по дата на конкурса
Анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Панайот Пипков“ от серията „Български творци“

Българска народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на: • медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Панайот Пипков“ от серията „Български творци“. Срок за представяне на проектите: 11 май 2021 г. в сградата на Българската народна банка, София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1. Условията и задължителните изисквания за проектите на възпоменателната монета са публикувани на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg. При желание същите могат да бъдат получени и на хартиен носител всеки работен ден в сградата на Българската народна банка в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 на каса № 1: всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:45 ч., междинни почивки от 10:00 до 10:15 ч. и от 14:30 до 14:45 ч. и на каса № 46: всеки работен ден от 8:30 до 13:00 ч. и от 13:30 до 15:45 ч., междинни почивки от 10:15 до 10:30 ч. и от 14:45 до 15:00 ч.

 • Дата на затваряне: 11 май 2021
 • Как да участваме: изработване на художествени проекти
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.nha.bg/
 • Общ награден фонд: 8350.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за изработване на графично лого за екологична инициатива „Син етикет“.

Община Бургас в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обявяват конкурс за изработване на графично лого за своята екологична инициатива „Син етикет“. Логото ще е основен знак за маркиране на заведения за хранене и развлечения, които се включат в кампанията за намаляване на полимерните отпадъци и не използват материали за еднократна употреба от пластмаса като чаши, чинии, сламки и прибори за хранене. С оригиналното графично лого обектите ще бъдат отличавани и на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas и представянето им на организирани събития в рамките на проект за опазване на околната среда. Изисквания към логото: Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация. Да е разработено така, че да е подходящо за използване с и без фон, както в малък, така и в по-голям размер. Да бъде подходящо за печатни реклами и сувенири, информационни табели, билбордове. Графичните проекти трябва да включват варианти на кирилица и латиница, придружени от цветни и черно - бели версии с възможност за компютърна анимация. Логото трябва да бъде разработено и представено във формат JPG, както и във векторен формат (EPS, AI, CDR, PDF) Условия за участие: Всеки автор може да предложи до 3 проекта; Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса; Концепция, с която обосновава идеята си - въздействие на шрифтове, цветова гама и елементи; Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имена, ел. поща и телефон за контакт; Подписана декларация за авторство на предложения проект (Приложение 1). Краен срок за изпращане на проектните файлове: 20 май /Европейски ден на морето/. Предложенията следва да бъдат предоставени на e-мейл: mv.stoyanova@burgas.bg или на електронен носител в Община Бургас на ул. „Александровска“ 26.

 • Дата на затваряне: 20 май 2021
 • Как да участваме: Лого
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд: парична награда в размер на 240 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за студенти на тема „Героизъм по време на пандемия“

Здравейте, скъпи приятели и студенти! Напомняме ви, че ако искате да участвате в нашия конкурс за студенти, крайният срок за изпращане на видео материалите е 10 май 2020 г. ????⏳???? Темата на тазгодишния конкурс за студенти е „Героизъм по време на пандемия“. Форматът за участие остава същия като миналата година – едноминутно видео по темата. Различното тази година е, че даваме шанс на повече младежи да се включат. Така освен изучаващите специалност “Журналистика” свои видеа могат да изпращат и всички студенти, които искат да се развиват професионално в тази сфера. Условието е участниците да бъдат до 25-годишна възраст. Запазва се възможността за индивидуално или отборно участие. За победителите в конкурса за студенти са предвидени парични награди: 1200 лв. за 1-во място, 400 лв. за 2-ро място и 300 лв. за 3-то място, както и грамота-признание. Големият победител ще получи също така и възможност за стаж в медия.

 • Дата на затваряне: 10 май 2021
 • Как да участваме: едноминутно видео по темата
 • Ограничение за участие: студенти о 25-годишна възраст
 • Източник: https://dimitartsonev.com/
 • Общ награден фонд: 1900.00 лв. възможност за стаж в медия
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „ИЙМС 2021“

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПРОВЕРИТЕ ВАШИТЕ КОНСТРУКТОРСКИ ПОЗНАНИЯ В РЕАЛНИ РАБОТНИ УСЛОВИЯ? Ако сте студенти от специалности „Инженерен дизайн“ и „Технология на дървесината и мебелите“ – редовно и задочно обучение може да се възползвате от това предложение като вземете участие в конкурса „ИЙМС 2021“ организиран от фирма М2 ПРОМ и факултет „Горска промишленост“ при Лесотехническия университет с награда от 500 лева за финалиста. Необходими материали за участие в конкурса: • Мотивационно писмо на тема “Защо искам да бъда мебелен конструктор?“; • Представяне на личен проект, който може да бъде: чертеж на мебел, скица, ръчен модел, рисунка, изработка на предмет и др. по индивидуална преценка на всеки участник. Материалите се изпращат едновременно нa имейли eames@m2-prom.com и d.angelova@ltu.com до 16 Април 2021. Задължително се посочва телефон за обратна връзка и електронна поща. На 23 Април, комисия ще класира и обяви 6 от кандидатите, които ще вземат участие в конкурса. Същинската част на конкурса ще се състои на 16 Май при следната програма: 8:00 – сборен пункт на паркинга на Лесотехнически университет, осигурен транспорт до фирма М2 ПРОМ, с. Божурище; 8:45 – закуска в офиса на фирма М2 ПРОМ, представяне на фирмата, указания за регламент; 9:30 – 12:30 – част 1 от конкурса – Чертаене в AUTOCAD на мебел по задание. Начертаните от кандидатите изделия ще бъдат произведени още същия ден във фабриката на М2 ПРОМ; 12:30 – 13:15 – обяд; 13:30 – 16:30 – част 2 от конкурса – Чертаене в AUTOCAD на мебел по зададен обем и време, като моделът се оставя по желание на студента; 16:30 – 17:00 - обиколка на фабриката; 17:00 – обявяване на победителя и връчване на наградата; 17:15 – отпътуване от фирма М2Пром към Лесотехнически университет. Допълнителна информация: Освен еднократната парична награда, на победителя в размер на 500 лв., ако има интерес от финалиста и от фирма М2 ПРОМ, ще бъдат предложени още: • Платен стаж в М2 ПРОМ; • Възможност за постъпване на работа в М2 ПРОМ след дипломирането.

 • Дата на затваряне: 16 април 2021
 • Как да участваме: Мотивационно писмо, проект
 • Ограничение за участие: студенти от специалности „Инженерен дизайн“ и „Технология на дървесината и мебелите“
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 500.00 лв.
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЛОГО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

БЛС се обръща към креативните хора със смели идеи, с покана да се включат в конкурса за лого на съсловната организация на английски език. Участниците трябва да се придържат към визията на логото на БЛС на български език и избраната цветова гама. В aдаптираната на английски версия трябва да е изписано Bulgarian Medical Association и съкратеното наименование BMA в различни варианти, по подобие на официалното лого на български език. Визуалните проекти ще очакваме до 30.04.2021 г. в избран от кандидата формат на представяне. С одобрените ще бъдат проведени срещи и уточнени условията и сроковете за изработване на официалното лого на английски език във векторен формат. Ще очакваме уникалните Ви идеи и проекти на имейл blsus@blsbg.com

 • Дата на затваряне: 30 април 2021
 • Как да участваме: Лого
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Красотата на българката"

През 2021година,ще отбележим 5-то издание на единствената по рода си българска тортена колаборация "Моята България". Темата, която избрахме е "Красотата на българката". По традиция колаборацията ще бъде представена едновременно онлайн и на реална изложба. До сега участието в "Моята България" се осъществяваше само с покана от страна на организатора на проявата,шеф Мария Озтюрк. Но тъй като ние винаги сме се стремили да бъдем новатори и да се развиваме, от тази година въвеждаме и друг начин за участие и той е следният: Всеки, който има българско гражданство и страст към захарното изкуство може кандидатства за участие "Моята България" 2021г. Уловията за участие са на конкурсен принцип.Ето изискванията към кандидатите: 1.Подгответе творба по темата "Красотата на българката". 2.Проектът с който ще участвате трябва да е авторски, създаден специално за конкурса на "Моята България". 3. Ограничения за вида, формата и размерите на захарните произведения няма.Може да участвате с бисквитки, торти, захарни фигури, бюстове и т.н. 4.Всичко видимо по проекта трябва да е изработено от сладкарски материали. (За вътрешната конструкция може да се използват стиропорени макети, метални и пластмасови подпори и др.) 5.Снимките на проекта с който участвате трябва да се пазят в тайна и не бива да бъдат споделяни в Интернет преди официалното обявяване на избраните участници. За да участвате,до 20 Май 2021 г., трябва да изпратите 4 броя снимки на вашата творба на емайл ????mybulgariacakecollaboration@gmail.com Снимките трябва да отговарят на следните критерии : ✅1. Участникът (вие) снимани заедно с творбата си .(За да добие журито представа какви са нейните размери). 2. Проектът в цял размер, заснет фронтално. 3.Странична снимка на проекта.(По избор от ляво или от дясно). 4.Снимка на детайл от проекта.(По ваш избор)

 • Дата на затваряне: 20 май 2021
 • Как да участваме: бисквитки, торти, захарни фигури, бюстове и т.н.
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ Burgas International Film Festival

Вече пет поредни години Burgas International Film Festival заема почетно място в лятната културна програма на Бургас и превръща града в стабилен пристан на новото кино с акцент върху заглавията от черноморския регион, но не само. Само за половин десетилетие събитието се превърна в едно от най-очакваните събития за местното арт хаус кино и важна платформа за представяне на пълнометражни и късометражни филми. "Виж!" се гордее да бъде траен партньор на събитието и тази година това няма да е изключение. Сега с подкрепата на TATRATEA се впускаме в още едно приятно приключение - да открием най-добрата визия за плакат на шестото издание на фестивала, което ще се проведе между 16 и 23 юли. Отправяме отворена покана към художници, илюстратори, фотографи и всички творци в областта на визуалните изкуства, които могат да се включат в конкурса за плакат. Избраният плакат ще краси всички визии на Burgas International Film Festival он- и офлайн и да бъде визитната му картичка преди прожекцията на всеки от филмите в програмата. Наградният фонд се осигурява от TATRATEA и е на стойност 400 лв. Желаещите да участват могат да изпращат своите предложения най-късно до 10 април на е-mail: office@vijsofia.bg Размерът на плаката е 100х150см. А визията за шестото издание на фестивала трябва да съдържа следните надписи: име: Burgas International Film Festival дати: 16 - 23 юли 2021

 • Дата на затваряне: 10 април 2021
 • Как да участваме: Плакат
 • Ограничение за участие: удожници, илюстратори, фотографи и всички творци в областта на визуалните изкуства
 • Източник: https://vijmag.bg/
 • Общ награден фонд: 400.00 лв
 • Брой на победителите: 1
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален кулинарен конкурс на тема: „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2021“

НЧ“Светлина -1941г. „ село Преславци общ.Тутракан обявява Национален кулинарен конкурс на тема: „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2021“ Основната цел на конкурса е да даде възможност на всички региони от България да споделят своя опит и знания. Провокирани от една различна година, която застави света пред нови предизвикателства, свързани със запазване живота и здравето на хората, през 2021 година конкурсът се посвещава на традицията по време на пандемия . Раздел: рецепта със снимка на традиционен козунак . За участие в конкурса се допускат всички без ограничение на възрастта . Краен срок за получаване на конкурсните материали - 30 април 2021г.17.00часа. Снимките придружени с рецепта изпращайте по електронен път на email: kozunaci-2021@abv.bg

 • Дата на затваряне: 30 април 2021
 • Как да участваме: рецепта със снимка на традиционен козунак
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
България търси новите младежки делегати към ООН

Двама младежки делегати към ООН ще бъдат избрани чрез национален конкурс, който се организира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на МВнР. Те ще представляват гласа на младежите в България и ще отстояват техните интереси на най-високо междуправителствено ниво в продължение на 18 месеца - от юли 2021 г. до декември 2022 г. Избраните ще станат част от делегацията на страната ни към Общото събрание на ООН и в Комисията по социално развитие на Икономическият и социален съвет на ООН и ще могат да работят по решенията на ООН за младежта с права, сравними с тези на акредитиран дипломат. Делегатите ще имат различни задължения на национално и международно ниво, като работата им ще е свързана главно с младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства. Конкурсът стартира на 15 март и е отворен за всички български граждани на възраст между 18 и 29 години. Сред изискванията са владеене на английски език, познаване на дейността на ООН в сферата на младежта и споделяне на ценностите на организацията. Всички желаещи да кандидатстват или да номинират подходящ кандидат, могат да го направят до 23:59 ч. на 16 април 2021 г. на следния линк: http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2021/

 • Дата на затваряне: 16 април 2021
 • Как да участваме: http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2021/
 • Ограничение за участие: български граждани на възраст между 18 и 29 години
 • Източник: https://www.mfa.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА ЗА ЧИТАЛИЩА

Община Смолян обявява конкурс за великденска украса, в който могат да участват всички читалища на територията на община Смолян. Нека да направим населените места в община Смолян по-красиви и атрактивни, така че да приветстваме пролетта и да посрещнем тържествено най-светлия християнски празник – Великден. Кой може да участва? Читалищата на територията на община Смолян. Какви са условията? Всяко читалище може да избере с какви материали и техники да направи украсата. Условието е да се украсят дворните пространства пред читалищата и/или площадите в центъра на съответния квартал или село, в който се намира читалището-кандидат. Награди 1. Място – 500 лв. 2. Място – 300 лв. 3. Място – 100 лв. Срок за участие Няма ограничения за сроковете за изработване. Важно е украсата да бъде изложена най-късно до 20 април и да остане до 07 май 2021 г. Как да участваме? Всички, които желаят да се включат в конкурса, трябва да изпратят снимки на направената украса до 25.04.2021 г. на следния e-mail: konkursi@smolyan.bg

 • Дата на затваряне: 25 април 2021
 • Как да участваме: Великденска украса
 • Ограничение за участие: читалища
 • Източник: https://www.smolyan.bg/
 • Общ награден фонд: 900.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Смолян
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС за "БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА" и "БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА"

https://www.librarysm.com/konkurs2.html

 • Дата на затваряне: 29 април 2021
 • Как да участваме: формуляр по образец, придружен с приложения в подкрепа на кандидатурата
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.librarysm.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ НА ГОДИНАТА 2020"

I . Критерии към участниците 1.Право на участие в конкурса имат само лица, които са български граждани и са дипломирани ландшафтни архитекти. 2.Проектите трябва да са творба (лично дело) на кандидатстващия ландшафтен архитект. 3.Всеки участник има право да участва с 1 проект. 4.Ако проектът е дело на екип от ландшафтни архитекти, кандидатстващият изрично да е посочен от останалите членове на колектива като водещ проектант. II. Критерии за проектите 1.Проектите могат да бъдат без и с реализация. 2.За участие се допускат проекти, изготвени в рамките на последните 5 години, считано от датата на обявяване на конкурса. 3.С един и същи проект не може да се кандидатства две поредни години. 4.Обектите могат да бъдат: *Обществени или частни обекти от всякакъв тип (паркове, градини, зелени зони към производствени, жилищни и обществени сгради, спортни, развлекателни и туристически комплекси, учебни или детски заведения, реконструкция и/или възстановяване на паметници на градинско – парковото изкуство, археологически обекти, рекултивация или консервация, зелени покриви (покривни градини), обекти свързани с транспортната инфраструктура, интериорен ландшафтен дизайн и др.) V.Срокове 28.02.2021 Начало на конкурса 12.04.2021 Краен срок за предаване на проекти 20.04.2021 Обявяване на резултатите 22.04.2021 Награждаване VI. Такса за участие 1.За членове на СЛА - безплатно 2.За всички останали 30лв. Заплащане по банков път по сметка на СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ, Банка ДСК ЕАД IBAN: BG28STSA93000009023884 BIC: STSABGSF VII. Контакти Координатор л.арх. Симеон Георгиев 0898 483 325 Имейл: sla.konkurs@gmail.com

 • Дата на затваряне: 12 април 2021
 • Как да участваме: Проект
 • Ограничение за участие: дипломирани ландшафтни архитекти
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Такса за участие За членове на СЛА - безплатноЗа всички останали 30лв.
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния конкурс „Млад одитор“ – 2021

Право да участват в конкурса “Млад одитор” като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат работещите в одиторски предприятия. Конкурсът се провежда на български език. Броят на участниците в първи и втори етап (регистрация и тест) е неограничен. Броят на участниците в трети етап се определя от постигнатите резултати от втори етап на всеки участник. През 2021 г., според новия регламент, конкурсът ще премине през 3 етапа на регистрация, тест, казус и есе. Първи етап Регистрацията на участниците се извършва от 4 март до 3 април 2021 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на електронната страница на конкурса. Втори етап Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на 9 април 2021 г. до 23:59 часа на 23 април 2021 г. Трети етап Казус + писане на есе са достъпни в онлайн платформата в периода 27 април – 25 май 2021 г. Всеки допуснат участник използва своето потребителско име и парола от вече направената си регистрация.

 • Дата на затваряне: 03 април 2021
 • Как да участваме: регистрация, тест, казус и есе
 • Ограничение за участие: студенти, обучаващи се в професионално направление Икономика
 • Източник: http://mladoditor.vuzf.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Цветя за цветница"

Виртуален конкурс за аранжировки от реалистични захарни цветя, оформени в букет, ваза или кашпа. За да се включите в конкурса трябва преди крайния срок да изпратите: Имена и адрес, телефон за контакт, 1 обща снимка на аранжировката и 2 снимки на детайли на e-mail:benny.cakes.bg@gmail.com краен срок за изпращане на материлаите 18.04.2021 г.

 • Дата на затваряне: 18 април 2021
 • Как да участваме: Зарахни цветя
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: Материали и консумативи за изработка на захарни цветя
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс за кандидат-студенти във Факултета по изкуствата

Уважаеми кандидат-студенти, Факултетът по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява онлайн конкурс в областите на изкуствата "Мода", "Изобразително изкуство", "Музика", "Кино", "Театър", "Култура и медии", "Култура и културен туризъм" и "Културология и културен мениджмънт". Крайният срок за изпращане на материалите е 31 май 2021 г. За допълнителна информация: доц. д-р Клавдия Камбурова, e-mail: kkamburova123@abv.bg; Вяра Дюлгерова, e-mail: art@swu.bg.

 • Дата на затваряне: 31 май 2021
 • Как да участваме: материали или изяви
 • Ограничение за участие: кандидат-студенти
 • Източник: http://www.swu.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->