по дата на конкурса
XXIX ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ - 1869“ гр. ВРАЦА СТАТУТ XXIX УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА“ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Ученическият литературен конкурс „Емилия Александрова“ се организира ежегодно по волята на дарител, по повод 24-ти май - Ден на славянската писменост и култура. През 2024 г. ще се проведе за 29-ти път. Теми за участниците в конкурса VIII-XII клас: „Изкуствен интелект и естествени емоции“ „Светът без книги“ II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците. III. ОРГАНИЗАТОРИ: Библиотеката при читалище „Развитие - 1869“ гр. Враца. IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от VIII до XII клас на училищата в област Враца. Конкурсът се провежда в три раздела - разказ, есе и поезия. Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници А4, големина на шрифта 12 п. V. НАГРАДИ: РАЗКАЗ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ЕСЕ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ПОЕЗИЯ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева Специална награда на журито Материалите за конкурса ще се приемат до 15 май 2024 на e-mail: biblrazvitie@abv.bg или на място в библиотеката на Читалището на адрес: град Враца, бул. „Христо Ботев“ №28. На отделен лист, придружаващ творбата да бъдат отбелязани: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт и e-mail адрес. За контакти: Тел: 0877 406 731 - Владислава Иванчева – гл. библиотекар, библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца.

  • Дата на затваряне: 15 май 2024
  • Как да участваме: Разказ, есе, поезия
  • Ограничение за участие: ученици от VIII до XII клас на училищата в област Враца
  • Източник: НЧ „Развитие - 1869“ гр. Враца
  • Общ награден фонд: 630.00 лв.
  • Брой на победителите: 9
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: област Враца
Приоритет на конкурса