по дата на конкурса
Конкурс за ученическа рисунка “Да спасим пчелите”

Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира Конкурс за ученическа рисунка на тема „Да спасим пчелите” по повод Светновния ден на пчелите, който се отбелязва на 20 май. Чрез конкурса организаторите целят да провокират учениците да се замислят за важността на пчелите за екосистемата. „За нас е важно да възпитаме младите хора в отговорност, грижа и любов към Земята.“ В конкурса могат да участват ученици от всички училища от област Враца и Монтана от 1 до 8 клас, в две възрастови групи: 1 до 4 клас и 5 до 8 клас. Всеки участник може да изпрати по 1 рисунка, която трябва да бъде съобразена със следните изисквания: Рисунката да е нарисувана на лист с размери формат А4 (29,7/21 см) или на лист от стандартен блок за рисуване (23/32 см) Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани На гърба на всяка рисунка да са посочени следните данни: трите имена на ученика, клас, училище, град; телефон, e-mail и трите имена на родител/настойник Рисунките се изпращат до 30 април 2024 г. на адрес: Фондация КОРПлюС, София 1606, ул. “Св. Иван Рилски” №33, ап. 4. Участниците в конкурса, класирани на първите три места във всяка възрастовa групa, ще получат специални награди. Победителите в конкурса ще бъдат обявени през май. На 18 май в Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца ще бъде открита изложбата „Да спасим пчелите“ с подбрани рисунки от конкурса.

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: област Враца и Монтана
Приоритет на конкурса