по дата на конкурса
Националният литературен конкурс "Яна Язова"

Националният литературен конкурс "Яна Язова" стартира за 18-та поредна година. Организаторите от библиотеката при Народно читалище „Постоянство 1856” в Лом съобщават, че тази година в конкурса могат да се включат автори от 14 до 40 години. До три разказа или стихотворения в три екземпляра, които не са награждавани в други конкурси, е условието към авторите за да участват в конкурса. Освен това разказите не трябва да надвишават пет машинописни страници, а стихотворенията - една. Срокът за изпращане на творбите е до 30 септември 2024 г. Ще бъдат присъдени три награди за разказ и три за стихотворения. За първото място в двете категории наградата е 200 лева, за второ – 150, а за трето – 100 лв. В рамките на литературния конкурс е обявен и конкурс за есе на тема "Моят роден град Лом". В него могат да се включат ученици от община Лом на възраст до 18 години, които също ще получат награди и ще бъдат поощрени с парични премии – 100 лв. за първото, 60 лв. за второто и 40 лв. за третото място. За този конкурс на плика трябва да се добави /За есе/. Разказите и стихотворенията се изпращат в плик на адрес: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Славянска № 1, Цветанка Кнезовска - главен библиотекар в НЧ "Постоянство 1856"- Лом. Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2024 г. на сайта на Община Лом, а наградите ще бъдат връчени на 18 октомври. За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния e-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел. 0971/66472 Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка,e-mail. Данните за участника да се поставят в отделен плик. Литературният конкурс се организира от Народно читалище „Постоянство 1856”, с подкрепата на Община Лом.

  • Дата на затваряне: 30 септември 2024
  • Как да участваме: Разказ, стихотворение
  • Ограничение за участие: автори от 14 до 40 години
  • Източник: НЧ "Постоянство 1856"- Лом
  • Общ награден фонд: първото място в двете категории наградата е 200 лева, за второ – 150, а за трето – 100 лв
  • Брой на победителите: 6
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса