по дата на конкурса
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“ Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2024 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2024 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2024г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”

Община Левски организира Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”. Събитието е под патронажа на кмета Любка Александрова и ще е част от празниците на изкуствата в град Левски – родното място на легендарния български актьор Георги Парцалев. Голямата награда „Рицар на смеха“ ще се присъжда на български автори за високо художествени хумористични произведения. Целта на конкурса е да стимулира творческите заложби и таланта на автори със здравословно чувство за хумор в духа на неповторимия Парцалев, за да създадат произведения в кратка хумористична форма (къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.), утвърждаващи нравствени, естетически и духовни ценности. Конкурсът ще се провежда веднъж на две години за учасници в две категории: Първа – до 18 години, и Втора – над 18 години. Във всяка категория ще се присъжда Националната награда „Рицар на смеха“, като тя е индивидуална и за нея не могат да се борят творци, на които вече е била присъждана. Регламентът предвижда и други отличия: плакет „Рицар на смеха“, грамота и парична сума в размер на 500 лв. за 1-во място, 250 лв. за 2-ро място и 150 лв. за 3-то място. Финансовите средства ще се осигуряват от бюджета на Община Левски, дарения и други източници, а наградите ще се връчват от кмета на Община Левски на тържествена церемония по време на Празниците на хумора и сатирата, посветени на Георги Парцалев. Произведенията за участие в конкурса се изпращат на адрес: гр. Левски, п.к. 5900, бул. „България“ № 58 или на e-mail: P.Cholakova@oblevski.egov.bg – като се отбелязва с текст НЛК “РИЦАРЯТ НА СМЕХА” Ежегодно Общината ще обявява сроковете за изпращане на произведенията и възрастовата категория на участниците. Кандидатите ще попълват формуляр за участие и ще предоставят произведенията си, придружени от кратка творческа биография и други материали, които ги представят. Творбите ще се оценяват от жури. Община Левски оповестява конкурса до месец март на текущата година, а кметът на Община Луевски назначава журито от изявени творци. Оценяващите ще заседават в град Левски, като решенията ще се вземат с обикновено мнозинство. Срокът за определяне на номинираните за награда в НЛК „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ e до началото на месец юни в годината на връчването й. През 2024 г. конкурсът ще се проведе за участници до 18-годишна възраст.

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: кратка хумористична форма (къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.)
 • Ограничение за участие: Първа – до 18 години, и Втора – над 18 години
 • Източник: Община Левски
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ НИКОЛА ВАПЦАРОВ "ВЯРА"

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1922" обявява XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ НИКОЛА ВАПЦАРОВ Основна тема на конкурса "Вяра" "...моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър..." Творбите ще се оценяват от жури в състав: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ АНИТА ТАРАСЕВИЧ-ДОЙНОВА КИРИЛКА СПАСОВА Регламент за участие: -до 3 стихотворения, всяко едно на отделна страница/файл; -име, презиме и фамилия; -навършени години; -адрес и телефон за контакти; -имейл адрес. Журито ще оцея в следните категории: -деца; -младежи от 5 го 25 години; -възрастни без ограничения. Изпратените стихотворения не трбява да са участвали в конкурса до момента! Задължително е посочването на пълни и коректни данни! Краен срок за изпращане на творбите:30 юни 2024 г. НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1922" - за конкурса Адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис III" № 132 e-mail:vaptzarov_n@abv.bg тел:02/8552048

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за поезия «И мисля аз, че ти си Тя!» («Обичам те» - Пейо К. Яворов) 23.03.2024 г.

Организатори: Община Чирпан, Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация „Яворов”. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна и българските училища в чужбина със стихотворения на любовна тема. Всеки автор може да представи до 3 стихотворения. Към творбите трябва да бъде приложена информация за участника: име, адрес, училище, клас, e-mail и телефон за връзка. Жури в състав поетесата Камелия Кондова – председател и членове: поетесата Левена Филчева и Делиана Начева – уредник в Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Отличените ще получат грамоти и награди. Краен срок за получаване на творбите – 12.03.2024 г. (вторник) на e-mail: yavorovmuseum@abv.bg за конкурса “И мисля аз, че ти си Тя!” Телефон за връзка : 0416/94019 В конкурса няма да бъдат допускани за участие вече публикувани творби. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея www.javorovhouse.info на 23.03.2024 г. (събота).

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ „ТРАНСФОРМАЦИИ 2024“ (Рубрики „Проза“ и „Поезия“)

Традиционният конкурс по превод на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е насочен към студенти и ученици в България и чужбина и се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката. Конкурсът предвижда ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за студенти и ученици от България) ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК (за изучаващи български език извън България) Текстовете, които се предлагат за превод от чужд език на български език, са на един от следните 19 езици, които се изучават във Филологическия факултет: английски, албански, арабски, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски, френски, японски, както и асоциирани към конкурса езици. На изучаващите български език и култура извън България са предложени за осмисляне и превод на чужд език текстове от български автори, чиято годишнина отбелязваме в културния календар на 2024 година. Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според своите интереси и умения. Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, чуждестранни лектори във Филологическия факултет на Великотърновския университет, както и асоциирани преподаватели от други образователни и културни институции. Текстовете за превод можете да изтеглите по следния път: официален сайт на ВТУ www.uni-vt.bg → Факултети, департаменти → Филологически факултет → Художествено-творческа дейност → Конкурс по превод „Трансформации“ → „Трансформации 2024“. Важно е да изтеглите също „Указания за оформление на превод“, защото те ще Ви насочат как да подготвите текстовете, преди да ни ги изпратите. Word файлът трябва да съдържа само Вашия превод (без оригиналния текст). Ако участвате с превод от повече от един език или рубрика, представете всеки преводен текст в отделен word файл. Именувайте Вашия word файл с имената си на латиница по указания модел: IvanIvanov-Transformacii2024 Срок за предаване на преводите – 23 март 2024 г. Адрес за предаване на преведените текстове (в електронен формат): transformacii@ts.uni-vt.bg Обявяване на резултатите – 11 май 2024 г. на сайта на Филологическия факултет в рубриката „Трансформации 2024“ (вж. по-горе). ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ! Участниците, които се класират на първите три места във всяка една от двете рубрики, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.

 • Дата на затваряне: 23 март 2024
 • Как да участваме: Превод
 • Ограничение за участие: студенти и ученици в България и чужбина
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс „Светът на Яворов“ на тема „Душата – храм на смелите мечти и светли вдъхновения“

Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ – гр. Петрич с подкрепата на Община Петрич обявяват Литературен конкурс „Светът на Яворов“ на тема „Душата – храм на смелите мечти и светли вдъхновения“ В конкурса могат да участват ученици от цялата страна - от училища, читалищни клубове и центрове за подкрепа за личностно развитие. I. ЦЕЛИ: -Да се предостави възможност на учениците да създават авторски произведения, чрез които да изразяват своето отношение към значими фигури от българското и литературното развитие; -Да се провокира творческия потенциал, положително мислене и летиратурните нагласи на младите хора; -Да се съдейства за подобряване на ученията на учениците за самостоятелно мислене, развиване на литературното въображение, въздействие на изразяването и обогатяване на културните познания. II. РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 1.Литературно творчество в три направления: -поезия; -есе; -художествена проза. 2. За ученици от 8 до 12 клас разделени в две възрастови групи. 3.Условия за участие: -Всеки автор може да участва с една твора в разделите за стихотворение, есе и художествена проза; -Текстовете се изпращат по електронен или хартиен носите. Всяка твора трябва да бъде в отделен файл, придружена със следната инфорамация: трите имена на участника, училище, ЦПЛР, школа, клуб, клас и населено място, телефон и имейл за връзка, име и контакти на ръководителя. Срок за получаване на материалите до 14.04.2024 г. Адрес за изпращане на творбите: гр. Петрич 2850 ул. Яне Сандаски 31 Профилирана гимназия "Пейо К. Яворов" За конкурса "Светът на Яворов" или на e-mail: yavorov_petrich@abv.bg За контакти и информация:0896861270

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически литературен конкурс с международно участие “Николай Лилиев”

СТАТУТ на национален ученически литературен конкурс с международно участие “Николай Лилиев”, съпътстващ ежегодното честване на годишнините от рождението на старозагорския поет Организатор на конкурса е XI ОУ "Николай Лилиев", гр. Стара загора, със съдействието на РУО - Стара Загора, Община Стара Загора и Музей "Литературна Стара Загора" I. Общи положения. ИДЕЯ: Учредяване на мащабен конкурс, който да намери достойно място в културния календар на Стара Загора. ТЕНДЕНЦИЯ: Утвърждаване на ежегоден форум с цел разрастване на проявата, която да се превърне в извор на вдъхновение за младите хора в България, в брагородна надпревара на деца и юноши навсякъде, където е живо българското самосъзнание. ЦЕЛИ: 1. Популяризиране на личността и делото на Николай Лилиев - виден старозагорски поет, преводач, драматург и театрален деец. 2. Откриване и насърчаване на млади таланти, вадане на простор за изява на мисли и въображение. 3. Патриотично възпитание - израз на национални, европейски и общочовешки ценности. 4. Превръщане на конкурса в празник на вдъхновението и таланта на всички български ученици у нас и по света ТЕМА на конкурса: Сребъни лъчи долавят на живота песента и смирено благославят, благославят вечността. /Съмна в сънните градини, Н.Лилиев/ II. Участници Конкурсът е предназначен за ученици от страната /и чужбина - по покана на организаторите/. Участниците в конкурса се обособяват в две възрастови групи: - 5 - 7 клас; - 8 - 12 клас. III. Категория Участието е възможно в две основни категории: -Поезия -Проза IV. Условия за участие Всеки участник може да предостави до две стихотворения и/или до две произведения в проза. Всяка конкурса твора трябва да съдържа следната информация: -име, презиме и фамилия на участника; -област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас, година, а за участниците от чужбина - и страната; -телефонен номер на училището ; -телефонен номер на участника; -електронен адрес на училището; -електронен адрес на участника. Конкурсите работи се изпращата на електронен адрес/несканиран файл/: liliev2021@abv.bg Срок за изпращане:29.04.2024 г. Специфични изисквания Конкурсните работи трябва да отговарят не следните специфични изисквания: -Обем до три печатни страници А4; Разредка на редове и абзащи: 1,5; Подравняване двустранно; Шрифт Times New Roman 12

 • Дата на затваряне: 29 април 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: XI ОУ "Николай Лилиев"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Международен
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2024

СТАТУТ Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ се посвещава на поетесата Петя Дубарова. • Конкурсът се организира от Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, НДД и Регионално управление на образованието – Бургас. • Конкурсът си поставя за цел да открива и развива млади литературни дарования. • Конкурсът се включва в Националния календар за изяви по интереси на МОН и в Програмата с Мерки за закрила на деца с изявени дарби. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Участието в конкурса е анонимно. 2. В конкурса могат да участват юноши и девойки на възраст от 14 до 19 години в следните две направления: • Поезия – стихотворение (до пет броя) • Проза – разказ (до три разказа, обем на разказа-до 7 страници). Забележка: В конкурса участват произведения, които не са публикувани. 3. Конкурсът се обявява през месец януари. 4. Творбите се изпращат до 31 март, напечатани в 4 екземпляра на адрес: гр. Бургас – 8000, ул. „Гладстон“ 68, Къща музей „Петя Дубарова“ За Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ 5. Постъпилите творби се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Организационния комитет. 6. Съставът на журито се избира за всяко издание на конкурса. 7. Наградените участници и журито ще бъдат поканени от Организационния комитет в заключителния етап на конкурса, който се провежда всяка година през месец май в гр. Бургас. ( За 2024 година е определена дата 10 май) НАГРАДИ 1. Голямата награда на журито: Пластичен знак и диплом (Наградата е една за двата раздела – поезия и проза). 2. Първо, второ и трето място за поезия – диплом. 3. Първо, второ и трето място за проза – диплом. 4. Специални награди на съорганизаторите. 5. Журито определя до 10 поощрения. 6. Наградените и други творби с високи качества се отпечатват в традиционния за конкурса сборник „Петя.... Пристан зелен“. На основание чл. 10, Раздел ІІ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ученици от 14 до 18 години, класирани на първо, второ и трето място в конкурса за съответната година, имат право да кандидатстват за стипендия.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния конкурс за поезия „Пробуждане“

За седма поредна година Младежкият парламент към Общинския младежки дом организира Националния конкурс за поезия „Пробуждане“. Той се провежда по повод Световния ден на поезията – 21-ви март, и в него могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Целта на конкурса е да даде възможност на младежи, които имат интерес към писането на поезия, да покажат своята дарба. Желаещите трябва да изпратят непубликувани и неучаствали до момента в конкурс творби на имейл online.contest.yc.ruse@gmail.com с тема “Kонкурс за поезия” до 21 март. Участниците трябва да посочат трите си имена, град, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща. Компетентно жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи до 27 март. Резултатите ще бъдат обявени на 28 март в страниците на Младежкия парламент и на Младежкия дом в социалните мрежи. Класиралите се в челната тройка ще получат грамота и награда, които ще бъдат изпратени по пощата или с куриер. За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на посочения имейл или на тел. 0894 406 421 – Теодора Траянова.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Р Е Г Л А М Е Н Т относно провеждането на ежегоден национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения за учебната 2024/2025 г. на тема: „Световната икономика в дигитализиращия се свят и мястото на България в него“ за прием в специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ 1. Право на участие – ученици, завършващи средно образование през учебната 2023/2024 г. 2. Начин на провеждане – участниците разработват есе на чужд език на тема: „Световната икономика в дигитализиращия се свят и мястото на България в него“ съгласно „Указания за разработване на есе“ (файл „Указания“). 3. Езици за разработване на есето – английски, немски, френски, испански или руски език. 3. Срок за предаване – есето се изпраща в електронен вариант до 29.02.2024 г. на електронен адрес: konkurs_mio@unwe.bg. 4. Обявяване на резултатите – предварителните резултати се обявяват до 07.03.2024 г. като комисията изработва предварителен списък на първенците в конкурса, за което същите се уведомяват по телефон и/или чрез електронна поща и се поканват на събеседване в УНСС или онлайн на 10.03.2024 г. съгласно определен график. Окончателният списък на лауреатите в конкурса се обявява на 15.03.2024 г. 5. Награди за участниците, спечелили конкурса – признават им се оценки Отличен (6.00) за резултати от конкурсни изпити в УНСС за прием в специалност „Международни икономически отношения“ (когато есето е на английски, немски, френски, испански или руски език) и/или за прием в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ (когато есето е на английски език). 6. Оценяване – есето се оценява от комисия от преподаватели от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ и от комисия от преподаватели от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. 7. Анулиране на участието в конкурса – при очевидно възпроизвеждане на вече съществуващ текст (плагиатство), при непълна или неточна лична информация и други по преценка на комисията. 8. Участниците, спечелили конкурса получават електронни сертификати. 9. Други условия – участниците, спечелили конкурса не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат и получените сертификати. След обявяване на първо класиране лауреатите от конкурса следва да се запишат в първи курс. 10. При възникнали въпроси моля същите да бъдат зададени на електронен адрес: konkurs_mio@unwe.bg.

 • Дата на затваряне: 29 февруари 2024
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Р Е Г Л А М Е Н Т относно провеждането на ежегоден национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения за учебната 2024/2025 г. на тема: „Световната икономика в дигитализиращия се свят и мястото на Бъл
 • Източник: УНСС
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА: „ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА: „ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“ През 2024 г. се навършват 180 години от рождението на Капитан Петко войвода, 100 години от създаването на Тракийския младежки съюз и 90 години от основаването на Тракийския научен институт. На тези годишнини е посветен обявения конкурс. ЦЕЛИ: 1.Да насърчи младите хора да направят проучвания, посветени на живота и делото на Капитан Петко войвода, както и на видни личности, учени и интелектуалци, работили за Тракийската организация, Тракийския младежки съюз и Тракийския научен институт като: Христо Караманджуков, Иван Орманджиев, акад. Димитър Михалчев, Димитър Попниколов, Стою Шишков, Стоян Мавродиев, Георги Попаянов, проф. Стайко Трифонов, Иван Попвасилев, Никола Спиров и др. 2. Да стимулира интереса на учениците за съхраняване на паметта за историята на тракийските българи и техните водачи. УЧАСТНИЦИ: • Ученици на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната и в чужбина. РЕГЛАМЕНТ: • Всеки кандидат може да участва с до 2 творби – по една за двата жанра. • Творбите не трябва да са участвали в други конкурси. • Текстовете трябва да са написани, съобразно нормите на книжовния български език. • Обем - до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите). • Шрифт - Times New Roman • Размер на шрифта – 12 • Разредка на редовете и абзаци 1.5 • Подравняване – двустранно • Краен срок за изпращане на разработките: 30 септември 2024 година. КРИТЕРИИ за оценяване на разработките: • Исторически познания • Езикова култура и стил • Авторски подход и интерпретация • Оригиналност и творческо мислене НАГРАДИ: • Голяма награда на името на журналиста Тодор Коруев - грамота, парична награда и публикуване на творбата на наградения автор. • Три награди - І, ІІ и ІІІ • Наградените творби се отпечатват във в. „Тракия“ ОБЩИ УСЛОВИЯ: Препоръчително е писмените работи да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища. Участниците да бъдат информирани, че материалите не се връщат. Моля, обърнете внимание на следното: • По отношение на авторските права следва да се има предвид, че участвайки в конкурса, предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите. • По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации. • С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на съорганизаторите. • Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в конкурса. • Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ: - трите имена на участника, адрес и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено, населено място с пощенски адрес; - трите имена на учителя-консултант и координати (телефон, електронна поща) за контакт, името на училището и населеното място; - декларация от родителите. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора. Организаторите на Конкурса не носят отговорност: - за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни. - за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) и във вестник „Тракия“ до 15 ноември 2024 г. Носителите на награди ще бъдат определени от компетентно жури, с участие на представители от ТНИ. Текстовете на електронен носител, да се изпращат на e-mail: stdb_sofia@abv.bg Пощенски адрес: Съюз на тракийските дружества в България ул. Стефан Караджа № 7А гр. София -1000

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за есе на тема "Физиката в моето бъдеще"

Съюзът на физиците в България (СФБ) със съдействието на фондация „Еврика“ обявява национален конкурс за есе на тема "Физиката в моето бъдеще". В конкурса могат да участват ученици и студенти, съобщиха от екипа на СФБ. Текстът на есетата трябва да бъде в обем до четири страници (във формат Word for Windows, шрифт Times New Roman, 12). Заглавието на файла да бъде име и клас на ученика на кирилица. Авторите трябва да посочат след заглавието на есето името си, класа и учебното заведение, дадено с адрес и пощенски код; името на научния ръководител на избраната тема с електронната му поща и телефон за контакт, уточняват от СФБ. Есетата да се изпращат по електронната поща на адрес: physconfedu@phys.uni-sofia.bg Крайният срок за участие в конкурса е 8 април 2024 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май на сайта на Съюза на физиците в България, а времето и мястото на награждаването ще бъдат съобщени допълнително. Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури. Отличените с І, ІІ и ІІІ награда есета в трите възрастови групи (5 – 8 кл., 9 – 12 кл. и студенти) ще бъдат отпечатани в брошура за Младежката научна сесия, която ще бъде качена на сайта на Съюза на физиците в България. Подбрани от журито на конкурса есета ще бъдат публикувани в сп. „Светът на физиката“ – печатен орган на Съюза на физиците в България. С участието си в конкурса авторът се съгласява да предостави безвъзмездно правата неговата работа да бъде класирана, избирана, показвана в различни интернет ресурси, споделяна в социални мрежи, печатана и експонирана за нуждите на конкурса и последващите събития, организирани във връзка с него, допълват от СФБ.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХХV общински конкурс за творчество "Слово и багра"

"Свободното време като приключение" е темата на ХХV-тия общински конкурс за творчество "Слово и багра", организиран от Младежки дом- Търговище. Разкажи ни как свободното време може да бъде за теб вълнуващо и обогатяващо приключение. Какви активности и интереси ти носят радост, как те формират твоя характер и каква роля играе свободното време в обоготяването на живота ти. Сподели ни как създаването на изкуство допринася за твоето развитие и удовлетворение. Разкажи ни мечтите си за пътешествие. Знаеш ли какво ти предлага нашия град? Какви възможности би искал да имаш? Сподели от свое име или от името на литературния герой. Направи го в есе, разказ, в интервю, в стихове или друг тип литературно съчинение! Цел на конкурса: -Да стимулира творческото мислене на младите хора; -Да бъде форум на изява на млади творци; -Да открива нови таланти; Регламент на конкурса: -Право на участие имат всички ученици от 7 до 12 клас; -Оценяването ще бъде извършено в 2 възрастови групи: първа от 7 до 9 клас, втора от 10 до 12 клас; -Литературните творби да бъдат до 3 печатни страници; -Творбата да е авторска, да е лична интерпретация по зададената тема, да е носилет на личностните послания на автора; Критерии за оценка: -Качество и оригиналност на текста; -Стил; Изпращайте творбите на е-mail:cmditrg@gmail.com Телефон: 0601/6-57-19, 6-51-74, 6-52-14 Краен срок за изпращане на творбите: 29 февруари 2024 г.

 • Дата на затваряне: 29 февруари 2024
 • Как да участваме: Есе, разказ, интервю, стих, литературно съчинение
 • Ограничение за участие: ученици от 7 до 12 клас
 • Източник: Младежки дом - Търговище
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ПРОВАНС“ ЗА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ 2024

Асоциация „Прованс България“ обяви 18-ото издание на ежегодния конкурс за поезия на френски език за български гимназисти. Крайният срок за участие е 20 март 2024 г. Конкурсът се организира съвместно с посолството на Франция в България и Френски институт с цел да подпомогне обучението по френски език. Могат да участват ученици от IX до XII клас от българските гимназии. Темата на 18-ото издание е „Свобода“. Всеки участник трябва да изпрати едно стихотворение на френски език в обем до една страница, придружено от информация за автора: име и фамилия, дата на раждане, телефон, име на училището и клас. Жури ще избере петима финалисти, които трябва да подготвят устни експозета. Голямата награда е пътуване до Франция и едноседмичен престой в Прованс. Останалите финалисти ще получат книги и други подаръци. Стихотворенията се изпращат на e-mail provencebulgarie@gmail.com.

 • Дата на затваряне: 20 март 2024
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: ученици от IX до XII клас от българските гимназии
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МОРЕ“

Започва десетото издание на Национален литературен конкурс „МОРЕ“. Той се организира от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”, със съдействието на Община Бургас, и се провежда от 2003 г. Посветен е на патронния празник на читалището 11 май - Ден на светите братя. Литературният конкурс „МОРЕ“ е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 30 години, разделени в две възрастови групи: от 15 г. до 20 г. от 21 г. до 30 г. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Допускат се за участие само творби на морска тематика. Приемат се за журиране Стихотворения - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични. Творбите се изпращат на имейл: chitalishtekm@gmail.com текстов формат - docx и не се връщат. С изпращането на творбата участникът декларира, че дава съгласието си тя да бъде публикувана и използвана безвъзмездно в събития на народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“. В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения. В отделен файл: име и фамилия, телефон/GSM и имейл адрес на автора, дата на раждане, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава). Краен срок за предаване на творбите: 31 март 2024 г. НАГРАДИ Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“ на отличения автор. Излъчва се I, II, III награда /грамота, парична и предметна/. Специална награда „Стихотворение - текст за песен“ /грамота и предметна/. Номинираните творби се отпечатват след всеки две поредни издания на конкурса. Организаторите си запазват правото на промени в регламента. от журито творби се публикуват в сайта на читалището www.chitalishte-km.org и фейсбук страницата @chitalishteKiriliMetodii.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4  ->