по дата на конкурса
Литературен конкурс на тема ГРАДЪТ, КОЙТО ИЗБРА ЗА СВОЕ МОТО „ЗАЕДНО“

РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ обявява литературен конкурс на тема ГРАДЪТ, КОЙТО ИЗБРА ЗА СВОЕ МОТО „ЗАЕДНО“ Конкурсът се обявява в чест на деня на Съединението - официален празник на България и на град Пловдив във връзка с навършване на 9 години от решението на 13-членно международно жури за избор на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 (5 септември 2014 г.) в навечерието на 5-та годишнина от тържествената церемония за откриване на събитието (12 януари 2019 г.) и се провежда под егидата на кмета на район „Централен“ – Георги Стаменов 1. Участници: Ученици в 2 възрастови категории:  7 - 9 клас  10 - 12 клас Всеки ученик може да участва с авторска творба: Кратко есе или поезия 2. Срок: Творби ще бъдат приемани до 28.10.2023 г. на имейл: centralen@plovdiv.bg Всеки изпратен имейл трябва да съдържа в „относно“ темата на конкурса: ГРАДЪТ, КОЙТО ИЗБРА ЗА СВОЕ МОТО „ЗАЕДНО“ И ИМЕТО НА КАНДИДАТА. В съдържанието на имейла кандидатите следва посочат клас, училище, телефон за връзка и заглавието на творбата. 3. Технически изисквания: Творбата да бъде на български език Формат: Word Дължина на есето: мин. 1 стр. – макс. 2 стр. А4; Times New Roman, 12 pt.; разстояние между редовете 1 Всеки абзац да започва с First line 1.25 cm; Alignment: Justify 4. Творчески изисквания: Участниците могат да интерпретират събития, личности и места, свързани с историята и традициите на град Пловдив, личен поглед върху миналото, настоящето и бъдещето на града с фокус върху заедността като ценност. 5. Няма да се допускат творби, съдържащи: Политическа пропаганда Агресивен и нецензурен език Копирани пасажи от уикипедия или други електронни енциклопедии Творби, наградени в други конкурси 6. Литературните творби ще бъдат оценявани по следните критерии: Придържане към темата на конкурса Оригиналност на идеята Правопис и граматика Спазване на техническите изисквания Всички участници ще получат грамоти и награди на специално организирано събитие. Отличените творби ще бъдат оформени като сборник и връчени на бъдещата управа на Община Пловдив.

 • Дата на затваряне: 28 октомври 2023
 • Как да участваме: РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ обявява литературен конкурс на тема ГРАДЪТ, КОЙТО ИЗБРА ЗА СВОЕ МОТО „ЗАЕДНО“ Конкурсът се обявява в чест на деня на Съединението - официален празник на България и на град Пловдив във връзка с навършване на 9 години от
 • Ограничение за участие: От 7 до 12 клас
 • Източник: https://plovdivcentral.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТ НА ТЕМА „МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ“

 ФОНДАЦИЯ „ОТ МЕЧТА ДО РЕАЛНОСТ”

 

ОБЯВЯВА

                             ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

АВТОРСКИ ТЕКСТ НА ТЕМА „МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ“

 

 

 

      Цел на конкурс "Мечтите се сбъдват" е подрастващите да бъдат насърчени да изразяват своите мисли чрез художественото слово, развиване на творческото въображение и талант, мотивиране за постигане на високи постижения, както и укрепване на човешки ценности - човечност, вяра в доброто, взаимно уважение, признателност, и др.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в прогимназиална и гимназиална училищна степен.

Конкурсът е индивидуален и има задочен характер.

 

 ЖАНРОВЕ: кратък разказ, есе или поезия. Формата, жанрът и заглавието на конкретната творба са по избор на участника.

 

 Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

 

Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола (8 стандартни страници), формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да участва с един текст, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници.

 

Конкурсните материали не се редактират от друг, освен от автора им.

 

Литературен конкурс „Мечтите се сбъдват“  се провежда дистанционно. Творбите и формулярът за кандидатстване се изпращат заедно на електронния адрес на конкурса otmechtadorealnost@abv.bg. Формулярът за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на организаторa: https://otmechtadorealnost.weebly.com/

Конкурсът е анонимен. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора.

 

Награден фонд

 

Категория Прогимназиален етап- 1 място- 70 лв.

                                                          2 място- 50 лв.

                                                          3 място- 30 лв.

 

Категория Гимназиален етап-       1 място- 70 лв.

                                                          2 място- 50 лв.

                                                          3 място- 30 лв.

 

 

 Cрок за представяне на конкурсните материали - 15.11.2023 г.

 За въпроси: otmechtadorealnost@abv.bg

 

 

 • Дата на затваряне: 15 ноември 2023
 • Как да участваме: дистанционно
 • Ограничение за участие: за ученици от прогимназиален и гимназиален етап
 • Източник: Фондация "ОТ МЕЧТА ДО РЕАЛНОСТ"
 • Общ награден фонд: 300 лв.
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите: няма
 • Отворен за територията на: цяла България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ЧЕЛОПЕЧ – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ЧЕЛОПЕЧ – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“ В ЧЕСТ НА 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА РОДЕНИЯ В С. ЧЕЛОПЕЧ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ И ПОЕТ ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ РЕГЛАМЕНТ 1. Право на участие в конкурса имат всички български граждани, без ограничение на възрастта; 2. Съдържанието на творбата трябва да отговаря на темата на конкурса „ЧЕЛОПЕЧ - ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“; 3. Конкурсът е анонимен. Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за Националния конкурс за поезия „“; Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора (трите имена, възраст, адрес, телефон за връзка), също неподписан се поставя в големия плик; 4. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана; 5. Технически изисквания към творбата:  Шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12;  Творбата следва да е написана на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуацията;  Творби, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането. 6. Творбите се изпращат на хартиен носител на адрес: Община Челопеч с. Челопеч пл. „Освобождение“ №1 община Челопеч за Национален литературен конкурс за поезия „Челопеч - чело на слънцето“. Срок за изпращане на творбите: до 15 октомври 2023 г., валидно е пощенското клеймо. 7. Награди: I награда – 500 лв. II награда – 300 лв. III награда - 200 лв. Поощрителна награда – 100 лв. 8. Жури: Председател: Ирина Харалампиева – дъщеря на поета Харалампи Харалампиев Членове: Добромир Банев – поет Любомира Калчева– преподавател по български език и литература към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч Наградените творби ще бъдат обявени публично на сайта на община Челопеч, www.chelopech.egov., Връчването на наградите ще бъде на официалното честване от рождението на поета Харалампи Харалампиев на 20.10.2023 г.

 • Дата на затваряне: 15 октомври 2023
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: без ограничение на възрастта
 • Източник: https://chelopech.egov.bg
 • Общ награден фонд: 1100 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за написване на пиеса „Аз, драматургът“

Театрална школа „Талантино“, в партньорство с Община Бургас, обявява Национален конкурс за написване на пиеса „Аз, драматургът“. Инициативата е насочена към млади автори от 10 до 19 години. Идеята е да се насърчат децата с литературен талант и да се създадат нови и свежи драматургични текстове, казва Станимир Карагьозов, ръководител на „Талантино“. Предвидени са два раздела – драматизация на приказка и оригинален авторски текст. Участниците ще бъдат в две възрастови групи. Текстовете ще се приемат онлайн, а резултатите ще бъдат обявени в навечерието на новогодишните празници. Журито вече е ясно и то е в респектиращ състав: Христина Арсенова – театрален режисьор и директор на ДКТ - Бургас, Диана Вълчева – драматург, и Румяна Емануилиду – редактор и издател. Община Бургас ще раздаде във всеки раздел и възрастова група по три награди и ще издаде сборник с отличените текстове, който всички участници ще получат като подарък. Пиесите, спечелили първо място във всеки раздел и група, ще бъдат поставени и изиграни на сцена от трупата на театрална школа „Талантино“, а авторите - поканени да присъстват на премиерите. Успех на участниците с пожелание за много фантазия и вдъхновение! РЕГЛАМЕНТ на Национален конкурс за написване на пиеса „Аз, драматургът“ Инициатор и организатор на Националния конкурс за написване на пиеса е театрална школа „Талантино“. Община Бургас е партньор. Допускат се участници на възраст от 10 до 19 навършени години, разделени две възрастови групи. Първа група от 10 до 14 години, втора група от 15 до 19 години. Приемат се творби в два раздела: драматизация на българска или чужда приказка и оригинален авторски текст. Всеки автор може да участва и в двата раздела. Допустим обем: до 10 стандартни машинописни страници (30 реда, 60 знака) за първата възрастова група, до 20 стандартни машинописни страници – за втората. Шрифт - Times New Roman – 14 пункта. Участието в конкурса е безплатно. Текстовете да се изпращат на имейл адрес, като всеки участник трябва да впише в прикачения файл – трите си имена, възраст, адрес, телефон и имейл за връзка. Адресът за получаване на текстовете е talantinoburgas@gmail.com, а крайният срок е 1 декември 2023 година. Организаторите се задължат да потвърдят с имейл получаването на текстовете. За начало на конкурса се счита датата на публикуване на съобщението. Творбите се оценяват от 3-членно жури, като съставът може да се променя за всяко издание. На първото си заседание журито определя методиката за оценяване на творбите. Победителите получават грамоти и предметни награди от Община Бургас. Пиесите, спечелили първо място във всеки раздел и възрастова група, ще бъдат поставени на сцена от трупата на театрална школа „Талантино“, а авторите - поканени да присъстват на премиерите. Организаторите имат правото да публикуват и разпространяват номинираните произведения. Победителите ще бъдат обявени в страницата на „Талантино“ https://www.facebook.com/talantinoart на 25 декември 2023 година, както и в страницата на Община Бургас. Те ще бъдат уведомени лично по телефон или имейл.

 • Дата на затваряне: 01 декември 2023
 • Как да участваме: Драматургични текстове - – драматизация на приказка и оригинален авторски текст
 • Ограничение за участие: млади автори от 10 до 19 години
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3