по дата на конкурса
Националният ученически поетичен конкурс "Сърцепения"

Националният ученически поетичен конкурс "Сърцепения" бива организиран от 16-годишната Дария Георгиева - носителка на десетки престижни литературни награди - по повод издаването на нейната дебютна стихосбирка "Обикната от болката". Конкурсът бива именуван с едно от заглавията на стихотворенията, включени в книгата, и си поставя за цел да открие млади поетични дарования, които са достатъчно смели да пишат без емоционална цензура. Като допълнителна цел бива фиксирано създаването на приятелства между журито и участниците. В състава на журито влизат Александра Павлова и Юлиян Димитров - също 16-годишни и носители на много литературни награди, както и привърженици на идеята, че изграждането на творческа идентичност е основополагаща за развитието на младите поети. Конкурсът е отворен за участие на ученици от V до XII клас на територията на страната. Всеки участник може да се включи само с една творба без ограничение за дължината, без значение дали е специално създадена за конкурса, дали е награждавана и в други конкурси, дали е публикувана в електронен или печатен вид. Произведенията следва да бъдат изпратени до края на месец май на имейл srcepenia@gmail.com, оформени с файл на Word с разширение docs, с шрифт Times New Roman, размер 12, единична разредка. Организаторът запазва правото си да публикува съответните творби с цел популяризация на конкурса. Във файла със стихотворението да бъдат записани име, презиме, фамилия на автора, клас (не възраст) и адрес за изпращане на евентуалната награда, включващ пощенския код на населеното място.С участието си всеки участник приема, че личните му данни ще бъдат използвани единствено за целите на конкурса. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на организаторката във фейсбук: Нетипично емпатична - Дария Георгиева. Организаторът предвижда наличието на грамоти и много материални награди за отличените участници, както и изпращане на рецензии от журито.За всякакви въпроси относно конкурса, може да се обръщате към организаторката с лично съобщение на фейсбук страницата или на посочения имейл. КОНКУРСНА БЕЛЕЖКА Кое е онова стихотворение, което криеш някъде в чекмеджето и се страхуваш да го извадиш? Срам ли те е от написването му, или пък си адски объркан/а и се чудиш дали изобщо е достатъчно добро? За какво иска да пише душата ти по белия лист, но не знаеш дали няма да бъдеш осъден/а? Отегчен/а ли си от конкурсите, в които се оценява повече баналната, разбираема от всички поезия, а твоите красоти остават потулени и скрити от света, или пък не се радват на особена реакция от страна на читателите? Моля те, поспри за малко! Единственото правило в този конкурс е да се съгласиш да не спазиш правилата, които обществото ни налага, да не се притесняваш да изразиш чувствата си и да напишеш онова, което ще олицетвори виртуозния ти младежки ум по най-добрия начин! Смело, безразсъдно, искрено и пламенно, може би дори - неразбираемо, но със сигурност запомнящо се! Напиши стихотворение за онзи демон от сънищата ти, въпреки мисълта, че едва ли някой ще бъде впечатлен от такава творба, за онова момче/момиче в което си влюбен/а, но не отвръща на чувствата ти, за онези странни хрумки, които хвърчат в съзнанието ти без да спират...

  • Дата на затваряне: 31 май 2024
  • Как да участваме: Поезия
  • Ограничение за участие: ученици от V до XII клас на територията на страната
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса