по дата на конкурса
XIII Конкурс АГОРА

Конкурс АГОРА обявява XIII-то си издание в търсене на най-успешните инициативи за общностно развитие, реализирани от читалища през 2022 г. В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат, постигнат през 2022 г. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тях. Финалистите в Конкурс АГОРА 2022 ще се излъчат от конкурсно жури, членовете на което са специалисти в сферата на общностното развитие, гражданския сектор и читалищата. Журито ще излъчи 5 финалиста измежду кандидатите в пет категории: „Общност в развитие"; „Солидарност и хуманност"; „Изкуство и култура за развитие"; „Перспективи за израстване"; „Най-продуктивно партньорство". Петте финалиста в Конкурс АГОРА 2022 ще получат наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева, както и специални отличия - плакет Конкурс АГОРА 2022, сертификат и предметни награди. За четвърта година ще бъде връчена специална награда „Наследство БГ" за съхраняване на културното наследство на България, осигурена от СУ „Климент Охридски" - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ". Събитието се организира от Платформа АГОРА в партньорство със Софийския Университет „Климент Охридски" - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", НЧ "Братство 1869", гр. Кюстендил и НЧ "Обединение 1913" , гр. Кърджали. Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Информационен портал за НПО в България ngobg.info. За да кандидатствате, се запознайте с РЕГЛАМЕНТА на конкурса. Въпроси във връзка с конкурса се изпращат само в електронен формат на office@agora-bg.org до 10 април 2023 г. Краен срок за подаване на кандидатури - 20 април 2023 г.

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: най-успешните инициативи за общностно развитие, реализирани от читалища през 2022 г.
 • Ограничение за участие: читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност
 • Източник: http://www.agora-bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за най-добър графит на тема: „ДОСТАВКА НА ИЗКУСТВО”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И МКБППМН обявяват конкурс за най-добър графит на тема: „ДОСТАВКА НА ИЗКУСТВО”, посветен на 22 април - Международен ден на Земята В уникалното време, в което живеем, създаването на красота, пробуждането на творческата ни същност, дейностите на открито през пролетта, когато всичко се събужда за нов живот, са неща, които биха трансформирали мисленето и живота ни в по-добра посока. Нека всеки от нас се замисли какво носи вътре в себе си, което би могъл да прояви навън и да бъде полезен на света. Така през 2021 г. се роди идеята за конкурса за изработване на най-добър графит. Темата за 2023 г. е „Доставка на изкуство”. Графитите (или графито) са рисунките или надписите на обществени места (стени на къщи, метрото, улици и т.н.), обикновено изпълнени със спрейове. Те са част от неформалната градска култура, но корените им са в най-древното минало (скалната живопис). В действителност графитите се появяват през 20-ти век заедно с хип-хоп и рап субкултурата, като с влиянието на художници като Банкси някои от тях достигат статута на изкуство. Местата, определени като площ за създаване на графити, са част от модулите на огражденията около ромския квартал, откъм околовръстното шосе. І. Цели на конкурса: Да се даде възможност за творческа изява на млади изгряващи художници, както и на утвърдени творци. Да продължи подобряването на естетическия вид на екстериора в района на ромския квартал и се създаде атмосфера на творчество и пролетно настроение сред минувачите и съгражданите ни. ІІ. Регламент за участие: В конкурса могат да участват лица на възраст над 18 години. Заявки за участие се приемат на тел.: 0878 118 037, най-късно до 24.03.2023 г. Всеки участник изработва идеен проект за графита си с материал и размер по избор, на хартиен или електронен носител. Проектите ще бъдат разгледани на 03.04.2023 г. За целта те трябва да бъдат предоставени в срок до 02.04.2023 г. на електронен адрес: obrazovanie_svilengrad@abv.bg. След разглеждането на проектите, комуникацията с участниците ще се осъществява на горепосочените телефон и електронен адрес. На всеки одобрен участник като площ за изрисуване ще бъдат предоставени до 2 модула (по избор) от огражденията около ромския квартал, както и материали за рисуване (спрейове за графити, бои, четки). Без ограничения се допускат собствени материали по преценка на творците. Периодът, определен за изработване на графитите, е от 18 до 20 април 2023 г. ІІІ. Класиране и награди: На 20 април 2023 г. в 17.00 ч. компетентно жури ще оцени и класира на 1-во, 2-ро и 3-то място най-добрите графити. На 21 април 2023 г. ще се проведе награждаването. За часа и мястото участниците ще бъдат уведомени допълнително. Победителите ще получат парични награди, както следва: Първо място – 350 лв. Второ място – 250 лв. Трето място – 150 лв. Дирекция „Хуманитарни дейности” на ОбА Свиленград Телефон за връзка: 0878 118 037, 0379 74315, 0379 74318

 • Дата на затваряне: 24 март 2023
 • Как да участваме: идеен проект за графита си с материал и размер по избор, на хартиен или електронен носител
 • Ограничение за участие: лица на възраст над 18 години
 • Източник: https://www.svilengrad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIII национален конкурс на тема „България и Китай – древни и уникални цивилизации“

Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ обявява XIII национален конкурс на тема „България и Китай – древни и уникални цивилизации“ Подтеми в конкурса: 1. НАРОДНИ ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ВЯРВАНИЯ – СХОДСТВА И РАЗЛИКИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРИ 2. ПРАЗНИЧНАТА И ФЕСТИВАЛНАТА КУЛТУРА – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ Обичаите и вярванията на отделните народи провокират към търсене на връзки и прокарване на паралели между различните култури. Празничната традиционна и съвременна култура, представена от календарни, родови и семейни обичаи, представлява неизчерпаем извор на теми и образци. Обект на творческо вдъхновение на участниците могат да бъдат и множеството общоизвестни и не дотам познати фестивали (локални, етнически и общонародни), които се провеждат в Китай и/или в България. Като една жива съкровищница на човешката култура фестивалът сплотява хора и поколения, обединява в едно дух и материя, минало и настояще, национални и художествени култури на народите по света. Препоръката, която отправяме към участниците, е да проявят освен творчески умения, и необходимия изследователски дух при представянето на своите конкурсни творби. Те трябва да имат пряко отношение освен към основната тема и към зададените подтеми. Приветстваме проявата на креативност и лично творчество при интерпретирането на темите, както и избора на оригинални заглавия. I. Форма на участие: Няма ограничения във формата на участие. Материалите могат да включват рисунка, плакат, колаж, презентация, разказ, приказка, стихотворение, есе, реферат и др., като един участник може да участва само в една категория и само с един материал. Няма възрастови ограничения за участниците. II. Условия за участие: Всеки, който желае да вземе участие в конкурса, следва да: 1. Попълни онлайн формуляр за участие, публикуван на: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/; 2. Изпрати своя материал за участие на имейл адрес сonfucius.vt@gmail.com или на пощенски адрес: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус 5 Институт „Конфуций“ ул. „Христо Ботев“ № 19 гр. В.Търново П.К. 5000 тел.: +359/ 87 663 6022 062/ 538 445 Всеки изпратен материал трябва да съдържа четливо написани или напечатани трите имена на автора, а ако е изпратен по имейл, самият файл трябва да е именуван с трите имена на автора. Няма да се приемат рисунки, изпратени по електронен път, освен ако не са изготвени чрез използването на дигитални технологии. За останалите данни на участника организаторите ще направят справка в попълнения онлайн формуляр (виж т. 1). Ако такъв липсва, материалът няма да участва в класиране. III. Изисквания: · Творбите да са изготвени специално за това издание на конкурса и да не са участвали в други конкурси. · Техническо оформление на писмените работи: шрифт Times New Roman, 12 pt, разредка 1,5, двустранно подравнен. Материали, написани на ръка, няма да бъдат класирани. Писмените работи да съдържат заглавие. Обем на есе: до 3 стр. Обем на реферат: до 10 стр. с използваната литература. Препоръка: По отношение на материалите в категория „Литература и култура“, молим ръководителите и участниците да обръщат внимание на правописа и оформлението на текста. Журито в конкурса препоръчва и по-широко използване на източници, извън сайтове като „Уикипедия“. · Рисунките да са изготвени на кадастрон във формат не по-малък от А3. Рисунки във формат А4 ще се приемат във възрастова група до IV клас. Няма ограничения по отношение на използваните техники и материали. Желателно е творбите да имат тема/заглавие. IV. Срок за предаване: 30 април 2023 Творбите няма да бъдат връщани на участниците и организаторите запазват пълни права над изпратените материали. Най-добре представилите се участници във всяка една от категориите ще бъдат отличени с награди и грамоти. Всеки участник, независимо дали е класиран или не, ще получи сертификат за участие. Резултатите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Институт „Конфуций“ (http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/) и във фейсбук групата на „Институт „Конфуций“ – ВТУ“. Организаторите и журито на конкурса ще връчат наградите на официална церемония. Наградените материали в категория „Изобразително изкуство“ ще бъдат подредени в изложба. Желаем на всички участници приятна работа и много вдъхновение!

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: рисунка, плакат, колаж, презентация, разказ, приказка, стихотворение, есе, реферат и др.
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Моята Корея или защо обичам Корея (видео конкурс)

Посолството на Република Корея представя първия по рода си конкурс за видео клип на тема „Защо обичам Корея“. Участвайте ако искате да спечелите страхотни награди и защо не да отидете и в Южна Корея? ► Условия към участниците: - да притежават българско гражданство и да живеят в Република Корея или България (победителите трябва да представят документ, установяващ гражданството им) ▲ Условия към видео клипа: - да не е бил показван публично - да не е бил изпращан за участие в други конкурси - да е с продължителност най-много от 3 мин. - да е със субтитри на английски език (независимо на какъв език се говори, ако има реч) ▼ Краен срок за участие: 30 март 2023г. ◄ Начин за участие: 1. Създайте видео клип 2. Качете видео клипа в своя профил в „Google Drive“ 3. Уверете се, че настройката за достъп „General access“ е зададена като „Anyone with the link can edit“ 4. Копирайте линка 5. Попълнете формуляра тук (https://forms.gle/1AiBeorhHWA7uhgA7) и добавете линк към Вашия видео клип 6. След като попълните формуляра, моля не изтривайте и не коригирайте видеото ► Какво можете да спечелите: 1-во място – двупосочен самолетен билет (Република Корея – България или обратно) 2-ро място - Samsung Galaxy Tab A8 3-то място – награди на стойност $150 (3 броя) · Резултатите ще бъдат обявени в края на месец април и посолството ще се свърже с победителите. ▲ Критерии при оценяване: - креативност и оригиналност - връзка с темата - техническо изпълнение ▼ Важно: - видео клипът трябва да представлява оригинално авторско произведение, което да не нарушава каквито и да е авторски или сродни права и права върху интелектуална собственост - ако се установи плагиатство, кандидатът ще бъде дисквалифициран - победителите в конкурса предостъпват на Посолството на Република Корея изключителните права за използване на предадения видеоклип - след като клипът бъде изпратен, корекции не се допускат - клиповете ще бъдат оценявани от корейски и български специалисти

 • Дата на затваряне: 30 март 2023
 • Как да участваме: Видеоклип
 • Ограничение за участие: да притежават българско гражданство и да живеят в Република Корея или България
 • Източник: https://overseas.mofa.go.kr/
 • Общ награден фонд: двупосочен самолетен билет до Корея, Samsung Galaxy Tab A8 , награди на стойност $150 (3 броя)
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
48-ма Национална изложба на карикатурата / 2023

Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. +++ Цели да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина +++ Изисквания за участие В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата. Приемат се творби, създадени през последната година Минимален формат на представените карикатури – А5 Работите се предават задължително монтирани на не повече от 5 броя бели или сиви картонени табла / паспарту с размер 50 х 70 см По желание на автора може да ги предаде рамкирани в подходящи рамки. +++ Срокове Приемане – 30 март (четвъртък) 2023 в секция „Карикатура”, 4 ет., СБХ, „Шипка“ 6, от 10:00 до 18:00 часа Откриване – 4 април (вторник) 2023, 18.00 часа, СБХ, „Шипка” 6, зала 2А +++ Издания За изложбата се издават плакати и покани. Участието на всеки художник в изложбата се приема като негово съгласие карикатурите да бъдат репродуцирани и публикувани за популяризиране на събитието и дейността на секция „Карикатура“. +++ Журиране Селекционна комисия, съставена по предложение на секция „Карикатура“ и преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата. Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция „Карикатура“ определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и представителите на организациите партньори. +++ Награди Награда на Съюза на българските художници Награда на секция „Карикатура“ за цялостно творчество Награда на Столична община „Доньо Донев“ Награди на различни медии и партньори

 • Дата на затваряне: 30 март 2023
 • Как да участваме: Карикатура
 • Ограничение за участие: български автори, работещи в областта на карикатурата
 • Източник: https://sbh.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шестнадесети национален конкурс за хумор и сатира „Кубрат - 2023”

Регламент за участие ЗНАЯ ГО ОТ ТВЪРДЕ МЛАД, ЗА КОЕТО НОСЯ ГРЯХ: „ВМЕСТО ДА УМРЕМ ОТ ГЛАД, НЕКА ДА УМРЕМ ОТ СМЯХ” Конкурсът възниква през 2007 г. по идея на Клуб „Жарава”. Същият предизвика голям интерес в страната и до днес в него са участвали над 1500 творци. В журито се открояват имена като Борис Арнаудов, Доньо Донев, Георги Василски, Николай Пекарев, Румен Леонидов, Митко Новков, Данаил Константинов, Весел Цанков и др. Община Кубрат, БНР – програма „Христо Ботев”, СБХ, Конфедерация на българските писатели, НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1891” и Клуб на хумориста „Жарава” обявяват шестнадесети национален конкурс за хумор и сатира „Кубрат - 2023” на 29 април 2023 г. Условия за участие: • карикатура А4 /свободна техника/ - до 10 творби • кратки сатирични форми /епиграма, афоризъм и др./ - до 25 творби • стихотворение или кратък хумористичен разказ - до 3 творби Творбите трябва да бъдат придружени от кратка творческа биография, снимка или шарж. Посочвайте и вашите телефони за връзка. Краен срок за получаване на материалите – 31.03.2023 год. Резултатите ще бъдат обявени на 29.04.2023 г. от 17.00 ч. - в Ритуалната зала на НЧ ”Св. св. Кирил и Методий - 1891”. Писмата Ви очакваме на адрес: 7300 гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1 E-mail: chitalishte.kubrat@abv.bg; z.vutov@kubrat.org За справка: GSM: 0889 113 593 – Димитър Атанасов GSM: 0898 954 090 – Здравко Вутов За присъстващите в дните на конкурса – такса 25.00 лв. Организаторите осигуряват вечеря, нощувка и закуска.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Карикатура, кратки сатирични форми, стихотворение, хумористичен разказ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://kubrat.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: За присъстващите в дните на конкурса – такса 25.00 лв.
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ: НАГРАДА „СУЗАНА РОТ“ 2023

Чешките центрове (ЧЦ) и Чешкият литературен център към Моравската библиотека в Бърно (ЧЛЦ) обявяват деветото издание на Международния конкурс за млади преводачи за наградата „Сузана Рот“. Конкурсът носи името на известната швейцарска бохемистка и преводачка Сузана Рот (1950–1997), която има голям принос за популяризирането на чешката литература в чужбина и е насочен към начинаещи преводачи от чешки език, във възраст до 40 години (с година на раждане 1982 или по-млади), които до момента нямат публикувана преводна книга. Конкурсът има за цел подкрепата на младите чуждестранни преводачи и бохемисти, както и популяризирането на съвременната чешка литература в чужбина. Конкурсът се провежда извън територията на Република Чехия с посредничеството на мрежата на Чешките центрове в чужбина и техните представителства. Участниците в конкурса се ръководят от правила за участие, публикувани на електронните страници на Чешките центрове или други канали на комуникация в държавата, на която са граждани или постоянно пребиваващи. Обявите за участие в конкурса се публикуват в съответната държава на официалния за нея език. Деветото издание на конкурса е обявено най-напред в държавите от немскоезичната област (Германия, Австрия и Швейцария), както и във франкофонските държави (Белгия и Франция). Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същи прозаичен откъс в рамките на 12 преводачески страници, от книга на съвременен чешки автор, публикувана в периода между декември 2021 и ноември 2022. Книгата е избрана от специална комисия, чиито членове са номинирани от ЧЦ и ЧЛЦ и която не е била до момента на конкурса преведена на български език. Следващи критерии при избора на книга, които комисията е взела под внимание са: тематично и стилово интересен текст за чуждия контекст; потенциал за превод и издаване; всеки автор може да бъде избран само веднъж; не могат да бъдат избирани сборници с разкази; идеалният избор, без да е задължителен, са прозаичните дебюти на авторите; избраният автор няма досега издадена повече от една книга в съответната държава, където се провежда конкурсът; откъсът за превод се избира заедно със самия автор. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, чиито състав за България се определя от Чешкия център София. Журито няма да разглежда вече публикувани преводи на конкурсния откъс. Във всяка държава, където се провежда конкурсът, може бъде излъчен само един победител. ЧЦ, ЧЛЦ и отделните Чешки центове в чужбина си запазват правото без посочване на основание да прекратят конкурса по всяко време, да променят условията на провеждането му, както и да не го обявят или да не излъчат победител. На участниците в конкурса не се полага финансова компенсация за разходите, направени във връзка с участието в конкурса или с прекратяването му. ДЪРЖАВИ-УЧАСТНИЧКИ Деветото издание на конкурса е обявено в следните държави-участнички посредством местните представителства на Чешките центрове: България, Египет, Република Хърватска, Италия, Япония, Република Корея, Унгария, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия и Украйна, както и в държави от следните езикови области: Германия, Австрия, Швейцария (немска) и Белгия и Франция (френска). ТЕКСТ ЗА ПРЕВОД Тази година комисията, номинирана от ЧЦ и ЧЛЦ, избра откъс от книгата на Анна Беата Хаблова Směna (изд. HOST, 2022). Откъсът e една цяла глава от книгата: taiči, стр. 23-37 (стр. 23 от заглавието на главата до изречението Nebo kam patřila Míša, která věděla, že nechce patřit nikam? в рамките на 12 преводачески страници). Směna, str. 23-37 (86.13 KB - PDF) НАГРАДА Няколкодневно гостуване в Чехия, свързано с активно участие в специализиран семинар и съпътстваща програма. Престоят започва в Прага с преводачески уъркшоп, след което победителите в конкурса вземат участие в Бохемистичния семинар на Моравската библиотека в Бърно (семинарът се провежда всяка година в различен град от Прага). ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Участниците в конкурса в България следва да отговарят на следните изисквания: да са български граждани или да имат статут на постоянно пребиваващи в България да са на възраст до 40 години да нямат публикувана преводна книга да не са победители в предходните издания на конкурса УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Най-късно до 31 март 2023 г. участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес: ivanova@czech.cz превод на откъса от книгата на Анна Беата Хаблова Směna(изд. HOST, 2022). Откъсът включва една цяла глава от книгата – taiči, която започва на стр. 23 и свършва на стр. 37 с изречението Nebo kam patřila Míša, která věděla, že nechce patřit nikam? декларация (свободен текст) за авторство на изпратения превод професионална автобиография в разказвателна форма на чешки език в обем до 1000 знака с посочени дата на раждане, адрес, телефон и имейл актуална снимка във формат за печат и посочен автор на снимката С изпращането на посочените материали, данни и снимки участниците дават съгласието си за тяхното използване за цели, свързани с популяризирането на конкурса, т.е. с тяхното публикуване (на интернет страниците на Чешките центрове или Посолствата на Чешката република в чужбина, както и в съпътстващите конкурса печатни материали). СРОКОВЕ Краен срок за изпращане на преводите: 31 март 2023 г. Обявяване на резултатите: до 15 май 2023 г. Гостуване на наградените преводачи в ЧР: през юли 2023 г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА: д-р Димана Иванова: ivanova@czech.cz – Чешки център София ВАЖНИ КОНТАКТИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОТ ПРАГА: Централа на Чешките центрове в Прага: Анна Храбачкова: hrabackova@czech.cz/ Татяна Лангашкова:langaskova@czech.cz Чешки литературен център в Прага: Ян Зикмунд: jan.zikmund@czechlit.cz

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Превод
 • Ограничение за участие: възраст до 40 години
 • Източник: https://sofia.czechcentres.cz/bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето 2023

През четири години, с начало 2023 година, Община Дряново, Исторически музей – Дряново и СБХ организират провеждането на Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето. Допускат се живописни, скулптурни и графични разработки на портретната задача, размер на дългата страна не по-голям от 130 см., рамкирани, във вид за експониране, етикирани – имена, размери, техника и година на създаване, актуални телефон и е-поща на автора. Майстор Колю Фичето не е обичал да се снима и единствен документ е профилната му снимка от погребението му във Велико Търново. Моля всеки, който желае този, или друг визуален изходен материал за работа, да се обади на тел.: 0676/72097, 0878281568 – Антон Антонов или на e-mail: office@museumdryanovo.com; museum_dryanovo@gmail.com Постъпилите творби ще бъдат показани в изложба в залите на Икономова къща, град Дряново. Наградената творба, по преценка на жури, определено от СБХ и Община Дряново, остава собственост на Исторически музей – Дряново, като неизменна част от колекцията портрети на Майстора. Обявяването на наградата ще става по време на изложбата, като церемонията ще се проведе на 5 юли в Икономова къща. Събитието ще се съвмести с изложбата от ежегодния Национален пленер по живопис. При достатъчно представени творби за Националния конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето, те ще бъдат представени като самостоятелна изложба след тази от пленера. Срокът за изпращане на творбите е 15 юни, на адрес: гр. Дряново, 5370, ул. „Шипка“ № 82, Исторически музей – Дряново. Транспортните разходи до Икономова къща и обратно, след изложбата, са за сметка на автора.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2023
 • Как да участваме: живописни, скулптурни и графични разработки на портретната задача, размер на дългата страна не по-голям от 130 см., рамкирани
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://museumdryanovo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV Международна изложба - конкурс за историческа живопис

а четвърта поредна година Исторически парк организира международна изложба - конкурс за историческа живопис. Над 500 художници от 20 различни страни взеха участие в конкурса. 15 000 от посетителите на Исторически парк видяха изложбата, а 125 от творбите бяха продадени на нашия арт базар. Темата на тазгодишното издание на изложбата е „Селските въcтания по света“. Историята на селските въстания обхваща период от над две хиляди години. Различни причини подхранват появата на този феномен, при който хората са показвали, че силата да променят и живеят живота, който искат е в техните ръце. На Вас даваме възможността да изберете някои от тези исторически моменти и да го представите пред широката публика. Целите на конкурса • Откриване на талантливи художници и подпомагането им в процеса на творческото развитие. • Насърчаване на интереса към историята и културата. • Подпомагане на творците в представянето на творбите им пред широката публика. • Подпомагането на творците в продажбите на творбите им. В конкурса могат да участват творци от България и чужбина навършили 18 години. Авторите трябва да се регистрират предварително в сайта на Исторически парк. Снимката на картина с резолюция 300 dpi, описание на сюжета, контакти на автора трябва да бъдат изпратени на ел. поща: event@ipark.bg до 15.04.2023 г. Конкурсът се провежда от 01 май до 31 май 2023 г. Изложбата се провежда от 01 май до 04 септември 2023 г. Творбата може да бъде оставена до края на изложбата по желание на автора. В периода на изложбата ще се правят покупко-продажби на картините. Творбите за конкурса се приемат до 25 април 2023 г. на адрес: България, област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, „Исторически парк“. Картините на участниците в конкурса се оценяват от жури, от посетителите на парка, както и в сайта от 10:00 часа на 01 май до 00:00 ч. 31 май 2023 г. чрез гласуване. Награден фонд: - 1 място - 10 000 лв; - 2-място – 3 000 лв; - 3 място – 2 000 лв. Моля, запознайте се обстойно с Регламента на конкурса. За допълнителни въпроси +359899516677 Юлия Соколова - координатор на събитието Лин към регламента - https://ipark.bg/bg-BG/GeneralTerms/Details/964

 • Дата на затваряне: 25 март 2023
 • Как да участваме: историческа живопис
 • Ограничение за участие: творци от България и чужбина навършили 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 15000 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса