по дата на конкурса
Конкурс за детска рисунка "БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна ОБЯВЯВА Конкурс за детска рисунка "БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА" Възрастови групи: 1. Първа: 1-4 клас 1. Втора: 5-7 клас 1. Трета: 8-12 клас Формати на участие: 35/50 см. или 50/70 см. Предаване на творбите: до 30.04.2023 г. ДИКПО - Варна, кабинет 108 или на адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "Д-р Борис Божков" № 1. /спирка Почивка/

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "ТРИ ЗВЕЗДИЧКИ 2023" - БОРЯНА, ЖЕНЯ И СВЕТОСЛАВА

В памет на трагично загиналите на 04.04.2004 г. дванадесет деца от гр. Свищов във водите на река Лим – Сърбия/Черна гора – Александра, Антоана, Антония, Боряна, Валентин, Виктор, Глория, Женя, Лора, Светослава, Светослав, Юлиян. Организатори на конкурса: Фондация „Ангели от Лим” със съдействието на Община Свищов. Конкурсът е в календара на МОН. Условията за участие, датата за получаване на рисунките и датата на откриване са посочени в обявата на конкурса, публикувана по долу. Оценяването на рисунките ще бъде на 15.05.2023 г. На гърба на всяка творба да има следната, четливо изписана информация: Трите имена на детето, възраст или клас, точен адрес, училище/школа и име на преподавателя, e-mail и телефон за връзка. Желаещите да участват да изпратят творбите си по поща или с куриер на адреси: 5250 гр. Свищов, ул. „Тодор Миланович“ № 1, ет. 3, за фондация „Ангели от Лим” или 5250 гр. Свищов, ул. „Хаджи Димитър“ № 11 - Силвия Манзарова. Срок за предаване на рисунките 23 май 2023 г. Рисувалите за конкурса деца ще получат грамоти за участие, а наградените – статуетки, поименни грамоти с печат на Фондация „Ангели от Лим“ и подпис от нейния председател. Наградите и грамотите за участие на неприсъствалите на откриването, ще бъдат изпратени за наша сметка по пощата или с куриерска служба. Организаторите запазват правото си за промени в горепосочените дати, за което информираме своевременно. Рисунките не се връщат и остават собственост на организаторите. Телефони за контакти: - 0887 698927- Петко Петков (e-mail: petnick66@abv.bg) и 0889 315 275- Веселина Тошева-Петкова (petkova2003@mail.bg) - родители на Боряна. Георги Манзаров – Председател на Фондация „Ангели от Лим”.

 • Дата на затваряне: 12 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от детски градини до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема: “ОБИЧАМ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“

Регионална дирекция по горите Кюстендил, обявява конкурс за рисунка на тема: “ОБИЧАМ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“ Регионална дирекция по горите-Кюстендил, обявява конкурс за рисунка на тема “ОБИЧАМ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“. Конкурсът е посветен на предстоящата „Седмица на гората 2023 година“ (от 3-ти до 9-ти Април 2023г.) и има за цел да даде възможност на ученици от основните и средни училища на територията на Област Кюстендил и Перник да проявят въображение и да представят своята визия за красотата на българската гора и нейните обитатели. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: I група- ученици от 1 до 4 клас включително II група- ученици от 5 до 8 клас включително III група-ученици от 9 до 12 клас включително Критерии: Да отговаря на темата на конкурса; Креативност и оригиналност на идеята; Формат на рисунките А 4; един участник има право да участва с не повече от 3 творби; Техника: В конкурса няма ограничение за техниката и материалите. Участниците могат да изпратят рисунките си по поща или лично на адреса на Регионална Дирекция по горите-Кюстендил, бул. „България“33.; офис на РДГ град Перник-Синдикален дом, пл. „Кракра"1, ет. 6, стая 609, или офис на РДГ в град Дупница пл."Свобода" 1, ет.3. Всяка творба трябва да бъде придружена четливо написани трите имена на автора, класа и училището, в които учи и телефон за връзка. Крайният срок за изпращане на материалите по конкурсите е до 30 март 2023 година. Картините ще бъдат журирани от компетентно жури, като най-добрите идеи ще бъдат отличени с предметни награди.

 • Дата на затваряне: 30 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от основните и средни училища на територията на Област Кюстендил и Перник
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Кюстендил и Перник
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Българска шевица"

НЧ "Просвета-1862" гр. Перущица, организира конкурс "Българска шевица". Рисунките ще бъдат включени в изложба. Ще бъдат отличени творби съответно на първо, второ и трето място. Всеки участник може да използва предпочитан от него стил, техника и жанр с всички видове живописни, графични и приложни техники. Очакваме вашите творби в читалището на адрес пл. 27 Априлий гр. Перущица. Няма възрастови ограничения

 • Дата на затваряне: 03 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА”

НЧ „ИЗГРЕВ – 1921”, С. ВОЛУЯК ОБЯВЯВА ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА” РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Популяризиране и подпомагане развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство; • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на участниците; • Насърчаване на творческите способности и фантазия на младите хора. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: • Няма ограничения в техниката на рисуване; • Всеки автор може да участва само с една рисунка с размери 35/50 см; • На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани: - трите имена и възраст на участника; - читалище, училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и пр.; - адрес, телефон и e-mail за връзка; - име на ръководителя, ако има такъв. • Представените творби не подлежат на връщане. Те стават собственост на НЧ „Изгрев – 1921” и могат да се използват за благотворителни цели. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – I – IV клас /7-10 години/ Втора възрастова група – V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група – IX - XII клас /15-18 години/ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: - идея на рисунката; - композиция; - оригиналност; - съчетаване на цветовете; - цялостен дизайн; - самостоятелност. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 31.03.2023 г. АДРЕС: С. ВОЛУЯК, ПК 1346, УЛ.”ЗОРНИЦА” № 59, НЧ „ИЗГРЕВ – 1921” За контакт и информация: тел. 0884718744, e-mail: konkurs_izgrevvoluqk@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: От 7 г. до 18 г.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА – ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

Конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“ се организира от Младежки център – Добрич с подкрепата на Община град Добрич. РЕГЛАМЕНТ Целта на конкурса за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора. Право на участие в конкурса имат всички деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години /навършени към 31 декември 2023 г./ в четири възрастови групи: І група 10 – 12 години; ІІ. група 13 – 15 години; ІІІ група 16 – 18 години; ІV група 19 – 29 години; Всеки участник може да изпрати до 2 творби. Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи графични редактори на компютъра например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др. Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на хартиен носител – формат А3, без рамка и паспарту. Към всяка творба трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: Заглавие на творбата; Трите имена на автора; Дата и година на раждане; Точен адрес; Учебно заведение (школа); Адрес за кореспонденция – e-mail; телефон Име на програмния продукт с който е създадена. Изисквания към творбите: Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори. Да не са изработени върху готови картини. Рисунката да не е участвала в други конкурси. Творбите да са авторски. Награди – ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 25 април 2023 г., на адрес: Младежки център за конкурса “Моята България” пл. „Стария орех” №1, ПК 15 9300 гр. Добрич Резултатите ще бъдат обявени на 05.05.2023 г. на сайта на Младежки център – Добрич – www.ycd.bg и на фейсбук страницата на центъра. Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център – Добрич, без да заплаща права и обезщетения. С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г. За допълнителна информация: тел: 058/60-26-91 0884 311 430 ; 0888 008 483 e-mail: mcd.konkurs@gmail.com

 • Дата на затваряне: 25 април 2023
 • Как да участваме: рисунка – дигитална живопис и графика
 • Ограничение за участие: деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години
 • Източник: https://ycd.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАРИСУВАЙ МИ ТЕАТЪР“

По случай Международния ден на театъра 27 март Драматичен театър (ДТ) „Гео Милев“ Стара Загора обяви КОНКУРС ЗА РИСУНКА „НАРИСУВАЙ МИ ТЕАТЪР“. Впечатлени от рисунки на ученици, посетили наши постановки, ние решихме да дадем възможност на талантливите малки художници, да изявят своите качества чрез конкурс. Условия: Темата на рисунката да е свързана със спектакъл на Драматичен театър “Гео Милев” 1. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: 1 – 4 клас; 5 – 8 клас; 9 – 12 клас. 2. Максимални размери на рисунките до 35/50 см. 3. Техника по избор. 4. Най-добрите участници ще бъдат отличени със следните награди: Първа, втора, трета и поощрения за трите възрастови групи. 5. На гърба на рисунката да са изписани с печатни букви, в долния десен ъгъл: – имената на участника; – възраст; – име на училището (школата); – град/село; – телефон за връзка. 6. Краен срок за предаване на рисунките 24 март 2023 г. (петък) в Областна администрация на адрес: гр. Стара Загора 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ №108, Драматичен театър „Гео Милев“ за конкурса за детска рисунка. 7. Най-добрите рисунки ще бъдат подредени в изложба. 8. Награждаване и откриване на изложбата на 27 март от 14.30 ч. във фоайето на Културен център, Стара Загора. 9. За контакти: dt_geomilev@abv.bg

 • Дата на затваряне: 24 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 1 – 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема: „С четка в ръка да посрещнем пролетта“

Народно читалище "Зора 1858", гр. Дупница обявява конкурс за детска рисунка на тема: „С четка в ръка да посрещнем пролетта“ Цел: Да се провокират творческите търсения на децата и да им се даде възможност, чрез силата на изобразителното изкуство, да споделят отношението си към природата и света. Право на участие: В конкурса могат да участват деца на възраст от 7 до 14 години. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: - първа възрастова група – 7-10 години; - втора възрастова група – 11-14 години. Условия за участие: Конкурсът е индивидуален. Колективни рисунки няма да се приемат. Участващите творби да не са представяни в други конкурси. Всеки участник може да се включи с до 2 (две) рисунки, размер А3 (35x50), като може да се използва свободно избрана техника. Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация: - три имена на участника; - възраст; - адрес; - телефон за обратна връзка. Картините ще се приемат в НЧ „Зора 1858“ или по пощата на адрес: гр. Дупница, ПК 2600, пл. „Свобода „ 1 за конкурса „С четка в ръка да посрещнем пролетта“. Класиране: Компетентно жури ще оцени творбите и ще присъди награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в началото на месец април. Творбите на всички участници ще бъдат публикувани във виртуална галерия, която ще може да се разгледа във фейсбук страницата Народно читалище "Зора 1858", гр. Дупница Картините ще бъдат подредени и в изложба в сградата на читалището. Краен срок за изпращане на конкурсните творби: 31 март 2023 г.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 14 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема „Аз обичам българската гора“

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВЕЧ (териториално поделение на СЗДП ДП Враца) обявява конкурс за рисунка на тема „Аз обичам българската гора“. Проявата е по повод честването на „Седмицата на гората 2023г.“ (от 3-ти до 9-ти Април 2023г.). Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от началните и основни училища да представят своята визия за красотата на българската гора, грижата за нея и нейните обитатели. Регламент на конкурса: В конкурса могат да участват ученици от 1 до 8 клас на началните и основни училища, които попадат в териториалния обхват на Държавно горско стопанство - Ловеч - общините Ловеч и Летница. Конкурсът се провежда в четири категории, по възрастови групи, както следва: -I група - ученици от 1 до 2 клас -II група - ученици от 3 до 4 клас -III група - ученици от 5 до 6 клас -IV група - ученици от 7 до 8 клас. Критирии: -рисунките да отговарят на конкурс. -креативност и оригинална идея. -формат на рисунките -А4. -всеки участник има право да участва с една творба. Техника: В конкурса няма ограничение за използваните материали и техника. Участниците могат да изпратят рисунките по пощата или да ги представят лично в СЗДП ДП ТП"ДГС Ловеч", на адрес: гр. Ловеч, п.к. 5000, ул. Търговска № 56, ет. 4. Всяка творба трябва да бъде придружена с трите имена на автора, класа и училището, както и телефон за връзка. Крайният срок за получаване на риуснките е 27 март 2023 г.

 • Дата на затваряне: 27 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 до 8 клас от Община Ловеч и Летница
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Ловеч и Летница
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка „Веселите хвърчила“

онкурс за рисунка „Веселите хвърчила“ за децата от подготвителните групи обявява СУ „Цар Симеон Велики“. Участие в творческата надпревара могат да вземат малчугани от 5 до 7 години. Целта е да бъдат насърчени децата от предучилищна възраст за творческа и индивидуална изява и да се стимулира техният интерес към изобразителното изкуство. Всеки участник има право да се представи само с една рисунка. Няма ограничения за формата и използваните материали, но на гърба на всяка творба трябва да бъдат изписани имената му, възрастта, детската градина, в която се обучава, адресът и телефона за контакт с родителя. Рисунките могат да се изпращат: по пощата – на адрес: град Пловдив, ул. „Лука Касъров“ №13 сканирани или като снимка – на електронен адрес risunki@csv-plovdiv.com на място – в СУ „Цар Симеон Велики“ Краен срок е 31 март. Оценяването на творбите ще се извърши от комисия, в състава на която участват учители, представител на Училищното настоятелство и на Ученическия съвет. Всеки участник в конкурса ще получи грамота. Победителите ще станат ясни в Деня на отворените врати на 5 април. Класираният на първо място ще получи таблет, а за второ и трето място са предвидени магнитна образователна игра MAGPAD и настолна игра.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 5 до 7 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН”

Във връзка с честване празника на училището 6 май 2023 г. Гергьовден НГПИ „Тревненска школа” гр.Трявна ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН” УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от V, VІ, VІІ и VІІІ клас. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали, както и принтирани дигитални рисунки. 2. Размерът на творбите да е 35 х 50 см. 3. Информация на гърба на творбата: • заглавие • техника • трите имена на автора • адрес и учебно заведение или школа • телефон Приемат се до 2 /две/ творби от участник СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ: 30 АПРИЛ 2022 г. ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0677/62134, GSM: 0879826091, е-mail: office@artschooltryavna.com АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150 Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“ За допълнителна информация: тел. 0879826091

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от V, VІ, VІІ и VІІІ клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА

ОБЩИНА СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА През 2023 година конкурсът се посвещава на доброто, състраданието и подадената ръка Примерни теми: "Вдъхновени от доброто" "Подай ръка, аз и ти сме приятели!" "Доброто няма граници" "Подай ръка - дари любов!" І. Цел на конкурса е: - Провокирани от тежките събития през последните години, било то следствие на болести или природни бедствия, на човешка слабост и грешки, през настоящата година конкурсът се посвещава на доброто, на състраданието, на съпричастността и подадената ръка за помощ. - Творчеството и вдъхновението ще ни помогнат да се справим с предизвикателствата днес, ще ни накарат да се усмихнем и да мислим позитивно. Традиционно целта на конкурса е да се представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството за духовното и личностното израстване на всяко поколение. През 2023 година освен пъстрия свят на етносите, очакваме младите хора да представят и светлите нюанси на човешките взаимоотношения в трудните за всички ни моменти. Независимо от етническа и религиозна принадлежност, както и социален статус, ние сме преди всичко хора, които живеят на едно място, споделят еднакви проблеми и се борят за своето здраве. - Очакваме чрез изкуство младите хора да изразят своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за толерантност, равнопоставеност, човечност, доброта и приятелство, за развитие на чувството за разбирателство, съпричастност, търпимост и уважение. ІІ. Жанр: рисунка ІІІ. Условия за участие: Всяко дете може да представи до два броя рисунки, като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3; - Използваните материали са без ограничение; - На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:  трите имена на автора /кой клас е, адрес, училище, телефон за връзка/;  заглавие на рисунката;  име на учителя, телефон за контакт и e-mail;  всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/. Възрастови групи: - Първа група - от 1 - 4 клас; - Втора група - 5 - 8 клас; - Трета група - 9 - 12 клас. Краен срок за получаване на творбите: 31 март 2023 г. Информация за отчитането на конкурса ще бъде публикувана допълнително на сайта на Община Силистра. Творбите изпращайте или предавайте на адрес: гр. Силистра - 7500 Община Силистра ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А или 321 За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ "Дъга на толерантността" Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 рисунки. Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда. Авторите на отличените рисунки получават грамоти и предметни награди. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. НАРИСУВАЙТЕ ДОБРОТО! БЪДЕТЕ СЪПРИЧАСТНИ!

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 1 - 12 клас
 • Източник: https://www.silistra.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XVI Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ и ВиК ООД – РУСЕ ОРГАНИЗИРАТ Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март XVI поредно издание СТАТУТ Конкурсът участва в „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Русе за 2023“ Конкурсът следва изцяло теми, зададени от ООН за всяка година. Наградените творби се изпращат в седалището на ООН в Женева, където могат да бъдат отличени или да участват в онлайн изложба! Младежки дом − РУСЕ организира този конкурс за 16 поредна година, защото за нас Земята и природата са важни! I. ЦЕЛИ Целта на конкурса е, от една страна, да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга − да осмисли значението на водата ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства , свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се, за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2023 година, както на всички издания досега, е темата, която задава ООН. Всяка година тя разглежда различен аспект на водния ресурс. Тази година вниманието е насочено към ускоряване на промяната в отношението, действията, опазването и разбирането за ценността на водния ресурс по цялата земя. II. ОРГАНИЗАТОРИ Общински младежки дом – Русе ВиК ООД − Русе III.ТЕМА III.1. Основна тема: ВОДАТА в нашия живот и на нашата земя III.2. Tема за 2023 година, зададена от ООН: ВОДАТА-ДА УСКОРИМ ПРОМЯНАТА IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ: IV.1. КОНКУРС ЗА РИСУНКА: три възрастови групи: - oт I до IV клас - от V до VIІ клас - от VIIІ до XII клас КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ: 1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране 2. Придържане към отправните точки на темата 3. Иновативност в изразните средства 4. Оригиналност в интерпретацията на темата 5. Изискванията за рисунки: размерът да е 35/50см! Брой рисунки – до 2 от участник 6. Техника – без ограничение, всички любими техники по избор. IV.2. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ: 1. Могат да участват младежи на възраст от 14 до 30 години. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ: 1. Придържане към отправните точки на темата 2. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране 3. Оригиналност в интерпретацията на темата 4. Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела. V.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНКУРСА и ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ Регистрация за конкурса се прави от всички участници на този линк: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7 1.За направление фотография в линка за попълване на регистрационната форма, трябва да добавите и файл със фотографията/снимката, с която ще участвате в конкурса! 2.За рисунка е необходимо да попълните регистрационната форма и да изпратите рисунката си по пощата! Рисунки: 1.На гърба на всяка творба се попълва информация за автора на творбата: име, град, клас, години, телефон за връзка! 2.Попълване на онлайн регистрационна форма, която включва информация за участника. Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7 3. Изпращане на творбите на адрес: Общински Младежки Дом Ул. „Райко Даскалов“: 2А, 7000, град Русе, Фотографии: Фотографиите се изпращат на следният линк: https://forms.gle/TrNU85tpvGERCWSE7 В случай на затруднения може да я изпратите на този електронен адрес: online.contest.yc.ruse@gmail.com В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни: *име и фамилия *държава и град на участника *адрес или телефон за връзка *училище, клас - Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие. VI. ЖУРИРАНЕ, КЛАСИРАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ - Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области. - Решението на журито е окончателно. Класиране за рисунка: Във всяка от трите възрастови групи се присъжда I, II, III място и поощрения. Класиране за фотография: I, II, III място и поощрения. Специални награди – се присъждат и в двете области – рисунка и фотография. Награден фонд: медал, грамота и предметни награди, свързани с естеството на конкурса. Официално награждаване на отличените творби ще се състои в денят на световните води - 22 март 2023, в сградата на Младежки дом − Русе, от 18 часа. Наградите на отличените участници извън Русе, ще бъдат изпратени по пощата за сметка на получателя. VII. СРОКОВЕ КРАЕН СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 10 март 2023 г. Обявяване на резултатите на фейсбук страницата на Младежки дом − Русе и страницата на Oнлайн конкурси Младежки дом – Русе и откриване на изложба с отличените творби: 22 март 2023 г. ВАЖНО: Наградите, които са изпратени по пощата, ще бъдат изцяло за сметка на получателя! Моля, следете редовно фейсбук страницата на Младежки дом − Русе, както и личният си имейл, подаден от Вас в регистрационната ви форма, където ще Ви информираме за всички новости и промени, ако има такива, както и за цялата информация, свързана с конкурса. Лице за контакт: Мина Маринова – 0897 39 70 92 Биляна Митева −0899165993

 • Дата на затваряне: 10 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 1 до 12 клса и младежи на възраст от 14 до 30 години
 • Източник: https://www.vik-ruse.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “МОЯТ ВЕЛИКДЕН” - 2023

Национален конкурс “Моят Великден” се организира за трета година от ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование “София”. Той е без такса за участие. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование “София” предоставя възможност за изява на деца от цяла България чрез провеждането на национален конкурс за рисунка на тема „Моят Великден”. Конкурсът е насочен към деца от 1 до 7 клас от училища, ЦПЛР и школи по изкуствата. Конкурсът има за цел чрез средствата на изобразителното изкуство да поощри децата да изразят отношението си и да съпреживеят чудото Възкресение и Великденския тридневен пъстър празник на вярата, прераждането, събуждането на природата за нов живот. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ I. Възрастови групи В конкурса могат да вземат участие ученици в начален и прогимназиален етап на образование, разпределени в 3 възрастови групи, както следва: - І-ва възрастова група – 1 – 2 клас - ІІ-ва възрастова група – 3 – 4 клас - ІІІ-та възрастова група – 5 – 7 клас - IV-та възрстова група – 8 – 12 клас 2 II. Техники Приемат се рисунки, изпълнени в различни живописни и графични техники на картон в размер от А4 до 35/50 см. III. Тема: Сюжетите на художествените творби да бъдат съобразени с темата на конкурса и с традиционните обичаи и обреди, където тясно са преплетени християнство и езичество. В християнската религия на Великден се чества Възкресението на Сина Божи Иисус Христос. В народната традиция Великден се празнува три дни. В събота, в полунощ се отбелязва Възкресение Христово. Хората се поздравяват с възгласите “Христос Воскресе!” и отговор: “Воистина Воскресе!”. А в народната традиция, сутринта в неделя с цветя се ходи на тържествена литургия в църквата, след което семейството се събира на празнична трапеза. Най-възрастният в дома разчупва обреден хляб и раздава на всеки. Първото парче се оставя пред иконата за Бога. След обяд, облечени с нови дрехи всички отиват да играят първото хоро след дългия пост. Връзват се люлки, на които се люлеят и здраве. В понеделник, наречен „разметан понеделник”, момичета и момчета на групи търкалят червени яйца на пъстрата цветна поляна. IV. Условия за участие в конкурса: 1. Всеки участник има право да се представи с една творба. На гърба на всяка рисунка трябва четливо да е написана следната информация: ○ трите имена на автора ○ възраст ○ клас ○ училище или извънучилищна институция, в т.число и град ○ преподавател ○ имейл или телефон за връзка 2. Рисунките трябва да се изпратят до 25 март 2023г.1 на следния адрес: София 1220, ж.к. Надежда II, ул. “Св.Никола Нови” No22 ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София” За Национален конкурс „Моят Великден“ Допълнителна информация може да получите на тел. 02/ 936 04 02. Връзка с организаторите: 0894 62 11 22 - Магдалена Ангелова 0894 62 11 23 – Диляна Вучкова

 • Дата на затваряне: 25 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка на тема „Водата е живот“

По повод 22 март „Световен ден на водата“, Басейнова дирекция „Черноморски район“ организира конкурс за детска рисунка на тема „Водата е живот“. Каним за участие в конкурса всички деца от I до IV клас от Черноморски район (Области Добрич, Варна и Бургас), които искат да изразят творческите си умения, да се включат в конкурса за рисунка на тема “Водата е живот“. Младите творци трябва да изпратят картините си до 20 март на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 33.

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от I до IV клас от областите Варна, Добрич и Бургас
 • Източник: https://www.bsbd.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Области Добрич, Варна и Бургас
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4  ->