по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПОЕТА И ПИСАТЕЛ СЛАВЧО ДОНКОВ

Литературен клуб „Славчо Донков“ обявява: НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПОЕТА И ПИСАТЕЛ СЛАВЧО ДОНКОВ Обичам пътищата към човека Славчо Донков е известен български поет и писател. Роден е на 12 февруари 1942 г. в село Кумарица, Софийско. Автор е на разнообразно по жанр и тематика поетично и белетристично творчество – „Да повикаме щурците“ (стихове), „Поклон от брега“ (стихове), „Лятото на последните щъркели“ (разкази), „Нека децата дойдат при мен“ (повести), „По тънка нишка вървя“ (роман) и др. Умира на 6 март 1997 г. Конкурсът е за ученици от 8. до 12. клас от цялата страна за разказ и стихотворение. Всеки автор може да участва в жанра на стихотворението – с до 3 непубликувани текста, или в жанра на разказа – с един непубликуван текст до 5 страници. Оформление на текстовете: Times New Roman, 12, Normal, Justified, Line Spacing 1.5. Творбите да са подписани с трите имена на автора, да са посочени: възраст, адрес, имейл и телефон за обратна връзка. Творбите да се изпращат на имейл-адрес: konkurs.sdonkov@gmail.com Предвидени са следните награди: За разказ: Първа награда – 400 лв. Втора награда – 300 лв. Трета награда – 200 лв. За стихотворение: Първа награда – 400 лв. Втора награда – 300 лв. Трета награда – 200 лв. Специална награда на журито – 500 лв. Всички отличени участници ще получат грамоти и книги. Крайният срок на изпращане на творбите е: 25 февруари 2024 г. Те ще бъдат разгледани от жури, като резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 6 март 2024 г. За повече информация: konkurs.sdonkov@gmail.com

 • Дата на затваряне: 25 февруари 2024
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от 8. до 12. клас
 • Източник: https://docs.google.com
 • Общ награден фонд: 2300.00 лв
 • Брой на победителите: 7
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА“ 2024

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870“ гр. СВИЛЕНГРАД СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЖЕНАТ А – ЛЮБИМА И МАЙКА“ 2024 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: 1. Тема "Жената - любима и майка" 2. Условия за участие 2.1. В конкурса могат да участват творци, които не членувал н Съюза на българските писатели. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи: Първа - от 12 до 18 години Втора - над 18 години 2.2. Всяко произведение да бъде придружено със следанта задължителна информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и имейл за контакти, име на школа/училище, клуб/, име на преподавател. 2.3. Всеки автор може да участва с неповече от 3 поетични творби. 3. Изпращене на творбите за участие Творбите за участие се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място на адрес: гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково бул. България 69А Народно читалище "Просвета 1970 " - за поетичния конкурс е-mail:nchprosveta@abv.bg тел. 0379 713 71 Творбите за участие се приемат до 4 март 2024 год.

 • Дата на затваряне: 04 март 2024
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие: над 12 години
 • Източник: https://sbp.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”

Дирекция “Култура” на Столичната община организира тринадесетото издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка” Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Творби се приемат до 24.00 ч. на 29 февруари 2024 г. на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com. В „относно“ задължително се изписва възрастовата група, в която се състезава авторът: 9-12 години или 13-15 години. За всеки участник се изпраща отделен имейл. Всеки автор може да участва с приказка до три печатни страници, изпратена в текстови файл. След текста на приказката трябва да бъдат изписани трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка на автора. Наградите във всяка от възрастовите групи са: Първа награда – лаптоп; Втора награда – таблет; Трета награда – таблет; Поощрения – книги.

 • Дата на затваряне: 29 февруари 2024
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ на тема: „КРИЛА ИМАТ САМО ТИЯ, ДЕТО СЪРЦЕ ИМ ИСКА ДА ЛЕТИ

По повод 100 години от създаването на професионалната гимназия и 105 години от рождението на патрона на гимназията Николай Хайтов, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна отправя ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ на тема: „КРИЛА ИМАТ САМО ТИЯ, ДЕТО СЪРЦЕ ИМ ИСКА ДА ЛЕТИ“ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Всеки ученик може да участва с една литературна творба – есе или стихотворение. Задължително условие е творбата да не била публикувана. Творбата трябва да е придружена със следната информация: имена на ученика, клас, училище, населено място, e-mail и телефон за връзка и заявление за участие, декларация за участие и декларация за информирано съгласие от родителя/настойника. Участието е индивидуално и безплатно. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТА: Литературните произведения изпращайте в електронен формат, със следните изисквания към оформлението: до 2 страници печатен текст, размер A4, шрифт Times New Roman 12 pt, редова разредка 1,5, двустранно подравнен текст. Задължително посочете жанра на творбата. В класирането няма да участват литературни творби, в които се открие плагиатство. Бъдете оригинални и креативни! КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ: Творбите за участие в конкурса изпращайте на email: info-402172@edu.mon.bg в периода до 30 април 2024 г. вкл. до 17:00 ч. ЖУРИ И НАГРАДЕН ФОНД: Комисия от специалисти ще отличи най-добрите литературни творби в раздел поезия и проза, и ще присъди първо, второ и трето място за всяка категория. Победителите ще бъдат обявени през месец май, когато ще бъде честването на юбилея на училището. Авторите на отличените творби ще получат грамоти и материални награди. Желаем успех и силно творческо вдъхновение на всички участници!

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: есе или стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от VIII до XII клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XX Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX OLYMPIIS"

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ ТEMА: EX LIBRIS – EX OLYMPIIS УСЛОВИЯ Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения. Участниците са разделени в три възрастови категории: деца до 14 години; младежи от 14 до 26-годишна възраст; автори над 26 години. Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 (три) EKСЛИБРИСА, като изпратят по 4 (четири) отпечатъка от всеки: 1 бр. за депо на Графичния Кабинет, 2 бр. за изложби, 1 бр. за обменен фонд на Библиотеката. За участие в конкурса не се заплаща такса участие. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Попълнен и подписан Апликационен формуляр, (достъпен на www.libruse.bg) с което авторите декларират, че приемат настоящия регламент. На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и заглавието на творбата трябва да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката. В екслибриса трябва да присъства текстът EX LIBRIS – EX OLYMPIIS. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан съгласно международния стандарт и датиран от автора. Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм. Пратките, които не отговарят на тези изисквания, ще бъдат отстранени от класацията на Конкурса от Техническа комисия, предхождаща журирането. АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ Екслибрисите се изпращат по пощата до 31.05.2024 г. вкл. (датата на пощенското клеймо) Адрес за получаване: Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1 7000 Русе, България СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр авторът декларира приемането на настоящия Регламент на конкурса и съгласието си организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права на участника. Получените творби не се връщат на техните автори и влизат в колекцията на Графичния Кабинет и фонда на Библиотеката. НАГРАДИ: Голяма награда на стойност 500 евро Специална награда от екипа на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и спонсорски награди. Получените екслибриси се публикуват в електронен каталог на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg. След предварителна селекция, допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени с по една своя творба в печатен каталог. Всеки участник има право да получи екземпляр от него по предварителна заявка в Апликационния формуляр срещу заплащане на 70 % от коричната цена и пощенските разходи. Допуснатите от техническата комисия до конкурсната селекция творци от трите възрастови групи, получават електронен сертификат за участие. В периода ноември – декември 2024 г. се организира представителна изложба от включените в Конкурсната селекция екслибриси. При нейното откриване се обявяват Наградите, определени от специално поканените в международното жури експерти.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Екслибрис
 • Ограничение за участие: Участниците са разделени в три възрастови категории: деца до 14 години; младежи от 14 до 26-годишна възраст; автори над 26 години
 • Източник: https://www.libruse.bg/
 • Общ награден фонд: Голяма награда на стойност 500 евро
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VII НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“

Народно читалище „Пробуда-1926“ Горна Баня Ви кани да участвате в VII Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“ Посветен на 130-годишнината от рождението на поета Николай Хрелков, живял и творил в нашия квартал Горна баня. Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 6 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество. ◊ РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби от жанровете поезия и проза на свободна тема или на тема „Моят роден край“. Тези по темата „Моят роден край“ се оценяват отделно според регламента. Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат. Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране. Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 31.05.2024 г. ◊ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ I група – от 6 до 10 години II група – от 11 до 14 години III група – от 15 до 19 години Журито е в състав: Генади Генадиев, Елена Найденова и Георги Костов. Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група отделно за поезия и за проза. То има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището в периода от 25 до 30 юни 2024 г. Датата, часът и мястото на връчването на наградите ще бъдат уточнени допълнително на фейсбук страницата на читалището. На тези, които не могат да присъстват на събитието наградите ще бъдат изпратени по пощата. ◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ Всеки има право да участва само с една собствена творба в конкурса. Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. АДРЕС: Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня гр. София, 1614 ул. „Планиница“ № 17 телефон: 02 957 64 79 email: probudagb@abv.bg facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня Лице за контакт: Георги Костов GSM: 0886 988 779 в работно време.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 6 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРЕН РАЗКАЗ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ФИЛМОВА АДАПТАЦИЯ 2024

Съюз на българските филмови дейци и списание КИНО обявяват годишен литературен конкурс за написване на разказ с потенциал за филмова адаптация. Условия за участие: Конкурсът ще се проведе в десет кръга (десет месеца) като всеки месец комисия ще номинира по един разказ, който ще бъде публикуван на страниците на месечното издание на списание КИНО. В края на конкурса, от всички номинирани от комисията десет разказа, ще бъде избран един, на чийто автор ще бъде дадена възможност да развие художествения си текст в сценарий за пълнометражен игрален филм с помощта на професионален сценарист. СБФД и екипът на списание КИНО се ангажират с предоставянето на сценария на своите членове и на членовете на Българската асоциация на кинорежисьорите с предложение за реализиране на пълнометражен филм. Възрастова граница – от 16 до 35 години. Всеки автор има право да изпрати един свой разказ. Разказите трябва да бъдат в размер до 10 стандартни машинописни страници, шрифт Times New Roman, големина – 12. Без ограничения за жанр и тема. С изпращането на разказите си авторите носят отговорност за тяхната автентичност. С изпращането на разказите си авторите предоставят авторските права за тяхното публикуване на сайта на списание КИНО. С изпращането на разказите си авторите се съгласяват с условията на конкурса. Участието в конкурса е безплатно и онлайн. Моля, изпращайте своите разкази, както и кратка автобиография в свободен текст, на имейл: litkonkurs.spisaniekino@gmail.com Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: Възрастова граница – от 16 до 35 години
 • Източник: https://spisaniekino.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС СТАНЕВ

ГРАЖДАНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕСЕ ВЪРХУ ПЪРВИЯ УЧЕБНИК ПО ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ 1894 ГОДИНА Тема: Актуален ли е днес първият учебник по Гражданско Учение на Никола Станев и защо? Отворен за: ученици от гимназиалните класове (8-12 клас) Дължина: до 1,500 думи Краен срок за подаване: 6 април 2024 г Решение: 6 май 2024 г Награден фонд: 15 000лв (осигурени от Борда на Директорите на C4BG) През далечната 1894 година големият български историк и родолюбец Никола Станев издава първия учебник по Гражданско учение в България. Забележително е, че този учебник излиза двадесет години преди публикацията на Георг Кершерщайнер „Схващане за Гражданското образование“, с която се полага началото на научната дисциплина Гражданско образование. Радваме се, че имаме възможността да предоставим този изпреварил времето си учебник в осъвременена форма на българския читател (дигиталното издание може да свалите тук). Това е открита покана към гимназистите да прочетат тази малка, но впечатляваща, книжка. Изберете цитат от книгата, който Ви е направил най-силно впечатление, и напишете есе, фокусирано върху този цитат. • Поставете цитата в началото на есето. • В уводната част изложете цялостното впечатление което учебникът оставя у Вас. • След това анализирайте избрания цитат в контекста на книгата. Защо се спряхте точно на тези думи на автора? • В заключение, споделете дали този учебник промени мнението Ви по темата за гражданското образование. Как точно? Какво според Вас могат съвременните учебници да заимстват от Никола Станев като стил и съдържание? Моля, изпратете своето есе и следната попълнена декларация, в Word или PDF формат, на admin@c4bg.org до крайния срок, посочен по-горе. Попълнената декларация може да се сканира и от мобилен телефон. Независима комисия ще определи победителите и ще присъди първа (8,000лв), втора (4,000лв) и трета (3,000лв) награда. Крайните резултати, и най-добрите есета, ще се публикуват на нашия уебсайт https://c4bg.org/civics на 6 май 2024 г.

 • Дата на затваряне: 06 април 2024
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от гимназиалните класове (8-12 клас)
 • Източник: https://c4bg.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ ВЪРХУ ПЪРВИЯ УЧЕБНИК ПО ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ 1894 ГОДИНА

През далечната 1894 година големият български историк и родолюбец Никола Станев издава първия учебник по Гражданско учение в България. Забележително е, че този учебник излиза двадесет години преди публикацията на Георг Кершерщайнер „Схващане за Гражданското образование“, с която се полага началото на научната дисциплина Гражданско образование. Радваме се, че имаме възможността да предоставим този изпреварил времето си учебник в осъвременена форма на българския читател (дигиталното издание може да свалите от сайта). Това е открита покана към гимназистите да прочетат тази малка, но впечатляваща, книжка. Изберете цитат от книгата, който Ви е направил най-силно впечатление, и напишете есе, фокусирано върху този цитат. • Поставете цитата в началото на есето. • В уводната част изложете цялостното впечатление, което учебникът оставя у Вас. • След това анализирайте избрания цитат в контекста на книгата. Защо се спряхте точно на тези думи на автора? • В заключение, споделете дали този учебник промени мнението Ви по темата за гражданското образование. Как точно? Какво според Вас могат съвременните учебници да заимстват от Никола Станев като стил и съдържание? Моля, изпратете своето есе и следната попълнена декларация, в Word или PDF формат, на admin@c4bg.org до крайния срок, посочен по-горе. Попълнената декларация може да се сканира и от мобилен телефон. Независима комисия ще определи победителите и ще присъди първа (8,000лв), втора (4,000лв) и трета (3,000лв) награда. Крайните резултати, и най-добрите есета, ще се публикуват на нашия уебсайт https://c4bg.org/civics на 6 май 2024 г. Желаем Ви успех!

 • Дата на затваряне: 06 април 2024
 • Как да участваме: Изберете цитат от книгата и напишете есе до 1500 думи на тема: Актуален ли е днес първият учебник по Гражданско учение на Никола Станев и защо?
 • Ограничение за участие: Ученици от гимназиалните класове (8-12 клас)
 • Източник: https://c4bg.org/stanev
 • Общ награден фонд: 15000
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XI МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА”

От днес изкушените от литературата, киното и историята млади хора могат да дадат полет на своето въображение и да участват в конкурса „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Център за еврейско-българско сътрудничество АЛЕФ дава старт на поредното издание на своята дългогодишна инициатива. Във времена, в които на много места по света се водят войни и човешкият живот все повече се обезстойностява, организаторите вярват, че чрез тази надпревара ще възпитат в подрастващите ценности като хуманизъм, съпричастност и човеколюбие, За да участват в конкурса, младите авторите трябва да се пренесат във времето на Холокоста и да сътворят литературен или видеоразказ, в които да насочат вниманието си към еврейското население в България преди 80 години. Да опишат тревожните събития в очакване на депортацията на евреите към нацистките лагери на смъртта, както и съпротивата и помощта на достойни българи, довела до безпрецедентния акт на тяхното спасяване. Със средствата на художествената литература или с похватите на киното - чрез видеоразказ, заснет с телефон или любителска камера, учениците ще трябва да представят чрез конкретна история тревожното време от Втората световна война и смелостта на достойни българи - спасители. Разкази, които се основават на историческа конкретика, ще се разглеждат с предимство. Журито високо ще оцени изследователския дух на авторите – издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени. За видеоразказите се препоръчва да съдържат някой от следните елементи: индивидуални спомени, интервю по темата, документиране на лична история, видео разказ на места, където са се развили драматични събития по време на Холокоста, флашмоб, артистични възстановки, сценично разиграване на сюжети по темата и др. Спомоществователи на конкурса са Община Бургас, Министерството на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на външните работи, Национален Дворец на децата, Посолство на държавата Израел в България, Полски институт в София, Посолства на Словакия, Австрия, Полша и Германия и множество корпоративни и частни дарители и спомоществователи. Медийни партньори са БТА и bivol.bg Право на участие имат учениците от България, Европа и Израел от 15 до 19 години. Участниците трябва да представят художествен разказ на родния език на кандидата, написан специално за този конкурс, непубликуван и неучаствал в други конкурси. Кандидатите, подготвили видео разказ трябва да го изпратят на български език или на родния си език, но със субтитри на английски език. Всеки участник се представя само с една творба. Обемът на художествените разкази трябва да бъде до 4 компютърни страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Изискването за видео разказ, заснет с телефон или любителска камера, е да е с времетраене до 5 минути. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите: center.alef@gmail.com. Участниците задължително посочват трите си имена, кратка визитка, пълен адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail за връзка. Крайният срок за получаване на творбите е 1 февруари 2024 година. Творбите ще бъдат оценявани от жури в международен състав. Журито ще номинира 30 най-добри участници от България и чужбина. Номинираните ще бъдат обявени на сайта на организаторите www.alef-bg.org до 1-и април 2024 година. На церемонията по награждаване през юни 2024 година в Бургас, България, ще бъдат поканени всички номинирани, на разноски на организаторите. Освен това Център АЛЕФ за поредна година ще покани напълно безплатно всички номинирани да участват в 3-дневния Международен младежки литературен фестивал „Приятелството – смисъл и спасение” в Бургас, България, през юни 2024 г. Младите творци ще се включат в работилниците по творческо писане с видни писатели и историци като Георги Бърдаров, Мария Касимова – Моасе, Кристофър Бъкстън и други. В програмата на фестивала ще бъдат включени прожекции на филми, посветени на Холокоста и уникалното спасяване на българските евреи, представяне на книги, изложби, литературни четения и други. И тази година организаторите са осигурили парични награди и грамоти за най-добре представилите се автори. Участниците от България, класирали се на І, ІІ и ІІІ място, ще имат възможност да получат целогодишни държавни стипендии. Наградените разкази ще бъдат публикувани през 2024 г. в самостоятелен сборник, издание на Център АЛЕФ, както и на сайта www.alef-bg.org. Резултатите за крайното класиране ще бъдат обявени на тържествена церемония по награждаване в Бургас през юни 2024 година. * Организаторите си запазват правото на промени.

 • Дата на затваряне: 01 март 2024
 • Как да участваме: художествен разказ
 • Ограничение за участие: учениците от България, Европа и Израел от 15 до 19 години
 • Източник: https://www.burgas.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4