по дата на конкурса
КОНКУРС 24 май

Фондация Триумф-Р съвместно с двете най-стари училища в гр. Перник 6 СУ “Св.Св. Кирил и Методий” и 13 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ОБЯВЯВАТ КОНКУРС Първо издание, 2024 година В две направления: • проза, поезия или есе На тема: „Език свещен на моите деди“ • рисунка На тема: „24 май“.

В конкурса могат да участват деца, които пишат от област Перник. Участието е безплатно.

Творците ще бъдат разделеви в три възрастови групи:

1. от 6 до 10 години;

2. от 11 до 14 години;

3. от 15 до 18 години.

Направление проза, поезия или есе:

Всеки участник има право да представи една литературна творба специално създадени за конкурса.

Творбите да са е обем до 3 стандартни компютърни страници/30 реда на страница, шрифт Times New Rоman 12 пункта/ и да бъдет изпратени в електронен вид като прикачен файл на имейл:triumph-r@abv.bg. Под всеки текст да бъдат написани: собствено и фамилно име на автора, години, клас, училище, точен адрес, телефон за връзка и имейл на родител.Направление рисунка:

-размер на творбата - участва се само с една творба с размер А4 или по-голям до 35/50 см.

-материали- няма ограничение относно материалите.

-рисунките трябва да са авторски и сътворени от децата.Изпращане на творбата:

Творбата трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат или телефон и да бъде изпратена като прикачен файл в JPEG на имейл:triumph-r@abv.bg

  • Дата на затваряне: 29 май 2024
  • Как да участваме: В конкурса могат да участват деца, които пишат и рисуват от област Перник. Участието е безплатно.
  • Ограничение за участие: до 18г
  • Източник: Фондация Триумф-Р
  • Общ награден фонд: 300
  • Брой на победителите: 18
  • Оценка на разходите: Безплатно
  • Отворен за територията на: област Перник
Приоритет на конкурса