по дата на конкурса
ДЕВЕТИ РАЙОНЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА

ДЕВЕТИ РАЙОНЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА Р Е Г Л А М Е Н Т Организатор на Деветия районен конкурс за рисунка „Светът около мен” е Народно читалище „П. К. Яворов – 1920”, квартал „Гео Милев”, град София. Първите две издания на конкурса през 2016 г. и 2017 г. са с териториален обхват за квартал „Гео Милев”, а от 2018 г. е с районен характер за район „Слатина” на Столична община. От 2021 г. в конкурса участват представители от България и българските общности в чужбина. През 2024 г. конкурсът ще се проведе по дистанционен път в социалната мрежа „Фейсбук” с национално и международно участие. Рисунките на участниците от България и чужбина ще бъдат публикувани във виртуална изложба. По изключение рисунките на участниците от район „Слатина” ще бъдат подредени в изложба на живо. Конкурсът е с креативна насоченост, а темата е свободна. Участниците имат възможност да провокират творческото си въображение и да покажат своите заложби и способности. В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи: - Първа възрастова група – I – IV клас; - Втора възрастова група – V-VIII клас; - Трета възрастова група – IX – XII клас; - Четвърта възрастова група – участници над 18 г. Училище, школа или читалище може да участва с 3 творби (рисунки) на своите възпитаници. Един участник участва в конкурса с една творба (рисунка). Допуска се участие на рисунка, която е създадена от няколко ученика от един клас. Ще се приемат рисунки във формат A4 (210 x 297 мм) на твърд лист или картон. Няма ограничения по отношение на материалите, инструментите или техниката на изпълнение и създаване на рисунката. Не се приемат рисунки с неясно и размазано съдържание! Творбите на желаещите да участват се изпращат до 30 април, 2024 г. на електронната поща: yavorov.konkursi@abv.bg или по пощата на адрес: София, 1111, ул. „Гео Милев” № 24, НЧ „П. К. Яворов-1920” /за конкурса/, като се посочат следните данни: три имена, дата на раждане, клас, институция /училище, читалище или друго звено/, ръководител, телефон и електронна поща за контакт с участника или негов родител. Творбите не се връщат! Всички рисунки стават собственост на организатора и се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. С тях ще се организира изложба на участниците в конкурса. Рисунките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса. Авторски права няма да бъдат заплащани. Всички участници получават грамота за участие по електронната поща или награди осигурени от организатора или спонсори! Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби! Телефон за контакт: 0889358991 , e-mail: yavorov1920@abv.bg , лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището.

  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: Международен
Приоритет на конкурса