по дата на конкурса
Национален литературен конкурс " Фолклор, автентичност и съвремие "

Народно читалище Никола Вапцаров с.Томпсън обява национален литературен конкурс, с цел популяризирането на фолклорът, автентичността и съвремието. В литературният конкурс могат да участват всички граждани на Република България. Можете да участвате с поезия и проза до 3 компютърни страници, в Word документ, шрифт Times new Romans 12, с разред 1,5. Изпращайте своите творби на имейл literaturakonkurs@abv.bg До 21.06.2024 След изпращането на материалите и своите данни, вие се съгласявате вашите материали да бъдат качени на страницата на с.Томпсън. Имейлът трябва да съдържа следната информация: име, презиме, фамилия, възраст, училище / институция, телефонен номер за връзка, име на ръководител, фамилия на ръководител и телефонен номер на ръководител! 10 от вас ще спечелят подобаващи награди, които ще бъдат осигурени от читалището. Очакваме вашите творби до 21.06.2024

  • Дата на затваряне: 21 юни 2024
  • Как да участваме: Чрез литературна творба
  • Ограничение за участие: Всички на територията на Република България
  • Източник: С.Томпсън и Биляна Георгиева
  • Общ награден фонд: Подобаващи предметни награди
  • Брой на победителите: 10
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: Република България
Приоритет на конкурса