по дата на конкурса
 • Дата на затваряне: 18 септември 2020
 • Как да участваме: Фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: http://www.velikotarnovo.utre.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 21 август 2020
 • Как да участваме: разказ, дигитално оформление - видео, есе, колаж, презентация, звукозапис.
 • Ограничение за участие: от 17 и 30 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 600.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 20 август 2020
 • Как да участваме:
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник: https://pr.easypromosapp.com/
 • Общ награден фонд: културно ориентирана награда под формата на ваучер на стойност 200 евро всеки
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

Участие в конкурса В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други направления, свързани с темата. Правила на конкурса: Обем на есето до 5400 знака или 3 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5 lines). В срок до 15 октомври 2020 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: youth_sv_essay@uni-svishtov.bg Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2020
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: студенти
 • Източник: https://www.uni-svishtov.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 

КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА „Какво е новата модерност, видяна и представена чрез думи, образи и концепции?“ ВИЗИЯ - дигитална графика (компютърно генерирани 2D/3D изображения; смесена техника; компютърни колажи; компютърна анимация; векторна графика; графичен дизайн (без реклама); 3D моделиране на скулптура и архитектурни проекти; фотография на арт инсталации; дигитални проекти за арт обекти; кратки видео игри (без комерсиална цел); нет-арт интерактивни проекти. - рисунка (различни материали) - видео арт (къси форми, без реклама) - смесена техника и фотография (без реклама) СЛОВО - поезия (полето на творчеството е без ограничения; моля да изпратите стихотворения, които прецените за най-подходящи за темата на конкурса НОВАТА МОДЕРНОСТ). Поетичната форма и броят стихотворения е изцяло Ваше решение. - проза (разказ, до 5 страници / 12 пункта, Times New Roman) - арт критика (до 10 страници / 12 пункта, Times New Roman )

 • Дата на затваряне: 31 август 2020
 • Как да участваме: Графика, рисунка, видео, фотография, проза, философски текст
 • Ограничение за участие: Визуални артисти и хора на словото
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 04 октомври 2020
 • Как да участваме: превод проза и поезия
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://plovdivtime.bg/
 • Общ награден фонд: 1000.00 лв.
 • Брой на победителите: 7
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 01 октомври 2020
 • Как да участваме: разказ, стихотворение, есе или книга
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://ivanbarzakov.com/
 • Общ награден фонд: 1000.00 лв.
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
 • Дата на затваряне: 10 август 2020
 • Как да участваме: КНИГИ
 • Ограничение за участие: до 45 години
 • Източник: https://literaturensviat.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса