по дата на конкурса
Първи пленер рисуване на открито - "Сред водните лилии,вдъхновени от Клод Моне "

Общи условия,регламент за участие 1 .Изпратете заявка за участие “за пленер Водни лилии”на имейл Trilly404@gmail.com . Имейлът трябва да съдържа трите имена на участника,кратко представяне – от град , години, творческа изява, професия.Сканиран документ или снимка ( по банков път/ преводно нареждане ) за платена такса 36 лв. ( издаваме фактура) . При получено потвърждение, получавате обратен имейл ,с вашия персонален номер . Краен срок за получаване на заявка за участие -19май 2024 .Банкова сметка - BIG:FINV BGSF BG74 FINV 9150 1015 5281 69 2. При пристигане на входа на фермата получавате баджо срещу полученият персонален номер . С него в рамките на цялата седмица,от изгрев до залез, в който ден или дни си изберете, имате достъп във фермата. Няма ограничение във времето и продължителността на престоя. 3. Външни лица са позволени само и единствено 1 -2 придружители на участниците. Всеки участник си носи материали,пособия,платна, техника и всичко необходимо за работа.Всички разходи на авторите са за тяхна сметка. 3.Единствената ферма за водни лилии в България Отваря врати и се превръща в средище на Художници и любители такива, които ще имат възможността да се срещат със съмишленици , да бъдат заедно и да обменят ценен опит и контакти .Картините ще бъдат изложени в специално обособено затворено място ,за да могат да съхнат и едновременно с това, да бъдат разглеждани от посетители и гости .Ще имат възможност за продажба( ако авторът желае) . Ако междувременно картината се продаде,тя остава на изложението до края на 25 май. Всеки автор може да изложи до три броя от творчеството ,сътворено във фермата, като всяка една ще бъде рекламирана в интернет пространството и снимана от медии, след края на събитието ,изложението им ще остане до месец,след което ще бъдат върнати собствениците им или изпратени им за тяхна сметка до посочен адрес. 4.Организаторът на събитието прилага фактурирана Таксата за участие с цел, да се разпредели между участниците награден фонд, затова на драго сърце са приети и спонсори . За връзка Телефон 0889 560 933 5.Съхранение на лични данни: Предоставените лични данни ще служат само за целите на пленера,в съгласие със закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на авторите с техните произведения и при обратна връзка, при връщане на творбите. Собствениците на творбите дават съгласието си организаторът да използва нейното/неговото име в публичните съобщения,свързани с пленера. 6. Приемане на правилата: С изпращане на заявката за участие, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на пленера и че ги приемат. 7. Организаторите “Камелия Флауърс “EOOD - Дойчин Водни Цветя , “Аз Милото”- артист “EmySVassy “(ЕСВ) , си запазват правото на документиране, излъчване, тиражиране на пленера, както и правото на промени в регламента. 8. Други: Всички въпроси и казуси ,които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение. Право на участие имат лица над 18 г., от България и Европейските държави,без оглед на пол и расова принадлежност. 9. Начин на провеждане : В периодът от 20 май 2024 до 25 май включително ,всеки участник може да избере кога да се яви да реализира участието си. За желаещи да започнат по изгрев, преди 08:00 часа предварително да звъннат. Денят На 25 май ,от 10:00 часа, ще бъде с Отворени врати и за външни посетители , любители на изкуството гости и представители на бизнеса а от 17:00 часа,на официално тържество ще бъдат излъчени най- впечатляващи картини. Жури от официални гости ще раздаде следните награди : 1място -500лв , 2място -300лв: 3 място – 100лв. Специална награда за иновативност- 100лв., и други . Ще има допълнителни приятни изненади. Всички участници ще бъдат почетени с Грамота за участие .

  • Дата на затваряне: 19 май 2024
  • Как да участваме: 1. Изпратете Заявка" за участие в пленер водни лилии" на e-mail : Trilly404@gmail.com. с платена такса 36 лв
  • Ограничение за участие: над 18 години
  • Източник:
  • Общ награден фонд: 1 500
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: такса 36 лв.
  • Отворен за територията на: България, Европа
Приоритет на конкурса