по дата на конкурса
Национален конкурс за млади художници и литератори " Да опазим планетата чиста”

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА” ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да създаде възможност за изграждане и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята – 22 април. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие 1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол и Община „Тунджа“. 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 1. Място на провеждане: град Ямбол, НЧ ”Съгласие 1862” 2. Срок за представяне на произведенията – до 17 часа на 11 април 2024г. 3. Участници в конкурса: Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. от цялата страна. 4. Възрастови категории за двата раздела на конкурса: І възрастова група – до ІV клас; ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас; ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас. 5. Раздели: Конкурсът е в два раздела:изобразително изкуство и литература. Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение. 6. Техники и жанрове: В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове рисувателни техники върху картон. Формат на рисунките: 35/50см. В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе. Обем на литературните творби – до три страници. 7. Тема: Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”. 8. Оценяване: За участие в конкурса се допускат изпратилите творба,на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, институция, възраст, КЛАС, телефон за връзка. Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава – за двата раздела. Критерии: Раздел „Изобразително изкуство – формат на рисунката, техника, композиция, живописен стил, оригиналност. Раздел „Литература” – спазване на изискванията за избрания от участника жанр. 9. Награден фонд: Награди за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 април 2024 година от 17 часа в читалището и на ФБ страницата на НЧ ”Съгласие 1862” гр. Ямбол. Адрес за подаване на творбите: гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” №20, НЧ ”Съгласие 1862” – за Конкурса ”Да опазим планетата чиста”. еmail:saglasie_jambol@abv.bg За повече информация: НЧ ”Съгласие 1862” – Ямбол, тел. 046664127; 046664126.

  • Дата на затваряне: 11 май 2024
  • Как да участваме: Изобразително изкуство и литература
  • Ограничение за участие: индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. от цялата страна
  • Източник: Народно читалище „Съгласие-1862” – Ямбол
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса