по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема "МОЯТА ГОЛЯМА ЛУДА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ"

НЧ "Ангел Кънчев - 1901" Русе обявява онлайн КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема "МОЯТА ГОЛЯМА ЛУДА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ". В него могат да участват деца от 5 до 15 години, като участниците ще бъдат оценявани в 3 възрастови групи - I-ва (5-6-годишни), II-ра (от I-ви до IV-ти клас) и III-та (от V-ти до VII-ми клас). Рисунките трябва да са авторски и придружени от следната информация - трите имена на участника, държава, град, възраст, училище или градина, телефон или e-mail за връзка. Няма ограничения в използваната художествена техника, като участниците могат да си изберат една от следните категории: "Живопис" или "Приложно-декоративно изкуство". Участва се само с една творба, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат или телефон и да бъде изпратена като прикачен файл в JPG на e-mail: konkurszarisunka@gmail.com до 20.05.2024г. Компетентно жури ще разгледа творбите и ще обяви резултатите на 31 май. Класираните на първите три места участници във всяка възрастова група и категория ще получат награди и грамоти. Телефон за допълнителна информация: 0882 373 775.

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 5 до 15 години
 • Източник: НЧ "Ангел Кънчев - 1901" Русе
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за портрет на Христо Ботев

72 ОУ Христо Ботев обявява Конкурс за портрет на Христо Ботев Организира се по повод 148 години от смъртта на поета и революционер. Официалното начало на конкурса за детска рисунка е от 17.0.2024 г. и е насочен към всички български ученици от 1 до 7 клас, живеещи в България и чужбина. Желанието ни е да стимулираме учениците да опознаят патрона на нашето училище и да педоставим поле за изява на артистичните деца. Регламент за участие: Право на участие имат ученици от цялата страна от 1 до 7 клас от училища, читалища, клубовете, школите, както и българчета, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален, колективни рисунки няма да бъдат разглеждани. Всеки участник може да се включи само с една творба. Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител с размер 35/50 см. или А4/без паспарту/, с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник. Участниците могат да изпращат рисунките си до 10 май 2024 г. На гърба на всяка рисунка трябва да се съдържа информация за: име и фамилия на автора, клас, възраст, учебно заведение, населено място, пощенски и електронен адрес, телефон за контакт на родите/учител. Рисунките се изпращат на адрес: България, гр. София, кв. Суходол, ул. Овчо поле 14, п.к. 1362

 • Дата на затваряне: 10 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 7 клас
 • Източник: 72 ОУ Христо Ботев
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и извън България
Приоритет на конкурса 
Пети онлайн конкурс за рисунка "Приказният свят на природата4

От 15 май 2024 г. /Световния ден на климата/, стартира Петото /юбилейно/ издание на онлайн екоарт конкурс за рисунка „Приказният свят на природата ", организиран от СНЦ „Дунавско сияние“. Конкурсът се финансира от Програма „Култура“ на Община Русе. В миналогодишното издание на конкурса свои рисунки изпратиха над 700 млади творци от България, включително и българчета от Испания, Италия, Португалия, Германия, Великобритания, Румъния, Република Молдова, Китай, Йордания, Люксембург, Франция и САЩ. С всяка година географията на конкурса се разширава и ние с основание можем да кажем, че той се превърна в значимо арт събитие, както за страната, така и за българската диаспора по цял свят. Основната цел на конкурса е: чрез средствата на изобразителното изкуство да се провокира креативност и лична позиция към опазване на околната среда. В него могат да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: - Ученици от 1-ви до 4-ти клас; - Ученици от 5-ти до 7 - ми клас; - Ученици от 8-ми до 12-ти клас. Рисунките трябва да бъдат авторска композиция и да са придружени със следната информация: трите имена на участника, държава, град, училище, клас и телефон или e-mail за връзка. Професионално тричленно жури ще оценява художествената стойност на творбите онлайн. Освен това, организаторите от СНЦ „Дунавско сияние“, ще премират с по една допълнителна „Бонус точка“, тези рисунки, които:  Имат кратък текст-мото, изразяващо личното отношение на художника към опазването на околната среда;  Отразяват природните красоти на нашата страна – България. Картините трябва да са съпроводени с текст, указващ географското място на творбата.;  Имат сюжет свързан с пъстротата и многообразието на великата европейска река – река Дунав. И тази година ще се насърчават творби с общ сюжет „Приказният свят на моята България“. Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат награди, грамоти и почетни медали. Новост за този Юбилеен конкурс е учредяването на Комплексни награди /Плакет/ - за най-изявени комплексни участници от: училища, читалища, школи по изобразително изкуство, ателиета по рисуване и др. Всички рисунки от конкурса ще бъдат експонирани на виртуална изложба във ФБ страницата на сдружението. Предвижда се и организиране на традиционна реална изложба през месец септември, в която ще могат да участват първите тридесет творби от всяка възрастова група. Още една новост в конкурса: в реалната изложбата ще участват оригиналните творби на призьорите /класираните на първите три места от всяка категория/. Куриерските услуги са за сметка на участниците. Представените творби не се връщат, а остават във фонда на конкурса и в бъдеще ще са част от пътуващи експозиции в различни институции – училища, читалища, библиотеки, галерии и др.

 • Дата на затваряне: 17 юни 2024
 • Как да участваме: Няма ограничение в използваната художествена техника. Участва се само с една рисунка, която трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат/телефон и да бъде изпратена като прикачен файл във формат / JPG / на e-mail: ekg35@abv.bg или като лично съобщен
 • Ограничение за участие: В него могат да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: - Ученици от 1-ви до 4-ти клас; - Ученици от 5-ти до 7 –ми клас; - Ученици от 8-ми до 12-ти клас.
 • Източник: СНЦ „Дунавско сияние“
 • Общ награден фонд: Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат награди, грамоти и почетни медали. Новост за този Юбилеен конкурс е учредяването на Комплексни награди /Плакет/ - за най-изявени комплексни участници от: училища, ч
 • Брой на победителите: 12
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: МЕЖДУНАРОДЕН
Приоритет на конкурса 
Втори Национален конкурс "ВЕЛИКДЕН ИДЕ"

Народно читалище "Просвета-1894" с. Водица, общ. Попово ОБЯВЯВА Втори Национален конкурс "ВЕЛИКДЕН ИДЕ" в следните категории: 1. Рисунка 2. Великденска картичка 3. Великденска украса/композиция/ Възрастови групи за участие в конкурса: Първа група - до 7 години/деца от детски градини Втора група - от 7 до 10 години/I-IV клас/ Трета група - от 14 до 14 години /V-VII клас/ Четвърта група - от 14 до 18 години/VIII-XII клас/ Пета група - над 18 години В конкурса могат да участват представители на детски градини, училища, народни читалища, школи и др. Ще бъдат присъдени индивидуални награди за първо, второ и трето място във всяка категория и възрастова група, награди за колективни участи и награди за комплексно представяне на организация. Всички ще получат грамота за участи. Получените творби ще бъдат подредени в изложба в читалището посветена на Великденските празници и празника на с. Водица - 6 май и оценени от нашето жури след Великденските пазници. Изпратете ни своите творби на адрес: с. Водица, община Попово, обл. Търговище, п.к. 7851 пл. Д. Данов № 4, НЧ "Просвета-1894" в срок до 02.05.2024 г. Тел за вързка: 0882447851

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за ученическа рисунка “Да спасим пчелите”

Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира Конкурс за ученическа рисунка на тема „Да спасим пчелите” по повод Светновния ден на пчелите, който се отбелязва на 20 май. Чрез конкурса организаторите целят да провокират учениците да се замислят за важността на пчелите за екосистемата. „За нас е важно да възпитаме младите хора в отговорност, грижа и любов към Земята.“ В конкурса могат да участват ученици от всички училища от област Враца и Монтана от 1 до 8 клас, в две възрастови групи: 1 до 4 клас и 5 до 8 клас. Всеки участник може да изпрати по 1 рисунка, която трябва да бъде съобразена със следните изисквания: Рисунката да е нарисувана на лист с размери формат А4 (29,7/21 см) или на лист от стандартен блок за рисуване (23/32 см) Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани На гърба на всяка рисунка да са посочени следните данни: трите имена на ученика, клас, училище, град; телефон, e-mail и трите имена на родител/настойник Рисунките се изпращат до 30 април 2024 г. на адрес: Фондация КОРПлюС, София 1606, ул. “Св. Иван Рилски” №33, ап. 4. Участниците в конкурса, класирани на първите три места във всяка възрастовa групa, ще получат специални награди. Победителите в конкурса ще бъдат обявени през май. На 18 май в Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца ще бъде открита изложбата „Да спасим пчелите“ с подбрани рисунки от конкурса.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Враца и Монтана
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема: Ваксинирай се и стани супергерой!

Не е нужно да си #Супермен, важното е да си #Плюсмен! Министерството на здравеопазването, с подкрепата на UNICEF Bulgaria - УНИЦЕФ България, стартира информационната кампания за ползата от ваксините. В рамките на кампанията обявяваме конкурс за рисунка на тема: Ваксинирай се и стани супергерой! Целта е да покажем колко важно е да бъдем ваксинирани, за да защитим себе си и околните от редица заболявания, срещу които има налични ваксини. Участниците ще бъдат разделени в три възрастови категории от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас. Творбите могат да бъдат изпращани в срок до 15 май на имейл адрес: presscenter@mh.government.bg или чрез Български пощи на адрес пл. Света Неделя 5 до Пресцентър на Министерство на здравеопазването. Най-интересните и красиви творби ще ви показваме и тук - в социалните мрежи. Победителите в трите възрастови групи ще бъдат класирани на I-во, II-ро и III-то място. Те ще бъдат обявени в Деня на детето – 1 юни на Фейсбук страниците на Министерство на здравеопазването и Плюс мен. За победители са предвидени предметни награди. Ваксините спасяват живот! #Ваксини #Супергерой

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас
 • Източник: НЧ “Надежда” Велико Търново
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“

Регламент на Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ 1. Общи условия 1.1. Настоящият регламент на конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на националната изложба-конкурс, критерии за подбор на участниците и художествените произведения, процедурата за награждаване на победителите. 1.2. Конкурсът се организира от Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и преминава под егитана на Община Русе. 2. Цели на Националната изложба - конкурс 2.1.Провокиране на творческият потенциал у младите хора; 2.2.Предоставянето на нови възможности за младите българскитворци да покажат пред публика свои творби; 2.3.Идентифициране на талантливи млади творци, поощряване и подпомагането им в процеса на творческото им развитие. 2.4. Развитие на алтернативно пространства за култура; 2.5. Формиране на интерес към визуалното художествено изкуство. 3. Участници в Конкурса 3.1. Поканени са да участват творци – професионалисти и любители, които приемат условията на този регламент. 3.2.Участниците са ще бъдат разделени в две възрастови групи: - деца – от 15 до 18 години; - млади творци – от 18 до 35 години. 3.3. Личното участие на творците в изложбата не е задължително. 4. Изисквания към художествените произведения 4.1.Тема: „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ – творбите следва да съдържат интерпретация на автора по темата, като могат да бъдат включени типични сгради и пейзажи от русенската архитектура, включително паметници на културата, изобразени в цялост или елементи от тях, съчетани с исторически превозни средства изобразени в цялост или части от тях. 4.2.Всеки участник може да представи не повече от две творби. 4.3.Художествените произведения да бъдатнерамкиранивърху каширана с платно плоскост или платно с подрамка. 4.4.Творбата да бъде подписана от автора. 4.5. Размер на творбата - минимум 20х30 см. 4.6.Не се поставят ограничения по отношение на стилови и жанрови предпочитания и изразни средства. Художествените произведенияможе да са нарисувани чрез една или комбинация от следните техники: акварел, акрил, маслени бои, темперни бои, пастели,молив, флумастер, туш или графика (без компютърна графика). 4.7. Да се постави заглавие на творбата. 4.8. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса. 4.9.Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба. 4.10.Колективни творби не се приемат. 4.11.Участникът гарантира, че: - лично е създал представената творба и е единственият й автор, - при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни, - има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор, - няма да нарушава нечии права и законни интереси. 4.12.Авторите, приели този статут, се съгласяват изображения на техните творби да бъдат използвани от организаторите в своята дейност, за промоционални, рекламни и други маркетингови дейности, популяризиращи дейността на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и медийни публикации, включително в социалните мрежи. В това число да бъдат включвани, репродуцирани и модифициранина интернет страницата, в печатни и други рекламни материали на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, като албуми, календари, брошури, плакати, картички и др. 5. Процедура и график за конкурса 5.1.Приемане на художествените произведения– в срок до 07.05.2024 г.трябва да бъде изпратена на адрес гр. Русе, ул. Витоша №1, до Десислава Василева, тел 886002940 или до офис на Еконт Западна зона – гр. Русе или до офис на Спиди – гр. Русе, Технополис. 5.2.Журираненатворните – в срок от 9 май 2024 г. до 19 май 2024 г.Художествените произведения на участниците в конкурса ще се оценяват от жури. Оценяването от публиката се извършва чрез фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ www.facebook.com/AUTOMOTOCLUBRUSCHUK от 10:00 часа на 9 май 2024 г. до 23:59 ч. 19 май 2024 г. чрез гласуване – поставяне на лайк. 5.3.Откриване на изложбата - 8 юни 2024 година в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 и публично обявяване на резултатите от конкурса. 5.4.Победителят, на когото се предоставя възможност за участие в изложбата с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 5.5.Победителите ще бъдат наградени с почетни дипломи за участие и парични награди, както следва: Деца от 15 до 18 години: • 1 място - 150 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 100 лв; • 3 място – 50 лв. Млади автори от 18 до 35 години: • 1 място - 250 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 150 лв; • 3 място – 100 лв. Награда на публиката –150 лв. 5.6.Художествените произведения спечелили 1-во, 2-ро, 3-то място и награда на публиката стават собственост на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3, чрез авторски договор за прехвърляне собствеността на картините, а останалите произведения ще бъдат върнати на техните автори. 5.7.Церемонията по награждаването ще се състои на 8 юни 2024 в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 5.8. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса. 5.9.Всички наградени с парични премии автори ще получат своите награди по банков път по техни лични сметки, след като бъдат удържани дължимите данъци съгласно българското законодателство ако се дължат такива. 6.Критерии за оценка 6.1. Съответствие на съдържанието на произведението с темата на конкурса. 6.2. Художествено умение: техника и качество на творбата. 6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил. 7. Жури 7.1. Творбите ще бъдат включени в изложба в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, а техни изображения във фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ 7.2. Тяхното оценяване ще става от компетентно жури от специалисти, като в състава му ще влязат творци и изкуствоведи, определени от Авто – мото клуб „РусчукЪ“. Наградата на Публиката се определя чрез лайковете напубликата въффейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. 7.4. Резултатите от журирането ще бъдат публично обявени на 8 юни 2024 на Парад на ретро автомобили. 7.5. Победителят, на когото се предоставя възможност за участие с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 8. Изпращане на художествените творби 8.1. Разходите по транспортирането на творбите до гр. Русе и обратно са за сметка на участниците. 8.2. Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: • Името на автора, точен адрес и телефон за връзка; • Заглавие, техника, година; • Декларация за приемане на условията на регламента ; Всеки участник трябва да попълни и подпише Формуляра за участие и да го изпрати заедно с творбите за участие в конкурса. Творби, непридружени от попълнен и подписан Формуляр за участие, няма да бъдат допуснати до селекция и журиране. 8.3. Творбите следва да бъдат опаковани в съответствие с изискванията на куриерската служба. Да бъде включена опция „преглед при получаване“. Авто – мото клуб „РусчукЪ“ не носи отговорност за щети настъпили по време и вследствие на транспортирането. 9. Закупуване на творбите по времето на изложба 9.1. Всеки автор може да подаде информация за стойността на творбата си. 9.2. Процесът на резервация на картините може да се осъществи по времето на изложбата или през фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 9.3. Процедурата на продажбата на творбите ще бъде направена след 8юни 2024 г. директно с автора на творбата. 10. Приеманенаправилатанаконкурса Сизпращаненатворбизаучастиевконкурса, участницитеавтоматичнодекларират, чесазапознатисрегламентаиусловиятанаконкурсаичегиприемат. 11.Непредвидени обстоятелства Организаторите си запазват правото да промени в зависимост от броя на постъпилите творби за участие и други непредвидени обстоятелства.Всичкивъпросииказуси, коитонесапредвиденивнастоящиярегламент, подлежатнаконкретнорешениеотстранана организаторите ижурито.

 • Дата на затваряне: 07 май 2024
 • Как да участваме: Художествените произведения
 • Ограничение за участие: деца – от 15 до 18 години; лади творци – от 18 до 35 години
 • Източник: Авто-мото клуб Русчукъ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за комикс на тема „Крайморска среща“

Фондация „Град и посоки“ в партньорство с „Лорка“ ЕООД обявяват второ издание на конкурса за комикс „Крайморска среща“. Конкурсът е национален и се провежда на територията на България. Конкурсът е явен, участието е индивидуално, в 3 възрастови групи: първа (7 – 12 години); втора (13 – 18 години); участници над 18 години. Кандидатстването за участие продължава от 5 април до 5 май 2024 г., а работата по комиксите от 5 май до 5 август 2024 г. Желаещите да участват трябва да кандидатстват в рамките на месец след датата на обявяване на конкурса (2 април), като изпратят кратко портфолио, което съдържа поне 4 снимки на вече създадени от тях произведения (рисунки, картини, комикси) на e-mail city.directions.varna@gmail.com. Първите 30 от одобрените участници ще получат безплатно материали за работа от фирма „Лорка“ ЕООД, както следва: акрилен цветен туш – 5 цвята; акрилни бои (75 мл.) – 5 цвята; хартия, картон (формат А4) – 10 листа; подарък – бои за бодиарт, като заплатят само транспортните разходи. Участниците имат 3 месеца за работа след включване в конкурса (от 5 май до 5 август). Всеки участник има право да предложи до 5 комикса. Всеки комикс трябва да е съставен минимум от 6 панела, нарисувани с предоставени от организаторите материали. Комиксите трябва да интерпретират конкурсната темата „Крайморска среща“ по начин, избран от автора. Готовите комикси се изпращат на адрес: Варна, ул. „Атанас Москов“ 12, фирма „Лорка“ и като снимка (jpg/jpeg, резолюция подходяща за печат, не по-малка от 5 MB) на e-mail city.directions.varna@gmail.com. Комиксите ще бъдат включени в изложба във Варна. Жури, съставено от представители на организаторите, ще присъди 3 награди – по една във всяка възрастова група (грамоти и отличителен знак). Журито си запазва правото да присъди и допълнителни предметни награди, както и отличия на авторите на най-сполучливо видео или снимки, които представят процеса на работа.

 • Дата на затваряне: 05 август 2024
 • Как да участваме: Комикс
 • Ограничение за участие: Минимална възраст на участниците 7 години. Участва се след кандидатстване с кратко портфолио, което съдържа поне 4 снимки на вече създадени от произведения - рисунки, картини, комикси . Първите 30 одобрени кандидати получават безплатно материали за работа
 • Източник: https://urban-mag.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
3НК"“АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”-2024

Преди много, много години по времето на траките имало едно неземно тайно място с бликащи вълшебни извори, извиращи дълбоко от недрата земята. Тяхната сила идвала като истинско магия за всеки, който се потапял в тях, защото на мига забравял и за най-тежките си мисли, болести и травми. То се наричало Акве Калиде. Много народи и владетели искали да притежават това кътче от рая и водили битки за него, но само хората с добри помисли и с чиста душа успявали да го намерят. Защо ли? Защото това Тракийското светилище се пазило от три нимфи-лечителки с невероятна красота.  Не вярвате?! Дали това е само легенда, мит или вълшебство?  Има ли поне доза истина?  Ние и днес живеем на това място и го пазим.  Всеки ден слушаме извора как пее и ни дава от своята животворна магия –водата. Имено за това каним и вас, млади художници за втора поредна година, само на 15 км. северозападно от Бургас , в квартал Ветрен, където се намират едни от най-известните в Югоизточна Тракия лечебни минерални бани, наречени Акве Калиде, да изпратите своите вълшебни рисунки, сътворени с фантазия за невероятните нимфи- пазителки на водните извори. Очакваме с нетърпение вашите творби до 17.05.2024г. III НК “АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”- 2024г. Условия: В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години от всички читалища, училища, школи с интерес към изобразителното изкуство, групирани в три възрастови групи: I. Група- от 7 до 10 години / 1-4 клас II. Група- от 11 до 14 години / 5-8 клас III. Група- от 15 до 18 години / 9-12 клас Рисунките да са с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника. Приложно творчество да са подходящи за транспортиране и обем върху маси за предстояща изложба с материали по избор на участника. На гърба на всяка творба следва да има информация за:  Трите имена на участника и възраст, клас.  Населено място, училище или извънучилищно звено/ школа.  Телефон и е-mail за контакт на ръководителя/ учителя, родителя на детето. Награждаване: Предвидени са грамоти, медали и поощрителни награди във всяка възрастова група от организаторите на конкурса– НЧ “Обнова-1923“ – Бургас. Като комплимент към творците, ще бъдат връчени специални награди от председателя на конкурса и компетентно жури. Творбите няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището. За награждаването, което ще се състои в НЧ “Обнова-1923”– Бургас, ще бъде посочена допълнително дата и час. Отличените творби ще бъдат подредени в изложба в читалището. При невъзможност за получаване на отличията от наградените, ще им бъдат изпратени за тяхна сметка. Творбите ще се приемат до 17.05.2024 г. на адрес: 8127 гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Българка“ №52, получател: НЧ “Обнова-1923” – Бургас Контакти: obnova1923@abv.bg, телефон за връзка и доставки: 0895506234 Генчева, телефон за информация: 0888011094 Желязова Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка на тема: “ АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, родителите/ръководителите на творците, и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс с този текст. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

 • Дата на затваряне: 17 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка и приложна творба
 • Ограничение за участие: От 7 до 18 години
 • Източник: НЧ"Обнова - 1923"-Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Bulgaria
Приоритет на конкурса 
„Моята любима буква – 2024 г.: Конкурс за детска рисунка“

Конкурс за детска рисунка За трета година провеждаме конкурса "Моята любима буква", с който искаме да провокираме както въображението на децата да рисуват буквите по свой начин, така и да допринесем за любовта им към българската писменост. Участници: В конкурса могат да участват деца от две възрастови група: 1-ва група: Деца от детските градини 2-ра група: Деца от I-ви до IV-ти клас Условия за участие: Нека децата изразят себе си чрез рисунка на любимите си букви като използват изобразителни средства по тяхна преценка. Начин на провеждане: Рисунките на децата трябва да бъдат качени във фейсбук събитието „Моята Любима Буква-2024г.“, в сектор ДИСКУСИЯ, най-късно до 10.00ч на 30-ти април. На нея задължително трябва да са изписани в долния десен ъгъл следните елементи: Име и Фамилия на детето, Наименование на Детска градина/Училище, група/клас. Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/405888005501543/ Победители: Ще се отличат победители на Първо, Второ и Трето място в двете възрастови групи, които ще бъдат оценени от наше жури. Ще има и допълнителни ПЕТ награди за децата с най-много ХАРЕСВАНА рисунка във фейсбук и качена тук в нашето събитие. На 8-ми май от 10.00ч ще бъдат обявени наградените рисунки и организаторите ще се свържат, чрез лични съобщения във фейсбук, с родителите на децата. Отличилите се рисунки трябва да бъдат предадени в деня на награждаването на представителите на Инър Уийл Клуб Бургас и ще бъдат използвани за благотворителни цели. Награди: Всички победители ще получат грамоти за участието си и награди съответно: За Първо място – ваучер от кн.“ Хеликон“ на стойност 80лв. За Второ място – ваучер от кн.“ Хеликон“ на стойност 60лв. За Трето място – ваучер от кн.“ Хеликон“ на стойност 40лв. Допълнителните награди ще бъдат интересни енциклопедии. Място и дата на раздаване на наградите: Тази година решихме да отбележим делото на Светите братя Кирил и Методий като раздадем наградите на 11.05.24г. - дата, на която Църквата почита паметта им. Мястото, на което ще бъдат раздадени наградите е Регионална Библиотека "Пейо Яворов" - Бургас от 13.00ч.

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от детските градини до 4 клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка " Спомен за светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий"

НЧ " Гео Милев - 1929" с. Питово общ. Н. Загора, тел:0897964403 и 0896440047 РЕГЛАМЕНТ Тема на конкурса : " Спомен за светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий". Цел на конкурса:Насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да представят чрез рисунки отношението и представата си за светите братя Кирил и Методий. Условия: Условие 1 : В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12 клас. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: -Ученици от 1-ви до 4-ки клас; -Ученици от 5-ти до 7-ми клас; -Ученици от 8-ми до 12-ти клас. Условие 2: Няма ограничение в използаната художествена техника. Условие 3 : Всяко дете участва само с една рисунка, която не се връща. Усвоие 4: На гърба на всяка рисунка да има следната информация: Трите имена на детето/ученица, възраст, адрес и телефонен номер. Сроково: 3 април 2024 г. - начало на Конкурса; 3 май 2024 - краен срок за изпращане на рисунките; 11 май 2024 г. в денят на църкватат на село Питово, ще бъдат обявани резултатите. 23 май 2024 рисунките ще бъдат представени на изложба по време на празника на селото. НАГРАДИ: Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат награди и грамота.

 • Дата на затваряне: 03 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: НЧ " Гео Милев - 1929"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс, посветен на дарителството и България

Морската къща на изкуствата и Сдружение Милостив канят младите творци да нарисуват примери за дарителство: хора, които помагат на другите, или как си представят добрината, правенето на добро, помощта към останалите хора; как си представят един град, село или друго място (плод на тяхното въображение), където хората си помагат взаимно, и т. н. Приемат се графични и живописни техники като маслени бои, акрил, акварел, молив, въглен, глина, керамика, смесена техника, колаж и др. Награди: Първа награда - 150 лв., втора - 100 лв., трета - 50 лв. Най-добрите творби ще бъдат изложени в галерията на БНР, Варна, от 6 до 20 август.

За да кандидатствате, моля, изпратете на имейл art.konkurs.2024@gmail.com до 5 снимки на Ваши творби. Снимките трябва да са с добро качество, да не са размазани, и по възможност да не включват фон извън творбата, както и нейната рамка.

Конкурсът се организира в две възрастови групи: категория за малки творци на възраст между 7 и 12 години и категория за деца от 13 до 17 години.

 • Дата на затваряне: 23 юни 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Конкурсът се организира в две възрастови групи: категория за малки творци на възраст между 7 и 12 години и категория за деца от 13 до 17 години.
 • Източник: https://milostiv.org/art-24
 • Общ награден фонд: 600 лв.
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

СТАТУТ на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край” Място на провеждане: Община Лясковец Организатори: Областна администрация – Велико Търново, Община Лясковец Цели: 1.Да се стимулира развитието на детското творчество, наблюдателност и въображение. 2.Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците. 3.Утвърждаване на фолклорните традиции и специфични обичаи в ценностната система на учениците, приобщаване към местните традиционни празници, запознаване с богатството на българския бит, фолклор и култура. Условия за участие: 1. Конкурсът се провежда всяка година. 2. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. 3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: І група - І- ІV клас ; ІІ група - V- VІІІ клас ; ІІІ група - ІХ- ХІІ клас 4. Ще се приемат творби с размер по избор – А4 или А3 - живопис, графика или приложно изкуство. 5. Всеки участник може да представи до три творби. 6. На гърба на творбите задължително да е написана следната информация: - трите имена на участника; - възраст, клас, училище; - точен адрес и телефон за връзка; - наименование на творбата; 7. Участвалите в конкурса творби ще бъдат експонирани в изложба. Оценяване: 1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател – представител от Областна администрация - Велико Търново. 2. В състава на комисията се включват представители на Областна администрация – В. Търново и Община Лясковец. 3. Присъждат се по една награда за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи. За учениците от І до VІІІ клас са осигурени предметни награди и грамоти, а за учениците от ІХ - ХІІ клас - грамоти и парични награди: І място - 80 лева ІІ място - 60 лева ІІІ място - 40 лева Ще бъде връчена и Специална награда на Кмета на Общината и Специална награда на Областния управител. Отличените автори ще получат и грамоти за участие. 4. Наградите се връчват при откриване на изложбата, до края на месец май, на специална церемония. Допълнителни условия: 1. Представените творби не се връщат на участниците. 2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си в срок до 7 май 2024 година. 3. Срок за класиране на творбите – 23 май 2024 година. 4.Отличените в конкурса участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на откриването на изложбата и награждаването. Адрес за приемане на творбите: гр. Лясковец 5140 обл. Велико Търново Община Лясковец пл. „Възраждане“ 1 Марияна Крумова, гл. специалист „Култура и вероизповедания”

 • Дата на затваряне: 07 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от І до ХІІ клас
 • Източник: Община Лясковец
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: "Моят любим сезон"

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Габрово и Галерия Христо Цокев организират конкурс за детска рисунка на тема „Моят любим сезон“. През настоящата година конкурса ще бъде проведен с подкрепата на Регионално управление на образованието Габрово и Областен управител на област с административен център Габрово. Конкурсът, в които могат да участват всички деца и ученици, включително и тези, на допълнителна подкрепа, е традиционен и се провежда за пета поредна година. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят рисунките си на адрес: гр. гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 3, до 10 май 2024г. Награждаването на победителите ще се състои на 30.05.2024година от 17.30 часа , в Художествена галерия- „Христо Цокев“- гр. Габрово Изложбата на отличените творби ще бъде достъпна от 30.05 до14.06.2024г. в изложбената зала на галерията.

 • Дата на затваряне: 10 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца и ученици на възраст от 4 до 18 години, както и деца и ученици със специални образователни потребности.
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 24
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЗНАЧИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕХИ – конкурс за визия за плакат

Организира се по повод 75 години от създаването на Чешкия център в София и Българския културен институт в Прага. Проектът ще се реализира през 2024 г. под формата на конкурс за плакати , като най-добрите от тях ще бъдат представени в дигитален и/или разпечатан вариант на изложби в България и Чехия. Конкурсът е насочен към графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България. Цел на конкурса Създаване на визия за плакат на тема „Значимите български чехи“ – от една страна чешки личности, допринесли за изграждането на българската държава в края на 19. и началото на 20. век, но и чехи, които в наши дни активно помагат за развитието на икономическата и търговската, културната дипломация. Примерен списък с имена на значими чешки личности е приложение към този документ. Условия за провеждане на конкурса 1.Организатори на конкурса са Чешкият център в София и Българският културен институт в Прага (по-нататък Организатори) 2.Партньори на конкурса са Посолството на Чешката република в София, Посолството на Република България в Прага, Държавен културен институт към Министъра на външните работи на Република България, Международното триенале на сценичния плакат, Съюз на българските художници, Бохемия клуб, Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик“ в България, Център за върхови постижения „Наследство БГ“. 3.В конкурса могат да участват графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България. 4.Участниците в конкурса могат да изберат една или повече личности, но не повече от три, и да предложат проект/и за визия за плакат по посочената тема (до три проекта) . 5.За да се включат в конкурса участниците задължително попълват формуляр-заявка за участие: https://forms.gle/R4A8Dij4uT58guFi9 , в който декларират съгласието си изработената от тях творба/творби да бъде използвана за нуждите и целите на проекта „Значимите български чехи“. 6.Изработеният проект за визия за плакат/плакати трябва да отговаря на следните изисквания: да отговаря на темата на конкурса; да съдържа изображение на избраната историческа личност и кратък текст за него (около 300 знака), поместен в примерния списък; да бъде подготвен в електронен вариант – формат за преглед в JPG, в A4, 200 dpi, RGB и (възможност за печатното му възпроизвеждане във формат 100/70 см на 150 dpi след евентуалния му избор за изложба); 7. Срокове: a.Обявяване на конкурса на 12.03.2024 г. b.Срокът за изпращането на проекта за визия за плакат и заявката за участие е 31.05.2024 г. на адрес: ccsofia@czechcentres.cz (при над 10 MB да се използват сайтове за трансфер на големи данни). c.Получените проекти за визия за плакат ще бъдат разгледани от чешко-българско жури, което в срок до 30.06.2024 г. ще посочи 10-те най-добри визии за плакат и измежду тях победителя в конкурса. По преценка на журито може да бъдат избрани и повече от 10 най-добри визии за плакат. d.Реализиране на изложби в България и Чехия с отличените визии за плакат в периода септември – декември 2024 г. 9.Наградaта за победителя в конкурса е тридневно пребиваване в Прага, в периода на представянето на отличените визии за плакат в Българския културен институт в Прага. За другите отличени автори са предвидени още: ваучер за безплатен курс по чешки език за едно ниво в Чешкия център, предметни и др. награди. Други условия Организаторите придобиват правото да използват отличените в конкурса визии за плакат, да ги публикуват, разпространяват, разпечатват, без това да е в противоречие със Закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса (без авторите да губят правата върху проектите си).

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Плакат
 • Ограничение за участие: графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България
 • Източник: Чешки център София / Czech Centre Sofia
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3  ->