по дата на конкурса
Национален детски конкурс на ДАЗД за лого на Националната телефонна линия за деца 116 111

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на Конкурс за лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и Чат за деца Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето по повод 15-годишнината от създаването на Националната телефонна линия за деца 116 111 в България. Линията е мястото, където децата от цялата страна получават консултации и подкрепа по въпроси, които ги вълнуват, както и психологическа помощ в ситуации на криза. 1. ЦЕЛ Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111 и Чатът към нея и да визуализират по техен начин същността на Линията и Чата в подкрепата за децата. 2. ОРГАНИЗАТОР Конкурсът се организира от Държавната агенция за закрила на детето Период на провеждане: 08 май – 30 юни 2024г. Обявяване на наградите: месец септември 2024 Награждаване: Октомври 2024 Конкурсът е национален и обхваща територията на цялата страна. 4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 4.1. В конкурса могат да участват деца на възраст от 11 до 16 години. 4.2. Всяко дете има право да участва индивидуално, с едно предложение. 4.3. Логото може да е символ, графичен знак, емблема, съставен от текст, изображение или комбинация от двете, които идентифицират Националната телефонна линия за деца 116 111 и Чата към нея. Логото трябва да е създадено по начин, по който да бъде лесно разпознаваемо и запомнящо се, като трябва да представлява Националната телефонна линия за деца 116 111 и Чата. Логото може да бъде съставено от текст, изображения или комбинация от двете. То ще има важна роля в усилията на Държавната агенция за закрила на детето да визуализира Националната телефонна линия за деца 116 111 и Чата към нея и ще насърчи разпознаването ѝ сред децата. Логото трябва да е с размер във формат А4. Няма ограничение на техниката при изработване на логото. Може да бъде изработено с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои и др. Графичният дизайн на лого трябва да е с размер максимум 5 МВ и в jpg формат. Логото трябва задължително се придружава с кратка информация – описание и данни за обратна връзка: • трите имена и възрастта на детето; • име на родител/лице, полагащо грижи за детето; • населено място, в което детето живее; • адрес за кореспонденция; • телефон за връзка с детето и с родителя/лицето, полагащо грижи за детето; • електронен адрес на детето и родителя/лицето, полагащо грижи за детето; • декларация от родител, че е съгласен детето да участва в конкурса и логото да бъде използвано единствено в кампании/материали на Националната телефонна линия за деца 116 111 и Чата към нея. Творби без гореизброените данни няма да бъдат допускани до участие в конкурса. 4.8. Крайният срок за получаване на творбата е 30 юни 2024 г. • Творбите се изпращат на адрес: Държавна агенция за закрила на детето, гр. София, 1051, ул. „Триадица” № 2 по български пощи за сметка на Държавната агенция за закрила на детето. Пратки с други куриерски фирми за сметка на ДАЗД няма да бъдат приемани. Предложенията за конкурса могат да бъдат изпратени и на електронна поща: logo116111@sacp.government.bg. 4.9. Логото, с което децата участват в конкурса, не се връщат на авторите. 5. ВИДИМОСТ 5.1. Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват: • чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето - www.sacp.government.bg , медии, МОН и РУО. 5.2. Победителите от конкурса се уведомяват по телефон/електронна поща или с писмо на посочения за кореспонденция адрес и се оповестяват чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето - www.sacp.government.bg. 6. ЖУРИ 6.1. Критерии за оценка: • основен - интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/; • креативност и оригиналност на творбата; • универсалност на посланието на Логото на НТЛД и Чата към него. 7. НАГРАДИ Авторът на избраното лого ще получи грамота и предметна награда. Предвидени са и поощрителни награди. 9. 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 9.1. С творбите на участниците могат да се организират рекламни кампании на НТЛД и Чата към нея и други дейности на ДАЗД. 9.2. ДАЗД си запазва правата да фотографира, филмира, записва и разпространява получените лога на участниците, без да заплаща права и обезщетения за това. 9.3. Логото не подлежи на връщане и с тях се формира художествен фонд на ДАЗД. 9.4. Телефони за контакти със служители на ДАЗД за допълнителна информация: 02/933 90 66 – Мила Иванова; 02/933 90 31 – Георги Иванов; 02/933 90 58 – Ваня Кирилова; 02/933 90 57 – Цветелина Кьосева.

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса