по дата на конкурса
Летен конкурс на тема ,,Ах,морето"

Днес откриваме Арт летен сезон 2021 година. С Плаж,море и слънце туристите посрещат лятото, а ние любителите на изкуството го посрещаме с много, МНОГО летни картини Откриваме летния конкурс на тема ,,Ах, морето" . Победителите ще бъдат трима. Трите най-летни картини за сезон 2021 година., Също така ще получат -10,-15,-20% отстъпка в магазина на Daily Art Online Art Shop . ВКЛЮЧЕТЕ СЕ СЕГА, КАТО: ✓ ни изпратите картината си на лично съобщение в/във: Instagram ✓daily_artofficial Facebook ✓Daily Art Имейл ✓ dailyart703@gmail.com Затворената ни група във Facebook ✓ Daily Art Online Art Shop ВАЖНО Вие си избирате на кое място да ни изпратите картината си,стига тя да е по зададената от нас тема . Краен срок: 9.08.2021г.

 • Дата на затваряне: 09 август 2021
 • Как да участваме: Картина
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: -10,-15,-20% отстъпка в магазина на Daily Art Online Art Shop
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
“Национален конкурс 2021 Nimm2 – Mamba”

Национален конкурс 2021 Nimm2 – Mamba („Конкурса“) провежда се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Brdnikova ulica 44 , 1000 Любляна, Словения, чрез своя посредник (представляващ по силата на договор) на територията на България – Фортуна –Ком ООД, гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Възложител”). Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Конкурса и са свободно достъпни на интернет адрес https://nimm2-promo.bg/official-rules/ през целия период на Конкурса, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://nimm2-promo.bg/official-rules/ Възложителят има право да прекрати Конкурса по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Раздел 2. Територия на Конкурса Конкурса се организира и провежда на цялата територия на Република България. Раздел 3. Период на Конкурса Конкурса ще бъде проведена на 3 отделни периода: Период 1 – от 15.05 – 15.06.2021 Период 2 – от 15.06 – 15.07.2021 Период 3 – от 15.07 – 15.08.2021 За всеки отделен период, ще бъдат раздавани награди описани по-долу в раздел 5 и 6. Раздел 5. Механизъм на Конкурса За участие в конкурса, посетете интернет страницата – Nimm2.bg, следвайки стъпките направете свой уникален дизайн на тениска с предварително зададени визуални компоненти от марките Nimm2 и Mamba, попълнете регистрационната форма, и натиснете бутона УЧАСТВАЙ. В процеса на участие/регистрация, участникът следва да въведе на промоционалния сайт www.nimm2.bg по указания на сайта начин коректни данни: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, който ще бъде ползван като уникален идентификатор, както и да се съгласи с правилата на играта и политиката за поверителност на страницата.

 • Дата на затваряне: 15 август 2021
 • Как да участваме: посетете интернет страницата – Nimm2.bg, следвайки стъпките направете свой уникален дизайн на тениска с предварително зададени визуални компоненти от марките Nimm2 и Mamba, попълнете регистрационната форма, и натиснете бутона УЧАСТВАЙ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://nimm2-promo.bg/
 • Общ награден фонд: 180 бр. кутии с продукти на марките Nimm2 и Mamba, както и по 1 бр. тениска, 30 бр. ваучера от Ozone.bg на стойност 99 лв
 • Брой на победителите: 210
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса