по дата на конкурса
X Национален ученически конкурс „Вазова България“

Конкурсът се посвещава на 174 години от рождението на Иван Вазов. 1. Цели на конкурса Засилване на интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов. Обоготяване на познанието за историческите личности и приноса им в развитието на България. Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание. Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографията. 2. Описание на конкурса „Вазовата България“ е национален конкурс организиран от къща музей “Иван Вазов“, гр. Сопот. 3.1. Участници Конкурсът е насочен към всички български ученици в/и извън територията на България. Участниците се групират в две възрастови групи: Първа възрастова група -ученици от 5 до 8 клас; Втора възрастова група - ученици от 9 до 12 клас. 3.2. Категории Лично творчество -есе -стихотворение -разказ Рисунка Презентация Фотография/на хартиен носител/ Драматизация/изпратена на видео файл/ Рецитация/Изпратена на видео файл/ Музикално изпълнение/изпратено на видео файл/ Срок за изпращане на творбите: 28.06.2024 г. Вашите творби очакване на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот 4330, ул. Васил Левски № 1 /за конкурса/ и на e-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg

  • Дата на затваряне: 28 юни 2024
  • Как да участваме: Литературно творчество, рисунка, презентация, фотография, драматизация, презентация, рецитация, музикално изпълнение
  • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
  • Източник: Къща музей “Иван Вазов“, гр. Сопот
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България и извън България
Приоритет на конкурса