по дата на конкурса
Конкурс за рисунка и есе на тема: " Моето родно читалище - моят културен дом".

КОНКУРС По повод 75 годишния си юбилей НЧ “Възраждане – 1949“, кв. Настан организира конкурс за рисунка и есе на тема: " Моето родно читалище - моят културен дом". Целите на конкурса са да се предостави възможност на младите хора да изразят своето мислене и отношение към читалището ни, като културна институция. В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години, като на гърба на всяка рисунка и есе да има информация за: • Трите имена на участника и възраст • Населено място, училище или школа • Телефон за контакт В конкурса няма ограничение за техниката и материалите при изработване на творбата. Участниците могат да изпращат творбите си по поща или да предоставят лично в читалището на адрес: гр.Девин, кв.Настан, ул.“Лиляна Димитрова“ №1, п.к. 4801 Най- добрите творби, ще бъдат отличени с награди. Всички получени рисунки и есета остават във фонда на читалището за представителни цели. Крайния срок за получаване на творбите е 15.05.2024 год. Успех на всички участници!

  • Дата на затваряне: 15 май 2024
  • Как да участваме: Рисунка, есе
  • Ограничение за участие: деца на възраст от 7 до 18 години
  • Източник: НЧ “Възраждане – 1949“
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса