по дата на конкурса
"Помним и тачим борците за свобода" - темата е свързана с честването и почита към Ботевата чета и всички борци загинали за свободата на България, а именно 2-ри юни.

Народно Читалище „Енинче 2022" обява първи конкурс за детска рисунка на тема:
"Помним и тачим борците за свобода" - темата е свързана с честването и почита към Ботевата чета и всички борци загинали за свободата на България, а именно 2-ри юни.
В конкурса могат да участват деца жители на територията на област Стара Загора, във следните възрастови групи:
I-ва група: деца до 6-годишна възраст
II-ра от 6г. до 10 г.
III-та група от 10г. до 14г.
Условието е рисунките да са авторски и придружени от следната информация - трите имена на участника, град, възраст, училище или градина, телефон или e-mail за връзка. Няма ограничения в използваната художествена техника. Рисунката може да бъде нарисувана с различни материали по избор на участника, с размер на платното А4 -формат. Участва се само с една творба, която трябва да бъде изпратена на адрес на читалището, а именно: с.Енина, община Казанлък, обл. Стара Загора, ул. "Енинска Комуна" 1, ет.2, с получател: секретар на читалище НЧ „Енинче 2022“ г-жа Василка Василева с тел: 0899 96 69 88 или получател: член на настоятелството Деляна Балканска с тел: 0876 13 33 74.
Творбите трябва да бъдат изпратени най-късно до 28.05.2024г. на посочения адрес с посочените адресати.

Компетентно жури ще разгледа творбите и ще обяви резултатите на 31 май. Класираните на първите три места участници във всяка възрастова група и категория ще получат награди и грамоти. Телефон за допълнителна информация: 0899 96 69 88 или 0876 13 33 74.
Пожелаваме на всички участници успех!

  • Дата на затваряне: 28 май 2024
  • Как да участваме: с рисунка
  • Ограничение за участие: извън възрастовите групи в условието на конкурса
  • Източник: НЧ "Енинче 2022" с. Енина
  • Общ награден фонд: Предметни награди
  • Брой на победителите: 9
  • Оценка на разходите: Безплатно
  • Отворен за територията на: област Стара Загора
Приоритет на конкурса