по дата на конкурса
XX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В XX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО" ТЕМА: "С ПАЛИТРАТА НА СЛОВОТО РИСУВАМ..." РЕГЛАМЕНТ Конкурсът се провежда ежегодно и се отчита в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Участниците се разпределят в две възрастови категории: 15 25 години и 25 50 години. Всеки от участниците участва с една непубликуване творба - поезия или проза/до 4 стандартни печатни страници/. Творбите се изпращат на e-mail:chitalishte_az@abv.bg до 30 април 2024 г., с посочени данни на учанстника - трите имена, години, учебно заведение и телефон за връзка. Изпратените творби се оценяват от компенетно жури. В журирането участват активно и читателите на библиотеката към читалището, които също ще предложат своя класация и Награда на читателите. Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 24 май 2024 г. Награден фонд: 1000 лв.

  • Общ награден фонд: 1000 лв.
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса