по дата на конкурса
Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2024 година

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащита „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“. Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България. Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 10.07.2024 г. Наградите ще се обявят през месец септември 2024 г. Информацията за конкурса е на интернет адрес http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/ http://ecofund-bg.org УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА Участници: До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2006 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г. Условия за съчинението: Съчинението е на тема „Хижите на Рила зоват “ Хижите на Рила от десетилетия са специални, магични места за природолюбителите на България. Много от тях пазят спомените от първите планинари, проправяли път за следващите поколения. Хижите са връзка между човека и природата, много от тях са строени и се поддържат с доброволния труд на природолюбителите. Какво помнят хижите на Рила, какво са видели? Какво ни предлагат? Какъв е техният зов към нас? Какво мечтаят за бъдещето? Как бихте прекарали лятото си на хижа? Защо бихте избрали хижа като място, което да посетите през ваканцията? Много въпроси и още повече отговори от юношите на България, които обичат дивата природа… Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе. Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта. Срок: Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 10.07.2024 г. Участниците предоставят zip файл на имейл адрес myclimate@ecofund-bg.org, съдържащ: o Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща; o Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици; o Текста на съчинението в word формат. Награди: Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева; Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева; Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

  • Дата на затваряне: 10 юли 2024
  • Как да участваме: Стих, стихотворение, разказ, есе
  • Ограничение за участие: ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2006 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2008 г.
  • Източник: https://ecofund-bg.org
  • Общ награден фонд: 1000 (хиляда) лева
  • Брой на победителите: 3
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса