по дата на конкурса
Конкурс за фотография и рисунка „Божурът срещу розата“

През 2024 г. се отбелязва 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България. Посолството на Китайската народна република в България организира конкурс за фотография и рисунка „Божурът среща розата“ за български и китайски граждани, живеещи в България, за да покаже прекрасните моменти от китайско-българското приятелство. Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2024 г. За конкурса могат да кандидатстват български граждани и китайски граждани (пребиваващи дългосрочно в България) Тема на творбите: Включително, но не само, прекрасните моменти, които отразяват приятелския обмен и връзките между хората от Китай и България в различни области, както и теми като китайската култура, постиженията в развитието, обичаи, сътрудничеството „Един пояс, един път“ и модернизацията в китайски стил. Условия за участие: Конкурс за фотография – Всеки участник може да изпрати 2 – 3 фотографски творби и да попълни формуляр; – Участниците трябва да изпратят своите творби и формуляр на имейл: chinaembassyinsofia@gmail.com; – Форматът на заглавието на имейла следва да бъде: „име на автор – заглавие на произведението“; – Фотографските творби трябва да бъдат във формат JPEG или JPG, размерът на файла да е между 2 – 12 MБ и качеството на изображението ясно. Участниците са длъжни сами да пазят оригиналните файлове, за да могат да бъдат предоставени при проверка на информацията; – Участващите творби трябва да бъдат оригинални и авторски, няма да бъдат приемани копирани или подобни произведения, които нарушават авторски права. Не се допускат маркирани с водни знаци фотографии, като например лого, име на уебсайт, линкове и др.; – Участниците се съгласяват, че организаторът може да използва избраните произведения за реклама, разпространение, изложба, онлайн разпространение и т.н. без допълнително изплащане на възнаграждение. Конкурс за рисунка – Няма ограничения за размера, стила и материалите, използвани за рисунките, но трябва да са наскоро завършени. Участващите творби трябва да бъдат оригинални авторски, няма да бъдат приемани копирани или подобни произведения, които нарушават авторски права. Не се допускат маркирани с водни знаци рисунки, като например лого, име на уебсайт, линкове и др.; – Рисунките на участниците ще бъдат разпределени в три възрастови категории: от 6 до 10 г. (група за деца), 11 до 17 г. (група за юноши) и над 18 години (група за възрастни). Първа, втора и трета награда ще се присъждат поотделно за творби и в трите възрастови групи; – При регистрация рисунката се изпраща като електронен документ/файл; – Размерът на изображението или сканираното копие трябва да е между 2 – 12 MБ и качеството на изображението ясно; – Участниците трябва да изпратят своите творби и формуляр на имейл: chinaembassyinsofia@gmail.com; – Форматът на заглавието на имейла следва да бъде: „име на автор - заглавие на произведението“. След като бъде избрана за участие, оригиналната работа трябва да бъде изпратена по пощата до Посолството на Китай в България (получател и адрес: Джу Дъкай, бул. Джеймс Баучер 58, София). Участниците се съгласяват, че организаторът може да използва избраните произведения за реклама, разпространение, изложба, онлайн разпространение и т.н. без допълнително изплащане на възнаграждение. Награди: Награди ще бъдат присъдени поотделно в двата модула. – модул„Рисунка“ ще бъде разделен на 3 групи според различните възрастови групи. На всяка група ще бъдат присъдени 1 първа награда, 2 втори награди, 3 трети награди и 10 поощрителни награди; – модул „Фотография“ наградите са: 1-ва: ваучер на стойност 300 лв. от Технополис, 2-ра награда: ваучер на стойност 200 лв. от Технополис, 3-та награда: ваучер на стойност 100 лв. от Технополис; поощрителни награди – ръчно изработени изделия и сувенири на тема Пекинска опера; – в модул „Рисунка“ за групите за деца и юноши наградите са както следва: ваучери от Технополис на стойност 500 лв., 300 лв., 200 лв. и поощрителни от по 50 лв. При групата за възрастни наградите са ваучери от Технополис на стойност съответно от 800 лв., 500 лв., 300 лв. и по 50 лв. за поощрителните; – Списъкът с победителите ще бъде публикуван на официалния уебсайт на посолството, официалния профил в WeChat и Facebook през февруари 2024 г.

 • Дата на затваряне: 29 февруари 2024
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: от 6 до 10 г. (група за деца), 11 до 17 г. (група за юноши) и над 18 години (група за възрастни)
 • Източник: http://bg.china-embassy.gov.cn/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети Национален конкурс "Пролетта събужда отново за живот света"

НЧ "Добри Войников-1856" и ЛК "Български език и творчество" обявяват третия Национален конкурс "Пролетта събужда отново за живот света"

На тема: "Пролетта събужда отново за живот света"

Цели: Да се стимулират и подкрепят детските заложби в областта на изкуството и литературата на учениците на възраст от 7 до 16 години и се предостави възможност за изява на въображението им, създавайки рисунка, стихотворение, приказка, разказ на най-красивия сезон - ПРОЛЕТТА.I. Раздел "Литературно творчество" - поезия и проза.

Всеки участник може да учства с 2 творби: стихотворение и приказка или разказ.

Възрастови групи: първа група от 7 до 11 години; втора група от 12 до 16 години.

Участниците трябва да изпратят, написани от тях стихотвореия, приказки, разкази по темата на конкурса на е-mail:dvojnikovpost@abv.bg или на p.mareva56@abv.bg.

Всяка творба трябва да съдържа задължително следната информация: трите имена на автора, възраст, адрес и телефон, личен имейл, училище, извънучилищна институция, школа с имейл или телефон.II. Раздел "Изобразително изкуство" - рисунка

Всеки участник може да изпрати до 2 рисунки по тематиката на конкурса, като може да се използва всякаква техника и средства. Под всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани задължително:трите имена на автора, възраст, адрес и телефон, личен имейл, училище, извънучилищна институция, школа с имейл или телефон.

Рисунките се изпращат на адрес: 9700, Шумен, пл. Възраждане № 4, за Пролетния конкурс или лично да се представят в читалището.

Краен срок за участие до 02.04.2024 г.

 • Общ награден фонд: 600.00 лв
 • Брой на победителите: 40
 • Оценка на разходите: 800.00 лв
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международен културен форум „Велики Преслав – история на цял един народ“ за историческата памет на българския род

МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД” „….Прие българското царство Симеон... и великия град Преслав той… гради и създаде в 28 години...” Златният век на България е един кратък за мащабите на историята период от време. Но период, начертал столетия напред културното развитие на България. Период на утвърждаване на българската цивилизация. ”Векът” на Симеон. Някак лесно и бързо надскочил пределите на Българската държава и развитието на Европа още тогава. Десетки нови манастири, работилници за белоглинена керамика, пещи, скриптории с усърдни монаси и не само. Архитекти, строители, дърводелци и резбари. Навсякъде в столицата израстват сгради, храмове, украсяват се със скулптури, мозайки, сребро, злато и стъкло, мраморни колони, фризове, лъвове и орли… И нови по дух хора - изтънчена аристокрация и болярки с вкус и око за красивото. И разбира се Симеон „като нов Птоломей събрал всички божествени книги, с които палатите свои изпълнил”/анонимна “Похвала за цар Симеон “ – Х в/. Думите на Йоан Екзарх: "Когато някой обикновен и беден човек и при това чужденец, идвайки отдалеч, стигне до портите на княжеския двор, още щом го зърне, започва да се учудва и изпълнен с възхита, пристъпва към вратите и моли да го пуснат. И като влезе вътре, той вижда да се издигат къщи от двете страни, украсени с камък и дърво и целите изписани. А като влезе в самия дворец и съзре високите палати и църквите, украсени необикновено красиво с камък и дърво и различни краски, а отвътре с мрамор и бронз, сребро и злато, той няма да знае с какво да ги сравни, защото в своята родина този бедняк не е виждал такова нещо освен сламените колиби. И той ще се учудва и ще изглежда, че сякаш си е изгубил ума..." Явлението „Златен век” илюстрира мястото на Симеоновата столица – Велики Преслав като водещ център на българската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през IХ-Х век. Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване културно - историческото наследство на България и приносът ни за развитието на европейската и световна култура. Специфичните цели са: 1. Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на Велики Преслав и мястото на българската писменост и култура във формирането на европейската и световна култура. Организиране форум и конкурс за изява на ученици в областта на историята, литературата и изкуството. Включване на ученици от българските училища от Европа и света за насърчаване на интереса им към историята и културата на България и чувство за принадлежност към родината. Опазване чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет. Включване на ученици от небългарски училища от България и чужбина с цел запознаване и популяризиране на българската история и култура. Създаване на приятелски връзки между български и чуждестранни ученици. Участници: Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 до 19 год., разпределени в три възрастови групи според Регламента по-долу: Първа възрастова група – 6 - 10г. ; Втора възрастова група - 11 - 14г.; Трета възрастова група - 15 - 19 г. В конкурса имат право да вземат участие ученици от I – XII клас. Конкурсът е съобразен с възрастовата граница на всички училища на територията на страната и училищата зад граница и чуждестранните училища Тематика на международния културен форум: „Велики Преслав – история на цял един народ”. I. Литературно творчество: есе; стихотворение; научно изследване. Регламент: Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби по избор – стихотворение – за Първа , Втора и Трета възр. гр. Есе и/или научно изследване (с есе и/или научно изследване могат да участват само учениците от Трета възрастова група) до 4 страници; формат А4, PDF, Word; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; да се изпращат на e-mail: office@velikipreslav-international.com. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg. Крайният срок за получаване на творбите – 1 Март. 2024 година. Всяка творба трябва да съдържа: трите имена на автора; клас, възраст; училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител; точен адрес, телефон на ръководителя или родителя; опис на изпратените творби. 1.1. За есе: Моля, вижте уточненията в „Регламент“ Трета възрастова група - 15 – 19 г. Свободно разсъждение по избран от ученика исторически и/или литературен проблем/въпрос, свързан с темата на Форума Изисквания: Представяне на собствено становище, разбиране, собствена оценка и лично мнение. Текстът на есето трябва да съдържа: Основни исторически събития и факти по избраната тема Формулирана основна теза, защитена чрез конкретни аргументи Креативно мислене Висока езикова и писмена култура Творбите трябва да бъдат в обем до 4 страници, формат А4, PDF, шрифт Times New Roman, размер 12 pt., редова разредка – 1,5. Есето да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 1.2. За стихотворение: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г.; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 1.3. За научно изследване: Самостоятелна конструкция на исторически текст по избрана от ученика тема върху исторически събития, явления и процеси от политическото и/или културно развитие на България, конкретна историческа личност и/или паметник от епохата, свързани с темата на Форума. Изисквания: Ясно и точно формулирано заглавие на темата; Точно определен хронологичен и пространствен обхват на темата; Логически структурирано изложение на факти, събития, явления; Проучване, интерпретация, анализ и съпоставка на различни източници на информация – писмени документи и/или изображения от епохата, статии, студии, монографии по темата; Установяване на причинно-следствени връзки; Формулиране на изводи и заключения; Правилно структуриран текст – увод, изложение, заключение; Наличие на библиография и уеблиография по темата в края на научното изследване. Могат да участват ученици от трета възрастова група: Трета възрастова група - 15 – 19 г. Критерии: Разработката да има конкретна тема (заглавието да е формулирано ясно); да почива на научни факти; анализът да съдържа обобщение и заключение; до 5- 6 страници; А4, PDF, формат Word; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; да се изпращат на e-mail: office@velikipreslav-international.com Научното изследване да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант II. Художествени творби: Регламент: Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби. Участието е индивидуално. Колективни творби не се приемат. Жанров обхват: живопис; графика/рисунка; скулптура/пластика; приложно-декоративни творби и проекти; дигитална илюстрация; кино и анимация/анимационна визуализация; 2.1. Живопис: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: подпомагане на талантливи млади художници в творческото им развитие; популяризиране на българско творчество, обвързано със значими моменти от българската история; Регламент: 2.1.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.1.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.1.3. Участниците са длъжни да отразяват зададената тема на конкурса в произведенията си. 2.1.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.1.5. Работите да бъдат нарисувани с различните живописни техники (акварел, акрил, темперни бои, медни бои, маслени бои, гваш бои, пастел, мастило и т.н.). 2.1.6. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.1.7. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.1.8. Творбите се изпращат в срок 31.03.2023 г. на адреса на конкурса. 2.1.9. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 2.2. Графика/рисунка: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -1 0г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; популяризиране на симбиоза между богатството на българската история и въображението на креативните будни художници и артисти; Регламент: 2.2.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.2.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.2.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.2.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.2.5. Работите могат да бъдат изработени с живописни техники, както и такива, предназначени за графика (молив, туш, мастило, въглен, креда и т.н.). 2.2.6. Без прибягване до компютърен софтуер и дигитално обработване. 2.2.7. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.2.8. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.2.9. Творбите се изпращат в срок от 1.03.2024 г. на адреса на конкурса. 2.2.10. Всяка творба да съдаржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 2.3. Скулптура: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; Регламент: 2.3.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.3.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.3.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.3.4. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.3.5. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.3.6. Творбите се изпращат в срок от 1.03. 2024 г. на адреса на конкурса. 2.3.7. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища./ 2.4. Приложно-декоративни творби и проекти: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; Регламент: 2.4.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.4.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.4.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.4.4. Творбите могат да бъдат изработени с материал по избор. Без използване на компютърни програми и дигитална обработка. 2.4.5. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби. 2.4.6. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.4.7. Творбите се изпращат в срок от 1.03. 2024 г. на адреса на конкурса. 2.4.8. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. Материали и техники: по избор. Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту. На гърба на всяка творба да бъдат изписани: трите имена на автора; клас и възраст; училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител; точен адрес, телефон на ръководителя и родителя; опис на изпратените творби. 2.5. Дигитална илюстрация: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин; Регламент: 2.5.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.5.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.5.3. Участниците са задължени да спазват темата, зададена на конкурса. 2.5.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.5.5. Всички творби трябва да бъдат изработени с подходящи компютърни графични редактори по избор (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Krita, Clip Studio Paint и др.). 2.5.6. Произведенията се изпращат разпечатани в съответните размери, с резолюция 300 dpi. 2.5.7. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.5.8. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.5.9. Творбите се изпращат в срок от 1.03.2024г. на адреса на конкурса. 2.5.10. Всяка творба да съдаржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. III. Кино и анимация: Могат да участват ученици от: Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин; Регламент: 3.1.1. Всеки участник участва само с един анимационен/филмов проект. 3.1.2. Анимационните видеа могат да бъдат: анимирана случка по темата, рекламно видео за събития от българската история/забележителности, свързани с темата на конкурса/значими личности/места. 3.1.3. Продължителността на видеата и анимационните визуализации трябва да бъде между 3 и 10 минути. 3.1.4. Приемат се филми с продължителност в рамките на 8 – 10 минути с образователна насоченост, представящи събитие, процес, постижение или социално значима тема. 3.1.5. Видеоклипове с продължителност до 3 минути, отразяващи дадено събитие или постижение, отнасящо се до таргет групата на конкурса, могат да участват. 3.1.6. Всяка визуализация трябва да съдържа заглавие и име на режисьор/аниматор. 3.1.7. Участниците са слъжни да спазват темата на конкурса. 3.1.8. В категорията се приемат за участие видеоклипове във формат MP4, MOV, WMV, SWF, MPG2. 3.1.9. В готовите видеа, като финални надписи, да се добавят имената на участника, учебното заведение, в което учи, и имената на неговия учител/ръководител 3.1.10. Освен готовите видеа, участниците изпращат сценарий и сториборд към съответната визуализация, описващи и представящи идеята им. 3.1.11. В тази категория се допуска екипната работа, като за едно видео може да работи екип от 1 до 3-ма ученика. 3.1.12. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 3.1.13. Видеата се изпращат в срок от 31.03.2023 г. на имейл адреса на конкурса. 3.1.14. Всеки и-мейл трябва да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Регламент: кратка визуализация или анимация; представяне на точни факти по темата на форума; дизайн и оформление на продукта; времетраене до 1 минута; 1920 – 1080 /резолюция/ HP; формат MP4. Адрес за изпращане на творбите: Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58, тел. 0538 48215. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg. Място на провеждане: гр. Велики Преслав, Община Велики Преслав - зала „Тържествена“. Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи – грамота и статуетка, специална награда. Изпратените творби не се връщат, запазват се и ще се използват за популяризиране и организиране фонд на форума. Наградените творби ще участват в открита изложба. Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците. Информация за наградените творби ще бъде публикувана на сайта на Община Велики Преслав и на специално създадена фейсбук страница на форума.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка и стихотворение – „Небето не е граница“

Конкурс за детска рисунка и стихотворение – „Небето не е граница“ По случай 12 април - Международния ден на авиацията и космонавтиката и 45 години от полета в Космоса на първия български космонавт - генерал-лейтенант Георги Иванов, Командването на Военновъздушните сили има удоволствието да покани всички творци от 7 до 15 години! Покажете ни света през вашите очи и въображение! Изразете чрез рисунка или стих какво представлява за вас Космосът без граници. *Как да участвате:* 1. Изпратете вашите творби на адрес: pr_vvs@abv.bg до 29 март 2024 г. 2. В имейла посочете вашето име, възраст и ваша контактна информация или на родител. Не се колебайте, нека вашият талант засияе като звездите на небето

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение
 • Ограничение за участие: творци от 7 до 15 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“

ОБЩИНА ДРЯНОВО ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО ОБЯВЯВАТ III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“ СТАТУТ Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливият творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най-ярките фигури на Българското възраждане. І. ЦЕЛИ Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното изкуство. Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново. Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия майстор и да им даде широко поле с въображение да пресъздадат образа на майстора и атмосферата, в която е живял. Да включи тази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество. Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител. ІІ. УЧАСТНИЦИ ДЕЦА в III и IV група от всички детски градини и ОДК в България УЧЕНИЦИ от I до XII клас от всички училища, школи и извънучилищни звена в България ІІІ. РАЗДЕЛИ Конкурсът се реализира в три раздела: • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; • МАКЕТ; • ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО; Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условия за участие: • Няма ограничения в техниките и материалите; • Участниците изпращат до две творби; • Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm; за детските градини размерът може да е 35/25 cm; • Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка; • Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей – Дряново и не се връщат. Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани: • име на творбата; • трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт; • име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: І възрастова група – ОДЗ/ЦДГ; ІІ възрастова група – 1. – 4. клас; ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас; IV възрастова група – 9. – 12. клас. Раздел 2: МАКЕТ • Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и обекти построени от Никола Фичев. • Няма ограничения във вида на материалите, от които могат да бъдат изработени макетите. • Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина. • Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно. • Всеки участник или колектив може да представи само една творба. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и данни за участниците: • име на творбата; • трите имена на автора (колектива), възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт; • име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Конкурсът се провежда в три възрастови групи: ІІ възрастова група – 1. – 4. клас; ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас; IV възрастова група – 9. – 12. клас. Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО Конкурсът се провежда в две категории: • ПОЕЗИЯ; • ПРОЗА (есе или разказ); Условия за участие: • В конкурса могат да участват всички ученици от I до XII клас; • Всеки участник представя до 2 (две) стихотворения или 1 (едно) произведение в проза; • Възможно е участие и в двата раздела; Конкурсът се провежда в три възрастови групи: ІІ възрастова група – 1. – 4. клас; ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас; IV възрастова група – 9. – 12. клас. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: • Заглавието на творбата; • Трите имена на автора; • Възраст, клас; • Град/село, област, училище, клуб, др.; • Адрес и телефон за контакт; • Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка. Важно!!! • Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14; • Творбите да се изпратят на e–mail: office@museumdryanovo.com до 30.04.2024 г. IV. НАГРАДИ Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за I, II и III място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди. V. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА КРАЕН СРОК: 30.04.2024 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО. АДРЕС за изпращане на конкурсните творби в раздел „Изобразително изкуство” и „Макет”: гр. Дряново, 5370 ул. „Шипка“ № 82 ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята” VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси. Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 28.05.2024 г. на официалния сайт на Исторически музей Дряново: http://museumdryanovo.com Награждаването ще се състои на 01.06.2024 г. в Икономовата къща (Дряново ул. Шипка 119), където участниците в конкурса от раздел „Изобразително изкуство“ ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел „Литературно творчество“ ще направят рецитал. ЗА КОНТАКТ: Исторически музей – Дряново Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова e-mail: office@museumdryanovo.com

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Изобразително изкутво, матек, литературно творчество
 • Ограничение за участие: ДЕЦА в III и IV група от всички детски градини, УЧЕНИЦИ от I до XII клас
 • Източник: Исторически музей - Дряново
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международна инициатива „Годината на Дървения дракон-2024“

НЧ“Светлина -1941г.“с. Преславци общ.Тутракан НЧ"Къньо Едрев Папазов -1928" с.Едрево общ.Николаево НЧ“Искра-1928г.“с.Цар Самуил общ.Тутракан Международна инициатива „Годината на Дървения дракон-2024“ Каним всички малки и големи любители на Китай да вземат участие в съвместната ни инициатива посветена по повод „КИТАЙСКАТА ЛУННА НОВА ГОДИНА 2024“ Цели: Да провокираме и поощрим интереса на българските деца към богатата Китайска култура, като им дадем възможност за международна изява чрез участие в атрактивната ни инициатива . Условие за участие : В инициативата сте поканени да участвате от всички възрастови групи , с неограничен брой рисунки и видеоматериал , като няма ограничения в техниката. Участниците в инициативата ще споделят рисунка,видео или стихотворение във Фейсбук страниците си с хаштаг #dragonwooden , и #lunardragonnewyear с добавена информация име и фамилия на участника, възраст, клас , училище или детска градина и имейл адрес до 29.02.2024г. Може да участвате в три направления: 1.Видеоклип с поздрав на тема “Годината на Дървения дракон-2024“. 2.Рисунка на тема “Годината на Дървения дракон-2024“. 3.Стихотворение на тема “Годината на Дървения дракон-2024“. Няма възрастова граница за участие като и в коя държава се намирате ! / пример : #dragonwooden #lunardragonnewyear добавена снимка, стихотворение или видео Ангел Александров-5г. ЦДГ „Цветелина“ гр.София email:angel@abv.com/ Ще изпратим на всички смелчаци по имейл сертификат за участието им ! Допълнителна информация mail:citali6te_preslavtsi@abv.bg тел-0884593642-Галина Салъф.

 • Дата на затваряне: 29 февруари 2024
 • Как да участваме: Рисунка, видеоматериал
 • Ограничение за участие: от всички възрастови групи
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Многожанров конкурс „Вятър, птици, море“

Организира се от Общинска фондация „Карон Лимен“ в рамките на проект „Шабла и птиците“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма „Създаване“, модул „Нови организации“ и на община Шабла. Цел на конкурса – да насочи вниманието на творците от всички поколения към проблемите на екологията, свободното време и общуването с природата, както и да се даде изява на млади творци да се представят пред фестивалната публика на Шабла и така да засвидетелстват професионалното си развитие. Многожанровият конкурс включва:  Конкурс за литературна творба (изтеглете условията за участие) на https://urltiger.com/Hjekk  Конкурс за фотография (изтеглете условията за участие) на https://urltiger.com/WUzdP  Конкурс за рисунка (изтеглете условията за участие) на https://urltiger.com/jcBNp  Конкурс за нова детска песен (изтеглете условията за участие) на https://urltiger.com/lYUZh УЧАСТИЕ За участие в многожанровия конкурс могат да кандидатстват млади и не толкова млади творци. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Всеки желаещ да участва в многожанровия конкурс, трябва да изпрати заявка за участие: 1. Попълнете заявката за Конкурс за фотография: https://urltiger.com/YkoWg 2. Попълнете заявката за Конкурс за рисунка: https://urltiger.com/bStGh 3. Попълнете заявката за Конкурс за литературна творба: https://urltiger.com/sxuXN 4. Попълнете заявката за Конкурс за нова детска песен: https://urltiger.com/Pkwsp Формулярът трябва да включва: 1. Кратко представяне на творбата 2. Кратка творческа биография на участника 3. Адрес и координати на участника за обратна връзка КАКВО ОСИГУРЯВАМЕ 1. Изложба на най-добрите. 2. Отличените песни ще се изпълнят на сцена в рамките на Фестивала на хвърчилата и на Зимния фестивал през 2024 г. Художествените и литературните творби ще бъдат представени като събитие на Зимния фестивал. 3. Популяризиране КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС • Да вложите творческа енергия и фантазия. • Участие в концерт на сцената на „Фестивала на хвърчилата“ и на Зимния фестивал. • Да участвате в изложбите и четенията. Важно! Срок за подаване на заявки за участие: 1. За конкурса за нова детска песен – 20.07.2024г. 2. За останалите конкурси – 20.09.2024 г. Индикативен срок за обявяване на резултатите от селекцията: десет дни след крайният срок за подаване на заявки и творби.

 • Дата на затваряне: 20 септември 2024
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба, фотография, нова детска песен
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: Общинска фондация „Карон Лимен“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХХV НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК „ЗА ХЛЯБА НАШ …”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА РУО – БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА НА БЛАГОЕВГРАД РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХХV НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК „ЗА ХЛЯБА НАШ …”, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ, 25, 26, 27 април 2024 г., гр. Благоевград I. ЦЕЛИ: 1. Запознаване с традициите, свързани с хляба и хлебните продукти. 2. Обогатяване на научните познания за производство на хляб и неговото значение. 3. Запознаване със съвременните изисквания и норми на хлебопроизводство. 4. Формиране на знания, умения и навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот. II. ПРАЗНИКЪТ ВКЛЮЧВА: 1. Конкурс „Научна разработка” /проект/ - за ученици от VІІІ до ХІІ клас в две направления: - професионални и профилирани училища; - средни училища, обединени училища и извънучилищни институции /ЦПЛР, читалища, школи и други/. А/ Условия за участие: • Участието е индивидуално. • Разработките могат да бъдат тематично свързани с: - зърнено-житни култури, суровини и технологии, използвани в хлебопроизводството; - приготвянето на хляб в миналото и днес; - видове хляб – всекидневни, обредни, празнични и др.; - хляб и здраве. 2 • Ученическите проекти трябва да отговарят на изискванията за разработване на научно-технически проекти /да не са реферати/. • В проекта може да се включат схеми, диаграми, снимки, рисунки, модули и др. Б/ Технически изисквания: • Проектът се изготвя в два екземпляра на хартиен носител в обем до 20 стандартни страници /без приложенията/. • Проектът се придружава с постер, мултимедийна презентация и др. • Шрифт – Times New Roman, размер – 12–14 pt. • Разстояние между редовете – 1,5. • Подравняване на текста – двустранно. • Отстъп І-ви ред – 1,27. • Всички страници да бъдат номерирани с арабски цифри в долния десен ъгъл. • Да се посочат източниците на използваната литература. В/ Представяне: • Участниците ще имат възможност да презентират проектите си в обособени павилиони на 25 април 2024 г.. • Относно технически и други изисквания, участниците следва да направят заявка на посочения адрес: /info-106004@edu.mon.bg/ до 12 април 2024 година. • Проектите се представят от авторите на публична защита пред комисия в рамките на 10 минути. • Всеки проект, следва да бъде разпечатан и изпратен в два екземпляра на посочения пощенски адрес, най–късно до 12 април 2024 година. • Заявката за участие в конкурса се изпраща на посочения електронен адрес до 12 април 2024 година. 2. Конкурс „Есе” на тема: „За душата на хляба…“ А/ Възрастови групи: VІІІ до ХІІ клас. Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса за есе е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. • Литературните творби се разпечатват и изпращат в два екземпляра на посочения пощенски адрес, напечатени на компютър с шрифт Times New Roman, размер – 12-14 pt, най–късно до 12 април 2024 година. • Заявката за участие в конкурса за есе се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Оценяването на есетата е анонимно, като участниците в конкурса следва към литературните си разработки да поставят малък запечатан плик с посочените 3 данни на автора, а на официалния плик да се напише само името и адреса на институцията. 3. Конкурс „Есе на английски език” на тема: „Our bread is…“ А/ Възрастови групи: VІІІ до ХІІ клас. Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса за есе е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. • Литературните творби се разпечатват и изпращат в два екземпляра на посочения пощенски адрес, напечатени на компютър с шрифт Times New Roman, размер – 12-14 pt, най–късно до 12 април 2024 година. • Заявката за участие в конкурса за есе се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Оценяването на есетата е анонимно, като участниците в конкурса следва към литературните си разработки да поставят малък запечатан плик с посочените данни на автора, а на официалния плик да се напише само името и адреса на институцията. 4. Конкурс „Разказ” на тема: „От хляба по-голям няма“ А/ Възрастови групи: • V – VІІ клас. Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса за разказ е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. • Литературните творби се разпечатват и изпращат в два екземпляра на посочения пощенски адрес, напечатени на компютър с шрифт Times New Roman, размер – 12-14 pt. • Заявката за участие в конкурса за разказ се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Всеки участник в конкурса има право да представи най-много 2 творби. 5. Конкурс „Стихотворение и/или гатанка в стихотворна форма на тема „От зрънцето до хляба“: А/ Възрастови групи: • І до ІV клас. Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса за стихотворение и /или гатанка е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. 4 • Литературните творби се разпечатват и изпращат в два екземпляра на посочения пощенски адрес, напечатени на компютър с шрифт Times New Roman, размер – 12-14 pt, най–късно до 12 април 2024 година. • Заявката за участие в конкурса за стихотворение и /или гатанка се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. 6. Конкурс „Рисунка”: А/ Възрастови групи: • І – ІV клас. • V – VІІ клас. • VIII – XII клас. Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса за рисунка е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. • Всеки участник може да участва с не-повече от две рисунки. • Заявката за участие в конкурса се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Творбите /рисунките/ да бъдат във формат 35/50 см., изпълнени с живописни или графични материали с техника по избор. • Творбите /рисунките/ се изпращат до 12 април 2024 година на посочения пощенски адрес. 7. Конкурс „Приложно изкуство” /керамика, декоративни пана, дърворезба, стъклопис и др./: А/ Възрастови групи: • І – ІV клас. • V – VІІ клас. • VIII – XII клас. Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса „Приложно изкуство” е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. • Заявката за участие в конкурса се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес info-106004@edu.mon.bg. • Творбите за участие в конкурса се изпращат до 12 април 2024 година на посочения пощенски адрес. 8. Конкурс „Дигитална рисунка”: А/ Възрастови групи: • ІI-VII клас. • VIII-XІІ клас. 5 Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса за дигитална рисунка е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. • Всеки участник може да участва с до две дигитални творби. • Заявката за участие в конкурса се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Отпечатаните дигитални творби във формат А4 или А3 се изпращат до 12 април 2024 година на посочения пощенски адрес. 9. Конкурс „Рецептите на Баба” А/ Възрастови групи: І – XII клас. Б/ Условия за участие: • Участието в конкурса „Рецептите на Баба” е индивидуално и включва ученици от всички видове училища, ЦПЛР, образователни и културни институции. • Да бъдат представени до две рецепти, научени от баба, свързани с хляб и хлебни продукти: шрифт – Times New Roman, размер – 12-14 pt. • Рецептите се разпечатват на хартиен носител и изпращат в срок до 12 април 2024 година на посочения пощенски адрес. В/ Изисквания: • Всяка рецепта да е разположена на една страница – формат А4. • шрифт – Times New Roman, размер – 12-14 pt. • Подравняване на текста – двустранно. • Заявката за участие в конкурса се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. 10. Конкурс „Сценично представяне на ритуали, драматизации, песни и танци, свързани с хляба”: 10.1. Раздел „Драматизации“ А/ Възрастови групи: • I – VII клас. • VIII – XII клас. Б/ Изисквания: • Участниците могат да представят наричания, притчи, легенди и други, свързани с темата за хляба. • Времетраене до 10 минути. В/ Условия за участие: • Участието е индивидуално или групово. • Заявката за участие се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. 6 • Участниците се представят пред жури на 27 април 2024 година на сцена /открита или закрита/. 10.2. Раздел „Обреди и ритуали“ А/ Възрастови групи: • I – VII клас. • VIII – XII клас. Б/ Изисквания: • Участниците могат да представят обреди и ритуали, свързани с темата за хляба. • Времетраене до 10 минути. В/ Условия за участие: • Участието е индивидуално или групово. • Заявката за участие се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Участниците се представят пред жури на 27 април 2024 година на сцена /открита или закрита/. 10.3. Раздел „Танци“ 10.3.1.Подраздел: „Народни танци“ А/ Възрастови групи: • I – VII клас. • VIII – XII клас. Б/ Изисквания: • Участниците могат да представят народни танци, свързани с темата за хляба. • Времетраене до 10 минути. В/ Условия за участие: • Участието е индивидуално или групово. • Заявката за участие се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Участниците се представят пред жури на 26 април 2024 година на сцена /открита или закрита/. 10.3.2.Подраздел: „Съвременни танцови стилове“ А/ Възрастови групи: • I – VII клас. • VIII – XII клас. Б/ Изисквания: 7 • Участниците могат да представят класически танци и съвременни танцови стилове, свързани с темата за хляба. • Времетраене до 10 минути. В/ Условия за участие: • Участието е индивидуално или групово. • Заявката за участие се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Участниците се представят пред жури на 26 април 2024 година на сцена /открита или закрита/. 10.4. Раздел „Песни“ 10.4.1.Подраздел „Народни песни“ А/ Възрастови групи: • I – IV клас. • V – VII клас. • VIII – XII клас. • Смесена. Б/ Изисквания: Представените песни да са тематично свързани с конкурса, с възможност за индивидуално или групово представяне • Времетраене до 10 минути. В/ Условия за участие: • Участието е индивидуално или групово. • Заявката за участие се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Музикалните творбите се представят пред жури на 26 април 2024 година на сцена /открита или закрита/. 10.4.2.Подраздел „Популярни песни“ А/ Възрастови групи: • I – IV клас. • V – VII клас. • VIII – XII клас. • Смесена. Б/ Изисквания: Представените песни да са тематично свързани с конкурса, с възможност за индивидуално или групово представяне • Времетраене до 10 минути. В/ Условия за участие: • Участието е индивидуално или групово. 8 • Заявката за участие се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Музикалните творбите се представят пред жури на 26 април 2024 година на сцена /открита или закрита/. 10.5. Раздел „Мода и дизайн“ А/ Възрастови групи: • I – VII клас. • VIII – XII клас. В/ Условия за участие: • Желаещите да се включат в конкурса трябва да направят заявка на e-mail info-106004@edu.mon.bg до 12 април 2024 година относно видa, броя и размера на представените модели и др. • Моделите се донасят и презентират лично от участниците пред жури на 27 април 2024 година на сцена /открита или закрита/. • Да са свързани с темата за хляба. • Моделите да са творчески, с иновативна визия. • Да са изцяло завършени модели. • Всеки участник може да участва с най-много 3 творби. 11. Конкурс „Макети”: А/ Възрастови групи: • І – IV клас. • V – VII клас. • VIII – XІІ клас. Б/ Изисквания: • да бъде представен макет, с размер не по-голям от 70 см. /дължина/, 50 см. /широчина/ и 40 см. /височина/. В/ Условия за участие: • Участието в конкурса е индивидуално или групово. • Заявката за участие в конкурса се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. • Макетите за участие се изпращат или се представят до 10:00 часа на 26 април 2024 година на посочения пощенски адрес. 12. Изложба „Хлебни изделия“: • В изложбата могат да участват ученици от І до ХІІ клас. • Хлебните изделия, които ще участват в изложбата, с придружаващите ги пособия и материали се представят или изпращат в рамките на всички дни на НУП в Младежки дом, улица „Бистрица” №1. 9 • Заявката за участие в конкурса се подава електронно до 12 април 2024 година на посочения адрес: info-106004@edu.mon.bg. III. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВСИЧКИ КОНКУРСИ 1. Заявки за участие в конкурсите се приемат електронно на адрес: info106004@edu.mon.bg, съгласно обявените срокове за различните конкурси. Да не се променя форматът на файла /EXCEL – xls, xlsx/ на попълнените заявки за участие. • Творбите за участие се изпращат до 12 април 2024 година на пощенски адрес: Благоевград 2700 улица „Бистрица” №1 /Младежки дом/ пощенска кутия 152. • За конкурса „Макети” – втори ден от НУП до 10:00 часа – 26 април 2024 година. • Хлебните изделия, които ще участват в изложбата, с придружаващите ги пособия и материали се представят или изпращат в рамките на всички дни на НУП - 25, 26, 27 април 2024 година в Младежки дом, улица „Бистрица” №1. 2. Всяка творба се придружава със следните данни: трите имена на автора/ите, клас, ръководител, училище, ЦПЛР – школа, клуб, кръжок и др., друга институция, адрес, телефон и e-mail за контакти. 3. Всяка творба от творбите от конкурсите „Разказ“, „Есе“ и „Есе на английски език“, „Стихотворение и/или гатанка в стихотворна форма на тема „От зрънцето до хляба“ се предават спрямо изискванията на регламента. 4. Разходите за участие в празника /пътни, храна и нощувка/, както и пощенските разходи /за изпращане на творбите за участие, както и за изпращане на наградите/, са за сметка на участниците. 5. Творбите не се връщат. Съхраняват се във фонда на ЦПЛР-ЦЛТРДБ – „За хляба наш....”. 6. Организаторите си запазват правото да фотографират, записват, филмират и разпространяват творбите и участията, без да заплащат права и обезщетения за посочените дейности. 7. Творби, които не отговарят на изискванията на определената категория или не са изпратени в срок /датата на пощенското клеймо да не е по-късно от 12 април 2024 година, с изключение на конкурс „Макети“ и изложба „Хлебни изделия“. 8. За участие в НУП „За хляба наш…“ НЕ се изисква такса за участие. IV. НАГРАДЕН ФОНД Във всеки конкурс, раздел и възрастова група ще бъдат раздадени І, ІІ и ІІІ място и дипломи, като журито си запазва правото на допълнителни награди. *Организаторите си запазват правото да променят Регламента 10 КОНТАКТИ: ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА НА БЛАГОЕВГРАД /ЦПЛР-ЦЛТРДБ/ БЛАГОЕВГРАД 2700 УЛИЦА „БИСТРИЦА” №1 /МЛАДЕЖКИ ДОМ/ ПОЩЕНСКА КУТИЯ 152 e-mail: info-106004@edu.mon.bg Организатори – 0878 418 280 от 08:30 до 17:30 часа всеки работен ден.

 • Дата на затваряне: 12 април 2024
 • Как да участваме: Научна разработка, рисунка, приложно изкуство, есе, разказ, стихотворение, рецепта, драматизации, обреди, танци, песни, мода, дизайн, макети
 • Ограничение за участие: : І – XII клас
 • Източник: https://cltr-blg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международна инициатива „Годината на Дървения дракон-2024“

НЧ“Светлина -1941г.“с. Преславци общ.Тутракан НЧ"Къньо Едрев Папазов -1928" с.Едрево общ.Николаево НЧ“Искра-1928г.“с.Цар Самуил общ.Тутракан Международна инициатива „Годината на Дървения дракон-2024“ Каним всички малки и големи любители на Китай да вземат участие в съвместната ни инициатива посветена по повод „КИТАЙСКАТА ЛУННА НОВА ГОДИНА 2024“ Цели: Да провокираме и поощрим интереса на българските деца към богатата Китайска култура, като им дадем възможност за международна изява чрез участие в атрактивната ни инициатива . Условие за участие : В инициативата сте поканени да участвате от всички възрастови групи , с неограничен брой рисунки и видеоматериал , като няма ограничения в техниката. Участниците в инициативата ще споделят рисунка,видео или стихотворение във Фейсбук страниците си с хаштаг #dragonwooden , и #lunardragonnewyear с добавена информация име и фамилия на участника, възраст, клас , училище или детска градина и имейл адрес до 29.02.2024г. Може да участвате в три направления: 1.Видеоклип с поздрав на тема “Годината на Дървения дракон-2024“. 2.Рисунка на тема “Годината на Дървения дракон-2024“. 3.Стихотворение на тема “Годината на Дървения дракон-2024“. Няма възрастова граница за участие като и в коя държава се намирате ! / пример : #dragonwooden #lunardragonnewyear добавена снимка, стихотворение или видео Ангел Александров-5г. ЦДГ „Цветелина“ гр.София email:angel@abv.com/ Ще изпратим на всички смелчаци по имейл сертификат за участието им ! Допълнителна информация mail:citali6te_preslavtsi@abv.bg тел-0884593642-Галина Салъф.

 • Общ награден фонд: Ще изпратим на всички смелчаци по имейл сертификат за участието им !
 • Брой на победителите: 0
 • Оценка на разходите: 0
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети национален творчески онлайн конкурс "С ОБИЧ ЗА МАМА"

"С ОБИЧ ЗА МАМА" Трети национален творчески онлайн конкурс Целта на конкурса е да провокираме творческото мислене у децата, да събудим топли чувства, да преоткрием творчески възможности, да сътворим най-хубавия подарък за мама, изразен с боички и мили думички. Резултатите ще обявим през м. март на Фейсбук страницата на читалището. С изпращането на творбите си всеки участник автоматично се съгласява творбата му да бъде публикувана във Фейсбук страницата на читалището и използвана единствено за целите на конкурса. Конкурсът е две категории: -литература/напишете есе, писмо до мама или стихотворение/; -рисунка, съобразена с темата. Грамота за участие се изпраща по имейл! Отличените в конкурс ще получат предметни награди по Български пощи! В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 години. Изпращайте вашите твори на имейл:chitaliste_vazrajdane_rk@abv.bg до 25.02.2024 г. Всеки файл задължително да бъде надписан с трите имена на участника, възраст, населено място, институция, тел. за връзка!

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе, писмо, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и ученици до 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка, мозайка, графика или друго художествено произведение на тема „България и Швеция – 110 години приятели“

Уважаеми ученици, учители, родители, С радост информираме, че посолството на Република България в Стокхолм обявява конкурс за детска рисунка, мозайка, графика или друго художествено произведение на тема „България и Швеция – 110 години приятели“ по повод 110-годишнинта от установяването на дипломатически отношения между двете страни през 2024 година. ▫️Цел на конкурса: да даде възможност на българските деца и млади хора в Швеция да покажат своя талант и да се създаде по-голям интерес към българо-шведските връзки и развитието на българо-шведското приятелство. ▫️Примерни теми: лични впечатления от Швеция и България, шведски приятели, шведски герои и творци, българо-шведско сътрудничество, представата за Швеция и България днес и т.н. ▫️Условия за участие: - Конкурсът е предназначен за деца и младежи на възраст от 4 до 18 г., разпределени в три възрастови групи: I възрастова група – от 4 до 8 години; II възрастова група – от 9 до 14; III възрастова група – 0т 15 до 18 години. Всяко дете може да участва само с една рисунка или друго произведение. Няма ограничения за формата и техниките. Участниците в конкурса могат да изпращат само творби, изработени от тях самите. ???? Сканираните или снимани рисунки се изпращат на e-mail: bg.embassy@telia.com. Всеки имейл трябва да съдържа следната информация: Две имена на участника; Възраст; Населено място - e-mail или тел. номер на родител за обратна връзка. Посолството си запазва правото някои творби да бъдат публикувани в социалните мрежи и интернет. ▪️Срок за изпращане на произведенията – 01.05.2024 г. Молим всяка рисунка да бъде изпратена като снимка в „JPG“ формат. ▪️Публикуване и представяне на творбите – 24.05.2024 г. Скъпи млади приятели, С радост отправяме покана към тези от Вас, които обичат изкуството да се включат в конкурса. Имате пълната свобода да развихрите въображението си. Бъдете креативни и се забавлявайте, докато творите! Скъпи учители и родители, молим ви да разпространите тази обява чрез вашите социални мрежи, за да може тя да достигне до всяко българко дете и млад човек в Швеция. Очакваме Ви, Светлана Стойчева-Етрополски, посланик, и екип на посолството

 • Дата на затваряне: 01 май 2024
 • Как да участваме: рисунка, мозайка, графика или друго художествено произведение
 • Ограничение за участие: деца и младежи на възраст от 4 до 18 г.
 • Източник: Посолство на Република България в Стокхолм
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС “ДЕТСКО МОРЕ”

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО – 1 ЮНИ И ДЕНЯ НА МОРЯКА – 25 ЮНИ. КОНКУРСЪТ Е ПОД НАСЛОВ “ДЕТСКО МОРЕ” В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ДЕЦА ДО 12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ 31 Март 2024 г. МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО – 1 ЮНИ И ДЕНЯ НА МОРЯКА – 25 ЮНИ. КОНКУРСЪТ Е ПОД НАСЛОВ “ДЕТСКО МОРЕ” В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ДЕЦА ДО 12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ 31 Март 2024 г. ТВОРБИТЕ СЕ ПРИЕМАТ НА АДРЕС: 9000 ГР. ВАРНА УЛ. “ГРАФ ИГНАТИЕВ” 6А МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:953 107; 953 106; WWW.SEAFARERSTU-BG.COM; E.MAIL: STUNION@VARNA.NET Препоръки и условия за участие: • В конкурса могат да участват деца до 12-годишна възраст. • Срок за подаване на творбите до 31 МАРТ 2024г., на адреси: гр. Варна, ул. Граф Игнатиев 6 А, Моряшки професионален съюз или Варна 9000, Централна поща, п.к. 262, Моряшки професионален съюз • Датата на тържеството и мястото, както и наградените деца ще бъдат обявени допълнително след 1 МАЙ 2024г. в раздел „новини” на нашият сайт WWW.SEAFARERSTU-BG.COM • Литературните творби да се предават на хартия и/или в електронен вариант на магнитен носител на място или на e-mail адрес STUNION@VARNA.NET до 31 МАРТ 2024г. • Рисунките да са със залепени етикети ОТПРЕД на рисунката, надписани на подходящо място с име и фамилия на детето, годините, името на: детското заведение, училището, школата, клубовете или самостоятелно участие. • Изложбата и награждаването ще е според епидемичната обстановка в страната. • Връщане на рисунките ще бъде при поискване до 30 септември 2024г. на адрес: гр. Варна, ул. Граф Игнатиев 6 А. След тази дата рисунките няма да се пазят. • За допълнителна информация на телефони: 052 953 107; 052 953 106. или WWW.SEAFARERSTU-BG.COM; e.mail: STUNION@VARNA.NET Препоръки и условия за участие: • В конкурса могат да участват деца до 12-годишна възраст. • Срок за подаване на творбите до 31 МАРТ 2024г., на адреси: гр. Варна, ул. Граф Игнатиев 6 А, Моряшки професионален съюз или Варна 9000, Централна поща, п.к. 262, Моряшки професионален съюз • Датата на тържеството и мястото, както и наградените деца ще бъдат обявени допълнително след 1 МАЙ 2024г. в раздел „новини” на нашият сайт WWW.SEAFARERSTU-BG.COM • Литературните творби да се предават на хартия и/или в електронен вариант на магнитен носител на място или на e-mail адрес STUNION@VARNA.NET до 31 МАРТ 2024г. • Рисунките да са със залепени етикети ОТПРЕД на рисунката, надписани на подходящо място с име и фамилия на детето, годините, името на: детското заведение, училището, школата, клубовете или самостоятелно участие. • Изложбата и награждаването ще е според епидемичната обстановка в страната. • Връщане на рисунките ще бъде при поискване до 30 септември 2024г. на адрес: гр. Варна, ул. Граф Игнатиев 6 А. След тази дата рисунките няма да се пазят. • За допълнителна информация на телефони: 052 953 107; 052 953 106. или WWW.SEAFARERSTU-BG.COM; e.mail: STUNION@VARNA.NET

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба
 • Ограничение за участие: деца до 12 години
 • Източник: МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”

Инициативен комитет за честване на Международния ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето” Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора. Приемат се литературни творби – проза и поезия В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията. В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения. Също така хора, роднини по права линия на лица, професионално свързани с морето – родители, деца, съпруги, съпрузи, братя и сестри. Участници в конкурса „Диря в морето” могат да бъдат и лауреатите на конкурса „Детско море”, навършили 12 години. Участниците могат да изпращат до три творби в различните раздели. Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет. За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер. В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3. Оценяването се осъществява от тричленно жури, съставено от изявени литературни творци и художници. Отличените литературни творби се публикуват на сайта на Моряшки професионален съюз: www.seafarerstu-bg.com Картините и фотосите се представят на изложба. Всеки раздел — проза, поезия, живопис и графика, фотография включва следните награди: Първа награда – 300 лв. Специална награда – 250 лв. Втора награда – 150 лв. Трета награда – 100 лв. Поощрителни награди. Награден фонд – 3 200 лв. Литературните творби се изпращат на имейл: stunion@varna.net, а картините и фотосите се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игнатиев 6А, вх.1, ет.1. Срокът за изпращане и приемане на творбите е до: 30 април 2024 г. Всяка творба задължително се придружава от следната информация: - трите имена на автора/ художника; - професия и последна месторабота; - личен телефон, имейл или адрес за връзка. Пълният текст на статута на конкурса е публикуван в сайта на Моряшки професионален съюз: www.seafarerstu-bg.com Допълнителна информация на телефони: 052 953 106; 052 953 107; 052 953 109

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза, живопис, графика, фотография
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: Моряшки професионален съюз
 • Общ награден фонд: 3200.00лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурси „ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ”

ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ” За тринадесета поредна година Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център” – Хасково обявява два конкурса за ученици под общото название „Вълшебството на сезоните”, посветени на настъпването на Астрономическата пролет. Конкурсите са за фотография и за рисунка, разкриващи красотата на Земята през различните сезони. Регламент фотоконкурс: Допускат се до 4 фотографии от участник/спредпочитание за всеки сезон по една/. Фотографиите трябва да са авторски. Конкурсните творби трябва да разкриват красотата на Земята през разчилните сезони. Формат и технически изисквания: -За участие се приемат електронни файлове само във формат JPEG; -Препоръчителният размер за оптимална визуализация на изображението е 3000 рх по дългата страна -Максималният размер на допустимия файл е 20МВ; -Допустими са:обработка на снимката за яркост и контраст, изостряне на изображението, кропване на снимката; -Не са допустими: фотоколажи, снимки ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки и дати. Фотографиите могат да бъдат отпечатани и на подходяща хартия в размер 15х21 см. Всички фотографии трябва да бъдат придружени с текстов файл, съдържащ: заглавие на снимката, трите имена на автора, организация, училище клуп, клас и възраст, ръководител, координати за обратна връзка/пълен и точен адрес, телефон и имейл/. Класирането ще се извърши в две възрастови групи: I група - 5 - 7 клас II група - 8 - 12 клас Конкурсните творби изпращайте на : e-mail: astrokonkurs@gmail.com и/или на адрес: ОП „Младежки център” – Хасково, бул. България 41, 6300 гр. Хасково за конкурса „Вълшебството на сезоните”. Краен срок: 8 март 2024 г. Регламент рисунка: Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки художник може да участва с не повече от четири творби. Участниците могат да използват свободно избрана техника и материали. Рисунките трябва да бъдат с размер 35х50 см. и да бъдат придружени с текст, съдържащ: -заглавие нна рисунката; -трите имена на автора; -организация/училище, клуб и др./; -клас и възраст; -ръководител; -координати за обратна връзка. Рисунките могат да бъдат изпратени и в електронен формат при следните изисквания: -За участие се приемат само файлове във формат JPEG; -Рисунките трябва да бъдат сканирани, заснети с много добро качество; -Максималният размер на допустимия файл е 20МВ; Класирането ще зе извърши в три възрастови групи: -от 1 до 4 клас -от 5 до 7 клас -от 8 до 12 клас Конкурсните творби изпращайте на : e-mail: astrokonkurs@gmail.com и/или на адрес: ОП „Младежки център” – Хасково, бул. България 41, 6300 гр. Хасково за конкурса „Вълшебството на сезоните”. Краен срок: 8 март 2024 г.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ И ВЕЛИЧИЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ“

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ И ВЕЛИЧИЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ“ (обща информация и регламент) Конкурсът е за ученици в V-XII клас от административните области на Централна Северна България (Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново)  . Организатори са Регионалният клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в област Габрово и представители на неговата Общинска секция в Севлиево. Мероприятието се провежда с любезното домакинство на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево, под патронажа на кмета на община Севлиево и областната администрация в Габрово, в сътрудничество с РУО – Габрово, РУО – Ловеч, РУО – Плевен и РУО – Велико Търново. Координатори на конкурса са: - Ивелина Колева – представител на училището–домакин (ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“) и Секретар на АПГР–Севлиево; - Анатолий Антов – Регионален координатор на АПГР–Габрово; - проф. Марин Русев – Председател на Управителния съвет на АПГР. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: да се провокира интерес сред учениците към традициите и видните представители на родния им край, да се стимулира усъвършенстването на техните знания, творческо мислене и умения за интерпретиране на информация от различни източници като основа за самостоятелно съставянето на художествени, информационни продукти и приложения. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: ●Поминък, занаяти, обичаи и празници (събори, чествания, фолклор, духовни добродетели и др.); ●Славни отци и деди по нашите земи (герои и подвизи, бележити дати, знаменателни събития, селища и местности). ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ: ●Видеоклип на тема „Великата личност на моя родния край – родословие, биография и география на нейния живот и дейност“ (само за възрастовата група VIII–XII клас); ●Рисунка/ картина (както за възрастовата група VIII–XII клас, така и за възрастовата група V–VII клас – за всяка от двете групи е предвидено отделно класиране); ●Есе на тема „Великата личност на моя родния край – родословие, биография и география на нейния живот и дейност“ (само за възрастовата група V–VII клас). Допуска се участие на ученици само в една от горепосочените форми.  АПГР инициира за пети път провеждането на ученическо състезание в област Габрово. През 2023 г. в него има участници и от съседни области. През 2024 г. се канят ученици от всички общини на областите Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново. При успех, през 2025 г. идеята може да прерасне в състезание за всички училища в Северна България, а желанието на АПГР е през 2026 г. то вече да има общонационален обхват. АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (А П Г Р) ASSOCIATION OF PROFESSIONAL GEOGRAPHERS AND REGIONALISTS (A P G R) РЕГИОНАЛЕН КЛОН – ГАБРОВО, ОБЩИНСКА СЕКЦИЯ – СЕВЛИЕВО КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИДЕОКЛИП: Допуска се само индивидуално участие на ученици от VIII–XII клас с не повече от един видеоклип. Основни параметри на видеоклипа: • Времетраене – от 4 до 6 минути; • Структурното съдържание на видеоклипа да представя пропорционално заложените в него тематични акценти; • Оптимално съответствие между картина, звук, субтитри или други пояснителни текстове; • Първите кадри от видеоклипа трябва да съдържат звукова или текстова информация за наименованието на темата, името на автора, неговото населено място, училище и клас. Ако е създаден под ръководството на учител от същото училище, е необходимо авторът да впише и неговото име. Основни критерии за оценка и класиране на видеоклипове: • Свързаност с темата и спазване условията на конкурса. Първостепенен критерий са пространствените (геоисторически) аспекти по темата на конкурса; • Обективност, оригиналност на идеята, авторски подход и самостоятелност при създаването на видеоклипа; • Времетраене, завършеност, техническо изпълнение и ефекти (музика, анимация и др.). ! Окончателният вариант на видеоклипа трябва да бъде качен в YouTube ( https://m.youtube.com ) при спазване условията на посочения сайт за видео споделяне най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. Не се допускат допълнителни корекции или ново качване на видеоклип за участие в конкурса след тази дата ! Най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. трябва да се изпрати и заявката за участие, като се попълни формуляр на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ , където освен конкретната лична информация, трябва да се посочи и линка към качения в YouTube видеоклип. Добре е да се избягва попълването на формуляра да става в последните дни, за да не се рискува изпращането на заявка за участие по технически причини. Изпраща се линк към видеоклип в завършен вид. Не се допуска повторно качване на видеоклип и линк за участие в конкурса! КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСУНКА/ КАРТИНА: Допуска се само индивидуално участие с една рисунка/ картина. Форматът на рисунката/ картината трябва да е не по-малък от А5 (148 x 210 мм) за учениците от V–VII клас и не по-малък от А4 (210 x 297) за учениците от VIII–XII клас. Всеки ученик, който е нарисувал собственоръчно рисунка/ картина и спазва горепосочените изисквания, може да участва в конкурса, като изпрати нейно електронно копие (сканирано или заснето в PDF, JPG, PNG или TIF формат) в реални размери. Няма ограничения по отношение на използваната техника за рисуване (молив, масло, акварел, акрил, пастел и др.). Номинираните за призово класиране на първите места, ще бъдат допълнително известени и е възможно да се изиска изпращане на оригиналите на посочен пощенски адрес с цел установяване на тяхната автентичност, достоверност и доуточняване на крайното класиране. Основни критерии за оценка и класиране на рисунки/ картини: • свързаност с темата и спазване условията на конкурса; • обективност, авторски подход и оригиналност на идеята; • стил и завършеност на рисунката/ картината. Участието в конкурса чрез рисунка/ картина става като най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. се попълни формуляр – заявка на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ , където освен конкретната лична информация, трябва да се прикачи и електронното копие на рисунката/ картината. Добре е да се избягва попълването на формуляра да става в последните дни, за да не се рискува изпращането на заявка за участие по технически причини. Рисунката/ картината се изпраща в окончателен вид. Не се допуска повторно изпращане на коригирани рисунки/ картини!  YouTube защитава авторски права по отношение на вече публикувани видеоклипове, като не допуска публикуване дори и само на части от вече създадени и споделени подобни продукти. АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (А П Г Р) ASSOCIATION OF PROFESSIONAL GEOGRAPHERS AND REGIONALISTS (A P G R) РЕГИОНАЛЕН КЛОН – ГАБРОВО, ОБЩИНСКА СЕКЦИЯ – СЕВЛИЕВО КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕСЕ: Допуска се само индивидуално участие с едно есе. Основни критерии за оценка и класиране на есе: • свързаност с темата и спазване условията на конкурса; • подходящ и оригинален стил с цел най-добро представяне на идеята за целите на конкурса; • обем на текста – между 8 000 и 10 000 знака (вкл. интервалите между отделните думи, изрази и абзаци. Участието в конкурса чрез есе става като най-късно до 23:59 ч. на 31.03.2024 г. се попълни формуляр – заявка на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ , където освен конкретната лична информация, трябва да се прикачи и файлът с есето в PDF-формат. Добре е да се избягва попълването на формуляра да става в последните дни, за да не се рискува изпращането на заявка за участие по технически причини. Есето се изпраща в окончателен вид. Не се допуска повторно изпращане на коригирани есета! ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Резултатите и класирането ще бъдат обявени до 30 април 2024 г. На победителите във всяка от четирите форми за участие в конкурса ще бъдат раздадени като индивидуални награди ваучери за голяма търговска верига със следните стойности: I МЯСТО – 200 лв. II МЯСТО – 160 лв. III МЯСТО – 120 лв. Предвидени са и поощрителни награди за оригинални идеи, както и за учители с активно участие като ръководители на успешно представили се на конкурса ученици – ваучери на стойност между 50 и 100 лв. Средствата за закупуване на ваучерите ще бъдат предоставени от „Идеал Стандарт – Видима“ АД – Севлиево, за което изказваме на фирменото ръководство огромна благодарност ! Допълнителни предметни награди ще бъдат осигурени от училището-домакин (ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“–Севлиево), кмета на община Севлиево, областния управител на Габрово и други представители на деловите среди в община Севлиево („М-ПРЕС ООД“ и др.) и област Габрово. Награждаването ще се проведе през месеците април или май в училищетодомакин ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, като по-конкретна информация за това ще се обяви допълнително. Всички ученици, участващи в конкурса, ще получат специални грамоти. Очакваме Вашите видеоклипове, рисунки/ картини и есета на интернет платформата https://27296.mydurable.com/ ! С пожелание за много здраве и успехи! ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ За допълнителни справки, свързани с конкурса или идеи за сътрудничество с АПГР, можете да ни пишете на koleva.apgr.sevlievo@gmail.com или да звъните на 0888 24 79 42.

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе, видеоклип
 • Ограничение за участие: V-XII клас от административните области на Централна Северна България (Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново)
 • Източник: https://27296.mydurable.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: области на Централна Северна България (Габрово, Ловеч, Плевен и Велико Търново)
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4  ->