по дата на конкурса
Четвърти национален конкурс за литературна творба и рисунка "Мечта"

Народно читалище "Изгрев 1909" - Бургас, Бургас 8008, ж.к. Изгрев до бл. 72, тел: 056 860 889, е-mail:chitalishte_izgrev@abv.bg ЧЕТВЪРНИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И РИСУНКА "МЕЧТА" 2 април 2024 - 20 май 2024 Регламент: I. Цела на конкурса: Да провокира артичстичната и творческата мисъл в участниците, да търси и открива млади творци. II. Условия за участие: Конкурсът е за участници, разпределени във възрастови групи, както следва: Първа група - ученици от 1- 4 клас, Втора група - ученици от 5-7 клас; Трета група - ученици 8-12 клас, Четвърта група - автори над 19 години Литературна творба - Всеки автор може да участва с една творба да 2 страници А4, шриф Times New Roman, размер 12, която да е е била публикуване и награждавана. Изпраща се на e-mail:biblioteka_izgrev@abv.bg с тема "Литературен конкурс" или на адрес: 8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72 , Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родите/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана/снимана и подписана Декларация за съгласие. Рисунка - Всеки може да участва с една творба - живопис или графика, нарисувани на картон с размери 35х50 см. без паспарту, с материали по избор. Изпраща се на адрес:8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72 , Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родите/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана/снимана и подписана Декларация за съгласие. Краен срок за изпращане на творбите: 20 май 2024 включително. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и представяне на конкурса.

  • Дата на затваряне: 20 май 2024
  • Как да участваме: Литературна творба, рисунка
  • Ограничение за участие: ученици от 1-12 клас, автори над 19 години
  • Източник: Народно читалище "Изгрев 1909" - Бургас
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса