по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА МЛАД АРТ КРИТИК

Гьоте-институт България и Културният център на Софийския университет обявяват КОНКУРС ЗА МЛАД КРИТИК В ОБЛАСТТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА Конкурсът е отворен за участници до 35-годишна възраст с интерес в областта на критическото писане за съвременни визуални изкуства. Поканата е отворена в рамките на три месеца – от 1 март до 31 май, а кандидатстването става чрез изпращане на два критически текста в следните жанрове: Рецензия за конкретна изложба, показана в България в рамките на обявения тримесечен период за кандидатстване. Максимален обем – до 12 000 знака; По-общ обзорен текст върху актуални процеси от художествената сцена в България, случили се през тримесечния период за кандидатстване. Кандидатът сам избира какъв да е тематичният фокус на текста. Максимален обем – до 15 000 знака. »» Кандидатурите се подават до 31 май на адрес: culturalcenter@uni-sofia.bg Наградата включва посещение на следващото издание на Berlin Art Week (10–15 септември 2024) и публикация на текстовете. В рамките на посещението си в Берлин избраният кандидат ще има възможност да се срещне с критици и артисти в областта на съвременното изкуство. Финансирането включва настаняване и поемане на пътни и дневни разходи. Владеенето на английски език е задължително условие. Журито на конкурса е съставено от специалисти в областта на визуалните изкуства и критическата рефлексия върху тях. Негови членове са Мария Василева, Светлана Куюмджиева и Диана Попова, с по един съвещателен глас в него участват и двете институции, организиращи конкурса. Изпратените текстове ще се четат от журито анонимно. Името на победителя ще бъде обявено в средата на месец юни 2024 г. Веднага след това неговите текстове ще бъдат публикувани в платформата за критически текстове и рецензии в областта на културата „Ателие“ на сайта на Културния център на СУ.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: критически текст
 • Ограничение за участие: участници до 35-годишна възраст
 • Източник: https://www.goethe.de/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Варненски амфитеатър

Фондация ВИА – За живото изкуство обявява международен конкурс с название Място за чудо Целта на конкурса е да се избере място на морския бряг на Варна за изграждане на обърнат към морето амфитеатър. За това от участниците де очаква обосновано предложение, съобразено с особеностите на терена и определена концепция за амфитеатъра (размери, разположение и особености на сцената и др. п.). Участие – В конкурса могат да участват както пълнолетни физически, така и юридически лица от цял свят, които приемат условията на конкурса и до 31 август 2024 по електронен път представят електронно досие на български, английски или френски език, съдържащо предложението за място, описание на концепцията на участника за планирания амфитеатър и данни за участника, включително евентуални авторски претенции за оригинални елементи на концепцията и предложения за участие в реализирането на проекта в каквато и да била форма (проектиране, строителство, експлоатация, финансиране и др. п.). Срокът за явяване на конкурса е 31 август 2024, но при уважително искане на желаещи да участват може да бъде удължен, за което вече явилите се получават известие. Резултатите на конкурсът ще бъдат определени по три линии: от жури, поканено от организатора на конкурса, чрез обществено обсъждане, и чрез отношение (решение) на ръководството на община Варна по молба на организатора на конкурса. Всички участници, представили досиета, достойни за внимание получават диплома и предмитнш награди, а имената на отличените със златна диплома ще бъдат изписани на мраморна паметна плоча, поставена на входа на амфитеатъра. Адрес за подаване на досиетата, както и за връзка amphi@apeva.art

 • Дата на затваряне: 31 август 2024
 • Как да участваме: С електронно писмо
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 1000 лв
 • Брой на победителите: 20
 • Оценка на разходите: Няма разходи
 • Отворен за територията на: От цял свят
Приоритет на конкурса 
Първи пленер рисуване на открито - "Сред водните лилии,вдъхновени от Клод Моне "

Общи условия,регламент за участие 1 .Изпратете заявка за участие “за пленер Водни лилии”на имейл Trilly404@gmail.com . Имейлът трябва да съдържа трите имена на участника,кратко представяне – от град , години, творческа изява, професия.Сканиран документ или снимка ( по банков път/ преводно нареждане ) за платена такса 36 лв. ( издаваме фактура) . При получено потвърждение, получавате обратен имейл ,с вашия персонален номер . Краен срок за получаване на заявка за участие -19май 2024 .Банкова сметка - BIG:FINV BGSF BG74 FINV 9150 1015 5281 69 2. При пристигане на входа на фермата получавате баджо срещу полученият персонален номер . С него в рамките на цялата седмица,от изгрев до залез, в който ден или дни си изберете, имате достъп във фермата. Няма ограничение във времето и продължителността на престоя. 3. Външни лица са позволени само и единствено 1 -2 придружители на участниците. Всеки участник си носи материали,пособия,платна, техника и всичко необходимо за работа.Всички разходи на авторите са за тяхна сметка. 3.Единствената ферма за водни лилии в България Отваря врати и се превръща в средище на Художници и любители такива, които ще имат възможността да се срещат със съмишленици , да бъдат заедно и да обменят ценен опит и контакти .Картините ще бъдат изложени в специално обособено затворено място ,за да могат да съхнат и едновременно с това, да бъдат разглеждани от посетители и гости .Ще имат възможност за продажба( ако авторът желае) . Ако междувременно картината се продаде,тя остава на изложението до края на 25 май. Всеки автор може да изложи до три броя от творчеството ,сътворено във фермата, като всяка една ще бъде рекламирана в интернет пространството и снимана от медии, след края на събитието ,изложението им ще остане до месец,след което ще бъдат върнати собствениците им или изпратени им за тяхна сметка до посочен адрес. 4.Организаторът на събитието прилага фактурирана Таксата за участие с цел, да се разпредели между участниците награден фонд, затова на драго сърце са приети и спонсори . За връзка Телефон 0889 560 933 5.Съхранение на лични данни: Предоставените лични данни ще служат само за целите на пленера,в съгласие със закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на авторите с техните произведения и при обратна връзка, при връщане на творбите. Собствениците на творбите дават съгласието си организаторът да използва нейното/неговото име в публичните съобщения,свързани с пленера. 6. Приемане на правилата: С изпращане на заявката за участие, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на пленера и че ги приемат. 7. Организаторите “Камелия Флауърс “EOOD - Дойчин Водни Цветя , “Аз Милото”- артист “EmySVassy “(ЕСВ) , си запазват правото на документиране, излъчване, тиражиране на пленера, както и правото на промени в регламента. 8. Други: Всички въпроси и казуси ,които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение. Право на участие имат лица над 18 г., от България и Европейските държави,без оглед на пол и расова принадлежност. 9. Начин на провеждане : В периодът от 20 май 2024 до 25 май включително ,всеки участник може да избере кога да се яви да реализира участието си. За желаещи да започнат по изгрев, преди 08:00 часа предварително да звъннат. Денят На 25 май ,от 10:00 часа, ще бъде с Отворени врати и за външни посетители , любители на изкуството гости и представители на бизнеса а от 17:00 часа,на официално тържество ще бъдат излъчени най- впечатляващи картини. Жури от официални гости ще раздаде следните награди : 1място -500лв , 2място -300лв: 3 място – 100лв. Специална награда за иновативност- 100лв., и други . Ще има допълнителни приятни изненади. Всички участници ще бъдат почетени с Грамота за участие .

 • Дата на затваряне: 19 май 2024
 • Как да участваме: 1. Изпратете Заявка" за участие в пленер водни лилии" на e-mail : Trilly404@gmail.com. с платена такса 36 лв
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник:
 • Общ награден фонд: 1 500
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: такса 36 лв.
 • Отворен за територията на: България, Европа
Приоритет на конкурса 
Конкурс: Разкажи твоята история и спечели 360 лв. ваучер всеки месец

Ако обичаш приключенията и не спираш да се предизвикваш, сигурно имаш много истории за разказване, а ние искаме да научим за тях и да ги представим пред повече хора! Нека светът научи за теб и нещата, които си постигнал и преодолял! Ето защо ти отправяме още едно предизвикателство: Разкажи ни твоята история! Сподели в разказ (текст и снимки) интересна история: какво си преживял, докато си катерил планини или когато си изследвал пещери, или когато си летял в простора. Разкажи ни как си преодолял най-големия си страх, избягнал си опасност или си се научил да караш ски. Може да ни разкажеш също и как се сдоби с първата мечтана екипировка (какво ти костваше), сподели ни за своя личен мотиватор (на когото се възхищаваш, който те е запалил по приключенския живот), разкажи ни коя е най-голямата мечта, която все още не си сбъднал. Ти избираш какво да ни разкажеш, а ние ще ти помогнем то да стигне до много повече хора, които мислят като теб или искат да тръгнат по пътя на приключенията. Условия на конкурса Изпрати ни свой авторски текст между 500 и 3000 думи. Текстът трябва да кореспондира с тематиката на Списание 360 и да има заглавие и подзаглавие. Изпрати поне 3 снимки с добро качество, като името на всеки файл представлява кратко описание на снимката и името на нейния автор, изписани на кирилица. Пример: Водопад Скакавица през зимата – Александър Петров.jpg (Снимките не трябва да бъдат брандирани.) Първата прикачена снимка ще бъде заглавна за статията. Моля, обърнете внимание всяка от снимките да бъдат с размер до 7 MB, а общо снимките, които изпращате да не надвишават 25 MB. Конкурсът се провежда регулярно всеки месец, като всеки разказ се класира за месеца, в който е получен. Всеки може да участва и с повече от един разказ на месечна база. Оценяването на участниците в конкурса ще става от редакторска колегия на Списание 360, която при своето решение ще се води от художествените качества на текста, като ще вземе под внимание и броя на коментарите и харесванията в социалните мрежи, освен в случаите, когато те са явна форма на спам и/или опит за нечестна игра. С участието си в Конкурса се съгласяваш изпратените от теб текст и снимки да бъдат публикувани на уебсайта 360mag.bg и споделени в социалните мрежи. Публикувани ще бъдат само одобрените материали, а най-добрите ще бъдат наградени. Всеки месец ще бъде излъчван един победител, който ще спечели награда в размер на 360 лв ваучер от магазин Стената. Победителите ще бъдат обявени в началото на следващия месец с публикация на сайта и пост във Фейсбук. Вижте ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на конкурса *Получаването на наградата се осъществява чрез платежен документ. ** За получаването на наградата ще бъдат изискани необходимите лични данни на победителите.

 • Дата на затваряне: 00 0000
 • Как да участваме: разказ (текст и снимки) интересна история
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Списание 360
 • Общ награден фонд: Всеки месец ще бъде излъчван един победител, който ще спечели награда в размер на 360 лв ваучер от магазин Стената
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ТАЛИСМАН НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград организира национален конкурс за изработка на талисман на висшето училище. Състезанието е отворено за преподаватели и студенти от цялата страна. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО - Да съдържа графично изображение на талисмана и описание (интерпретация на автора) на значението на конкретния символ, представящо основните идеи на кандидата. За целите на изготвяне на предложението, препоръчваме участниците да се запознаят с историята, мисията и ценностите на университета, както и с характерните за Югозападния регион традиции. Графичното изображение да бъде представено във формат А4 с изгледи от 3 гледни точки, цветово решение, което да е съобразено със символиката на институцията и предложения за материал, от който евентуално да бъде реализирано. Обем на описанието – до 5 страници. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва в него с не повече от една творба. Участниците в конкурса изпращат творбите си по пощата на следния адрес: гр. Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. „Иван Михайлов“ 66 в срок до 01 юни 2024 г. Важи датата на пощенското клеймо. Всеки участник изпраща предложението в един плик, на който се поставя входящ номер в деловодството на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и който трябва да съдържа: - първи запечатан непрозрачен плик, съдържащ графичното изображение и описание (интерпретация на автора) на символичното значение, като те не трябва да съдържат информация за автора, както и знаци, насочващи към неговата самоличност. В противен случай той няма да бъде допуснат до класирането. Този плик се предоставя на журито, след като получи номер от комисия по засекретяването, назначена със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“. - втори запечатан непрозрачен плик, съдържащ подписаната от автора заявка за участие по образец, публикувана на интернет страницата на конкурса, която съдържа данни за името на графичното изображение, името на автора, кратка творческа биография, имейл и адрес за кореспонденция, както и съгласие за приемане условията на този регламент. Този плик остава при комисията по засекретяването, която му поставя номер идентичен с този на първия плик. Този плик се отваря, след като журито извърши класиране на участниците. Участниците в конкурса ще бъдат лично уведомени за резултатите от проведения конкурс. Оповестяват се на официалния сайт на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Организаторите не са длъжни да върнат на авторите изпратените от тях графични изображения. Изпратените графични изображения от участниците трябва да бъдат създадени специално за конкурса, да не са публикувани и публично представяни. Авторите на наградените проекти отстъпват на ЮЗУ „Неофит Рилски“ неизключителното право за използване на произведението, което включва правото за изработване на талисман на ЮЗУ „Неофит Рилски“. ОЦЕНЯВАНЕ Жури, определено от организаторите, извършва класирането на изпратените творби и присъждането на наградите. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. Награди: Класираните на първо, второ и трето място участници ще получат парични награди – съответно 1000 лв., 500 лв. и 300 лв. price1 transparent ready 1000 лв. price2 transparent ready 500 лв. price3 transparent ready 300 лв

 • Общ награден фонд: 1800 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса