по дата на конкурса
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“, 2024 Г.

СТАТУТ НА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“, 2024 Г. ЦЕЛИ: - децата и юношите да се запознаят с богатото и разнообразно творчество на Калина Малина (1898-1979 г.), значима детска писателка, преводачка, член на ръководството и деятелка на Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, град София; - на участниците в конкурса да се даде възможност за творческа изява след запознаване с произведенията на Калина Малина и да създадат свои собствени творби по елементи на творбите на авторката в категориите, посочени в регламента по-долу; РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да вземат участие деца и младежи, които са ученици от I до VIII клас. Една институция може да участва с двама /2/ свои представители в категория. Участниците са разделени в следните възрастови групи: • I група: от I до IV клас; • II група: от V до VIII клас КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“ Изисквания към рисунката – формат А4, на твърд лист или картон. Рисунката може да бъде създадена с моливи, флумастери, графика или акварелни и темперни бои. Задължително да се посочи коя творба на Калина Малина е вдъхновила участника да създаде рисунката. Към рисунката да бъдат написани задължително следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн изложбата с наградените рисунки във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на рисунките: 31.05.2024 г. Адрес за получаване на рисунките: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, София, 1111, ул. „Гео Милев“ № 24, за конкурса „Златно сърце“. Важно уточнение: получените рисунки не се връщат на авторите, както и няма да бъдат изплащани авторски права върху тях. Те стават част от фонд „Детско-юношеско творчество“ в читалището. Организаторът на конкурса може да публикува в печатни, електронни и други средства за масова информация и медии и в социалните мрежи наградените рисунки, като се посочва техният автор. КАТЕГОРИЯ „МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ДИГИТАЛНА ТВОРБА“ Изисквания към мултимедийните презентации и дигиталните творби – презентациите да са създадени с програмата „Power Point“. Дигиталните творби да бъдат във формат jpeg. Задължително да се посочи коя творба на Калина Малина е вдъхновила участника да създаде презентацията или дигиталната творба. Към мултимедийните презентации и дигиталните творби да бъдат написани задължително следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн изложбата с наградените дигитални творби във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на презентациите и дигиталните творби: 31.05.2024 г. Получаването се осъществява единствено и само по електронен път на следната електронна поща: yavorov.konkursi@abv.bg. КАТЕГОРИЯ „ВИДЕОФАЙЛ С ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И РЕЦИТАЦИЯ“ Изисквания – всеки участник изпраща видеофайл с продължителност до 3:00 минути. Задължително в писмото по електронен път се посочва коя творба на Калина Малина се рецитира. Всеки видеофайл да е заснет вертикално. В писмото към видеофайла задължително се посочват следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн публикацията с наградените видеофайлове във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на видеофайловете: 31.05.2024 г. Получаването се осъществява единствено и само по електронен път на следната електронна поща: yavorov.konkursi@abv.bg. Конкурсни материали, които не отговарят на условията няма да бъдат приемани! Компетентно жури ще класира във всяка категория и възрастова група отличените участници от първо до трето място. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване. Журито ще заседава през месец юни или юли, 2024 г. Резултатите ще бъдат обявени през месец юли, 2024 г. във фейсбук групата: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“. Наградите ще бъдат изпращани по пощата след месец септември, 2024 г. Ако представителят на участник или самият участник изявят желание изпращането да се осъществи с куриерска фирма, разходите ще са за тяхна сметка. Всички участници получават грамота за участие по електронен път. Всеки отличен участник получава грамота и медал. Контакти, адрес, телефон и електронна поща с организатора на конкурса: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, София, 1111, ул. „Гео Милев“ № 24, 0889 35 89 91 – секретар Стилиян Стоименов, yavorov.konkursi@abv.bg.

  • Дата на затваряне: 31 май 2024
  • Как да участваме: Рисунка, мултимедийна презентация, дигитална творба, видеофайл с художествено слово и рецитация
  • Ограничение за участие: деца и младежи, които са ученици от I до VIII клас
  • Източник: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П. К. ЯВОРОВ-1920“, СОФИЯ
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса