по дата на конкурса
ОНЛАЙН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЖЕНАТА – СВЕТЛИНА НА ЖИВОТ“ ПОСВЕТЕН НА ЖЕНАТА, МАЙКАТА, ЛЮБИМАТА, СЕСТРАТА – НАЙ-НЕЖНИТЕ ЦВЕТЯ НА ЗЕМЯТА!

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НЧ “КУЛТУРА – 2002“ - ДИМИТРОВГРАД ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ „П.ПЕНЕВ“ - ДИМИТРОВГРАД О Б Я В Я В А Т ОНЛАЙН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЖЕНАТА – СВЕТЛИНА НА ЖИВОТ“ ПОСВЕТЕН НА ЖЕНАТА, МАЙКАТА, ЛЮБИМАТА, СЕСТРАТА – НАЙ-НЕЖНИТЕ ЦВЕТЯ НА ЗЕМЯТА! ПРАВО И УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ: 1. В онлайн конкурса „Жената – светлина на живот“ имат право да участват всички желаещи без ограничение в две възрастови групи:  Първа възрастова група – до 18 години;  Втора възрастова група – над 18 години; 2. Всеки участник има право да изпрати до 2 /две/ стихотворения на e-mail: chitalishte_kultura@abv.bg 3. Всяка литературна творба трябва да съдържа следната информация:  Име и фамилия на автора;  Населено място;  E-mail адрес;  Телефон за връзка. 4. Срок за изпращане на стихотворенията: до 23:59ч. на 05.03.2023г. на e-mail: chitalishte_kultura@abv.bg 5. Наградата ще бъде Грамота изпратена на е-mail адреса на автора. 6. Класираните участници и наградените стихотворения ще бъдат публикувани на facebook-страницата на НЧ “Култура-2002“ – Димитровград. 7. Отправяме едно предизвикателство към всеки участник: Изпратете ни клип в който Вие рецитирате вашето стихотворение! ???? /по желание/

 • Дата на затваряне: 05 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: без ограничение
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХХІ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”

НЧ "Христо Смирненски - 1946" Съюз на българските писатели СО - Район "Овча купел" Условия: - Литературен жанр: поезия, есе, къс разказ - Размер на творбите: до 3 страници (30 реда/60 знака, 12 пункта) - Без възрастови ограничения - Срок за изпращане на творбите: до10 април 2023 г. на адрес: София 1632, ж.к. “Овча купел 1”, бл. 417, вх. А, НЧ “Христо Смирненски - 1946” или на e-mail: smirnenski06@mail.bg Необходими сведения за кандидата: - Име, презиме, фамилия, адрес/електронна поща/, дата на раждане - Ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочат данните и името на преподавателя - Връчване на наградите в Галерия-книжарница на Агенция София прес – ул.“Славянска“29 За контакти: тел: 02/ 957 25 29 GSM: 0878 67 50 28 адрес: София 1632, ж. к. “Овча купел 1”, бл. 417, вх. А, НЧ “Христо Смирненски - 1946” smirnenski06@mail.bg

 • Дата на затваряне: 10 април 2023
 • Как да участваме: Поезия, есе, къс разказ
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе „Балканските войни 1912-1913 г. и националният идеал за единение на България“

СНЦ „Граждани за Поморие“и Фондация „25 века Поморие“ организират конкурс за есе, посветен на 110 години от началото на Балканските войни. Темата на есето е : „Балканските войни 1912-1913 г. и националният идеал за единение на България“ Условия за участие в конкурса: Участници могат да бъдат ученици от 16 до 19 години. Есето да бъде в обем до 7 стандартни страници /1800 знака на страница/. Краен срок за изпращане: 31.03.2023 г. Моля, обърнете внимание : -Участниците в конкурса се съгласяват творбите им да бъдат публикувани от организаторите; -Творбите няма да бъдат връщани; -Есетата трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му ,няма да бъдат допуснати до конкурса. Информация за автора на есето: Трите имена на участника, адрес, телефон, електронна поща за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 06.05.2023 г. Есетата на електронен или хартиен носител се приемат на адрес: 8200, гр.Поморие, ул „Черковна“№5, СНЦ „Граждани за Поморие“ или на e-mail: fondation_pomorie@abv.bg На тях трябва да бъде изписано: „За конкурса 110 години от началото на Балканските войни 1912-1913“

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от 16 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2023

ОБЩИНА БУРГАС, КЪЩА МУЗЕЙ „ПЕТЯ ДУБАРОВА”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2023 ◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката. Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до 12 клас). Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела: Поезия - до пет стихотворения Проза – до три разказа( обем на разказа-до 7 страници) Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес: гр. Бургас 8000 ул. “Гладстон“ 68 Къща музей “Петя Дубарова“ Творбите за участие в конкурса да не са публикувани Крайният срок за изпращане е 31 март 2023г. Телефон за справки: 056 / 81-41-10 e-mail: museumdubarova@abv.bg

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ
 • Ограничение за участие: младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст
 • Източник: https://museumdubarova.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА: „АЕЦ - ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ НАШЕ”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРАМ-ПАМЕТНИК ХРИСТО БОТЕВ - 1879" ГРАД КОЗЛОДУЙ И ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ "НАШЕТО СЛОВО" О Б Я В Я В А Т ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА: „АЕЦ - ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ НАШЕ” Р Е Г Л А М Е Н Т Литературният конкурс се организира от НЧХП "Христо Ботев – 1879" и Литературен клуб „Нашето слово” и е посветен на предстоящия юбилей през 2024 г. - 50 години от влизане в експлоатация на Атомната електроцентрала, която е знакова за енергетиката на България и един от водещите символи на град Козлодуй, в две категории: ПОЕЗИЯ И ПРОЗА. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 1. Отдаване на заслужена почит и признание на първостроителите на АЕЦ и на стотиците специалисти и работници, отдали знанията, уменията, опита и силите си за производството на чиста енергия за хората. 2. Открояване на творческите постижения в областта на поезията и прозата, стимулиране авторите за създаване на високохудожествени осмислени творби, утвърждаващи нравствени и естетически ценности в духа на българските традиции. 3. Утвърждаване престижа и издигане на духовната култура на град Козлодуй. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: ⁂ За участие в конкурса се допускат автори от Козлодуй и страната с творби, които са написани на български език и отговарят на целите и темата на конкурса, разпределени във възрастови групи, както следва: ПЪРВА ГРУПА - ученици от начален образователен етап (1-4 клас) ВТОРА ГРУПА - ученици от прогимназиален образователен етап (5-7 клас) ТРЕТА ГРУПА - ученици от гимназиален образователен етап (8-12 клас) ЧЕТВЪРТА ГРУПА - автори над 19 години ⁂ В категория ПОЕЗИЯ се допуска участие до 3 поетични творби. ⁂ В категория ПРОЗА (есе, разказ, новела, приказка, пътепис) се допуска по 1 творба с обем до 3 стандартни страници. Шрифтът да бъде Times New Roman 12 пункта.  Представената творба не трябва да включва в заглавието си темата на конкурса, да не е публикувана до момента на обявяване на резултатите и да не е участвала в други конкурси. ⁂ За конкурса изпращайте творби на e-mail: konkurs_nashetoslovo@abv.bg с ДВА отделни прикачени файла. В първия е конкурсната творба/творби, а вторият съдържа данните на автора: (три имена, възраст или клас, населено място, телефон, e-mail за връзка; за учениците от 1-4 клас e-mail на родител). ⁂ За по-голяма обективност конкурсът е анонимен!  В конкурса няма да се допускат участници с неточна или непълна информация, с обявено име на автора под текста, с тематично несъответствие и пощенски пратки с творби на хартиен носител или ръкописи.  Конкурсът е индивидуален и не се допуска съавторство и участие на авторски колективи или творчески съюзи. ⁂ Крайният срок за приемане на произведения за участие е 30 април 2023 г. ⁂ Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно жури, съставено от организаторите и изявени литературни творци. ⁂ Наградите в литературния конкурс „АЕЦ – история и бъдеще наше” са осигурени от организаторите и се присъждат по жанрове и възрастови групи.  Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. ⁂ Закриването на конкурса и връчването на наградите ще се проведе на официална церемония с литературно четене на наградените творби в НЧХП "Христо Ботев - 1879" през м. май по време на празника на града.  Датата ще бъде обявена допълнително. ⁂ Организаторите си запазват правото да публикуват отличените творби в медиите и в печатен сборник, без да дължат авторски хонорари, с цел популяризиране на конкурса и ролята на АЕЦ за по-добро бъдеще с чиста енергия за хората. ⁂ Литературният конкурс „АЕЦ – история и бъдеще наше” се администрира от библиотеката при НЧХП „Христо Ботев – 1879” гр. Козлодуй, която съхранява Дневник с протоколите на журито и архив с конкурсните творби. ⁂ За информация и въпроси – НЧХП „Христо Ботев – 1879” Силвия Маринова тел. 0973 81 217 и 0879 26 92 74 – Роси Савова, председател на ЛК „Нашето слово" Козлодуй

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: автори от Козлодуй и страната
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за разказ и есе на историческа тема „Изпитаниe“

Национален конкурс за разказ и есе на историческа тема „Изпитаниe“ В ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ЦОНЧО РОДЕВ И НЕГОВАТА СЪПРУГА НАДЕЖДА РОДЕВА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ 1884” ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А Т ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“ ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Участието е индивидуално. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2022- 2023 г.). ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Млади хора на възраст от 19 до 35 години. РЕГЛАМЕНТ: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА участва с ЕСЕ. Обемът на текста да бъде не повече от 2 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА участва с РАЗКАЗ. Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Заглавието на разказа или есето не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка или събитие, в които родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание. Допустимо е учениците (от първата възрастова група) също да участват с разказ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: Конкурсът е анонимен. Всеки текст да бъде прикрепен към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. Заглавието на файла да съвпада със заглавието на творбата. Всяка творба трябва да е придружена от попълнен, подписан и сканиран Формуляр за участие, съдържащ информация за контакт. Формулярът е приложен като отделна страница на страницата на НК „Цончо Родев“ в сайта на читалището: https://chitalishte-provadia.eu/%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b2/ Всеки участник има право да участва с едно или две произведения. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (не във файла, в който е текстът на творбата), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите; Не се допуска участие на текстове, изпращани в предишно издание на този конкурс; Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането; Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 юни 2023 г. само по електронен път на е-mail: nk_rodev@abv.bg; НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Първа награда – 250 лева Втора награда – 150 лева Трета награда – 100 лева ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Първа награда –300 лева Втора награда – 200 лева Трета награда – 150 лева Ще бъде присъдена и една СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ДАРИК РАДИО в размер на 300 лева на името на родената в Провадия, отишла си без време, талантлива журналистка ЙОВКА ЙОВЧЕВА, приятел и съмишленик на конкурса.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2023
 • Как да участваме: Разказ (за участници от 19 до 35 години); Есе (за участници от 14 до 19 години)
 • Ограничение за участие: От 14 до 35-годишна възраст
 • Източник: https://chitalishte-provadia.eu/
 • Общ награден фонд: 1450 лева
 • Брой на победителите: 7
 • Оценка на разходите: 1500
 • Отворен за територията на: Цяла България и млади българи, които живеят извън страната
Приоритет на конкурса 
XVII Национален литературен конкурс "Този безкраен свят"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЩИНА ВАРНА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ” ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ГР. ВАРНА ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”, посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов, дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – гр. Варна Тема на конкурса за 2023 година: „НАДЕЖДА” УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години от училища с български състав в Украйна, Молдова и Сърбия. 2. Конкурсът е индивидуален и има задочен характер. 3. КАТЕГОРИИ: Авторски текст на английски език Авторски текст на немски език 4. ЖАНРОВЕ: кратък разказ, есе и поезия. Формата, жанрът и заглавието на конкретната творба са по избор на участника. 5. Кандидатите могат да участват и на двата езика със свои авторски произведения. Една и съща творба може да участва само на един език. Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител. 6. Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола (8 стандартни страници), формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да участва с един или няколко текста, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници. 7. Конкурсните материали не се редактират от друг, освен от автора им. 8. Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“ се провежда дистанционно. Творбите и формулярът за кандидатстване се изпращат заедно на електронния адрес на конкурса literaturen_konkurs@abv.bg. Формулярът за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на организаторите: https://www.1eg.eu/konkursi.html 9. Конкурсът е анонимен. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора. 10. Cрок за представяне на конкурсните материали - 15.05.2023 г. За въпроси: literaturen_konkurs@abv.bg

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Авторски текст на английски език, немски език
 • Ограничение за участие: ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години от училища с български състав в Украйна, Молдова и Сърбия.
 • Източник: https://www.1eg.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ 1884” ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А Т ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“ ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Участието е индивидуално. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2022- 2023 г.). ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Млади хора на възраст от 19 до 35 години РЕГЛАМЕНТ: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА участва с ЕСЕ. Обемът на текста да бъде не повече от 2 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА участва с РАЗКАЗ. Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Заглавието на разказа или есето не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка или събитие, в които родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание. Допустимо е учениците (от първата възрастова група) също да участват с разказ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: Конкурсът е анонимен. Всеки текст да бъде прикрепен към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. Заглавието на файла да съвпада със заглавието на творбата. Всяка творба трябва да е придружена от попълнен, подписан и сканиран Формуляр за участие, съдържащ информация за контакт. Формулярът е приложен като отделна страница в настоящия Регламент; Всеки участник има право да участва с едно или две произведения. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (не във файла, в който е текстът на творбата), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите; Не се допуска участие на текстове, изпращани в предишно издание на този конкурс; Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането; Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния ученически конкурс “Цончо Родев” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни; Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на конкурса; Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията, свързани с този конкурс, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните издания; Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 юни 2023 г. само по електронен път на е-mail: nk_rodev@abv.bg; Церемонията по награждаването ще се състои в края на септември или началото на октомври 2023 г. в гр. Провадия, комплекс Ламбова къща; Тел. за връзка: 0887 794 124 – Антоанета Георгиева 051842280 – Силвия Боева-Радева НАГРАДЕН ФОНД: Осигурен е изцяло от дарения на Цончо Родев, Йоланта Родева и приятели и Дарик Радио (за специалната награда) НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Първа награда – 250 лева Втора награда – 150 лева Трета награда – 100 лева ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Първа награда –300 лева Втора награда – 200 лева Трета награда – 150 лева Ще бъде присъдена и една СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ДАРИК РАДИО в размер на 300 лева на името на родената в Провадия, отишла си без време, талантлива журналистка ЙОВКА ЙОВЧЕВА, приятел и съмишленик на конкурса.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2023
 • Как да участваме: Есе, разказ
 • Ограничение за участие: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас, Млади хора на възраст от 19 до 35 години
 • Източник: https://chitalishte-provadia.eu/
 • Общ награден фонд: 1450.00 лв.
 • Брой на победителите: 7
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” Подтема на конкурса: „150 години по пътя към безсмъртието”, посветена на живота, делото и героизма на Васил Левски Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2023 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2023 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2023г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, пътепис по преживяно или есе
 • Ограничение за участие: Над 11 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VI Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“

Народно читалище „Пробуда-1926“ Горна Баня ви кани да участвате в VI Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“ Конкурсът носи името на поета Николай Хрелков - живял и творил в нашия квартал Горна баня. Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 6 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество. ◊ РЕГЛАМЕНТ • Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби на свободна тема от жанровете поезия и проза. • Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат. • Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране. • Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 31.05.2023 г. • Възрастови групи: I група – от 6 до 10 години II група – от 11 до 14 години III група – от 15 до 19 години • Журито е в състав: Венцеслав Енчев, Генади Генадиев и Елена Найденова • Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група за двата жанра поотделно. Журито има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка. • Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището в периода от 20 до 25 юни 2023 г. Датата, часът и мястото на връчването на наградите ще бъдат уточнени допълнително на фейсбук страницата на читалището. На тези, които не могат да присъстват на събитието наградите ще бъдат изпратени по пощата. ◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ • Всеки има право да участва само с една собствена творба в един от двата жанра – поезия и проза. • Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. • АДРЕС: Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня гр. София, 1614, ул. „Планиница“ № 17 телефон: 02 957 64 79 email: probudagb@abv.bg facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня Лице за контакт: Георги Костов GSM: 0886 988 779 в работно време

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: за деца и младежи от 6 до 19 години
 • Източник: https://kulturni-novini.info/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи Национален Конкурс за Млади Автори на Книги-Игри

Конкурсът е отворен за млади автори, които са готови да напишат своята първа книга-игра. Сюжетът може да се развива в собственоръчно измислен свят или пък в такъв, който вече е описан в друга книга-игра. Задължително е текстът да е минал корекции по правопис и граматика преди да бъде изпратен. Творбите ще бъдат разглеждани и разделени на две категории: Автори до 18 години включително - Дължината на текста трябва да е най-малко 8000 думи. Автори над 18 години - Дължината на текста трябва да е най-малко 20000 думи. Във всяка категория ще бъде избран по един победител. Как да участвам? Изпрати ни творбата си на следния имейл konkurs@gamebook.bg, като писмото трябва задължително да съдържа следната информация: Твоето ИМЕ и ФАМИЛИЯ, както и на колко години си Кратко резюме на книгата-игра Начин на провеждане ЕТАП 1 - Получаване на творбите Крайната дата за получаване на творбите е 30ти Април 2023. ЕТАП 2 – Пресяване и Оценка на творбите Крайната дата за оценяване е 31ви Май 2023г. ЕТАП 3 – Награждаване Избирането на победителите ще се случи на 1ви Юни 2023г. Награден фонд Победителят от всяка категория ще получи премия от 100лв. Ще има и четири (4) поощрителни награди по 25лв. Освен това всеки участник допуснат до етапа 2 ще получи и по една хартиена книга-игра като подарък.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: С авторска книга-игра
 • Ограничение за участие: Конкурсът е отворен за деца и младежи до 21-годишна възраст
 • Източник: https://gamebook.bg/parvi-nacionalen-konkurs-za-kniga-igra
 • Общ награден фонд: 100лв.
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Втори национален поетичен конкурс „Истински неща“

„Няма по-тържествен химн на земята от бърборенето на детските устни“, е казал Виктор Юго.
Нека всички заедно да направим отново Поетическа работилница и да съживим истинските неща чрез римите.
ИК „Многоточие“ обявява начало на Поетическа работилница във Втори национален поетичен конкурс „Истински неща“ за написване на приказка в рими за деца.
Тема на конкурса: „Приключения по пижами“
Нощта настъпва. Вашите приказни герои обличат своите пижами… И тогава започват приключенията! В тях те ще разберат истинските неща за живота. А кои са те? Можете да разкажете в рими, където героите да бъдат животни, растения или хора. Това приключение може да стане любима приказка за лека нощ на най-малките читатели, а защо не и на всички, които ще им я прочетат.
Да се потопим в света на приказките!
Отворен до 15.06.2023 г.
Регламентът на конкурса включва следните изисквания:
– приказките в рими да са с детска тематика;
– да не са публикувани и награждавани в други конкурси;
– всеки участник може да изпрати до 2 (две) творби;
– без ограничение за възраст на участниците;
– творбите се изпращат в електронен вид, във файл на Word, с обем на брой стихотворение до две страници, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12;
– всяка приказка да е придружена с трите имена на участника, възраст, както и адрес и телефонен номер за връзка;
– да не се използва темата на конкурса за заглавие творбите. Измислете оригинални заглавия!
Няма да бъдат приемани творби на участници, които не са спазили изискванията по регламента!
Всички, които желаят да участват в конкурса „Истински неща“, могат да изпращат своите стихотворения единствено на: konkurs.in@abv.bg
Ще бъдат връчени следните награди:
- статуетка „Поетическа работилница“ и грамота за Първо място;
- грамота за Второ и Трето място;
- ИК „Многоточие“ си запазва правото да връчи и допълнителни награди, по своя преценка.
Но това не е всичко! Най-добрите стихотворения ще бъдат публикувани в сборник за деца „Приключения по пижами“ на ИК „Многоточие“.
Всеки участник в конкурса, с изпращането на своите творби, се съгласява автоматично те да бъдат публикувани в сборник и в медийното пространство с цел популяризиране на автори и конкурса.
Жури на конкурса: ИК „Многоточие“ и Таня Мезева
Старт на конкурса: 4 май 2023 г.
Краен срок за изпращане на творбите: 15 юни 2023 г.
Жури на конкурса: ИК „Многоточие“ и Таня Мезева
*ИК „Многоточие“ е специализирана в издаването на книги на български автори. Собственици са Ивелина Цветкова и Даниел Меразчиев – писатели, организатори на редица национални и международни литературни конкурси, журиращи, както и с много реализирани проекти за малки и големи. Ивелина Цветкова е автор на 16 стихосбирки и сборници с разкази, като две от тях са за деца, озаглавени „Училище в гората“ (приказка в рими) и „Весела въртележка“ (стихотворения). Награждавана в редица национални и международни конкурси.
*Таня Мезева е автор на 8 стихосбирки, като от тях три са за деца, озаглавени „Палитра за децата с поуки от гората“ (2011), „Добротворци“ (2018) и „Цветни усмивки“ (2020)
С диплом за първа награда е в Националния литературен конкурс за непубликувана поезия за деца „Стоян Дринов“ през 2021 г. С първи места е в обявените конкурси за детска поезия на Литературен сайт „Откровения“ през 2017, 2018, 2019, 2020 2022 и 2023 г.
Отличените участници ще бъдат обявени до края на месец юни на страницата на Издателство „Многоточие“:
https://www.facebook.com/izdatelstvo.mnogotochie

 • Дата на затваряне: 15 юни 2023
 • Как да участваме: Електронно
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3