по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

Организатор е Градска библиотека – Севлиево.  Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.  Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес. УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ: 1. Конкурсът е анонимен. 2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет/16/ и не по-възрастни от двадесет и шест/26/годиникъмдатата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ. ( Обем на разказа до 7стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка). 3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител. 4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:  трите имена на автора  дата и година на раждане  адрес за кореспонденция  телефон за връзка, електронна поща 5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg 6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година. 7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав: • Ива Спиридонова –поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова Асоциална поезия“, член на „Асоциация на младите български писатели“, член на СБП, филолог - председател на журито • Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП, на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”. • Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека 8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. - на страницата на библиотеката. 9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/. 10. Награди: Първо място – 200 лева Второ място – 150 лева Трето място – 100 лева 11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека ЗА КАКВО СТАВА ДУМА: Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това. КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА: За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов: 1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993 2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или издателство „Аб”, София 2004 3. https://mutafov.litclub.bg/ 4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov 5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html 6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001 КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА: • Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен. • Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична. • Добър език – образен, богат и красив. • Добра структура – единство на формата и съдържанието. • Добри правопис и пунктуация

  • Дата на затваряне: 10 август 2024
  • Как да участваме: Разказ
  • Ограничение за участие: автори, навършили шестнадесет/16/ и не по-възрастни от двадесет и шест/26/години
  • Източник: Градска библиотека – Севлиево
  • Общ награден фонд: 450 лв.
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса