по дата на конкурса
ЧЕТВЪРТИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И РИСУНКА „МЕЧТА”

Регламент:

I. Цел на конкурса: Да провокира артистичната и творческа мисъл в участниците, да търси и открива млади творци.

II. Условия за участие: Конкурсът е за участници, разпределени във възрастови групи, както следва:

Първа група - ученици 1-4 клс;

Втора група - ученици 5-7 клас;

Трета група - ученици 8-12 клас;

Четвърта група - автори над 19 години.Литературна творба-Всеки автор може да участва с една творба до 2 страници А4, ширф Times New Roman, размер на шрифта 12, която не е била публикувана и награждавана. Изпраща се на e-mail:biblioteka_izgrev@abv.bg с тема Литературен конкурс или на адрес: 8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72, Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родител/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана /снимана/ и подписана Декларация за съгласие.Рисунка- Всеки може да участва с една творба-живопис или графика, нарисувани на картон с размери 35х50 см. без паспарту, с материали по избор. Изпраща се на адрес:8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72, Народно читалище "Изгрев 1909". На гърба на всяка рисунка да има инфомация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родител/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана /снимана/ и подписана Декларация за съгласие.

Краен срок за изпращане на творбите 20 май 2024 включително.

Телефон : 056 860 889

 

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите: 25
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса