по дата на конкурса
ОСМИ РАЙОНЕН ФОТОКОНКУРС „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА

ОСМИ РАЙОНЕН ФОТОКОНКУРС „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА Р Е Г Л А М Е Н Т Организатор на Осмия районен фотоконкурс „Светът около мен” е Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, квартал „Гео Милев”, град София. През 2024 г. конкурсът ще се проведе по дистанционен път в социалната мрежа „Фейсбук”. Снимките на участниците ще бъдат публикувани във виртуална изложба. Конкурсът е с креативна насоченост и има за цел да провокира въображението на участниците, които да се потопят в магията на фотографията. В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи: - Първа възрастова група – I – IV клас; - Втора възрастова група – V-VIII клас; - Трета възрастова група – IX – XII клас; - Четвърта възрастова група – участници над 18 г. Всеки участник в конкурса може да изпрати за участие 1 снимка (творба). Творбите на желаещите да участват се изпращат до 30 април, 2024 г. на електронната поща: yavorov.konkursi@abv.bg, като се посочат следните данни: три имена, дата на раждане, клас, институция /училище, читалище или друго звено/, ръководител, телефон и електронна поща за контакт с участника или негов родител. Творбите не се връщат! Всички снимки стават собственост на организатора и се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. С тях ще се организира изложба на участниците в конкурса. Снимките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса. Авторски права няма да бъдат заплащани. Всички участници получават грамота за участие по електронната поща или награди осигурени от организатора или спонсори! Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби! Телефон за контакт: 0889358991 , e-mail: yavorov1920@abv.bg , лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището.

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Приоритет на конкурса