по дата на конкурса
Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“

Фондация „Общество и сигурност“ обявява Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Да се идентифицират разбиранията и интерпретациите на децата и младежите по темите „сигурност и безопасност“. • Да се визуализират имагинерни понятия и теми, касаещи личната сигурност и безопасност. • Да се постави фокус върху сигурността като базисна човешка потребност и ролята на средата. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 1. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 10 до 18 години 2. Всеки участник/екип от участници може да се включи с до две творби – есе, рисунка, авторски видеоклип или фотография, създадени специално за конкурса. 3. Най-добрите конкурсни материали ще бъдат публикувани в сайта на Фондация „Общество и сигурност“ и ще бъдат част от информационна кампания за деца и младежи по темата „лична сигурност и безопасност“. 4. Отличените като най-добри творби във всяка категория ще получат за награда телефон Xiaomi Redmi Note. 5. Осигурен е награден фонд за първите три места във всяка категория. РАЗДЕЛИ: ПЪРВИ РАЗДЕЛ – конкурс за ЕСЕ Критерии: • Обем до ТРИ компютърни страници, формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер 12 ВТОРИ РАЗДЕЛ – конкурс за ВИДЕОКЛИП Критерии: • Клипът трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, създаден от участника/участниците • Времетраене до 4 минути. • Разширението на готовия файл трябва да бъде MP4. • В клипа трябва да бъде включено заглавието на проекта и името на участника/екипа. • Резолюцията на видеото може да бъде една от следните: High Definition (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080). • Съотношение 16:9. • Клипът не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права. • Клипът не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран. • Озвучаването на клипа трябва да следва общия закон за авторски права. ТРЕТИ РАЗДЕЛ – конкурс за ФОТОГРАФИЯ Критерии: • Снимката трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, направен от участника/участниците • Всички участващи снимки трябва да бъдат представени в дигитален формат с възможно най-високата разделителна способност. • Снимката трябва да е най-малко 1600 пиксела широка или висока (ако е хоризонтална или вертикална). • Снимката може да бъде черно-бяла или цветна. Разширението на файла – JPEG, PDF или PNG (RAW или PSD файлове не се приемат). • Забранено е снимка да бъде обработвана с цел изкривяване на обектите в нея (Общо подобряване на цвета, повишаване на контраст, цялостно изсветляване или затъмняване и изрязване на изображението са единствените приемливи подобрения). • Снимката не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права. • Снимката не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран. ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – конкурс за РИСУНКА Критерии: • Рисунките трябва да са с размери до 35/50 см • Няма ограничение в средствата и техниките. Може да се използват свободно избрани материали и техники: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж, смесени техники. • Творбите не трябва да се паспартират и рамкират. • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: – лично и фамилно име на автора,; – клас и училище; – е-mail, точен адрес, телефон за контакт; • Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. ВСЕКИ УЧАСТНИК/ЕКИП ИЗПРАЩА ЗАЕДНО С АВТОРСКАТА СИ ТВОРБА: 1. Име, презиме, фамилия, населено място, клас, имейл и телефон за връзка. 2. Творбите се изпращат САМО на имейл адрес: ssf@ssf-bg.eu (за конкурса „Сигурността, за която мечтая!“ ). 3. Краен срок за получаване на творбите – 19 май 2024 година. 4. Журиране на творбите – победителите ще бъдат определени от комисия, която включва специалисти в областта на литературата, изобразителното и филмово изкуство и фотографията, съгласно обявените критерии. 5. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награди във всички раздели. 6. Победителите ще получат своите награди на специално тържество, за което предварително ще бъдат уведомени. 7. Данните на участн иците ще бъдат използвани само и единственно за нуждите на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни . Контакти: е-maIl: ssf@ssf-bg.eu ; телефон за връзка:0879 00 77 76 Лице за контакти: Радостина Якимова, Директор на Фондация „Общество и сигурност“ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

  • Дата на затваряне: 19 май 2024
  • Как да участваме: Рисунка, есе, видеоклип, фотография
  • Ограничение за участие: ученици на възраст от 10 до 18 години
  • Източник: Фондация „Общество и сигурност“
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса