по дата на конкурса
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ "Свободата - осмисляне, отстояване, одухотвореност"

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ Тема:"Свободата - осмисляне, отстояване, одухотвореност" Статут на конкурса: Национален литературен конкурс "Свободата - осмисляне, отстояване, одухотвореност" е по случай 130 години от издаването на романа "Под игото" на Иван Вазов, който през 1894 г. излиза като самостоятелна книга. Цел: Темата дава възможност на участниците да изразят своето разбиране за свободата, чрез средствата на художествено слово. Организатори: Народно читалище "Васил Левски 1928", София Право на участие: Без възрастово ограничение Изисквания към творбите: За разказ/есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Шриф Times New Roman 12, на кирилица. Всеки автор може да участва с една творба. Произведенията не трябва да са публикувани до приключване на конкурса, включително на хартиен или електронен вариант. Ръкописи не се връщат и остават във фонда на читалището. Народно читалище "Васил Левски 1928" има право да ги публикува. Авторски права не се изпращат. Срок за получаване на творибите: 15 септември 2024 Начин на предаване на творбите: Електронен вариант или на хартиен носител на средните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 E-mail:vasil.levski.1929@gmail.com Данни за участника: Име, години, адрес, телефон, имейл. За допълнителна информация:0898 775258, 02/945 0326.

  • Дата на затваряне: 15 септември 2024
  • Как да участваме: Есе, разказ, стихотворение
  • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
  • Източник: Народно читалище "Васил Левски 1928"
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса