по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ НА ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА „МОЖЕШ ЛИ ДА ПОВЯРВАШ?“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ НА ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА „МОЖЕШ ЛИ ДА ПОВЯРВАШ?“ ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ КРЕАТИВНИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ И ИСЛАНДИЯ Търсим графични дизайнери, илюстратори, фотографи, художници, ентусиасти, запалени по изкуството или просто фенове на театъра, на възраст от 16 до 29 години, които да интерпретират духа на новия експериментален спектакъл на ДКТ „Иван Димов“. Организаторите на конкурса ще изберат тридесет сред най-добрите предложения, които ще бъдат отпечатани и експонирани в България и Исландия. Победителят ще получи статуетка на скулптура Гроздан Грозев и ще има възможността да види своето произведение във физическите и дигиталните платформи на АРТКРАФТ ФЕСТ през 2023 година и при представяне на театралната постановка "Можеш ли да повярваш?", както и да участва в творческите срещи в България и Исландия. Организатори: Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ (България), в партньорство с ДКТ “Иван Димов” - Хасково (България), Община Хасково (България) и North Consulting (Исландия). РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Конкурсът е отворен за участници от 16 до 29 години, които имат желание да се включат със своя версия на плакат за нова експериментална театрална постановка "Можеш ли да повярваш?" на ДКТ „Иван Димов“ - Хасково със следната концепция: Ситуационна комедия, създадена изцяло от нула, на база заглавието от екип артисти заедно с режисьор и композитор по време на творческа резиденция в рамките три седмици. Имайки предвид избрания жанр и заглавие на пиесата, разигравайки ролеви игри, преминавайки през различни хипотетични ситуации, консултирайки се със сценограф за всичко необходимо за пресъздаването на идеите им, те ще напишат и поставят изцяло ново произведение. Този експеримент ще даде възможност за създаване на нова актуална драматургия, а артистите да се превърнат в драматурзи. Ще бъдат използвани много различни театрални техники и технологии с цел да не се ограничава мисленето на артистите. Екипът е съставен от млади, наскоро влезли в професията кадри, както и вече доказали се артисти и хора на изкуството. Така опитът ще срещне модерното мислене на младия човек. Сблъсъкът на поколенията, най-вероятно е неизбежен, но това може да бъде една силно продуктивна енергия! Извън типичното създаване и представяне на нов театрален продукт, целенасочено търсен тук е ефектът на социално сближаване чрез съпреживяване в полето на изкуството. Изисквания • Приемат се всички варианти на плакат - рисунка, илюстрация, графика, фотография, колаж и пр. • Плакатът трябва да кореспондира като съдържание с концепцията на постановката. • Като минимално съдържание следва да включва следното: Заглавието на постановката: МОЖЕШ ЛИ ДА ПОВЯРВАШ? Експериментален авторски спектакъл на един Елин и артистите от ДКТ „Иван Димов“ Музика: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ • В оформлението на плаката трябва да се предвидят пространства за логото на програмата, на фестивала и на организаторите, но без да се налага да се включват в илюстрацията. • Няма конкретно зададени размери за произведението, стига предварително определените пространства за логата да бъдат пропорционално запазени. • Плакатът трябва да е оригинален. Създателят следва да притежава правата върху творбата и да предостави всички права за използване, както е посочено в приложената към поканата Декларация за отстъпване на авторско право. • Плакатът трябва да бъде качен като jpg/png файл с добра резолюция (150/300 dpi). • За целите на подбора е за предпочитане, но не е задължително, да прикачите един zip файл, съдържащ други материали, които да допълнят предложението (като различен от основния формат – вертикален/хоризонтален, примери за приложение, като макети и мърчандайзинг елементи, и анимации). Критерии за подбор и условия за участие Критериите за подбор се основават на оригиналност и гъвкавост на плаката както и на съответствие с концепцията на новата експериментална авторска постановка. Журито ще даде предимство на идеи, които могат да бъдат разработени в различни формати и на дигитални платформи (например уебсайт, социални медии, мобилна апликация) и традиционни платформи (например плакати, мърчандайзинг, корици на официални публикации, брошури). Допустимо е подаването на повече от едно предложение. Всяко предложение е еквивалентно на един попълнен формуляр. Право на участие в конкурса има всеки на възраст от 16 до 29 години. Приемат се и предложения разработени индивидуално или в творчески екип при условие, че всички съавтори са на възраст от 16 до 29 години. Организаторите си запазват правото да поискат промени и/или адаптации на избрания плакат. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация: - Декларация за участие; - Декларация за отстъпване на авторско право; - Кратка визитка на автора (прилагането на творческа биография или портфолио е препоръчително, но не задължително); - Максимален размер на всички приложени файлове: 10 MB (без линкове за сваляне). Всяко предложение трябва да бъде изпратено по електронен път на e-mail: haskovotheater@gmail.com Тема на писмото: “Можеш ли да повярваш?” + име и фамилия на кандидата. Краен срок за приемане на творбите в електронен вариант – 01.09.2023 г. Резултатите от конкурса и победителите в конкурса ще бъде обявено на 10.09.2023 г. на страницата на проекта и на официалната страница на проект АРТКРАФТ във Фейсбук. Награди Победителят ще бъде избран от организаторите на фестивала. Спечелилият конкурса ще получи статуетка на скулптура Гроздан Грозев и ще има възможност да види своето произведение във физическите и дигиталните платформи на АРТКРАФТ ФЕСТ и при представяне на театралната постановка "Можеш ли да повярваш?" както и да участва в творческите срещи в България и Исландия. 30 от най-добрите творби ще бъдат отпечатани и представени в изложба по време на АРТКРАФТ ФЕСТ както и представени пред исландска публика в Рейкявик. За допълнителна информация и контакт: Милена Трендафилова, тел. 0889514123 Организаторите запазват правото си да ползват разработките за целите на конкурса, както и в информационни кампании или други публични активности насочени към популяризиране на АРТКРАФТ ФЕСТ и театралната постановка. Съдържанието на този документ отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.

 • Дата на затваряне: 10 септември 2023
 • Как да участваме: Плакат
 • Ограничение за участие: участници от 16 до 29 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РЕПРОДУКЦИЯ НА ТВОРБА ОТ ФОНДА НА ХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ"

Целта на конкурса е да се провокира интерес към съхраненото културно наследство. Търсен ефект е да се развива общата култура в полето на изкуството, както и да се откриват и стимулират творческите способности, да се придобиват знания и умения за създаване на художествени произведения. Изработването на репродукция на художествена творба е алтернативен начин участниците пълноценно да се докоснат до изкуството на определен автор. Конкурсът е част от дейностите на проект АРТКРАФТ и в рамките на АРТКРАФТ ФЕСТ през месец септември 2023 г. ще се организира изложба на творбите и церемония за награждаване на отличените творци. Организатори: Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ (България), в партньорство с ДКТ “Иван Димов” - Хасково (България), Община Хасково (България), North Consulting (Исландия) и със специалното съдействие на ХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ" – ХАСКОВО РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Конкурсът е индивидуален и отворен за всички, които имат желание да се включат със своя версия на картина от фонда на ХГ „АТАНАС ШАРЕНКОВ“, разпределени в три възрастови групи - до 15 години, от 15 до 29 години и над 29 години. Желаещите да посетят ХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ" за да разгледат творбите, да получат информация от галеристите, както и достъп до дигиталния архив могат да го направят от 10:00 до 13:00 часа и от 14:00 до 18:00 часа в дните от понеделник до петък. Художествената галерия в Хасково е основана през 1962 г. Галерията е разположена в две съседни къщи – еврейска и арменска, обявени за паметници на културата и строени в началото на 20 век. Първоначалният ú фонд се състои от няколко живописни творби, взети от Окръжния народен съвет, Българска народна банка и други учреждения в Хасково. През 1964 г. фондът на галерията се увеличава с 500 творби на местните художници Димитър Иванов (Лицо) и Петър Толчев. Това са предимно акварели, рисунки, графики и други. Впоследствие фондът значително се обогатява със закупени творби от частни сбирки, ателиета и изложби. В днешно време фондът на галерията притежава 1668 творби (живопис, скулптура, графика и икони). В постоянната експозиция са застъпени творби на емблематични творци като Стефан Иванов, Никола Маринов, Марко Марков, Иван Лазаров, Александър Мутафов, Златю Бояджиев, Илия Петров, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Васил Бараков, Боян Петров, Иван Христов, Ценко Бояджиев, Александър Поплилов, Петко Абаджиев и други. От средното поколение творци, показали своето дарование в много национални и международни изложби, в галерията са застъпени автори като Светлин Русев, Димитър Киров, Атанас Пацев, Теофан Сотиров, Тодор Панайотов, Пенчо Балкански, Анастасия Панайотова, Галилей Симеонов и др. Обликът на галерията се определя и от творби на художници, живели и работили в окръга. Това са Александър Стаменов, Петър Михайлов, Христо Форев и др. Повечето от изложените в галерията творби са живописни композиции, портрети и бюстове. Те показват богатите традиции на нашето национално изкуство и народностния му дух, определят неговите високи постижения, разкриват таланта на българския народ. Галерията притежава сбирка от картини, дарение от Д-р Живко Враджалиев от гр. София. Художествената галерия през последните години допълва сбирката си с творби на съвременни изявени творци в областта на изобразителното изкуство, като Николай Алексиев, Михаил Лалов, Юри Буков, Петър Величков, Петьо Александров и др. От 2009 г. галерията носи името на Атанас Шаренков - изтъкнат технолог и художник, роден в град Хасково. От 2011 г. галерия Атанас Шаренков има филиал – галерия „ФОРУМ”, намираща се в град Хасково на ул. „Отец Паисий“ 40а. Повече информация ще намерите на сайта на галерията https://galleryhaskovo.com Изисквания • Размерът на репродукциите трябва да е различен от размера на оригинала. • Приемат се само оригинални творби. Създателят трябва да притежава правата върху произведението. Критерии за подбор и условия за участие Критериите за подбор се основават на максималната прилика с оригиналната творба, на точното възпроизвеждане на колорита и текстурата на материалите. Всеки може да участва само с една творба. Произведението не трябва да бъде рамкирано. На гърба на творбата е необходимо да бъде отбелязана следната информация: - Име, фамилия и възраст на участника; - Учебно заведение, школа, учител (за 1-ва и 2-ра възрастова група); - Адрес на участника и телефон за връзка; - Името, автора и техниката на творбата по която е изработена репродукцията. Краен срок за приемане на творбите – 01.09.2023 г. Резултатите от конкурса, представянето на творбите и победителите ще бъдат обявени на 10.09.2023 г. на страницата на проекта в сайта на ДКТ „Иван Димов“ и официалната страница на проект АРТКРАФТ във Фейсбук. Награди Всеки участник ще получи грамота за представянето си. Всички получени творби ще бъдат експонирани по време на АРТКРАФТ ФЕСТ през месец септември 2023 г. и виртуално представени във фейсбук страницата на проект АРТКРАФТ. Предвидени са общо десет предметни награди под форма на професионални материали за рисуване за най-добрите творби като във всяка възрастова група ще бъдат определени първа, втора и трета награда. Ще бъде присъдена и една специална награда на журито. Подборът ще бъде направен от комисия в състав от двама служители на галерията и един представител на Дружеството на хасковските художници. Творбите изпращайте на адрес: ХГ „АТАНАС ШАРЕНКОВ” ул. „Епископ Софроний“ 1, град Хасково 6300, Телефон: 038 622 901 С текст: ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА РЕПРОДУКЦИЯ НА ТВОРБА ОТ ФОНДА НА ХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ" - ХАСКОВО За допълнителна информация и контакт: Милена Трендафилова, тел. 0889514123, е-mail: haskovotheater@gmail.com Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за целите на конкурса, както и в информационни кампании или други публични дейности насочени към популяризиране на АРТКРАФТ ФЕСТ като задължително посочват автора

 • Дата на затваряне: 01 септември 2023
 • Как да участваме: Репродукция
 • Ограничение за участие: индивидуален и отворен за всички, които имат желание да се включат със своя версия на картина от фонда на ХГ „АТАНАС ШАРЕНКОВ“
 • Източник: https://www.haskovo.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка "Моето лято сред природата

Конкурс за детска рисунка "Моето лято сред природата" Изпратете или донесете лично вашите рисунки на тема "Моето лято сред природата" в най-новия фолклорен център Мило ми е, драго ми е на адрес бул. Президент Линкълн 104 до 01-ви Септември. След оценката на компетентното ни жури три от рисунките ще бъдат наградени: I награда - детска носия II награда - фолклорна риза III награда - фолклорен аксесоар (китка или калпак) Наградите ще бъдат връчени на детското парти в "Мило ми е, драго ми е" на 16-ти Септември от 18:00 часа

 • Дата на затваряне: 22 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс “Децата рисуват най-добре”

Конкурсът “Децата рисуват най-добре” ще се провежда всяка седмица през периода от 03.07.2023 г до 04.09.2023г. . Първата тема ще бъде обявена на 03.07.2023г. в Фейсбук страницата на Креативен център Русе: Creative Center Ruse. Крайният срок за изпращане на рисунки по обявената седмична тема е 07.07.23г., или всеки петък до 15:00 часа. В 16:00 часа в петък ще бъдат обявени 7-те най-креативни рисунки и авторите им ще спечелят едно БЕЗПЛАТНО посещение за Дигитално рисуване в Креативен център Русе. Конкурсът е предназначен за деца от 6 до 16 години. Как да участваш: Виж публикуваната тема в нашата Фейсбук страница ”Creative Center Ruse”; Нарисувай на хартия или компютър, цветна или черно-бяла, рисунка по обявената тема; Сканирай рисунката си или я снимай с телефона.; Изпрати ни я на e-mail: kids.draw.best@gmail.com; Напиши си имената, възрастта и телефонния номер; Ние ще я публикуваме в нашата Фейсбук страница ”Creative Center Ruse”; Можеш да следиш конкурса и в края на седмицата, в петък от 16:00 часа ще обявим в страницата 7-те най добри рисунки.; Ако ти си сред тях, ще ти се обадим по телефона за да те поканим, да дойдеш във Креативен център Русе в събота за да си порисуваш на графичния таблет и да те понаучат малко на Фотошопа.; Ще ти помогнем да дигитализираш своята рисунка и да я направиш професионална и завършена.; Можеш да участваш всяка седмица и ако си креативен и трудолюбив ще те каним почти винаги да рисуваш, абсолютно БЕЗПЛАТНО разбира се!

 • Дата на затваряне: 04 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 6 до 16 години
 • Източник: https://www.facebook.com/CreativeRuse/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI-ти Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“, 2023 г. под надслов „ДЪРЖАВА, ПРАВО, ЛИЧНОСТ“

СТАТУТ на VI-ти Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“, 2023 г. под надслов „ДЪРЖАВА, ПРАВО, ЛИЧНОСТ“ I. Организатори: Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ и Министерство на културата на Република България. II. Съорганизатори: Апелативна прокуратура-Пловдив, Окръжна прокуратура-Пловдив и Районна прокуратура-Пловдив III. Регламент на конкурса: В конкурса могат да участват учениците от училищата по изкуства към Министерството на културата на Република България. IV. Цели на конкурса: 1.Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност. 2.Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка. 3.Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други. 4.Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят. V. Тема на конкурса: „ДЪРЖАВА, ПРАВО, ЛИЧНОСТ“ VI. Насоки по темата “Държава, право, личност“: VII. Общи условия: 1.Текстът към плакатите е свободен, но свързан с темата на конкурса. Задължително условие е да е на кирилица. 2.Право на участие могат да вземат ученици на възраст от 14 до 17 години (от 8. до 12. клас) от училищата по изкуствата към Министерството на културата на Република България. Учениците не трябва да са навършили 18 години до 15.11.2023 г. 3.Участието в конкурса е индивидуално, като всеки автор има право да представи само един плакат. 4.Всеки плакат, участващ в конкурса, трябва да отговаря на следните технически изисквания: Размер на плаката: 60х84 см. Формат: .JPG, резолюция на плаката - 250dpi, 5906х8268 pixels, 8 bits, CMYK, до 25 МВ. Файлът на плаката за печат трябва задължително да бъде описан на латиница със следната информация: име и фамилия на автора, училище, размери на плаката, като между отделните думи има долни черти. Пример: ivan_ivanov_nhg_lavrenov_60х84.jpg 5.Всяка творба трябва да бъде изпратена чрез онлайн формата за кандидатстване в сайта на НХГ "Цанко Лавренов". ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. *Полетата се попълват задължително на кирилица, без полетата за прикачване на: файл с Плакат за участие и файл с Декларация за участие (прочетете изискванията за тях под съотвеното поле) 6.Краен срок за приемане на конкурсните плакати - 1 ноември 2023 г. 7.Творбите ще бъдат медийно популяризирани от организаторите и представени на изложби в страната и чужбина. VIII. Журиране: Журирането ще се проведе дистанционно и анонимно в периода от 2 до 15 ноември 2023 г. чрез онлайн-системата за гласуване в официалния сайт на НХГ „Цанко Лавренов“ – www.nhglavrenov.bg. IX.Резултати: 1.Първата селекция ще бъде обявена най-късно до 15 ноември 2023 г. в официалния сайт на НХГ „Цанко Лавренов“ - www.nhglavrenov.bg 2.Представянето на творбите и официалното награждаване на победителите в конкурса ще бъде в началото на месец декември 2023г. в Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив. X. Награди: 1.Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда и грамоти за участие. Класираните участници на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 2.Организаторите си запазват правото да връчват допълнителни награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. XI. Допълнителни условия: 1.С творбите на участниците могат да се организират изложби в страната и чужбина. 2.Организаторите си запазват правата да: фотографират, филмират, записват, разпространяват и използват (в информационни кампании и в публични активности) получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. 3.Творбите не подлежат на връщане и остават в художествения фонд на НХГ „Цанко Лавренов“. XII. Адрес за кореспонденция и информация: Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, 4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №2А. Електронен адрес: lavrenov.plakat@gmail.com. Лице за контакт: Петър Чучулигов – преподавател, специалност „Рекламна графика“ - тел.: 0888290155 XIII. Партньори на конкурс "Плакат-Костадин Отонов" 2023 г. са: Община Пловдив, Национална художествена академия-София, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", рекламна агенция "IMPRESS" ООД, рекламна агенция "PrintGround", завод за безалкохолни напитки "Party drinks" ЕООД и Културен център "Бялата къща". Медийни партньори са: БНР Пловдив, Дарик радио, Plovdiv time, TrafficNews.bg, Под тепето, Капана.бг, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv.com.

 • Дата на затваряне: 01 ноември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 14 до 17 години (от 8. до 12. клас) от училищата по изкуствата към Министерството на културата на Република България. Учениците не трябва да са навършили 18 години до 15.11.2023 г.
 • Източник: https://nhglavrenov.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
54-ти Международен конкурс Pentel ICAE

Международният конкурс и изложба за детско изкуство (The International Children’s Art Exhibition- ICAE) е основан през 1970 г. в Осака, Япония и е спонсориран от Pentel. Основната цел на конкурсът е да изследва живото въображение на децата. Конкурсът ICAE дава на децата на възраст от 3 до 15 години възможност да покажат своето творчество чрез рисунки и колажи. Pentel вярва, че изкуството обхваща всички области на развитието и насърчава креативността у децата. Помага да се развие интелигентността и личността на детето и му дава възможност да изрази себе си. В конкурса всяка година участват десетки хиляди рисунки на деца от цял ​​свят. Известният съдийски състав в Токио включва представители на Biiku Bunka Kyokai (Фондацията за художествено образование в Япония), преподаватели по изкуства и учители от участващите страни. Произведенията на изкуството се оценяват въз основа на оригиналност, ясно изразено съдържание и културен израз. Всяка година Международната изложба за детско изкуство започва турне в Япония. В изложбата са представени печеливши творби от всички държави. Информация за 54-ти Международен конкурс Pentel ICAE: Конкурсът е отворен за всички деца на възраст от 3 до 15 години. Приемаме приложения с неиздадени рисунки с размери до 54см х 38см. Конкурсът няма определена тема. Един формуляр за вписване (ФОРМА № 1) трябва да бъде попълнен и прикрепен към долния десен ъгъл на гърба на всяка подадена рисунка. Към всеки подаден пакет от рисунки трябва да има приложен списък на всички рисунки (ФОРМА № 2), който включва номера на вписване, заглавие на рисунката и името и пола на всеки участник. За да са валидни Форма 1 и 2 трябва да са попълнени всички данни на латиница. Задължително запишете телефон за връзка, за да можем да се свържем с Вас, ако печелите. Всички записи от едно училище/школа трябва да бъдат представени като един пакет. Индивидуални записи, съответстващи на горните правила, могат да бъдат приети. Всяко дете може да участва само с една рисунка. Приемат се само рисунки, отговарящи на горните правила. Представените произведения на изкуството ще станат собственост на спонсорите и няма да бъдат върнати. Тук може да видите образци за попълване на формуляра: https://drive.google.com/drive/folders/1ek_sxiFBUfja_enWShIrVtnKsG5xJpcN?usp=sharing Краен срок за получаване на рисунки: 20 Октомври, 2023г. Изпращайте рисунките, заедно с попълнените формуляри до офиса на OK Office в град Варна. Ние ще съберем всички рисунки и ще ги изпратим до Германия в срок. Рисунки, получени след 20-ти октомври няма да вземат участие в конкурса! Рисунки самостоятелно изпратени до Германия също не се приемат! Адрес за изпращане до офиса ни във Варна: OK Office Варна Гр. Варна бул. “Трети март“, 22Б, ет.1, офис 1 тел.: +359 52 520494* 8:00 - 17:30 от понеделник до петък *Посоченият телефон е необходим като информация за куриера. Не може да получите информация за конкурса на него, но ако имате въпроси моля изпратете на съобщение във Facebook страницата на https://www.facebook.com/pentel.bulgaria/ или в контактната форма на сайта: https://pentel.bg/bg/kontakti . Ще Ви отговорим възможно най-бързо. Взимане на решение: Януари 2024г. Обявяване на резултати: юни 2024г. Изложба: Токио, март 2024 г. След изложбата в Токио, рисунките ще бъде изложени в Осака и други градове в Япония.

 • Дата на затваряне: 20 октомври 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 3 до 15 години
 • Източник: https://pentel.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ТЕМА "НАРИСУВАЙ БЪЛГАРИЯ"

Инициативата има за цел да даде възможност на децата да изразят своите родолюбиви чувства, гордост и позитивно отношение към България в рисунки Сдружение "Артилерия- ген. Вл. Вазов“ обявява конкурс на тема "Нарисувай България". Инициативата има за цел да даде възможност на децата да изразят своите родолюбиви чувства, гордост и позитивно отношение към България в рисунки или скици, сподели подп. о.з. Радослав Георгиев, председател на сдружението. Условия за участие в конкурса: Първа възрастова група – ученици от II, III и IV клас 1.В контурите на България да се изобразят по оригинален начин основни топографски и исторически елементи като: планини и върхове, реки, езера, исторически места, най-известни православни храмове и др.; да се изпишат имената на граничещите държави; за правилното ориентиране на скицата в лявата част на листа да се постави стрелка север-юг. 2. Цвят- всички цветове по избор 3. Формат – от А4 до А3 4. По възможност на бял картон 5. Критерий за оценка: точно очертаване контура на България; точно нанасяне на другите елементи на скицата. Втора възрастова група – ученици от V до VIII клас 1. Рисунка със съдържание по избор, съответстващо на темата 2. Графика или с бои – акварел, темпер и др. 3. Формат – от А4 до А3 Срокове: 1. Изготвяне – до 15.09.2023 г. 2. Предаване на скиците и рисунките – от 18.09. до 21.09.2023 г. от 12.00 до 15.00 часа във Военен клуб, рецепцията на хотела, през служебния вход на II етаж 3. На гърба на всяка скица/рисунка да се изпишат сведения за ученика – трите имена, град, училище, клас 4. Организиране на изложба от най-добрите творби – от 26.09. до 29.09.2023 г. от 10.00 до 18.00 часа във Военен клуб-Плевен, галерия „Лира“-партера на централен вход 5. Оценяване на творбите – жури от експерти, които ще бъдат оповестени на 15.09.2023 г.

 • Дата на затваряне: 21 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от II до VIII клас
 • Източник: https://pleven.utre.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс за рисунка „Нарисувай чудния свят на Дора Габе“

ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ обявява Областен конкурс за рисунка „Нарисувай чудния свят на Дора Габе“ по повод 135 години от рождението на поетесата РЕГЛАМЕНТ Рисунките да бъдат създадени по творби на Дора Габе. Конкурсът е индивидуален и в него участие могат да вземат деца и ученици. Те ще бъдат разделени в три възрастови групи: • от 5 до 7 години; • от 8 до 13 години; • от 14 до 19 години. Във всяка възрастова група ще бъдат определени първа, втора и трета награда. Всеки участник може да се включи с не повече от една рисунка с размер, материали и техника по избор. На гърба на рисунката е необходимо да бъде отбелязана следната информация: • заглавие на литературната творба, по която е нарисувана; • три имена на автора; • възраст; • учебно заведение, школа, учител; • адрес на автора или школата; • телефон за връзка. Наградените рисунки ще бъдат изложени в Дом-паметник „Йордан Йовков“ и в Областна администрация. Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. Творбите изпращайте на адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Генерал Гурко“ № 4, Дом-паметник „Йордан Йовков“ (за конкурса). Телефон за контакти: 0884 311 492; 058/ 602 213 Краен срок: 30 септември 2023 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от 5 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023 г.

Провеждане на национален конкурс за детска рисунка в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захари Зограф“, организиран от община Самоков. Конкурсът е индивидуален, като в него могат да участват деца и ученици от 4 години до 15 години, разделени в три групи. Първа група – от 4 до 6 години Втора група – от 7 до 10 години Трета група – от 11 до 15 години Класиралите се ученици ще получат наградите си по време на церемонията по връчване на Националната награда „Захари Зограф“, която ще се проведе през месец октомври 2023 г. Наградите ще бъдат експонирани в художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – гр. Самоков. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде отбелязана следната информация: Трите имена на автора; Възраст; Училище, школа, учител; Телефон за връзка Рисунките изпращайте на адрес: Гр. Самоков – 2000 Общ. Самоков Обл. Софийска Ул. „Македония“ № 34 За конкурса детска рисунка към Национална награда „Захари Зограф“ Краен срок за изпращане на рисунките: 30 септември 2023 г.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 6 до 15 години
 • Източник: https://kardzhali.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2