по дата на конкурса
Конкурс „Моят вълшебен свят“

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационния център по зависимости към Община Стара Загора обявяват конкурс за създаване на рисунка, миниатюра или малка пластика, изработени от природни или отпадъчни материали с творческата тема на конкурса „Вълшебствата на природата“. В него могат да участват ученици от I до ХІІ клас от училищата в област Стара Загора, както и желаещи от цялата страна. Целите на конкурса обединяват усилията за провокиране на интерес към творческа изява на деца и юноши, насърчаване на оригинално творческо и екологично мислене, за популяризиране на уникалното богатство на българската природа, защита на собствена позиция и лична ангажираност, съдействие за формиране на ново поведение и отговорност за опазване на околната среда, както и внимание към алтернативно поведение спрямо предизвикателствата, с които се сблъскват децата и юношите – вредата от употребата на психоактивни вещества; предпазване и предотвратяване на първа употреба на психоактивни вещества чрез ангажираност с полезни занимания и каузи. Конкурсът се провежда в два раздела: „Малка пластика и/или миниатюра“ и „Рисунка“, а участниците са разделени в три възрастови групи I – IV, V - VII и VІІІ-ХІІ клас. Правилата на конкурса са публикувани на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: : http://pic-starazagora.com и на страницата му във Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/PICStaraZagora/posts/?ref=page_internal Крайният срок за попълване и изпращане на регистрационен формуляр е 28 февруари 2022 г., а за изпращане на конкурсните творби 15 април 2022 г. Награждаването на отличените участници ще бъде на 27 май 2022 г. Електронен адрес за изпращане на регистрационните формуляри: e-mail: pic.starazagora @abv.bg Адрес за изпращане на творбите: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 96 За контакти и допълнителна информация: 042/23-00-24.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка, малка пластика и/или миниатюра
 • Ограничение за участие: ученици от I до ХІІ клас от училищата в област Стара Загора
 • Източник: https://zagora.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Стара Загора
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Децата и вярата“

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Иоаникий се организира епархийски конкурс на тема „Децата и вярата“. Проявата се организира от Сливенска митрополия, Община Бургас и Центъра за подкрепа и личностно развитие – Бургас. Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на децата и учениците към изобразителното и приложното изкуство и православието. Да се стимулират творческата изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра. Децата да се научат на милосърдие, да развият творчески умения, да се запознаят с традициите и ценностите на православието. В конкурса могат да вземат участие деца и ученици от детски градини, училища и извънучилищни звена на Сливенска епархия: І-ва възрастова група – ПГ в детски градини (деца на 6 години) и ППГ в училищата ІІ-ра възрастова група – 1-4 кл. ІІІ-та възрастова група – 5-7 кл. IV-та възрастова група – 8-12 кл. Конкурсът е в 2 раздела: Изобразително изкуство и Приложна творба. Изисквания: съответствие с темата на конкурса; оригиналност, художественост и др. В раздел „Изобразително изкуство“ – до два броя рисунки от всяка възрастова група от институция: Да се изпращат рисунки без паспарту – А3 (35/50); Графика, акварел, живопис и др. техники по избор. В раздел „Приложна творба“ – до два броя творби от всяка възрастова група от институция: Размер на яйцето или друг вид приложна творба: не по-голямо от 25 см. Материали – по избор (може стъклопис, батик, керамика и др.). Приложните творби да са лесно преносими за експониране върху маси. Експонатите не се връщат след конкурса, а остават във фонда на ЦПЛР-Бургас. Конкурсното произведение трябва да съдържа следната информация: Име и фамилия на участника; Възрастова група, клас, детска градина (училище), извънучилищно звено; Точен адрес и телефон; Декларация за информирано съгласие от родител. Творбите да се изпращат до 28 март 2022 година на адрес: Бургас- 8000, ул. „Райна Княгиня”11; Център за подкрепа на личностното развитие; за конкурса „Децата и вярата”. Жури от преподаватели по Религия православие, изобразително и приложно изкуство ще определи наградените във всички възрастови групи. Резултатите ще бъдат обявени на 12.04.2022г. на сайта на ЦПЛР-Бургас : www.odk-burgas.com. Награждаването ще се проведе на 19.04.2022г.

 • Дата на затваряне: 28 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка, приложна творба
 • Ограничение за участие: деца и ученици от ПГ в детска градина до 12 клас Сливенска епархия
 • Източник: https://dnews.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Сливенска епархия
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Мила родна картинка“

Цел на конкурса: За да се стимулира и развива детското творчество и способностите на деца с изявени дарби в областта на изобразителното изкуство, тяхната креативност и въображение РЕГЛАМЕНТ Право на участие в конкурса имат всички ученици на възраст от 9 до 18 год. Размер на творбите - 35/50 см., без паспарту Материали и техника - по избор. Жанров обхват: Живопис; Графика; Карикатура Тематичен обхват: Чрез средствата на изобразителното изкуство да провокира у учениците образи и асоциации, свързани с негативни явления от действителността. На гърба на всяка творба трябва да има следната информация: Трите имена на автора; Възраст и клас; Училище; Населено място и точен адрес; Телефон за връзка. Класиране по възрастови групи: I възрастова група - 9-11 год.; II възрастова група - 12-14 год.; III възрастова група - 15-18 год. Класираните ученици ще получат медал, грамота и предметна награда. Най-добрата рисунка ще бъде отличена със специална награда - плакет. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своите творби в срок до 05.06.2022 г. на адрес: гр. Елин Пелин, п.к. 2100 пл. „Независимост“ №1 Община Елин Пелин за Националния конкурс „Мила родна картинка“

 • Дата на затваряне: 05 юни 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 9 до 18 год
 • Източник: https://www.elinpelin.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО "ЛАЗАРКА МОМА ГИЗДАВА"

Конкурсът се провежда всяка година в навечерието на Великден с цел да се задълбочат и развият познанията на участниците за лазарските обичаи от всички краища на България и техните умения в областта на народното приложно изкуство. РЕГЛАМЕНТ В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас, разделени в три групи: Първа група – от І до ІV клас.; Втора група - от V до VІІ клас. Трета група – от VIII до XII клас. I. ПРИЛОЖНИ И ОБРЕДНИ ПРЕДМЕТИ: - кукли "Лазарки" - плоски и обемни (върху дървена, телена, картонена, глинена, мека конструкция) с височина не по-малка от 20 см; - лазарски носии, накити, кърпи, кошници; - обредни хлябове и обредни кърпи за тях; - пана (техники на изпълнение - тестяна пластика, керамика, тъкане, апликация, шиене и бродерия, дърворезба и др.) II. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: Всеки участник изпраща не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35х50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: наименование на творбата и кратко описание за нейното предназначение /отнася се за приложните и обредни предмети/; трите имена на автора, възраст, клас, училище, ЦПЛР, школа, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail. Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „Лазарка мома гиздава” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Национален дворец на децата. Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. Александър Стамболийски 191 или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Националния дворец на децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Крайният срок за получаване на творбите – 31.03.2022 г. на адрес: гр. София 1309, бул. Ал. Стамболийски 191, Национален дворец на децата, ст. 201 Церемонията по награждаването на отличените участници и официалното откриване на изложбата ще се състоят на 15.04.2022 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата. Изпратените конкурсни експонати и рисунки не се връщат. Остават за съхранение в музейната етнографска сбирка на Националния дворец на децата /НДД/, за да бъдат изложени с учебни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании. Наградите се получават в деня на откриването на изложбата или до 3 месеца от тази дата, след което остават в наградния фонд на НДД. За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 201; 02 929 28 95, 02 929 13 61

 • Дата на затваряне: 31 март 2022
 • Как да участваме: Приложно и изобразително изкуство
 • Ограничение за участие: ученици от I до XII клас
 • Източник: http://www.npc-bg.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие” (на чужди езици „Музиката и танците на моя народ”) - Монтана 2022 Тема: музикалниТЕ инструменти

Международният конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие” се организира от Община Монтана – България. Той е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев”. Провежда се на всяка четна година. Всяко издание на конкурса има различен тематичен фокус, който се формулира от организаторите като подзаглавие към вече добилото известност заглавие “Тъпан бие, хоро се вие”. Участници в конкурса могат да бъдат деца на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи: - І възрастова група – от 7 до 11 г.; - ІІ възрастова група - от 12 до 15 г. Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби като рисунките за децата от І възрастова група са на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Творбите на пластичните и приложните изкуства са с Максимален размер до 100 /сто/ см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Етапите на конкурса са два: Онлайн етап на конкурса. Участниците изпращат на имейла на конкурса art.contest.montana@gmail.com до 30 март 2022 г. качествена дигитална снимка на своята творба във формат jpg (300 dpi, 3-6 MB) с название на файла, изписано на латиница “държава.име на автора.възраст”.jpg. Снимката трябва да е придружена с попълнена заявка за участие (подписана и сканирана), съдържаща информация за име, презиме и фамилия на участника, възраст, название на творбата, град, държава, училище/извънучилищно звено, преподавател, телефон за контакт на преподавател или родител на участника, който трябва да подпише заявката за участие. В темата /subject/ на имейла да пише: Международен конкурс по изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие”, а като текст в имейла да бъдат написани отново трите имена на участника, телефон и адрес. Кандидатури, неотговарящи на горепосочените условия, нямат да бъдат разглеждани. Дигиталните снимки се публикуват от организаторите на страницата на конкурса в социалните мрежи до 5 дни след получаването им, придружени от информация за името и фамилията, възрастта, държавата на участника; Журито класира 200-те най-добри творби от страната и чужбина; Протоколът на журито се публикува на сайта на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев” и на страницата на конкурса в социалните мрежи; Организаторите уведомяват класираните в първия етап на конкурса с писмо до техния имейл не по-късно от 5 дни след решението на журито. Заключителен етап на конкурса. - Авторите, чиито творби са сред 200-те отличени от журито, изпращат оригиналите им на адреса на Община Монтана – ул. „Извора” 1, 3400 Монтана, България до който се отчита по пощенското клеймо; Творбите трябва да са придружени с попълнен и внимателно прикрепен към гърба на рисунката формуляр за участие (по образец) и декларация за съгласие от родител; Журито заседава 2 месеца след крайния срок за изпращане на рисунките, оценява оригиналите на получените творби и определя следните награди за всяка от възрастовите групи: - I място - статуетката на празниците, грамота и предметна награда; - II място – грамота и предметна награда; - III място – грамота и предметна награда. Журито присъжда десет колективни награди на институции (училища, школи, клубове) - диплом за комплексно представяне.

 • Дата на затваряне: 30 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 15 г.
 • Източник: http://festival-dikoiliev.weebly.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс за рисунка и приложно изкуство ”Водата — извор на живот ” - 2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РУО - БУРГАС НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА ОБЩИНА БУРГАС РИОСВ- БУРГАС ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ– БУРГАС І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи. ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от I до XII клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и центрове за подкрепа на личностното развитие от страната. Всяко училище, школа или клуб може да представи най-много две рисунки и/или две приложни творби в съответната възрастова група, т.е. максимум 6 броя. Краен срок: 07. 03. 2022 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ! НЕ СЕ ЖУРИРАТ СЪЩО ТАКА И ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ, ШКОЛА ИЛИ ЦПЛР, АКО Е НАДВИШЕН МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИЯТ БРОЙ НА РИСУНКИТЕ ИЛИ ПРИЛОЖНИТЕ ТВОРБИ. Произведенията не се връщат. Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/.Приложните творби да са леснопреносими и подходящи за експониране върху маси. Материали и техника: по избор. Формат на творбите без паспарту 35/50 Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация: - трите имена на автора; - клас; - ръководител, телефон за контакт с ръководителя; - училище, школа или ЦПЛР и точен адрес за получаване на награда ( ако се присъди такава); - телефон и e-mail на училището или организацията, която се представя. Рисункитe, приложните творби и заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.оdk-burgas.com - Административни услуги/ да се представят или изпратят до 07.03.2022 г. на адрес: ЦПЛР- Бургас ул. ”Райна Княгиня”№11 8000 гр. Бургас За конкурса „Водата- извор на живот” 056/844549

 • Дата на затваряне: 07 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка, приложни творби
 • Ограничение за участие: Деца и ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: http://oy-ostrov.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за рисунки на тема „Медът – течното злато“

Общинско пчеларско сдружение „Акация” гр. Панагюрище и ЦПЛР – Панагюрище, по повод Деня на пчеларя – 10 февруари, обявяват конкурс за рисунки на тема „Медът – течното злато“. Право на участие имат всички ученици от община Панагюрище, разделени в три възрастови групи: І група – от І до ІV клас ІІ група – от V-VІІ клас ІІІ група – от VІІІ-ХІІ клас Условия за участие: 1. Всички конкурсни материали се изпращат в ЦПЛР-Панагюрище до 07.02.2022 година. 2. Материалите и техниката са по избор на участниците. 3. Всяка творба се придружава от следните данни: трите имена на автора, клас, училище, школа/клуб, кръжок и др./, ръководител. Данните да са поставени на лицевата страна на творбата. 4. Класирането ще бъде индивидуално. 5. Наградите ще бъдат предметни. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в общинските електронни медии на 10.02.2022 г. Там ще бъде качена и онлайн изложба на наградените творби. Наградите ще бъдат изпратени до учебните заведения на отличените. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ЦПЛР – ПАНАГЮРИЩЕ – ТЕЛ: 03537/ 6 22 72, E-mail: odkpan@abv.bg

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас от община Панагюрище
 • Източник: https://vreme2001.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Панагюрище
Приоритет на конкурса 
ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА” ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” - 2022г.

Темата „Пролет върху листа” е свободна и креативна. Вие имате възможност да изявите своето творчество, да импровизирате с различни изобразителни материали и да създадете пролетни пейзажи и натюрморти, цветя, фигурални композиции или свободни изображения в пролетна хармония. През годините конкурсът се превърна в утвърден форум на детското творчество и се радва на много широка популярност в цялата страна. Хилядите получени рисунки го превръщат в представителна извадка за нивото на детското творчество в наши дни. С поставеното начало на конкурса през 2008 година пролетта в град Кюстендил идва с хилядите рисунки на децата на България. Вярваме, че през месец март 2022 националният конкурс „Пролет върху листа” отново ще даде възможност за среща и изява на много талантливи деца и техните слънчеви творби! Желаем Ви пролетно вдъхновение! Очакваме творбите Ви до 08.03.2022 г. на адрес: гр.Кюстендил 2500 ул.Търговска № 6 На тържествена церемония на 20.03.2022 г. във Възрожденското училище на гр. Кюстендил ще бъдат обявени резултатите от конкурса и ще бъде открита представителна изложба на класираните творби. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на отдел „Култура и духовно развитие“ - https://www.kultura-kn.info/ Подробна информация за конкурса ще получите на: https://springonapainting.wordpress.com/

 • Дата на затваряне: 08 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от цялата страна от 4-ти до 12-ти клас
 • Източник: http://www.kultura-kn.info/forthcoming/628
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА КУКЕРСКИ ИГРИ „МАГИЯТА НА КУКЕРОВДЕН”

Организатори на конкурса: Сдружение „Усмивка” и читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”. Целта е да се съхрани и популяризира българския народен празник Кукеровден, поощрявайки изявите на даровити деца чрез представяне на детското творчество и талант пред широк кръг зрители. Конкурсните творби ще бъдат оценявани от компетентно жури по следните критерии: – близост до темата – проявена фантазия – оригиналност – съчетаване на цветовете – композиция Регламент: Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от IV група на детска градина училища, читалища, ЦПЛР, школи, студия, клубове и др. Рисунката да е специално подготвена за конкурса. Участниците са свободни да използват различни техники и материали /акварел, бои, моливи, пастели или флумастери/. Формат на рисунката – А3 с паспарту картон 35/50 см. Към всяка творба да има надпис с трите имена на автора, клас/ПГ; учебно заведение; телефон за връзка; имейл. Най-добрите рисунки след приключване на конкурса ще бъдат дарени на детските отделения в различни болници на територията на гр. Бургас. Възрастови категории за конкурса: І възрастова група – участници от IV група на ДГ ІІ възрастова група – участници от І до ІV клас III възрастова група – участници от V до VІІ клас Организаторите си запазват правото да фотографират и популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса. КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ Начало на конкурса 15.01.2022 г., крайният срок за получаване на творбите 01.03.2022 г. на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 25 партер. На 07.03.2022 г. ще бъдат публикувани имената на отличените участници на фейсбук страницата – Читалище „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас и сдружение „Усмивка”, както и на сайта на читалището: www.chitalishte-km.org. Победителите в конкурса ще бъдат уведомени на посочените от тях координати. Всички участници да заявят на имейл chitalishte_km@abv.bg желание да им се изпрати грамота на електронната поща. КОНТАКТИ Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл. 25 партер e-mail: chitalishte_km@abv.bg Сдружение „Усмивка“ град Бургас, ул. „ Янко Комитов” 4 e-mail: mitka_g@abv.bg; тел: 0988 753 171 Митка Георгиева – Председател на УС на СНЦ „Усмивка“

 • Дата на затваряне: 01 март 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: участници от IV група на ДГ до VІІ клас
 • Източник: https://www.chitalishte-km.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Единадесети национален конкурс за ученическа рисунка на тема „Пейзаж от моята България“

Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" - гр. Троян кани всички любители на изобразителното изкуство да участват в Единадесетият национален конкурс за ученическа рисунка на тема: ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ. Организатор: Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев", гр. Троян. Инициативата се извършва с подкрепата на Министерство на културата, СБХ, НХА и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Статут: Единадесетият национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България" 2022 година ще се проведе онлайн. Той представя постиженията на учениците в областта на изобразителното изкуство, като стимулира творческите им изяви и отношението към българската природа и архитектура. В конкурса могат да участват всички ученици на възраст от 10 до 15 години, които приемат условията на този статут. Условия за участие: Всеки участник може да изпрати максимум 2 фотоса на свои 2 рисунки, създадени през последните 2 години. Рисунките трябва да са снимани на файлове във формат JPG и да са изпратени като прикачени файлове към електронно писмо. Файловете трябва да са с размер 1 мегабайт. Електронното писмо с което изпращате рисунките трябва да съдържа следната информация: Автор: Дата на раждане: Заглавие: Училище, школа, клас: Срок за предаване: не по-късно от 25 февруари 2022 г. (петък), 23:59 часа по електронна поща на адрес: vladimir.kirov@edu.mon.bg Тема на електронното писмо: Единадесети национален конкурс за ученическа рисунка на тема "ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ". Рисунките не трябва да са участвали или награждавани в други изложби и конкурси. Техниките, с които рисунките са били изпълнени на хартия са молив, акварел, гваш, пастел и темперни бои. Журито е съставено от преподаватели в НУПИ "Проф. Венко Колев", гр. Троян. Решенията на журито не подлежат на обжалване. Срок за получаване на фотосите на рисунките: 25 февруари 2022 г. Телефони за информация: 0888 898 471 - Владимир Киров Email: vladimir.kirov@edu.mon.bg Награди Първа награда: 150 лева; Втора награда: 100 лева; Трета награда: 50 лева; Петнадесет почетни грамоти. Първа, втора и трета награда се спонсорират от Ротари клуб - град Троян. Организаторът има право да използва имената на участниците и техните произведения с рекламна цел.

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 10 до 15 години
 • Източник: https://www.hemusnews.com
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема "Ботев Пловдив"

ПФК Ботев Пловдив и Сдружение “ПФК Ботев” обявяват конкурс за детска рисунка на тема “Ботев Пловдив“. Участниците в конкурса ще бъдат разпределени според възрастта си: Първа възрастова група: I до IV клас Втора възрастова група: V до VIII клас Трета възрастова група: IX до XII клас Материалите за изпълнението на творбата са по избор. Малките художници трябва да снимат творбите си и да ги качат онлайн тук. Крайният срок за предаване на рисунките е 15 февруари. Творбите ще бъдат оценени от специално жури под председателството на художника Константин Константинов. Авторите на трите най-високо класирани творби в различните възрастови групи ще получат награди – материали за рисуване и фен артикули на любимия отбор Ботев Пловдив: Първа възрастова група – фланелка на Ботев Пловдив, комплект за рисуване и юбилейна значка. Втора възрастова група – фланелка и шал на Ботев Пловдив и комплект за рисуване. Трета възрастова група: Победителят ще бъде награден с фланелка на Ботев Пловдив, комплект за рисуване и ваучер за пазаруване в клубния фен магазин на стойност 70 лв. Класираният на второ място ще получи фланелка на Ботев Пловдив, комплект за рисуване и ваучер за пазаруване в клубния фен магазин на стойност на стойност 50 лв.

 • Дата на затваряне: 15 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца и ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://botevplovdiv.bg
 • Общ награден фонд: материали за рисуване и фен артикули
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка „По стъпките на Апостола“

Във връзка със 106-тата годишнина от основаването на училището и нашия патронен патронния празник СУ „Васил Левски“- Троян организира Конкурс за рисунка „ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА“ I. ЦЕЛИ Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи. II. УЧАСТНИЦИ Ученици от I до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян: I възрастова група- I–IV клас, II възрастова група- V–VII клас, III възрастова група- VIII–XII клас. III. ЖАНРОВ ОБХВАТ Графика, живопис, апликация (по избор) IV. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА По избор: акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели. V. ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ Не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см (без паспарту). VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта) и да не са публикувани или класирани в други конкурси. VI. Срок Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки. VI. Участие и регистрация Всяка творба първо се регистрира в платформата на училището: https://enter.vlevski.eu/ По стъпките на Апостола – рисунка След това попълвате всички останали данни. Самият оригинал се изпраща по пощата на адрес: гр. Троян-5600, ул. „34-ти троянски полк“№ 43, СУ „Васил Левски“; За конкурса На гърба да се напишат: име и фамилия на автора на творбата; клас, училище, художествена школа; телефон за връзка; точен адрес за получаване на наградата (при присъждане на такава). Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището. Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2022год. представител. За допълнителни въпроси – тел. 0886 79 05 03

 • Дата на затваряне: 16 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от I до XII клас на община Троян
 • Източник: https://vlevski.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Троян
Приоритет на конкурса 
Областен конкурс за рисунка на тема „Трети март в нашите сърца“

Право на участие имат всички жители на областта на възраст от 3 до 103 години, разделени в пет възрастови групи: - от 3 до 6 години; - I - IV клас; - V - VIII клас; - IX - XII клас; - над 19 години Техниката и материалите са по избор, а форматът е 50/35 см (четвърт кадастрон ), без паспарту. Произведенията трябва да бъдат изпратени или лично предадени в Художествена галерия – Добрич, в срок до 25 февруари т. г. на адрес: Художествена галерия За конкурса „Трети март в нашите сърца“ ул. „България“ 14 ПК 9300 град Добрич. На гърба на рисунките трябва да е изписано: Заглавие на картината , трите имена на автора, училище (детска градина), паралелка, населено място и възраст.

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: възраст от 3 до 103 години от област Добрич
 • Източник: https://www.dobrichonline.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Добрич
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс за детска рисунка на тема "Децата, цветята, пчелите и медът"

Конкурсът се организира от ДГ № 18 Пчелица, град. Казанлък във връзка с 50 - годишния юбилей на детското заведение. В него могат да участват всички желаещи деца на възраст от 3 до 7 годишна възраст. Конкурсът ще се проведе в периода от 17.01.2022 г. до 17.06.2022 г. и ще бъде в четири етапа: Първи етап: рисунките се приемат до 30.04.2022 г. Втори етап: от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г. - журиране на получените рисунки и определяне на отличилите се творби. Трети етап: от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. - изпращане на наградите и грамотите до отличените, от журито, участници в конкурса. Деца от 3 до 7 години. Изисквания на творбите: Формат А4, материали и техники по избор. Всеки автор може да участва само с една творба, изпратена на адрес: България, ПК 6100, гр. Казанлък, кв. Васил Левски. ДГ 18 Пчелица.

 • Дата на затваряне: 30 април 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 3 до 7 години
 • Източник: https://dg18pchelica-kk.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс за ръчно изработени Коледни и новогодишни картички.

Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй организира онлайн конкурс за ръчно изработени Коледни и новогодишни картички. Онлайн конкурса е разделен на две възрастови групи: - от 5 до 7 години - от 7 до 10 години Очакваме снимки на Вашите красиви творения,както и допълнителна информация на имейл адрес botev1879@abv.bg до 15.12.2021 г. Всички картички ще бъдат качени на фейсбук страницата на читалището. Картичките събрали най-много харесвания ще бъдат наградени!

 • Дата на затваряне: 15 декември 2021
 • Как да участваме: Картичка
 • Ограничение за участие: деца от 5 до 10 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4  ->