по дата на конкурса
Национален конкурс за стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев"

Конкурсът е посветен на 146 – та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. ЦЕЛИ: • Приобщаване на участниците в конкурса към делото и дълбоко – хуманното творчество на поета-революционер Христо Ботев. • Укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколение чрез силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието.

 • Дата на затваряне: 28 април 2022
 • Как да участваме: РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички ученици от IV до ХII клас. е Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения и/или едно есе. Възможноучастие и в двата раздела.
 • Ограничение за участие: Ученици от 4 до 12 клас включително.
 • Източник: ЦПЛР "Център за работа с деца" Враца
 • Общ награден фонд: За всяка възрастова група и вид литературна творба /есе и стихотворение / ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и специални награди на МОН и Националния дворец на децата. Ще бъдат връчени и десет поощрения общо в двете категории.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: цялата страна
Приоритет на конкурса 
XIX Национален конкурс „Бог е любов“

Крайният срок за участие в I eтап на XIX Национален конкурс „Бог е любов“ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 март 2021 г. В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас. Участниците са разделени по възрастови групи: I-II клас, III-IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас. Творбите в направления проза и поезия трябва да бъдат изпратени на e-mail: office@odk-varna.com. В името на файла трябва задължително да фигурират трите имена на участника, клас, населено място и раздел. Под самата творба трябва да бъде изписан адрес и телефон за обратна връзка, училище/извънучилищна институция, име на ръководителя. Стихотворенията се изпращат в един файл, а произведенията в проза – в друг файл. Рисунките / творбите от приложни изкуства трябва да бъдат изпратени по куриер или донесени на място в ЦПЛР – Общински детски комплекс (областен координатор на конкурса). Всяка творба трябва да е придружена с трите имена на детето, възраст, клас, училище/ извънучилищно звено, населено място, телефон и e-mail за обратна връзка, име на ръководителя. Колективни рисунки и приложни творби не се приемат. Пощенски адрес на ЦПЛР – ОДК: гр. Варна, ул. „П. Каравелов“ № 3 А. За допълнителни въпроси: Емилиян Ялъмов – 0878/ 36-20-25

 • Дата на затваряне: 31 март 2022
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: ученици от I до XII клас
 • Източник: http://odk-varna.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”

Столична община приема творби за единадесетото издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка” Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Творби ще се приемат до 24.00 часа на 28 февруари 2022 г. на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com, като в графата „Относно“ трябва се изпише възрастовата група, в която участва авторът. Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), като след текста на приказката задължително изпише своите лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка). Материалите задължително се изпращат в текстови файлове. Награди (за двете възрастови групи): Първа награда – лаптоп; Втора награда – таблет; Трета награда – таблет; Поощрения – книги. Телефон за информация: 0884 900 879 – Нели Горанова, главен експерт в Дирекция “Култура”.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2022
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: деца от 9-15 години
 • Източник: https://sofia.plays.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев"

Конкурсът е посветен на 146 - та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Регламент: Право на участие имат всички ученици от 4 до 12 клас. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения и/или едно есе. Възможно е участие и в двата раздела. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите твворби на е-поща:jiveemvzemyatanabotev@abv.bg или до 28.04.2022 на адрес: ЦПЛР Център за работа с деца за Националания конкурс " Живеем в земята на Ботев" ул. Стефанаки Савов № 5, п.к.89, гр. Враца 3000

 • Дата на затваряне: 28 април 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, есе
 • Ограничение за участие: Ученици от 4 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС за детско-юношеско творчество в областта на литературата на тема “Моето семейство – най-важното и ценно в тези времена

Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” – Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС за детско-юношеско творчество в областта на литературата на тема “Моето семейство – най-важното и ценно в тези времена” ВИЖ ОБЯВАТА В конкурса могат да участват ученици на възраст от 10 до 14 г. от всички учебни заведения на област Велико Търново. Крайният срок за изпращане на творбите е 28 февруари 2022 г. Всеки участник има право да представи един кратък разказ до 900 думи, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt. Творбите за конкурса да съдържат: ▪ трите имена на автора; ▪ адрес; ▪ възраст (навършени години); ▪ име и адрес на учебно заведение; ▪ телефон и e-mail; Творбите се приемат на адрес: 5000 Велико Търново РБ „Петко Р. Славейков” ул. Иванка Ботева 2 или на e-mail: prs@libraryvt.com и buzl_dep@libraryvt.com Телефон за справки: 062 648 803 Ще бъдат отличени три творби съотвено на първо, второ и трето място.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2022
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 10 до 14 г. от област Велико Търново
 • Източник: https://www.libraryvt.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Велико Търново
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ се посвещава на поетесата Петя Дубарова. Конкурсът се организира от Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, НДД и Регионално управление на образованието – Бургас. Конкурсът си поставя за цел да открива и развива млади литературни дарования. Конкурсът се включва в Националния календар за извънучилищните дейности на МОН и в Програмата с Мерки за закрила на деца с изявени дарби. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1.Участието в конкурса е анонимно. 2. В конкурса могат да участват юноши и девойки на възраст от 14 до 19 години в следните две направления: Поезия – стихотворение (до пет броя) Проза – разказ (до три разказа,обем на разказа -до 7 страници). Забележка: В конкурса участват произведения, които не са публикувани. 3. Конкурсът се обявява през месец януари. 4. Творбите се изпращат до 31 март, напечатани в 4 екземпляра на адрес: гр. Бургас – 8000, ул. „Гладстон“ 68, Къща музей „Петя Дубарова“ За Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ 5.Постъпилите творби се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Организационния комитет. 6. Съставът на журито се избира за всяко издание на конкурса. 7. Наградените участници и журито ще бъдат поканени от Организационния комитет в заключителния етап на конкурса, който се провежда всяка година през месец май в гр. Бургас. ( За 2022 година е определена дата 13 май)

 • Дата на затваряне: 31 март 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ
 • Ограничение за участие: юноши и девойки на възраст от 14 до 19 години
 • Източник: https://museumdubarova.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс на тема: СИЛАТА, КОЯТО НИ ПАЗИ!

Силата на България! Как тази Сила се проявява чрез нас? Това е същата Онази сила – на Земята ни, на кръвта ни, на предците ни, на нашите герои! Как вие я усещате в Живота си? Присъства ли в Живота ви тази Сила? Точно Ти как си свързан с нея? Как я поддържаш в себе си? В произведението може да бъде засегната една от всички гореспоменати теми (по избор). Произведенията могат да бъдат в свободен стил до 5 страници! Основното изискване е да бъдат написани с вдъхновение и искреност! В 3 възрастови категории: Ученици 1-4 клас Ученици 5-7 клас Ученици 8-12 клас Ще бъдат присъдени две големи награди! Награда на публиката – тя ще бъде определена от броя споделяния на вашето произведение във Фейсбук. Награда на журито – тя ще бъде определена от литературното жури на „Вашата приказка“ в състав: Павлина Косева – начален учител в столичното училище „Иван Вазов“ Надежда Тодорова – създател на платформата „Вашата Приказка“ Начало на конкурса: 2.02.2022г. Краен срок за прием на произведения, участващи в конкурса: 22.03.2022г. , 12:00ч. на обяд Класирането в конкурса ще бъде публикувано на 19.05.2022г. тук на сайта на „Вашата приказка“.

 • Дата на затваряне: 22 март 2022
 • Как да участваме: Разказ, есе или стихотворение
 • Ограничение за участие: Ученици 1-12 клас
 • Източник: https://prikazka.online
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Средношколски конкурс за поезия „Възкресения 2022“

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ ОБЯВЯВА СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ВЪЗКРЕСЕНИЯ 2022 В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения, като посочат трите си имена, възраст, училище, телефон, имейл и адрес за връзка. Текстовете се приемат до 1 април 2022 г. включително на адрес: 9300 гр. Добрич Дом-паметник „Йордан Йовков” п. к. 131 за „Възкресения” или на e-mail: dobrichmuseum@abv.bg Телефони за връзка – 058/ 602 213; 0884 311 492. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в сайта и на фейсбук страницата на Регионален исторически музей – Добрич на 20 април 2022 г.

 • Дата на затваряне: 01 април 2022
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 13 до 19 години
 • Източник: https://www.dobrichmuseum.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Kонкурс за приказка на тема: „Във вълшебната страна на здравето“

Творбите трябва да представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол и цигари върху младите хора, героите да дават съвети за здравословен начин на живот и да изградят отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение. В конкурса могат да вземат участие ученици от Област Силистра от 1 до 4 клас. Участието е индивидуално, като всички творби трябва да бъдат придружени от следната информация: трите имана, клас, училище и телефон. Крайният срок за предаване на творбите е 28 февруари 2022г. /понеделник/ в Превантивния информационен център по зависимости -ул. „Симеон Велики“ 135, ет. 2, зала 204 (Младежки дом) и на email: pic_silistra@abv.bg

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2022
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 4 клас от област Силистра
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Област Силистра
Приоритет на конкурса 
Общински литературен конкурс за есе „Ботевите уроци за цената на свободата”

Община Козлодуй обявява Общински литературен конкурс за есе „Ботевите уроци за цената на свободата”, посветен на 174 години от рождението на Христо Ботев. Цел: Конкурсът е част от Общинския културен календар за 2022 година на Община Козлодуй и има за цел насърчаване на деца, младежи и възрастни творци с изявен интерес към литературата и творческото писане. Условия за участие в конкурса: Общински литературен конкурс на тема „Ботевите уроци за цената на свободата ” е за написване на есе. Право на участие имат деца и младежи от 14 до 19-годишна възраст и лица над 19-годишна възраст. Конкурсните текстове трябва да са с максимален обем 2 печатни страници, формат А4, на български език, размер на буквите 12 пункта. Награди: Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Основното изискване е текстът да бъде авторски. Ще се толерират кандидати с високо ниво на езикова култура и ще се поощрява оригиналността на представените идеи. Срок за изпращане на творбите – 20 февруари 2022 г. Произведенията да се изпращат на адреса на Община Козлодуй (гр. Козлодуй, 3320, ул. „Христо Ботев” № 13) или по електронна поща dhd.obshtina.kozloduy@gmail.com. Не забравяйте да приложите към текстовете: двете имена на участника; година на раждане; адрес, имейл и телефонен номер; име на учебното заведение, ако участникът е между 14 и 19 годишен. Конкурсът се провежда за пета поредна година. През 2021 г. имаше участници от Лом, Монтана, Берковица, Мездра, с. Търнак, Враца, с. Селановци, с. Елена, Радомир, Перник, София, Варна, Пловдив, Габрово, Русе, Стара Загора, Търговище, Кърджали, Хасково.

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2022
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 14 до 19-годишна възраст и лица над 19-годишна възраст Община Козлодуй
 • Източник: https://www.konkurent.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Козлодуй
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс "Завещано от Апостола"

Конкурсът е за ученици в две възрастови групи – V-VII клас и VIII – XII клас. Учениците могат да участват с есе или презентация за делото и заветите на Апостола на българската свобода Васил Левски, допълниха организаторите. Крайният срок за подаване на творбите е 12 февруари 2022 г. Победителите ще бъдат отличени на 19 февруари т.г. При усложняване на пандемичната обстановка те ще бъдат обявени на страницата на "Младежки център" - Хасково във фейсбук, а наградите - изпратени по пощата.

 • Дата на затваряне: 18 февруари 2022
 • Как да участваме: есе или презентация
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: https://www.marica.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Регионален конкурс за стихотворение и есе на тема „Любовта е…“

Регионален конкурс за стихотворение и есе на тема „Любовта е…“, посветен на месец февруари, организира Общинският младежки дом в Шумен. Той е предназначен за ученици от 5 до 12 клас, като идеята е да се провокира творческото мислене на младите хора и да им се даде възможност да изразят своите мисли, усещания и впечатления за любовта. Конкурсът ще се проведе в два раздела, като първият е за есе, а вторият – за стихотворение. Във всеки раздел участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи: I група – ученици от 5 до 7 клас и II група – ученици от 8 до 12 клас. В категорията за есе текстовете не трябва да надвишават обем от 2 страници. В категорията за стихотворение авторите могат да изпратят до 2 свои творби, но те не бива да бъдат по-дълги от една страница. Текстовете за участие се изпращат на имейл адрес: lubovtae1@abv.bg или в хартиен вариант на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №105 – Общински младежки дом. Всички творби трябва да съдържат име и фамилия на автора, клас, училище, както и адрес и телефон за връзка. Крайният срок за изпращане на есетата и стихотворенията е 28 февруари 2022 г.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас Община Шумен
 • Източник: https://www.shumen.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Шумен
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „Мила родна картинка“

РЕГЛАМЕНТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „Мила родна картинка“ Право на участие в конкурса имат лица от 13 до 25 години. Изисквания: 2.1. Формат: до две стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12. 2.2. Придружаваща информация: трите имена на автора; личен телефон и e-mail за връзка. 2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите: на e-mail: oksdelinpelin@gmail.com до 5 юни /включително/ 2022 г. 2.4. Всеки автор може да участва с едно есе. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране. Критерии за оценяване: 4.1.Изисквания: тематична свързаност на есето; последователност/логика на изложението; структура: увод – изложение - заключение. 4.2. Език: езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация. Оценяване: 5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури. 5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора. Награден фонд: І-ва награда - 200.00 лв. ІІ-ра награда - 150.00 лв. ІІІ-та награда - 100.00 лв. Три поощрителни награди по 50.00 лв. Отличените есета ще бъдат обявени публично на сайта на Община Елин Пелин www.elinpelin.bg, а връчването на наградите ще бъде на официалното честване 145 години от рождението на писателя Елин Пелин, на 18 юли 2022 година в град Елин Пелин. Участниците в конкурса дават съгласието си Община Елин Пелин да публикува и разпространява безвъзмездно и неограничено творбите им.

 • Дата на затваряне: 05 юни 2022
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: лица от 13 до 25 години
 • Източник: https://www.elinpelin.org/
 • Общ награден фонд: 500.00 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за стихотворение, разказ/приказка или есе на тема: В джоба на мечтателя

Всеки участник може да участва с по една художествена творба за всяка категория. Произведенията трябва да са максимум три страници на Word, с размер на шрифта 12. Най-добрите текстове от всяка категория ще бъдат публикувани в следващия брой на списанието. С участието си в конкурса всеки участник предоставя правото на Запетая, като организатор, да публикува безусловно конкурсните творби. Изпращайте вашите текстове на spisanie.zapetaya@gmail.com В писномото напишете трите имена, години, град, училище и телефон за връзка. Краен срок за изпращане: 01.04.2022 г.

 • Дата на затваряне: 01 април 2022
 • Как да участваме: стихотворение, разказ/приказка или есе
 • Ограничение за участие: Ученици
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров.

Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров. Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания. Община Карлово очаква мотивирани предложения до 29 юли 2022 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово. Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография. Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на община Карлово.

 • Дата на затваряне: 29 юли 2022
 • Как да участваме: Мотивирани предложения
 • Ограничение за участие: живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания
 • Източник: https://www.pbnovini.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ->