по дата на конкурса
Национален конкурс „Защо искам да се върна присъствено в клас?“

Национален конкурс „Защо искам да се върна присъствено в клас?“ провокира ученици да творят и споделят своите разсъждения по темата, след като вече втора година редуват обучението в училище с уроци от разстояние в електронна среда. Инициатор на творческата надпревара е компанията за училищно оборудване „Акварел“. Участие могат да вземат ученици от 1 до 12 клас в цялата страна. Децата от първа възрастова група – 1-4 клас, изпращат рисунки, а от втора и трета, т.е. 5-8 клас и 9 -12 клас – есе. Отличията ще бъдат разпределени в трите категории, като награди ще спечелят първите две есета или рисунки, събрали най-висок вот на харесвания в социалните платформи и оценени от комисия от независими експерти. Всеки ученик или клас може да изпрати на имейл адрес ese@akvarel.net есе или рисунка по зададената тема. Изискването е да бъдат посочени двете имена на ученика, клас, училище, населено място и телефон за връзка. Крайният срок е 13 февруари. „Акварел“ ще качи всяка творба в своя Фейсбук профил, така че да може да се гласува. Първите 30 с най-много харесвания от всяка група ще бъдат оценени от комисия. Оценителите ще избeрат четири есета и две рисунки, по две във всяка възрастова група. Спечелилите ще бъдат публикувани в сайта и на Фейсбук страницата на Акварел в навечерието на националния ни празник. Наградата за всеки спечелил е оборудване на класна стая с 26 ученически маси с вградено приложение SD умен чин, 26 стола и учителско бюро.

 • Дата на затваряне: 13 февруари 2022
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://akvarel.net/
 • Общ награден фонд: оборудване на класна стая с 26 ученически маси с вградено приложение SD умен чин, 26 стола и учителско бюро.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“, Селановци 2022

I ЦЕЛ: Да се даде възможност за творческа изява на нестандартната детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц'' по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери II. РЕГЛАМЕНТ: 1.Право на участие: имат всички ученици от II до VII клас, запознати с произведението на Антоан дьо Сент Екзюпери „Малкият принц", разделени в две възрастови групи: • I група: от II до IV клас • II група: от V до VII клас 2.Етапи на провеждане: Конкурсът се провежда в два етапа: Първи етап — написване на съчинение на тема: “ТИ СТАВАШ ОТГОВОРЕН ЗАВИНАГИ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СИ ОПИТОМИЛ.” Изисквания към съчинението - обемът да бъде до 1 стандартна страница, размер на шрифта 12, написана на компютър. Училището – домакин очаква да ги получи на хартиен носител и на електронен адрес във формат Word. Под всяко конкурсно произведение да бъде изписана задължително следната информация: трите имена на участника, пол, клас, училище, име на директора на училището, адрес за кореспонденция /пощенски код, населено място, община и област, улица, №, и др./, телефон и лице за контакти. Задължително е попълване на декларация за работа с лични данни, оповестяване на резултати и публикуване на разработката. Краен срок за изпращане на съчиненията: 31.01.2022г. /Важи клеймото на пощенската или куриерската пратка/ на адрес: 3301 с. Селановци, общ. Оряхово,обл. Враца, ул. „Първи май" № 5 ,ОУ „Н. Й. Вапцаров"я За конкурса „Малкият принц" и на електронен адрес : ou_vaptsarov@abv.bg Няма да участват в класацията съчинения, получени само по електронна поща и участвали в подобни изяви. Изпратените творби няма да се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да ги включват в различни издания, като посочват името на автора. Журито ще класира: - За първа възрастова група – от първо до трето място. - За втора възрастова група - петнадесет съчинения, получени от страната, чиито автори ще имат право на участие във втория етап. - Произведенията на участниците от училището домакин се класират отделно. - Училището - домакин има право на участие на един ученик във втория етап . Авторите на отличените творби ще бъдат уведомени в срок до 05.03.2020г. на посочен от тях адрес, за първа възрастова група, ако са класирани, а за втора възрастова група, че са допуснати за участие във Втори етап - „Среща на малките философи” в с.Селановци

 • Дата на затваряне: 31 януари 2022
 • Как да участваме: Съчинение
 • Ограничение за участие: ученици от II до VII клас
 • Източник: http://rio-vidin.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “Истории от магазинчето за щастие”

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени на e-mail в електронен вид. Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник. Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на XXIV Национален фестивал на детската книга – Сливен, 2022г. Ако поради пандемията фестивалът не може да се състои от 11 до 13 май 2022г., организаторите планират провеждането му от 6 до 9 юни 2022г. Отличените участници в Националния литературен конкурс ще бъдат уведомени своевременно при промяна на датите на фестивала и на церемонията по награждаването. Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена на участника, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на e-mail: reglibsliven@iradeum.com КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 18.03.2022г. тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70

 • Дата на затваряне: 18 март 2022
 • Как да участваме: Разказ, приказка, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и юноши на възраст от 7 до 18 години
 • Източник: http://reglibsliven.iradeum.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
"ПАМЕТ ЗА ЛЕВСКИ"

Народно читалище "Гоце Делчев 2009" - Русе обявява КОНКУРС ЗА УЧАЩИ "ПАМЕТ ЗА ЛЕВСКИ", посветен на 149-годишнината от гибелта на Апостола. В четири възрастови групи участниците могат да представят творбите си - рисунка за I-ва възрастова група I-IV клас и есе или стихотворение в останалите три групи, съответно V-VII клас, VIII-XII клас и студенти. За най-добрите творби във всяка възрастова група са предвидени парични награди за I, II III място, съответно от по 100, 50 и 30 лева. Конкурсът е адресиран към учащи се от Област Русе, като няма ограничения за броя на произведенията, представени от един участник. Творбите трябва да бъдат изпратени в срок до 16 февруари 2022 г. на електронната поща на читалището gocedelchev_2009@abv.bg, като бъдат посочени трите имена на участника, в кой клас/курс и в кое учебно заведение учи. Рисунките се изпращат сканирани или заснети с телефон с добра резолюция. Контакти на тел. 0897830910. Имената на победителите ще бъдат обявени на 18 февруари. Наградените творби ще бъдат представени на фейсбук страницата на читалището.

 • Дата на затваряне: 16 февруари 2022
 • Как да участваме: рисунка,есе или стихотворение
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/gocedelchev2009/
 • Общ награден фонд: 180 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: град Русе
Приоритет на конкурса 
Трети Национален Литературен Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2022

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна обявяват Трети Национален Литературен Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2022 Целта на конкурса е да събере и предложи на българските читатели в Третата антология на българската апева най-хубавите апеви, създадени след появяването на предишната антология или непредлагани на предишните конкурси. В конкурсът може да участва всеки със свои собствени произведения на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си. Участниците могат да представят най-много 36 апеви или поеми, използващи формата на апевата, с общо не повече от 180 реда. Срокът за представянето на произведенията е 15 март 2022, на адрес apeva2022bg@apeva.art. Те трябва да бъдат включени в писмото. Прикачени файлове не се приемат. За участието се заплаща 2 лева редакционна такса за всяка апева. Получилите диплома за успешно участие в предишните конкурси Българска апева имат право на три апеви без такса за всяка диплома. Право на една апева без такса има всеки нов участник. Плащането става с банков превод след потвърждение на редакцията, в посочения в него срок. Всеки участник получава антологията на PDF и възможност да я получи отпечатана при компенсиране на печатната себестойност. 11 януари 2022 г.

 • Общ награден фонд: 800 лева за реализирането на българската апева
 • Брой на победителите: 100
 • Оценка на разходите: 2 лива за всяка апева
 • Отворен за територията на: Без огравичения
Приоритет на конкурса 
Еднаквите хора и новото различно

Сдружение ,,Националист - Бургас'' провежда национален литературен конкурс за есе на тема ,,Еднаквите хора и новото различно''. Целта е да се разпространи идеята за запазване на традиционното мислене сред българските деца. Няма ограничения за дължината на есето, важно е съдържанието. Възрастово ограничение: от 8 до 12 клас. Изпратете ни имейл с Вашето име, клас, училище и адрес за доставяне на евентуална награда. Прикачете файла с есето към имейла. Нашият имейл: nationalistfondation.burgas@gmail.com

 • Дата на затваряне: 00 0000
 • Как да участваме: Изпратете ни имейл с Вашето име, клас, училище и адрес за доставяне на евентуална награда. Прикачете файла с есето към имейла. Нашият имейл: nationalistfondation.burgas@gmail.com
 • Ограничение за участие: Няма ограничения за дължината на есето, важно е съдържанието. Възрастово ограничение: от 8 до 12 клас.
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Република България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за съчинение и есе на тема "Корея в сърцето ми"

97 СУ „Братя Миладинови“ и Посолството на Република Корея обявяват конкурс за литературно съчинение и есе на тема „Корея в сърцето ми“. Кой има право да участва: В конкурса могат да се включат всички деца от страната, като те ще се състезават в две категории, определени според възрастта и жанровата характеристика на творбата. Децата до 13-годишна възраст включително трябва да изпратят съчинение, тъй като все още не са учили за есето като жанр, а децата над тази възраст – есе. Изисквания: Творбите трябва да са написани на MS Word, като, за да бъдат равнопоставени всички участници, трябва да се използват стандартните настройки за форматиране. Творбите по зададената тема трябва да са авторски, а с изпращането авторското право се предоставя на 97 СУ „Братя Миладинови“ и Посолството на Република Корея у нас, които получават правото да публикуват в общественото пространство творческите текстове единствено с нестопанска цел, като задължително упоменават името на автора. Всеки участник има право да изпрати само едно лично произведение, което до този момент не трябва да е било публикувано никъде. Лични данни и допълнителна информация: На втората страница на документа трябва да са посочени името и фамилията на ученика, неговата възраст, както и града, в който живее и наименованието на училището, в което учи. Освен това ще са ни необходими имената и телефонния номер на родител, с когото да се свържем, ако работата на детето бъде отличена. Начин за изпращане на творбата: Очакваме вашите съчинения и есета на e-mail school@97su.bg . В полето тема напишете „Корея в сърцето ми“, а в полето за текст напишете името и фамилията на автора, неговата възраст и град по настоящ адрес. Жури: Всички творби ще бъдат разгледани и оценени от екип от учители по български език и литература от 97 СУ „Братя Миладинови“, съвместно с представители на Посолството на Република Корея у нас. Награди и награждаване на победителите: Авторите в двете категории /до 13-годишна възраст и над 13-годишна възраст/ на най-добрите есета ще получат награди и грамоти от корейското посолство. Награждаването на отличилите се автори ще бъде на 1.03.2022г. на церемония в чест на Ден на независимостта на Република Корея и българския празник „Баба Марта“. Най-добрите съчинения и есета ще бъдат публикувани в сборник „Корея в сърцето ми“. Краен срок за участие в конкурса: Крайният срок да изпратите своята творба е 30.12.2021г.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс “И ти си в мене – ти, родино моя”, 2022 г.

Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация “Яворов”. Регламент: В конкурса могат да участват ученици от V до ХII клас от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи: - Първа възрастова група – V-VII клас - Втора възрастова група – VIII-XII клас Конкурсът има два раздела: - Поезия – до три стихотворения - Проза – до две творби Всеки участник в конкурса трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща. Компетентно жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди. Творбите си изпращайте на e-mail: yavorovmuseum@abv.bg Телефон за справка: 0416/94019 – Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан. Крайният срок за изпращане на творбите е 20.12.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея www.javorovhouse.info на 13.01.2022 г.

 • Дата на затваряне: 20 декември 2021
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: ученици от V до ХII клас от цялата страна
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за ученици от българските училища зад граница на тема: ''Съкровено за България''

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО О Б Я В Я В А Т Конкурс за ученици от българските училища зад граница на тема: „СЪКРОВЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ” КАТЕГОРИИ: Стихотворение Разказ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Тематична обвързаност с поставената тема. Оригиналност и творчески подход. Езиково и речниково богатство. Правилен правопис. Жури определя I-во, II-ро и III-то място за творбите от всяка категория. Победителите получават награда от Национален музей на образованието. Краен срок за участие: 30 юни 2022 г. Творбите се изпращат на e-mail: nmopr@abv.bg Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, години, телефон, e-mail и адрес в България). За допълнителна информация: nmopr@abv.bg, тел: 066 806461

 • Дата на затваряне: 30 ноември 2021
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ
 • Ограничение за участие: ученици от българските училища зад граница
 • Източник: https://www.nmogabrovo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Извън България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ДОБРО ДЕЛО“

По случай Международния ден на доброволеца – 5-ти декември, Младежки общински съвет и основателят на платформата „Добрите примери“ Теодор Ставров, с подкрепата на Община Казанлък, организират инициатива за събиране на истории за доброто. „Добрите примери“ е платформа, която фокусира вниманието в позитивните постъпки. Основната мисия на това интернет пространство е да отразява добри дела. Създателят на канала за положителна информация Теодор Ставров изработва уникални сертификати за признателност – малък жест за всички сърцати хора, помогнали на някой в нужда. Благородната инициатива цели да събере Вашите истории за добри дела, за да отличи героите на добрите дела. Включете се и в акция „Дари компютър“, за да дарим компютри на деца, които не разполагат с необходимата техника. Официалното връчване на сертификатите за признателност и компютрите за семейства и деца в нужда ще се състои на 5 декември /неделя/ пред сградата на Младежки дом от 12:00 часа. Изпратете ни до 26 ноември /петък/ Вашите истории за доброто, за да зарадвате свой близък, приятел, роднина или дори непознат, за да вдъхновим заедно повече хора да творят своята история за доброто. Можете също така да ни изпратите и кратък разказ за семейства и деца в нужда, за да ги зарадваме с компютър. Пишете ни на e-mail: mos-kazanlak@abv.bg до 26 ноември /петък/, като ни изпратите: - разказ за добро дело /подкрепен със снимки или клип/ - имена и телефон на героя - Вашите имена, ако искате да Ви споменем в сертификата - разказ за семейства и деца в нужда, за да ги зарадваме с компютър Нека заедно да помогнем на Доброто да расте!

 • Дата на затваряне: 26 ноември 2021
 • Как да участваме: Вашите истории за добри дела, за да отличи героите на добрите дела.
 • Ограничение за участие: Без ограничение
 • Източник: https://www.kazanlak.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Не е указан
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Читателски дневник за 2021 години"

Градска библиотека "Пеньо Пенев" - Димитровград кани всички ученици от 1 до 8 клас от училищата в община Димитровград да се включат в конкурса за Читателски дневник 2021 години. Читателските дневници могат да бъдат в произволен формат и оформени според желанието и вкуса на участниците. Срокът за представяне на дневниците в Детски отдел на библиотаката: до 30 ноември 2021 година. За контакти:0391 66956

 • Дата на затваряне: 30 ноември 2021
 • Как да участваме: Читателски дневниц
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 8 клас от Община Димитровград
 • Източник: http://biblioteka.dimitrovgrad.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Димитровград
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС "МОЯТА МЕЧТА ЗА НОВАТА ГОДИНА"

УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА СА СЛЕДНИТЕ: В конкурса могат да участват деца от 8 до 12 години (2-5 клас). Журито ще оценява участниците в две възрастови групи: 2-3 клас и 4-5 клас. Текстовете трябва да бъдат предадени в Детски отдел на библиотеката или изпратени на имейл library_karlovo@abv.bg най-късно до 10 декември 2021, може да се запишете как четете своите писма на видеоклип и да го изпратите като лично съобщение на фейсбук страницата на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров" - Карлово. Писмата да са написани четливо и да не са по-дълги от две страници голям формат. Върху листовете с текста да не се поставят отличителни знаци или данни за автора. Трите имена на детето, данни за класа и училището да бъдат написани на отделен лист. Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването ще се състоят на 17 декември 2021 г.

 • Дата на затваряне: 10 декември 2021
 • Как да участваме: Писмо, запишете как четете своите писма на видеоклип
 • Ограничение за участие: деца от 8 до 12 години
 • Източник: http://www.library-karlovo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XVII Световен конкурс за детско хайку на тема "Градове" 2021-2022, България

Очакваме вашето детско хайку с рисунка до 29 февруари 2022. ◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Фондация JAL, Япония, със съдействието на Български хайку съюз имат удоволствието да Ви поканят да участвате в XVII Световен конкурс за детско хайку с рисунка на тема „Градове”. • Кандидатстващите трябва да бъдат на възраст под или на 15 г. към 29-ти февруари 2022 г. • Хайку стихчето на тема „Градове” трябва да бъде придружено от ръчно нарисувано или ръчно изработено художествено произведение върху лист с размер А-4 (21 см х 29.7 см) или лист за писма (8.5 инча х 11 инча). • На гърба на произведението да бъде залепен формуляр за кандидатстване, подписан от родител/настойник. • Могат да бъдат изпращани всякакви произведения на изкуството (освен снимки и цифрови рисунки). • Хайку трябва да бъде изписано на 3 кратки реда (по възможност не с химикал). • Всяка кандидатура трябва да бъде оригинална и непубликувана творба от самото дете. Забранена е помощ от други лица (родители, възрастни, братя и сестри или други деца). • Всеки участник може да участва само с една рисунка с хайку. Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от следния линк: https://dox.abv.bg/download?id=3b5dff583d Краен срок за подаване на творбите: 29 февруари 2022 г. Моля, изпращайте Вашите творби на адрес: Български хайку съюз, п.к. 501, София 1000 За запитвания и въпроси пишете на: haiku_union@abv.bg Резултатите ще бъдат обявени през месец август 2022 г. Всички наградени участници ще получат грамоти и предметни награди. Най-добрите хайку от света ще бъдат публикувани в антологията на конкурса „Хайку от децата по света“, том 17. Всички права (за стиха и за произведението на изкуството) ще бъдат запазени от организаторите.

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2022
 • Как да участваме: Хайку стихчето на тема „Градове” трябва да бъде придружено от ръчно нарисувано или ръчно изработено художествено произведение
 • Ограничение за участие: под или на 15 г. към 29-ти февруари 2022 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за ученическо есе "Празниците в моето родно място"

Конкурсът се организира от МКБППМН при Община Добричка, град Добрич. В конкурса могат да участват ученици от 7 до 12 клас. Всяко есето трябва да съдържа следната информация:име, презиме и фамилия на участника, населено място, пълно наименование на училището, клас. Есетата се изпращат до 03.12.2021 г. на адрес: Община Добричка гр. Добрич ул. Независимост № 20 Лица за контакт: Румяна Иванова - 056/600889/207 Наташа Захариева - 056/600889/231

 • Дата на затваряне: 03 декември 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Ученици от 7 до 12 клас от Община Добрич
 • Източник: https://www.dobrichka.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Добрич
Приоритет на конкурса 
Рождественски конкурс за детско есе

офийска света митрополия, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, организира детски конкурс за есе във връзка с предстоящия празник Рождество Христово. Темата за всяко есе е „Как се ражда Христос в нашето сърце“, като целта е децата да споделят как разбират радостта от Христовото Рождество. Конкурсът ще се проведе от 15-и до 30-и ноември 2021 г., а участници могат да бъдат деца до 18 г. включително. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в следващия брой на списание „Епархийски глас“. Всички участници в конкурса с качествени творби ще получат по един брой от списанието, както и специални подаръци от Софийска света митрополия. Жури на конкурса ще бъдат Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, д-р Андрей Касабов, началник на Културно-информационния отдел на Софийска митрополия, както и Весела Игнатова и Пламен Михайлов, редактори в официалния сайт. Право за участие в конкурса имат всички лица, които не са служители на Софийска света митрополия, членове на журито или техни роднини. Желаещите да участват трябва да изпратят своите есета на имейл info@mitropolia-sofia.org в електронен вид (DOC, DOCX или TXT), заедно с трите си имена, възраст, местожителство и телефон за контакт – в периода от 15.11.2021 г. до 30.11.2021 г. включително. Есето трябва да е авторско, да не са участвало в други конкурси и да не е било публикувано в електронно или печатно издание. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 6-ти декември 2021 г. на официалната страница на Софийска света митрополия mitropolia-sofia.org , както и чрез имейл на наградените участници. Участниците се съгласяват, че предоставят на Софийска света митрополия посочените свои лични данни за нуждите на конкурса, както и правата за ползване на изпратените творби при изричното посочване на техния автор. Ако в изпратените есета се споменават имената на трети лица, които не желаят да бъдат публикувани в интернет-пространството или на печатни издания, молим участниците да посочат това изрично в своя имейл.

 • Дата на затваряне: 30 ноември 2021
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: деца до 18 г. включително
 • Източник: https://mitropolia-sofia.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4  ->