ще бъдат представени като самостоятелна изложба след тази от пленера. Срокът за изпращане на творбите е 15 юни, на адрес: гр. Дряново, 5370, ул. „Шипка“ № 82, Исторически музей – Дряново. Транспортните разходи до Икономова къща и обратно, след изложбата, са за сметка на автора.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2023
 • Как да участваме: живописни, скулптурни и графични разработки на портретната задача, размер на дългата страна не по-голям от 130 см., рамкирани
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://museumdryanovo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ПОРТАЛ КУЛТУРА 2023 ЗА ПРОЗА И ХУМАНИТАРИСТИКА

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика. Срокът за кандидатстване е 20 април 2023 г. Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас” и предвиждат раздаването на годишни конкурсни награди в следните раздели: – проза (сборник с разкази, повест, роман); – хуманитаристика; А също и на следните специални награди: – две специални награди (определят се от журито за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката); – една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фондация „Комунитас” на личност, която с дейността си променя българското общество). В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2022 г. Те трябва да са дело на съвременни български автори; да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност в отстояването на общочовешките и християнски ценности. В двата конкурсни раздела се присъждат: – I награда (в размер на 5000 лв.) – II награда (в размер на 3000 лв.) За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 20 април т. г. кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли ТУК: FORM-2023 word или FORM-2023 пдф Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната. Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: Фондация „Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура. Телефон за контакти: Портал Култура: 02/434 10 54. Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (в началото на юли) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 октомври) – „кратките номинации” (по 4 във всеки раздел). Имената на победителите в конкурса ще бъдат обявени на официална церемония на 1 ноември, в Деня на Народните будители. Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура. Решението за наградите не подлежи на преразглеждане.

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Проза (сборник с разкази, повест, роман), хуманитаристика;
 • Ограничение за участие: творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2022 г.
 • Източник: http://kultura.bg/
 • Общ награден фонд: В двата конкурсни раздела се присъждат: I награда (в размер на 5000 лв.), II награда (в размер на 3000 лв.)
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХVIІI НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023“

Националният поетичен конкурс „Магията любов” е едно доказало се във времето литературно събитие, в което се изявяват не само утвърдени поети, но и изгряват нови млади имена в българското лирическо пространство. Общи положения • Конкурсът е тематичен и е за творби от областта на любовната поезия. • Конкурсът е организиран от Община Казанлък и Фондация „Чудомир“ • Участието в конкурса е доброволно и без такса. Условия за участие • Право на участие имат всички автори, навършили 18 години от България и чужбина. • Конкурсът е явен. • Всеки автор може да участва само с една поетична творба, която да е на български език, непубликувана до момента на обявяване резултатите от конкурса. • Автори, които изпращат стихотворения на чужд език, са длъжни да добавят и художествен превод. • Творбите могат да се изпращат само на електронен адрес. • При изпращане на творба, същата трябва да бъде съпроводена с информация за автора, а именно: възраст, адрес, телефон и e-mail за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението. • Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса, надвишават максималния обем или влизат в противоречие с общоприетите морални норми. Правила за участие • Максимален обем на творбата (без информацията за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта – 12). Файлът да е във формат Word! • Творби за участие ще се приемат най-късно до 10.03.2023 година. • Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на Община Казанлък и на фейсбук страницата Национален поетичен конкурс „Магията любов” - Казанлък, както и публикувани във вестник „Искра”. • Освен наградените поети журито ще обяви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в Церемонията по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за тяхна сметка. • Церемонията по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.04.2023 г. от 13:00 часа на сцената на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък. • Наградите ще се връчват само лично на авторите. • Наградният фонд е разпределен както следва:  Първа награда „Магията любов” – 500 лв. плюс статуетка и грамота  Втора награда – 300 лв. и грамота  Трета награда – 150 лв. и грамота Жури • Журито се състои от трима члена и се определя със Заповед на Кмета на Община Казанлък. • Всеки член на журито предлага десет избрани от него творби по низходящ ред и присъжда на първото стихотворение 10 точки, а надолу всяко следващо е с една точка по-малко от по-горното. Десетото получава 1 точка. Журито сумира по колко точки има всяко от всички тридесет стихотворения. Десетте стихотворения с най-много точки се номинират. Първото стихотворение, което има най-много точки, получава първа награда, второто – втора и третото – трета. Журито не може да определя различни по брой и по стойност награди от обявените в регламента. • Журито има право на възнаграждение. • Наградите се връчва от организаторите. Други • Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. • Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента. • Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите. • Творбите да бъдат изпращани на e-mail: magiyata.lyubov.kazanlak@gmail.com • Файлът трябва да бъде именуван така (като пример!): ИВАН СТОЯНОВ МАГИЯТА ЛЮБОВ 2023 Организаторите очакват с нетърпение текстовете и пожелават успех на участниците!

 • Дата на затваряне: 10 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори, навършили 18 години от България и чужбина
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд: 950 лв.
 • Брой на победителите: трима
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за творци от Пазарджишка област във връзка с Наградата „Райко Алексиев”

Във връзка с връчването на Националната литературна награда „Райко Алексиев“ Община Пазарджик обявява конкурс между творците от Пазарджишка област. Ще бъдат присъдени три награди за: Хумористична поезия – епиграма, басня, стихотворение – /не повече от 2 страници за всеки жанр/; Хумористична проза – миниатюра, фейлетон, къс разказ – / не повече от 3 страници за всеки жанр/; Карикатура – /до 3 карикатури/ Творбите не трябва да са публикувани. Литературните творби, отпечатани в два екземпляра и карикатурите, оригинал или ксерокопие, да бъдат представени най-късно до 16 февруари 2023 година на адрес: 4400 гр. Пазарджик, Община Пазарджик, бул. „България” 2, дирекция “Образование и култура”, за наградата “Райко Алексиев”.

 • Дата на затваряне: 16 февруари 2023
 • Как да участваме: Хумористична поезия, проза, карикатура
 • Ограничение за участие: https://pensioner.site/
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Пазарджишка област
Приоритет на конкурса 
Конкурс за дипломна работа на Българска фондация Биоразнообразие

Българската фондация “Биоразнообразие” (БФБ), с подкрепата на The Body Shop България, организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. Той е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности, политически науки и икономика. Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 31 януари, на e-mail gb.ytisrevidoib@noemag. Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните промени в едно от трите направления: климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги; възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност; взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката, Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България. Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the climate change end the game”, чрез съфинансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

 • Дата на затваряне: 31 януари 2023
 • Как да участваме: Дипломна работа
 • Ограничение за участие: дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.
 • Източник: https://dfbulgaria.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „Биньо Иванов” Кюстендил, 2023

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява Седемнадесети национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” - Кюстендил, 2023. Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В него могат да участват автори от цялата страна. Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град. Националният литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов” е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. За жури се канят утвърдени имена в българската литература. В конкурса могат да участват автори от цялата страна. Творбите /до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат изпратени най-късно до 27 април 2023 г. на следния адрес: 2500 гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий” 18 читалище „Братство 1869”/за литературния конкурс/ или в един екземпляр на електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл с разширение .doc или .pdf Конкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка и e-mail. До 24 май 2023 г. отличените творби и автори ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалище „Братство 1869”: www.bratstvokn.org Н А Г Р А Д Е Н Ф О Н Д Първа награда – 400 лв. Втора награда – 300 лв. Трета награда – 200 лв. Журито ще присъди и 6 специални предметни награди

 • Дата на затваряне: 27 април 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: автори от цялата страна
 • Източник: https://www.bratstvokn.org/
 • Общ награден фонд: 900.00 лв.
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Четвърти национален конкурс “Човекът на Новото време"

Мили приятел От днес стартира Четвърти национален конкурс “Човекът на Новото време” за проза и поезия организиран от международен вестник “Сияние” и Съюз “Духовно възраждане- България” Материалите изпращайте на адрес vkbg@abv.bg Краен срок 15 март 2023 година. главен организатор Мария Герасова

 • Дата на затваряне: 15 март 2023
 • Как да участваме: проза и поезия
 • Ограничение за участие:
 • Източник: http://novosianie.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА НА ТЕМА "ВИНО И ЛЮБОВ , ЛЮБОВ И ВИНО"

АРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1941” ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА НА ТЕМА "ВИНО И ЛЮБОВ , ЛЮБОВ И ВИНО" ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ НАД 16 ГОДИНИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В КОНКУРСА С ЕДНА ТВОРБА, ДО ЕДНА СТРАНИЦА В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА, НА КОИТО ДА СА ИЗПИСАНИ: ТРИТЕ ИМЕНА, ВЪЗРАСТ, АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ 07.02.2023 год. В ЧИТАЛИЩЕТО НА АДРЕС: НЧ „СВЕТЛИНА – 1941″, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 9500, УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5 и на електронна поща- svetlina_gt@abv.bg ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 14 февруари

 • Дата на затваряне: 07 февруари 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: НАД 16 ГОДИНИ
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „ЛЮБОВНО ХАЙКУ“

Регионална библиотека "Любен Каравелов" СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, По случай 14 февруари – Деня на любовта и виното, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ обявява конкурс „ЛЮБОВНО ХАЙКУ“. За да участвате в конкурса, напишете своето опияняващо любовно хайку, като използвате поне 4 от посочените думи (а може и всичките): ЦВЕТЕ СЪРЦЕ ОБИЧАМ СЛЪНЦЕ РОЗА ВИНО ПОДАРЯВАМ Можете да направите това на място в Заемна за възрастни в библиотеката или да го изпратите на имейл: pr@libruse.bg от 16 януари до 12 февруари 2023 г. вкл. Ние отговорно ще прочетем вашите творби и ще обявим победителите на 14 февруари – Деня на влюбените и виното. Разбира се, ще има награди! А най-хубавите хайку ще публикуваме в нашата фейсбук страница! Включете се!

 • Дата на затваряне: 12 февруари 2023
 • Как да участваме: Хайку
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.libruse.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
СЕДМИ ЯВЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

Условия на конкурса: Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба. ????До 31 май 2023 г. пиесите трябва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр и в PDF формат на e-mail адрес: konkurs.teatarsofia@gmail.com ????Адрес за изпращане на разпечатания екземпляр: София 1527, ул. Чамкория № 9, етаж 4 - Театър „София” (за конкурса за пиеси). ❗️Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина - разпечатан екземпляр и в електронен вариант. Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка. ????Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”. За справки и допълнителна информация пишете на konkurs.teatarsofia@gmail.com.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Пиеса
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://sofiatheatre.eu/
 • Общ награден фонд: Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс „Чиста околна среда - 2023 г.”

Започва ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда“, който се финансира от ПУДООС и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК). На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда - 2023 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин: За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.; За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв. Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е до края на ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на октомври 2023 г. В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021 и 2022 г. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна. Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на ПУДООС: Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1 Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2 Декларация за липса на двойно финансиране Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2023@pudoos.bg Проектът и приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл. Крайният срок за подаване на проектните предложения е: За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси – 10.02.2023 г. За общини и кметства – 24.02.2023 г. Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 03.03.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2023 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“. Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 07.04.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията.

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”
 • Ограничение за участие: Общини и кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини
 • Източник: https://www.moew.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Фото конкурс на тема „Моята лична библиотека“

Започваме 2023-та с фото конкурс на тема „Моята лична библиотека“. ???? Знаем колко много всеки читател обича и почита книгите си вкъщи, затова ви каним да ни покажете къде съхранявате четивата, с които делите дом! ???? На снимката може да има цялата ви библиотека или само любима част от нея, отрупано нощно шкафче с дебели томове или високи купчини по земята - изборът е ваш. Колкото по-книжно, толкова по-хубаво! ???? Всичко, което трябва да направите, е да изпратите 1 авторска снимка на лично съобщение, на която да се вижда къде „живеят“ вашите книги. Получените фотографии ще бъдат качвани всяка вечер в албума ни „Моята лична библиотека“, а снимката събрала най-много харесвания, ще получи награда – издания на „Кръг“ на стойност 100 лв.! Срокът за участие е до 18 ч. на 31 януари. Успех!

 • Дата на затваряне: 31 януари 2023
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС на тема: „ХОРИЗОНТИ НА ЛЮБОВТА”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1882” – град Попово организира: ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС на тема: „ХОРИЗОНТИ НА ЛЮБОВТА” Конкурса е анонимен В конкурса могат да участват автори над 18 години – индивидуални или участници в литературни клубове, сдружения и читалища В голям плик всеки участник може да изпрати до три броя в три екземпляра анонимни поетични творби изпратени на адрес: 7800 град Попово обл. Търговище ул. „Отец Паисий” №1 Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1882” За Поетичния конкурс „Хоризонти на любовта” В малък запечатан плик, / поставя се в големия/, който е надписан „Хоризонти на любовта” авторите трябва да запишат своите лични данни: Име, презиме, фамилия, възраст, контакти – телефон; адрес и електронна поща, институция, клуб Краен срок за предаване на творбите: 6 февруари /понеделник/ 2023 г. Важна е датата на пощенското клеймо Ако решите да изпратите своите произведения по имейл, Ви молим да ни изпратите два прикачени файла: В първия да бъдат Вашите творби, а във втория запишете заглавията на стиховете и опишете личните си данни: /Име, презиме, фамилия, възраст, контакти – телефон; адрес и електронна поща, институция, клуб/ Участвайки онлайн, може да ни изпратите Вашите произведения на e-mail: hristova_ popovo@abv.bg ned_magi@abv.bg Краен срок за предаване на творбите: до 6 февруари /понеделник/ 2023 г. телефони: 0885708869 – Росица Христова – Секретар на читалището; 0877252594 – Маргарита Недева – ръководител на „Клуб на твореца”, към читалището ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ХОРИЗОНТИ НА ЛЮБОВТА” е част от културните прояви на традиционния двадесети „САЛОН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА ” /6 – 14 февруари 2023 г./ Награждаването на авторите ще бъде по време на НАРОДНОТО ВЕСЕЛИЕ – 10 февруари /петък/ 2023 г. след 16.00 часа с отличените майстори от „ Конкурса за най-добро вино, мезе и сирена” и призовите творби ще бъдат публикувани във Фейсбук Страницата на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий 1882” – Попово Бъдете част от Празника на Виното и Любовта!

 • Дата на затваряне: 06 февруари 2023
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: автори над 18 години – индивидуални или участници в литературни клубове, сдружения и читалища
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV Международна изложба - конкурс за историческа живопис

а четвърта поредна година Исторически парк организира международна изложба - конкурс за историческа живопис. Над 500 художници от 20 различни страни взеха участие в конкурса. 15 000 от посетителите на Исторически парк видяха изложбата, а 125 от творбите бяха продадени на нашия арт базар. Темата на тазгодишното издание на изложбата е „Селските въcтания по света“. Историята на селските въстания обхваща период от над две хиляди години. Различни причини подхранват появата на този феномен, при който хората са показвали, че силата да променят и живеят живота, който искат е в техните ръце. На Вас даваме възможността да изберете някои от тези исторически моменти и да го представите пред широката публика. Целите на конкурса • Откриване на талантливи художници и подпомагането им в процеса на творческото развитие. • Насърчаване на интереса към историята и културата. • Подпомагане на творците в представянето на творбите им пред широката публика. • Подпомагането на творците в продажбите на творбите им. В конкурса могат да участват творци от България и чужбина навършили 18 години. Авторите трябва да се регистрират предварително в сайта на Исторически парк. Снимката на картина с резолюция 300 dpi, описание на сюжета, контакти на автора трябва да бъдат изпратени на ел. поща: event@ipark.bg до 15.04.2023 г. Конкурсът се провежда от 01 май до 31 май 2023 г. Изложбата се провежда от 01 май до 04 септември 2023 г. Творбата може да бъде оставена до края на изложбата по желание на автора. В периода на изложбата ще се правят покупко-продажби на картините. Творбите за конкурса се приемат до 25 април 2023 г. на адрес: България, област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, „Исторически парк“. Картините на участниците в конкурса се оценяват от жури, от посетителите на парка, както и в сайта от 10:00 часа на 01 май до 00:00 ч. 31 май 2023 г. чрез гласуване. Награден фонд: - 1 място - 10 000 лв; - 2-място – 3 000 лв; - 3 място – 2 000 лв. Моля, запознайте се обстойно с Регламента на конкурса. За допълнителни въпроси +359899516677 Юлия Соколова - координатор на събитието Лин към регламента - https://ipark.bg/bg-BG/GeneralTerms/Details/964

 • Дата на затваряне: 25 март 2023
 • Как да участваме: историческа живопис
 • Ограничение за участие: творци от България и чужбина навършили 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 15000 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XII Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“

През месец май 2023 НДФ „13 века България“ ще връчи Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“, която цели насърчаването и популяризирането на съвременната художествена литература, за дванадесети път. Участие в конкурса за 2023 година могат да вземат издатели и български автори на романи, публикувани на български език за първи път през 2022 г. Жури, избрано от Управителния съвет на Фонда, ще определи шестимата финалисти. Сред тях то ще излъчи лауреата на наградата. Крайният срок за предоставянето на романите за участие в конкурса е 10 февруари 2023 г., в шест екземпляра, в административната сграда на Фонда на адрес: София, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1. При допълнителни въпроси, моля свържете се с Адриана Мешкова – експерт, конкурси, награди и други проекти на e-mail адрес: a.meshkova@fund13veka.bg

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: български роман
 • Ограничение за участие: издатели и български автори на романи, публикувани на български език за първи път през 2022 г.
 • Източник: https://fund13veka.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->