по дата на конкурса
VIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА – 2024“

VIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА – 2024“ КРАЕН СРОК: 29 ЮЛИ 2024 Г. ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“ С БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „АЗБУКИ“ В РИМ И КОЛЕФЕРО, ИТАЛИЯ, с партньорско сътрудничество на ИАБЧ- Изпълнителна агенция на българите в чужбина, Културен институт в гр. Рим, Италия, Детско онлайн списание „Щъркел“- https://blog.storks.biz/ организира Международния конкурс „Моята българска бродирана риза“, който се провежда с основната идея и инициатива – НА 11 МАЙ ВСЕКИ БЪЛГАРИН ОТ ВСЯКО КЪТЧЕ НА ЗЕМЯТА ДА СЕ ОБЛЕЧЕ С БРОДИРАНА РИЗА, БЛУЗА, ДРЕХА, ВРАТОВРЪЗКА, КОЛАНЧЕ, на които има българска шевица, с която да се идентифицира като българин в деня на православния празник на светите братя Кирил и Методий. Желаем да създадем традиция – всяка година на този ден българската шевица върху облеклото на българите по света да занесе своите послания за благоденствие на всички народи и да разкаже за една малка, но силна с духа си европейска страна – България. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ : 25 АПРИЛ – 29 ЮЛИ 2024 Участие: Участници могат да са деца и ученици от български произход от неделни в чужбина и български училища от 5 до 19 годишна възраст. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПО КАТЕГОРИИ: За рисунка и художествен текст: I група – от 5 до 9 години II група – от 10 до 14 години III група – от 15 до 19 години За видео кратък материал или мултимедия: I група – от 12 до 15 години II група от 16 до 19 години Категории за участие в конкурса: Рисунка; Творчески текст – жанр свободен; Мултимедия; Видео материал изработен от младежи, свързан по темата и идеята на 11 май всеки българин от всяко кътче на земята да се облече с бродирана риза Изисквания към творбите: Рисунка на тема: „ Моята българска бродирана риза 2024“. Техника свободна; рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на творбата – по избор – А4, А3 и др. Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг конкурс! Художествен текст на тема: „Моята българска бродирана риза 2024“ – свободен избор – стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др. Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3 до 10 минути. Видеа (индивидуални или колективни). Изискване за видео материала – да бъдат кратки от 1 до 15 минути, можете да изпращате видеоклиповете си във формат .WMV, .AVI, .MOV и .FLV. В този случай препоръчваме да качвате видеоклипове с възможно най-високо качество. YouTube ще приеме видеофайловете и ще ги кодира повторно, ако е необходимо- формат you tube 1080p. Награден фонд: Всеки участник ще е удостоен с грамота за участие в конкурса. Награждаване във всяка възрастова група с първо, второ и трето място. Първо място – получава бродирана риза и грамота. Второ място – материална награда и грамота. Трето място – материална награда и грамота. Наградените с първа, втора и трета награда рисунки, художествени текстове, видеа (при позволение на родител) и мултимедии ще бъдат публикувани в Детско онлайн сп. „Щъркел“ (http://storks.biz/ ); на сайта на Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ и БУ „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия, както и на страницата във Facebook: Българско в РИМ / КОЛЕФЕРО Училище и Моята българска бродирана риза. Задължително условие за участие: Попълване на декларация за съгласие и предоставяне на личните данни. Декларция от родител за съгласие за предоставяне на рисунката, художественият текст, снимката и мултимедията да се използват за изложби, международни представяния и в публичното простространство. Декларация, че творческата работа не е участвала в друг конкурс или състезателен форум. Декларацията може да свалите от тук: Декларация Рисунките, текстовете, видеата и мултимедиите от чужбина се изпращат едновременно по електронна поща (имейл адрес посочен долу) и по посочените адреси за изпращащите от чужбина и от България: e-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com ДЕКЛАРАЦИЯ за Конкурс Моята бълг. бродирана риза 2024

  • Дата на затваряне: 29 юли 2024
  • Как да участваме: Рисунка, художествен текст, видео материал, мултимедия
  • Ограничение за участие: от 5 до 19 години
  • Източник: https://blog.storks.biz/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса